Roker Proat 1997 J06 nr 4

Page 1

1

1 1997

se jaargang ';December 1997 6e jaargang nr. 4

REDACTIE-KRABBELS Kerstmis staat voor de deur. En dat betekent dRt iedereen op zijn eigen manier de komende tijd bezig z~d zijn met gezin, gezelligheid en het samen vieren van het jaareinde. Voor de redactie is het zoals altijd een groot plezier u de laatste berichten uit Radewijk te vertellen. We delen u mee dat u in het vervolg zelf de data van alle bijzondere gebeurtenissen aan Giny Reins moet doorgeven voor opname in het programma. Ze zal niet meer, zoals in het verleden, allerlei mensen bellen. Verder gaan er vrolijke geruchten rond over Radewijk 2000. We hebben vernomen dat er misschien een grote feesttent komt, waarin allerlei activiteiten zijn te beleven. Zodra we meer weten hoort u dat natuurlijk van ons. Ten slotte dit: het Plaatselijk Belang heeft van nu af aan een vaste rubriek in de Roker Proat. Dat is mooi en goed, al was het alleen maar om ons op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rond het thema In Radewijk draait de molen door. Het rapport met die titel, uitgebracht door de Stichting Samenlevingsopbouw De Stuw mag best wat meer belangstelling krijgen! Immers, er worden allerlei praktische ideeĂŤn aan de hand gedaan hoe wij als Radewijkers zelf invloed kunnen uitoefenen op de toekomst van onze gemeenschap. Invloed is echter pas mogelijk wanneer zoveel mogelijk inwoners zich ook daadwerkelijk willen inzetten en de handen uit de mouwen willen steken. Vooruit Radewijkers, als wij iets veranderen willen moet dat in de toekomst vooral van onszelf uitgaan! HĂłe je dingen kunt veranderen is uitvoerig te lezen in het rapport en in deze Roker Praat. Kopij voor het volgende nummer inleveren voor 1 maart. De redactie

1


toneelvereniging __ (7)

-Jwi

i

''C:::::;/ \U Beste mens'n, "Maffe figuren in De Heugte te Radewijk", wat muj doar now van denken aj dat zo in de kraante ziet stoan ?? Ik gao d'r van uut dat een heleboele mens'n now denkt, doar mut ik meer van weten ! ! Dat sol trouwens machtig mooi wee'n want.. ....................... dat betekent daj nog komt kieken noar oes neije toneelstuk. t Toneelstuk hef de titel Arend zien wicht en speult zich of in de huuskamer van Arend Stroef. Hij is een vrijgezelle boer en cafĂŠ holder. As d'r op een dag een mooie vrouw bej Arend inwoont, dan bint de buur'n natuurlijk groewelijk neijsgierig. Wie is dat vrouwmens en wat wil ze hier ??? Vrijdag 23 januari speulle wej weer in De Heugte. Ik goa d'r van uut dat jullie allemoale komt kieken want ik heb nog niks verteld over de maffe figuren die op 't toneel komt.Veur de goede orde nuum ik de kaartverkoopadressen nog maar eem: Alie Reins tel. nr. 216402 en Annie Veneman tel. nr. 216594. Namens alle leden van de toneelverieniging wens ik jullie allemoale hele plezierige feestdagen en een gelukkig en gezond 1998. Luu goet goan en vĂślle wille in 1998,

Margien

2


-------------··-----------------------------,

1neng_ voeder

We zijn net zo thuis in de buurt als u De Rabobank is een bank met een illee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank h0eft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is

een bc1nk vàn mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonl1Jke con-

tact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken b1J activiteiten 1n het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft. ook als het nret om bankzaken gaat. Kortom. we z1Jn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank


OPGETELD DE BESTE • 1111

ALFRING De Oostermaat 60 Gramsbergen (to.

A1AR,cr

@ TOYOTA

het NS-station)

Dr. A. Schweitzerplein 4 Hardenberg

Garage Reinders v.o.f.

Telefoon: (0524) 56 12 75 7783 AM GRAMSBERGEN


¡Proat - penne November 1997

November 1997, tijdens het bladvegen (en er komen veel bladeren van de grote eiken uit onze tuin) bedacht ik me dat ik nog een stukje moest schrijven voor de Roker Proat.

November 1997, dat betekent dat we deze maand al weer twee jaar in Radewijk wonen. Eerst was alles nieuw, daarna een beetje heimwee naar oude vriendinnen en ..... de bekende winkels waar je altijd zo goed kon slagen. Als ik nu terug kom van visite uit de oude woonplaats denk ik : ha, weer thuis !! Het is hier vandaan een eind rijden overal naartoe maar het is hier heerlijk rustig en het lijkt of het overal drukker wordt. Ik hoop dat het in Radewijk zo blijft, dan blijven wij er met veel plezier wonen. Marian Snoeck De proatpenne wordt doorgegeven aan : Alfred Jansen.

3


Camping De Klaverhof

We zitten al weer in de winter! Ook wat betreft de Camping. Tijd om die dingen te doen/regelen die bleven liggen. Een spannend jaar voor ons, de zomer was lekker warm en onze in de haast gemaakte zwemvijver was dan ook een succes ! Hij wordt binnenkort alweer vergroot. Op de camping is achterop een nieuw sportveld gemaakt, we hebben de wegen van de toervelden verhard. Door o.a. nieuwe plaatsen hebben we het najaar nog 2700 boompjes geplant. Voorjaar 1998 krijgen we een toiletgebouw en wasserette erbij. Verder een Jeu de Boulebaan en een pony voor de kinderen. De speeltuin krijgt een ander plekje. Al met al is er veel gerealiseerd dit eerste jaar. We kunnen terugzien op een hééééél druk, maar gezellig jaar ! Komt U gerust eens aan om te zien hoe het allemaal wordt. De voorzieningen als de zwemvijver, de Jeu de Boulebaan en de speeltuin zijn er ook voor de Radewijkers. Wanneer zijn wij deze winter open :

Kantine Keuken

Vrijdag

Zaterdag

17:00 - 01 :00 uur 18:00 - 21 :00 uur

12:00 - 01 :00 uur 17:00 - 21:00 uur

4


Voor t:3oeren Burgers en Buitenlui Alle soorten mais- en graszaden, ook sportveld-mengse 1 s ~

Alle soorten (bakkers)meel Ook pannekoeken. , . meel

Fa. Ter Voord~ \

0523-216285 Alle soorten Radewijk Alle soorten dierkunstmest voeders Nu ook KAS en MAS Ook honde- en kattelos verkr1Jgbaar brokJes

~

~

ha.tBet1oott ASSURANTIËN

& MAKELAARDIJ

Al meer dan 90 jaar ZEKERHEID! Verzekeringen Pensioenen Sparen

~· ~

~~

UDNBl,C

m NVM

-

Makel.aardij o.g. Taxaties o.g. . . . Financieringen

Rheezerweg 44 - 7771 TG Hardenberg - Telefoon (0523) 261490 · Fax (0523) 267819


.__C:impina

J DIVERSE SOORTEN IJS _

~

ZOALS ONDER ANDERE : ROOMBEKERS CONO 'S JIVE

YOGHURTIJS

IJSTAARTEN ROOMROLLEN

J. Valk Radewijkerweg 40 Radewijk tel. 0523 - 216308

1 LITER

SUIKERVRIJ IJS WATERIJS

ZONDER KLEURSTOF-

Radewijkerweg 37 - Tel 0523 - 216497

* VERJAARDAGEN * FEESTEN *VERGADERINGEN

Afspraak: Fam. Reins Tel. 0523 - 216407 bgg Fam. Lenters tel. 0523 • 216235

D~ IPJ f 11 lnl ~ IE llil h lO f

Cafetaria

dr. Schweitzerolein 3 7772 AA HARDENBERG tel. 0523 - 265757

,111,,1 . 111

?" 1,1 ~ ....._

\~~


Deze openingstijden gelden ook voor het afhalen van snacks/patat. Op aanvraag kan er altijd op andere tijden/dagen afgehaald worden. Voor een Feestje of Partijtje zijn we maandag t/m zaterdag open : vraag naar de mogelijkheden bij ons. Tweede Kerstdag ......... Dansavond ........ Tweede Kerstdag m.m.v. Freddy Acda uit Hengelo. Aanvang : 20:30 uur. (Kantine open vanaf 12:00 uur). FI 5,= per persoon. Entrée : Het is goed om op tijd te komen, de ruimte is beperkt.

Nieuwe Roke-burgers

Dankzij de enorme bijdrage van één van onze redaktieleden is Roke weer uitgebreid met een nieuwe inwoner. Op 26 September is Bas geboren, zoon van Gerrit en Giny ReinsWaterink en broertje van Lotte , Radewijkerweg 25d. De tekst op het geboortekaartje is : Een tweede wonder, Ook weer zo uniek en bijzonder. Liefde voor het leven, Is wat wij ook jou willen geven.

5


DORPSHUIS DE HEUGTE" 11

20 DECEMBER Zoals ieder jaar organiseren we ook dit jaar weer een Kerstbingo. Er zijn natuurlijk weer mooie prijzen te winnen voor de komende feestdagen. En als klapstuk van de avond is er natuurlijk de Superbingo. We hopen dat we u zien op 20 december om 20.00 uur in het dorpshuis. 3 JANUARI 1998 Het dorpshuis is dan open voor iedereen om gezellig gratis een borrel te komen drinken op het nieuwjaarsborrel uurtje van 15.00 uur tot 16.00 uur. Het bestuur Stichting Algemeen Belang Radewijk

TitY

~~ NiĂŽĂ‹

ier /

/1

Dk maak van een lap stof een passend kledingstuk voor u. <Tevens voor al uw verstelwerk. Dn het winterseizoen geef ik ook naailessen. 13eL voor meer informatie <J-letty 13orger 0524-561 I 56 6


Advies, levering en lnstsllstle van: ~~'\

satellietapparatuur

computersystemen

'/\\~ti'G t:,V,fl:>e,O

o• digitaal en analoog o• vaste en draaibare systemen ~~.,.~~ o• randapparatuur -fc."-0~ o• lnrullmogelljkheden o• verkoop gebruikte computers ,.'\\),,~..-·--------, o• verbouw van uw huidige computer .,~~ U heeft dan nodig: v • dlgllale ontvanger o• computercursussen

o• hard- en software

• unlllersele kop • toegangskaart(smartcard}

o• PC's met 3 Jaar on site garantie

• schotel

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

openingstijden: maandag t/m zaterdag van13.00 tot 18.00 uur dlnsdlggnlotiln

~ayCom Llndeldijk 3 Radewijk Tel: 0523 • 21 64 51

Redactie ROKER PROAT.

In redactie van de ROKER PROAT hebben zitting : Ina Grendelman. Inge Hofsink Herbert Lansink. Giny Reins. Jaap Vergouwen

Radewijkerweg 28, Noordoosterweg 35a Radewijkerweg 8, Radewijkerweg 25d, Hanekampsdijk 2

Tel.

216339. 216590. 216588. 216518. 216425

Voor vragen en opmerkingen kunt U bij alle redactieleden terecht, correspondentie en/of copy graag naar Giny Reins sturen. Wilt U zo mogelijk copy aanleveren in een formaat zó dat het op het Roker Praat bladformaat past ?


Smid Runhaar Na de smokkelverhalen uit de vorige twee edities van de Roker Proat, willen we vanaf nu, ter voorbereiding van ons boekje "Radewijk 2000" enkele karakteristieke Radewijkers aan het woord laten : Mensen die een specifieke functie/taak in de samenleving (gehad) hebben of met een verhaal dat interessant is om ook voor de volgend generaties bewaard te blijven. Hieronder de eerste de bijdrage over Smid Runhaar. De smederij aan de Radewijkerweg 8 is gebouwd in het jaar 1933 op initiatief van de vader van de latere smid op een stukje grond naast het ouderlijk huis, de winkel/bakkerij Runhaar. De bouwkosten destijds waren zo'n Nfl 600,=. Daarnaast waren er natuurlijk inventaris en gereedschappen nodig, b.v. het aambeeld, het meest dure stuk geredschap, kwam op zo'n Nfl 80,=, veel van de verdere benodigdheden kocht de smid tweedehands. Gevraagd waarom hij eigenlijk smid wilde worden, zegt de nu 86 jarige smid J.H. Runhaar dat dit hoofdzakelijk kwam omdat zijn grootvader en naamsgever Jan Hendrik Borneman ook smid was, en wel in Hardenberg. Er waren diverse redenen waarom hij zich in Radewijk wilde vestigen : omdat hij hier een goede boterham dacht te kunnen verdienen, hij was hier opgegroeid, en tenslotte had hij in zijn jeugd de "oude" smid Hamberg, die zelf geen kinderen had die hem wilden opvolgen, altijd beloofd om in zijn sporen te treden in Roke. Voordat hij "voor zichzelf' begon, had de smid in totaal iets meer dan 7 jaar als leerling gewerkt. Hij was 14 toen hij in 1925 begon bij smid Brunnink in Heemse voor 2 dubbeltjes per week, bij zijn vertrek na 5 jaar werken verdiende hij 4 gulden per week. Om verdere ervaring op te doen heeft hij toen 2 jaar gewerkt bij smid Gaasbeek in Zweelo, alwaar hij zijn latere vrouw Anna (Johanna) heeft ontmoet. De slechte tijden, het was toen 1933, en

8


verhevigde concurrentie zorgden ervoor dat hij bij Gaasbeek moest vertrekken. Aansluitend heeft hij nog korte tijd bij smid Meerman in Dedemsvaart gewerkt, waar hij gekozen werd uit 82 sollicitanten. De keuze viel op hem voornamelijk op voorspraak van zijn vorige bazen op grond van zijn harde werken, zijn prettige manier van omgang en zijn eerlijkheid : kwaliteiten die hem later ook veel klanten hebben bezorgd. Na 4 jaar in zijn eigen smederij gewerkt te hebben, durfde het jonge echtpaar Runhaar het aan om naast de smederij een huis te zetten. Met geld geleend van een oom en een rijke boer werd in 1937 een huis gezet voor het bedrag van ongeveer Nfl 2350,=. Ondanks de concurrentie van Smid Borneman (inderdaad familie), die zijn smederij, een eindje verder aan de Radewijkerweg, twee weken na die van Runhaar opende, gingen de zaken van begin af aan goed. De kwaliteiten zoals boven beschreven aangevuld met een goed stuk ondernemerschap en het feit dat hij altijd in Roke had gewoond, zorgden ervoor dat er altijd genoeg brood op de plank lag voor het gezin Runhaar, dat uiteindelijk bestond uit vader, moeder en 11 kinderen. Als een echte ondernemer moest de smid de nodige risico's nemen. Zo was hij als één van de weinige smeden in de wijde omtrek bereid om machines die hem goed leken in voorraad te nemen, voorraden die hij vrijwel altijd ook snel weer kwijt was. In één van zijn beste jaren heeft hij 26 grasmachines verkocht van een nieuw Frans merk dat zo goed beviel dat de klanten van ver uit de omtrek bij hem kwamen. Ook heeft hij in de loop van de tijd andere activiteiten opgestart zoals het verkopen en repareren van fietsen (voor dit laatste heeft hij zelfs een knecht in dienst genomen) en het verkopen van kolen. Verder heeft hij in 1959 een benzinepomp gestart en kort daarna is hij begonnen met de verkoop van melkmachines en onderdelen daarvan.

9


Mllrsman v.o.f.

Stationsstraat 24

n83 AS Gramsbergen Telefoon: (0524) 56 13 39 Telalax: (0524) 56 'Z7 00

Het Is ons vak er Iets moois van te maken

ALBERT VASSE

re1, : n,..

~<ct-.56

De Groente- en Frultspeclallst

Bloemenboetiek

.

'% Gr0 ~

DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES

"De Smidse" ~6 erg8 f)

Tel. : 0524-561298 Gramsbergen

Loon- en spuitbedrijf H. Lennips Voor al uw loonwerk op akkerbouwen veehouderijbedrijven Kwaliteit in loonwerk en een goede organisatie Dat is onze kracht. Nieuw Amsterdamseweg 10 7761 PB Schoonebeek Tel: 0524 - 531234

Boterdijk 2 7793 HD Hoogenweg Tel : 0523 - 261567


Gevraagd naar enkele herinneringen vertelt de smid over zijn vrouw die altijd voor de koffie zorgde in de smederij : "dat was de lekkerste koffie die je je kunt voorstellen" en de prijs van 1 gulden voor het beslaan van een paard terwijl dit nu veel meer dan het 100-voudige kost. Ook was hij trots op het feit dat hij 2 vuren had, waardoor hij makelijker en sneller de ijzeren banden voor een wagenwiel kon maken. Wel had hij hier hulp voor nodig, hulp die hij eerst kreeg van de oude smid Hamburg en later van zijn vrouw. Een minder leuke ervaring had hij net na de oorlog toen hij erge brandwonden aan één van zijn onderarmen overhield aan een ongeluk met een zuurstoffles die bij het openen spontaan brand vatte. Het bleek later dat de Duitsers heel andere gassen in dezelfde flessen hadden opgeslagen met als gevolg dat er soms nogal explosieve mengsels ontstonden. Verder vertelt de smid graag over één van de bijkomstigheden van· het feit dat je smid bent : zijn kracht. Zo kon hij met zijn blote hand een 4 duims spijker door zijn werkbank slaan waar planken op zaten die meer dan 3 cm dik waren. Ook heeft hij eens een herdershond totaal bewusteloos geslagen deze simpelweg met de vuist op de kop te slaan. Volgens eigen zeggen moest de smid altijd oppassen voor zijn eigen kracht, hij is blij dat zijn karakter zo was dat hij zijn kinderen nooit heeft geslagen, klappen die waarschijnlijk zeer hard zouden zijn aangekomen. De smid is met het zware werk opgehouden toen hij 65 jaar was, toen werd hij na het beslaan van 3 paarden onwel door de drukte en de inspanningen. Wel heeft hij daarna nog tot aan zijn vertrek naar één van de bejaardenwoningen aan de Witte de Wt straat in Hardenberg onderdelen voor melkmachines verkocht. Het huis en de smederij heeft hij verkocht met dien verstande dat de nieuwe eigenaar de smederij en de inventaris in takt zou laten. Hij komt nu zo af en toe nog even langs om mensen te laten zien wat hij vroeger gedaan heeft en om nog een keer een melodie te spelen op het aambeeld.

11


Van het Plaatselijk belang . Wat is het Plaatselijk Belang Radewijk ? Het is een vereniging met als doel de stoffelijke en culturele belangen van Radewijk te behartigen en het dorp als zodanig leefbaar te houden voor al zijn bewoners. Zij tracht dit doel onder andere te bereiken door : het houden van vergaderingen, het onderhouden van mondelinge en/of schriftelijke kontakten met belanghebbenden en overheden, het bevorderen van de huisvesting en het bevorderen van de leefbaarheid van de plaats. De vereniging onthoudt zich van alle activiteiten op kerkelijk en politiek gebied. Het bestuur wordt momenteel gevormd door de volgende personen: Tel No. Roelie van Haaff-Horst 216286 Ina Kamphuis-Nijmeijer Pen. m. 216547 Gert Jonkhans Voorz. 216512 Jan Meijer 216481 Not. Klaas Reins Secr. 216402 Freek Ridderman 216485 Jan ter Voorde Alg. adj. 216563 Plaatselijk belang Radewijk is eigenaar van het gebouwtje bij de glasbakken aan de Radewijkerweg en verhuurt deze aan de buurtbus-vereniging voor stalling van de buurtbus.

12


l

~o _JD DO

ioi _

-~~t1,1111n1'1

'//f/fl'/,,'/ r

' //. ~ vm~~

o·J. DJJ o~ C._

!

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 - 216362 bgg 06 5291 8796 Fax. 0523 - 216224

Voor al uw Loonwerk en Kraanwerkzaamheden Fouragehandel

HOOI en STRO

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

Mastdijk 2

7791 RN Radewijk Telefoon 0523 - 216440


Onze Camping biedt uitstekende mogelijkheden voor:

* Gezellig zitten aan de bar * Koffietafels * Koude en warme buffetten * Partijtjes * Kinderfeestjes * Tussenstop tijdens een fietstocht * Pannenkoeken en Snacks * Grote zandbak voor de kleintjes bij het terras * Speeltuintje Heerlijk rustig gelegen waar het goed toeven is! Graag tot ziens Fam.E.Hutten Radewijkerweg 47 7791 RK Radewijk Tel.0523-216310

Installatiebedrijf

Firn1a

H:J. RE:INDE:RS Erkend instullateur t•oor ef Pktriciteit gas en waterleiding Lood-, zinh- en dahwerkPn Centrall' r•erwanning lluislw1u1Plijhe apparaten

Stationsstraat 11 778:J Al{ Grnmsh('rgr,n TPL: ( 0524 J fiG 12 11

Nieuwleuzen Tel. 0529-481554 Gramsbergen Tel 0524-562301


Tevens bevinden zich in dit gebouwtje de tafels, schragen en banken die voor de leden gratis te gebruiken zijn : reserveren bij Bert Zweers (tel. 216248). Ook zijn er kopjes en schoteltjes in bruikleen voor leden : reserveren bij Freek Reins (tel. 216407). Na gebruik graag zo spoedig mogelijk terugbrengen !!

Wat doet het Plaatselijk Belang ?

Het bestuur is het afgelopen jaar onder andere bezig geweest met: Verkeersveiligheid, bluswateraanvoer, straatverlichting, afwatering langs Mastdijk en Radewijkerweg, woningbouw, kinderspeelplaats, riolering, enz. Veel van deze onderwerpen komen ook aan de orde in het onderzoek uitgevoerd door Stichting Samenlevingsopbouw De Stuw in opdracht van het bestuur van het Plaatselijk Belang. In dit rapport, "In Radewijk draait de molen door", staan de meningen, wensen en ideeĂŤn van de Radewijker bevolking betreffende de leefgemeenschap in Radewijk centraal. Het rapport is op 13 november j.l. aangeboden aan wethouder Pauwels van de gemeente Hardenberg en op 20 november j. l. besproken in de najaarsledenvergadering. Op korte termijn gaat het bestuur in samenwerking met De Stuw en Gemeente Hardenberg het plan van aanpak opzetten om tot een uitwerking van de diverse aanbevelingen en maatregelen te komen. Voor nog te vormen werkgroepen en activiteitencommissies vragen we VRIJWILLIGERS zich te melden bij bovengenoemde bestuursleden.

13


Chili Concarne

Benodigdheden voor 4 personen: 1 pond rundergehakt, 3 uien, 2 preien, 1 paprika, blikje ananas, blikje tomatensoep, grote pot bruine bonen, ketjap, chilisaus en tabasco. Bak eerst het gehakt, de uien en de paprika. Wanneer dit klaar is, de tomatensoep (met een beetje water) erdoor roeren. Dan een grote scheut ketjap, chilisaus en een paar druppeltjes tabasco toevoegen. Dit alles 30 minuten laten sudderen. Bruine bonen goed laten uitlekken en toevoegen, evenals de ananas en de prei. Laat alles nog 15 minuten doorsudderen. Serveren met rijst en een salade. IJsbergsla in reepjes snijden en dit mengen met een klein blikje vruchten op siroop. Gebruik wat van de siroop en voeg er een scheutje yoghurt aan toe. Schenk dit over de sla.

14


bouwbedrijf

ter voorde

Westeindigerdijk 18 - 7791 AV

RADEWIJK

Tel : 0523-260447 Fax: 0523-260122 T'OOR AL UW .\'ieuw- en rerbouw W.A. mestkelders

Bo1nvmaterialen Carbolinewn-produkten

* BEKERS

Sportprijzen Bert Huisjes Hardenbergerweg 24b 7778 HP Loozen Telefoon : 0524-562537

* ROZETTEN * WANDBORDEN *TROFEEËN *VANEN * EREUNTEN * MEDAILLES * RELATIEGESCHENKEN

WormenkwekerD DE HAARE'' Il

Het adres voor VISWORMEN en WORMENCOMPOST Stobbenhaarweg 8 - 7791 HE Radewijk Telefoon : 0523-216332


H.J. TIMMERMAN HOOGENWEG 59 7772 SR VENEBRUGGE

Het adres voor VEEVOEDERS en KUNSTMEST Zowel gezakt leverbaar als in bulk

Tel. : 0523-216217

BotattiscJ,,c VijvcrtMitt At,a Hofrnatt Voor een gezonde, heldere vijver Watertlora Ada Hofman Westeindigerdijk 3, 7778 HG Loozen, gem. Gramsbc1s-"~ • Ruim 2 ha. • 30 tuinen met 50 vijvers • Daktuin van 600 m 2 • Ruim 3000 verschillende soorten planten Geopend 114-1/11.di.t/mza.van 1000-1700uur Kinderpn tot 12 jaar worden niet toegelaten r ,otre· f! ' : sa , p groepen reductie

AUTO PERFECT COEVORDERWEG 1

GRAMSBERGEN

• VERKOOP • ONDERHOUD, REPARATIE EN APK • VERHUUR EN LEASE

TEL.(0524)561615 MA./ VR. 8.00 · 19.00 UUR ZA. 9.00 -17.00 UUR


Kerst1nis voor de kinderen van Radewijk

Appelwangen glimmend rood, rennen kinderen, op zijn schoot! Baardje warm en wit en zacht,

klokjes klingen als hij lacht. Ga maar kransjes bij hem halen: Kransjes met suiker, kransjes met pikkeltjes, kransjes met nootjes, kransjes met spikkeltjes. Honderd kransjes met fondant, hoi de kerstman is in 't land!

15


16
PROGRAMMA Datum

Wat

Waar

Hoe laat

15 Dec.

NCVB, Kerstviering

Herv. Kerk

19:45

UUI

19 Dec.

Toneel uitvoering

De Heugte

19:45

UUI

18 Dec.

Kerstviering 't Kompas

Herv. Kerk

19:30

UUI

20 Dec.

Bingo

De Heugte

20:QQ

UUI

2"

Dansavond

Klaverhof

20:30

UUI

3jan

Nieuwjaarsborrel

De Heugte

15:QQ

UUI

12 Jan

NCVB, Spreker : Arts in Afrika

Geref. kerk

19:45 UUI

23 Jan.

Toneel uitvoering

De Heugte

19:45 UUI

9 Febr.

NCVB, Jaarvergadering

Herv. kerk

19:45 UUI

27 febr.

Gospelavond

6 Maart

NCVB, Wereldgebedsdag

Geref. kerk

19:30

UUI

9 Maart

NCVB, Spreker :Angst en fobieën

Geref. kerk

19:45

UUI

6 April

NCVB, Paasviering

Geref. kerk

19:45

UUI

9 April

Paasmaaltijd, eieren zoeken

"t Kompas & bosje

12:QQ

UUI

kerstdag

1998

Eerste donderdag - zaterdag van de maand . Oud papier 't Kompas deponeren in de container. Ophalen Oud papier OBS Den Velde : 27 Dec. 31 Jan, 28 Feb, 28 Maart, 25 April, 30 Mei, 4 Juli.

Chemokar voor het inleveren van Klein Chem. Afval . iedere 3e donderdag v/d maand bij de Herv ke

De Roker Proat contact vrouw: Gini Reins. Radewijkerweg 25d, tel: 2165' Graag Gini bellen voor het vermelden van uw activiteiten in dit programmaoverzicht en om te kijken of deze niet samenvallen met andere activiteiten. Copy voor de volgende RP graag bij haar inleveren vóór 1 Maart.