Roker Proat 1996 J05 nr. 3

Page 1

'

'\

~

k_ [-

\

Jr

1

i

t

.'\ 1

1 1996, Se jaargang

3September 1996, 5e jaargang nr.3

REDAKTIE - KRABBELS Nog wat nagenietend van de zomer proberen we angstvallig de bruine tent vast te houden. Maar ja, het werk roept weer en ook de redactie stak de koppen weer bij elkaar. U heeft natuurlijk allemaal meegedaan aan de zomerse activiteiten in Roke waarover we beslist meer kunnen lezen in deze uitgave. Ook staat er in het najaar nog wat op het programma, dus hang vooral de agenda op uw prikbord. Nadat de boontjes, de bietjes en de worteltjes weer zijn ingemaakt en de dagen wat korter worden, hebben we weer wat meer tijd. Dus klim eens in de pen en schrijf een leuk voorval op of iets over vroeger, dat soort dingen zorgt ervoor dat de Rokerproat gezellig te lezen blijft voor iedereen. We hebben weer genoeg gekletst, nog veel leesplezier en tot na de herfst. De redactie

========================================================: Copy voor de volgende Rokerproat graag inleveren voor 1 decemt:>er 1


De proatpenne

De Erwt, praktijk voor psycho-sociale begeleiding in Wielen.

DE

psycho-sociale begeleiding ,

Het is al ruim 4 jaar geleden, dat we ons huis in Baalder verkochten om op zoek te gaan naar een mooie plek om te wonen ĂŠn te werken. Al woonden we al ruim 15 jaar in Hardenberg, we waren nog nooit in Wielen geweest. Toen daar een boerderij te koop stond, waren we verrast over de mooie omgeving. Zoveel ruimte en rust, dat werd onze nieuwe stek! Met die keus zijn we nog steeds blij! Heerlijk om zo uit huis een wandeling te maken en de mensen waarmee we werken in zo'n rustige omgeving te ontvangen. Want met onze komst is er wel nieuwe bedrijvigheid gekomen in Wielen..... Eerst wel een beetje vreemd, maar inmiddels zijn de buren eraan gewend, dat er altijd een paar auto's voor de deur staan. In 1987 zijn we in Baalder met de praktijk begonnen. Na het voltooien van verschillende opleidingen, werken we nu volledig in ons bedrijf. In de praktijk komen mensen die hulp zoeken om problemen op te lossen, waar ze zonder professionele hulp niet uitkomen. Dat kunnen leefproblemen zijn, zoals persoonlijke blokkades, gebrek aan zelfvertrouwen, chronische vermoeidheid, depressie, lusteloosheid, hoofdpijn, stress, allergieĂŤn en hyperventilatie. Of leerproblemen, zoals woordblindheid, concentratie stoornissen, faalangst en examenvrees. Tijdens een eerste gesprek wordt er gekeken of wij kunnen helpen met de vraag waarmee mensen komen. Als dat zo is, worden er verdere afspraken gemaakt. Daarbij hanteren we een aantal uitgangspunten: - geestelijk welzijn is een voorwaarde voor lichamelijk welzijn en omgekeerd.

2


Voor t.3oeren Burgers en Buitenlui Alle soorten ma1s- en graszaden, ook sportveld-lt mengsels ~

Alle soorten (bakkers) meel Ook pannekoekenmeel

-.1'

Fa. TerVooroe \ 0523-216285 Alle soorten Radewijk Alle soorten dierkunstmest ·voeders Nu ook KAS en MAS Ook honde- en kattelos verkrijgbaar brokjes

~ '~

ha.t9etloott ASSURANTIËN & MAKELAARDIJ

Al meer dan 90 jaar ZEKERHEID! Verzekeringen JW.~ Pensioenen V~ Sparen . UON&.c

m V

Make~aardij o.g. Taxat1es o.g. Financieringen

Rheezerweg 44 - 7771 TG Hardenberg - Telefoon (0523) 261490 - Fax (0523) 267819


.·--C:mpina j ~

-

DIVERSE SOORTEN IJS ZOALS ONDER ANDERE :

~

ROOMBEKERS

~Jdf~·.

CONO'S JIVE YOGHURTIJS

~~~ ·>·

'~"·· ~-~ ... . •.,. . . .

.

IJSTAARTEN ROOMROLLEN

J. Valk

1 LITER

SUIKERVRIJ IJS

Radewijkerweg 40 Radewijk tel. 0523 - 216308

WATERIJS ZONOER KLEURSTOF . --h

Radewijkerweg 37- Tel 0523- 216497

*VERJAARDAGEN *FEESTEN *VERGADERINGEN

Afspraak: Fam. Reins Tel. 0523- 216407 bgg Fam. Lenters tel. 0523 • 216235

Cafetaria D~

IPl 11 inl ~ ~ ilil h ro

r

dr. Schweitzerolein 3 7772 AR HARDENBERG tel. 0523- 265757

f

,,,,,,,.,,1 --::;::... ./" .. 111 ~ ~

i~·~


- we bagataidan zoveel ats nodig Is en niet maar dan strikt noodzakelijk. - ieder mens is uniek en heeft een eigen aanpak nodig. Daarom werken we met verschillende technieken of combinaties daarvan: Touch for health-technieken, Transactionele Analyse, Neurollngulstlsch Programmeren, Hypnotherapie, Reiki, Ontspanningstechnieken en Voetreflexologie. Verder organiseren we verschillende cursussen. Het cursusprogramma zal dit jaar weer worden uitgebreid, omdat er op dit moment een nieuwe ruimte bij de kapsèhuur wordt aangebouwd. de cursussen hebben als doel, dat mansen door het leven van nieuwe technieken zichzelf en anderen beter leren kennen en behandelen. Dit soort werk past prachtig in deze omgeving. Naar ons idee kan laren Ên genieten zo heet _goed samen gaan. Voor ons is Wielen een hele vruchtbare omgeving, waar we nog jaren ~i]en leven! John en Miap Tromp Wielenweg 1 7791 HA Wielen tel. 0523 - 216302 De praatpanne wordt doorgegeven aan Jan Ramaker

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ DORPSHUIS "DE HEUGTE"

Op 30 november om 2 uur zal Sinterklaas Radewijk weer met een bezoek vereren. Alla kinderen tot en met de basisschool zijn hier van harte welkom. Op 21 december vanaf 20.00 uur houden wij onze traditionele KERSTBINGO. met als klapper van de avond natuurlijk weer de SUPERBINGO. 3


Hallo sportvrienden. De zomer is weer bijna ten einde. Een zomer waarin we weer een aantal acti~iteiJen hebben georganiseerd. 14 juni hadden we het gekostumeerd voetbal. Het werd een sportieve avond en de 6 teams die meededen hadden ook het gekostumeerde aspect niet uit het oog verloren. De beste ploeg van de avond was het team van 't Hok, Stobbenhaarweg werd tweede en de Kneusles derde. Het team van de Witte Wiev'n was het mooist en ergineeist verkleed. Zaterdag 6 juli stond het stratenvolleybaltoernooi op de agenda. In tegenstelling tot voorgaande jaren (toen was het meestal zeer warm) was het nu een stuk koeler. Een paar wedstrijden moesten vanwege een bui even worden gestaakt. Maar dat was aan de instelling van de spelers niet te merken. Zij gingen ervoor! Aan het aantal toeséhouwers was het wel te merken, dat waren er beduidend minder als we gewend waren. · De 1e plaats was voor het team van de Lindeldijk. Deze ploeg was dat nog niet eerder gelukt, dus de wisselbeker blijft nu voor een jaar aan de Lindeldijk. Dat het moeilijk is deze beker een aantal jaren achtereen te winnen blijkt wel uit het feit dat er ieder jaar een andere winnaar is. We zijn dus in Roke sportief gezien aan elkaar gewaagd. De 2e prijs was voor 't Hok en de 3e plaats was voor het team van de Struisvogels. 14 augustus was onze jaarlijkse fietstocht. Deze was met ± 50 deelnemers goed te noemen. Dit had mede te maken met het uitstekende fletsweer. De tocht voerde ons dit keer naar Hardenberg, waar we ondermeer kennis konden maken met de nieuwe fietsbrug over de Vecht. 4


•neng_

voeder

We zijn net zo thuis in de buurt als u De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank vàn mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke con· tact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een •ank die net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank


OPGETELD DE BESTE •1111

ALFRING De Oestermaat 60 Gramsbergen

(lo. bet NS-statlon)

Dr. A. Schweltzerpleln 4 Hardenberg

Voor een geslaagde discoshow neem je toch geen risico/

Dan neem je

Europe drive-in show GOED EN BETAALBAAR

· OOKVöörfKARAOKEPARTY'S

•·•····1

Europa, wie anders Bel voor meer Info : 0624-662286, b.g.g. 0623-216370


Kort voor de vakanties vielen ook de beslissingen bij het sjoelen en de badminton. Na een jaar sjoelen kwamen de volgende winnars uit de bus: Bij de dames was D. Hamberg de beste. Bij de heren was dat Johan Kiewiet De 2e en 3e plaats bij de dames waren voor D. Waterink en J. Huisjes, bij de heren voor J. Eggengoor en J. Hulzebosch. Bij de badminton waren de uitslagen in de diverse competities als volgt: Rina Reins haalde in het enkelspel de 1e prijs binnen, Dinie Eggengoor werd 2e. In de dubbel waren het Dinie Waterink en Erna Hagedoorn die het hoogste platform konden betreden, 2e werden Jolanda Kieft en Rina Reins. Inmiddels zijn de diverse clubs weer druk in de weer. Vanaf deze plaats een sportief jaar toegewenst. De sportcommissie heeft voor dit jaar nog meer op het programma staan. Eerst is er de bingoavond op 11 Oktober. We beginnen dan om 7 uur met de kinderbingo en om half 9 met de bingo voor volwassenen. Ook dit jaar weer lekkere en mooie prijzen en natuurlijk de superbingo aan het eind van de avond. We sluiten dit jaar af met de sjoelavond op 15 november. We hopen u allemaal te mogen begroeten op deze avonden, dus tot dan! Namens de sportcommissie, Wim Grendelman

5


.NCVB.RADEWIJK.

JAARPROGRAMMA 1996-1997

25 september Startavond in de Ned. Herv. Kerk De Krim. Spreker 1 ds. Nobel uit Coevorden. Onderwerp& Vrouwen met het oog op Jezus. "M.M.V. 1 Dhr. Schape. September Bezoek aan de Miniatuurstad " De Oelemölle" in Hardenberg. 14 oktober in de Ger. Kerk Radewijk Spreker 1 ds. Schipper uit Hardenberg. Onderwerp& Medisch ethiek. 11 november in de Herv. Kerk Radowijk. Spreekster& Mevr. G. v. Asselt-Kerkdijk uit Heemse Onderwerp r boekbespreking over " Annamaria een vrouw zoals jij en ik " 10 december Activiteit rond kerst. 16 december in de Ger.Kerk Radewijk. Kerstavond Het bestuur verzorgt deze avond. 6 januari Nieuwjaarsvisite 13 januari in de Herv. Kerk Radewijk. Spreker 1 Os Noordmans uit Hardenberg Onderwerp 1 " De Bijbel hoe lees ik die?" 3 februari in de Ger.Kerk Radewijk. Jaarvergadering . Dlw. J. Sicrink laat ons oude films van Har•denber•g zien. 3 maart in de Herv.Kerk Radewijk. Spreker 1 Dr Lanping uit Schalkhaar Onderwerp 1 Vier jaargetijden van de vrouw. 7 maart in de Ger.Kerk Radewijk. Wereldgebedsdag op vrijdag om 19.30 uur. 7 april in de Ger.Kerk Radewijk. Spreker : Dhr. G. Mostart uit Zwolle. Onderwerp : Mythen en sagen rond bomen en planten. 12 mei in de Herv. Kerk Radewljk. Het eendagsbestuur verzorgt deze avond. Wilt u eens een avond meemaken, kom gerust langs, u bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met de secr. J. Oldehinkel-Bril tel. 0523-216495. Alle avonden beginnen om 19.45 uur.

6


Pedicuresalon "Aiine" Lange Waand 12 7783 ES Gramsbergen Tel : 0524 - 562667

Pedicuresalon

o

Gespecialiseerd in "Diabetische voet". Ook ambulant werkend. Behandeling volgens afspraak.

Marsman v.o.f. Stationsstraat 24 n63 AS Gramsbergen Teleloon: (0524) 56 13 39 Telelax: (0524) 56 27 00

Redactie ROKER PROAT. In redactie van de ROKER PROAT hebben zitting : Elly Gort. lna Grendelman. Jan Kamphuis. Herbert Lansink. Giny Reins.

Noordoosterweg 30, Radewijkerweg 28, Radewijkerweg 66a, Radewijkerweg 8, Radewijkerweg 25d,

Tel: 216541 216339. 216547. 216588. 216518.

Voor vragen en opmerkingen kunt U bij alle redactieleden terecht, corrèspondentie en/of copy graag naar Jan Kamphuis sturen.

7


PLAATSELIJK BELANG RADEWIJK Secretariaat: Klaas Reins Noord Oostem·eg 23 TEL: 216402

Als bestuurslid van Plaatselijk Belang kun je soms vermakelijke dingen meemaken. Zo werd ik als secretaris tijdens de bouwvak vakantie benaderd door twee ··project ontwikkelaars" in de dop. Zij vroegen mij waarom wordt het zwembad bij de beek niet meer benut en of zij eventueel een plan tot wederopbouw mochten maken. Ze hadden namelijk al contact gehad met de gemeente maar deze had ze door vcrwezen naar Plaatselijk Belang als zijnde eigenaar van het zwembad. Dit bevreemde mij daar zowel het zwembad als de grond in eigendom is van de gemeente Hardenberg. In de loop van het gesprek werd mij duidelijk dat beide heren de situatie ter plekke goed hadden bestudeerd want ze hadden al aan alles gedacht, zoals: • vcrhoging van het hek langs de weg was noodzakelijk om niet betalende gasten buiten de hekken te houden • kleedruimtes en de wc moesten opgeknapt worden • het zwembad zelfmoest natuurlijk gerepareerd worden inclusiefvoetbad • er moest een zandbak voor de kleintjes gemaakt worden • er moest een bossingel aangeplant worden • en het allerbelangrijkste; er moest een betaalhokje komen Toen ik vroeg hoc ze dit dachten te financieren kwamen ze met de simpele oplossing van:" Oh, dat zal wel meevallen, wc zijn zelfheel handig en als wc een beetje de aanbicdingen in de gaten houden zal dat best meevallen." Op dat moment begon ik me af te vragen met wie ik nou eigenlijk stond te telefoneren. Bij navraag bleek het te gaan om een leerling kok en zijn vriendje, maar er werd mij nogmaals bevestigd dat ze toch zelf wel cnom1 handig waren. Nu werd ik echt nieuwsgierig en heb naar hun leeftijd gevraagd, de twee '·project ontwikkelaars" bleken 14 en 12 jaar oud te zijn. Ik wilde deze ondernemers in spe niet zomaar met een kluitje het riet in sturen en heb ze nogmaals gewezen op de naar mijn idee toch onoverkomelijke problemen met: - financiering van het geheel - benodigde vcrgunningen - onderhoud, etc.

Pagina I van 2 R


PLAATSELIJK BELANG RADEWIJK

Maar de heren waren heilig overtuigd van de haalbaarheid van hun plannen, ik heb ze toen vcrzocht om een en ander gedetailleerd uit te werken, dus maak maar een plan met tekening en begroting en stuur dat maar naar Plaatselijk Belang. Eigenlijk in de verwachting dat het wel niet zo'n vaart zou lopen heb ik de jongens bedankt voor hun enthousiasme en heb het gesprek beĂŤindigd. Nog geen halfuur later ging de telefoon en had ik beide heren weer aan de lijn, ze hadden het plan klaar en vroegen of ze het even mochten komen presenteren. Ik stond verbaasd over zoveel ijver en doorzcttingsvcm1ogen en heb gezegd dat ze dan ook maar onmiddellijk langs moesten komen. 15 Minuten later kwamen beide heren aangefietst, op de computer hadden ze een tekening gemaakt van hoc zij dachten dat het er uit moest zien. Ik heb ze toen nogmaals gewezen op het feit dat dit alles toch niet zo gemakkelijk te realiseren is maar ze hielden voet bij stuk en dachten dat het allemaal \\d mogelijk zou zijn. Ik heb ze beloofd dat wc in de eerst volgende bestuursvergadering hun plan zouden bespreken. In onze vcrgadering vanjl. 15 augustus hebben wc dit voorstel besproken en iedereen was het er over eens dat de wc hier te maken hadden met twee cnonn enthousiaste jongens die toch bchoorlijk wat tijd en moeite in hun plan hebben gestopt, maar wc moesten helaas constateren dat hun plan niet uitvoerbaar is. In een briefhebben we ze op de hoogte gesteld van onze bevindingen en hen nogmaals bedankt voor hun inspanningen.

OPMERKING: Komend najaar zullen wij in samenwerking met Stichting De Stuw uit Hardenberg een enquĂŞte I onderzoek houden in Radewijk, huis aan huis zal een vragenlijst rondgestuurd worden. . Het is de bedoeling om zodoende een inzicht te krijgen hoc de bevolking van Radewijk tegen allerhande zaken aangaande Radewijk aankijkt. Ter zijner tijd zullen we u hierover nader infom1eren.

Pagina 2 van2

9


Onderhoud Oudestraat. 17 7783 AV Gramsbergen

- Tuincentrum Tel: (0524) 56 16 28 Fax: (0524) 56 21 02

Het is ons vak er iets moois van te maken

ALBERT VASSE

Bloemenboetlek

Tet. :Os

'<4-~L

"De Smidse"

VO/Q<r;

De Groente- en Fruitspecialist

Gr0 1"'r>

DAGELIJKS VERS GESNEDEN sbe'9en GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES Tel. : 0524-56 7298 Gramsbergen

Loon- en spuitbedrijf H. Lennips Boterdijk 2

7793 HO HOCGENWEG

tei.:0523- 261567 • Wij houden ons aanbevolen voor complete aardappelverzorging. (evt. levering van pootgoed l Ook ~egelen w1j de afname.

de

Verder zijn wij gespecialiseerd in kippemeststrooien. gewasbescherming. kali-SF strooien. etc. etc.

fax 265591


toncelvereniging

-Iw'/ ,,<=7UJ. __(7)

Beste mens'n, Noa de vakaansie hebbe wej de buukies mar wer uut de kaste pakt en wej bint op dit moment elke moandagoamd wer in De Heub'1e te vind'n. Barre gezellig, as 't oe wat lek muj gewoon op moandagoamd kommen kieken. Luu ie bint van harte welkom, neje leden kunne wej goed gebruuken. 't Toneelstuk woar wej druk met bint hiet 'Kioas hefwat pruuft' en is schreem'n deur 1-1. de Vries. In de achterkamer van 't dorpswinkeltie speuit zich heel wat of. De winkelier en zien vrouw hebt heel wat te stellen met den dreug'n Kloas en zien moe, die iets verderop in 't dorp woont. Hoe dreuge Kloas is en watte allemoale pruuft kunt jullie op zaterdagoamd 16 november as. zelf ontdekken. Veur de volgende doatums mutjullie De Toren en de anplakbiljetten mar eem in de gaten hoal'n. Oh ja, veur dat ik 't verget, de kaartverkoopadressen hebt een kleine wijziging ondergoane. Ditjoar kuj een kaattie kopen bej Gini Reins tel. nr. 216518 en Alie Reins tel.nr. 216402. Wej hopt dat jullie รณk dit seizoen wer allemoale komt kieken en met volle teug'n geniet. Luu tot de volgende Proat, goet goan en vรถlle wille, Margien.

11


Geboorte Na lange tijd weer melding van de geboorte van een nieuwe Roke-n aar. Hermien, Reindert en Ramon Meilink zijn dankbaar en blij met de geboorte van :

!fCborcn op 2Sjufl: 1996.

Nog bijna niets, zรณ klein en helemaal onwetend, maar toch zo groots en fijn wat jij voor ons betekent.

EEN KIJKJE IN DE AGENDA VAN JOHN ZUIDEMA

Toen Giny Reins mij belde met de vraag of ik voor -een kijkje in de agenda van ..... - iets wilde schrijven, zat ik net te genieten van mijn eerste vakantiedagen. Waarschijnlijk klonk ik niet zo enthousiast omdat ik juist bezig was wat afstand van mijn werk te nemen. Uiteindelijk is vakantie daarvoor bedoeld. Omdat wij (dat geldt dus ook voor Geesje) wonen in Roke als een voorrecht beschouwen en daar ook verplichtingen bij horen (Roker Praat mot blievn), heb ik Giny toch direkt beloofd iets op papier te zetten. Ik heb met het schrijven wel gewacht tot na m'n vakantie.


.bouwbedrijf

tervoorde

Westelndlgerdljk 18 .;. 7791 RV

RADEWIJK

Tel: 0523-260447 Fax: 0523-260122 VOOR AL UW: Nieuw- en verbouw W.A. mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produkten

HUISJES sportprijzen

Sportprijzen Bert Huisjes Hardenbergerweg 24b 7778 HP Loozen · Telefoon: 0524-562537

I

-

*BEKERS *ROZETTEN *WANDBORDEN *TROFEEËN *VANEN *EREUNTEN *MEDAILLES *RELATIEGESCHENKEN

WormenkwekerD DE HAARE~' /I Het adres voor VISWORMEN en WORMENCOMPOST , Stobbenhaarw-eg ä - 7791 HE Radewijk Telefoon: 0523-216332


H.J. TIMMERMAN HOCGENWEG 59 7772 SR VENEBRUGGE Tel. : 0523-216217

Het adres voor VEEVOEDERS en KUNSTMEST Zowel gezakt leverbaar als in bulk

Uota11ischc Vijvcrtl-fil1 A~a Hofma11 Voor een gezonde, heldere vijver Waterflora Ada Hofman Westeindigerdijk 3, 7778 HG Loozen, gem. Gramsbergen • Ruim 2 ha. • 30 tuinen met 50 vijvers • Daktuin van 600 m' • Ruim 3000 verschillende soorten planten. Geopend 1/4 ·1/11. di. 1/m za. van 10.00 ·17.00 uur Kinderen tot 12 jaar worden niet toegelaten. Entree f112,= p.p., groepen reductie

Agrarisch loonbedrijf

E.HUTTEN Westeindigerdijk 12 7791 RV RADEWIJK Telefoon : 0523-216487

Voor al uw: • gieren • inkuilen • kraanwerkzaamheden • graslandverzorging • ploegen • hooipersen • spuiten • kalkstrooien • beregenen • enz.


Hieronder een kort verslag van de dingen die ik gedaan heb op de morgen van de tweede dag na mijn vakantie. Overigens, voor de mensen die mij niet kennen, ik ben sinds een aantal jaren manager van het arbeidsbureau in Hardenberg. Met z'n allen (15 medewerkers) zorgen we er voor dat ongeveer 800 mensen per jaar aan een baan worden geholpen, waarvan ongeveer 250 langdurig werklozen. Wij schrijven per jaar ongeveer 3000 warzoekenden in, ongeveer 8000 keer geven we advies en informatie. Ik begin de dag .altijd met een 'tocht' door het gebouw. Ik groet en zie dan iedereen en kan dan nog wat overleggen. Tijdens mijn tocht word ik ook door mijn medewerkers aangesproken over knelpunten, dingen die geregeld moeten worden, etc. Deze morgen ben ik hiermee gauw klaar omdat er al veel klanten in het gebouw zijn. Een tweede vaste bezigheid van iedere dag is het lezen van de post. Als ik die morgen op mijn kamer kom liggen de mappen al klaar. Daarnaast een aantal briefjes van mensen die ik terug moet bellen. Het doornemen van de post geeft mij de gelegenheid op de hoogte te blijven van bijna alles waar mijn mensen mee bezig zijn. Het is onmogelijk om alles te lezen; daar heb ik de tijd niet voor. Het komt er dus op neer om de juiste dingen eruit te pikken. Ik zie diverse aanbiedingen voor omscholingsprojekten; daar komen er steeds meer van. Belangrijk bij al deze projekten is of er baangarantie is na de opleiding. Ik bekijk de deelnemerslijst van de sollicitatieclub. Werkzoekenden met een gerichte beroepsopleiding die moeilijk aan de slag komen, kunnen meedoen aan de sollicitatie-club op het arbeidsbureau Zwolle. Een aantal weken lang leert men solliciteren, zowel schriftelijk als mondeling en men gaat daadwerkelijk solliciteren. 7 van de 10 deelnemers vinden na enige tijd op deze manier een baan. Ik controleer de lijst op voldoende kandidaten van ons bureau.

13


Tussendoor rammelt de telefoon. Dat gaat trouwens de hele dag door. Een beleidsmedewerker vraagt mij hoe de vergadering over woonwagenbewoners van de vorige middag is afgelopen; hij moest iets eerder weg. Aan die vergadering deden verschillende instanties mee: schoolbegeleiding, opbouwwerk, sociale diensten van de gemeenten Avereest, Gramsbergen, Ommen en Hardenberg, een consulent van ons bureau, het hoofd van de afdeling welzijn van de gemeente Hardenberg en een woonwagenbewoner die de groep mensen waarom het gaat vertegenwoordigt. Ik spreek met de beleidsmedewerker de belangrijkste dingen door. Aandachtspunt blijft dat veel instanties zich er mee bemoeien (kost dus veel geld) en dat het om weinig mensen gaat. Aan de andere kant weten we dat als die instanties los van elkaar werken met deze •moeilijke• groep niets wordt bereikt. Ik blader verder door de post: een krant van Fester Parents Plan (wij hebben met z'n allen een kind uit Bolivia geadopteerd). Ik herstel een aantal foutjes in de routing van de post. Onze klussenman moet nog een aantal dingen aan de muur maken in de dokterskamer (wij zijn in mei verhuisd naar een nieuw gebouw). Ik overleg met hem en haal voor hem de stofzuiger. Op de gang overleg ik met een medewerkster over een scholingstrajekt voor een klant; wat we de vorige dag hadden bedacht, gaat niet door. We moeten dus iets anders gaan bedenken. Terug bij de post is ook m•n tweede kop thee koud geworden. De medewerkster van de receptie komt binnen. Wij praten over de steeds groter wordende stroom klanten, nu steeds meer instanties bij ons gaan inwonen (Bouw- en houtbond, GAK, GUO en BVG/Detam).

14


HOUTBEWERKINGSBEDRIJF

W. VALKMAN voor kozijnen, ramen en deuren Bolerdiik 4 - n93 HO Hoogenweg Talefoon 0523 - 26 n ao

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 - 216362 bgg 06 5291 8796 Fax. o523- 216224

Voor al uw Loonwerk en Kraanwerkzaamheden HOOI

Fouragehandel

en STRO

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

Mastdijk 2 7791 RN Radewijk Telefoon 0523- 216440


EGGENGOOR BV. AANNEMINGSBEDRIJF

Gespecialiseerd in : Diepploegen, woelen, (zware) egalisaties sloten graven en opschonen, dammen aanbrengen, plaatsen bronbemaling en riolering, aanleg klinkerwegen en erfverharding, Beschoeiingen, plaatsen van afrasteringen, plaatsen kunstwerken, stuwen, overlaten, enz.

Radewijkerweg 13a, 7791 RJ Radewijk Tel. 0523-216212 Fax. 0523-216519


Dit levert lawaai en overlast die we waarschijnlijk wel kunnen verminderen door dingen anders te organiseren. Later spreek ik daarover nog iemand. Binnenkort gaan we daarover om de tafel om het probleem goed te analyseren en voorstellen ter verbetering te bedenken. De postmappen breng ik rond. Een medewerker die net een gesprek had met een allochtone vrouw en haar begeleidster zit na te puffen. De vrouw was ontevreden; zij wilde graag sneller aan de slag, zonder al te veel papieren rompslomp (diploma's). Na daarover gesproken te hebben was de vrouw toch tevreden vertrokken. Inmiddels is het 11 uur. Ik leg een aantal briefjes van mensen die ik terug moet bellen op een .andere plek. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Tot zo ver dit verhaaltje. U zult ongetwijfeld van mij geloven, dat ik heel veel vergaderingen bijwoon en continue in overleg ben met tal van instanties en organisaties, vaak overdag, soms ook 's avonds en zaterdags. Ik denk dat ik u -door dit verslag van deze morgen- toch een aardig beeld heb geschetst van mijn werksituatie. Het mag u duidelijk zijn dat ik zaken plan in mijn agenda; 85% laat zich echter niet plannen, dat komt gewoon op me af. Dat is het moeilijke maar juist ook het leuke en boeiende aan mijn werk. Omdat het toch onder ons in Roke blijft.. .... Vanmorgen ben ik een half uurtje later begonnen. Gisteravond moest ik biljarten in de. Heugte en Freek Reins wilde de deur maar niet dicht doen ... John Zuiderna


LJG

t-=-1

-u gemeente HARDENBERG

LEGITIMATIEBEWIJS Bij alle voorkarnende handelingen bij de afdeling burgerzaken dient een geldig legitimatiebewijs te worden overgelegd: een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart, eventueel een geldig rijbewijs. . Belangrijk: . bij het aanvragen of vernieuwen van een rijbewijs dient eveneens een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart als legitimatiebewijs te worden overgelegd. Het rijbewijs, afgegeven vóór 1 juni 1996, mag voor deze handeling niet als legitimatiebewijs worden geaccepteerd.

16
PROGRAMMA 27 september

Modeshow

3- 5 oktober

Oud papier 't Kompas (zat tot 12.00 uur)

11 oktober

Bingo sport

14 oktober

NCVB

7 november

Najaarvergadering Plaatselijk Belang

7 - 9 november

Oud papier 't Kompas (zat tot 12.00 uur)

11 november

NCVB

15 november

Sjoelavond

16 november

Toneeluitvoering

21 november

Gemeente avond Herv. Kerk

30 november 5 - 7 december

Sinterklaas in de Heugte Oud paper 't Kompas (zat tot 12.00 uur)

16 december

NCVB

20 december

Kerstviering 't Kompas

21 december

Bingo De Heugte

Copy voor de volgende Rokerpraat graag inleveren vóór 1 december