Roker Proat 1996 J05 nr 4

Page 1December 1996, 5e jaargang nr.4

REDAKTIE - KRABBELS Voor U ligt de laatste Roker-Praat van 1996. Allereerst kunne we U mededelen dat er een wisseling in de redactie heeft plaatsgevonden. Na 5 jaar verlaten Elly Gort en Jan Kamphuis de redactie, lnge Hofsink en Jaap Vergouwen komen ons team versterken. We hebben in dit nummer een verslag van de televisieopname die gemaakt is door de AVRO voor het programma "Voor Elkaar 11 opgenomen. daarnaast stelt de Fam. Hutten zich voor als de nieuwe eigenaar van camping "de Klaverhof". Aan het einde van het jaar willen we onze sponsors weer hartelijk bedanken, zonder hun geldelijke bijdrage is het niet mogelijk de RP uit te brengen. We hopen dan ook dat we ook het volgend jaar weer een beroep op jullie kunnen doen. Ook willen langs deze weg Dhr. G. Lenters bedanken voor het bezorgen van de RP bij da "oud-Rokenaren"in Hardenberg. Tot slot wensen wij U allen prettige feestdagen en een gelukkig 1997 toe. De redactie

Copy voor de volgende Roker Praat gaarne inleveren voor 1 maart 1997 bij Giny Reins, Radewijkerweg 25d.

1


toneelvereniging

-kJ) ))C;;::Y UJ. _(7)

Beste mens'n, D'r is alweer heel wat gebeurt in een hele korte tied. De eerste uutvoeringen bint west en wej bint net as veurig jo ar begunt met een generale veur de bejaardengroep u ut Roke. Dit joar was 't wal heel bezunder. Jullie zult 't allemoale wal heurt en siene hebb'n, op dizze aomd bint d'r een aantal opnames maakt veur 't programma "Veur elkaar''. Now, ie kunt zegg'n waj wilt, maar dat Job Stopgoarn samen met zien vrouwMienop de televisie sol komm'n, dat had gien mense dacht. 't Was mooi en aj ze now nog in 't echt wilt sien dan kan dat op zoaterdag 11 januari of vrijdag 24 januari in de Heugte. Ie bint allemoale van harte welkom. Kaatties kuj kopen bej Gini Reins tel. nr. 216518 en Alie Reins tel. nr. 216402. Klaos hefwat pruuft .......... ! Wat sol die man pruuft hem'n ............... en vund e 't wallekker? Namens alle leden van de toneelverieniging wens ik jullie allemoale hele pr"~tige feestdagen en een gelukkig en gezond 1997.

Luu goet goan en vรถlle wille,

Margien

2


Voor t3oeren Burgers en Buitenlui Alle soorten mais- en graszaden, ook sportveld-lt mengsels ~

Alle soorten (bakkers) meel Ook pannekoeken. , . meel

Alle soorten kunstmest Nu ook KAS en MAS los verkrijgbaar

diervoeders Ook honde- en kattebrokjes

~ '~

hatsetloott ASSURANTIËN & MAKELAARDIJ

Al meer dan 90 jaar ZEKERHEID! Verzekeringen lW.~ Pensioenen V~ Sparen UD~

m v

Make~aardij o.g. Taxalies o.g. Financieringen

Rheezerweg 44 • 7771 TG Hardenberg • Telefoon (0523) 261490 · Fax (0523) 267819


~mpinaJ

DIVERSE SOORTEN IJS

~

ZOALS ONDER ANDERE : ROOMBEKERS CONO'S JIVE YOGHURT IJS IJSTAARTEN ROOMROLLEN

J. Valk

1 LITER

SUIKERVRIJ IJS

Radewijkerweg 40 Radewijk tel. 0523 - 216308

WATER IJS ZONDER KLEURSTOF --~

Radewijkerweg 37- Tel 0523-216497

*VERJAARDAGEN *FEESTEN *VERGADERINGEN

Afspraak: Fam. Reins Tel. 0523- 216407 bgg Fam. Lenters tel. 0523 • 216235

Cafetaria IDJle

IPl f 11 Ri1 ~te inl h lOl f dr. Schweitzerplein 3 7772 AR HARDENBERG tel. 0523- 265757

lllljll 'lil _.:=--. ,".:

--:::;:.. 111

~

,~·~


Beste Mensen, ledereen weet dat wij sinds 2 december eigenaar zijn van Camping De Klaverhof. Ja, een camping is heel wat anders dan een boerderij/loonbedrijf. We zijn ons daar terdege van bewust. Deze stap doe je niet zomaar, daar gaan heel wat weken overheen voordat je die keuze maakt. Bij deze nieuwe uitdaging hoort ook een nieuwe naam: De Klaverhof. Hoe we bij deze naam komen? Op het loonbedrijf zaaien we vaak graszaad met Klaver, Klavertje drie, dat is ons gezin, Klavertje vier brengt geluk. Dat hopen wij achterin Radewijk te vinden. 'Hof' is van 'boerderij', vroeger was het de boerderij van de fam. Koopman. Vandaar deze naam. Wat zijn onze plannen met deze camping? Allereerst gaan wij de kantine opknappen, gezellig maken voor onze gasten. De keuken gaat weer open en de Camping krijgt ook een opknapbeurt. Wij willen proberen in ons mooie dorp Radewijk en leuke stek te creĂŤren, voor de Radewijkers en onze vakantegasten. Waar u/jij gezellig binnenwipt, en waar het goed toeven is op ons sfeervol terras! Op korte termijn kunnen wij natuurlijk niet alles klaar hebben, maar dat hoeft ook niet.

3


We hebben ideeĂŤn genoeg voor de eerste jaren, dus wat dat betreft... Ook hebben we besloten om de kantine alvast open te doen. Vanaf 7 februari 1997. Vrijdags van 16.00 uur tot 24.00 uur Zaterdags van 12.00 uur tot 24.00 uur. Ook houden we ons aanbevolen voor partijtjes/kinderfeestjes enz. Tegen Pasen hopen we alles wat nodig is klaar te hebben. Daar leest u meer over in de volgende Roker Proat. We hebben er zin in om achterin Radewijk te gaan wonen en werken. Evert & Roelie en Eelco Hutten

Radewijk 2000 Over enkele jaren passeren wc het jaar 2000. Als redactie en als Radewijkers willen we daar iets aan doen. Hocwel we nog drie jaar te gaan hebben voor het zover is, willen we nu al langzaamaan beginnen met de voorbereiding van ons plan. Dat plan luidt dat we een boekje willen maken over de geschiedenis van Radewijk in de 20e eeuw. Om dat te kunnen doen zijn wij erg afhankelijk van u. Heeft u oude documenten, foto's, berichten, verhalen, aantekeningen of andere herinneringen uit vroeger tijden in uw bezit, dan maken we daar graag gebmik \'(/11 1•oor het bock. Het beste is, als u even contact met mij wilt opnemen, tel. 216425. We kunnen dan samen overleggen wcike materiaal geschikt is om te gebruiken. Er wordt overigens zeer zorgvuldig omgegaan met uw documenten, u krijgt het snel en ongeschonden terug! Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, namens de redactie, Jaap Vergouwen

4


meng_ voeder

We zijn net zo thuis in de buurt als u De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank vàn mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke con· tact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank


OPGETELD DE BESTE 11111•

ALFRING De Oostennaat 60 Gramsbergen (lo. het NS-ttatlon) Dr. A. Schweltzerpleln 4 Hardenberg

Voor een geslaagde discoshow neem je toch geen risico/

Dan neem je

Europe~

drive-in show

GOED EN BETAALBAAR OOK VOOR KARAOKE PARTY'S ·

Europe, wie anders Bel voor meer info: 0524-562285, b.g.g. 0523-216370


Het programma "Voor Elkaar" . Dit is een programma waar mensen op vakantie gestuurd worden, die nooit tijd voor hun zelf hebben, en altijd veel voor anderen doen. De bedoeling is dat Bas Wasterweel mensen 3 dagen op vakantie stuurt, en het bedrijf dan 3 dagen overneemt met alle werkzaamheden daarom heen, Henk geeft woensdag 's avonds altijd training aan het zaalvoetbalteam, en Annie moet donderdagavond toneelspelen. Dit moet dus ook gewoon doorgaan en Bas Wasterweel zal voor hun invallen : ook hier moet van alles geregeld worden. De AVRO had Henk en Annie uitgezocht en belde daarom G.J. Snoeijink op, die benaderd was door Dick Visscher. G.J. Snoeijink heeft Gerrit en lna Drenthen hierbij ingeschakeld omdat zij goede vrienden van Henk en Alie zijn .. Janins en Marcel (de oudste twee kinderen) worden ook over het plan ingelicht. Er gaan heel wat telefoontjes aan vooraf voordat alles zo geregeld is dat Henk en Annie 3 dagen weg kunnen. Als alle voorbereidingen getroffen zijn, komt op woensdag 13 november 's morgens de vrachtwagen van Mollen varkens halen, i.p.v. varkens blijkt er echter de filmploeg van de AVRO in te zitten. Dan komt het hele spul op gang. Er wordt Henk en Annie verteld wat de bedoeling is, en dat ze weinig tijd hebben om te beslissen want er staat al een helikopter klaar om hen mee te nemen naar Bad Bentheim. Na enige twijfels bij Henk en Annie gaan ze uiteindelijk toch mee. De oudste kinderen blijven deze dagen thuis van school omdat van alles bij hun thuis gebeurt, zo kunnen ze helpen bij de werkzaamheden. Woensdagavond is Bas Wasterweel coach bij de voetbal i.p.v. Henk. Donderdag worden er gedurende de hele dag opnames gemaakt van alle werkzaamheden, gebeurtenissen, enz .. Ondertussen wordt er van alles geregeld van vrijdag als Henk en Annie terug komen. Donderdagavond wordt er

5


een stukje van het toneel 'Klaas hef wat pruuft"gespeeld, Bas neemt hierbij de rol van Annie over. Vrijdag worden er opnames gemaakt op school van een spreekbeurt die Sander moet houden over Sint-Bernard honden. Verder staat die dag in het teken van het feest. tegen 16:00 uur komen Henk en Annie terug met de helikopter bij de "Heugte". Het dorpshuis zit matje-vol met genodigden. Het Roker volkslied wordt gezongen als Henk en Annie binnenkomen. de kinderen zingen een lied samen . met Corrie Konings, het is heel gezellig. Corrie Konings zingt nog enkele liedjes en de stemming zit er goed in. Het feest gaat nog een paar uurtjes door. Henk en Annie vonden het een hele belevenis en hebben er heerlijk van genoten.

Geboorte

Weer een nieuwe wereldburger in Rake. Henk, Al i en Patriek Eggengoor, trotse ouders en broer van baby Rienk,

hadden al 8 maanden over hem gepraat voordat ze hem hoorden. Hun gevoelens verwoordden ze in het volgende gedicht : Een mooi moment overtreft al onze dromen. Want vandaag ben jij op de wereld gekomen. Een kindje, zo zacht, zo teer en klein. Wie had dat gedacht, dat jij zo mooi zou zijn.

~

Rienk is geboren op 1 oktober. Het gezin woont op de Radewijkerweg 29, 7791 RJ Radewijk. 6


-------- ¡Pedicuresalon "Aiine" Lange Waand 12 7783 ES Gramsbergen Tel : 0524 - 562667

Pedicuresalon 0

o 0

Gespecialiseerd in "Diabetische voet". Ook ambulant werkend. Behandeling volgens afspraak.

Manman v.o.f. Slallonsslraal 24 n83 A5 Gramsbergen Talaloon: (0524) 58 13 39 Telelax: (0524) 56 27 00

Redactie ROKER PROAT. In redactie van de ROKER PROAT hebben zitting : Elly Gort. lna Grendelman. lnge Hofsink Jan Kamphuis. Herbert Lansink. -Giny Reins. Jaap Vergouwen

Noordoosterweg 30, Radewijkerweg 28, Noordoosterweg 35a Radewijkerweg 66a, Radewijkerweg 8, Radewijkerweg 25d, Hanekampsdijk 2

Tel: 216541 216339. 216590. 216547. 216588. 216518. 216425

Voor vragen en opmerkingen kunt U bij alle redactieleden terecht, correspondentie en/of copy graag naar Gini Reins sturen.


Aan de inwoners van Radewijk. Beste mensen, Eind juni hebben we u via het inlegvel in de 'Roker Proat' . geïnformeerd over de plannen om fe komen tot realisering v~.n een openbare speelvoorziening in de kern van RadeWIJk. Inmiddels, ca. 4 maanden later willen we u langs deze weg opnieuw informeren over de gang van zaken tot dusverre. Betreffende Liformatie is ook verstrekt op de PB-vergadering van 7 november jongstleden. In juli hebben we meteen contact opgenomen met de gemeente met het verzoek de definitieve locatie uit te zetten en veNeigens te zorgen voor ophoging van de grond. Een en ander heeft enige tijd op zien laten wachten, maar inmiddels is de definifleve locatie bekend (beschikbare ruimte ca. 540m 2) Door E. Hutten en J.Ramaker (in de persoon van W. Ekkelenkamp) is op 9 november de zandbak uitgegraven en in de daarop 3volgende week heeft de gemeente gezorgd voor ca. 300m zwarte grond. Wanneer ook deze grond op de juiste plaats ligt, kan met de feitelijke aanleg van de speeltuin worden begonnen. De afgelopen maanden hebben we regelmatig vergaderd, foldermateriaal aangevraagd, speelvoorzieningen in áe regio bezocht en een bezoek gebracht aan een in speeltoestelfen gespecialiseerd bedrijf. · Onze plannen zijn inmiddels ingediend en goedgekeurd, we verwachten dan ook dat we binnen enkele wel<en over de benodigde financiën kunnen beschikken. Wat komt er in de speeltuin? - een ruime zandbak, van 9 x 9 meter, waaNan een min of meer begrensd deel voor de kleinere kinderen - een ruime picknicktafel, grenzend aan deel van de zandbak - een klimhuis met loopbrug en glijbaan, uitmondend in de zandbak* - een klim/klautertoestel met netten, touwladders e.d.* een driedelige schommel

8


- een driedelig tuimelrek een grote en een kleinere wipwap - twee springveer1iguren (in de buurt van de zandbak) een aantal trekkerbanden, voor een deel in de grond geplaatst

* Deze speeltoestellen zullen door een gespecialiseerd bedrijf geleverd en geplaatst worden. De ovenge zaken wTIIen we 'zelf' gaan doen, we hopen dan ook dat we t.z.t. n:Jt tevergeefs een beroep op een aantal Radewijkers zullen doen. Voor de kinderen het volgende: Een mooie speeltuin verdient ook een mooie naam. We schrijven dus een prijsvraag uit onder het motto: "Wie bedenkt een passende naam voor onze nieuwe

~tuin"?

Wanneerere speeltuin geopend wordt, zal ook de naam onthuld worden. De winnende inzending wordt natuurlijk beloond met een prijsje. Doe mee en lever je idee in. (Radewijkerweg 34)

A. J. Oldehinkel.

-------------------------------------------DORPSHUIS DE HEUGTE

21 DECEMBER

ZOälsTedÍr}aar organiseren we ook dit jaar weer een

Kerstbingoavond,_ rrzijn natuurlijk weer mooie prijzen te winnen voor de komende feestdagen. En als klapstuk van de avond de Sugerbingo t.w.v./ 100,00,= Wenopen dat we ook u zien op vrijdag 21 december om 20.00 uur in het dorpshuis. 4 JANUARI R8faorpsnuis is dan openvoor iedereen om gezellig gratis een nieuwjaarsborrel te drinkenvan 15.00 uur tot 16.00 uur. DE HEUGTE

9


Onderhoud Oudestraat17 7783 AV Gramsbergen

- Tuincentrum Tel: (0524) 5616 28 Fax: (0524) 56 21 02

Het Is ons vak er iets moois van te maken

ALBERT VASSE

Taf.

:as

Bloemenboetiek

~4-56

"De Smidse"

'D<o Grom

De Groente- en Frultspecialist

DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES

Sberg60

Tel. : 0524-56 7298 Gramsbergen

Loon- en spuitbedrijf H. Lennips notordijk 2

7793 HD HOCGENWEG

tei.:0523 - 261567 •

Wij houden ons aanbevolen voor complete óardappelverzorging. (evt. levering van pootgoed) Ook ~egelen w1j de afname.

Vordf!r 'l.l jn \·Jl j gespeciöl iseerd k i p r () m11 ~ t. s t. r 1)1) 1 e n . <J e s L e s c: he nn i kt\\1-Sf' ~t.rooi~n. etc. etc.

w"

fax 265591

de

in IHJ •


De praatpanne werd aan mij gegeven om een stukje te schrijven in de Rokerpraat Mijn naam is Jan Ramaker en woon aan de Wielenweg 6 met vrouw en 4 kinderen. Wij hebben een akkerbouwbedrijf en een loonbedrijf. Op het akkerbouwbedrijf verbouwen wij fabrieksaardappelen, suikerbieten, maïs, rogge en gerst. Het loonbedrijf biedt een volledig pakket werkzaamheden aan klanten in de regio. De eisen om dit vak uit te oefenen worden door de overheid steeds strenger opgesteld. Met name milieueisen en fosfaatnormen. Het bedrijf heeft een vestigingsvergunning van de Kamer van Koophandel nodig. Voor spuiten van gewasbeschermingsmiddellen heb je diverse spuitdiploma's nodig en worden speciale eisen gesteld aan opslag van gewasbeschermingsmiddellen. De spuitmachine moet m.i.v. 1997 SKL gekeurd zijn. Voor het schoonmaken van machines, heb je een wasplaats nodig met slib opvangput + olie- en vetafscheider. (die is ook nodig voor de tankplaats van dieselolie en voor de werkplaats). De afvalstoffen moeten apart bewaard worden in containers en afgevoerd worden door bedrijven die door de overheid erkend zijn. (minimaal 1x per jaar). We werken ook in Duitsland, daar zijn de eisen en de normen weer anders dan bij ons, dat geeft verwarring en valse concurrentie. Dit moet in Europees verband beter op elkaar afgestemd worden. De voorwaarden en normen zijn goed, maar nu gaat het soms te ver doorslaan. Het moet economisch ook haalbaar zijn om daaraan te voldoen. Wij houden de moed er in en wensen de lezers nog plezierige en gezonde feestdagen toe. Jan Ramaker De proalpenne wordt doorgeqeven aan¡ ??


Zaalvoetbal Radewijk Eindstand seizoen 1995 - 1996:- Lemelerveld -Dalfsen - Radewijk - H.H.C - Bruchterveld - Dedemsvaart - E.E.M.S. Zoals jullie bekend speelt het zaalvoetbalteam van Radewijk in het tenue van hun sponsor Loonbedrijf Hutten. En dit zullen we ook de komende jaren blijven doen, maar dan onder een andere naam, nl Camping De Klaverhof. Het zaalvoetbalteam wenst hun dan ook veel succes met hun nieuwe uitdaging. "BILJARTCLUB DE HEUGTE" Wie heeft er in Roke zin om te biljarten. We kunnen nl. nog enkele leden erbij hebben. Er word gespeeld op de dinsdagavond. Opgeven bij: H. Reefman (tel. 216270} SPORTNIEUWS

Uitbreidung gymlessen

Na de kerstvakantie starten we met een nieuwe groep (bedoeld voor de kinderen van groep 3-4-5 van de basisschool) De gymles wordt gegeven op woensdagmiddag van 13.30

- 14.30 uur, in de Heugte. Op vrijdag middag is er kleutergym (groep 1 - 2 van de basisschool) van i3.30 - 14.30 uur in de Heugte. Heb je bealgstelling voor één van beide groepen dan kun je je opgeven tijdens de gymles bij de leidster (Truus} of telefomsch bij Erna Hageáoorn (216408). De ledenvergadering van de sportcommissie wordt gehouden op 6 maart as. Deze avond komt Gea ter Wielen uitleggen wat Slender You is.

12


---

4

--

..... _

bouwbedrijf tervoorde Westeindigerdijk 18 .; 7791 RV

RADEWIJK

Tel: 0523-260447 Fax: 0523-260122 VOOR AL UW:

Nieuw- en verbouw W.A. mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produkten

HUISJES sportprijzen

-_'j

I

I

*BEKERS

Sportprijzen Bert Huisjes Hardenbergerweg 24b 7778 HP Loozen Telefoon: 0524-562537

* ROZETIEN *WANDBORDEN *TROFEEËN *VANEN *EREUNTEN *MEDAILLES *RELATIEGESCHENKEN

WormenkwekerD DE HAARE~' /I

Het adres voor VISWORMEN en WORMENCOMPOST , Stobbenhaarweg

à -

7791 HE Radewijk

Telefoon : 0523-216332


H.J. TIMMERMAN HOCGENWEG 59 7772 SR VENEBRUGGE Tel. : 0523-216217

Het adres voor VEEVOEDERS en KUNSTMEST Zowel gezakt leverbaar als in bulk

Dotattiscl1e Vijvert~itt A~a Hofrna11 Voor een gezonde, heldere vijver Waterflora Ada Hofman Westeindigerdijk 3, 7778 HG Loozen, gem. Gramsbefo"n • Ruim 2 ha. • 30 tuinen met 50 vijvers • Daktuin van 600 m• • Ruim 3000 verschillende soorten planten. Geopend 1/4-1111, di. t/m zo. van 10.00 ·11.00 uur Kinderen lot 12 jaar worden niet toegelaten. Entree fl12,= p.p., groepen reductie

Agrarisch loonbedrijf

E.HUTTEN Westeindigerdijk 12 7791 RV RADEWIJK Telefoon : 0523-216487

Voor al uw: • gieren • inkuilen • kraanwerkzaamheden • graslandverzorging • ploegen • hooipersen • spuiten • kalkstrooien • beregenen • enz.


Een kijkje in de agenda vnn Eggic Eggcngoor-vnn 't Holt Door Ellic Gort werd ik gevraagd of ik er aan mee wou werken om een week lang mijn agenda bij te houden voor de "Roker Proat" Of het voor u interessant is weet ik niet, maar hierbij heb ik de weck van 4 t/rn 8 november bijgehouden om u te laten zien wat er te doen valt bij Aannemingsbedrijf Eggengoor B.V. grond, water, wegenbouw ¡ te Radewijk In ons bedrijf werken gemiddeld 50 medewerkers Onze werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het aannemen van werken zoals: ruilverkavelingen, natuurbouw, rioleringen, uitbreidingsplannen enz. Op de administratie zijn we met 3 personen werkzaam Naast mijn taak op het kantoor ben ik ook nog huisvrouw en moeder. MAANDAG 6.45 uur Opstaan en brood klaarmaken voor mijn zoon 7.15uur Hayco naar school en zelf even een kopje thee drinken 7.30 uur Opruimen en nog wat huishoudelijke bezigheden 8.00 uur Douchen 8.30 uur Naar kantoor Te beginnen met telebankieren, de verbinding per computer komt 's morgens niet altijd snel door. In die tussentijd lees ik de krant. Daarna neem ik de post door van zaterdag, en tussendoor gaat regelmatig de telefoon 9.30 uur Ik ga samen met mijn man koffie drinken en een broodje eten (meestal met onderbreking van telefoontjes) 10.00 uur Verder met het lezen van vakbladen op gebied van CAO en belastingstelsel, het doornemen met mijn medewerkers op kantoor van verschillende administratieve problemen en werkzaamheden die deze dag moeten gebeuren 11.00 uur Het regelen van diverse verzekerings zaken, telefonisch en schriftelijk 11.30 uur Eten koken 13


12.30 uur Eten, en daarna afruimen 13.30 uur Op kantoor correspondentie beantwoorden 14. 15 uur Formulieren invullen voor verzekeringen en door faxen Diverse telefoongesprekken afwikkelen 15.45 uur Op uitnodiging van de gemeente Hardenberg naar de Bonte Wever voor ondernemers contacten. Programma: - 16.00- 16.15 uur: ontvangst met koffie/thee -Welkomstwoord door de burgemeester van Hardenberg -Inleiding door de heer Visser, dir. van PTT Telecom, district Zwolle, met als onderwerp: de invloed van de ontwikkelingen op het gebied van telematica, op de rol en de procesgang van het bedrijfsleven en de overheid, met aansluitend een presentatie hierover. - gelegenheid voor discussie -afsluiting met drankje en hapje - Âą 19.30 uur: einde bijeenkomst 20.00 uur Thuis DINSDAG 6.45 uur Opstaan 7.15 uur Thee drinken Daarna huishoudelijke bezigheden 8.30 uur Kantoor, div. administratieve werkzaamheden 9.30 uur Thuis koffie drinken, daarna weer naar kantoor 10.00 uur kantoor, 11.30 uur Afspraak met consulent i.v.m. opleidingen personeel 12.30 uur Eten 13.15uur Kantoor 14.00 uur Naar Hardenberg (bank en postkantoor) 15.00 uur Weer op kantoor en daar koffie gedronken 18.00 uur Naar huis, eten

14


HOUTBEWERKINGSBEDRIJF

W. VALKMAN voor kozijnen, ramen on douron Boterdijk 4 - 7793 HO Hoogenweg

Telefoon 0523- 26

n ao

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 - 216362 bgg 06 5291 8796 Fax. o523- 216224

Voor al uw Loonwerk en Kraanwerkzaamheden HOOI

Fouragehandel

en STRO

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

Mastdijk 2 7791 RN Radewijk Telefoon 0523- 216440


EGGENGOOR BV. AANNEMINGSBEDRIJF

Gespecialiseerd in : Diepploegen, woelen, (zware) egalisaties sloten graven en opschonen, dammen aanbrengen, plaatsen bronbemaling en riolering, aanleg klinkerwegen en ertverharding, Beschoeiingen, plaatsen van afrasteringen, plaatsen kunstwerken, stuwen, overlaten, enz.

Radewijkerweg 13a, 7791 RJ Radewijk Tel. 0523-216212 Fax. 0523-216519


19.00 uur Hayco helpen met de pony. Mijn man gaat vervolgens met hem mee naar instructieles in de manege te Hardenberg 19.45 uur Naarhardenberg voor een uitnodiging van de Rabobank. Het doel van deze bijeenkomst is om van gedachten te wisselen op welke wijze de de coรถperatie die Rabobank heet invulling kan geven aan haar coรถperatieve doelsteil ing. 11.30 uur Weer thuis WOENSDAG 6.45 uur opstaan 7.20 uur Het stormt en regent, dus breng ik mijn zoon naar school 8.00 uur Even naar het nieuws kijken i.v.m. de presidcnts verkiezigingen in Amerika. 8.30 uur Kantoor Het dagprogramma ziet er ongeveer zo uit als de vorige dagen 20.30 uur Weer naar kantoor Op woensdagavond heeft mijn man werkoverleg c.q. vergadering met de uitvoerders. Onze uitvoerders hebben vaak wat administratieve handelingen welke uitgewerkt moet worden 21.15 uur Weer thuis DONDERDAG 6.45 uur Opstaan Ook deze ochtend is ongeveer gelijk aan de vorige dagen. Op kantoor liggen weer werkzaamheden te wachten. Deze ochtend speciaal de bezigheid om het maand-totaal van oktober samen te stellen. Aan de hand van nacalculatie, uitwerking boekhouding en loonadministratie kan ik elke maand een financieel verslag samenstellen. 14.00 uur Afspraak met een vertegenwoordiger. 15


17.30 uur 18.30 uur

19.45 uur 20.00 uur

21. 15 21.30 22.00 23.00

uur uur uur uur

De bedoeling is om de copiĂŤermachine in te ruilen. Handelen is niet mijn sterkste kant, maar ik doe maar net of ik het kan. Eten Op weg naar Wezep samen met mijn dochter voor een informatieavond. Op uitnodiging van ons accountantkantoor Ontvangst Opening Er zijn een 2 tal sprekers die het o.a. hebben over fiscale actualiteiten in het MKB en voetangels en klemmen bij arbeidscontracten Pauze Forumdiscussie en beantwoording vragen Sluiting Weer thuis

VRIJDAG 6.45 uur Opstaan, en weer hetzelfde ochtendritueel I 0. 15 uur Koffiedrinken bij buurvrouw Aly Ridderman- Runhaar, ze tsJang 12.00 uur Thuis om te eten 13.30 uur Naar kantoor Het doornemen van de post wat deze ochtend is blijven liggen i.v.m. mijn afwezigheid. Terugbellen degene die in de ochtend naar mij hebben gevraagd Daarna diverse administratieve handelingen 16.30 uur Uitnodiging voor de beurs in de evenementenhal te Hardenberg 19.00 uur Nog even boodschappen doen bij de supennarkt in Hardenberg. Daarna naar huis.

16