Roker Proat 1997 J06 nr 1

Page 1


Bllll

WONINGINRICHTING

tapijten - meubelen - bedden Voorstraat 17 gordijnen - Rondweg 25

Holtherne Gramsbergen tel. 0524 - 561245 tel. 0524 - 562425 WAAR IS /JET FEEST! NATUURLIJK BIJ UW ECHTE BAKKER!

~~~¾~ ~~~

Olsman Voorstraat 15 • Tel.0523· 271001

HARDENBERG Melboomplein 2a • Tel.0523-562154

GRAMSBERGEN

0524 - 561529


Maart 1997, 6e jaargang nr. 1

REDAKTIE - KRABBELS Na een koude, strenge winter hebben we nu, bij het in elkaar zetten van dit nummer, al weer last van lentekriebels. In dit eerste nummer van 1997 kunnen we u meedelen, dat we een aantal nieuwe adverteerders bereid hebben gevonden de Roker Praat te sponseren. Ook kunt u kennis mal<.en met Galerie de Vossebelt. De vaste onderdelen worden afgewisseld door de nodige humor. Wij wensen u wederom veel leesplezier en een vrolijk pasen. De redactie

Kopij voor de volgende Roker Praat gaarne inleveren vóór 1 juni 1997 bij Giny Reins, Radewijkerweg 25d


toneelvereniging __ (7)

-k''

,,C:::Y\V Beste mens'n,

As jullie dit leest dan zit oes toneelseizoen d'r bijna op. Dan hef Klaos genog pruuft, kuj wa zegg'n. In april mag wej 't toneel nog één keer op r:i.et 't toneelstuk Klaos hef wat pruuft urn te speul'n veur de leden van de Zonnebloem. Verder hebbe wej dit seizoen op de Hoogenweg speult en in Schuunesloot. Natuurlijk mut wej niet vergetten De Heugte te vermelden woar wej ok dit seizoen wer geregeld een gezellige zaal vol volk hadd'n. Wej hopt daj allemoale zoveul schik hebt had daj volgend jaor ok wer komt kieken. Mooi daj d'r west bint ! ! Toneelspeulen is een vak apart, maar 't is machtig mooi en gezellig en ie kunt 'tal heel snel. Volgens mej bint d'r best mens'n in Roke die 't altied al hebt willen proberen ........................ dit is oe kans ! ! Bel Gerrit Reins op veur mer informatie, zien telefoonnummer is 216518. Zo dit was 't wer veur disse ker tot de volgende Proat. Luu goet goan en völle wille, Margien.

2


Voor t3oeren Burgers en Buitenlui Alle soorten mais- en graszaden, ook sportveld-mengse 1 s ~

Alle soorten (bakkers)meel Ook pannekoeken-

tl'

meel

Fa. Ter Voor~: \ 0523-216285 Alle soorten Radewijk Alle soorten dierkunstmest voeders Nu ook KAS en MAS Ook honde- en Kattelos verkr 1 Jgbaa1brokjes

,~

~

ha.tge11oott ASSURANTIËN

& MAKELAARDIJ

Al meer dan 90 jaar ZEKERHEID! Verzekeringen

Pensioenen Sparen

~J..,-. ~ ·

LJDNM

m NVM

-

Make~aardij o.g. Taxaties o.g. F' .. 1nanc1enngen

Rheezerweg 44 - 7771 TG Hardenberg - Telefoon (0523) 261490 - Fax (0523) 267819


~C:3mpina

---=

J DIVERSE SOORTEN IJS -

ZOALS ONDER ANDERE : ROOMS EKERS CONO 'S JIVE

YOGHURT IJS

IJSTAARTEN ROOMROLLEN

J. Valk Radewijkerweg 40 Radewijk tel. 0523 - 216308

1 LITER

SUIKERVRIJ IJS WATERIJS

ZONDER KLEURSTO•

··~

Radewijkerweg 37 - Tel 0523 - 216497

* VERJAARDAGEN * FEESTEN

Afspraak: Fam. Reins Tel. 0523 - 216407

*VERGADERINGEN

bgg Fam. Lenters tel. 0523 - 216235

Cafetaria

0~

1111,,1 · 111

IPJdn~enh([Bf -- 1,1 -~ dr. Schweitzerplein 3 7772 AR HARDENBERG tel. 0523 - 265757

;::=-

\~'~)


De Praotpenne Aan de Wielenweg hebben wij ons zeugenvermeerderingsbedrijf. Of ik een varkensboerin ben? Neen, zo voel ik me niet. Ik heb namelijk niet zoveel verstand van varkens en werk ook niet mee in de stallen (tenzij het echt noodzakelijk is). Een zeugenvermeerderings- + opfokbedrijf zoals dat van ons, brengt zoveel administratie met zich mee, dat een secretaresse nodig is. Dat ben ik dus. Alle gegevens worden op de computer verwerkt, zowel de financiĂŤle als de bedrijfs (zeugen-)gegevens. Hier ben ik toch wel een aantal dagen zoet mee, maar ik doe het met heel veel plezier. Vroeger ben ik twaalfenhalf j?ar secretaresse van een gerechtsdeurwaarder geweest. Ik zat toen dus ook al in de papieren, dat spreekt voor zich. Elke week exporteren we van ons bedrijf mestbiggen naar ons mestbedrijf in het Duitse Wielen. Er komt dan een dierenarts van de Rijksdienst voor Vee en Vlees de biggen keuren en de benodigde exportpapieren klaar maken. De geiten die geschikt zijn voor de fokkerij worden op ons bedrijf en op een 'dependance' van ons bedrijf in Witharen, aangehouden tot ze plm. 6 maanden oud zijn. Dan worden ze via onze fokkerij-groepering doorverkocht aan diverse vermeerderingsbedrijven. Alle zeugen en geiten hebben een tatoeeernummer in het oor. De mestbiggen hebben een oorblikje met daarop het U(niek) B(edrijfs) N(ummer). 3


Bij elke aflevering van dieren moeten papieren worden ingevuld en elke aan- en aflevering moet worden gemeld bij het Bureau 1& R (identifikatie en registratie). Op die manier . kan bij calamiteiten direkt worden vastgesteld waar een varken vandaan komt en/of naar toe gegaan is. Ik ging er tot voor kort van uit dat elke varkensboer hieraan voldeed. Wellicht heb ik teveel vertruwen in de mens of ben ik te naief, want tijdens de varkenspest-uitbraken is gebleken dat dit niet het geval is. Een zeer slechte zaak voor onze sector. Dat ik niet in de stallen meewerk, wil niet zeggen dat ik er niets van weet. Doordat ik alle gegevens zelf verwerkt, kan ik er dus ook over meepraten, hetgeen volgens mij noodzakelijk is als je samen een bedrijf wilt runnen. Je moet wel oppassen dat je je ook nog een beetje met andere dingen bezig houdt, want voor je het weet zit je op een eiland (en Wielen ligt net iets buiten Radewijk) en kun je nergens anders meer over praten dan over varkens. Om dat te voorkmen, ben ik eerst in de Aktiviteiten Commisie van de school gegaan. Vervolgens de M.R. en nu zit ik al weer twee jaar in het Bestuur. Ook weer papierwerk, want ik ben notuliste. Tot voor een jaar of zes was ik ook lid van de toneelvereniging in Roke. Tijdens een uitvoering in DITU zat er een oud-Rokenaar op de eerste rij. De man was wat doof. Ik moest de avond openen. De man kende mij (nog) niet en vroeg op luide toon aan z'n buurvrouw wie ik was. Antwoord van de buurvrouw: dat is Ida van Bert van Hendek van Roelfs, en dat ben ik dus. Ida Roelofs

De Praotpenne wordt doorgegeven aan Thea Eggengoor

4


bouwbedrijf

ter voorde

Westeindigerdijk 18 • 7791 RV

RADEWIJK

Tel : 0523-260447 Fax: 0523-260122 l'OOR AL UW .\'ieuw- en i·erbouw W.A. mestkelclers

Bouwmaterialen Carboli11e11m-pmcl11kte11

HUISJES sportprijzen

1

__ _J

* BEKERS

Sportprijzen Bert Huisjes Hardenbergerweg ·24b 7778 HP Loozen Telefoon: 0524-562537

*ROZETIEN

* WANDBORDEN *TROFEEËN *VANEN * ERELINTEN * MEDAILLES * RELATIEGESCHENKEN

WormenkwekerD Il

DE HAARE~'

Het adres voor VISWORMEN en WORMENCOMPOST Stobbenhaarweg 8 - 7791 HE Radewijk Telefoon: 0523-216332

i


H.J. TIMMERMAN HOOGENWEG 59

7772 SR VENEBRUGGE Tel. : 0523-216217

Het adres voor VEEVOEDERS en KUNSTMEST Zowel gezakt leverbaar als in bulk

Botattiscl1c ViivcrtMitt At,a Hofmatt Voor een gezonde, heldere vijver Waterflora Ada Hcfman Westeind,gerdijk 3, 7778 HG Loozen, gem. GramsbercPn • Ruim 2 ha • 30 tuinen met 50 vijvers • Daktuin van 500 m' • Ruim 3000 verschillende soorten planten Geopend 114 -1111. di Urn zo.van 10 00 • 17 00 uur Kmderpn tot 12 jaar worden niet toegelaten fntre, Il '2 'oO , p groepen reductie

AUTO PERFECT COEVORDERWEG 1

GRAMSBERGEN

• VERKOOP • ONDERHOUD, REPARATIE EN APK • VERHUUR EN LEASE

TEL.(0524)561615 MA.; vn. o.oo 19.00 uun ZA. 9.oo. 11.110 uun


DORKAS DEPOT IN RADEWIJK

RADEWIJK - De christelijke hulpverleningsorganisatie Dorkas Hulp Nederland heeft een depot in Radewijk. Hulpgoederen zoals kleding, schoenen, enz. kunnen dagelijks worden gebracht naar fam. Oldehinkel Mastdijk 1, Radewijk. Dorkas stuurt de goederen vervolgens naar mensen die dit hard nodig hebben. Dorkas biedt hulp in meer dan 24 landen in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In deze gebieden heeft Dorkas meer dan 60 projecten. Zo stuurt Dorkas bijvoorbeeld kleding en voedsel naar het voormalig JoegoslaviĂŤ en naar vluchtelingen uit TsjetsjeniĂŤ. Deze goederen worden ingezameld bij ruim 200 depots. Naast noodhulp biedt Dorkas ook structurele hulp. Zo boort Dor kas waterputten in Mozambique, helpt straatkinderen in Kenia en heeft gaarkeukens in Rusland. Om deze hulp mogelijk te maken is Dorkas afhankelijk van een gr~ot aantal vrijwilligers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de fam. Oldehinkel, Mastdijk 1 in Radewijk, tel. 0523-216377.

PARTNERTOERNOOI BADMINTON

Net als voorgaande jaren was er ook dit jaar weer een partnertoernooi van de badminton. Op deze avond krijgen de partners van de badmintonleden de kans om hun kunnen te tonen. Het toernooi vindt normaal altijd rond de kerst plaats, maar deze keer gebeurde dat op vrijdag 14 februari '97. De start vond plaats om 19. 30 uur en er waren 10 teams aanwezig. 5


Er werd heel fanatiek en sportief gespeeld, wat de volgende dag zeker voelbaar moet zijn geweest. De uiteindelijke winnaars waren Giny Reins/Gerben Spijkers en de tweede plaats was voor Ina en Wim Grendelman. Er werd koffie en cake geserveerd en in de pauze was er gelegenheid om iets fris te drinken. Al met al was het een geslaagde avond, die zeker dit jaar met de kerst weer op prijs zal worden gesteld.

BOERENSLIMHEID

Een boer kocht voor het eerst van zijn leven een nieuwe auto. Toen hij de factuur kreeg, stonden daar tot ZlJn verbazing allerlei extra kosten op. Voor de metallic lak, voor de rechter buitenspiegel, voor de kaarthouders aan de binnenkant van de portieren en voor nog veel meer moest hij een meerprijs betalen. Toen kort daarna de autoverkoper bij de boer kwam om een koe te kopen, stelde de boer het volgende kostenoverzicht op: Koe (basismodel) Tweevoudige kleurstelling (zwart en wit) Maag in vierdelige uitvoering Rundlederen bekleding Vat voor produktopslag Tapkranen (vier) Horens (twee) Vliegenverjager (halfautomatisch) Mestinstallatie (automatisch) Koe in gewenste uitvoering 6

f 4.200,f f f f f f

90,150,250,120,30,30,-

f f

70,90,-

f 5.030,-


1 Advies, levering en installatie van:

computersystemen

satellietapparatuur

o~~

~G~~'l..

o* digitaal en analoog o* hard- en software 9,<0'ö'ö o* vaste en draaibare systemen ~~~~ o* randapparatuur ~~~o~ o* inruilmogelijkheden ~1_\,.~• o* verkoop gebruikte computers ~\,.b., --------~ o* verbouw van uw huidige computer ,\~\V U heeft dan nodig: v • digitale ontvanger o* computercursussen • universele kop o* PC's met 3 jaar on site garantie • toegangskaart(smartcard) • schotel

[D

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

openingstijden: maandag t/m zaterdag van13.00 tot 18.00 uur dinsdag gesloten

~eyC0111 Lindeldijk 3 Radewijk Tel: 0523 - 21 64 51

Redactie ROKER PROAT. In redactie van de ROKER PROAT hebben zitting: Ina Grendelman. Inge Hofsink Herbert Lansink. Giny Reins. Jaap Vergouwen

Radewijkerweg 28, Noordoosterweg 35a Radewijkerweg 8, Radewijkerweg 25d, Hanekampsdijk 2

Tel.

216339. 216590. 216588. 216518. 216425

Voor vragen en opmerkingen kunt U bij alle redactieleden terecht, correspondentie en/of copy graag naar Giny Reins sturen. Wilt U zo mogelijk copy aanleveren in een formaat zó dat het op het Roker Proat bladformaat past ?


EEN VERTELSEL VAN DEN JONGSTEN OET 'T HOES

Ton ik geboor'n bun, was ik nog heel joonk. Mien Vaa en Moo waren nit in hoes, zee waren op 't eepellaand. Dat laand was nit van oons, mer wie haal'n der aaltied oonze eerpel vandan. Wie bunt bie oons met 20 keender, 10 jongs en 9 mêêkes. Den lesten is aal tied een junksken ê bleev'n. Wie sloapt allemoale op eene slaapkamer met de gasmaskers op. Umdat wie mer één herre hadd'n, was het sloap'n meuilijk. Den éérsten wodd' n in 't herre leg, en asse sleep, wodd'n hee der oet ê haalden teeg'n de muure zat. Dan kwaamp den volgenden an de buurte en zoo mer wieter. Met het wakker wod' n kwaamp het ni t zo net. Ze hebt mie een këëre 14 dagen laank teegen de muure loaten stoan, eer ze het in de gaten krêêg'n. Oonzen wekker was nun emmer, as den vol was, dan was 't 6 uur. As mien Vaa 's aovends vÖlle droonken had 1 dan leep den emmer eerder aover. Eén van miene breurs is kunstenaar. Hee geet met ne aolen jas nao 't cafee en kump met ne niejen jas wier in hoes. Mien mooder speul'n de luiers nooit oet. Wie bunt met melkpoeder groot ê brach, dat was makkelijk, dan koj de luiers zo oetschudd'n. Mien Vaa kon nit good heur'n. Dat kwaamp umdat wie urn de ooren van de kop hadden ê fretten. Wie atten nit met mes en vorke. Wie deed'n oonze waffel lÖs en mooder mik'n der wat in en dan dee Vaader oons het moondstuk weer daale.

8


Oonze jongs heet'n allemaole Jan, behalve oonze Frits, den heet'n Hend'k. Een zuster van mie hef verkeering met ne jong'n met mer één ooge. Ad ze hem oonder 4 oogen sprekk'n wil, mot ik der aaltied bie wêên. Den jongsten en dan bun ikke, klaag'n aaltied aover piene in de boek. Mien Moo zee dan, wees blie daj nog een boek hebt, aanders veel'n oe de boterhammen zoo in de bokse. Mien oldste breur is 59. Hee had 60 kun'n wêên, mer hee is een joar zeek ê wes. Mien ééne zuster is zo schel, as ze huult loopt huer de traon'n aover de scholder. Ik kon good met de mei ster op scheet' n. Verscheidene klass'n mog ik 2 moal duurlop'n, de aandern mossen ieder jaor nao een aandere klasse. De roeister vroog mie een keer: ai bie de bakker f12,- schold hebt en bie de slager flO,-, hoovÖlle schold hej dan?. Ik zeg: mei ster dat wet ik nit, want asse wie schold hebt, dan verhuuze wie gauw. "" Ton oonze Hend 'k van schoole kwam, d ee oonze Vaa hem bie de smid. Den smid dêê hum 'n hamer en zêê: ak nikke dan moj slaon. No door wasse gauw klaor met, want de smid hef mer éénmaal 'e nikt.

Dit was een vertelsel van den jongsten oet 't hoes.

9


ii 1

1

- -

interie~rverz;rgers

w • nv1s1e ~

1~ ffl:M'·~ffffl

Marsman v.o.f. Stationsstraat 24 7783 AS Gramsbergen Telefoon: (0524) 56 13 39 Telefax: (0524) 56 27 00

Het is ons vak er iets moois van te maken

ALBERT VASSE

Te;

Bloemenboetiek

. : Os

'<4-~î

De Groente- en Fruitspecialist

voJo<()

"De Smidse" G,0 1},

DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES

Sbe,ge0

Tel. : 0524-56 7298 Gramsbergen

Loon- en spuitbedrijf H. Lennips Voor al uw loonwerk op akkerbouwen veehouderijbedrijven Kwaliteit in loonwerk en een goede organisatie Dat is onze kracht. Nieuw Amsterdamseweg 10 7761 PB Schoonebeek Tel: 0524 - 531234

Boterdijk 2 7793 HD Hoogenweg Tel : 0523 - 261567


Galerie De Vossebelt - textiele kunst inRadewijk Wie op een mooie lentedag langsgaat bij Jan en Lolkje Hoeksma aan de Noord-Oosterweg krijgt daar geen spijt van. Ik werd althans bijzonder gastvrij getrakteerd op koffie met gebak, als inleiding op een gesprek over de galerie van Lolkje. Het is al weer twee jaar geleden dat zij haar galerie De Vossebelt opende en het blijkt zeer succesvol te zijn. En nu, bij het begin van het nieuwe tentoonstellingsseizoen, willen Lolkje en Jan graag meer vertellen over de plannen die op het punt staan gerealiseerd te worden.

Textiele werk vormen Vanaf het moment dat zij in Radewijk woonde liep Lolkje rond met het idee een galerie te beginnen. En dan niet zรณ maar een tentoonstellingsruimte, maar een galerie die zich helemaal moest richten op een kunst die helaas nog te weinig bekend is in Nederland: textiele werkvormen.

1I


'Wat is het precies 1 ' vraag ik aan Lolkje. Onmiddellijk begint zij

enthousiast te vertellen over het bijzondere van werken met textiel. 'De wereld van de textiele kunstenaars in Nederland is klein', zegt Lolkje. 'Dat komt onder meer omdat vrouwen die zich op textiel en naaldwerk toeleggen vaak te veel aan vaste regels en patronen gebonden ;,ijn. lk ben een gevoelsmens en ik heb ontdekt datje met textiel heel goed en op een vrije manier beeldende rnrmen kunt maken, of een bepaald ge\'Oel kunt oproepen.¡ Ze laat me een aantal van haar werken zien. Het maakt veel indruk, zeker op iemand die nog nooit in aanraking is geweest met textiele kunst. Het ademt en geurt naar de natuur, naar kruidige bossen en bonte bloemenvelden. Lolkje roept zeer toverachtige beelden op met haar materiaal. Zij heeft een sterke voorkeur voor werken met zijde, een zachte stof, die zich makkelijk laat behandelen en waar je veel mee kunt doen. Lolkje ¡monteert' als het ware de stoffen en lapjes tot een harmonisch geheel en borduurt daar, veelal met de machine, steken doorheen. Zo ontstaat bijvoorbeeld een dromerig soort landschap - met ragfijne takken er op gelegd en, zuiver gerangschikt daarin, enkele fel gekleurde vormen.

Je moet het zien Over het werk van Lolkje kun je veel praten maar je moet het natuurlijk zfen. Bijvoorbeeld hoe een bepaalde stof, enigszins gerimpeld op het doek aangebracht, voor een bijzondere schaduwwerking zorgt. Of hoe vormen een heel apart effect krijgen door de combinatie van textiel montage, naaldwerk en het opspuiten van verf. Zo ontdekt Lolkje steeds weer nieuwe dingen. Schilderen met lapjes Wat ik doe is eigenlijk schilderen met lapjes, verklaart zij. 'Het is niet

12


meng_ voeder

We zijn net zo thuis in de buurt als u De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank hf'eft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank van mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke con-

tact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedriJfsleven, verenigingen en scholen. We Wl1 ten w,1t l'r lt"'t'ft, ooit. ,1ls ht"t 111et om b.1nk1,1!..en 9,Mt Kor lom, we zijn t"'en

bank die net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank

< --'


OPGETELD DE BESTE • 111111

ALFRING De Oostermaat 60 Gramsbergen (t.o. het NS-statlonJ Dr. A. Schweitzerplein 4 Hardenberg

[--

®

TOYOTA Garage Reinders v.o.f. Telefoon: (0524) 56 12 75 7783 AM GRAMSBERGEN


echt oan te leren, ik heh het me goandeweg eigen gemaakt. Alleen door 1·eel te experimenteren ontdek je de mogelijkheden die textiel, ols ongewoon 111atericwl voor het schilderij, te bieden heeft. Ook doe ik ideeën op in de werkgroep Textiel Plus, waarin Nederlandse textiele kunstencwrs elkaar informeren en ermringen uitH"isselen.'

Het bakhuis omgevormd tot galerie Samen leiden Jan en Lolkje mij naar de galerie. die als een langwerpig stenen gebouwtje voor het huis staat. 'Vroeger n·c1s het een klein hukh1111s 111et een stalletje er \'Oor', vertelt Jan. 'We hehhrn dat doo1xehroken en 1·enler af.~ei\'erkt '. Het resultaat is een prachtige, langwerpige, smalle ruimte, geheel wit van binnen, waarin de tentoongestelde werken goed en helder tot uitdrukking komen. Het aardige is dat Lolkje ook voorwerpen toont die haar dochter, stewardess bij de KLM, meeneemt van haar verre reizen - meestal uit Thailand en India. De buitenkant van de galerie, nu nog kaal, wordt in de zomer begroeid met stokrozen. 300 Bezoekers! Vorig jaar was het Marianne Verhuist die hier exposeerde. Dat is een groot succes geworden. Maar liefst 300 bezoekers wisten de weg naar de galerie te vinden. Lolkje laat het gastenboek zien. En inderdaad: vrijwel alle gasten hadden een aardig woord te zeggen over deze fraaie expositie. Saskia Bos Dit jaar zal Lolkje in de zomermaanden het werk van Saskia Bos. uit Zeist. laten zien. Saskia Bos ( 1951) is een zeer bekende textiele kunstenares, die al veel exposeerde - niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. Het zal beslist de moeite lonen haar werk te bekijken. Zij heeft zich een veelheid van textiel- en naaldtechnieken aangeleerd. De

13


stoffen en steken zijn op, over en door elkaar gewerkt tot fraaie voorstellingen, soms abstract, soms vrij naar de natuur. Alles met gebruikmaking van diverse kleuren. Ook zullen Lolkje en Jan in hun fraaie tuin deze zomer het keramische werk van ReneĂŠ Hut laten zien. Zij exposeert haar vogel-drinkschalen. Komt dus kijken in galerie De Vossebelt! Het is geopend in de maanden juli en augustus. De openingstijden zijn dinsdag t/m zaterdag van 13 - 18 uur. Jaap Vergouwen

PLAATSELIJK BELANG RADEWIJK Secretariaat: Klaas Reins Noord Oostenveg 23 TEL:216402 Zoals jullie allen weten is de Gemeente Hardenberg bezig met de aanleg van de z.g. "Vechtcorridor". Het ligt in de bedoeling om door middel van een "Vechtfestival" alles officieel te openen. Een van de onderdelen is een folkloristische dans manifestatie, hiervoor worden folkloristische groepen vanuit heel Europa venracht. Het is de bedoeling om alle deze mensen onder te brengen bij gastgezinnen in de directe omgeving van Hardenberg. Bij dezen vragen wij U of U mogelijkheden hebt om deze mensen van onderdak te voorzien. Opgave bij Klaas Reins secretaris Plaatselijk Belang, Tel. 216-W2. Gaarne opgaaf voor midden tot einde maart.

Wij rekenen op Uw medewerking !

14


Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 - 216362 bgg 06 5291 8796 Fax. 0523 - 216224

Voor al uw Loonwerk en Kraanwerkzaamheden Fouragehandel

HOOI en STRO

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

Mastdijk 2 7791 RN Radewijk Telefoon 0523 - 216440


,··---------------------1

Onze Camping biedt uitstekende mogelijkheden voor:

* * * *

Gezellig zitten aan de bar Koffietafels Koude en warme buffetten Partijtjes * Kinderfeestjes * Tussenstop tijdens een fietstocht * Pannenkoeken en Snacks * Grote zandbak voor de kleintjes bij het terras * Speeltuintje Heerlijk rustig gelegen waar het goed toeven is! Graag tot ziens

Fam.E.Hutten

Radewijkerweg 47 7791 RK Radewijk Tel.0523-216310

Installatie bedrijf

Firn1a

H:J. RE:INDE:RS Erkend installateur t'oor elektriciteit gas en waterleiding Lood-, zinh- en dakwerhen Centrale i•l'rwarming lluislwudl'lijke apparall'n

Stationsstrn:it. 1 J 778:3 Al{ (;r:unslH'rgPn 'fol.· <052·1J 11G 12 :JI

Nieuwleuzen Tel. 0529-481554 Gramsbergen Tel 0524-562301


Nieuws van de Klaverhof ---- De Fam. Hutten We wonen nu al 6 weken "achterin". De kantine draait, we zijn nog druk bezig om alles op tijd klaar te krijgen : met de Pasen begint het seizoen voor ons. De schuur staat er, zodat we bergruimte krijgen, ook de tuin krijgt een beurt. Binnen zijn we bijna klaar. Ja, al met al, met behulp van velen, niet te vergeten de jongens uit ons dorp, klaren we het ! Zo staat er bij G.J. Ramaker op zijn land bij de Pekelbrug een heel groot paasvuur. Snoeihout van de camping : een hele berg. Tweede Paasdag steken we deze aan, kom kijken, voor de kinderen is er een traktatie van de klaverhof. Voor de "groten" hebben we vanaf 21 :30 uur in de kantine Country en Westem muziek, verzorgd door Cowboy Gerrit. Het belooft een leuke avond te worden ! In April is de opening van onze camping : lees t.z.t. de aanplakbiljetten. De openingstijden van onze kantine zijn: Vrijdags van 16:00 tot 01 :00 uur, zaterdags van 12:00 tot 01 :00 uur. Behalve als er een feestje is, dan is de kantine gesloten. Dit wordt altijd bekend gemaakt d.m.v. een aanplakbiljet in de kantine. Dat dit wel eens vervelend kan zijn, daar zijn we ons terdege van bewust, maar daar we slechts ĂŠĂŠn ruimte hebben kan dit niet anders. Tweede Paasdag zijn we open vanaf 11 :00 uur. Zo ook Hemelvaartsdag en Tweede Paasdag. We hopen U binnenkort te begroeten op de camping, hebt U verder nog vragen, bel dan gerust op, Fam. E. Hutten Radewijkerweg 47, tel: 0523 - 216310

Gevraagd : We zijn hulp nodig bij het schoonmaken van de huurcaravans, iedere zaterdag tussen 10:00 en 14:00 uur. Graag bellen tussen 20:00 en 21 :00 uur.

De activiteitencommissie van het plaatselijk belang Hoogenweg e.o. organiseert:

Disco Op vrijdag 25 april 1997 in het Gebouw in Hoogenweg. Aanvang: ca. 20:30uur Entree:

f 2, 50; leeftijd: vanaf 14 jaar. 15


Speeltuinnieuws Door strenge vorst en vervolgens nog enkele weken vorst in de grond hebben we ca. 6 weken niets aan de speelvoorziening kunnen doen. Inmiddels is het weer goed en zijn we weer volop bezig. De globale planning voor de komende maanden ziet er als volgt uit :

- Maart

- April :

- Mei : - Juni :

Egaliseren speelplaats, aanbrengen hekwerk, afwerking zandbak (betreft boarding en tegelpad) en inzaaien van de speelplaats. Plaatsing picknicktafel en in de zandbak het huisje c.q. winkeltje en vermoedelijk nog wat kleinere dingen, waaronder enige beplanting Plaatsing kleinere speeltoestellen : schommel, tuimelrek, 2 x wipwap, bandentoren en een viertal tractorbanden. - Plaatsing van twee veerfiguren, het klimhuis en het klautertoestel. - Eindkeuring en vervolgens officiĂŤle opening als het allemaal een beetje meezit. (anders aug./sept.)

Tot slot een herhaalde oproep aan de kinderen van Radewijk : Een mooie speeltuin verdient een mooie naam. We schrijven dus een prijsvraag uit onder het motto :

"Wie bedenkt een passende naam voor onze nieuwe speeltuin?" Bij de opening van de speeltuin zal ook de naam onthuld worden. De winnende inzending wordt natuurlijk beloond met een prijsje. Tot nu toe hebben slechts drie kinderen gereageerd, doe ook mee en lever je idee in. (op de Radewijkerweg 34) Albert Oldehinkel

16
PROGRAMMA Datum

Wat

Waar

Hoe laat

22 Maart 22 Maart 3 -5 April 7 April 10 April 15 April 25 April 1 - 3 Mei

Oud papier Bingo Oud Papier NCVB, gastspreker ledenvergadering DLE Jaarverg. pl. belang Disco Oud Papier NCVB, slotavond Oud Papier Autopuzzeltocht buurtver. Gekostumeerd voetbal Fietstocht sport

OBS Den Velde De Heugte 't Kompas Geref. kerk De Heugte De Heugte Geb. de Hoogenweg 't Kompas Herv. Kerk 't Kompas

20:00 uur Zat. tot 12:00 uur 19:45 uur 20:00 uur 20:00 uur 20:30 uur Zat. tot 12:00 uur 19:45 uur Zat. tot 12:00 uur

Sportveld de Heugte

19:00 uur Start tussen 19:00 en 19:30 uur

" 12\iei 5 - 7 Juni 17 Juni 27 Juni 9 Juli

De Chemokar voor het inleveren van Klein Chemisch Afval staat iedere 3e donderdag van de maand bij de Hervormde kerk.

Voor het vermelden van activiteiten in dit programma- 1 Copy voor de volgende Roker Proat graag inleveren overzicht: beUen met Jan Kamphuis, 0523 - 216547

voor 1 Juni bij Gini Reins, Radewijkerweg 25d,