Roker Proat 1997 J06 nr 3

Page 1September 1997 6e jaargang nr. 3

REDACTIE-KRABBELS Beste Rokenaren, Daar zijn we weer met de Rokerproat. De buurtkrant voor en van u allen. (Onze excuses overigens voor de slechte druk van de vorige Rokerproat.) Weet u iets leuks dat de moeite waard is om ook door anderen te worden gehoord of gelezen, aarzel dan niet en schrijf of bel eens naar ons. Zo wordt de Rokerproat echt een krant van ons allen! Ook nu is er weer veel te lezen. Over agrarisch toerisme, een genealogische dag in Hardenberg, het traditionele sportnieuws van Bert Schonewille, een vervolg op de smokkelverhalen en nog veel meer. Er staat natuurlijk ook weer veel te gebeuren de komende herfst en winter. De agenda wijst u de weg! Wij wensen jullie ook nu weer veel leesplezier toe. (Kopij voor het volgende nummer graag inleveren vóór 1 december) De redactie

1


Jfislor_isc.he uereniging organ1seerl senealog1sc.he das Van de Historische vereniging Hardenberg ontvingen wij de volgende brief:

Geachte stamboom-onderzoekers, In het verleden hebt u blijk gegeven van uw interesse in voorouderonderzoek te Hardenberg. Wij organiseren een contact-dag voor genealogen die onderzoek doen naar Hardenberg, Gramsbergen en omstreken. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Naast genealogen worden alleen naburige verenigingen uitgenodigd. Onze werkgroep zal alle in de afgelopen vergaarde informatie over 'oudHardenbergers' meebrengen. De d.t.b.-boeken uit Hardenberg, Heemse en Gramsbergen zijn in ons computerbestand ingevoerd evenals de burgerlijke stand van deze eeuw. Ook beschikken we over veel informatie uit rechterlijke archieven, volkstellingen, krantenknipsels, familie-advertenties enz. De dag zal gehouden worden in het centrum van de Gereformeerde Kerk De Schakel aan 't Wilhelminaplein te Hardenberg. De bedoeling is om er een echte familiedag van te maken. Zijn uw stamboomgegevens betreffende deze streek nog niet in ons bezit, dan zouden wij, ook als u niet in de gelegenheid bent om te komen, graag een kopie van uw kwartierstaat of.stamreeks ontvangen voor ons archief. Door uw gegevens aan ons door te geven, kunnen wij u in contact brengen met bloedverwanten of andere relaties. Tot ziens op de voorouderdag in Hardenberg.

Werkgroep Genealogie Hardenberg Postbus 409 7770 AK Hardenberg

D. Hesselink E. Wolbink J.P. Borger

Tel. Historiekamer Hardenberg:

0523-265624

2


bouwbedrijf

ter voorde

Westelndlgerdljk 18 ~ 7791 RV

RADEWIJK

Tel : 0523-260447 Fax: 0523-260122

VOOR AL UW: Nieuw- en verbouw W.A. mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produkten

HUISJES sportprijzen Sportprijzen B,ert Huisjes Hardenbergerweg 24b 7778 HP Loozen Telefoon: 0524-562537

1

Het adres voor VISWORMEN en WORMENCOMPOST

8-

:J

*BEKERS *ROZETTEN * WANDBORDEN *TROFEEËN *VANEN * ERELINTEN *MEDAILLES * RELATIEGESCHENKEN

WormenkwekerU DE HAARE~' Il

Stobbenhaarweg

-

7791 HE Radewijk

Telefoon: 0523-216332


--

-·-

-

----------------,

H.J. TIMMERMAN HOOGENWEG 59 7772 SR VENEBRUGGE Tel.: 0523-216217

Het adres voor VEEVOEDERS en KUNSTMEST Zowel gezakt leverbaar als in bulk

Botattische Vijvertuitt At,a Hofmatt Voor een gezonde, heldere vijver Waterflora Ada Hofman Westeindigerdijk 3, 7778 HG Loozen, gem. Gramsbergen • Ruim 2 ha. • 30 tuinen met 50 vijvers • Daktuin van 600 m 2 • Ruim 3000 ve1'5Chillende soorten planten. Geopend 1/4-1/11, di. t/m zo.van 10.00-17.00 uur Kinderen tot 12 jaar worden niet toegelaten. Entreen 12,50 p.p., groepen reductie

AUTO PERFECT COEVORDERWEG 1

GRAMSBERGEN

• VERKOOP • ONDERHOUD, REPARATIE EN APK • VERHUUR EN LEASE

TEL.(0524)561615

MA./ VR. 8.00 -19.00 UUR ZA. 9.00 -17.00 UUR


Henk Slijkhuis, voorzitter LTO, vraagt aandacht voor agrarisch toerisme , J /.,,

~,

,-

Henk Slijkhuis is voorzitter van de commissie Grondgebruik en Milieu van de federatie van Land- en Tuinbouworganisaties (LTO) in Nederland. (Een mond vol). Hij heeft zelf een gemengd bedrijf naast de Holterberg, maar reist voor de LTP door het hele land en kent daarom het boerenbedrijf van haver tot gort. Wat hij te zeggen heeft, leek ons ook voor de Radewijkers interessant om kennis van te nemen. Landschap aangeboden door boer en tuinder Henk vertelt: 'Ik kwam laatst in België een bord langs de weg tegen met het opschrift: Dit landschap wordt u aangeboden door boer en tuinder. Een boerderij is inderdaad méér dan alleen een stukje erf. Wij boeren bepalen voor een belangrijk deel hoe het landschap eruit ziet. Een landschap waarin miljoenen Nederlanders dagelijks hun ontspanning vinden. Gelukkig neemt ook in ons land de waardering voor dit agrarisch landschap steeds meer toe. Als LTO stimuleren wii die belangstelling, maar willen er ook iets aan toevoegen. Wij roepen tegelijk op tot begrip voor de steeds moeilijker wordende positie van het boerenbedrijf. Want enthousiasme voor het boerenlandlandschap, gekoppeld aan onverschilligheid voor de boerenstand gaan niet samen! Genieten van wat boeren in het landschap tot stand brengen, dat is mooi. Maar de genieters mogen zich ook realiseren met welke zorgen die inspanningen gepaard gaan. Hoe onevenredig sterk de overheidsdruk op de boerenstand inmiddels is geworden. De omslag Het boerenbedrijf is (noodgedwogen) enorm veranderd de laatste dertig jaar, veel kapitaalsintensiever. In het verleden moesten we steeds méér produceren. Meer voedsel, meer vlees. De regering stimuleerde dat. Er werd ten behoeve van de boer (en dus de economie) allerlei bodemonderzoek verricht. Dat heeft zoals we allen

3


weten uiteindelijk geleid tot de wildgroei aan insnoerende maatregelen waar de boerenstand thans mee worstelt. Die omslag kwam begin jaren tachtig. Er werden grenzen gesteld aan de productie en eisen gesteld aan het milieu. De omslag heeft grote gevolgen gehad voor de economische positie van de boer en voor het landschap. Langzaamaan veranderde het platteland. Er kwam ander vee in de wei, zoals schapen en vleeskoeien en de boeren zochten naar andere inkomstenbronnen. Maar ook de mensen veranderden. Vooral de stadsmensen kregen massaal een soort nostalgische interesse voor de zuiverheid van het platteland, tegenover de steeds sterker wordende vervuiling in en rond de grote steden. Ze willen weten waar hun melk en kaas vandaan komen en of het stukje vlees wel zuiver is. Tegenwoordig hebben mensen ook meer vrije tijd en zoeken nieuwe wegen om zich te ontspannen. Zo onstonden er campings bij de boer, restaurants, paardenstallen, kaasmakerijen, maar ook kanoverhuur en ander zaken ter ontspanning van degene die zich aangetrokken voelen tot het platteland. Agrarisch toerisme Natuurlijk zal de recreatie nooit de hoofdbron van inkomsten worden. Van de honderdduizend agrarische bedrijven zullen er pakweg ĂŠĂŠn tot tweeduizend boerderijen echt bezig zijn met agrarisch toerisme. Ik vind dat deze vorm van recreatie wel kwaliteit moet hebben. We zullen eisen moeten gaan stellen aan de recreatie op de boerderij, zodat mensen waar krijgen voor hun geld. Dan kunnen we als boerenbedrijf echt iets toevoegen aan ons produkt.'

Uit de praktijk Henk en Klazien Aarnink uit Heeten runnen op hun boerderij een pension voor fietsers en wandelaars. De gasten eten 's avonds bij hen aan tafel en krijgen wat de pot schaft, dikwijls afkomstig uit de eigen groetentuin. Natuurlijk valt het niet altijd mee om vreemden over de vloer te hebben, maar Henk en Klazien vinden die contacten juist leuk. Inmiddels zijn nieuwe douche- en toiletruimten aangelegd. De nieuwe bedrijfstak kost momenteel nog wel meer energie en geld dan dat het wat oplevert. Maar toch hopen Gerrit en Klazien naast het boerenbedrijf een goede tweede inkomstenbron op te bouwen met hun boerderij-pension.

4


toneelvereniging

-!<eii

__(7) iiC=YUJ. Beste mens'n,

Tjonge, jonge wat een hiet sommer. Ik hoppe daj d'r allemoale goed deur komm'n bint en een goeie vakaansie had hebt. Toen 't wat minder warm weut hebbe wej de toneelbuukies mar es wer uut de kaste pakt. Op maondagoamd hebbe wej alweer de dikste schik met 't repeteem'. 't Toneelstuk veur 't kammende seizoen hef de titel "Arend zien wicht". Lachen, gieren, brullen dat wut 't motto van dit seizoen. Herman van der A hef 't stuk schreem'n en 't hef3 bedriem'n. Hij hef d'r weer een flink possie dreuge humor in stopt. De uutvoeringsdaotums komt te zijner tied in de Toren. Natuurlijk hoppe wej dat jullie allemoale weer komt kieken. Wej verheugt oes d'r now al op. Verder heb ik op dit moment niet mer te vertellen. Dus ik zol zegg'n tot de volgende Proat. Luu goet goan en vรถlle wille, Margien.

5


Smokkelverhalen Na de oproep in de vorige Roker Praat, en met de hartelijke dank aan Dhr. D.J. Jonkhans, weer een bijdrage over het smokkelen in onze streken. Het smokkelgevoel : afgezien van wellicht de ouderen die het in het verleden zelf hebben gedaan, kennen we het niet echt meer, het lijkt waarschijnlijk op het gevoel van spanning dat we in onze jeugd hadden als we iets verkeerds deden met een grote kans dat we betrapt zouden worden. Velen die zich vroeger met het smokkelwerk bezig hielden waren zich echter van geen kwaad bewust : voor hen bestonden er geen landsgrenzen (die er historisch gezien ook nog niet zo lang waren), en smokkelen was een makkelijke manier om wat geld te verdienen. Wat kon het hun schelen of er enkele hoge heren beslisten over grenzen, het verbieden van vrij vervoer van goederen, etc. Gebruik maken van de geboden mogelijkheden en geld verdienen, daar ging het om. Het waren vooral de knechten die werkten bij een boer die zwaar beladen de grens overgingen. Het was destijds gewoon dat jongens al jong bij een boer gingen werken, ze verdienden dan zo'n fl. 100,= per jaar met kost en inwoning. Aan de grens kwam het vaak voor dat een knecht niets verdiende, dit was ook niet echt nodig, hij kon per avond smokkelen wel fl 10,= verdienen, hetgeen veel meer was dan met werken op het land. Zo schijnen er wel mensen rijk te zijn geworden. Dat het vaak de knechten waren die het zware werk deden, betekende niet dat de boer geen vinger in de pap had.. Deze betaalde veelal de handel en zorgde voor opslagruimte, zelf moest hij echter buiten spel blijven. Als je nl. gepakt werd, dan volgde een paar maanden gevang (op water en brood) en natuurlijk kon het bedrijf niet zonder leiding voor zo'n lange periode. Je had natuurlijk ook van die boeren die het niet konden laten, zo is er nog iemand met een litteken van een schotwond in het gezicht : "De keugels fleut'n mie urn de oar'n".

6


Advies, levering en Installatie van:

computersystemen

~v,'\

~~G

satellietapparatuur

o• digitaal en analoog ~vJ~'ö 0 o• hard- en software o• vaste en draaibare systemen ~~t,. ~V. o• randapparatuur ~~o~ o• Inruilmogelijkheden o• verkoop gebruikte computers o• verbouw van uw huidige computer U heeft dan nodig: \\~v,~ • digitale ontvanger o• computercursussen • universele kop o* PC's met 3 Jaar on site garantie • toegangskaart(smartcard)

~.~~~·----~ • schotel

UIT VOORRAAD LEVERBAAR c. 1 - 1 ~~ . :"ew,l~

. ' .. :1

openingstijden: maandag 1/m zaterdag van13.00 tot 18.00 uur dinsdag geslolan

-

~eyCom Lindeldijk 3 Radewijk Tel: 0523 - 21 64 51

Redactie ROKER PROAT. In redactie van de ROKER PROAT hebben zitting: Ina Grendelman. Inge Hofsink Herbert Lansink. Giny Reins. Jaap Vergouwen

Radewijkerweg 28, Noordoosterweg 35a Radewijkerweg 8, Radewijkerweg 25d, Hanekampsdijk 2

Tel.

216339. 216590. 216588. 216518. 216425

Voor vragen en opmerkingen kunt U bij alle redactieleden terecht, correspondentie en/of copy graag naar Giny Reins sturen. Wilt U zo mogelijk copy aanleveren in een formaat zó dat het op het Roker Proat bladforrnaat past ?


Voor boeren met land aan beide zijden van de grens was het relatief veilig om te smokkelen. Naast het vervoeren van smokkelwaar op een kar onder een oogst of een lading mest zijn er verhalen bekend van een boer die zijn erg felle hond meenam in een afgedekte kar. De eerste keer dat hij dat deed werd er natuurlijk bij de grens gecontroleerd door de commiezen. Ze zijn bij het open maken van de wagen zo geschrokken dat de boer daarna met gering risico een lading hond-achtige varkens langs de officiĂŤle grens kon smokkelen. Een andere mogelijkheid deed zich voor tijdens de rogge-oogsttijd. De Nederlanders wilden dan nog wel eens smokkelwaar verstoppen onder schoven rogge van Duitse boeren op Nederlands grondgebied. De waar werd dan samen met de rogge simpelweg de volgende dag door de Duitse boer opgeladen op zijn wagen en mee naar Duitsland , genomen. Een andere manier om het risico te verminderen was het werken in groepjes van twee mensen waarbij de eerste de rol van verkenner had en de tweede met de eigenlijke smokkelwaar. De twee liepen dan zo'n 100 m achter elkaar en gaven elkaar met behulp van tekens aan of er gevaar was. De eerste had hierbij b.v. een lampje bij zich met gekleurde glaasjes : bij groen is de weg veilig, rood is gevaar en bij wit licht moest je stilhouden en oppassen. Ook zijn er verhalen bekend waarbij hele buurtschappen meededen aan het smokkelen. Smokkelen werd dan niet alleen gedaan voor het geld, het was daarnaast een spannend gemeenschapsspel waarbij er aan beide zijden van de grens gemeenschappelijke tekens waren afgesproken voor het al of niet aanwezig zijn van commiezen. Veel gebruikte tekens waren b.v. was ophangen, gordijnen naar links of naar rechts, al dan niet bloemen voor het raam, het hard roepen van een beest. Er waren toen wel vrouwen die zo'n 5 keer per dag een was klaar hadden. Een belangrijke rol bij het smokkelen speelde het weer. Bij volle maan of windstil weer ging het niet, dan werd je gezien en/of gehoord. Het was goed smokkelen als het een beetje winderig, donker weer was,

8


Voor Boeren Burgers en Buitenlui Alle soorten mais- en graszaden, ook sportveld-lt mengsels ~

Alle soorten (bakkers)meel Ook pannekoekenmeel

)/11

Fa. Ter Vo;~: \ 0523-216285 Alle soorten Radewijk Alle soorten dierkunstmest voeders Nu ook KAS en MAS Ook honde- en kattelos verkrijgbaar brokjes

,~

~

ha.tset1oott ASSURANTIËN & MAKELAARDIJ

Al meer dan 90 jaar ZEKERHEID! fW'.~.

Verzekeringen ~ Pensioenen Sparen . UDNM

V

Rheezerweg 44 •

m1 TG

m v

Makel_aardij o.g. Taxaties o.g. Financieringen

Hardenberg - Telefoon (0523) 261490 • Fax (0523) 267819


C:3mpïna J -----

DIVERSE SOORTEN IJS

ZOALS ONDER ANDERE :

~

ROOMBEKERS CONO 'S JIVE YOGHURTIJS IJSTAARTEN ROOMROLLEN

J. Valk

! LITER

SUIKERVRIJ IJS

Radewijkerweg 40 Radewijk

wATER IJS

tel. 0523 - 216308

ZONDER KLEURSTOF

.. --;,,;.

Radewijkerweg 37 - Tel 0523 - 216497

* VERJAARDAGEN * FEESiEN *VERGADERINGEN

..

Afspraak: Fam. Relns . Tel. 0523 - 216407 . bgg Fam. lenlera tel. 0523 - 216235

Cafetaria IDJie

IPJ W iiil ~ IE

l.

iiilh lOJ f

dr. Schweitzerplein 3 7772 AR HARDENBERG tel. 0523 - 265757


ICOZIJNl!N

Boterdijk 4 Tel./ Fax: 0523-267780

RAMl!N

01:URIIN

7793 HD HOOGENWEG Autotel.: 06-52771407

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 - 216362 bgg 06 5291 8796

Voor af uw Loonwerk en -Fax. os23 - 21 e224 Kraanwerkzaamheden HOOI

Fouragehandel

en STRO

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

Mastdijk 2 7791 AN Radewijk Telefoon 0523 - 216440


onze Camping biedt uitstekende mogelijkheden voor,: • • • • • • • •

Gezellig zitten aan de bar Koffietafels Koude en warme buffetten Partijtjes Kinderfeestjes Tussenstop tijdens een fietstocht Pannenkoeken en Snacks Grote zandbak voor de kleintjes bij het terras . • Speeltuintje Heerlijk rustig gelegen waar het goed toeven is! Graag tot ziens

Fam.E.Hutten

Radewijkerweg 47 7791 RK Radewijk Tel. 0523-216310

Installatiebedrijf

Firma

H:J. RE:INDE:RS Erkend installateur voor elektriciteit gas en waterleiding Lood·, zink- en dakwerken Centrale verwarming Huishoudelijke apparaten

Stationsstraat 11 7783 AR Gramsbergen Tel.: (0524) 56 12 34

Nieuwfeuzen Tel. 0529-481554 Gramsbergen Tel. 0524-562301


een klein beetje regen was ook erg welkom : dan konden de commiezen niet hard lopen vanwege hun zware kleding. Van de vele heldhaftige smokkelverhalen zou men kunnen afleiden dat de meeste commiezen nogal dom waren Dat dit zeker niet het geval was mag blijken uit de volgende twee verhalen. Zo is het bekend van een commies en zijn dienstmeid : de laatste had al enige tijd het dienstrooster van haar baas doorgespeeld aan bevriende smokkelaars. De commies, die aanwijzingen had dat er grote nachtelijke activiteit was juist als hij geen dienst had begon argwaan te krijgen en zette een val. Tijdens een van de maaltijden thuis besprak hij uitgebreid een plan om een weekend weg te gaan. Na instappen in de trein in Hardenberg echter, stapte hij echter al weer op het volgende station uit en ging met de eerstvolgende trein terug. Die nacht heeft hij 3 smokkelaars te pakken gekregen, ..... en natuurlijk zijn dienstmeid. Een andere vindingrijke commies betrapte eens een smokkelaar, die zich na een stopbevel snel uit de voeten maakte. De commies was niet zo potig als zijn tegenstander en kon de zware lading niet in een keer vervoeren. Zo stond hij voor de keus : wachten bij de waar tot het dag zou worden, een deel meenemen en terugkomen voor de rest of een wagen gaan halen om alles op te vervoeren. Het eerste was niet mogelijk, bij de andere twee oplossingen zou de smokkelaar zeker terugkomen en (de rest van) de lading ophalen. Hij heeft er, na enig nadenken voor gekozen om zijn jas op twee stokken te zetten, zo leek het alsof hij bij de waar op wacht stond, en heeft snel een wagen gehaald : de waar lag er bij terugkomst nog.

Oproep We zijn natuurlijk voor ons boekje "Radewijk- 2000" (zie de vorige Roker Proat) nog veel meer verhalen nodig van mensen uit Roke. Dit hoeft niet speciaal te maken hebben met smokkelen, ook andere verhalen over streek en bevolking zijn van harte welkom. Leden van de redactie komen graag langs om uw verhaal op te tekenen, s.v.p. bellen met Herbert Lansink (tel. 216588) of Jaap Vergouwen (tel. 216456).

9


Marsman v.o.f. Stationsstraat 24 n83 AS Gramsbergen Telefoon: (0524) 56 13 39 Telefax: (0524) 56 27 00

Het is ons vak er iets moois van te maken

ALBERT VASSE

re1, :

as

Bloemenboetiek

~4-.56

De Groente- en Frultspeclallst

'D:?o Gr0 f"r)

DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES

"De Smidse"

~berg8 ,.,

Tel. : 0524-561298 Gramsbergen

Loon- en spuitbedrijf H. Lennips Voor al uw loonwerk op akkerbouwen veehouderijbedrijven Kwaliteit in loonwerk en een goede organisatie Dat is onze kracht. Nieuw Amsterdamseweg 1O

Boterdijk 2

7761 PB Schoonebeek Tel: 0524 - 531234

7793 HD Hoogenweg Tel : 0523 - 261567


Sportnieuws! Hallo sportminnend Rake!!

Het sportieve buitenseizoen zit er voor de sportcommissie weer op. Tijd dus voor een terugblik in de Rokerproat.

~

De dorpmeerkamp in Rheerzerveen is weer prima A verlopen en ons team heeft ook dit jaar goed gepresteerd, hoewel we weer net naast de prijzen grepen. Maar volgend jaar gáán we er gewoon weer voor.

~

Het gekostumeerde voetbal hebben we helaas moeten afgelasten vanwege weersomstandigheden. Ook hebben we geen kans gezien om dit altijd weer leuke evenement op een later tijdstip alsnog in te plannen, zodat we daarvoor gewoon tot volgend jaar moeten wachten.

2..("

~

De fietstocht was mooi, maar de opkomst viel dit '-2..( jaar helaas wat tegen. En dat nog wel terwijl we dachten zo goed op de opbouwende kritiek van vorig jaar te hebben gelet door de tocht nu nog in de schoolvakantie te plannen. 11·


~

Het stratenvolleybaltoernooi. We konden dit jaar 2,( wel met prachtig weer spelen en dat komt het succes natuurlijk altijd ten goede. We hadden dit jaar wel wat minder teams dan vorig jaar, maar er werd ,leuk gespeeld en de sfeer was pima. De Struisvogels gingen dit jaar met de eerste prijs aan de haal vóór de Mastbrekers en de Lindeldijk.

Al met al kunnen we stellen dat het buitenseizoen beter kan en moet en daar gaan we ons best voor doen! MAAR ... zonder jullie medewerking is dat niet mogelijk!! Dit is alvast bedoeld als een oproep voor volgend jaar! Dan nu nog even de rest van dit jaar. • Ten eerste de bingo-avond op 10 oktober. Ook dit jaar is er van 7 tot 8 uur bingo voor de jeugd en daarna is er de 'grote' bingo. Voor de hele avond geldt: mooie prijzen en gezelligheid troef!!!

• En dan nog het Roker sjoel-kampioenschap op 12 .november. We hopen ook hierbij op een goed deelname. Ook van niet sjoelers die gewoon voor de gezelligheid eens meekomen strijden voor dit unieke kampioenschap.

Graag dus tot ziens bij één of meer van onze binnen-activiteiten. namens de Sportcommissie Bert Schonewille

12


Proat - penne / ,L Hallo mensen

Hier dan een stukje van mij. Eerst denk je wat moet ik toch met de proatpenne. Praten, dat kan ik wel ja, van je vriendin moet je het maar hebben, alsnog bedankt Thea Altena. Ik dus, Roelie Rijstenberg, ben getrouwd en wij wonen aan de Mastdijk. Ik werk-3 dagen in de week bij Wehkamp in het magazijn in Dedemsvaart, dit doe ik al 13 jaar. En voor de rest zit ik nog in de sportcommissie van Radewijk, dan kom je er mooi tussen als import. We regelen de spelen zoals volleybal, gekostumeerd voetballen en de bingo. Als iemand het leuk vindt om ook in de sport te komen, geef je dan a.u.b. op bij iemand van ons. Mijn hobby's zijn volleybal en natuurlijk de tuin, daar leef ik me even uit. Roelie Rijstenberg Ik geef de Proatpenne aan Marian Snoeck.

13


Radewijk 2000 Het is nog maar zo'n 2.1/2 jaar tot het grote feest dat de gehele wereld op de kop zal zetten. Nu reeds zijn vrijwel alle grote hotels . en zalen gereserveerd, alle bekende artiesten zal al onder contract, ......... degenen met grote plannen zijn al druk in de weer met de voorbereiding. Natuurlijk moet Radewijk zich ook de beste kant laten zien, de vraag is alleen wat deze kant dan wel zal zijn : wat moeten/kunnen/ willen we doen, moeten we iets voor bereiden of zal er spontaan iets ontstaan, moeten we gezamenlijk iets ondernemen of is het beter om het over te laten aan groepjes enthousiastelingen. Om hierop een antwoord te vinden willen we (uw redactie en het Plaatselijk Belang) nu reeds de bevolking aan het denken zetten. Je kunt natuurlijk de wildste dingen bedenken : een gezamenlijk vuurwerk, het plaatsen van een grote feesttent en het organiseren van een enorm feest, versierde straten, etc. Wat willen we??!!! Denk er eens over na, overleg met de buren, tijdens het biljarten, de NCVB avond of tijdens het volleyballen en laat het aan iemand van het Plaatselijk belang of van de redactie van de Roker Praat weten

Naai-

err11

versifelaifeRiier ,..-.

BETTY~

Dk maak van een lap stof een passend kledingstuk voor u. <"levens voor al uw verstelwerk. Dn het winterseizoen geef ik ook naailessen. TieL voor meer informatie <J-lettu 13orger 0524-561156 14


meng_ voeder

We zijn net zo thuis in de buurt als u De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank vàn mensen vóór mensen. Dal merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leef~ ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank


OPGETELD DE BESTE • 111•

ALFRING De Oostermaat 60 Gramsbergen

A141ucr

®

(to. het NS-station)

· Dr. A. Schweltzerpleln 4 Hardenberg

TOYOTA Garage Reinders v.o.f. Telefoon: (0524) 56 12 75 7783 AM GRAMSBERGEN


BELEVENISSEN VAN EEN BABY

In het donker lag ik te dommelen, in het vruchtwater te schommelen. Af en toe gaf ik voor de grap, tegen de uteruswand een trap. In de vierde maand begon ik een sein te geven men noemt dit gewoonlijk het leven. Op een goede dag, toen ik met mijn rug links lag, kreeg ik een stomp tegen mijn hoofd, zeer onpas. Het werd heel niet pluis in mijn uterushuis. Ik wilde eruit en keerde me op mijn stuit. Daar wilde men buiten niets van weten, ze hebben me lelijk dwars gezeten. Nu duurde het niet lang, of vast stond mijn hoofd in de bekkeningang. De sensatie was echter niet leuk, in mijn schedel kwam een deuk. Toen stootte iemand tegen mij stuit, maar ik wilde er lekker niet uit. Opeens. braken de vliezen, snel nam ik nog een slok vruchtwater achter mijn kiezen, om wat aan te sterken, toen begon i~ mee te werken. De weg was er en ook de wil, dus draaide ik maar om mijn spil. Ik zette mijn achterhoofd naar voren en begon mij naar buiten te boren. Weldra kreeg ik het erg benauwd, mijn achterhoofd werd helemaal koud. Het hoofd zat zodanig in de knel, dat er bovenop kwam een geboortegezwel. Het werd me eigenlijk wel wat teveel en mij hartje klopte in mijn keel. Al dit gedoe kon mij niet bekoren, liever was ik met de ooievaar geboren. Bij de uitgang van het baringskanaal hoorde ik een geweldig kabaal!!

i5


"Persen mevrouwtje, een wee misschien, we kunnen de kleur van het haar al zien. Zuster vlug een handdoek, wat duurt dat lang, is dat ding zoek?" Een stomp tegen mijn kin en mijn hoofd stond buiten, erg zoals mij oren tuitten. "Zuchten mevrouwtje, zuchten". Toen werd mijn hoofd beetgepakt en als een bal op en neer gesmakt. Onder mij oksels werd ik aangehaakt en floep, daar lag ik naakt. Temidden van een vruchtwaterplas, brrr, ik wou dat ik weer binnen was. Er was echter niets op te verzinnen en in dit kille milieu moest ik mijn leven beginnen. Met geweld werd er een slang in mijn mond geduwd, ik heb er maar wat slijm en vruchtwater ingespuwd. Ik zette een keel op van jewelste, maar mijn mening werd niet geteld. De navelstreng werd doorgeknipt, zonder mij te vragen of het schikt. En nog was de maat niet vol, om de navel kwam een gaasje met alcohol. De samenstelling was puik, dat moet gezegd worden, want het brandde danig op mijn buik, ik vond dat dat niet van p~s kwam en strafte de dokter met een plas op zijn jas. Al dat gesol maakte mij dol. ·De zuster vond mij een lief schatje, maar ik vond haar een aardig katje. Helaas kon ik dat niet met woorden duidelijk maken, dus moest ik mijn avances ·staken. Alles bij elkaar was het een drukke dag en ik was blij toen ik eindelijk in de wieg lag. Mijn indruk is dan ook samengevat heel kort: Het is maar goed, dat je maar eenmaal geboren wordt! î6


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.