Page 1

maart 2014, 23e jaargang nr. 1


Telf. 0523-271144 Fax: 0523-271141 info@bouwbedrijftervoorde.nl

Toeslagweg 5, 7791 RS Radewijk. tel: 0523-216265. email: a.kelder-ranter@hetnet.nl

Ma t/m Za Geopend van 12:00 tot 17:00 uur

OPEN DAG: 2 juni 2013 10.00u – 16.00u Verse asperges: seizoensverkoop vanaf eind april tot 24 juni. Waterbuffelproducten: mozzarella, vlees en waterbuffelroomijs, Aardappelen. Verse eieren.

‘Roker Proat wordt financieel ondersteund door:

Rabobank Vaart en Vechtstreek’


Maart 2014, 23e jaargang nr. 1

Redactie – krabbels

Beste Roke-leu, Het is midden februari, tussen de verschillende medailles op de schaatsnummers op de Olympische Spelen het voorwoord schrijven. Waar een klein landje groot in is, SCHAATSEN dus, wat een enorme prestaties zijn er geleverd. Op de oproep voor mensen die de Roker Proat rond willen brengen is respons gekomen, daar zijn we blij mee. Fotopuzzel: We horen dat het altijd een onderwerp is waarover gesproken wordt, mocht u uw foto beschikbaar willen stellen. Graag afgeven met naam en geboortedatum achterop de foto, bij Jeanet Meijering. In dit nummer een overzicht van de oplossingen van de prijsvragen van vorig jaar en de prijswinnaars. Traditiegetrouw willen we in dit eerste nummer van het nieuwe jaar de sponsoren/adverteerders bedanken, zonder hun steun is het niet mogelijk om ‘Roker Proat’ uit te brengen. We wensen u veel leesplezier. Kopij voor de volgende Roker Proat graag inleveren vóór 19 mei 2014 bij Roelof Hagedoorn, Westeindigerdijk 16, of per e-mail sturen in onze vaste lay-out naar rokerproat@radewijk.eu Redactie Roker Proat: Roelof Hagedoorn: hagedoorn@lycos.com Jeanet Meijering: jeanetmeijering@gmail.com Herbert Oldehinkel: herbertoldehinkel@gmail.com Lidy Kremer: lidykremer@hotmail.com -------------------------------------

1


Atelier 'de Potstal' creatieve workshops; schilderen & boetseren; vrijgezellen- & andere feestjes; teambuilding; kunstprojecten voor het basisonderwijs; kinderatelier en kinderfeestjes.

www.atelierdepotstal.nl Mijnske Veldhuijzen van Mourik Stobbenhaarweg 9a, 7791 HD Radewijk 0523 237999; mijnskevanmourik@hotmail.

Vanaf medio april kunnen wij u weer de groene en witte asperges leveren. De openingstijd van onze winkel is elke dag van 7.00 tot 22.00 uur. www.aspergetuin.nl Noord-Oosterweg 25 Radewijk


Toneelvereniging

ˆeÉ~xÊ

Beste mens’n, “Reurigheid in de bouw” dat luu is de titel van oes toneelstuk van dit seizoen. Het is natuurluk weer een blijspel en geschreem deur niemand minder dan Herman van der A. Tja, zo begun ik mien stukkie in de veurige Roker Proat. Het is allemoale heel anders loop’n. Deur allerlei umstandigheden speulle wej dit seizoen niet en schoeve wej de Reurigheid in de bouw op noa ’t volgende seizoen. Wat in het vat zit verzuurt niet, jullie holt ’t nog tegoed!! Iniens dach ik goh, wat hebbe wej eigenluk 10 joar geleden op de plaanken bracht? Ik heb de archieven d’r is op noa sloane en scheut enorm in de lach. In het winter van 2003-2004 stund Opa Apestaartje punt nl op het programma. Het verhaal gung over opa Henk die noar een verzorgingstehuus mus. Verhuusdeuzen op ’t toneel ach ie kent dat wel. Maar ’t mooiste was dat in huize Avondrood juffrouw Kudelstaart de baas was. Een echte pinne! En wat ik d’r ok nog van weet was dat er een buurman was met een hondtie Fikkie..............ik zie zo de buurman nog over het toneel loop’n met zien stofzuuger Fikkie. Prachtig wat hebbe wej toen ok een schik had...... Luu, tot de volgende Proat en goet gaon en völle wille, Marchien -------------------------------------

2


LICHTKIND Energie en Opleidingscentrum Spiritualiteit is niets anders dan “jezelf zijn” en je gevoel volgen. Klinkt gemakkelijk – doch voor veel mensen moeilijk. Veel mensen zijn bang voor oordeel van anderen. Bang om er niet bij te horen. Bang voor emoties die niet meer te onderdrukken zijn. Bang om zichzelf te zijn en vooral: bang om te gevoelig te zijn. Raar??? Nou niet echt – je bent MENS. En daar hoort nou eenmaal voelen en emoties bij. Lichtkind helpt je om jezelf te zijn – te worden – en te blijven. Want ook jij  voelt en wilt graag jezelf zijn. Dus spiritueel. De uitdaging? Meld je aan voor een afspraak via info@lichtkind.nl Compleet vernieuwde websites: www.lichtkind.nl www.lichtengeltje.nl (voor kinderen) www.lichtkindessences.nl (speciale Lichtkind producten) binnenkort speciale site voor tieners! www.lichtkindvoortieners.nl Radewijkerweg 47, 7791 RK  RADEWIJK


Op zaterdag 3 mei organiseren wij weer onze jaarlijkse stekjesmarkt van 10.00 tot 13.00 uur op het plein van de Opgang te Radewijk. Indien het slecht weer is (regen)zullen we de markt houden bij Erve Ramaker, Radewijkerweg 43 te Radewijk. Dit jaar is de opbrengst voor:  Dorcas: water en sanitatie op het platteland van Egypte; Het verbeteren van de levenskwaliteit van gezinnen op het Egyptische platteland door toegang tot schoon water, sanitatie en een hygiënischer leefomgeving.  Voedselbank Noordoost Overijssel; De Voedselbank Noordoost Overijssel bestaat sinds april 2007 en is in november van dat jaar begonnen met uitgifte van voeding. Voor deze markt kunt u weer allerlei stekjes van tuinplanten en overbodig en gebruikt tuingereedschap inleveren. Bent u al in de tuin bezig en hebt u stekjes e.d. voor ons bel of mail ons. Ook zijn nog op zoek naar mensen die voor ons plantjes willen kweken of leuke dingen willen maken om te verkopen. Verder willen we graag grote plantpotten (kunststof) ontvangen. U kunt zich melden bij Luc Schrotenboer 0523-216365. Email: schrotenboer@planet.nl of Ali Eggengoor 0523-216509. Email: a.eggengoor-veurink@hetnet.nl Vanaf 12 april tot en met 2 mei kan men de stekjes, planten, struiken (graag met vermelding van naam en als het kan al in een pot) en tuingereedschap inleveren bij onderstaande adressen: 1. Fam. Peeneman, Lindeldijk 2a, 0523-216468 2. Fam. G.J.Ramaker, Radewijkerweg 43, 0523-216237 3. Fam. H. Hutten, Hoogenweg 49, tel. 0523-263488 4. Fam. J. Meerveld, (koster in Heemse Hessenweg 49, tel. 0523-216807 (tussen 09.00 en 16.00 uur) 5. Fam. Schutte, A.Risaeusstraat 4, tel. 0523-264349 -------------------------------------

3


Agrarisch loonbedrijf

Prenger Den Velde Tel.: 0524 - 561229 H.H. LANDBOUWERS: Voor al uw loonwerkzaamheden in deze omgeving moet u zijn bij : PRENGER’S LOONBEDRIJF Niet duur Wel beter !

Beleefd aanbevolen

Houthandel en Timmerbedrijf

WEERTS

Lindeldijk 5 7791 RD Radewijk Tel.: 0523 - 216238


Roker kookclub: Jong kookt voor oud(eren) in Radewijk succes. Het is 9.30 uur als de dames van de kookclub de deur van dorpshuis De Heugte openen om de maaltijd voor deze vrijdag voor te bereiden. Pannen, mixers, en kruiden zijn van huis meegebracht zodat er voldoende attributen zijn om een heerlijke maaltijd op te kunnen dienen. Om 12.00 uur lopen de deelnemers binnen en worden ze ontvangen met een drankje.

Eind 2012 zijn 4 dames van de badminton spontaan gestart met het idee. Inmiddels is de groep uitgebreid naar 8 vrouwen, aangevuld met mensen uit de doelgroep, die komen aardappelen schillen of thuis de soep bereiden. Enkele mannen zorgen ervoor dat de tafels en stoelen in het dorpshuis klaar staan. De eerste keer waren er 40 deelnemers. Het stamppotbuffet en de toetjes vielen goed in de smaak. De aanwezigen waren vol lof en wilden graag dat dit samen eten een vervolg zou krijgen. Eén keer in de twee maanden samen eten, waarbij jong kookt voor oud(eren). Inmiddels organiseren we al ruim een jaar weer de “noaber-maaltied” en is het aantal deelnemers gestegen van 35 naar 45 personen. Argumenten voor de mensen om deel te nemen: gezellig, ik zit altijd al alleen aan tafel, lekker en niet duur, leuk met mensen uit het dorp. Op vrijdag 28 maart organiseert de ‘Roker’ kookclub weer een gezamenlijke maaltijd in dorpshuis De Heugte. De maaltijd begint om 12.30 uur. Inloop vanaf 12.00 uur. Iedereen (60plus) die het gezellig vindt om samen met anderen te eten kan meedoen.

4


De kosten bedragen € 10,- per persoon, incl. 1 drankje. Wie wil komen moet zich van tevoren opgeven. Dit kan tot 24 maart bij Geesje Zuidema, telefoon 0523-216566 of Rezina Ramaker, telefoon 0523216237.  Voor degene, die door omstandigheden achteraf toch niet kan komen, wordt de maaltijd wel in rekening gebracht. Deze maaltijd wordt thuis gebracht.  - Voor wie geen eigen vervoer heeft kunnen we desgewenst het vervoer van en naar het dorpshuis regelen. Men moet dit bij opgave wel even aangeven. De “Roker Kookclub” -------------------------------------

Dorcas Werkgroep Radewijk Onze jaarlijkse collecte zal plaatsvinden van 28 april t/m 3 mei. In het volgende nummer zullen we hier wat meer over schrijven. We doen nog steeds mee met de actie- mobiel. In De Heugte en in de school (’t Kompas) staat een GSeMmer voor het inzamelen van mobiele telefoon. De mobiel hoeft het niet meer te doen. Er kunnen alleen mobiele telefoons ingeleverd worden. Dus zonder toebehoren. Voor meer informatie kunt u terecht op www.actie-mobiel.nl Een gift is welkom op rekeningnummer 38.49.36.547 t.n.v. Ali Eggengoor onder vermelding van Dorcas Werkgroep Radewijk. We hebben al een paar jaar meegedaan aan de kerstmarkt in Radewijk en van die opbrengst doen wij een gift aan het Family care Cimișlia project in Moldavië. Veel gezinnen in Moldavië leven in bittere armoede. Dit geldt vooral voor grote families, families met gehandicapte of zieke familieleden en voor eenoudergezinnen. Zij kunnen moeilijk rondkomen en raken, doordat ze moeten overleven waardoor ze op zichzelf gericht zijn, soms in een sociaal isolement. In deze gezinnen komen relatief veel drugs-, alcohol- en geweldsproblemen voor en kinderen zijn vaak de dupe. Zij hebben goede voeding, goed onderwijs, aandacht en liefde nodig zodat ze kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen met toekomstperspectief. Dorcas is voor deze gezinnen gaan zorgen om de negatieve spiraal waarin zij leven te doorbreken.

5


Doel van het project Betere levensomstandigheden voor arme en sociaal geïsoleerde families in Telenesti. Doelgroep Arme gezinnen: grote gezinnen, families met gehandicapte of zieke gezinsleden en eenoudergezinnen. Zie http://www.dorcas.nl/projecten/family-care-cimislia/ voor meer informatie. Voor de inzamellijst verwijzen we u naar een vorige Roker Proat. Ook op de website van Dorcas kunt u de lijst vinden: http://www.dorcas.nl/help-mee/inzamelingsacties/ Wij willen alle mensen die breien enz. bedanken. U kunt nog steeds hele en schone kleding brengen bij Mevr. Oldehinkel, Mastdijk 1 in Radewijk (0523-216377). ------------------------------------Boterkoekactie Comité Roke 2015. Op 26, 27 en 28 juni 2015 hebben we in Radewijk weer groot feest. Het comité is achter de schermen druk met de organisatie. De muziek voor beide avonden is inmiddels besproken en ook het programma staat in grote lijnen vast. We komen hier in een volgende editie op terug. Tegen Pasen hebben we weer onze jaarlijkse boterkoekactie. Zoals u van ons gewend bent ontvangt u een flyer in de bus waarop u uw bestelling kunt schrijven. Zaterdag 12 april halen we deze weer op zodat we op zaterdag 19 april de bestelling bij u thuis afleveren. De gehele opbrengst komt ten goede aan het feest, zodat iedereen vrij toegankelijk kan komen. ------------------------------------Quotes: Een leven zonder feest is een lange weg zonder herberg. De enige manier om je man geen figuur te laten slaan op een feestje is door hem thuis te laten. -------------------------------------

6


Service-onderhoud & handel Tractoren en machines Constructiewerken Mobiele hydrauliekservice

Landbouwtechnische handelsonderneming

Hardenbergerweg 20 7778 HP LOOZEN Tel/Fax 0524 – 562922 06-51011675

Ondersteun de Roker Proat, Plaats hier uw advertentie!


Winnaars prijsvragen. Kleurplaat: We hebben 1 inzending, Lea Jans is de gelukkige winnaar van een Intertoys cadeaubon. Het was ook heel netjes gekleurd. Fotopuzzels: Aantal goed Persoon Omgeving J.F. van faassen 1 Ina Drenten 2 2 Johanna Reins 8 4 Gerda Reins 8 4 Jennie Kiwiet-B 7 4 Janny Woertel 6 3 De puntentelling is 1 punt per juiste foto en 1 punt voor omgeving In de Roker Proat van december staat de verkeerde tussenstand (van het juninummer), bij deze daarvoor onze excuses. Oplossingen Wie is dit:

Jennie BosscherRijstenberg

Janna KelderDorgelo

Seine Bosscher

Roelie Rijstenberg

Ria Snoeijink

H.J. Kelder

7

Freddy Rijstenberg

Johanna Reins


Het is ons vak er iets moois van te maken Bloemenboetiek

Albert Vasse

“De Smidse”

De Groente- en Fruitspecialist DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES Tel. : 0524 – 561298 Gramsbergen


Oplossingen Hoe goed kent u Radewijk en Omgeving?

Schooldijk Den Velde

Ottenbaankie Westeindigerdijk

Noordoosterweg 1, Loozen

Bouwhuisweg 4 Loozen

Oplossing Kerstpuzzel: Fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar Gerda Reins en Johanna Reins hebben dit ingezonden. De dames Reins zijn gelijk geĂŤindigd, (fotopuzzel/woordzoeker) zij worden beide binnenkort beloond met een prijsje. -------------------------------------

Sportcommissie. Gym Op maandag van 10.45 tot 12:00 uur wordt er in De Heugte gym gegeven. U bent van harte welkom om een keer te komen kijken of mee te doen met de gym. Gym voor de kleinere onder ons. Op maandag van 15:15 tot 16:15 zijn alle kinderen van 6 tot en met 9 jaar van harte welkom om te komen gymmen in De Heugte. Ben je nieuwsgierig kom gerust een keer kijken samen met je papa of mama. Agenda 31 mei Volleybal. Namens de Sportcommissie, Trijn Holtrop -------------------------------------

8


Heideweg 4 7793 HD Hoogenweg Tel: 0523 – 267780

Fax: 0523 - 677202 Mob: 0610255672 wvalkman@12move.nl

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER

Voor al uw Loonwerk en Kraanwerkzaamheden

Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 – 216362 Bgg. 06 5514 3504 Fax. 0523 - 216224

Fouragehandel

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

HOOI En STRO

Mastdijk 2 7791 RN Radewijk Telefoon 0523 – 216440 Mobiel 0653118105


Stichting Algemeen Belang Radewijk

* PAASBINGO: * Op vrijdag 11 april as. om 20.00 uur in "DE HEUGTE" wordt weer de jaarlijkse Paasbingo gehouden. Er zijn als vanouds weer veel grote (vlees)prijzen en aan het eind van de avond is er natuurlijk weer de SUPERBINGO met als hoofdprijs een Superprijs. Natuurlijk zijn er weer Paaseieren als troostprijs, zo kunt u als u geen grote prijs heeft misschien wel genieten van een lekker paaseitje. Op verzoek willen we deze keer als proef ook de kinderen van groep 6, 7, en 8 van de basisschool onder begeleiding van een oudere uitnodigen voor deze bingo. Er zal met de prijzen rekening gehouden worden met jullie. De entreeprijs is voor iedereen gelijk. * DONATEURSACTIE: * Omdat al onze donateurs de Roker Proat ontvangen willen we de donateursactie net als vorig jaar weer op deze manier aankondigen. Dit zijn we met de invoering van de IBAN/SEPA Euroincasso van de banken ook verplicht te doen. We hebben inmiddels alle rekeningnummers van u omgezet in een IBANnummer, en hebben onze software aangepast om de Euro incasso mogelijk te maken. We zijn van plan om eind april van degenen die ons hebben gemachtigd de jaarlijks toegezegde donatie af te schrijven. Zijn er wijzigingen, (b.v. u wilt een hoger bedrag doneren), dan dit graag voor 1 april a.s. doorgeven op het administratieadres: Tel. 0523 216547 of email: radewijk@ziezo.biz

9


Wilt u geen donateur meer zijn, dan kunt u dit ook doorgeven op het administratieadres, er wordt dan geen geld meer van rekening afgeschreven. De donateurs die zelf hun bijdrage overmaken willen we ook via deze weg bedanken voor hun bijdrage, en diegene die contant betalen krijgen nog een bezoekje van een bestuurslid voor het ophalen van de donatie. Op dit moment hebben de volgende personen zitting in het bestuur van de stichting: Voorzitter H. Bulthuis, Radewijkerweg 23a Secretaris/notulist: E. Gort, Noordoosterweg 30 Penningmeester/ Bespreekadres J. Lenters, Noordoosterweg 28 Administratie: J. Kamphuis, Radewijkerweg 66a Bestuurslid/beheerscomm: H. Tromp, Noordoosterweg 17 Bestuurslid: H.J.Bruggeman, Radewijkerweg 49a Bestuurslid: T. Holtrop, Westeindigerdijk 16 Bestuurslid: J. Reins, Radewijkerweg 38 Bestuurslid: G. Spijkers, Radewijkerweg 25b Bestuurslid: G. J. Waterink, Noordoosterweg 19a Bestuurslid: B. Zweers, Radewijkerweg 44 Met uw financiÍle steun kunnen we net als met de hierboven genoemde opbrengst van de bingo’s De Heugte onderhouden. We willen dan ook een ieder die ons dorpshuis steunt hartelijk bedanken voor de bijdrage. Als u nog geen donateur bent en nog niet door ons benaderd bent, schroom dan niet, wordt donateur.(radewijk@ziezo.biz) De beheerders en bestuur ------------------------------------Quote: Geduld is een eigenschap die we bewonderen in de bestuurder van de auto achter ons en verafschuwen in de bestuurder van de auto voor ons. -------------------------------------

10


Nieuws van ’t Kompas

Playbackshow Vrijdag 7 februari 2014 stroomden ( bijna ) alle kinderen, ouders en andere belangstellende weer het Gebouw aan de Hoogenweg binnen. Het was weer tijd voor de jaarlijkse playbackshow! Het dak ging eraf, we hebben genoten van spetterde optredens, geweldige dansacts en super playback talenten.

De foto’s zijn gemaakt door Trijn Holtrop.

11


Korenmolen Windlust en Bakkerij “De Broodmolen” Aan de Radewijkerweg 19 in Radewijk.

Het adres voor: • Heerlijk vers brood • Diverse mixen • Diverse streekproducten • Diverse diervoeders

www.korenmolen-windlust.nl www.debroodmolen.com


Informatieve ouderavond Ieder jaar organiseren we een informatieve ouderavond, dit jaar was het thema: ‘Ik mis je”. Een avond waarbij we door Ouders & COO zijn geïnformeerd hoe we op een goede manier om kunnen gaan met rouw en verlies. EindCITO groep 8 Voor de kinderen van groep 8 was het in februari een spannende tijd! Drie morgens hebben ze hard gewerkt om de CITO eindtoets te maken. Ze hebben ontzettend hard gewerkt en flink gezweet! Voorleesontbijt In januari vinden er altijd de Nationale Voorleesdagen plaats. Ook wij doen daar als school aan mee! In groep 1, 2 en 3 heeft de oma van Marit Snijders voorgelezen. De groepen 4 en 5 werden voorgelezen door John Zuidema, alle kinderen hingen aan zijn lippen. En de leerlingen van groep 6, 7 en 8 zijn geïnformeerd over het wel en wee van onze schaatsster Gretha Smith. De kinderen waren onder de indruk van haar prestaties en medailles. En hadden veel te vragen aan haar. Onder het voorlezen genoot iedereen van een heerlijk ontbijt.

Stamppotbuffet Elise, Lianne en Marit vertellen over het winterse buffet op vrijdag 10 januari: 10 januari was er stamppotten buffet. Elise, Lianne en Marit hebben een lint gemaakt; juf Dicksy heeft het lint door geknipt. En er was snert en boerenkool er was ook nog stamppot andijvie en er waren ook nog broodjes knakworst, stamppotwortelen er was ook ranja en er was ook koffie en er was ook nog dubbelfris. Er hingen nog pijlen door de school waar je kon zitten eten en waar je eten kon halen. In de klas van 6\8 en 4\5\7 kon je zitten eten en in “oud” een en twee kon je eten halen. Naast dat gezelligheid niet in geld is uit te drukken heeft het stamppotbuffet ongeveer €100,00 opgeleverd! -------------------------------------

12


Maak kans op een cadeaubon en stuur je kleurplaat voor 15 april naar Jeanet Meijering Radewijkerweg 36. -------------------------------------

13


Plaatselijk Belang Radewijk Secretariaat: Erna Hagedoorn, Noordoosterweg 25, 7791 RB Radewijk, tel. 0523-216408 ________________________________________________________ Beste Rokenaren, Het wil maar niet winteren. In de afgelopen maanden konden we nog geen enkele keer op natuurijs schaatsen. Waarschijnlijk (maar dat weet je natuurlijk maar nooit) rollen we zo de lente in. Zo’n winter heeft natuurlijk ook voordelen: we verstoken minder gas en we hoeven geen sneeuw te ruimen. Zoals u dat van ons gewend bent, volgen hieronder een aantal mededelingen van onze kant. Ook pakken we de draad van de geschiedenis van onze streek weer op. Ongetwijfeld hebt u het goede nieuws al gehoord: de Baalderborg gaat de bakkerij, de winkel en de molen runnen. Dat is goed nieuws -allereerst natuurlijk voor Jo en Johan Nijeboer, voor de bewoners van de Baalderborg die daar aan de slag kunnen maar natuurlijk ook voor alle Radewijkers: de molen ‘Windlust’ die toch wel bepalend is voor een deel van de horizon in Roke, blijft in de running. Werk voor een aantal mensen, de winkel die de hele week open is, de molen die blijft draaien: bedrijvigheid en levendigheid! Heel mooi! In een uitgebreid artikel in de Stentor hebt u kunnen lezen hoe de plannen van de Baalderborg eruit zien. De gebouwen rond de molen zullen nu allereerst moeten worden verbouwd en geschikt gemaakt voor de werkers van de Baalderborg. Het zal dus zeker nog wel een aantal maanden duren voordat alles operationeel is. Het is geweldig dat er nu een definitief besluit is genomen; wij zijn daar erg blij mee! Omdat we deze nieuwe activiteit in Roke van harte welkom heten, hebben we René Brus -die als projectleider van de Baalderborg hierbij betrokken was- gevraagd ons in onze ledenvergadering hierover verder te informeren. Omdat de regels van het innen van contributie via incasso zijn veranderd, zijn we verplicht u de volgende ‘technische’ mededeling te doen. Ingaande 2014 zal Plaatselijk Belang Radewijk de jaarlijkse contributie incasseren met de Europese variant van de Nederlandse incasso: de

14


Minikraanverhuur en grondverzetbedrijf

Guichelaar Radewijkerweg 22 7791 RG Radewijk Tel: 0523 – 216654 Mob: 06 29477432

Betrouwbaar in service en techniek


Euro-incasso. De afschrijving op uw rekeningoverzicht ziet er dan anders uit dan u gewend bent. Het Incassant-ID van Plaatselijk Belang is NL89ZZZ400616420000. De contributie bedraagt € 10,- en zal eind mei a.s. van uw rekening worden afgeschreven. Praktisch gezien verandert er niets! Heeft u vragen over deze incasso ? Neem dan contact op met Hetty Waterink, penningmeester Plaatselijk Belang (tel. 216467). Bij deze nodigen wij u al vast van harte uit voor onze jaarlijkse LEDENVERGADERING op donderdagavond 20 maart, aanvang 20.00 uur, uiteraard in De Heugte. Naast de gebruikelijke huishoudelijke zaken zoals het financieel overzicht, verslag van de kascommissie, herverkiezing bestuursleden en rondvraag, zal René Brus van de Baalderborg in onze vergadering aanwezig zijn om u te informeren over de plannen met de molen/bakkerij. Na de pauze gaat Marianne Kwant van de Stuw met ons in gesprek over de komende veranderingen in het zogenaamde sociaal domein. Het gaat dan o.a. over de veranderingen in de ouderenzorg (langer thuis blijven wonen, gaan verhuizen naar een aangepaste woning, meer zelf betalen, je eigen woning aanpassen, toenemend beroep op vrijwilligers en mantelzorgers en dat soort dingen). De vraag daarbij is of we klaar zijn voor de komende veranderingen. Missen we in Roke naast noaberschap en andere dingen die we voor elkaar doenbepaalde voorzieningen? Moeten we nieuwe dingen gaan opzetten? Zo ja, hoe pakken we dat aan en hoe kan de Stuw ons daarbij helpen? We verwachten dat het een zeer interessante avond zal worden. Niet vergeten op de kalender te zetten: donderdagavond 20 maart! Een paar jaar geleden stelden we in de Roker Proat de vraag: Wel eens gehoord van KUIERROUTE WIELEN/RADEWIJK/VENEBRUGGE?

Het in november 1995 verschenen boekje over de Kuierroute Wielen/Radewijk/Venebrugge geeft veel informatie over de geschiedenis van onze streek. Het kost slechts € 2,- en is verkrijgbaar in De Heugte, in de winkel van de molen en bij de bestuursleden van PB.

15


HENRY ALFRING DE OOSTERMAAT 60 7783 BX GRAMSBERGEN TEL: 0524-562282

Opgeteld de beste!

TOYOTA Garage Reinders v.o.f. Telefoon: 0524 – 561275 7783 AM GRAMSBERGEN


In eerdere uitgaven van de Roker Proat vertelden wij u iets over het smokkelen en over het ‘Schöltien’ in Wielen. Deze keer iets over de boermarke. Dit stukje geschiedenis laat zien waarom noaberschap en burenplichten juist in deze streek voorkomen. Marken vormden een aaneengesloten stuk grond dat behoorde tot een aantal hoeven/boerderijen. De grond was feitelijk gemeenschappelijk bezit en werd door de eigenaren en bewoners gezamenlijk bestuurd en ook gedeeltelijk gemeenschappelijk gebruikt. Elke hoeve bezat in de marke een ‘waar’ (=aandeel) en kon daarvan profiteren naar gelang van de grootte van zijn waar. Een volle hoeve (waar) bezat de volledige rechten in de gemeenschappelijke dorpsgronden (de marke); deze boeren bezaten een volledige waar (of waardeel) en werden daarom ook wel de gewaarde boeren genoemd. Een halve hoeve had slechts de halve rechten op de gemeenschappelijke gronden. Vaak betrof het hier jongere vestigingen vanuit de volle hoeven. Daarnaast waren er ook nog keuters; zij hadden nog minder en soms zelfs helemaal geen rechten in de marke. Soms hadden zij zich illegaal of ‘half-legaal’ gevestigd op de woeste gronden. Soms verwierven zij zich in de loop der tijd meer rechten in de marke-organisatie. Aan het hoofd van een marke stond een markerichter, die er op toezag dat elke hoeve aan zijn trekken kwam. Het was iedere hoeve dan ook verboden meer dieren te houden dan de bodem in zijn ‘waardeel’ aan voedsel kon opleveren. Bij te veel dieren ging dat natuurlijk ten koste van de anderen. Er golden ook allerlei sociale regels: als een hoeve hulp nodig had, moest de hele gemeenschap helpen. Eeuwenlang werd de landbouw in deze streek uitgeoefend als gemengd bedrijf: rogge, later ook aardappelen, haver en gerst naast het houden van schapen, koeien, varkens en kippen. Schapen werden niet alleen gehouden voor de wol en het vlees, maar ook voor de mest. Daarvoor werden ze evenals de koeien elke avond op stal gehaald. Men was indertijd zo zuinig op de mest dat het verhaal gaat dat de boeren ’s morgens vroeg de koeien en schapen, voor ze naar buiten gingen, eerst even van hun ligplaats opjaagden onder het motto: ‘Hup, schiet!’ Tot zo ver onze bijdrage. Wij wensen u een goed en mooi voorjaar toe! -------------------------------------

16


Voor al uw werkzaamheden

Schildersbedrijf

B. Kampherbeek

• schilderwerken • hout rot reparaties • glas werken • wandafwerking

Uw vertrouwen waard Tel: 0524 - 562215 Fax : 0524 - 563664 Hoge Holt 6 - Gramsbergen

Voor meer informatie: www.bkampherbeek.nl

Dalfsen - Gramsbergen - Kampen - Vriezenveen Doorbraakweg 16a - 7783 DC - Gramsbergen Tel.(0524)- 561234 Internet : www.morrenhof-jansen.nl

E -mail : info@morrenhof-jansen.nl

Uw tankstation met 24-uurs service middels de buitenpaal, tevens geschikt voor alle creditcards, bank en giro. En sparen met grote sprongen met de goldtygercard

DE ANERDIJK 20 – 7783 CN GRAMSBERGEN – TEL. 0524-562301


Eier soufflé voor 4 personen Ingrediënten: • 6 eieren (gesplitst) • 1 bakje bieslook (25 g) • 4 eetl. crème fraîche • 200 g jongbelegen kaas, geraspt Bereiding: Verwarm de oven voor op 200 °C. Knip de bieslook boven de eidooiers fijn en roer de crème fraîche en geraspte kaas erdoor. Bestrooi met peper en zout. Klop de eiwitten met een mespunt zout stijf en spatel voorzichtig door het kaasmengsel. 2. Schep het mengsel in de soufflévorm en laat in het midden van de oven in ca. 30-40 min. rijzen en goudbruin bakken. Serveer de soufflé direct met een stevige salade en bruin stokbrood. Dadelflapjes met Griekse yoghurt voor 4 personen Ingrediënten: • 1 sinaasappel • 100 g gedroogde dadels, in kleine stukjes • 100 g abrikozen, in kleine stukjes • 1 theelepel koekkruiden • 1 eetlepel rum • 4 vellen filobladerdeeg (ontdooid) • 50 g roomboter, gesmolten • 2 eetlepels sesamzaad • 1 bakje Griekse yoghurt (150 g) Bereiding: Oven voorverwarmen op 200 °C. Bakplaat bekleden met bakpapier. Sinaasappel schoonboenen en helft van schil dun afraspen. Sinaasappel dik schillen en in vier mooie plakken snijden (uiteinden worden niet gebruikt.) In kom dadels, abrikozen, sinaasappelrasp, koekkruiden en rum door elkaar mengen. Vellen filodeeg op aanrecht uitspreiden en bestrijken met boter. Dadelmengsel in midden scheppen. Filodeeg om vulling dichtvouwen. Rondom bestrijken met boter en bestrooien met sesamzaad. Dadelflapjes op bakplaat leggen en in midden van oven in ca. 12 min. knapperig en licht goudbruin bakken. Uit oven op vier borden leggen. Yoghurt ernaast scheppen en garneren met plak sinaasappel. Direct serveren. -------------------------------------

17


Rondje Radewijk Op tweede Pinksterdag (9 juni 2014) zullen diverse particulieren en kleine en grotere ondernemers uit Radewijk, in de volksmond beter bekend als Roke, zich presenteren met een toeristische (fiets)route. Inwoners en bezoekers kunnen een prachtige route volgen in het grensgebied met Duitsland. Onderweg kunnen zij elf heel verschillende pleisterplaatsen aandoen om Radewijk ‘te proeven en te beleven’. Op verschillende erven presenteren de Radewijkers zich met een zeer gevarieerd programma. Met dit ‘Rondje Radewijk’ wil de organisatie Radewijk laten zien als een prachtige woon- en werkomgeving, maar ook als een plek waar je kunt logeren en (re)creëren. Bezoekers krijgen tweede Pinksterdag volop de gelegenheid Radewijk te ontdekken met een aantrekkelijk programma, waarin onze gasten kennismaken met een uniek, maar veelal onbekend stukje Nederland. Radewijk proeven en beleven De bezoekers ontdekken Radewijk aan de hand van een gedetailleerde (fiets)routekaart. Bij alle, op de kaart aangegeven pleisterplaatsen, valt iets bijzonders te beleven zoals; natuurwandelingen; proeverijen met producten van het land; bezichtigingen van de molen en oude erven; open atelier met een expositie en enkele creatieve activiteiten; een inkijkje op een zorgboerderij, kinderspelen, enz. Dit is slechts een greep uit het veelkleurige aanbod van een ‘Rondje Radewijk’. Voor het totale programma houdt u onze website in de gaten. De komende weken zal het hele programma en de fietsroute te vinden zijn op www.rondjeradewijk.nl ------------------------------------Jeugdcommissie: De jeugd uit groep 6 t/m 8 is uitgenodigd om onder begeleiding mee te doen aan de Paasbingo op 11 april om 20:00 uur. Op 14 maart is er een filmavond. -------------------------------------

18


Erve Ramaker Wij organiseren op 7 april a.s., aanvang 19.30 uur een workshop bloemschikken. Er kan gekozen worden uit een Paas-taart op schaal (€ 27,50) of een bloemstuk (€ 17,50). Alle materialen worden door Ina en Minie, de workshopbegeleidsters meegebracht. Belangstelling? Graag aanmelden voor 30 maart: E-mail: mts.ramaker@comveeweb.nl of bel: 0523 - 216237 ’t Achterhuus Wij zijn elke laatste zaterdag van de maand open. Gerrit Jan en Rezina Ramaker Radewijkerweg 43


Streeppuzzel R

A

D

G

R

E

N

S

Z

I

C

H

T

E

L

R

B

U

F

F

E

L

F

A

R

M

N

K

O W

A

E

I

J

L

T

D

K

K

,

W

A

E

J

N

D

T

K

T

R

O

K

E

R

T

U

U

N

T

I

E

N

S

A

K

E

O

R

I

E

L

T

A

B

E

W

E

I

E

M

R

P

N

A

L

K

O

L

R

I

I

E

L

K

O

A

A

P

B

M

S

R

O

E

O

J

H

D

V

T

K

R

M

A

E

S

K

E

Z

B

K

B

C

A

E

H

D

E

T

K

D

E

L

E

E

E

E

E

S

R

R

C

L

V

S

S

R

I

O

N

R

S

R

L

D

O

E

I

E

R

R

I

I

K

V

B

V

S

P

S

I

K

N

L

V

E

E

U

J

K

E

K

E

O

R

E

B

E

I

L

T

E

K

H

F

E

I

N

L

V

O

T

R

R

G

D

R

O

R

T

K

T

P

G

D

E

A

U

A

H

I

R

O

O

P

O

T

S

T

A

L

D

T

I

C

O

N

O

P

T

I

S

P

E

E

L

T

U

I

N

N

F

G

I

S

S

BIJBELSETUIN BUFFELFARM CARBIDSCHIETEN DEVOSSEBELT ERVERAMAKER GRENSZICHT KERK KERSTMARKT KOESTAL LICHTKIND LOONBEDRIJF LOOZERVELD

POTSTAL RADEWIJK RADEWIJKERBEEK ROKERHOF ROKERPROAT SPEELTUIN SPORTVELD STEKKIESMARKT THUISKAPPER TONEELVERENIGING TROKERTUUNTIEN VOLKSLIED

Maak kans op een cadeaubon en stuur de oplossing voor 15 april naar Jeanet Meijering Radewijkerweg 36 of per email. Met meerdere juiste inzendingen wordt er geloot. -------------------------------------

19


Hoe goed kent u Radewijk en omgeving? Onder deze kop beproeven we de Rokenaren over hun kennis van Radewijk en omgeving We plaatsen een detailfoto van een gebouw, voorwerp of uitzicht, en de mensen moeten raden wat of waar het onderwerp zich bevindt. Graag de oplossing sturen naar Jeanet Meijering (Radewijkerweg 36) Degene die eind 2013 de meeste oplossingen goed heeft krijgt een prijsje.

Wie is dit ?? Ook nu weer twee foto’s “uit de oude doos”. Deze keer alweer een dame en een heer. Mocht u ze herkennen, meldt dit dan schriftelijk aan Jeanet Meijering of naar ons e-mail adres. Degene die na vier edities de meeste foto’s heeft herkend wordt verblijd met een prijs.

Dit meisje is nu rond de 60 jaar oud!

Deze jongeman is nu ongeveer 65 jaar.

-------------------------------------

20


Trots op mijn schoonzonen!,De berg op tegen kanker Mijn beide schoonzonen Hans Sportel (50) en Jan Vedder (37) gaan op 5 juni 2014 de strijd aan met de berg. Tijdens het evenement Alpe d’HuZes zullen zij meerdere malen de Alpe d’Huez gaan bedwingen. Doel hiervan is om zoveel mogelijk geld bij elkaar te fietsen ter bevordering en het ondersteunen van onderzoek naar kanker in alle mogelijke vormen. Dit alles zodat mensen Goed, Gelukkig en Gezond kunnen leven met kanker. Stichting Alpe d’HuZes organiseert dit alles, ter nagedachtenis aan de mensen, die te vroeg aan kanker zijn overleden en ter inspiratie van de mensen die aan het strijden zijn. Ik kreeg zelf begin 2012 de boodschap dat ik prostaatkanker had; je wereld stort dan echt in. Ik ben geopereerd en het gaat nu gelukkig heel goed met mij. Mede dankzij het vele onderzoek dat naar prostaatkanker is gedaan, heb ik weer een toekomst. De vader van Jan heeft de strijd niet kunnen winnen; 18 juni jl. heeft hij de strijd tegen longkanker verloren. Hij werd 60 jaar. Door Hans en Jan met hun actie te steunen, maakt u het mogelijk om nog meer onderzoek te doen naar kanker en de bestrijding ervan. In de toekomst hoeft kanker niet meer dodelijk te zijn. U kunt hun steunen door via internet een bedrag doneren. Ga naar: http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/janvedder/jan-vedder/ of http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/hanssportel/hanssportel/ en via de knop “Steun deze actie!”, kunt u eenvoudig een bedrag doneren. Tevens organiseren Hans en Jan op 16 maart een spinningmarathon bij Energym, Boslaan 1a te Gramsbergen. Natuurlijk bent u daar van harte welkom om zelf mee te doen of de deelnemers een hart onder de riem te steken. Deelname kan al vanaf 10€ per uur per fiets. Opgeven kan via jan.vedder@planet.nl of aan de balie bij Energym. Start is om 10 uur ’s ochtends en de marathon zal 4 uur duren.

21


OPGEVEN IS GEEN OPTIE! Mans Veldsink Volle Urenweg 1 7793 HW Hoogenweg ------------------------------------Nieuwe activiteit: Pilates-Lessen Rug-Buik-Bekken-Benen Trainen onder begeleiding van fysiotherapeute •verbetert je houding •vermindert nek-en rugklachten •versterkt het bekken •vergroot je lenigheid •verstevigt spieren •versterkt de balans tussen lichaam en geest •voorkomt blessures •optimaliseert je ademhaling •ontspant Elke Woensdagochtend in de Dorpshuis De Heugte Tijd: 8.30 – 9.30 uur + 9.45 – 10.45 uur Kosten: € 4,- per les Makkelijke kleding aan – Warme sokken – Handdoek mee Pilates training is een intensieve langzame manier van oefenen om de kern van het lichaam te versterken. Het oefenen gebeurt op een matje: buik-rug-bekken-benen worden getraind. Dat kan op eigen tempo of op tempo van de muziek. Door tijdens het trainen goed op de ademhaling te letten, wordt je bewuster van spanning en ontspanning. De les wordt afgesloten door ontspanningsoefeningen. Iedereen kan meedoen, leeftijd is niet belangrijk, getraind of niet getraind maakt niet uit. Het programma wordt afgestemd op de eigen mogelijkheden. Aanmelden bij M.Dames T: 0523-235831 -------------------------------------

22


Groothandel in baby& kinderartikelen


www.eggengoor.com Onze dagelijkse werkzaamheden omvatten een breed scala aan disciplines. Door onze jarenlange ervaring heeft Eggengoor veel kennis opgedaan in diverse werkgebieden en variëren van middelgroot tot grote projecten. Om u een indruk te geven van onze diensten, hebben we een aantal disciplines op een rijtje gezet: • Rioleringen • Bouwrijp maken bedrijventerrein en voor woningbouw • Natuurbouw • Cultuurtechnische werken • Graven van waterlopen

ISO-, MILIEU-, VCA**gecertificeerd

• Dijkverzwaringen • Oeverbeschermingen • Natuurvriendelijke oevers • Waterpartijen • Kunstwerken • Betonwerken

Radewijkerweg 13a 7791RJ Radewijk

Profile for Roelof Hagedoorn

Roker Proat 2014 Jaargang 23 nr. 1  

Nieuwsblaadje Radewijk

Roker Proat 2014 Jaargang 23 nr. 1  

Nieuwsblaadje Radewijk

Advertisement