Page 1

maart 2013, 22e jaargang nr. 1


‘Roker Proat wordt financieel ondersteund door:

Rabobank Vaart en Vechtstreek’

Vanaf medio april kunnen wij u weer de groene en witte asperges leveren. De openingstijd van onze winkel is elke dag van 7.00 tot 22.00 uur. www.aspergetuin.nl Noord-Oosterweg 25 Radewijk


Maart 2013, 22e jaargang nr. 1

Redactie – krabbels

Beste Roke-leu, Het is eind februari, vele bloembollen zijn al uitgelopen. Verbazing wanneer je bij het opstaan een witte sneeuwlaag over de landerijen ziet. De meesten onder ons zullen onderhand wel verlangen naar wat zon, laat dat voorjaar maar komen. Voor u ligt het eerste nummer van alweer de 22e jaargang van Roker Proat. Dit is het laatste nummer waaraan Giny Reins heeft meegewerkt. Helaas heeft ze vanwege drukke werkzaamheden besloten om na 20 jaar uit de redactie van de Roker Proat te stappen. We willen Giny hartelijk danken voor haar jarenlange inzet en zullen nog op passende wijze afscheid van haar nemen. Gelukkig hebben we Lidy Kremer bereidt gevonden om de open gevallen plek op te vullen. In dit eerste nummer willen we traditiegetrouw alle adverteerders en sponsoren hartelijk danken. Zonder hun steun kunnen we Roker Proat niet uitgeven. Ook Plaatselijk Belang en Stichting Algemeen Belang willen we bedanken voor hun steun. We wensen u veel leesplezier. Kopij voor de volgende Roker Proat graag inleveren vóór 19 mei 2013 bij Roelof Hagedoorn, Westeindigerdijk 16, of per e-mail sturen in onze vaste lay-out naar rokerproat@radewijk.eu Redactie Roker Proat: Roelof Hagedoorn: hagedoorn@lycos.com Jeanet Meijering: jeanetmeijering@gmail.com Herbert Oldehinkel: info@oho.nu Lidy Kremer: lidykremer@hotmail.com Giny Reins: gerritenginy@hetnet.nl -------------------------------------

1


Telf. 0523-271144 Fax: 0523-271141 info@bouwbedrijftervoorde.nl

Toeslagweg 5, 7791 RS Radewijk. tel: 0523-216265. email: a.kelder-ranter@hetnet.nl

Ma t/m Za Geopend van 12:00 tot 17:00 uur

OPEN DAG: 2 juni 2013 10.00u – 16.00u Verse asperges: seizoensverkoop vanaf eind april tot 24 juni. Waterbuffelproducten: mozzarella, vlees en waterbuffelroomijs, Aardappelen. Verse eieren.


Toneelvereniging

ˆeÉ~xÊ

Beste mens’n, Gloeiend, roodgloeiend stund de telefoon bej Alie en Annie. Alle uutvoeringen die wej in ’t neje jaor speult hebt waar’n helemaole uutverkocht. Prachtig toch...... As ik dit schrieve mut wej nog uut speul’n in Dedemsvoart en binne wej al in Gramsbarg’n west. ’t Löp as een trein met oes toneelstuk “Hoe jonger hoe gekker.” De allerlaatste uutvoering stiet gepland in De Heugte op zaoterdag 16 meert as. Op dit moment bint doar nog zat kaarties veur te reserveer’n. Dus mens’n aj ’t nog wilt zien is dat oe leste kaans. Veur die luu die al west bint, hoppe ik daj d’r gien spiet van hebt en daj een gezellige aomd hebt had. Hartstikke bedankt daj oes een warm hart toe draagt. Wej hopt daj volgend winter ok weer van de partij bint. Luu, tot de volgende Proat en goet gaon en völle wille, Marchien ------------------------------------Quotje: Print dat De printer bestaat uit 3 hoofdonderdelen; de kast, het vastzittende papier en een knipperend rood lichtje… -------------------------------------

2


   

    

Aanbod: 3 jarige HBO beroepsopleiding tot Holistisch Energetisch Therapeut Diverse Kindercursussen voor de basisschool; groepen 5 tot en met 8 voor met name voor hooggevoelige/hoogbegaafde kinderen Opleidingen en cursussen bewustwording voor jong volwassenen Diverse workshops; Workshop trancereis Innerlijk Kind Workshop Chakra Healing Workshop Werken met Engelen Workshop trancereis Geboorte Workshop trancereis Sterven Training voor leerkrachten Lezingen over diverse onderwerpen op scholen en binnen het centrum. Healing avonden Reading avonden Individuele consulten

NIEUW! vanaf medio 2012: Lichtkind essences Dit zijn sprays om in de aura te vernevelen met een zeer hoge trilling, die zorgen voor meer innerlijke balans en gezondheid. Er zijn diverse sprays aansluitend bij de verschillende behoeften van iemand. Zo is er bijvoorbeeld voor kinderen een speciale kinderspray ontwikkelt die het kind helpt beter bij zichzelf te blijven en in zijn innerlijke kracht te staan. Ook voor volwassenen zijn er verschillende sprays voor specifieke klachten, problemen of ondersteuning. Hou de website in de gaten. Aanmelden voor activiteiten kan ten allen tijde via info@lichtkind.nl Spiritueel Centrum Lichtkind is gevestigd aan de Radewijkerweg 47 te Radewijk. Het centrum is aangesloten bij diverse beroepsverenigingen en ook de opleidingen zijn geaccrediteerd. De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de consulten. Het licht in een kind Is stralend en vol pracht Het is onze taak Om ieder van hen, te helpen herinneren Aan de eigen unieke, innerlijke kracht!


Dorcas Werkgroep Radewijk Onze jaarlijkse collecte zal plaatsvinden van 2 tot en met 6 april. Doel van deze collecte: Sector Kinderzorg en ontwikkeling Dorcas streeft naar een goede en veilige leefomgeving voor kinderen in Oost-Europa en Afrika. Meer dan de helft van de kinderen in ontwikkelingslanden groeit op zonder toegang tot basisvoorzieningen. Zo is een op de zes kinderen ondervoed, heeft een op de zeven geen toegang tot gezondheidszorg, heeft een op de vijf geen schoon water en heeft een op de drie geen sanitaire voorzieningen thuis. Verder gaan 120 miljoen kinderen niet naar school en kunnen veel ouders en verzorgers door armoede niet goed voor hun kinderen zorgen. Dorcas gelooft dat de nieuwe generatie de toekomst heeft en aan de basis van verandering en ontwikkeling kan staan. Daarom ondersteunt Dorcas projecten waarbij kinderen centraal staan en zij zo de mogelijkheid krijgen om aan hun toekomst te werken! Veilige omgeving De sector Kinderzorg en -ontwikkeling wil kwetsbare kinderen een veilige omgeving bieden waarin ze zich zodanig ontwikkelen dat ze in staat zijn om voor zichzelf te zorgen als ze eenmaal volwassen zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld wezen, kinderen uit probleemgezinnen, kinderen met een beperking en kinderen uit minderheidsgroepen. De ondersteuning wordt veelal geboden in de vorm van dagopvang en doorgangshuizen. Verbeteren van schoolresultaten De kinderontwikkelingsprojecten richten zich op het verbeteren van schoolresultaten. Zo is er huiswerkbegeleiding nodig, omdat ouders vaak vanwege gebrek aan scholing niet in staat zijn om hun kinderen te begeleiden. Tegelijk worden er trainingen gegeven waarbij kinderen praktische vaardigheden leren op het gebied van gezondheid, hygiĂŤne, persoonlijke verzorging, omgangsvormen en het omgaan met geld. Ook wordt er psycho-sociale hulp geboden aan de kinderen en hun ouders. Dit wordt gedaan door de maatschappelijk werkers in de projecten. Gemeenschappen Dorcas vindt het belangrijk om de samenleving te betrekken bij de projecten in de sector Kinderzorg en -ontwikkeling. Kinderen, bijvoorbeeld Roma-kinderen in Oost-Europa of kinderen die besmet zijn met hiv in Afrika, zijn namelijk kwetsbaar voor uitsluiting.

3


Agrarisch loonbedrijf

Prenger Den Velde Tel.: 0524 - 561229 H.H. LANDBOUWERS: Voor al uw loonwerkzaamheden in deze omgeving moet u zijn bij : PRENGER’S LOONBEDRIJF Niet duur Wel beter !

Beleefd aanbevolen

Houthandel en Timmerbedrijf

WEERTS

Lindeldijk 5 7791 RD Radewijk Tel.: 0523 - 216238


Wanneer gemeenschappen actief betrokken zijn bij de projecten kan dit veranderen. Bijvoorbeeld doordat individuen uit de gemeenschap zich als rolmodellen gaan gedragen. Sectordoelen Dorcas heeft voor deze sector Kinderzorg en -ontwikkeling van 2012 tot en met 2016 de volgende doelen: - 1.550 kinderen zijn geïntegreerd in de maatschappij na het doorlopen van een rehabilitatieprogramma zodat ze klaar zijn voor een zelfstandig leven, - 1.530 kinderen hebben betere schoolresultaten tot minimaal gemiddeld niveau, - 2.490 kinderen laten gedragsverbetering zien. We doen nog steeds mee met de actie- mobiel. In De Heugte en in de school (’t Kompas) staat een GSeMmer voor het inzamelen van mobiele telefoon. De mobiel hoeft het niet meer te doen. Er kunnen alleen mobiele telefoons ingeleverd worden. Dus zonder toebehoren. Voor meer informatie kunt u terecht op www.actie-mobiel.nl Een gift is welkom op rekeningnummer 38.49.36.547 t.n.v. Ali Eggengoor onder vermelding van Dorcas Werkgroep Radewijk. Wij willen alle mensen die breien enz. bedanken. U kunt nog steeds hele en schone kleding brengen bij Mevr. Oldehinkel, Mastdijk 1 in Radewijk (0523-216377). Inzamellijst: Bed textiel: Dekens, beddengoed en linnen. Géén kussens. Huishoudtextiel: Kleding gebruikt: Kleding nieuw: Schoenen:

Handdoeken, theedoeken, pannenlappen, tafellakens, washandjes. Graag in goed gesloten zakken aanleveren, bij voorkeur géén dozen. Beslist geen vodden. Nieuwe kleding dient in de oorspronkelijke (fabrieks) verpakking te blijven. Géén labels of etiketten verwijderen Graag per paar samenbinden.

4


Service-onderhoud & handel Tractoren en machines Constructiewerken Mobiele hydrauliekservice

Landbouwtechnische handelsonderneming

Hardenbergerweg 20 7778 HP LOOZEN Tel/Fax 0524 – 562922 06-51011675


Keukengerei:

Schoolmaterialen: Speelgoed:

Borden, soepkommen, bekers/mokken, glazen, kop en schotel, bestek(mes, vork en lepel), pannen, koekenpannen, thee of koffiepot, waterkoker of fluitketel, aardappelschilmesje, broodmes, vleesmes, theelepel, opscheplepel of grote eetlepel, houten lepel, garde, kaasschaaf, (blik/fles)opener, \(oven)schaal. Pennen, kladblokken, stiften, krijt, tekenpapier, kleurpotloden, gelinieerd papier, landkaarten, gum, plakband, scharen, puntenslijpers, etc. In allerlei variaties voor jongens en meisjes. Géén oorlogsspeelgoed of andere dubieuze spellen. Géén speelgoed op batterijen. Dorcas Werkgroep Radewijk. Tel: 0523 - 216377 / 216509 -------------------------------------

Op zaterdag 27 april organiseren wij weer onze jaarlijkse stekjesmarkt van 10.00 tot 13.00 uur op het plein van De Opgang te Radewijk. Dit jaar is de opbrengst voor: - Dorcas transportfonds, - DJP, - Stichting Mensenkinderen. Dorcas transportfonds: hulpgoederen voor de allerarmsten Dorcas gaat maar door met het versturen van hulpgoederen naar de allerarmsten. 'Komt daar nooit een keer een eind aan? vraagt u wellicht. Nee, zolang er dringend een beroep op ons wordt gedaan, gaan wij zeker door met het versturen van voedsel, kleding en andere goederen naar de allerarmsten. Jaar op jaar krijgen wij ontroerende brieven van mensen die hulpgoederen hebben ontvangen.

5


Het is ons vak er iets moois van te maken Bloemenboetiek

Albert Vasse

“De Smidse”

De Groente- en Fruitspecialist DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES Tel. : 0524 – 561298 Gramsbergen


En elke keer weer verbazen wij ons erover hoeveel dit kleine beetje hulp voor die mensen betekent. Niet genoeg om een jaar mee rond te komen, maar wel een gebaar van hart tot hart. Daarmee kunnen ze weer vooruit. Er wordt aan hen gedacht. Veel mensen in Nederland willen graag iets van hun overvloed geven aan mensen in nood. En Dorcas zorgt er graag voor dat uw hulpgoederen, samen met de overige gevraagde goederen, op de plaats van bestemming aankomen. Dankzij het transportfonds gaan dit jaar 150 transporten op weg. 130 naar Oost-Europa en twintig naar Afrika. Gemiddeld kost een transport 2.500 euro. DJP (Diaconaal Jongeren Project) is onderdeel van de diaconie van de PKN Hardenberg-HeemseRadewijk. In de zomer van 2013 zal er een groep jongeren met begeleiding vertrekken naar Geges. Dit is een klein dorpje in het midden van Transylvanië, in het Hongaarse deel van Roemenië. De kerk van Geges heeft onlangs een oud gebouw gekocht. Dit gebouw wordt door de jongeren opgeknapt, uiteraard onder vakkundige begeleiding. Er worden meerdere ruimtes in dit gebouw gerealiseerd: een ruimte voor de huisarts die dan vaker zitting kan gaan houden en een ruimte die gebruikt zal gaan worden voor allerlei diaconale projecten voor armen, ouderen, gehandicapten enz. Ook willen ze schilderwerk bij de plaatselijke school gaan verrichten en een verhoogde speelplek realiseren. Bij de school willen ze een speelplaats aanleggen en speeltoestellen plaatsen.

Stichting Mensenkinderen: Deze stichting zet zich in voor de allerarmsten in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië. Zij werkt uitsluitend via kerken en lokale organisaties d.m.v. concrete projecten zoals “Voorruit met de geit” en “Koe zoekt gezin”. Verdere informatie op www.mensenkinderen.nl

6


Heideweg 4 7793 HD Hoogenweg Tel: 0523 – 267780

Fax: 0523 - 677202 Mob: 0610255672 wvalkman@12move.nl

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER

Voor al uw Loonwerk en Kraanwerkzaamheden

Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 – 216362 Bgg. 06 5514 3504 Fax. 0523 - 216224

Fouragehandel

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

HOOI En STRO

Mastdijk 2 7791 RN Radewijk Telefoon 0523 – 216440 Mobiel 0653118105


Voor deze markt kunt u weer allerlei stekjes van tuinplanten en overbodig en gebruikt tuingereedschap inleveren. Wij zijn nog op zoek naar mensen die voor ons plantjes willen kweken of leuke dingen willen maken om te verkopen. Verder willen we graag grote plantpotten (kunststof) ontvangen. U kunt zich melden bij Luc Schrotenboer 0523-216365 of Ali Eggengoor 0523-216509. E-mail: a.eggengoor-veurink@hetnet.nl Vanaf 13 tot en met 20 april kan men de stekjes, planten, struiken (graag met vermelding van naam en als het kan al in een pot) en tuingereedschap inleveren bij onderstaande adressen: 1. De Opgang, Radewijkerweg 31 2. Fam. G.J.Ramaker, Radewijkerweg 43, 0523-216237 3. Fam. H. Hutten, Hoogenweg 49, tel. 0523-253488 4. Fam. J. Meerveld, (koster in Heemse_ Hessenweg 49, tel. 0523-216807 (tussen 09.00 en 16.00 uur) 5. Fam. Schutte, A.Risaeusstraat 4, tel. 0523-264349 -------------------------------------

Sportcommissie. Marcel Spijkers heeft zijn termijn in de sportcommissie er op zitten. Marcel ontzettend bedankt voor je (financiĂŤle) werkzaamheden voor de sportcommissie. Karin Oldehinkel-Kotterink heeft het penningmeesterschap van Marcel overgenomen. Je kunt haar bereiken via sportcommissieradewijk@hotmail.com of via 0523-216728. Binnen 6 maanden zullen weer twee leden van de sportcommissie afscheid gaan nemen. De sportcommissie is zich aan het afvragen hoe ze deze gaten op kunnen vullen. Mocht iemand zitting willen nemen in de sportcommissie of een keer een vergadering willen bijwonen meld je via het bovenstaande emailadres. Omdat de opkomst bij de activiteiten de laatste jaren bedroevend laag zijn, is voor dit jaar alleen de datum voor het volleybaltoernooi bekend. Deze is op 6 juli. Namens de Sportcommissie, Trijn Holtrop -------------------------------------

7


Korenmolen Windlust en Bakkerij “De Broodmolen” Aan de Radewijkerweg 19 in Radewijk.

Het adres voor: • Heerlijk vers brood • Diverse mixen • Diverse streekproducten • Diverse diervoeders

www.korenmolen-windlust.nl www.debroodmolen.com


Winnaars prijsvragen. Aantal goed Persoon 7 Jennie Kiwiet-B 6 Janny Woertel 5 Johanna Reins 2 Gerda Reins 2 Len Waterink

Omgeving 4 2 2 1

De winnares van beide puzzels is Jennie KiwietBolks, Noordoosterweg. Ze krijgt binnenkort een presentje uitgereikt

Oplossingen Wie is dit:

Diene HagedoornTimmer

Hermien Oldehinkel

Herbert Oldehinkel

Trijn Holtrop

Jenny ReefmanHutten

Jenieke Broekroelofs

Roelof Hagedoorn

Bert Reefman

Oplossingen Hoe goed kent u Radewijk en Omgeving?

De Proatpot

Varkensbedrijf Fam. Hutten, Stobbenhaarweg

Bank in geiten wei fam. Knol Noordoosterweg

8

Fam. Oldehinkel Radewijkerweg


Stichting Algemeen Belang Radewijk

* PAASBINGO: * Op vrijdag 22 maart as. om 20.00 uur in "DE HEUGTE" wordt weer de jaarlijkse paasbingo gehouden. Er zijn als vanouds weer veel grote (vlees)prijzen en aan het eind van de avond is er natuurlijk weer de SUPERBINGO met als hoofdprijs een Superprijs. Natuurlijk zijn er weer als altijd paaseieren als troostprijs, zodat als u net geen grote prijs gewonnen heeft misschien wel kan genieten van een lekker paaseitje. De opbrengst van de door De Heugte georganiseerde bingo’s (met kerst en Pasen) wordt gebruikt om ons dorpshuis De Heugte in stand te houden. We hopen dan ook dat er deze keer veel deelnemers komen, dus tot 22 maart a.s.

* DONATEURSACTIE: * Omdat nagenoeg al onze donateurs de Roker Proat ontvangen willen we de donateursactie dit jaar niet via de gebruikelijke brief op naam aankondigen. We zijn van plan om eind april, van diegenen die ons hebben gemachtigd, de jaarlijks toegezegde donatie af te schrijven. Zijn er wijzigingen, dan dit graag voor 1 april a.s. doorgeven op het administratieadres: Radewijkerweg 66a, tel 0523 216547 of email: radewijk@ziezo.biz Wilt u geen donateur meer zijn, dan kunt u dit ook doorgeven op het administratieadres, er wordt dan geen geld meer van rekening afgeschreven.

9


De donateurs die zelf hun bijdrage overmaken willen we ook via deze weg bedanken voor hun bijdrage, en diegene die contant betalen krijgen nog een bezoekje van een bestuurslid voor het ophalen van de donatie. Op dit moment hebben de volgende personen zitting in het bestuur van de stichting: Voorzitter : H. Bulthuis, Radewijkerweg 23a Secretaris/notulist: E. Gort, Noordoosterweg 30 Penningmeester: J. Lenters, Noordoosterweg 28 Bespreekadres: J. Lenters, Noordoosterweg 28 Administratie: J. Kamphuis, Radewijkerweg 66a Bestuurslid/beheerscomm: H. Tromp, Noordoosterweg 17 Bestuurslid/beheerscomm: W. Broekroelofs, Radewijkerweg 64 Bestuurslid: H.J.Bruggeman, Radewijkerweg 49a Bestuurslid: M. Hagedoorn, Bestuurslid: M. Muis, Lindeldijk 12 Bestuurslid: J. Reins, Radewijkerweg 38 Bestuurslid: G. Spijkers, Radewijkerweg 25b Bestuurslid: G. J. Waterink, Noordoosterweg 19a Met uw financiële steun kunnen we, samen met de hierboven genoemde opbrengst van de bingo’s, ‘De Heugte’ onderhouden. We willen dan ook een ieder die ons dorpshuis steunt hartelijk bedanken voor de bijdrage. De beheerders en bestuur. ------------------------------------Gezocht: Tijdschrift:Groene Gramsberger Oktober 2003, Jaargang 2, nr 8. Boek: Anerveen: Vroeger en Nu. Ansichtkaarten Radewijk, Hardenberg, Gramsbergen en omstreken. Aanbiedingen naar Roelof Hagedoorn, hagedoorn@lycos.com -------------------------------------

10


Minikraanverhuur en grondverzetbedrijf

Guichelaar Radewijkerweg 22 7791 RG Radewijk Tel: 0523 – 216654 Mob: 06 29477432

Betrouwbaar in service en techniek


De ‘noaber’-maaltijd op 25 januari in De Heugte Vanaf half twaalf komen de gasten binnen. Uiteindelijk kunnen we 38 gasten verwelkomen. De Heugte biedt een welkomstdrankje aan. De Heugte lijkt al snel op een sfeervol restaurant. Er wordt geanimeerd met elkaar gesproken. Vanaf kwart over twaalf kan iedereen aansluiten bij de heer Otten (de eerste die zich heeft aangemeld) om langs het stampottenbuffet te gaan en het bord naar keuze te vullen. Er is boerenkool, hutspot en zuurkool aanwezig. Speklapjes, rookworst en spekjes erbij. En verder een frisse salade. Als afsluiting van de maaltijd kon men kiezen uit watergruwel en verschillende soorten pudding met saus en slagroom. Om half twee was iedereen zichtbaar verzadigd en heel tevreden. Volgens de heer Otten was dit initiatief voor herhaling vatbaar en dit werd door iedereen bevestigd met een luid applaus. Voor de vrijwilligers van de kookclub genoeg reden om aan te kondigen dat we het volgende etentje op vrijdag 22 maart gaan organiseren. ‘Noaber’-maaltijd in Roke Het initiatief om af en toe een ‘noaber’-maaltijd te organiseren in Radewijk is spontaan ontstaan binnen de badmintonclub van Radewijk. Een aantal enthousiastelingen is voor informatie naar Kloosterhaar gegaan, waar het ‘gezamenlijk eten’ al 5 jaar georganiseerd wordt door een grote groep vrijwilligers.

11


HENRY ALFRING DE OOSTERMAAT 60 7783 BX GRAMSBERGEN TEL: 0524-562282

Opgeteld de beste!

TOYOTA Garage Reinders v.o.f. Telefoon: 0524 – 561275 7783 AM GRAMSBERGEN


Hier bleek dat voldoende inwoners met veel plezier naar de etentjes komen, want: Samen eten is gezelliger, je ziet en spreekt elkaar weer eens en je leert ook anderen kennen.

Daarom leek het ons voor Radewijk ook een goed initiatief. De maaltijd is bedoeld voor de 60-plussers onder ons. Voor een goed verloop van de voorbereidingen, de maaltijd zelf en het opruimen is het plezierig als er voldoende man-/vrouwkracht aanwezig is. Zijn er nog mensen die regelmatig of af en toe mee willen helpen? Geef je op bij Geesje Zuidema, tel. 216566. Op vrijdag 22 maart organiseert de ‘Roker’ kookclub weer een gezamenlijke maaltijd in dorpshuis De Heugte. De maaltijd begint om 12.30 uur. Inloop vanaf 12.00 uur. Iedereen (60plus) die het gezellig vindt om samen met anderen te eten kan meedoen. De kosten bedragen € 10,- per persoon, incl. 1 drankje.

12


Wie wil komen moet zich van tevoren opgeven. Dit kan tot 11 maart bij Geesje Zuidema, telefoon 0523-216566 of Rezina Ramaker, telefoon 0523-216237. Voor degene, die door omstandigheden achteraf toch niet kan komen, wordt de maaltijd wel in rekening gebracht. Deze maaltijd wordt thuis gebracht. Voor wie geen eigen vervoer heeft kunnen we desgewenst het transport van en naar het dorpshuis regelen. Men moet dit bij opgave wel even aangeven.

De “Roker Kookclub” ------------------------------------Nieuws van ’t Kompas

Playbackshow!! 13


Nieuws van ’t Kompas Op vrijdagavond 15 februari heeft het Kompas weer haar jaarlijkse playbackshow gehouden. Leerlingen van 4 tot en met 12 jaar hebben zich gepresenteerd op het podium. Ontroerende, grappige, mooie en swingende acts passeerden de revue die avond. Het enthousiaste publiek en de super optredens maakten dat de playbackshow een geweldig succes was. Wat een spetterende optredens hebben we gezien, het niveau van alle artiesten was bijzonder hoog. De jury (bestaande uit: meester Johan, Marja en juf Lisanne) had het er flink moeilijk mee en ze vonden alle optredens geweldig. Complimenten aan alle kinderen want wat hebben jullie elkaar aangemoedigd en waren jullie allemaal enthousiast als er werd opgetreden. ------------------------------------Reünie Schoolverlaters CNS Radewijk 1960/1961/1962 Vier oud klasgenoten. Johan Borneman, Broer Lenters, Henk Steenbergen en Johan Runhaar hebben tijdens de jaarlijkse Wavin Old Reünie, het plan opgevat om een reünie van oud klasgenoten te organiseren. We denken dan aan de schoolverlaters in het begin van de zestiger jaren, te weten 1960, 1961 en 1962. Een datum hebben we ook al geprikt, n.l. vrijdag 13 september 2013 vanaf 14.00 uur in “De Heugte” in Radewijk. Het is nu nog te vroeg om een vastomlijnd programma te hebben, ideeën hebben we wel, maar dat komt later. Ook de kosten van deze middag/avond zijn nog niet bekend. We zijn van plan om iedereen persoonlijk uit te nodigen. We denken dat we de meeste namen wel weten. Actuele adressen of e-mail adres wordt natuurlijk veel moeilijker. Vandaar dat we nu in “Roker Proat” al een oproep doen om je te melden met naam/adres en e-mail adres. Dat kan bij de volgende personen: Johan Borneman Broer Lenters Henk Steenbergen Johan Runhaar

tel. 0523-264668 tel. 0523-216460 tel. 0524-562523 tel. 0524-561743

e-mail: johan.borneman@home.nl e-mail: broli@live.nl e-mail: henk.steenbergen@ziggo.nl e-mail: johan.runhaar@hetnet.nl

-------------------------------------

14


Voor al uw werkzaamheden

Schildersbedrijf

B. Kampherbeek

• schilderwerken • hout rot reparaties • glas werken • wandafwerking

Uw vertrouwen waard Tel: 0524 - 562215 Fax : 0524 - 563664 Hoge Holt 6 - Gramsbergen

Voor meer informatie: www.bkampherbeek.nl

Dalfsen - Gramsbergen - Kampen - Vriezenveen Doorbraakweg 16a - 7783 DC - Gramsbergen Tel.(0524)- 561234 Internet : www.morrenhof-jansen.nl

E -mail : info@morrenhof-jansen.nl

Uw tankstation met 24-uurs service middels de buitenpaal, tevens geschikt voor alle creditcards, bank en giro. En sparen met grote sprongen met de goldtygercard

DE ANERDIJK 20 – 7783 CN GRAMSBERGEN – TEL. 0524-562301


Plaatselijk Belang Radewijk Secretariaat: Erna Hagedoorn, Noordoosterweg 25, 7791 RB Radewijk, tel. 0523-216408 ________________________________________________________ Beste Radewijkers, Alhoewel het ’s nachts af en toe nog een beetje vriest, kun je overdag soms al het voorjaar ruiken. Nog even en dan wordt er weer gewerkt op het land, zijn de kieviten, grutto’s en wulpen weer terug en kunnen we buiten weer aan de slag in de tuin. Zoals u dat van ons gewend bent volgen hieronder een aantal mededelingen. * Van wijkagent Mepschen ontvingen we een brief waarin hij weer onze aandacht vraagt voor de vele diefstallen die helaas, ook kortgeleden, weer in onze buurtschap plaats vonden. We zijn er nog niet vanaf!! Hij adviseert ons schuren en woningen goed af te sluiten met goed hang- en sluitwerk om het de dieven zo moeilijk mogelijk te maken. Ook is het belangrijk onze zaken en die van anderen goed in de gaten te houden. Hij schrijft verder in zijn brief: “Vertrouwt u iets niet, schroomt u dan niet en neem contact op met de politie op telefoonnummer 0900-8844. Bij een heterdaadsituatie verzoeken wij u zelfs het alarmnummer 1-1-2 te bellen en zoveel mogelijk informatie in u op te nemen. Denk aan uiterlijke bijzonderheden van personen of voertuigen en vluchtroutes. Op die manier is de kans het grootst dat wij als politie succesvol kunnen optreden. Maar nogmaals, voorkomen is beter dan genezen, dus maak het inbrekers niet te gemakkelijk en sluit deuren en ramen goed af. Altijd, maar zeker tijdens langere afwezigheid!” * Zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben brandt de straatverlichting overal weer volop. Vanwege de vele negatieve reacties heeft de gemeente de proef met het doven van de verlichting een maand eerder beëindigd dan de bedoeling was. Alhoewel energiebesparing belangrijk is, hebben we gemerkt dat het moeten verkeren in een ruimte zonder straatverlichting door heel veel mensen als bijzonder onplezierig wordt ervaren. Als het goed is hebben heel veel Rokenaren het enquêteformulier – waarin naar onze mening werd gevraagd- ingevuld en zal ons over enige tijd precies duidelijk worden wat we van deze proef vonden.

15


* Heel veel dingen gaan goed in Roke. Wie regelmatig in De Heugte komt, weet dat er heel veel activiteiten worden gehouden. De vrijwilligers zijn druk in de weer. Opvallend is dat er dit seizoen heel veel toneelvoorstellingen worden gehouden en dat het gelach soms tot achter in Roke hoorbaar is. Een heel bijzonder initiatief moet hier zeker worden genoemd! Een aantal dames van de badmintonclub heeft in ons dorpshuis een maaltijd georganiseerd voor senioren! Ongeveer 45 ‘gasten’ deden zich -voor een zeer redelijke prijs- te goed aan een heerlijk stamppotbuffet met alles erop en eraan. De Heugte trakteerde op een drankje; voor, tijdens en na de maaltijd was er alle gelegenheid om elkaar te spreken: het was berengezellig! “Dat is voor herhaling vatbaar” zeiden velen bij het verlaten van de zaal. Ik ga er vanuit dat de kookclub in deze ‘Roker Proat’ mededeling zal doen over het vervolg. Zeker is dat we erg blij mogen zijn met dit initiatief; het is een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van Roke! Alle waardering aan de initiatiefneemsters!! * Eind januari werd er voor de AED-hulpverleners uit Radewijk een contactavond gehouden, georganiseerd door coördinator Henk Reefman en Eric ter Wijlen (Eric controleert regelmatig de AED-kast). Op dit moment hebben we in Radewijk al 21 hulpverleners, allen met een hesje en sinds kort ook met een pasje waarmee de kast geopend kan worden. Tot voor kort beschikte slechts de helft over een pasje; om er voor te zorgen dat we zo snel mogelijk met de AED ergens kunnen zijn, heeft iedereen nu een pasje. De Heugte en Plaatselijk Belang betalen ieder de helft van de kosten. Op deze bijeenkomst werd stil gestaan bij een reddingsactie waarbij een inwoner met succes werd gereanimeerd en waarbij een aantal van onze hulpverleners waren betrokken. Helaas -zoals ons allen bekendoverleed de patiënt later in het ziekenhuis.

16


Groothandel in baby& kinderartikelen


De voorzitter van Stichting Hartveilig Hardenberg benadrukte nog eens hoe belangrijk een reflecterende huisnummerpaaltje in het donker kan zijn: iedere minuut telt dan! Deze paaltjes zijn te koop bij de gemeente. Alhoewel we al 21 hulpverleners hebben kunnen we nog beter functioneren als nog meer mensen zich hiervoor opgeven. * Koninginnedag zal er dit jaar vanwege het aftreden van Koningin Beatrix en de kroning van Willem Alexander in Nederland anders uitzien dan normaal. Wat we hier in Roke gaan doen is nog niet bekend. We zullen in ons bestuur hierover binnenkort komen te spreken en ongetwijfeld gaan overleggen met alle betrokken partijen. Wij zullen u hierover daarna informeren. * Op donderdagavond 21 maart gaan we onze Algemene Ledenvergadering houden. DUS AL VAST NOTEREN OP DE KALENDER!!! Naast de gebruikelijke huishoudelijke zaken die voor de pauze aan de orde zullen komen, hebben we voor na de pauze theatermaker Marjo Dames bereid gevonden ons te amuseren met verschillende activiteiten waarin we ook zelf een rol mogen spelen! In het juninummer van de Roker Proat hebt u met haar –zij is samen met Chris Champion gaan wonen aan de Noordoosterweg- kennis kunnen maken en met haar vele activiteiten. Wij hopen op een grote opkomst en op een amusant programma. Tot slot We wensen jullie allen al vast een heel aangenaam voorjaar. ------------------------------------Het Achterhuus organiseert 25 mei een gezellige kofferbakverkoop. Zaterdag 25 mei 2013 wordt er door ’t Achterhuus een gezellige kofferbakverkoop georganiseerd. De maanden maart en april zijn echte schoonmaak en opruim maanden. Wellicht ook voor u om van alles op te ruimen en weg te doen. Op 25 mei van 10.00 tot 13.00 uur kunt u uw overtollige spullen vanuit de auto te koop aanbieden en wie weet gaat u met een goed gevulde portemonnee naar huis. De locatie is Erve Ramaker aan de Radewijkerweg 43 te Radewijk. Deelname € 5,00 per auto. Opgave voor 11 mei bij de fam. Ramaker 0523-216237 -------------------------------------

17


Hoe goed kent u Radewijk en omgeving? Onder deze kop beproeven we de Rokenaren over hun kennis van Radewijk en omgeving We plaatsen een detailfoto van een gebouw, voorwerp of uitzicht, en de mensen moeten raden wat of waar het onderwerp zich bevindt. Graag de oplossing sturen naar Jeanet Meijering (Radewijkerweg 36) Degene die eind 2013 de meeste oplossingen goed heeft krijgt een prijsje.

Wie is dit ?? Ook nu weer twee foto’s “uit de oude doos”. Deze keer alweer een dame en een heer. Mocht u ze herkennen, meldt dit dan schriftelijk aan Jeanet Meijering of naar ons e-mail adres. Degene die na vier edities de meeste foto’s heeft herkend wordt verblijd met een prijs.

Dit meisje is nu rond de 60 jaar oud!

Deze jongeman is ook rond de 60 jaar

-------------------------------------

18


Hallo ik ben Patrick Eggengoor en samen met nog 5 leerlingen van de AOC De Groenewelle in Hardenberg en zijn we voor school een minionderneming begonnen. Wij hebben het idee bedacht om een metalen gereedschap houder te verkopen, dit is een rek waar je schoppen, bezems, vorken, enz. aan kunt hangen.

Prijs Grote houder â‚Ź14,99,Prijs Kleine houder â‚Ź 9,99,Waarom is dit product interessant voor u. De gereedschap houder is geheel van ijzer gemaakt (T-profiel), ook is het een stevig en duurzaam product, en u kunt makkelijk uw gereedschap er aan op hangen, en het lijkt een stuk netter. Verder helpt u ons ook met de onderneming voort. Tevens leveren wij u de pluggen en schroeven er gratis bij. De winst van onze onderneming gaat naar KIKA (kinderkanker fonds). Als u meer informatie wilt hebben of er een wilt bestellen kunt u mailen naar: Gereedschaphouder@hotmail.com of bellen naar 0618980766

19


www.eggengoor.com Onze dagelijkse werkzaamheden omvatten een breed scala aan disciplines. Door onze jarenlange ervaring heeft Eggengoor veel kennis opgedaan in diverse werkgebieden en variëren van middelgroot tot grote projecten. Om u een indruk te geven van onze diensten, hebben we een aantal disciplines op een rijtje gezet: • Rioleringen • Bouwrijp maken bedrijventerrein en voor woningbouw • Natuurbouw • Cultuurtechnische werken • Graven van waterlopen

ISO-, MILIEU-, VCA**gecertificeerd

• Dijkverzwaringen • Oeverbeschermingen • Natuurvriendelijke oevers • Waterpartijen • Kunstwerken • Betonwerken

Radewijkerweg 13a 7791RJ Radewijk

Profile for Roelof Hagedoorn

Roker Proat 2013 Jaargang 22 nr. 1  

Nieuwsblaadje Radewijk

Roker Proat 2013 Jaargang 22 nr. 1  

Nieuwsblaadje Radewijk

Advertisement