Roker proat 1998 Jaargang 07 nr. 1

Page 1

'~

7\C-

/r

1

i

7

ĂŽ

1

1998, 7e jaargang /Maart 1998 7e jaargang nr.1.

Redactie - krabbels

Beste Rokenaren, Dit is alweer de eerste Rokerproat van het nieuwe jaar, met ook deze keer weer een aantal nieuwe adverteerders. In dit nummer kunt u o.a. een gedicht lezen van Harmke de Ruiter. Zij schrijft voor verschillende tijdschriften en publiceert gedichtenbundels. De opbrengst daarvan is voor het vluchtelingenwerk. Verder aandacht voor ouderengymnastiek, activiteiten rondom koninginnedag en nog veel meer. Wij wensen jullie ook nu weer veel leesplezier toe. (Kopij voor het volgende nummer graag inleveren vóór 1 juni)

De redactie.

1


toneelverenigi11g

_(7)_k" ,,~UJ. Beste mens'n, Arend zien \\Ïcht, doar binne wej de laatste tied drok met west. Zo as 't now liekt hebbe wej oese leste uutvoering had op 21 februari jl. As 't goed is weet jullie precies hoe 't Arend Stroef en zien neije vriendin Hennie gaone is. De buren Jannes en Geert die ok een duit in 't zakkie deud'n, wat hebt ze vergaadert over den mestinjector den nooit besteld is. Ondertussen kwam Pieter, de zeune van Hennie, helemoale uut Australië met zien ondeug'nde streken. En dan oale vrouw Stroef, met Pia heur verpleegster, ze kwamen geregeld eem langs, de boete in de gaten hoalen. Foi, foi wat kon opoe hellich wöd'n. Jannie, de buurvrouw, kwam ait samen met heur zuster Catrien die volgens mej niet al te noozel was, groewlijk neijsgierig dat waar'n ze. Ach en loat wej Wuppie niet vergett'n, de pensiongast en penvriendin van Jannes, wat had ze d'r een muite met urn d'r achter te komm'n met wie ze eigenlijk schreef. Dan de postbode, hij bleef maar post breng'n want hij vund Hennie toch wel heel interessant. Klaas, de politie agent kon d'r wal een breur van wee'n, hij kon d'r ok niet wies uut wöd'n. 't Mooiste moment van de leste uutvoering was toch wal dat Jannes net as aans een gekokt ei dach kapot te sla011, maar 't bleek een rauw ei te wee'n. 't Sputtem alle kaant'n op. Een geluk dat 't behang afwasbaar was en ja, 't grootste naodeel van de eerste rij bint de sputters van 't rauwe ei. Urn een heel lang verhaal kort te maak'n, 't was wer een grandioos succes. Prachtig mooi daj d'r allemoale wer west bint en wej hopt natuurlijk dat jullie ok volgend seizoen wer komt kieken. Luu goet gaan en völle wille Margien

2


bouwbedrijf ter voorde Westefndlgerdljk 18 ~ 7791 AV

RADEWIJK

Tel : 0523-260447 Fax: 0523-260122

VOOR AL UW: Nieuw- en verbouw W.A. mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produ kten

Sportprl)zen Bert Huls)H - Industrieterrein "De Nieuwe Haven• H11ndelsstr11a1 80b • 7772 TR Hardenberg Tel. (0523) 27 24 77 Fax: (0523) 27 24 78 Mobiel: 08·54347371

BEKERS · MEDAILLES • WANDBORDEN · ROZETTEN • TROFEEtN • VANEN ERELINTEN • RELATIEGESCHENKEN • GLASORAYURE • IORDUUREMILEMEN

Hoge Kwaliteit & Scherpe Prijzen Overtuig U en Uw vereniging en kom vrijblijvend kijken In onze nieuwe showroom op het Industrieterrein "De Nieuwe Haven"

Vergouwen Bedrijfspublicaties Hanekampsdijk 2 7791 RM Radewijk Telefoon : 0523 - 216456


H.J. TIMMERMAN HOOGENWEG 59 7772 SR VENEBRUGGE Tel. : 0523-216217

Het adres voor VEEVOEDERS en KUNSTMEST Zowel gezakt leverbaar als in bulk

Dotattiscl1c ViivcrtMitt At,a Hoftt1a11 Voor een gezonde, heldere vijver Walerflora Ada Hofman Westeindigerdijk 3, 7778 HG Loozen, gem. Gramsberr;"n • Ruim 2 ha. • 30 tuinen met 50 vijvers• Daktuin van 600 m 2 • Ruim 3000 verschillende soorten planten. Geopend 114 • 1111, di. 1/m zo.van 10.00 • 17.00 uur Kinderen tot 12 jaar worden niet toegelaten. Entree n 12.50 p.p., groepen reductie

AUTO PERFECT COEVORDERWEG 1

GRAMSBERGEN

• VERKOOP • ONDERHOUD, REPARATIE EN API< • VERHUUR EN LEASE

TEL.(0524)561615 MA./ VR. 8.00 -19.00 UUR ZA. 9.00 -17.00 UUR


Koninginnedag 1998 Op donderdag 30 april aan staande verwachten wij iedereen uit Radewijk en omgeving op het sportveld aan de Stobbenhaarweg. Hier zullen alle kinderen, die naar de basisschool gaan, mee doen aan de diverse spelletjes. Gaarne om 9.30 uur aanwezig zijn. De kinderen doen spelletjes in groepen va11 Âą 10 personen en elke groep heeft een eigen leid(st)er. Om 9.30 uur wordt het feest door de voorzitter van Plaatselijk Belang Radewijk geopend en aansluitend wordt gezamenlijk het Wilhelmus gezongen, daarna gaan we direct van start met de vele verschillende spelletjes. Dat zijn dit jaar allemaal spelletjes in Disney sfeer. De kinderen spelen als groepen tegen elkaar. Vanaf ongeveer 12.00 uur gaan we KLOEP'M, dit is een kruipwedstrijd op klompen waaraan jong en oud kan meedoen, we strijden in drie categorieĂŤn namelijk 4 - 8 jaar, 9 - 12 jaar en ouder dan 12 jaar. Voor de winnaars is er de enige echte "Kloeptrofee" Opgave bij Klaas Reins (telefoon 216402) voor 25 april. Tegen 13.15 uur volgt dan de prijsuitreiking en aansluitend de afsluiting. Wij verwachten U allen dus op donderdag 30 april op het sportveld om er ook dit jaar weer een onvergetelijke dag van te maken.

Namens de organiserende commissies, - Plaatselijk Belang Radewijk - Pers. Chr. Basisschool "het Kompas" - Sportcommissie - Bestuur "de Heugte"

3


Comité Roke 2000 Zoals bij een ieder is bekend nadert het jaar 2000 met rasse schreden. Er zijn vele mensen die vinden dat we dit magische jaar niet onopgemerkt voorbij mogen laten gaan. Als Plaatselijk Belang Radewijk willen we een eerste aanzet geven om te zien of we gezamenlijk iets kunnen organiseren. Wij stellen voor om op woensdagavond 1 april aan staande (dit is geen 1 april grap) een oprichtingsvergadering te beleggen voor "Comité Roke 2000" Plaats Dorpshuis de Heugte, aanvang 20.00 uur. Kleine vergaderzaal. Wij verwachten minimaal 1 lid of bestuurslid van iedere vereniging, stichting, commissie, bond, organisatie, etc. die in Radewijk aktief is. Daarnaast is natuurlijk een ieder welkom die denkt dat hij of zij een wezenlijke bijdrage zou kunnen leveren aan het op te richten comité. Dit comité zal dan een plan moeten ontwikkelen en de haalbaarheid moeten checken van een eventueel feest of wat dan ook in het jaar 2000. Dus creatievelingen en feestgangers uit Radewijk wij verwachten jullie op 1 april a.s. in De Heugte. "Door eendrachtig samenwerken met een opgeruimde zin" moeten we hier samen iets moois van kunnen maken. Voor eventuele aanvullende informatie vooraf kan contact worden opgenomen met: Gert Jonkhans tel: 216512 Klaas Reins tel: 216402

4


Nieuwe Roke-burgers Na Gini's baby, nu ook weer goed nieuws van het redaktie-front: Inge en haar man Reinoud Hofsink hebben een dochter : Leah Danaë Leah is op 14 februari 1998 geboren Noord-Oosterweg 35 a 7791 RB Radewijk

Een broertje voor Jasmijn en Merle, een zoon voor Harrie en Alja Schepers-Veldman : ~ !•

Hidde

Geboren op 17 februari 1998 Mastdijk 14 7791 RN Radewijk

•·

.

:'

Papa beer zegt : "Even stil, omdat de baby slapen wil." Op onze teentjes lopen wij, want we hebben er een zusje bij. .

Yvonne Dankbaar en blij zijn : Bert en Jenny Reefman-Hutten Alice en Janine 23 februari 1998. Mastdijk 6 7791 RN radewijk

5

'-·

,'

,

.

. 4


Proat - penne

L

Beste Rake-burgers,

Inmiddels wonen wij alweer zo'n 4½ jaar in Radewijk. Bij velen van u is het huis (vroeger van de familie Woertel) bekend. Nu wonen we er niet alleen maar er wordt ook nog gewerkt, ook al zie je dat misschien aan de buitenkant misschien niet. Afgezien van de paarden gebeuren er hier nu héél andere dingen dan vroeger: communicatie-adviezen voor bedrijven. Natuurlijk verandert Radewijk door de komst van nieuwe mensen van buitenaf. Maar ook wij vinden dat Rake zijn eigen karakter en voorzieningen moet behouden. Sterker nog, we hebben gemerkt dat dát hier juist heel goed gaat. Kijk maar in het rapport 'de molen draait door'. En neem nou 't Kompas, de school van Sander en Annelou. Zij zijn in korte tijd Roker kinderen geworden. Een prima omgeving om op te groeien, vinden we. Dat zegt toch genoeg? Alfred Jansen geeft de proatpenne deur aan de fam. Kremer.

6


Advies, levering en installatie van:

computersystemen

~y..'l

~~G

satellietapparatuur

o• digitaal en analoog t::,"l>~i O o• hard- en software o• vaste en draaibare systemen ~et,.~~ o• randapparatuur ~~o~ o• Inruilmogelijkheden o• verkoop gebruikte computers ~~~.--·------, o• verbouw van uw huidige computer U hMl'I dan nodig: \)~~~ 'dlgi1llle ontvanger o• computercursussen • unr.'llrsele kop o• PC'• met 3 Jaar on site garantie • toegangskaart(smartcard) 'schotel

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

openingstijden: maandag t/m zatardag van13.00 tot 18.00 uur dlnsdlg gnlot8n

~eyCom Llndeldijk 3 Radewijk

Tel: 0523 • 21 84 51

20 jaar TOPSLAGERIJ Doeco v.d. Graaf in Gramsbergen kwaliteit door ambachtelijkheid Het adres voor Gourmet en Barbeqeu partijen Voorstraat 6 - Gramsbergen tel. 05246 - 1352

-----

Redactie ROKER PROAT. Ina Grendelman. Inge Hofsink Herbert Lansink. Giny Reins. Jaap Vergouwen

Radewijkerweg 28, Noordoosterweg 35a Radewijkerweg 8, Radewijkerweg 25d, Hanekampsdijk 2

Tel.

216339. 216590. 216588. 216518. 216425

De Roker Proat contact vrouw : Gini Reins. Graag Gini bellen voor het vermelden van uw activiteiten in het programma-overzicht en om te kijken of deze niet samenvallen met andere activiteiten.

7


Dorkas Kledingactie voor Roemeense gezinnen Dorkas depot Radewijk van de christelijke hulporganisatie Dorkas Hulp houdt van 16 t/m 21 maart een grote kledingactie. Helpt u mee om arme gezinnen in Roemenië van kleding te voorzien? U kunt van 16 t/m 21 maart kleding, dekens en schoeisel inleveren bij: Fam. Oldehinkel Mastdijk 1 Radewijk Bijna wekelijks stuurt Dorkas kleding naar Roemenië. Dorkas steunt in dit land meer dan 1400 gezinnen en 360 wees- en straatkinderen. De gezinnen zijn in nood en leven vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Vaders en moeders die niet kunnen werken vanwege ziekte of handicap of alleenstaande bejaarden die nauwelijks een inkomen hebben. Dorkas richt zich vooral op deze zwakkeren in de maatschappij. U kunt daarbij helpen. Kijk eens in uw kledingkast. Kunt u iets missen? Een trui, een broek of misschien een jas. Help de gezinnen en kinderen in Roemenië, geef hen kleding! De stichting verleent structurele en sociale hulp in OostEuropa, het Midden-Oosten en in Afrika. Ook wordt noodhulp geboden in gebieden die door natuurrampen, hongersnood en oorlogsgeweld worden getroffen. Ook na de actie kunt u de kleding inleveren bij de fam. Oldehinkel. Voor meer informatie kunt u eveneens met hen contact opnemen, tel: 216377.

8


Voor t3oP.ren Burgers en Buitenlui Alle soorten mais- en graszaden, ook spar. tveld-lt mengsels ~

Alle Boorlen (bakkers)meel Ook pannekoeken) / ' meel

Fa. Ter Voor~: \ 0523-216285 Alle soorten Radewijk Alle soorten dierkunstmest voeders Nu ook KAS en MAS Ook honde- en kattelos verkrijgbaar brokjes

~-,~

hatgei,oott ASSURANTIËN & MAKELAARDIJ

Al meer dan 90 jaar ZEl(ERHEID ! fo/

Verzekeringen ~ Pensioenen V~~ Sparen UDNM

m v

Makelaardij o.g. Taxaties o.g. Financieringen

Rheezerweg 44 • 7771 TG Hardenberg • Telefoon (0523) 261490 - Fax (0523) 267819


IJS

----::::::

ijs-specialiteiten en snacks

J.Valk Radewijkerweg 40 tel.:0523-216308

--~

Radewijkerweg 37 - Tel 0523 - 216497

* VERJAARDAGEN * FEESTEN *VERGADERINGEN

Afspraak: Fam. Reins Tel. 0523 - 216407 bgg Fam. Lenters tel. 0523 - 216235

Dre IPJrll ifïl~reliilh(ö)f Cafetaria

dr. Schweitzerp\ein 3 7772 AR HARDENBERG tel. 0523 - 2'65757

- ~

.,,-.. 111

~

""

i~1


''B.UURTFEEST '98''

V E .L.,.,. ~ ?°"' ·.

VRIJDAG 15 MEI

''TIROLER-AVOND" met m.m.v.

"DINKELLÄNDER MUZIKANTEN" ( Uilslull&nd 11rolflr-muzlel!)

ZAT.ERDAG 16 MEI

"TIROLER-DAG"

·~ ~.· ':·'. :·.. ·_·

;)o).L:'!,,~:.:·,.· ~ ..

.. ... ..:....

-

.

.

• Groot Spelencircuit Kinderen • Groots opgezette Buurtschappen Achtkamp • Schietwedstrijden + Concert Crescendo

:·. .

....

~

.•

..:···.·

VELORA- POP met

~~ROWWEN HEZE'J VOOIIIPIIIOOIIAMMA

SAMDICE

,.,rJEN:,VELDE /"

.,

Voorverkoop o.a. bil: • Fam. Valk-Radewljkerweg 40-tel. 0523-216308 • O.b.s. Den Velde -Zwolseweg 2- Den Velde- tel. 0524- 562174 De voorverkoop start op zaterdag 4 april a.s.

9


PLAATSELIJK BELANG RADEWIJK Secretariaat:

Klaas Reins Noord Oosterweg 23 TEL: 216402

In de laatste Roker Praat werd geschreven wat het Plaatselijk Belang is en ·waar het mee bezig is. Voordat ik bestuurslid was van Plaatselijk Belang stond ik er eigenlijk nooit zo bij stil wat het P.B. precies deed, maar nu na 3 jaar in het bestuur weet ik waar het P.B. zich zoal mee bezighoudt. Op dit moment zijn we druk bezig met de organisatie van Koninginnedag 1998 en de voorbereidingen voor de jaarlijkse ledenvergadering welke gehouden zal worden op 7 april a.s. Ook het rapport "In Radewijk draait de molen door" zorgt voor de nodige werkzaamheden, als eerste wordt er een werkgroep opgericht die zich zal gaan richten op de jeugd van 12 tot 16 jaar, ze gaan bekijken wat de wensen zijn en wat er voor deze doelgroep gedaan kan worden. Ideeën en suggesties zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Daarnaast zijn er natuurlijk de contacten met de lokale en provinciale overheden met betrekking tot verkeersveiligheid, bestemmingsplannen, brandwatervoorzieningen, afwatering, fiets en kuier-routes, riolering buitengebieden enz. Dit vergt het nodige geduld want zoals we allemaal weten, ambtelijke molens draaien langzaam !! !! ! Als bestuurslid van P.B. kreeg ik daar ook mee te maken omdat er een kinderspeelplaats gerealiseerd kon worden, gesubsidieerd door de gemeente en het ROP (Regionaal Ontwikkelings Plan) onder voorwaarde dat er een deel zelfwerkzaamheid verricht moest worden door de plaatselijke bevolking. Dit alles werd begeleid door de stichting De Stuw uit Hardenberg. Door het P.B. werd er een commissie opgericht die zich hier mee bezig ging houden. Namens P.B. kwam ik als bestuurslid en tevens buurtbewoner in de commissie vervolgens heb ik Bert Reefman en Albert Oldehinkel gevraagd om ook in deze commissie plaats te nemen. Veel zaken moeten er natuurlijk geregeld worden zoals de juiste locatie en welke speeltoestellen er moeten komen. En hoe met het beschikbare geld en de vrijwilligers het maximale rendement behaald kan worden. We kwamen er wel snel achter dat de speeltoestellen erg duur zijn, maar met de medewerking van de plaatselijke bedrijven zijn we tot een mooi resultaat gekomen. Inmiddels zijn we in een afrondende fase terecht gekomen, één speeltoestel moet nog geleverd en geplaatst worden. Zonder verdere tegenslag zal de speeltuin op zaterdag 27-06-1998 officieel geopend worden. Hierover volgt ter zijner tijd meer informatie.

10


PLAATSELIJK BELANG RADEWIJK

Met name de kinderen die een naam voor de speeltuin hebben ingeleverd zullen wel wat ongeduldig worden, maar al met al duurde het allemaal langer dan verwacht. Hierdoor is er voor de kinderen die nog geen naam hebben ingeleverd de gelegenheid dit alsnog te doen. Als je nog een leuke naam weet lever die dan in bij Albert Oldehinkel, Radewijkerweg 34. Voor de winnende naam is er een prijs beschikbaar. Onderstaande personen en bedrijven willen we van harte bedanken voor de geboden hulp op welke wijze dan ook. • J. Ramaker loonbedrijf • E. Hutten camping Klaverhof • Firma Eggengoor aannemer bouwbedrijf • Firma Ter Voorde • Firma Ter Voorde molenaar • H. Hamberg Habo handelsonderneming te Hardenberg • Firma Rijstenberg verhuurbedrijf pluimveehouder, voor grondwerk • G. Koenderink • Hemmer Beton te Hardenberg • Diamant Beton te Hardenberg • Meier Bou1,vmaterialen te Hardenberg • Wavin KLS te Hardenberg • Brink Transport te Hardenberg • Alle plaatselijke vrijwilligers

Namens Plaatselijk Belang Radewijk, Freek Ridderman

Belangrijke data om te noteren: • • •

1 April (geen grap) 7 April 30 April

Oprichting comité Roke 2000 Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Koninginnedag festiviteiten op het sportveld

11


Te huur aangeboden : Biertapinstallatie (inclusief glazen).

Voor informatie :

J. Valk Radewijkerweg 40 Tel: 0523-216308

Groot Bierfeest

3 July in de tent bij Rigterink, Olsmansdijk

Dorpshuis De Heugte

Net als in voorgaande jaren hopen we dit jaar ook weer een Paas-bingo te organiseren, met natuurlijk aan het eind een SUPERBINGO waar een mooie prijs mee te winnen is. Deze bingo wordt gehouden op : Zaterdag 4 april om 20:00 uur in "DE HEUGTE" Oud Hollandse spelen (fl 10,= per avond) en klootschieten: een ideale combinatie met een gezellige avond in "DE HEUGTE".

BOERENROCK

ZATERDAG 11 APRIL, AANVANG 21.00 llllR GEBOll\V IIOOGEN\VEG 12

HOOGENWEG 45, HOOGENWEG


ICOZIJNIIN

BotcrdiJk 4

Tel./ rax: 0523 2G7780

•RAIIIIN

OIIURIIN

779~ f ID HOOC,r-NWf G /\utotcl . OG 5?77 HO 1

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 - 216362 bgg 06 5291 8796 Fax. 0523 - 216224

Voor al uw Loonwerk en Kraanwerkzaamheden Fouragehandel

HOOI en STRO

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

Mastdijk 2 · 7791 RN Radewijk Telefoon 0523 - 216440


Onze Camping biedt uitstekende mogelijkheden voor: • • • • • • • •

Gezellig zitten aan de bar Koffietafels Koude en warme buffetten Partijtjes Kinderfeestjes Tussenstop tijdens een fietstocht Pannenkoeken en Snacks Grote zandbak voor de kleintjes bij het terras • Speeltuintje Heerlijk rustig gelegen waar het goed toeven is! Graag tot ziens

Fam.B.Hutten

Radewijkerweg 47 7791 RK Radewijk Tel.0523-216310

Installatiebedrijf

Firma

H:J. RE:INDE:RS Erkend installateur voor elektriciteit gas en U'aterleidi11g Lood·, zink- en daku•erken Centrale t•eru•arming lluishoudelijhe apparaten

Stntionsstrnnt 11 7783 AH. Grnmshcrgr.n Tel.: (0524) 56 12 3,1

Nieuwfeuzen Tel. 0529-481554 Gramsbergen Tel. 0524-562301


Gedicht 't Giet met 't weer, net as in 't leemm, vake heel aans dan wi'j dacht'n : De winterpret is uut 'ebleemm, woar toch verscheinn op stunn te wacht'n. Dus goat'r een bult veur wintersport naar aand're laand'n, waar 't nans an schort. En as ze dan weer trugge bint, bliekt, dat dรกt heur boรถmm alles zint ! Dut al die uutgoans ding'n niet denk'n an de vluchteling'n ?? die, (mar dan vanwege) zovรถlle rampm Hier wel goed wรถdt op'evang'n, Mar met heur thuuskomst zit te kampm. Het VADERLAND is heur verlang'n !! Dat leed bliek joa niet te verzacht'n. 't Gung heur ok aans dan ze dacht'n Vat gaan, mar niet weer kunn komm, dut zรถlfs 'n stoathond nog verstomm. Harmke de Ruiter

13


Stationsstraat 24 7783 AS Gramsbergen Telefoon: (0524) 56 13 39

- - lnrme:rwr:rven

w • nv1s1e

Het is ons vak er iets moois van te maken

ALBERT VASSE

re1,:

~ ~4-.56

Bloemenboetiek

"De Smidse"

'O;?o G,0

De Groente- en Fruitspeclallst

DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES

~s6erg8 '>

Tel. : 0524-561298 Gramsbergen

VechtDalSoft Computer Systems ~ ~ ~

Computersystemen Printers en Scanners Computeronderdelen

~

Boekhoudprogramma's

~ ~

~

Multlmedla, Modems Advies Onderhoud/Reparatie

Voor Veehouders die willen bezuinigen ~

Managementprogramma's

f'lJEngbersweg 5 7785 JA ANEVELDE

fl TEL. 0524 - 561795. FAX 0524 • 561852 14


Ouderengymnastiek In september 1979 werd vanuit het bejaardenwerk te Radewijk in samenwerking met Stichting Welzijn Ouderen te Hardenberg de Bejaardengymnastiekgroep Radewijk opgericht. 'Meer bewegen voor ouderen', werd het devies. De groep startte destijds met 13 enthousiaste vrouwen en mannen onder leiding van de heer Klaas Loer. Het eerste bestuur bestond uit de volgende personen: E.J. v.d. Veen, voorzitter, mevr. J. Kampherbeek-Veurink, secretaresse en J. Schrotenboer, penningmeester. De leeftijd van de deelnemers varieerde van 60 tot 80 jaar! In de gereformeerde kerkzaal kwam men bijeen, een uur per week. (De Heugte was nog niet in beeld). Al snel werd het een gezellige hechte groep, in lief en leed. De notulen en het aangelegde plakboek geven hiervan een goede indruk. Na twee jaar moest Klaas Loer helaas afhaken wegens gezondheidsproblemen. Hij werd opgevolgd door mevr. Tineke Goverts-Oostenbrink, met assistentie van mevr. Jeanne Roest. Bij afwezigheid vanTineke (operatie) nam Jeanne de leiding over. Beiden waren (en zijn) enthousiaste leidsters, waar de ouderen het heel goed mee konden vinden. De groep nam actief deel aan regionale bijeenkomsten in sporthal De Meet in Hardenberg en in het Dorpshuis te Gramsbergen. De kranten in N.O. Overijssel leverden uitvoerige verslagen 15


met foto's. De ouderengroepen kwamen hierdoor goed in het nieuws. Dit bevorderde ook de vriendschap met de groepen onderling. Radewijk heeft onder andere met de bejaardengymgroep uit Lutten een goede band. We komen letterlijk bij elkaar over de vloer om te gymen en te volksdansen! Een hoogtepunt vorm de de opening van ons Dorpshuis de Heugte in 1986. De groep kon nu gebruik maken van een echte sportzaal. Mevr. TinekeGoverts·Oostenbrink maakt veel werk van haar lessen. Bij de bewegingen zoekt ze passende muziek en dat werkt héél goed. Geen droge inspannende oefeningen. Iedereen kan meedoen en speciale kleding is niet vereist. Hoe zo'n les eruit ziet? We beginnen om onze spieren op te warmen, rondjes te lopen, gecombineerd met strekoefeningen. De voeten worden soepel gemaakt door beurtelings op de tenen en de hielen te lopen. Na het loopwerk volgen oefeningen voor verschillende delen van het lichaam. We maken dan gebruik van een stoel. Stuk voor stuk krijgen het hoofd, de nek, de schouders, armen en handen een beurt. leder weet voor zichzelf wel hoever je hiermee kunt gaan. Niets hoeft, maar als het kan is het gewoon fijn om het zo goed mogelijk te doen! Bij oefeningen voor behendigheid en ook concentratie gebruiken we hulpmiddelen, zoals ballen, rubberringen, stokken, zelfs fietsbinnenbanden en gevlochten banden, gemaakt van oude nylonkousen. Ze zijn sterk en zacht voor de handen. Als besluit van de les gaan we nog een kwartiertje volksdansen, goed voor de concentratie en dankzij de vrolijke muziek werkt het heel ontspannend. 16


Iedere eerste bijeenkomst in de maand besluiten we met gezamenlijk een kopje koffie te drinken. De jarigen uit deze periode tracteren ons dan op wat lekkers erbij. Ook dragen we dan onze maandelijkse contributie af, dat is f 10,-, de decembermaand is gratis! Jaarlijks in mei of juni gaan we een ochtend kegelen bij Zaal Mulder in Baaider, compleet met een beker voor de winnaars, en leuke prijzen. Hebben we u nieuwsgierig gemaakt, kom dan eens kijken op 24 maart om 9.30 uur in de Heugte. We houden dan een openbare les. Iedereen is welkom!!! Voor vervoer !can gezorgd worden. Meld u zich dan even bij het bestuur.

G. Lenters, voorzitter Salland 52 Hardenberg

tel. 261486

mevr. D. Kamphuis-Oldehinkel, secretaresse Radewijkerweg 66 Radewijk tel. 216291

A. Nijeboer, penningmeester Radewijkerweg 45 Radewijk

tel. 216268

Mevr. S. Otten-de Vries zit namens de bejaardengymgroep in het bestuur van de Stichting Algemeen Belang Radewijk. Tel. 216351.

G. Jonkhans-Kampman 17


Naar aanleiding van ons verhaal over smid Runhaar in het vorige nummer van de Roker Praat is de smid zelf in de pen geklommen om een verhaal over zijn jeugd te vertellen :

Een goeie bure, is better dan 'n verre vriend Het was in 1907, dat'r een bakker uut Zwolle din 'etrouwt was met 'n maagie uut Han'nbarg naar Rake kwaamp. Zi-j was as dienstmeid , en hulpe van mevrouw Botterweg warkzaam in Zwolle. Zi-j sleup in een ledikant, bi-j din mevrouw, met'n lint urn heur arm, waar mevrouw an trรถk as din heur neurig had. Zi-j wol wel trouw'n met din bakker, mar d'r waan'n nog twee breurs in de bakkeri-je an de Vechtstroate 3. Toen heur'n ze dat'r een winkel met een bakkeri-je te huur was in Rake. Die hebt ze toen 'ehuurd veur 3 joar. Mar naar drie jaar wol din eigenaar d'r zรถlf weer in. En zodoende wรถnn er ien hectare grond 'ekocht van de femielie Zwieze, en doar wรถnn een bakkeri-je en 'n winkel op 'ebouwd. Er was 'n veurkamer, een achterkamer, en daarachter 'n slaapkamer. In 't achterhuus was 'n trappe naar boomm, woar twee slaapkamers an de veurkaante wann. Daar sleupm twee commiez'n, Tanja en Miedema die bi-j heur in de kost wann. len van die beid'n was oarig roekeloos met vuur, kuj noagoan wat daar van kwaamp : 't hele spul is heur of ebraand, woaschijnlijk deur 'n gluunige piepe of si gare. Boomm naast de trappe lag heuj op'eslaag'n veur 't peerd. Mid'n in 't winter is't toen allemoale of'ebraand, en wat veul d'r in januari nog te begunn. Din roekelooz'n vleug de trappe

18


1neng_ voeder

We zijn net zo thuis in de buurt als u De Rabobank is een bank met een idee.Het idee datje samen sterk bent.De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank vàn mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke con· tact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft. ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank

,.


~' Naai- en verstelatelier~

HETTY Dk maak van een lap stof een

passend kledingstuk voor u. ci:euens voor al uw verstelwerk. Dn het wlnterseizoen geef lk ook naallessen.. 'Del voor meer tnformatte 'lletty 'Dorge.r 0524-5611 56

OPGETELD DE BESTE 11111•

ALFRING De Oostermaat 60 Gramsbergen

(Lo. het NS-station)

Dr. A. Schweltzerpleln 4 Hardenberg

®

TOYOTA Garage Reinders v.o.f. Telefoon: (0524) 56 12 75 7783 AM GRAMSBERGEN


of, en vergat zien rnoat te roeprn. Din is toen deur 'n op'escheum raam noar buut'n 'ekömm, weliswaar met hier en doar wat braandwond'n. Goeie buur'n op de Haan'caamp hebt oonsluu toen op'ehaald en in bèr'estopt ! Het grote bakhuus, dat'r trouwn's noe nog stiet wur woon en winkel huus. Et'n en drink'n deuw' gezaamlijk Noa 'n maand of drie, viere was 't hele spul weer op'ebouwd. De wil om hure te betaal'n, wönn ait of eremd met : "Dat kömp later wel, as alles klaar is komme wi-j bi'j oeluu op vesite". En zi-j kwaamm : de Va, Moe, Opa en Opoe. Mar vreug i'j heur : "hoevölle is't in totaal ?", dan zee'n ze : "Aj dat nog ien keer naar vraagt, komme wi-j hier nooit weer ! Later kwaamp Opa Beenen ait op zoaterdagoamd de bosschop'm betaal'n. Ik gunge niet eerder noar bedde, of Opa mös d'r 'ewest hemm. Dan mos ik in mien hansop op zien knie zit'n, en dan zunge wi-j 'n vassie over "'n haassie achter 'n wal". Wi'j hebt 't mangs nog wal es over din braand. Aw alles noagoat, had er al eerder braand kunn ween want din hoofdcommies, hef toen 'n maal 'n carbidlaampe weer klaar wil'n maak'n, en dat gepruts luk'n urn niet te best. Noa ied're keer as het lucifassie zowat op'ebrand was, gooide'n 't zo van zich of. Gelukkig is dat toen bi-j 'n gesprung'n roete 'ebleemm. Opm. Het verhaal was gesteld in het Nederlands, doch is met instemming van de smid door mevrouw Harmke de Ruiter (zie redactie-krabbels) uit Hardenberg in het plat vertaald.

19


MUZIEKLES IN RADEWIJK De streekmuziekschool Noord Overijssel wil graag een groep ¡ Algemeen Muzikale Vorming starten in Radewijk ! Het is de bedoeling dat de lessen aansluitend aan de schooltijden worden gegeven. De lessen zijn bestemd voor kinderen vanaf groep 4 van de basisschool. De kosten bedragen voor het eerste jaar plm. fl 140,=. Voor we allerhande stappen ondernemen willen we graag weten of er voldoende belangstelling is. Wilt u, indien u belangstelling heeft, dit - geheel vrijblijvend doorgeven aan de administratie van de muziekschool, tel. 0523263837. Uiteraard verstrekken wij ook graag meer Informatie!

AGENDA 0.8.S DEN VELDE VRIJDAG 3 APRIL

FEESTELIJKE OUDERAVOND In De Heugte - Aanvang: 19.30 uur ZATERDAG 2 MEI

SCHOOLMARKT Rommel- en activiteitenmarkt Perk.plantenverkoop

Op het schoolplein 10.00 - 13.00 uur

Geen bestellijst planten ontvangen; bel dan 0524 - 562174 U bent van harte welkom ! 20
PROGRAMMA Datum

Wat

Waar

Hoe laat

1 April

Oprichting comité Roke 2000

De Heugte

20:00 uur

3'April

Feestelijke ouderavond OBS Den Velde

De Heugte

19:30 uur

4April

Paasbingo

De Heugte

20:00 uur

6April

NCVB, Paasviering

Geref. kerk

19:45 uur

7 April

Ledenvergadering plaatselijk bel.

9 April

Paasmaaltijd, eieren zoeken

"t Kompas & bosje

12:00 uur

11 April

Boerenrock Hoogenweg

Gebouw H'weg

21 :00 uur

25 April

Bloembollentocht NCVB

30 April

Koninginnedag viering

Sportveld

2 Mei

Schoolmarkt OBS Den Velde

Schoolplein

11 Mei

Jubileum : 50 jaar NCVB R'wijk

15 Mei

Velora : Tiroler Avond

Feesttent

16 Mei

Velora : Spelen circuit kinderen, acht-

Feesttent

10:00 uur

kamp, schietwedstrijden en "Velora-pop".

10-13 Jun

Avondvierdaagse Hardenberg

27 Juni

Opening speeltuin

3 Juli

Bierfeest bij Rigterink, Oltmansdijk

Tent

12 Sept

Rommelmarkt "t Kompas

Schoolplein

10:00 uur

Eerste donderdag - zaterdag van de maand : Oud papier 't Kompas deponeren in de container. Ophalen Oud papier OBS Den Velde : 28 Maart, 25 April, 30 Mei, 4 Juli, 22 Aug, 26 Sept.

Chemokar voor het inleveren van Klein Chem. Afval : iedere 3e donderdag v/d maand bij de Herv. kerk.

De Roker Proat contact vrouw: Gini Reins. Radewijkerweg 25d, tel: 216518. Graag Gini bellen voor het vermelden van uw activiteiten in dit programmaoverzicht en om te kijken of deze niet samenvallen met andere activiteiten.

Copy voor de volgende RP graag bij haar inleveren vóór 1 Juni.


CAMPING DE KLAVERHOF Op ZATERDAG 11 MAART organiseren wij een PAASBINGO! Kom naar de KANTINE van De Klaverhof. We beginnen om 20.00u. Mooie prijzen te winnen. 2E PAASDAG ....... 13 APRIL ....... 2E PAASDAG Ook dit jaar staat de PAASBULT weer klaar! Als het donker begint te worden,gaan we hem aansteken. Hij staat aan de weg naar de PEKELBRUG links. Voor de kinderen is er weer een traktatie. Vanaf 21.00u. is het gezellig in de KANTINE met COUNTRY en WESTERN muziek KOMT ALLEN

KOMT ALLEN

De Kantine is PAASMAANDAG Elke VRIJDAG:

kantine keuken Elke ZATERDAG: kantine keuken

open open open open

KOMT ALLEN

vanaf 13.00u. OPEN. vanaf vanaf vanaf vanaf

17.oou. 18.00u. 13.oou. 16.00u.

Ook voor afhalen van uw snacks en patat Op andere tijden/dagen kan er gehaald worden als u het even van te voren opgeeft, Tel.216310