Page 1

september 2013, 22e jaargang nr. 3


‘Roker Proat wordt financieel ondersteund door:

Rabobank Vaart en Vechtstreek’

Vanaf medio april kunnen wij u weer de groene en witte asperges leveren. De openingstijd van onze winkel is elke dag van 7.00 tot 22.00 uur. www.aspergetuin.nl Noord-Oosterweg 25 Radewijk


September 2013, 22e jaargang nr. 3

Redactie – krabbels

Beste Roke-leu, Wat een zomer !! Het volleybaltoernooi werd gespeeld op een fantastische zomerdag. Het was er gezellig en goed toeven. Op sommige dagen was het té warm, het werd zelfs een hittegolf genoemd. Voor de graanboeren onder ons was dit mooi meegenomen, het stro kwam goudgeel van het land. Alle studenten die geslaagd zijn, gefeliciteerd met het diploma, succes met de vervolgstudie of het zoeken naar een baan. Meerdere groepen Rokenaren zijn al weken druk in de weer met het maken van een creatie voor de optocht van het Gramsberger feest. Bij het ter perse gaan van dit nummer is bekend of men in de prijzen is gevallen. In deze Roker Proat veel nieuws van Plaatselijk Belang over o.a. het invoeren van 60km/h wegen en de busreis op 1 oktober. De “Roker Kookclub” organiseert weer een Noaber maaltijd. Daarnaast de vaste bijdrages van: Dorcas, Toneelvereniging “ROKE”, de sportcommissie en Stichting Algemeen Belang. Kopij voor de volgende Roker Proat graag inleveren vóór 19 november 2013 bij Roelof Hagedoorn, Westeindigerdijk 16, of per e-mail sturen in onze vaste lay-out naar rokerproat@radewijk.eu Redactie Roker Proat: Roelof Hagedoorn: hagedoorn@lycos.com Jeanet Meijering: jeanetmeijering@gmail.com Herbert Oldehinkel: info@oho.nu Lidy Kremer: lidykremer@hotmail.com

1


Telf. 0523-271144 Fax: 0523-271141 info@bouwbedrijftervoorde.nl

Toeslagweg 5, 7791 RS Radewijk. tel: 0523-216265. email: a.kelder-ranter@hetnet.nl

Ma t/m Za Geopend van 12:00 tot 17:00 uur

Verse asperges: seizoensverkoop vanaf eind april tot 24 juni. Waterbuffelproducten: mozzarella, vlees en waterbuffelroomijs, Aardappelen. Verse eieren.


Toneelvereniging

ˆeÉ~xÊ

Beste mens’n, Tja, en doar zit ik dan..............achter de computer te bedenken wat ik is zal schriem veur de Roker Proat. Normaal gespreuken heb ik doar niet zoveulle meuite met maar dit keer.........geef ik eerluk toe, vin ik ’t toch knap lastig. ’t Begun van ’t toneelseizoen zit d’r weer an te komm’n en dan pakke wej vol goeie moed de droad weer op. Dat goa wej ok dit seizoen zeker doen maar toch.....’t is aans zonder Annie. Oese steun en toeverlaat op de achtergrond, oese grimeuse oes kaartverkoopadres. Wat zulle wej heur missen!! Maar...wej bint met mekaar eigenwies genog en wej probeert d’r zo goed en kwoad as kan een mooi toneelseizoen van te maak’n. Reurigheid in de bouw, dat is de titel van ’t neje stuk, Herman van der A heft schreem. ’t Giet over ’t bouwbedrief van Klaas Kroeze. Ik gao eerst kennis maak’n met Klaas en ast een mooie kerl is dan vertel ik owluu d’r meer over in de volgende editie. Luu goet gaon en völle wille, Marchien. -------------------------------------

2


Dorcas Werkgroep Radewijk Radewijk doet mee aan de 18de Nationale Voedselactie 2013 Voedsel voor Oost-Europa Ook in Radewijk willen we ons, na overleg met de kerkenraad en school, inzetten voor de allerarmsten in Oost-Europa tijdens de Nationale Voedselactie van 3 t/m 10 nov. a.s. Het voedsellijstje: 1 x jam 2 x zonnebloemolie (1 literfles) 1 x blik limonadesiroop 2 x kilo suiker (geen plastic fles) 2 x kilo rijst 1 x witte of bruine bonen in blik (400 grams of kiloverpakking) (800 gram, geen glas) 4 x macaroni 1 x groenten in blik (500 grams verpakking) (800 gram, geen glas) 3 x zakje droge soep 1 x vruchten in blik (geen Cup-a-Soup) (800 gram, geen glas) 2 x vruchtenthee 2 x tandenborstel 1 x theebiscuitjes 2 x tandpasta 1 x Liga 3 x lange kaarsen 1 x Brinta ontbijt Let op de houdbaarheidsdatum juli 2014 Wilt u zich wel houden aan de hoeveelheden die hierboven staan, i.v.m. douanecontrole. Helpt u mee met deze actie door één of meer van de producten, als vermeld op bovengenoemde folder, te kopen. Op dankdag 6 november kunt u voorafgaande aan de dienst in de PKN Kerk deze producten inleveren. School ’t Kompas doet ook weer mee. Op school kan van 4 t/m 8 november voedsel ingeleverd worden. Komt het u niet gelegen dan kunt u de producten ook op 8 november bij Mevr. Oldehinkel-Holtvlüwer, Mastdijk 1, inleveren. Hoe werkt de Dorcas Voedselactie? Op meer dan duizend locaties wordt voedsel ingezameld. Vrijwilligers stellen hiervan voedselpakketten samen die worden verzonden naar landen waar Dorcas projecten heeft. Vorig jaar waren meer dan vijftig scholen bij deze actie betrokken en bracht de Voedselactie in totaal 50.000 voedselpakketten op.

3


   

    

Aanbod: 3 jarige HBO beroepsopleiding tot Holistisch Energetisch Therapeut Diverse Kindercursussen voor de basisschool; groepen 5 tot en met 8 voor met name voor hooggevoelige/hoogbegaafde kinderen Opleidingen en cursussen bewustwording voor jong volwassenen Diverse workshops; Workshop trancereis Innerlijk Kind Workshop Chakra Healing Workshop Werken met Engelen Workshop trancereis Geboorte Workshop trancereis Sterven Training voor leerkrachten Lezingen over diverse onderwerpen op scholen en binnen het centrum. Healing avonden Reading avonden Individuele consulten

NIEUW! vanaf medio 2012: Lichtkind essences Dit zijn sprays om in de aura te vernevelen met een zeer hoge trilling, die zorgen voor meer innerlijke balans en gezondheid. Er zijn diverse sprays aansluitend bij de verschillende behoeften van iemand. Zo is er bijvoorbeeld voor kinderen een speciale kinderspray ontwikkelt die het kind helpt beter bij zichzelf te blijven en in zijn innerlijke kracht te staan. Ook voor volwassenen zijn er verschillende sprays voor specifieke klachten, problemen of ondersteuning. Hou de website in de gaten. Aanmelden voor activiteiten kan ten allen tijde via info@lichtkind.nl Spiritueel Centrum Lichtkind is gevestigd aan de Radewijkerweg 47 te Radewijk. Het centrum is aangesloten bij diverse beroepsverenigingen en ook de opleidingen zijn geaccrediteerd. De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de consulten. Het licht in een kind Is stralend en vol pracht Het is onze taak Om ieder van hen, te helpen herinneren Aan de eigen unieke, innerlijke kracht!


Ook deden duizenden kinderen mee aan de Dorcas Rugzakactie. Zij vulden ruim 7.500 rugzakken met schoolmaterialen voor de allerarmste kinderen in Oost-Europa en Afrika. Door deze twee acties wil Dorcas de mensen in Oost-Europa en Afrika iets van de liefde van de Here Jezus laten zien en hen tegelijkertijd bemoedigen door ze te laten weten dat ze niet vergeten worden. De ontvangers Het doel van de Dorcas Voedselactie is om meer dan 50.000 voedselpakketten in te zamelen voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Het ingezamelde voedsel wordt zorgvuldig uitgedeeld onder de zwaksten van de samenleving in deze landen. Dat zijn vaak mensen die buiten alle structurele hulpverlening vallen en geen sociaal vangnet hebben. Een gezin kan van een voedselpakket een week eten. Dorcas komt in actie voor de allerarmsten en werkt, samen met lokale partnerorganisaties, in Oost-Europa en Afrika aan de structurele ontwikkeling van hele gemeenschappen. Door de allerarmsten te betrekken bij duurzame projecten, worden zij geholpen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien én wordt hun hoop voor een betere toekomst gegeven. De voedselpakketten worden verspreid onder zorgvuldig geselecteerde ontvangers die niet in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien, vanwege bijvoorbeeld ouderdom, ziekte of handicap. Waar gaan de pakketten heen? Albanië, Moldavië, Roemenië, Hongarije, Oekraïne, Bosnië, Rusland, Zuid-Afrika en Lesotho. Wij willen u deze actie van harte aanbevelen. Bent u niet in de gelegenheid om wat te kopen en in te leveren dan kunt u ook een gift storten op rekeningnummer IBAN: NL03 RABO 0384 9365 47 t.n.v. Ali Eggengoor onder vermelding van Dorcas Werkgroep Radewijk te Radewijk. Meer informatie over deze actie is te vinden op www.nationalevoedselactie.nl Werkgroep Dorcas Radewijk. Tel: 0523 - 216377 / 216509 -------------------------------------

4


Agrarisch loonbedrijf

Prenger Den Velde Tel.: 0524 - 561229 H.H. LANDBOUWERS: Voor al uw loonwerkzaamheden in deze omgeving moet u zijn bij : PRENGER’S LOONBEDRIJF Niet duur Wel beter !

Beleefd aanbevolen

Houthandel en Timmerbedrijf

WEERTS

Lindeldijk 5 7791 RD Radewijk Tel.: 0523 - 216238


Gebiedsontwikkeling Radewijk krijgt vorm. Het platteland veranderd snel. Deze ontwikkeling is onomkeerbaar en van alle tijden. Ook kent Radewijk deze veranderingen. Leefden er lange tijd voornamelijk boeren, tegenwoordig zijn deze op een paar handen te tellen. Dit houdt in dat ook het gebruik van het buitengebied verandert. Er zijn steeds meer mensen die geen relatie meer hebben met landbouw en dat heeft zijn gevolgen. Stichting Vitaal Platteland is enkele jaren geleden ontstaan uit verschillende werkgroepen. Het doel van deze Stichting is om het platteland leefbaar te houden. Dit in de breedste zin van het woord. We zien de landbouw als ‘dragers’ van het landschap. Onmisbaar en erg belangrijk. Ook in Radewijk is de stichting actief bij het afsluiten van de zogeheten Groene en Blauwe diensten contracten. Bij dit schrijven is voor zo’n 75% van het meest waardevolle landschap (rondom de Radewijkerbeek) een contract afgesloten voor een beheersovereenkomst van 21 jaar. De eerste projecten zijn inmiddels uitgevoerd en velen zullen volgen. Ook elders in Radewijk zijn verschillende contracten afgesloten. Als bestuurslid van de stichting en inwoner van Radewijk heb ik verschillende mensen geadviseerd mee te doen met de Groen Blauwe Diensten. 2013 is het laatste jaar waarin er contracten afgesloten kunnen worden. Een belangrijke wens is te komen tot een wandelroute door Radewijk. Dit biedt kansen tot samenwerking. Zo gaat de familie Ramaker van hun boerderij met grond een landgoed met theehuis maken. De houtwallen worden opgeknapt, er wordt een kikkerpoel gegraven en wandelpaden die voor een ieder toegankelijk zijn. Daarnaast heeft de familie Veldhuijzen aan de Stobbenhaarweg een prachtig atelier geopend waar verschillende activiteiten plaats kunnen vinden. Ook is er vorig jaar aan de Stobbenhaarweg een wandelpad langs één van de oudste houtwallen aangelegd. Ook het waterschap heeft recreatief medegebruik langs de beek toegestaan en zal het wandelpad gaan maaien. Verschillende initiatieven ontwikkelen zich snel doordat mensen trots op hun plek in Radewijk zijn en dit graag met anderen willen delen. Op uitnodiging van de Stichting heeft gedeputeerde mevrouw Hester Maaij samen met wethouder Janssen en enkele andere betrokkenen Radewijk bezocht.

5


Service-onderhoud & handel Tractoren en machines Constructiewerken Mobiele hydrauliekservice

Landbouwtechnische handelsonderneming

Hardenbergerweg 20 7778 HP LOOZEN Tel/Fax 0524 – 562922 06-51011675


Het was een leerzame middag waarin we gebrainstormd hebben hoe we het buitengebied leefbaar kunnen houden. Ze gaf aan de ontwikkelingen in Radewijk op de voet te blijven volgen, en vond het een voorbeeldontwikkeling voor Nederland. Een beter compliment kunnen we niet krijgen. Zelf heb ik nog veel ideeĂŤn voor de komende tijd. Mijn doel is om Radewijk leefbaar te houden. Het moet een plek blijven waar het fijn is om samen met anderen te wonen. Graag wissel ik met u van gedachten! Wellicht ontmoeten we elkaar. Herbert Oldehinkel herbert@burostadenland.nl / 06 24 88 38 28 ------------------------------------Roevelz De Rokerjeugd heeft sinds 5 juli een nieuwe naam namelijk de Roevelz. In deze naam zitten de namen Roke, Den Velde en Loozen in verwerkt. Deze naam is bedacht door Hilde van de Veen tijdens onze jaarlijkse afsluiting. De Roevelz organiseert voor de jeugd van Radewijk, Den Velde en Loozen vanaf de groepen 6 tot en met groep 8 verschillende activiteiten. Zoals disco`s en filmavonden. Ook wordt er jaarlijks een zwemavond en een kegelavond georganiseerd. Wij beginnen ons programma op 11 oktober met een filmavond. Wij staan natuurlijk ook open voor veranderingen. Dus voor vragen of suggesties kun je bij ons terecht. De Roevelz:

Gerben Spijkers Marlou Altena Xander v/d Veen Gonnie v/d Veen Liset Hutten Henriette Koenderink -------------------------------------

6


Het is ons vak er iets moois van te maken Bloemenboetiek

Albert Vasse

“De Smidse”

De Groente- en Fruitspecialist DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES Tel. : 0524 – 561298 Gramsbergen


De batteri-je leug, en wat now? Loonbedrief Prenger was (zoas wal vaker gebeurt) an’t wark beij de familie Reefman en wal op 8 juli. Harman was met ut leste perceel an de gange. Toen hij de dam uut reed, kwaamp hij veur’n verrassing te stoan, want wie stunt doar met zien scootmobiel? Derkjaa zol ut droad dichte doen, Herman stapt uut zien hakselaar en vrug an Derkjaan, zal ik ut droad eem vaste maak’n? Oh ai dat eem doen wilt, graag. En dan goa weij dan noar Henk hen zeg Harman, want ik heb net een smssie had, de koffie stiet kloar. Samen wilt ze vertrekk’n, maar de scootmobiel wil met gien mogelijkheid start’n, dur is gien beweging in te krieg’n. Ennn, wat now? Harman en Derkjaan kiekt mekaa is an, tis al beslist, ik slep oe met de hakselaar. Een stuk touw van de vangwaag’n ofhaalt, (din stiet altied beij ut stroomhokkie an de weg), tussen hakselaar en scootmobiel knupt. Trekk’n ….. bats …. touw deurmidd’n, toen Harman dat is goet bekeek, zagge dat Derkjaan, de karre nog op de remme had stoan. Op neij ut touw dur angeknupt, en doar gunkt hen, schuddend in de mobiel, hangn’t achter de hakselaar over ut pattie noar de koffie.

Zo muj mekaa toch help’n. Derkjaan had tur groewelijk schik van en de verhaalschriever ok wal. -------------------------------------

7


Heideweg 4 7793 HD Hoogenweg Tel: 0523 – 267780

Fax: 0523 - 677202 Mob: 0610255672 wvalkman@12move.nl

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER

Voor al uw Loonwerk en Kraanwerkzaamheden

Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 – 216362 Bgg. 06 5514 3504 Fax. 0523 - 216224

Fouragehandel

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

HOOI En STRO

Mastdijk 2 7791 RN Radewijk Telefoon 0523 – 216440 Mobiel 0653118105


Toneelvereniging

ˆeÉ~xÊ

Beste mensen, Vanaf nu heeft onze toneelvereniging de volgende kaartverkoopadressen: Alie Reins

0523-216402

Ria Vinke

0523-216476

De uitvoerings data leest u te zijner tijd in De Roker Proat of het weekblad De Toren. Wij hopen u graag te begroeten dit seizoen. Met een hartelijke toneelgroet, Toneelvereniging Roke -------------------------------------

8


Nieuws van ’t Kompas Een nieuw schooljaar. Maandag 19 augustus zijn we het nieuwe schooljaar weer gestart met een open inloop voor alle ouders. Onder het genot van een kopje koffie en / of thee konden de verhalen over de vakantie worden uitgewisseld. We starten dit schooljaar met 55 leerlingen maar groeien weer door naar de 60 leerlingen. Dit schooljaar zijn we gestart met drie groepen, groep 1,2 en 3 zitten bij elkaar in het speellokaal. De juffen van deze groep zijn: juf Ina Bolks en juf Rianne Jurgens. De kinderen van groep 4, 5 en 7 zitten ook bij elkaar in het lokaal, de juffen van deze groep zijn: juf Jos Versteeg en juf Dicksy Houweling. En in het laatste lokaal zit juf Ditta Gerrits zij heeft alle kinderen van groep 6 en 8 in haar groep. Op maandag en dinsdagmorgen is juf Leonie Lubbers te vinden, zij geeft extra ondersteuning in de twee drie-combinatiegroepen. Het schoolplein In de zomervakantie is er aan de achterkant van het plein hard gewerkt, het ‘oude’ plein was nodig aan vervanging toe. Alle oude tegels zijn verwijderd en het hele plein is opnieuw gestraat met nieuwe tegels. Gelukkig kunnen we nu weer veilig spelen zonder dat we struikelen en vallen over de opstaande tegels. Schoolkamp Een goede traditie bij ons op school is dat groep 7 en 8 op schoolkamp gaan. Ook dit jaar is dat weer de bedoeling. Natuurlijk laten we groep 6 niet op school, zij gaan vanaf woensdagavond ook naar Ommen. In de volgende Roker Proat zullen we u verslag doen van het schoolkamp. De kinderen van groep 7 en 8 vertrekken op dinsdagmorgen 24 september richting Ommen. Alle kinderen van groep 6, 7 en 8 komen op vrijdag 27 september terug naar Radewijk.

9


Kledingcontainer Op donderdag 26 september staat er bij onze school een kledingcontainer. U kunt uw ‘oude ‘ kleding en schoenen inleveren in gesloten plastic zakken. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar het Lilianefonds en een gedeelte komt ten goede van onze school. Mocht u kleding en/of schoenen willen inleveren en de container zit dicht dan kunt uw zak (ken ) ook in school neerzetten. Wij zorgen ervoor dat uw zak ( ken ) in de container terecht komen. ------------------------------------NOABER-maaltijd in ROKE

Vrijdag 20 september 2013 organiseert de ‘Roker’ kookclub weer een gezamenlijke maaltijd in dorpshuis De Heugte. De maaltijd begint om 12.30 uur. Inloop vanaf 12.00 uur. Iedereen (60plus) die het gezellig vindt om samen met anderen te eten kan meedoen. De kosten bedragen € 10,- per persoon, incl. 1 drankje. Wie zich nog niet heeft opgegeven, kan dit alsnog doen uiterlijk tot 16 september bij Geesje Zuidema, telefoon 0523-216566 of Rezina Ramaker, telefoon 0523-216237. niet  Voor degene, die door omstandigheden achteraf toch kan komen, wordt de maaltijd wel in rekening gebracht. Deze maaltijd wordt thuis gebracht.  Voor wie geen eigen vervoer heeft kunnen we desgewenst het transport van en naar het dorpshuis regelen. Men moet dit bij opgave wel even aangeven. Tot ziens! De “Roker Kookclub” -------------------------------------

10


Stichting Algemeen Belang Radewijk

* DANSEN * Net als voorgaande jaren zal er in De Heugte het komende winterseizoen op de dinsdagavonden weer gedanst worden. Op dinsdagavond 17 september om 20.00 uur is de mogelijkheid om informatie in te winnen en u op te geven. Ook interesse, kom dan op 17 september om 20.00 uur naar De Heugte. U kunt informatie vragen bij H. Bulthuis (0523 216570) * Alvast noteren * De zomervakanties zijn nog nauwelijks voorbij, maar wij willen u toch attenderen op activiteiten die in de winter plaatsvinden in De Heugte. Ten eerste willen we meedelen dat Sinterklaas weer een bezoek zal brengen. Dit zal gebeuren op zaterdagmiddag 30 november a.s. vanaf 14.00 uur. De kinderen tot en met groep 6 van de basisschool zijn welkom. Een paar weken later, vlak voor de Kerstdagen houden we weer onze gezellige kerstbingo. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 20 december vanaf 20.00 uur in De Heugte. Natuurlijk zijn er weer de mooie prijzen zoals u van ons gewend bent. Aan het eind van de avond na de reguliere ronden, houden we vanzelfsprekend weer de Superbingo met als hoofdprijs iets wat u met de dan aanstaande feestdagen goed zult kunnen gebruiken. Dus komt allen en speel gezellig mee met onze kerstbingo. Tenslotte is er natuurlijk de Nieuwjaars borrel. Deze wordt gehouden op zaterdagmiddag 4 januari 2014.

De beheerders en bestuur -------------------------------------

11


Minikraanverhuur en grondverzetbedrijf

Guichelaar Radewijkerweg 22 7791 RG Radewijk Tel: 0523 – 216654 Mob: 06 29477432

Betrouwbaar in service en techniek


Plaatselijk Belang Radewijk Secretariaat: Erna Hagedoorn, Noordoosterweg 25, 7791 RB Radewijk, tel. 0523-216408 ________________________________________________________ Beste Radewijkers, Op het moment dat u dit leest zijn de scholen al weer begonnen en hebben we het Gramsberger feest al achter de rug. De herfst komt eraan en dat betekent voor PB dat het (vergader)seizoen weer gaat beginnen. Op 10 juni hadden we de laatste bestuursvergadering en 26 augustus beginnen we weer. Wordt er in de zomer niet vergaderd, andere bezigheden vinden wel plaats. De onderhoudsploeg is een aantal keren bezig geweest op het sportveldje, de mollen zijn gevangen, er is gezorgd voor het monument aan de Noordoosterweg en (met dank aan Bert Zweers) het gras is gemaaid bij de buurtbusgarage. Bij deze een vriendelijk verzoek. HOUD RADEWIJK SCHOON PB is verantwoordelijk voor het onderhoud van de buurtbusgarage en de grond eromheen waarop de glascontainers staan. Bij deze het vriendelijk verzoek daar geen rommel achter te laten. De gemeente komt niet langs om dat op te ruimen! De leden van Plaatselijk Belang of andere inwoners die daar op letten, ruimen het af en toe op en gooien het dan thuis in hun eigen container. In juni ontvingen wij van de gemeente een schrijven over het voornemen om wegen in het buitengebied aan te wijzen als 60-km-weg. Dit moet gaan gelden voor het hele buitengebied. Slechts enkele gemeentelijke wegen houden een snelheidsregime van 80 km per uur. Alle wegen in Radewijk zijn zogenaamde erftoegangswegen; deze wegen worden alleen maar gebruikt door lokaal verkeer. Op erftoegangswegen geldt een maximum snelheid van 60 km per uur. Op de zogenaamde gebiedsontsluitingswegen (b.v. de Gramsbergerweg tussen Hardenberg en Gramsbergen) mag uiteraard 80 km per uur worden gereden. In een 60-km-gebied is sprake van gelijkwaardige kruisingen.

12


HENRY ALFRING DE OOSTERMAAT 60 7783 BX GRAMSBERGEN TEL: 0524-562282

Opgeteld de beste!

TOYOTA Garage Reinders v.o.f. Telefoon: 0524 – 561275 7783 AM GRAMSBERGEN


De brief hierover ontvingen wij enige dagen voor onze vergadering in juni. Wij hebben kort daarna in de richting van de gemeente als volgt gereageerd: “Enige weken geleden is dit onderwerp kort aan de orde geweest in onze laatst gehouden bestuursvergadering. Wij realiseren ons dat hier sprake is van landelijk beleid. We hebben kennis genomen van de inhoud van de maatregel en hoe de gemeente Hardenberg dit gaat toepassen. Wij denken dat bij de invoering goede voorlichting erg belangrijk is. Wij gaan er vanuit dat de inwoners van Radewijk moeite zullen hebben met de aanwijzing van de Westeindigerdijk als 60km-weg. Gezien de relatief grote afstand van de spoorwegovergang aan de Gramsbergerweg tot aan de kruising met de Radewijkerweg en het kleine aantal aanliggende erven zou handhaving van de huidige situatie tot aan de kruising met de Radewijkerweg naar ons idee beter zijn. Hetzelfde geldt (weliswaar in mindere mate) voor de Stobbenhaarweg vanaf de Hoogeweg tot aan de Radewijkerweg. Vooral de Westeindigerdijk wordt door veel mensen gebruikt als toegangsweg naar Radewijk. Wij veronderstellen dat veel mensen zich op deze weg dan ook niet zullen houden aan de 60km-regel.” Van de kant van gemeente ontvingen wij de volgende reactie. (wij hebben hun antwoord hier en daar wat ingekort): “Voorlichting / communicatie met betrekking tot uitvoering van de plannen om het buitengebied in te richten als 60 km zone is één van de belangrijkste aandachtpunten. Op het moment van uitvoeren, en zo nodig enige tijd daarna, is voorlichting een wezenlijk onderdeel van de invoering van de 60 km maatregel. Vanuit de gemeente zal tegen die tijd dan ook input geleverd worden richting PB om hierover met haar inwoners te communiceren. Ook zal in de lokale pers hier aandacht voor zijn. Verder zal de weggebruiker in het gebied middels borden geattendeerd worden op wijzigingen in de verkeersregels. Zo zal de voorrangsregeling op de Westeindigerdijk opgeheven worden. Ter hoogte van de kruisingen zal de weggebruiker daar de eerste maanden met attentieborden op gewezen worden. Dit is bijvoorbeeld op de Hoogenweg ook op deze manier met de weggebruiker gecommuniceerd.

13


Voor al uw werkzaamheden

Schildersbedrijf

B. Kampherbeek

• schilderwerken • hout rot reparaties • glas werken • wandafwerking

Uw vertrouwen waard Tel: 0524 - 562215 Fax : 0524 - 563664 Hoge Holt 6 - Gramsbergen

Voor meer informatie: www.bkampherbeek.nl

Dalfsen - Gramsbergen - Kampen - Vriezenveen Doorbraakweg 16a - 7783 DC - Gramsbergen Tel.(0524)- 561234 Internet : www.morrenhof-jansen.nl

E -mail : info@morrenhof-jansen.nl

Uw tankstation met 24-uurs service middels de buitenpaal, tevens geschikt voor alle creditcards, bank en giro. En sparen met grote sprongen met de goldtygercard

DE ANERDIJK 20 – 7783 CN GRAMSBERGEN – TEL. 0524-562301


De opmerking over het instellen van 60 km op de Westeindigerdijk (en in mindere mate de Stobbenhaarweg) is in eerste instantie te begrijpen. Deze weg ontsluit Radewijk richting Hardenberg. Echter, veel (brom)fietsverkeer uit de kern van Radewijk zal ook via deze weg richting Hardenberg fietsen. Daarnaast is er sprake van veel agrarisch verkeer. Langzaam verkeer mengt zich, net als in de rest van het gebied, met snelverkeer en groot materieel. De combinatie autoverkeer, vrachtverkeer, landbouwverkeer en fietsers en bromfietsers op dezelfde rijbaan is daarom een reden de maximumsnelheid terug te brengen naar 60 km/uur. Het Duurzaam Veilig principe redeneert namelijk dat er geen (te) grote verschillen mogen zijn in massa, snelheid en richting. Aangezien een parallelle voorziening (bijv. in de vorm van een vrij liggend fietspad) geen haalbare optie is, zijn het terugbrengen van de maximumsnelheid en het opheffen van de voorrang maatregelen die zullen bijdragen aan een verkeersveilige(re) weg. Deze uitleg zal ook belangrijk zijn in de communicatie naar de inwoners/weggebruikers om begrip te kweken voor de invoering van 60 km. De praktijk wijst uit dat niet iedere weggebruiker zich aan de maximumsnelheid houdt. De illusie moet er ook niet zijn dat met de invoering van de 60 km maatregel al het verkeer maximaal 60 km/uur rijdt. In de huidige situatie zal het verkeer zich ook niet altijd aan de maximumsnelheid van 80 km/uur houden. Dit betekent ook dat dit verkeer al snel tegen de 90 - 100 km/uur rijdt. In een 60 km zone zal een eventuele overschrijding in ieder geval lager liggen. Door de voorrangsregeling op te heffen moet de weggebruiker bij het naderen van kruisingen de snelheid aanpassen om eventueel verkeer van rechts voorrang te verlenen. In gelijke situaties heeft deze maatregel eerst tot negatieve reacties geleidt. Vaak omdat men gewend was voorrang te verlenen en nu ineens anders moet gaan denken. Na verloop van tijd is men echter gewend aan de verandering en zal de verkeersveiligheid hierdoor toenemen. De snelheden op kruispunten liggen lager. Ik hoop met deze uitleg meer draagvlak te hebben gecreÍerd voor de invoering van 60 km in Radewijk en omgeving. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag. Als een overleg alsnog wenselijk is ben ik daartoe uiteraard bereidt.�

14


Korenmolen Windlust en Bakkerij “De Broodmolen” Aan de Radewijkerweg 19 in Radewijk.

Het adres voor: • Heerlijk vers brood • Diverse mixen • Diverse streekproducten • Diverse diervoeders

www.korenmolen-windlust.nl www.debroodmolen.com


Overigens kunnen belanghebbenden (bewoners) nog een bezwaar indienen tegen de invoering van 60 km. Hiervoor is namelijk een verkeersbesluit noodzakelijk die zal worden genomen voordat de uitvoering gepland staat. Dit besluit zal onder meer in De Toren gepubliceerd worden. Tot zo ver dit onderwerp. Het kan best nog enige tijd duren voordat deze maatregel wordt ingevoerd maar wij dachten er goed aan te doen u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Ook dit jaar organiseert Plaatselijk Belang samen met de ouderengroep van de kerk een busreis op dinsdag 1 oktober. Het programma voor die dag is een verrassing. Vertrek vanaf De Heugte om 08.30 uur Rond 18.00/18.15 uur terug bij De Heugte Deze reis is inclusief koffie, thee, een warme maaltijd en entree Kosten: ongeveer â‚Ź 42,50 per persoon (het bedrag is afhankelijk van het aantal deelnemers). Leden van de ouderengroep van de kerk kunnen zich bij de eerstvolgende bijeenkomst opgeven. Bent u lid van Plaatselijk Belang en wilt u mee met deze reis dan kunt u zich voor 24 september opgeven bij: Erna Hagedoorn tel 216408 Hetty Waterink tel. 216467 Tot zo ver onze mededelingen. Allen een mooie nazomer gewenst! -------------------------------------

15


Sportcommissie Ledenadministratie Als u of uw kind lid is van de kleutergym, streetdance, sjoelclub, badmintonvereniging, gym en u wilt wijzigingen doorgeven wilt u dan een mail sturen naar sportcommissieradewijk@gmail.com. Volleybal Op 6 juli was het een stralende, zonnige dag. Lang waren we bang dat we niet genoeg teams bij elkaar zouden krijgen. Uiteindelijk hebben zich 13 teams opgegeven. Om de derde en vierde plek hebben gestreden Hok Bulthuis 2 en TZN (Team Zonder Naam). In de finale stonden Keet 3 en Kling ‘Ol. De top 3: 1 Keet 3 2 Kling ‘Ol 3 Hok Bulthuis 2

De originaliteitsprijs voor best verklede team (thema “ik hou van Holland”) is gegaan naar Kling ‘Ol. Het was een geslaagde dag. Vrijwilligers bedankt voor jullie hulp. Foto’s kunt u vinden op de site van Radewijk.eu.

16


Sjoelen Na een jaar sjoelen is de competitie weer feestelijk afgesloten. Op deze avond (26 juni) zijn de bekers uitgereikt. De top drie: bij de dames: 1. Diny Waterink, 1179p 2. Jenny Edelijn, 1121p 3. Janny Oldehinkel 1108p

Bij de heren: 1. Seine Kiewiet 1232p 2. Lucas Waterink 1145p 3. Jan ter Voorde 1144p

Diny Waterink was op deze avond niet aanwezig en staat dus ook niet op de foto. ------------------------------------Tussenstand fotopuzzels: Aantal goed J.F. van faassen Ina Drenten Johanna Reins Gerda Reins Jennie Kiwiet-B Janny Woertel

Persoon Omgeving 1 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 -------------------------------------

17


Hoe goed kent u Radewijk en omgeving? Onder deze kop beproeven we de Rokenaren over hun kennis van Radewijk en omgeving Waar is dit?: We plaatsen een detailfoto van een gebouw, voorwerp of uitzicht, en de mensen moeten raden wat of waar het onderwerp zich bevindt. Graag de oplossing sturen naar Jeanet Meijering (Radewijkerweg 36) of naar ons e-mail adres). Degene die eind 2013 de meeste oplossingen goed heeft krijgt een prijsje.

Wie is dit ?? Ook nu weer twee foto’s “uit de oude doos”. Deze keer alweer een dame en een heer. Mocht u ze herkennen, meldt dit dan schriftelijk aan Jeanet Meijering of naar ons e-mail adres. Degene die na vier edities de meeste foto’s heeft herkend wordt verblijd met een prijs.

Dit meisje is nu ruim over de 70!

Ook deze jongeman is nu ruim over de 70..

-------------------------------------

18


Groothandel in baby& kinderartikelen


www.eggengoor.com Onze dagelijkse werkzaamheden omvatten een breed scala aan disciplines. Door onze jarenlange ervaring heeft Eggengoor veel kennis opgedaan in diverse werkgebieden en variëren van middelgroot tot grote projecten. Om u een indruk te geven van onze diensten, hebben we een aantal disciplines op een rijtje gezet: • Rioleringen • Bouwrijp maken bedrijventerrein en voor woningbouw • Natuurbouw • Cultuurtechnische werken • Graven van waterlopen

ISO-, MILIEU-, VCA**gecertificeerd

• Dijkverzwaringen • Oeverbeschermingen • Natuurvriendelijke oevers • Waterpartijen • Kunstwerken • Betonwerken

Radewijkerweg 13a 7791RJ Radewijk

Profile for Roelof Hagedoorn

Roker Proat 2013 Jaargang 22 nr. 3  

Nieuwsblaadje voor Radewijk

Roker Proat 2013 Jaargang 22 nr. 3  

Nieuwsblaadje voor Radewijk

Advertisement