Page 1

December 1992

i

/誰

1

"\


Vlak voor alle feestdagen die we tegemoet gaan is hier onze 3e Rokerproat. Ook dit keer is het ons gelukt om een goed gevuld blad te krijgen. ondanks het feit dat we dit keer weinig copy binnen kregen. Terugkijkend op het af ge lopen jaar. kunnen we zeggen dat de toekomst van Rokerproat hoopvol is, en daarom gaan we vol enthousiasme 1993 in. Dankzij de inzendingen van u en niet te vergeten onze sponsors, kunnen we zeggen dat we een goede start hebben gehad. De maanden van uitgave veranderd. In 1993 komt "Rokerproat" uit in: Maart - Juni - November Dit i.v.m. aktiviteitenen vakantie's. Ook willen we dhr. G. Lenters bedanken voor het rondbrengen van "Rokerproat" in Hardenberg voor oud - Rokenaren. Op deze manier is dit pretig geregeld. Wij hopen dan ook dat we op iedereen weer kunnen rekenen in het jaar 1993, zodat het mogelijk moet ZIJn om Rokerproat in stand te kunnen houden. Wij wensen u veel leesplezier. De redactie

1


PLAATSELIJK BELANG RADEWIJK

Plaatselijk Belang Radewijk gaf op 22 oktober 路 jl. een informatieavond voor z'n leden. Voorzitter G.J . v/~ Veen kon een volle zaal welkom heten. In ZlJn rede gaf hij veel informatie waar Plaatselijk Belang zoal mee bezig is, o.a. het gesprek met wethouder Wendt over sociale vernieuwing, tot nu toe is er nog geen antwoord van de gemeente terug over dit gesprek. De hoge snelheid in de kern van Radewijk is een doorn in het oog, het zorgt vaak voor zeer gevaarlijke situaties en het is vaak de eigen bevolking die er te hard rijdt. Ook straatverlichting, wegbewijzering naar Radewijk en de herinzaai van het sport/speelveld waren enkele van de vele wensen die aan de orde kwamen. Ook Rokerproat kreeg zijn waardering. Natuur en milieu was een volgend punt, het streekplan is nog niet af, of de plankaart Groene Ruimte is al weer aan de orde, aldus de voorzitter. De 2 glasbakken voor blank en gekleurd glas functioneren goed, het platte glas (raamglas) kan men bij de kringloop in een container kwijt. Ook zal er een vat komen voor groente, fruit en tuinafval, de voorzitter plaatste hierbij ZlJn vraagtekens, omdat vooral voor de ouderen het moei 1 ijk zal Zl Jn om volle (zware) vat aan de weg te zetten.

2


meng_ voeder -

HARSEVDORT ~

ASSURANTIEN

(~) MAKELAARDIJ

...~ ;::.._

Rheezerweg 44 7771 TG Hardenberg Telefoon (05232) 6 14 90

Voor advies over:

• ALLE VERZEKERINGEN • AAN- EN VERKOOP WONINGEN ~Oud en vertrouwd *HYPOTHEKEN *TAXATIES (sinds 1905) • SPAREN • FINANCIERINGEN • PENSIOENEN

NVM

MAKELAAR


Wormenkwekern I/

DE

HAARE~'

Het adres voor VISWORMEN en WORMENCOMPOST Stobbenha~rweg à - 7791 HE Radewijk Telefoon 05238-6332

Landbouw- en Loonbedrijf Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Telefoon 05238-6362

Voor (bijna) alle loonwerkzaamheden zoals:

Zodebemesten, vernieuwd , werkbreedte 5.60 mtr. , onderlinge afstand 22 cm . Kalkslroolen, droge kalk, waardoor zeer goede verdelitlg·door de grond. Graszaadzaaien met zaaicombinatie .

Spulten van alle landbouwgewassen en grasland. Komplete verzorging van aardappel- en malsgewas van zaaien/poten tlm oogsten. Tevens" allerlei kraanwerk~aamheden.


De criminaliteit neemt ook op het platteland steeds meer toe, daarom is sociale controle zeer belangrijk, en helpt misschien om het probleem erger te maken. Wat de vrijwillige chauffeurs op de buurtbus betreft is de voorzitter erg tevreden, wat niet wil zeggen dat er geen nieuwe chauffeurs nodig zijn, graag zelfs. Het aantal passagiers loopt trouwens wel iets terug. Na zijn openingsrede gaf de voorzitter het woord aan Gert Jonkhans die zijn ervaringen vertelde over zijn werk in Litouwen. Na de prachtige dia • s en het boeiende verhaal bedankte de voorzitter alle aanwezigen en wenste allen wel thuis. Het bestuur

DE HEUGTE 19 DECEMBER

BINGOAVOND aanvang 20.00 uur

9 JANUARI 1993

NIEUWJAARSBORREL van 15.00 tot 16.00 uur

3


PLAATSELIJK BELANG RADEWIJK Om alvast te noteren.

14 januari 1993 houdt bestuur Plaatselijk Belang Radewijk een gezellige contactavond met de nieuwe inwoners die de laatste jaren in Radewijk zijn komen wonen. Het wordt gehouden in het dorpshuis "de Heugte" , aanvang 20.00 uur. 5 april 1993 ledenvergadering Plaatselijk Belang Radewijk in het dorpshuis "de Heugte", aanvang 20.00 uur. Spreekster deze avond zal zijn: wethouder mevr. Muller-Nijland.

4


EGGENGOOR 3'~ AANNEMINGSBEORIJF ,_ GROND· . , ' WATER-. en WEGENBOUW

av·

Gespecialiseerd in: diepploegen -·woelen·- (zware) egalisaties sloten graven en opschonen .. dammen aanbrengen - plaatsen ~ronbernalingen aanleg ldinkerwegen/errverharding beschoeiingen ·- plaatsen 1van afrasteringen plaatsen kunslwerl<.en/stuwen/overlalen enz.

Radewijl~erweg

·13a 7791 .RJ Radewijl< Tel. 05238 - 6 212


WATERFLORA ADA HOFMAN EDUCATIEVE VIJVERMODELTUIN

*

* *

25 t u i n e n met 45 v i j v e r s 3 grote natuurvijvers Daktuin met v i j v e r Voorlichtingsvideofilm

Openingstijden: 1 April tot 1 november, dinsdag tot en met zondag van 10.00- 17.00 uur. Op feestdagen ook op maandag geopend. Entree I 10,-. p.p., groepen vanaf 30 pers. I 8,-. p.p., mits schriftelijk aangemeld. Minimum leeftijd 12 jaar. Fotograferen e.d. is niet toegestaan. Honden worden niet toegelaten. Er is een koffieshop aanwezig.

Waterflora Ada Hofman Westeindigerdijk 3 7778 HG Loozen Gemeente Gramsbergen Tel. 05246 - 2448

Camping Wagenwiel

P~il

路 "'"""""'

!,~

~IRPlAAIS

Radewijk Bank: Rabo Hardenberg rek.nr. 3849.77.286

Eig.: A. ter Braake

Radewljkarweg 47, 7791 RK RADEWIJK Tel.: 05238 - (6)310

95 jaarplaatsen

45 toerplaatsen

bungalow verhuur

stacaravan verhuur

overnachtingen per dag

restaurant

snackbar

afhaalmaaltljden

steengrillen

barbeque's

feesten&part:ijen

ver~aderingen

prljzen op afspraak vraag vrljb:ijvend naar de mogelljkh猫den_


toneelvereniging

-/wn ,,C/W. _(7)

Beste mensin Sommig In van jul! ie kunt d r al over met proat n, een ander komt volglnd joar kiek I, moar zeker is dat wi-j weer een geweldig stuk veur dit toneelseizoen 92/93 hebt. 1

1

Zo as de meestin van jullie wel e heurt hebt kon de eerste uutvoering nie deur goan. Twie van oeze leed n mussin toen hals over kop een rolle leer~n. Hier kreegln ze 3 wek n de tied veur, want de le uutvoering zol op 21 november wee, moar de mensin die stuk tot now toe ziene hebt zult lt met mi-j eens wee dat dit nie te markIn was. Dus Truus en Alie, oeze compliment n!! 1

1

1

Zo as ik inlt begun al schreef, hebbe wi-j dit joar weer een geweldig mooi toneelstuk.

5


De reactie's van 't publiek waar'n arg goed, wat te mark' n was an de veule lachsalvo's onder 't speul'n. ik zal dus zegg'n, kom kiek'n op ien van de volg'nde toneeluutvoering'n:

* * *

23 januari 30 januari 20 februari

Goet goan, Hendekien. ZAALVOETBAL RADEWIJK -

.. OPROEP " De zaalvoetballers uit Radewijk zitten met een probleem. De voetbalbond uit Zwolle stelt ons verplicht om een coach/leider te hebben. En hieraan ontbreekt het ons. De functie houdt ondermeer in dat je aanwezig moet zijn bij onze wedstrijden. We voetballen 1x per 14 dagen , en de wedstrijden zijn 's avonds. Wie in Radewijk houd van voetbal en wil ons hiermee voorthelpen. Iedereen kan zoiets doen, als je maar ouder bent dan 18 jaar. Voor meer informatie: H. Reefman tel.: 6270 De zaalvoetballers. 6


Loon- en Gro,ndverzetbedrijf

PRENGER H.H. LANDBOUWERS:

Voor al uw loonwerkzaamheden in deze omgeving moet u zijn bij: PRENGERS'S LOONBEDRIJF

Niet duur wel beter!

Beleefd aanbevolen

Den Velde TEL.: 05246 - 1229

bouwbedrijf

tervoorde

Westeiodigerdijk 18 .;. 7791 RV RADEWIJK Tel. 05238- 6203 05232-61203

VOORAL UW: Nieuw- en verbouw W.A . mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produkten


MAlS-HOOI EN STRO

Fouragehandel

H.EGGENGOOR .RADEWIJK Mastdijk 2- 7791 RN Radewijk Telefoon 05238-6440

******* ****•lf** *****************-l•*****-* ***** ** ZUIVELBOERDERIJ ** * * •• DE l<ARt->J •• * * +:· * * * VERKOOP van melk, karn~melk * *·-J!: * roomboter, kruidenboter en * * yoghurt. * * DE ZUIVELSTE ZUIVEL VERWENNER * * * ** ** GEOPEND: dinsdag, donderdag en * zaterdag van 13.15 tot 16.15 * * * '* FAM SCHROTENBOER ·* * RADEWIJKERWEG 70. * * 7791 RH RADEWIJK * * TEL : 05238-6365. * * * ******************************************* {:-


VERKEER

MAAK VAN DB WEGEN IN

GEEN SNE'LWEGEN 7

!!


DE PAARDEBLOEM Op de omslag van "Rokerproa_t" (ontworpen door is de paardebloem prominent Marijke Hagg) aanwezig. Waarom zo'n "gewone" paardebloem op het voorblad? De paardeb 1oem is gewoon in de zin vaat onopvallend, we ZIJn haar gewoon, we zijn gewend aan haar aanwezigheid. Toch is de plant als zodanig buitengewoon, ZlJ heeft heel bijzondere eigenschappen. Eigenschappen, waar "Rokerproat" zich graag aan wil spiegelen. We beginnen bij het begin, haar ontstaanswijze. Deze plant is een echte pionier: op een zuchtje wind weten de zaadpluisjes iedere uithoek te bereiken en overal wortel te schieten . Daarin zit een overeenkomst met "Rokerproat". dat is n.l. 贸贸k een pionier. Uit het niets is dit blad ontstaan. haar berichten weten iedere uithoek van Roke te bereiken en de inhoud slaat aan. Het kan bijdragen aan de bloei van het dorpsleven, zoals in de lente de paardebloem bijdraagt aan de voorjaarsbloei: met een vrolijk geel tapijt dat zich niets aantrekt van de grenzen tussen de percelen, aldus bijdragend aan de eenheid van het landschap. Deze bloem brengt dus ook een boodschap over. In West-Friesland wordt deze plant daarom Brievenbesteller genoemd. Men blies op de pluimbol. waarna de zaadpluisjes als waren .zij postduiven - gedragen door de wind wegzweefden "om de brieven te bestellen". "Rokerproat" wil ook zo'n boodschapper zijn, de buurtberichten en gemeenschapsfilosofie in alle uithoeken van Roke brengen. Van de paardebloem zijn reeds eeuwenlang de smakelijkheid en heilzame werkinq bekend. De naam zegt het al: paarden vinden de plant lekker. In het duingebied wordt de plant daarom Paardensla genoemd, in Zeeland zelfs Paardensalade. 8


De namen Varkensbloem in Noord-Holland en Kninenblèden in Friesland duiden erop, dat ook andere dieren de plant rauw lusten! Maar ook de mens eer ervan, getuige de bijnaam Molsla: in het voor jaar groef men de wit gebleven bladrozetten van de paardebloem onder de molshopen vandaan en bereidde ze vervolgens als witlof. Aan alle delen van de plant wordt een heilzame werking toegeschreven. De wortel zou maagkwalen kunnen genezen, een plantenaftreksel bevordert de urine-afdrijving en met het innemen van het melksap uit de stengel zou men galkwalen en geelzucht kunnen bestrijden. De reeds genoemde Molsla zou een versterkende en bloedreinigende werking hebben. Ook op dit punt bestaat er een treffende gelijkenis tussen de paardebloem en "Rokerproat", hoewel hier de vergelijking niet al te letterlijk mag worden genomen (in dit verband een waarschuwing: het eten van "Rokerproat" moet ten stelligste worden afgeraden ... ). Maar in overdrachtelijke zin klopt het: ook "Rokerproat" streeft ernaar, een smakelijk buurtblad met een heilzame werking te worden. Tenslotte is het nog vermeldenswaard, dat de paardebloem van oudsher tot sieraad voor de mens gediend heeft. De bloeiende stengels werden in elkaar gevlochten en vervolgens als een ketting om het hoofd gedragen, of als ketting om de hals. Doordenkend over bovenstaande functie komt bij mij de overtuiging op, dat ook "Rokerproat" een sieraad voor het gemeenschapsleven in Roke zal worden. Henk Fahner. (Met dank aan o.a. "Planten en hun naam" door H. Kleijn, Uitg. Meulenhoff Nederland bv te Amsterdam. )

9


Hallo sportvrienden, Terugkijkend op het afgelopen jaar, kunnen we stellen dat het sjoelen, de badminton en de huisvrouwengym prima lopen. Dit is helaas anders met de kleutergym. Momenteel zitten er nog 7 kleuters op, en dit is natuurlijk niet veel, ook gezien het feit dat er vaak 1 of 2 afvallen door ziekte of feestje e.d. Tevens kunnen we melden dat er voor de kleuters een nieuwe leidster is, omdat Riek Valk helaas 2 jaar geen les kan geven, i.v.m. een cursus die ze moet volgen. De nieuwe leidster heet Rita Lennips, en komt uit Gramsbergen. (ja, van de zwangerschapsgym) Vanaf 4 jaar mogen de kinderen erbij. Lijkt het u leuk voor uw zoon of dochter, dan mogen ze rustig een paar keer vrijblijvend kijken of meedoen. Het is op woensdagmiddag van 13.30 14.30 uur, en de contributie is f 11,00 per maand (juli en aug . vervallen). 10


T

TROUWEN IN ANTIEKE- EN EXCLUSIEVE AUTOMOBIELEN BENTLEY EN ROLLS ROYCE.

· ~rouwóeroice

T

A • .J. Kranenburg RADEWIJKERWEG 51. 7791 RK RADEWIJK TEL. 05238-6598 FAX 05238·6527

DORPSSTRAAT10 2343 BA OEGSTGEEST TEL. 071-175762

Radewijkerweg 37- Telefoon 05238-6497 *VERJAARDAGEN *FEESTEN *VERGADERINGEN

Afspraak: Fam. Valk Tel. 05238-6308


Voor a l boodschappen klein, moet

uw g r o o t en u. b i j de

CIRKEL winkel

:zi_jn

1

1

· • • t'tmi~ • • • d b • • • ., ~an e uurtl

••• • ••

• •• • • • • • • • • •

Ridderman Radewijkerweg 10 Radewijk

tel. 05238-6228

FIRMA

·RADEWIJK ITEL. ~05238- 6231 :


De ledenvergadering van de sport zal gehouden worden op donderdag 28 januari om 20.00 uur in "de Heugte". Vanaf 20.30 uur zal dhr Rui ter. fysiotherapeut in Hardenberg een praatje houden. Ook mensen die geen 1 id zijn van de sport zijn deze avond welkom. We hopen op een grote opkomst. Elly Gort tel. :6541

Adreswijziging: G.J. Veldsink Nieuw adres: dhr G. Jonkerlaan 24 7772 CH Hardenberg tel: 05232-66336

Oud adres: Noordoosterweg 6

11


WORMEN KWEKERIJ

11

De Haare

11

Mensen vragen wel eens van: Hoe kom je erbij om met wormen tebeginnen? Het begon met een advertentie in een landbouw blad waar wormen kwekers werden gevraagd. We zaten al een paar jaar met de vraag wat te doen met een schuur die al enige tijd leeg stond We zijn in de winter '89 I '90 begonnen. Een kweek wormen bestaat uit + 50000 geslachts rijpe wormen. Als je bedenkt dat een worm 2 cocons per week legt dan kom je vrij gemakkelijk in het soort. Een worm is een tweeslachtig dier d.w.z.zowel mannelijk als vrouwelijk. We kweken per jaar ongeveer tussen de 2 en 3 miljoen wormen die gebruikt worden voor de sportvisserij en voor het grootste gedeelte geexporteerd naar !talie, Spanje en Frankrijk. De afval die er over blijft is goed voor sier- en groentetuin maar ook voor potgrond. Wormen kweken lijkt gemakkelijk maar er komt veel bij kijken. Ik kan er nog wel veel meer over vertellen, maar ik zou zeggen, kom eens langs bij onze wormen kwekerij 11 De Haare 11 om te kijken hoe het gaat. Ook willen we er wel iets over vertellen op verenigingen e.d. G.J. Snoeyink.

12


DE

VRIES

TU IN -ontwerp aanleg-onderhoud boomverzorging ~ 05238-6416

Westeindigerdijk 24- 7791 RV_ Radewijk · .95238-6416

~

Pa~ & Tuin Service

Park TuinService suat garant voor goed vakmanschap. Alleen de beste hoveniers zijn bij dit landelijke servicenet aangesloten.

Blll

WONINGINRICHTIN

tapijten - meubelen - bedden gordijnen - zonwering Rondweg 25 HoJtheme tel. 05246- 1245

Voorstraat 17 Gramsbergen tel. 05246 - 2425


ME N G V 0 E D E R S VAN

U.T.D.

TOPKWALITEIT VOOR AL UW VEE! EN .•• DE PRIJS ZIT OOK NOG MEE. PROBEER OOK EEN PROEFVRACHT.

~ VERKOOP:

,fJCJ,.aPÎsch J3elang Stroeve te Loozen Westeind igerdijk 6, 7778 HG LOOZEN Telefoon 05246- 1427

I


LEKKER KOKKERELLEN

benodigdheden: 250 gram kipfilet 2 uien 1 dikke prei champignons 7 eieren melk peterselie babi pangangsaus van eonimex

Kipfilet in stukjes aanbraden met knoflook en de uien. De prei in lange stukken snijden en bij het aangebraden vlees doen. Iets later de champignons. Alles aanfruiten. 7 eieren met een beetje melk, peper en zout kloppen en stukjes peterselie. Vlees en groente in een vuurvaste schaal doen, daar de eieren overgieten. In een voorverwarmde oven 10 minuten op 200 oe, later Âą 15 minuten op 170 oe. Saus van eonimex babi-pangang-saus maken. Serveren met droge rijst.

IRi MIMI 13


HANDWERKGROEP Vanuit de N.C.V.B. hier in Radewijk is voor enkele jaren terug een handwerkgroep ontstaan. Ongeveer tien dames zijn heel actief en enthousiast bezig met allerlei soort handwerk zoals: breien. haken borduren schilderen enz. Eens in de 14 dagen komen we bij elkaar. Het materiaal hiervoor komt vaak van onze leden. maar ook van andere belangstellenden. Tijdens de braderie met de Klepperstad en feestweek in Gramsbergen sttan we met een kraampje en proberen zo de gemaakte spullen te verkopen. De opbrengst hiervan die bestemd is voor goede doelen en eigen kas is steeds weer verrassend. Mochten er mensen zijn die materiaal. zoals resten wol of lapjes enz. ergens in een hoekje hebben , liggen. wat niet meer gebruikt wordt. zij kunnen het bij ons brengen. Bij de handwerkgroep is alles welkom. telef. contactadressen: 6351 of 6287

Het

Snuffe1hoek~e

Wanneer u iets te koop hebt of vraagt wilt ruilen.of iets zoekt e.d .. kunt u dit plaatsen in ons "Snuffelhoekje". Hiervoor vragen wij J 2.50 vergoeding.

14


FRANCO WORTEL DOOR:

E.HUTTEN Westelndlgeidijk 12 Rad-ijk Tel.: 05238-&487

Naast kalkstrooien ook voor : gieren, spuiten,ploegen en egaliseren, grasland inzaaien/doorzaaien, maiszaaien,kraanwerk/slotenmaaien.

Voor de voordeligste hypotheek ga je rechtstreeks naar de Rabobank.


Voor Boeren Burgers en Buitenlui Alle soorten ma1s- en graszaden, ook sport ve 1d - mengsels ~

Alle soorten (bakkers) meel Ook pannekoeken. . , . meel

Fa Ter

V~ord\

05238-6285

Radewijk Alle soorten dierAlle soorten voeders kunstmest Ook honde- en katt Nu ook KAS en MAS brokjes_ los verkrijgbaar

Houthandel en Timmerbedrijf

WEERTS L:indeld:i_jk 5 7791 RD Ra.dew:i_jk Te 1 . : 05238-6238


Begin dit jaar is er in Radewijk een activiteitencoรถrdinator aangewezen. Dit werkt als volgt: een vereniging heeft een datum gepland, dan be 1 t men eerst de coรถrdinator om te horen of er ook een andere activiteit op die datum is gepland, dit om te voorkomen dat er meerdere activiteiten op die datum vallen. Om de komende tijd alles goed te laten werlopen vragen we u alle activiteiten door te geven aan de coรถrdinator: Fam. Kamphuis Radewijkerweg 66a Tel. :05238- 6547

PROGRAMMA Activiteiten: - 19 december - 21 december 1993 11 januari 14 januari 21 23 28 30 8 - 20 5

januari januari januari januari februari februari april

Bingo Heugte kerstavond NCVB NCVB geref.kerk contactavond nieuwe inwoners Radewijk OLM vergadering toneeluitvoering ledenvergadering sport toneeluitvoering NCVB herv.kerk toneeluitvoering ledenverg. pl. belang

15


DE

REDACTIE

WENST

16

U:


*VOOR.A.L U\YHANDEt.SDRUK\VERK • .vooR Al U\'4-t=AP.tta..tetml)KW~@K .~ VOOR Al ûw F..C: DRUKWERK. -~

BELT U GERUST WIJ STANf ALTIJD V()()R U KLAAR

dLUOON! •.

Ö&2·•

•· •1CIIJIC)

Profile for Roelof Hagedoorn

Roker Proat 1992 J01 nr. 3  

Roker Proat december 1992, Jaargang 01 nr. 3

Roker Proat 1992 J01 nr. 3  

Roker Proat december 1992, Jaargang 01 nr. 3

Advertisement