Page 1

juni 2014, 23e jaargang nr. 2


Agrarisch loonbedrijf

Prenger Den Velde Tel.: 0524 - 561229 H.H. LANDBOUWERS: Voor al uw loonwerkzaamheden in deze omgeving moet u zijn bij : PRENGER’S LOONBEDRIJF Niet duur Wel beter !

Beleefd aanbevolen

Houthandel en Timmerbedrijf

WEERTS

Lindeldijk 5 7791 RD Radewijk Tel.: 0523 - 216238


Juni 2014, 23e jaargang nr. 2

REDACTIE-KRABBELS

Beste Roke-leu, Voor u ligt het juninummer van de Roker Proat. Dat betekent dat velen van u binnenkort vakantie kunnen vieren. De redactie wenst iedereen dan ook veel plezier, hopelijk kunt u genieten van enkele weken vrije tijd. De examens voor de scholieren zitten erop. Hopelijk krijgen jullie in juni allemaal het felbegeerde diploma. In het voorwoord willen we u extra attenderen op het RONDJE RADEWIJK, welke op 2de pinksterdag plaats zal vinden. De plaatselijke ondernemers stellen hun poorten open voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. Zie artikel. Daarnaast de vaste bijdrages van: Dorcas, Toneelvereniging “ROKE”, Jeugdwerk de Roevelz, Stichting Algemeen Belang en Plaatselijk Belang. Kopij voor de volgende Roker Proat graag inleveren vóór 21 augustus 2014 bij Roelof Hagedoorn, Westeindigerdijk 16, of per e-mail sturen in onze vaste lay-out naar rokerproat@radewijk.eu Redactie Roker Proat: Roelof Hagedoorn: hagedoorn@lycos.com Jeanet Meijering: jeanetmeijering@gmail.com Herbert Oldehinkel: herbertoldehinkel@gmail.com Lidy Kremer: lidykremer@hotmail.com -------------------------------------

1


Atelier 'de Potstal' creatieve workshops; schilderen & boetseren; vrijgezellen- & andere feestjes; teambuilding; kunstprojecten voor het basisonderwijs; kinderatelier en kinderfeestjes.

www.atelierdepotstal.nl Mijnske Veldhuijzen van Mourik Stobbenhaarweg 9a, 7791 HD Radewijk 0523 237999; mijnskevanmourik@hotmail.

Vanaf medio april kunnen wij u weer de groene en witte asperges leveren. De openingstijd van onze winkel is elke dag van 7.00 tot 22.00 uur. www.aspergetuin.nl Noord-Oosterweg 25 Radewijk


Toneelvereniging

ˆeÉ~xÊ

Beste mens’n, Zoas jullie de veurige keer hebt kunnen lezen hebbe wej ’t toneelstuk “Reurigheid in de bouw” geschreem deur Herman van der A. nog onderdeur. De bedoeling is dat wej dat stuk het kommende seizoen op de planken brengt. De planning is dat wej dat vrog in het najaor doet. Zodra de doatums beschikbaar bint dan heurt jullie dat natuurlijk via de roker proat. Verder wil ik jullie namens de toneelverieniging een mooi zunnig zommer toewensen, fijne vakaansie aj d’r an toe bint. Geniet ervan en maak d’r wat moois van zuk zegg’n dat doe ik ok! Luu, tot de volgende Proat, goet gaon en völle wille, Marchien ------------------------------------Ik wil iedereen enorm bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, bloemen die ik mocht ontvangen tijdens mijn ziek zijn. Het heeft mij heel erg goed gedaan! Giny Reins -------------------------------------

2


Telf. 0523-271144 Fax: 0523-271141 info@bouwbedrijftervoorde.nl

Toeslagweg 5, 7791 RS Radewijk. tel: 0523-216265. email: a.kelder-ranter@hetnet.nl

Ma t/m Za Geopend van 12:00 tot 17:00 uur

OPEN DAG: 2 juni 2013 10.00u – 16.00u Verse asperges: seizoensverkoop vanaf eind april tot 24 juni. Waterbuffelproducten: mozzarella, vlees en waterbuffelroomijs, Aardappelen. Verse eieren.

‘Roker Proat wordt financieel ondersteund door:

Rabobank Vaart en Vechtstreek’


Dorcas Werkgroep Radewijk De stekjesmarkt is weer achter de rug. De opbrengst was â‚Ź 1275,00 waarvan de helft voor een project van Dorcas is. In de vorige Roker Proat hebben we het project toegelicht. We willen hierbij iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet en natuurlijk ook alle mensen die zoveel gekocht hebben. Het was opnieuw een succesvolle markt. Van 28 april t/m 3 mei was er ook de collecte. Deze was bestemd voor Een veilige en gezonde leefomgeving voor kinderen Dorcas Kinderontwikkeling steunt de realisatie van een veilige omgeving waarin kwetsbare kinderen zich zodanig kunnen ontwikkelen dat ze in staat zijn om voor zichzelf te zorgen als ze eenmaal volwassen zijn. Dorcas helpt kinderen om hun schoolresultaten te verbeteren, verzorgt trainingen voor ouders en kinderen en betrekt de lokale bevolking bij haar projecten. De doelen die Dorcas met Kinderontwikkeling van 2012 tot en met 2016 nastreeft zijn: 1.550 kinderen integreren in de maatschappij na het doorlopen van een rehabilitatieprogramma zodat ze klaar zijn voor een zelfstandig leven,1.530 kinderen betere, en op zijn minst gemiddelde schoolresultaten laten behalen en bij 2.490 kinderen gedragsverbetering bewerkstelligen. Steun voor kinderen in Oost-Europa en Afrika Meer dan de helft van de kinderen in ontwikkelingslanden groeit op zonder toegang tot basisvoorzieningen. Zo is een op de zes kinderen ondervoed, heeft een op de zeven geen toegang tot gezondheidszorg, heeft een op het vijf geen schoon water en heeft een op de drie geen sanitaire voorzieningen thuis. Verder gaan 120 miljoen kinderen niet naar school en kunnen veel ouders en verzorgers door armoede niet goed voor hun kinderen zorgen. Kwetsbaarheid en kracht van kinderen Kinderen zijn een kwetsbare groep in de samenleving, want ze zijn afhankelijk van anderen. Wezen, kinderen uit probleemgezinnen, kinderen met een beperking en kinderen uit minderheidsgroepen zijn extra kwetsbaar. Dorcas heeft oog voor deze kinderen en gelooft dat de nieuwe generatie verandering en ontwikkeling op gang kan brengen. Daarom ondersteunt Dorcas projecten die een goede en veilige leefomgeving bieden aan kinderen in Oost -Europa en Afrika, bijvoorbeeld in de vorm van dagopvang en doorgangshuizen.

3


Service-onderhoud & handel Tractoren en machines Constructiewerken Mobiele hydrauliekservice

Landbouwtechnische handelsonderneming

Hardenbergerweg 20 7778 HP LOOZEN Tel/Fax 0524 – 562922 06-51011675

Ondersteun de Roker Proat, Plaats hier uw advertentie!


School De kinderontwikkelingsprojecten richten zich op het verbeteren van schoolresultaten door middel van trainingen, naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding. Huiswerkbegeleiding is nodig, omdat ouders vaak vanwege gebrek aan scholing niet in staat zijn om hun kinderen te begeleiden. Tijdens de trainingen leren kinderen praktische vaardigheden op het gebied van gezondheid, hygiëne, persoonlijke verzorging, omgangsvormen en het omgaan met geld. Ook bieden maatschappelijke werkers in de projecten psychosociale hulp aan kinderen en hun ouders. Een betrokken gemeenschap Dorcas vindt het belangrijk om de samenleving te betrekken bij kinderontwikkelingsprojecten. Wanneer gemeenschappen actief betrokken zijn bij projecten kan er verandering komen in de levens van Roma-kinderen in Oost-Europa of kinderen die leven met hiv in Afrika. Zij worden niet langer uitgesloten en gestigmatiseerd. In Radewijk is er €393,59 opgehaald. Iedereen die voor ons gecollecteerd heeft willen wij hierbij hartelijk danken. En natuurlijk ook alle mensen die geld hebben gegeven. We doen nog steeds mee met de actie- mobiel. In De Heugte en in de school (’t Kompas) staat een GSeMmer voor het inzamelen van mobiele telefoons. De mobiel hoeft het niet meer te doen. Er kunnen alleen mobiele telefoons ingeleverd worden. Dus zonder toebehoren. Voor meer informatie kunt u terecht op www.actie-mobiel.nl Een gift is welkom op rekeningnummer 38.49.36.547 t.n.v. Ali Eggengoor onder vermelding van Dorcas Werkgroep Radewijk Wij willen alle mensen die breien enz. hierbij bedanken. U kunt nog steeds hele en schone kleding brengen bij Mevr. Oldehinkel, Mastdijk 1 in Radewijk. Voor de inzamellijst verwijzen we u naar een vorige Roker Proat. Ook op de website van Dorcas kunt u de lijst vinden: http://www.dorcas.nl/help-mee/inzamelingsacties/ Dorcas Werkgroep Radewijk, tel. 0523-216377 en 216509. -------------------------------------

4


Het is ons vak er iets moois van te maken Bloemenboetiek

Albert Vasse

“De Smidse”

De Groente- en Fruitspecialist DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES Tel. : 0524 – 561298 Gramsbergen


De stekjesmarkt is weer goed verlopen. Door het vroege mooie weer waren we bang dat we te laat waren met de stekjesmarkt. We zijn begin april al begonnen met het oppotten en waren tevreden met het resultaat. Het was 3 mei mooi weer en de verkopers hadden er weer veel zin in. We hebben vele stekjes verkocht en ook hadden we mooie prijzen in de verloting. De opbrengst was â‚Ź 1275,00.

We willen iedereen bedanken die ons geholpen heeft om er weer een succes van te maken. Tot slot willen we u vragen om de grotere potten van de planten voor ons te sparen. U kunt ze inleveren bij de commissie. Onze volgende stekjesmarkt zal op 2 mei 2015 plaatsvinden. Als u de tuin gaat doen komen wij met plezier stekjes halen of u daar mee helpen. U kunt hierover contact met ons opnemen. Als u potten (jes) nodig hebt voor het oppotten kunt u contact opnemen met de commissie. Te zijner tijd zullen we de inleveradressen weer bekend maken. De commissie: Luc Schrotenboer 216365, Alie Peeneman 216468 Jannie Hutten 263488, Ali Eggengoor 216509 -------------------------------------

5


Heideweg 4 7793 HD Hoogenweg Tel: 0523 – 267780

Fax: 0523 - 677202 Mob: 0610255672 wvalkman@12move.nl

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER

Voor al uw Loonwerk en Kraanwerkzaamheden

Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 – 216362 Bgg. 06 5514 3504 Fax. 0523 - 216224

Fouragehandel

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

HOOI En STRO

Mastdijk 2 7791 RN Radewijk Telefoon 0523 – 216440 Mobiel 0653118105


Woordzoeker T

U

I

N

F

E

E

S

T

C

A

R

A

V

A

N

Z

D

E

R

L

E

E

J

T

R

E

I

B

D

U

O

K

D

A

W

C

T

I

A

G

T

E

W

B

E

L

T

H

C

O

T

S

T

E

I

F

K

V

E

I

T

N

A

K

A

V

L

O

O

H

C

S

M

N

S

A

I

Z

E

E

S

R

T

V

L

M

O

S

U

A

E

B

L

A

M

T

E

T

G

L

B

E

I

I

O

G

N

N

E

E

R

Z

R

P

S

L

I

A

E

E

N

T

E

T

S

E

H

E

F

O

O

R

V

E

L

V

G

T

Q

L

S

G

O

T

G

E

F

R

E

N

E

U

F

I

I

A

S

U

G

E

T

R

F

A

H

Z

E

K

N

T

U

N

G

T

B

E

E

O

F

U

T

E

W

O

O

B

I

E

Z

R

E

H

C

S

E

N

O

N

I

O

E

E

T

N

B

T

B

O

E

R

E

A

P

F

D

B

E

G

E

S

D

E

N

O

H

R

M

I

E

I

R

O

N

N

N

N

I

R

T

R

L

E

L

C

A

E

R

P

D

E

R

E

A

E

N

J

T

T

E

K

B

S

O

N

R

E

M

J

P

T

M

R

G

O

S

O

E

I

A

A

N

T

D

M

D

A

E

P

V

A

T

E

L

J

C

B

S

M

D

Z

T

O

A

A

K

O

E

E

X

S

R

L

E

H

R

R

E

E

M

O

L

R

R

V

O

L

L

E

Y

B

A

L

T

O

E

R

N

O

O

I

K

B

E

R

K

D

V

A

K

B

A

N

S

V

T

I

E

B

E

T

BAGAGE BALLONNENFESTIVAL BARBEQUEN BOOTTOCHT BRADERIE CARAVAN EXAMENFEEST FESTIVAL FIETSTOCHT GEZELLIGHEID HOTELKAMER

IJSJE KAMPEREN KAMPVUUR KLEPPERACTIVITEITEN KOUDBIERTJE MOTORTOERTOCHT OOGSTFEEST REGENBOOG SCHOOLVAKANTIE SLOBBERFEEST SORBET

SPORTVELD STRAND TERRAS TUINFEEST VERSIERDEWAGENS VLIEGTUIG VOLLEYBALTOERNOOI ZOMERMARKT ZONNEBADEN ZONNEBRANDOLIE ZWEMBROEK

Stuur jullie oplossing naar Jeanet Meijering Radewijkerweg 36 en maak kans op een prijsje! -------------------------------------

6


Korenmolen Windlust en Bakkerij “De Broodmolen” Aan de Radewijkerweg 19 in Radewijk.

Het adres voor: • Heerlijk vers brood • Diverse mixen • Diverse streekproducten • Diverse diervoeders

www.korenmolen-windlust.nl www.debroodmolen.com


Stichting Algemeen Belang Radewijk

* DONATIES* Als alles goed verloopt is het de bedoeling dat we eind juni van de donateurs die ons daarvoor gemachtigd hebben de toegezegde donaties gaan innen. Een spannend moment, want het is de eerste keer dat we met het vernieuwde systeem werken. (door de invoering van de IBAN banknummers) We vinden het fijn dat er zoveel mensen in en rond Radewijk De Heugte een warm hart toedragen. Het geeft ook de vrijwilligers een goed gevoel dat ze al het werk niet voor niets doen. Alle donateurs hartelijk bedankt. * DANSEN * Net als voorgaande jaren gaat er in De Heugte het komende winterseizoen op de dinsdagavonden weer gedanst worden. De dansers worden zoals het nu gepland is op 30 september a.s. weer verwacht. Ook interesse, dan kunt u informatie krijgen bij H. Bulthuis (0523 216570)

Rest ons nog u een prettige vakantie toe te wensen en we hopen u het komende seizoen weer in De Heugte te mogen verwelkomen. De beheerders en bestuur. -------------------------------------

7


Sportcommissie Volleybal Op zaterdag 28 juni gaan we weer volleyballen. Net als vorig jaar hopen we dat we enthousiaste teams mogen begroeten. Kosten per team € 18,00. Opgave uiterlijk 15 juni via onderstaand emailadres: sportcommissieradewijk@gmail.com. Geef het door, geef het door volleybal op 28 juni! Wil ook het team dat zich telefonisch heeft opgegeven nog even een mail sturen? Ik heb de naam vergeten… Verrassingsactiviteit Noteer vrijdagavond 10 oktober 2014 maar in uw agenda. Groot en klein (onder begeleiding van een volwassene) wordt deze avond uitgedaagd. In september zullen wij meer informatie over deze activiteit geven. Namens de Sportcommissie, Trijn Holtrop ------------------------------------Jeugdwerk Roevelz Al een tijdje heet het jeugdwerk van Radewijk e.o.: De Roevelz. Deze naam is ontstaan uit: Roke, Den Velde en Loozen. Vrijdag 16 mei jl. zijn we met maar liefst 38 kinderen(!) naar Mittendorf geweest om samen te bowlen. Geweldig dat jullie je met zoveel hebben opgegeven. Het was erg gezellig met z'n allen. En onze volgende activiteit staat ook alweer gepland: Vrijdag 13 juni a.s. houden we weer een disco in De Heugte. Dus noteer dit alvast, dan zien we jullie dan hopelijk allemaal weer. ------------------------------------Pilates-Lessen: goed gestart, krachtig verder Spierkracht van Rug-Buik-Bekken-Benen Trainen onder begeleiding van fysiotherapeute Elke Woensdagochtend in de Dorpshuis De Heugte Tijd: 8.30 – 9.30 uur + 9.45 – 10.45 uur Kosten: € 4,- per les Makkelijke kleding aan – Warme sokken – Handdoek mee

8


Pilates training is een intensieve langzame manier van oefenen om de kern van het lichaam te versterken. Het oefenen gebeurt op een matje: buik-rug-bekken-benen worden getraind. Dat kan op eigen tempo of op tempo van de muziek. Door tijdens het trainen goed op de ademhaling te letten, wordt je bewuster van spanning en ontspanning. De les wordt afgesloten door ontspanningsoefeningen. Iedereen kan meedoen, leeftijd is niet belangrijk, getraind of niet getraind maakt niet uit. Het programma wordt afgestemd op de eigen mogelijkheden. Tot aan de zomervakantie trainen we door, daarna starten we weer als de basisscholen beginnen. Aanmelden bij M.Dames: E-mail: m.dames@hetnet.nl ------------------------------------Tussenstand foto puzzel Aantal goed Persoon 2 Johanna Reins 2 Gerda Reins 2 Jennie Kiwiet-Bolks 2 Janny Woertel 2 Hermien Oldehinkel Riek Valk 2

Omgeving 1 1 1

1

Kleurplaat: Vier kinderen hebben een kleurplaat ingestuurd, Eline Reins (6 jaar) heeft dit het mooist gedaan en krijgt een waardebon van Intertoys. Woordzoeker: Radewijk, waar een klein dorp groot in is. 12 personen hebben de juiste oplossing ingestuurd, er is geloot. Binnenkort krijgt Hermien Oldehinkel een waardebon van de molen Windlust Radewijk. -------------------------------------

9


Minikraanverhuur en grondverzetbedrijf

Guichelaar Radewijkerweg 22 7791 RG Radewijk Tel: 0523 – 216654 Mob: 06 29477432

Betrouwbaar in service en techniek


Nieuws van CBS ’t Kompas Gezellige ouderavond Een goede traditie bij ons op school is dat we ieder jaar een gezellige ouderavond organiseren. Ook dit jaar was dit weer het geval. Ieder jaar wordt er weer iets gezelligs georganiseerd door een aantal ouders. Dit jaar werd er wel iets van ons verwacht…. En werden de krachten gemeten tussen de mannen en vrouwen. De onderlinge krachten werden namelijk gemeten op de schietbaan. En dat vrouwen op dat gebied hun ‘mannetje’ staan bleek aan het eind van de avond. De vrouwen waren namelijk sterker dan de mannen en haalden hogere scores! Foto’s van de gezellige ouderavond vindt u op onze vernieuwde website. Website Sinds een aantal weken hebben we een nieuwe website! Zeker de moeite waard om site eens te bezoeken. Wilt u graag de nieuwsbrief ontvangen dan kunt u zich, via de website, abonneren op de nieuwsbrief. U ontvangt dan de nieuwsbrief in uw mailbox. Het adres van onze website is: www.kompasradewijk.nl City run Hardenberg Van onze school hebben ongeveer 21 kinderen meegedaan aan de City run in Hardenberg. Het weer werkte niet echt mee, het was koud en nat maar dat mocht de pret niet drukken. Alle kinderen kwamen goed voorbereid aan de start, de woensdag voor de City run hadden ze een flinke training gehad van Jan Hendrik Hutten. Dat was flink zweten…… warming up, looptraining en het starten oefenen waren onderdeel van de training. Foto’s van de City run zijn te vinden op de website.

10


HENRY ALFRING DE OOSTERMAAT 60 7783 BX GRAMSBERGEN TEL: 0524-562282

Opgeteld de beste!

TOYOTA Garage Reinders v.o.f. Telefoon: 0524 – 561275 7783 AM GRAMSBERGEN


Aanmelding leerlingen Wordt uw kind binnenkort vier jaar en bent u op zoek naar een basisschool? Loopt u dan rustig eens bij ons binnen. Maakt u liever een afspraak? Neem dan contact met ons op. Telefoonnummer van onze school is 0523 216252. Directeurschap Na de zomervakantie is juf Dicksy Houweling niet alleen directeur van CBS ’t Kompas maar ook van CBS de Spreng-el in Ane. Komende activiteiten We gaan alweer richting de zomervakantie! Maar gelukkig is het schooljaar nog niet voorbij. Eerst gaan we met elkaar de avondvierdaagse lopen. Gaan er nog verschillende groepen op schoolreisje en sluiten we het schooljaar af met een spectaculaire afsluiter. Het thema van de laatste schooldag 4 juli is: “Circus”. Na de kleine pauze laten de kinderen verschillende optredens aan elkaar zien. U bent van harte welkom om te komen kijken. ------------------------------------Verloren op woensdag 21-05: Een koningsblauwe sjaal met franje, tussen Radewijkerweg 27 - Hooge Esch 6. Johanna is gefietst via Kooiweg Schooldijk - Kanaalweg - Hooge Esch. De sjaal heeft emotionele waarde voor haar, ze hoopt dat iemand hem heeft gevonden. Bij voorbaat dank, Johanna Kampherbeek Hooge Esch 6, Gramsbergen Tel: 0524-562721 -------------------------------------

11


Voor al uw werkzaamheden

Schildersbedrijf

B. Kampherbeek

• schilderwerken • hout rot reparaties • glas werken • wandafwerking

Uw vertrouwen waard Tel: 0524 - 562215 Fax : 0524 - 563664 Hoge Holt 6 - Gramsbergen

Voor meer informatie: www.bkampherbeek.nl

Dalfsen - Gramsbergen - Kampen - Vriezenveen Doorbraakweg 16a - 7783 DC - Gramsbergen Tel.(0524)- 561234 Internet : www.morrenhof-jansen.nl

E -mail : info@morrenhof-jansen.nl

Uw tankstation met 24-uurs service middels de buitenpaal, tevens geschikt voor alle creditcards, bank en giro. En sparen met grote sprongen met de goldtygercard

DE ANERDIJK 20 – 7783 CN GRAMSBERGEN – TEL. 0524-562301


Rondje Radewijk Op 9 juni 2014, tweede Pinksterdag, zal Radewijk, in de volksmond beter bekend als Roke, zich presenteren met een toeristische (fiets)route. Bezoekers kunnen een prachtige route volgen in het grensgebied met Duitsland, onderweg kunnen zij elf heel verschillende pleisterplaatsen aandoen om Radewijk ‘te proeven en te beleven’. Op verschillende erven presenteren de Radewijkers zich met een zeer gevarieerd programma. Met dit ‘Rondje Radewijk’ wil de organisatie Radewijk laten zien als een prachtige woon- en werk- omgeving, maar ook als een plek waar je kunt logeren en (re)creëren. Bezoekers krijgen tweede Pinksterdag volop de gelegenheid Radewijk te ontdekken met een aantrekkelijk programma, waarin onze gasten kennismaken met een uniek, maar veelal onbekend stukje Nederland. Radewijk proeven en beleven De bezoekers ontdekken Radewijk aan de hand van een gedetailleerde (fiets)routekaart. Bij alle, op de kaart aangegeven erven, valt iets bijzonders te beleven zoals; natuurwandelingen; proeverijen met producten van het land; bezichtigingen van de molen en oude erven; open atelier met een expositie en enkele creatieve activiteiten; een inkijkje op een zorgboerderij, kinderspelen, enz. Dit is slechts een greep uit het veelkleurige aanbod van een ‘Rondje Radewijk’. Rondje Radewijk en het Vechtdal Zomerfestival Om Radewijk op tweede Pinksterdag nog aantrekkelijker te maken kunt u tijdens uw bezoek genieten van optredens met verschillende professionele artiesten. In het programma vindt u een overzicht van het kleurijke aanbod, waaronder; Marjo Dames, Anja Dalhuijsen; Luco Hans; de Vechtdal Voces en meer. Voor het totale programma houdt u onze website in de gaten. In de komende weken zal het hele programma en de fietsroute gepubliceerd worden op http://www.rondjeradewijk.nl ------------------------------------Kwootje Doe niet altijd wat je baas zegt, maar doe wat je baas gezegd zou hebben als hij nagedacht had. -------------------------------------

12


Plaatselijk Belang Radewijk Secretariaat: Erna Hagedoorn, Noordoosterweg 25, 7791 RB Radewijk, tel. 0523-216408 ________________________________________________________ Beste Rokenaren, Zoals in ieder voorjaar, kijken we uit naar de zomer. Op dit moment hebben we een paar mooie warme dagen na een paar dagen met erg veel regen en wind: echt Hollands weer. Omdat het nu lekker warm is, schiet alles de grond uit en worden de bomen weer prachtig groen. De zomer is in aantocht… Zoals gebruikelijk hieronder een aantal mededelingen. Op donderdag 20 maart werd onze algemene ledenvergadering gehouden in aanwezigheid van 37 leden. Douwe Prinsse, gebiedswethouder en Jan de Vries, onze contactambtenaar van de gemeente, waren aanwezig. Allerlei huishoudelijke zaken werden daar afgehandeld en toegelicht zoals o.a. het financieel jaarverslag. Voorzitter John Zuidema merkt op dat veel zaken in Radewijk goed lopen. John zegt dat het bestuur van de sportcommissie is aangevuld met leden van de huisvrouwengym, sjoelen en badminton. Verder is men alweer bezig met de voorbereiding van Koningsdag. Op 28 maart wordt er weer gekookt voor de ouderen – jong kookt voor oud. Er zijn veel aanmeldingen. John deelt verder mee dat er samen met de ouderengroep in het najaar weer een busreis wordt georganiseerd. Bij de bestuursverkiezing zijn Hetty Waterink en Erna Hagedoorn aftredend en herkiesbaar. Zij worden met applaus weer voor 4 jaar herkozen. René Brus van de Baalderborg informeert ons over de plannen met de molen/bakkerij. Hij is namens de Baalderborg projectleider en hiervoor verantwoordelijk. Men is op zoek naar hoogwaardig werk voor hun cliënten. De molen/bakkerij wordt dus een dagactiviteitencentrum. Er komt een molenaar in dienst voor 2 dagen. Er komt een volwaardige bakkerij, de huidige bakkerij wordt uitgebreid en doorgetrokken tot in de loods met een productielijn. Daarnaast komt er een kantine/kantoor/ ontwasemingsruimte en naast de bakkerij komt een magazijn voor opslag van allerlei andere producten voor de bewoners van de verschillende vestigingen van de Baalderborg.

13


Groothandel in baby& kinderartikelen


De bakkerij is straks 6 dagen per week geopend, er komen 2 professionele bakkers, 8 cliënten en zorgpersoneel. Verder er is een traject jobcoaching voor leerlingen van de Hoeksteen voor stageplekken. Ook stagiaires van de Boslustschool in Ommen en werkzoekenden uit de gemeenten Hardenberg en Ommen worden –via het werkplein- betrokken bij de ontwikkeling van het plan. De bouwvergunning is aangevraagd, de verbouw duurt ongeveer 8-9 weken en de machines zijn al besteld. De heer Brus zegt dat dit een uniek project is in Nederland, er is nog nergens een combinatie molen–bakkerij die op deze manier gerund wordt. De Baalderborg neemt zelf ook broden af. De beoogde molenaar is bevoegd docent, zo is het straks mogelijk daar ook het molenaars vak te leren. Na de pauze gingen Irma Hegeman en Marianne Kwant van De Stuw, Team Zuid met ons in gesprek over de komende veranderingen in het zogenaamde sociaal domein. Het gaat dan o.a. over de veranderingen in de ouderenzorg (langer thuis blijven wonen, gaan verhuizen naar een aangepaste woning, meer zelf betalen, je eigen woning aanpassen, toenemend beroep op vrijwilligers en mantelzorgers en dat soort dingen). De vraag daarbij is of we klaar zijn voor de komende veranderingen. Missen we in Roke -naast noaberschap en andere dingen die we voor elkaar doen- bepaalde voorzieningen? Moeten we nieuwe dingen gaan opzetten? Zo ja, hoe pakken we dat aan en hoe kan de Stuw ons daarbij helpen? Irma Hegeman, teamleider team Zuid begint haar verhaal en zegt dat de essentie van het werk van De Stuw is verbinden – ondersteunen – stimuleren. Verder kan de Stuw helpen bij de ontwikkelingen in het Sociaal Domein, decentralisatie jeugdzorg , overheveling AWBZ en participatiewet. Irma Hegeman geeft aan dat er voor de komst van een buurtkamer, subsidie bij het Oranjefonds kan worden aangevraagd. De Stuw kan hierin ondersteunen. Marianne Kwant, coördinator van Raad en Recht zegt dat Hardenberg geen officieel sociaal juridisch loket heeft; deze zijn gevestigd in de grotere steden. De Stuw krijgt ongeveer 1000 hulpvragen per jaar. De top 3 van hulpaanvragen: 1. schuldenproblematiek; 2. arbeidsrecht; 3. scheiding.

14


De Stuw is op verschillende plekken behulpzaam bij het opzetten van een Sociaal Café. Het doel daarvan kan zijn:  bevorderen noaberschap/gezamenlijke noaberpoule  geschikte woonruimte voor jongeren: voorbeeld: een oude boerderij ombouwen tot appartementen  dorpenmeerkamp Koningsdag Dit jaar vierden we op zaterdag 26 april Koningsdag op het sportveldje in Radewijk. Na het zingen van het Wilhelmus zongen en dansten de kinderen op het lied Doe de Kanga, gemaakt voor de Koningsspelen. De kinderen deden in groepen aan de spelletjes mee. De volgende spelletjes konden worden gedaan: Spijkerbroekhangen, spekhappen, geit melken, zaklopen, doelschieten, voelspel, parcours met aardappels op lepel / emmers, oranje was buiten hangen, en plastic flessen omver gooien.Uitslagen van de spelletjes: Spijkerbroekhangen Geitmelken Lianne Eikelkamp 62 sec Björn 25 punten Lars 108 sec Nynke 25 punten Björn v.d. Veen 117 sec Lars 25 punten Mellie v.d. Veen 94 sec Jay Somsen 25 punten Jan Rump, 105 (1ste jaar vo?) Bram de Haan 25 punten Shelena Koenderink 91 sec Sytse 20 sec, onderbouw Isis 20 sec, onderbouw Minke 23 sec, onderbouw Doelschieten Oranje was ophangen Anne, 50 Jan Rump 1:16 (1 ste j vo?) Björn, 50 Shelena 1:10 Nynke, 50 Julian H 1:40 Julian, 80 Anouk 1:28 sec Jay Somsen 60 (1 ste jaar vo) Lianne 1:39 sec Jan Rump 90 (1 ste jaar vo) Bram de Haan 90 Sem 30 (onderbouw) Minke 0:53 (onderbouw) Tim H. v. 30 (onderbouw) Karlijne 0:53 (onderbouw) Niels 20 (onderbouw)

15


De kinderen was gevraagd een kleurplaat in te leveren. De jury, bestaande uit John Zuidema, Marlinda van Laar en Erna Hagedoorn hebben de tekeningen goed bekeken en aan het eind van de morgen werden de prijswinnaars bekend gemaakt. groep 1 en 2 Minke Haandrikman groep 3, 4 en 5 Evelien Veld groep 6, 7 en 8 Caspar Wolf Aan het eind was er nog een ouder en kind kruiwagenrace. Uitslag: 1. Nova en Arjen Klokkert 2. Lars Spijkers en Jelle 3. JoÍlle Kiwiet en Johan Al met al was het een bijzonder mooie viering van Koningsdag. Het was mooi weer en het aantal belangstellenden nam in de loop van de morgen steeds toe. Een bedankje is zeker op zijn plaats voor alle mensen die ook dit jaar weer hebben geholpen om deze viering te organiseren: de cateringgroep van De Heugte, de ouders van ’t Kompas die hebben meegeholpen, de geluidsman, de leden van de sportcommissie; de onderhoudsploeg die alles keurig had schoongemaakt en de leden van het bestuur van Plaatselijk Belang. Een mooie fotoreportage van Koningsdagviering is te bewonderen op de website www.radewijk.eu Tot zo ver onze mededelingen. Wij wensen jullie allen een hele mooie en warme zomer toe! -------------------------------------

16


De mooiste kleurplaat wordt beloond met een prijsje. Inzenden: Jeanet Meijering Radewijkerweg 36

17


Expositie in “De Opgang” te Radewijk In 2013 zijn we als liturgische commissie gestart met het openstellen van de kerk als expositieruimte. Mw. Annie Zijlstra-Eeuwema heeft de ‘spits’ afgebeten en haar werkstukken gedurende de zomermaanden geëxposeerd. Voor de commissie en gastvrouwen was het een boeiende en hartverwarmende periode. Veel mensen kwamen de expositie , de Bijbelse tuin en het kerkgebouw bezoeken. Daarom prijzen wij ons dan ook zeer gelukkig dat deze zomer beeldend kunstenaar Maarten ’t Hart zijn werk bij ons wil tentoonstellen. Maarten ’t Hart is in 1950 te Amersfoort geboren en woont met zijn vrouw Annelies sinds 1976 in een verbouwde boerderij in de buurtschap Groot Oever, tussen Balkbrug en IJhorst. De bijbehorende hooischuur is omgebouwd tot expositieruimte “De Schuur”. Vorig jaar vierde hij zijn 40-jarig jubileum als beeldend kunstenaar. Maarten ’t Hart is een ambachtelijk kunstschilder in de realistische traditie. Hij schildert en tekent stillevens, boerderijen, stationsgebouwen, historische gebouwen en kerkinterieurs. Architectuur is een belangrijk thema in zijn werk. Met zijn precies geconstrueerde architectuurschilderingen probeert Maarten ’t Hart ongekende stilte op te roepen. Bij zijn kerkinterieurs ligt veel nadruk op meditatieve rust. In zo’n kerk is in de loop der eeuwen van alles gebeurd. Er is gezongen, gebeden, gepreekt en begraven. Hiervan blijft het nodige in de ruimte hangen. Zijn streven is dan ook niet alleen het interieur te schilderen maar hier ook het gebruik in te verweven. “Ik wil herkenbaarheid, ik wil de sfeer van de dingen vastleggen en overbrengen.” We hopen dat u net als het afgelopen jaar komt genieten van deze expositie en van de Bijbelse tuin bij deze prachtige, landelijk gelegen kerk. Wellicht stemt het u tot rust en geeft het u ruimte tot nadenken. De expositie is iedere donderdag gedurende de zomermaanden juli en augustus geopend van 10.30- 17.00 uur. Komt u gerust binnen kijken en eventueel genieten van een heerlijk kopje koffie. In deze periode zal op een donderdagavond ook een orgelconcert plaatsvinden. We hopen u te begroeten vanaf donderdag 3 juli. -------------------------------------

18


Hoe goed kent u Radewijk en omgeving? Allereerst een rectificatie. De Schooldijk is in Loozen en de foto aan de Bouwhuisweg is bij nummer 6. Bedankt voor de oplettende lezers, alleen… waarom doen jullie niet mee? We plaatsen een detailfoto van een gebouw, voorwerp of uitzicht, en de mensen moeten raden wat of waar het onderwerp zich bevindt. Graag de oplossing sturen naar Jeanet Meijering (Radewijkerweg 36), of naar ons e-mail adres. Degene die eind 2014 de meeste oplossingen goed heeft krijgt een prijsje.

Wie is dit ?? Ook nu weer twee foto’s “uit de oude doos”. Deze keer twee dames. Mocht u ze herkennen, meldt dit dan schriftelijk aan Jeanet Meijering of naar ons e-mail adres. Degene die na vier edities de meeste foto’s heeft herkend wordt verblijd met een prijs.

Dit meisje is nu in de 60.

En deze ook.

-------------------------------------

19


Erve Ramaker In de maanden juli en augustus zijn we op dinsdag t/m zaterdag open van 10.00-17.00 uur Sientjes theeschenkerij Maand juli tegen inlevering van deze bon voor 2 personen 2 koppen koffie of thee met appelgebak voor ₏ 2,50 ’t Achterhuus Kom eens een kijkje nemen in ons opnieuw ingerichte deel Rustpunt Zijn we niet aanwezig dan kan men zelf een kopje koffie, thee of soep maken. Gerrit Jan en Rezina Ramaker Radewijkerweg 43


www.eggengoor.com Onze dagelijkse werkzaamheden omvatten een breed scala aan disciplines. Door onze jarenlange ervaring heeft Eggengoor veel kennis opgedaan in diverse werkgebieden en variëren van middelgroot tot grote projecten. Om u een indruk te geven van onze diensten, hebben we een aantal disciplines op een rijtje gezet: • Rioleringen • Bouwrijp maken bedrijventerrein en voor woningbouw • Natuurbouw • Cultuurtechnische werken • Graven van waterlopen

ISO-, MILIEU-, VCA**gecertificeerd

• Dijkverzwaringen • Oeverbeschermingen • Natuurvriendelijke oevers • Waterpartijen • Kunstwerken • Betonwerken

Radewijkerweg 13a 7791RJ Radewijk

Profile for Roelof Hagedoorn

Roker Proat 2014 Jaargang 23 nr. 2  

Nieuwsblaadje Radewijk

Roker Proat 2014 Jaargang 23 nr. 2  

Nieuwsblaadje Radewijk

Advertisement