Roker Proat 1996 J05 nr. 1

Page 1

'\ \r 1 t,, i

i

1 1996, Se jaargang

·. r

~I


Bllll

WONINGINliiCHTmNG

tapijten - meubelen - bedden gordijnen - Rondweg 25 Voorstraat 17

Holtheme Gramsbergen tel. 0524 - 561245 tel. 0524 - 562425

pedicure/ voetverzorgingspraktijk ,.....___

Willemien

ook specialistische behandeling voor diabetici

Willemien Kosters Broekdijk 54 7695 TE Bruchterveld ({) 0523-232397

0524- 561529


Maart 1996, Se jaargang nr. 1

REDAKTIE - KRABBELS Ja, ja, Se jaarjang, dit jaar is dus ons eerste lustrumjaar. Het is ons gelukt om 4 jaargangen uit te brengen, dus dan moet ook dit jaar lukken, ondanks het feit dat we meer pagina's te vullen hebben. Omdat Roelie Hutten na 4 jaar graag als redactielid wilde stoppen, zijn we op zoek gegaan naar iemand die haar wilde opvolgen, en vonden lna Grendelman bereid om ons redactieteam weer compleet te maken. Bij deze Roelie bedankt voor je inzet, en lna welkom in onze redactie, we hopen dat je met net zoveel plezier zult meedraaien als je voorgangster. We bedanken natuurlijk onze onmisbare sponsors voor hun advertenties, en in het bijzonder de nieuwe sponsors. We zijn blij dat ook uw advertentie in de Rokerpraat staat, en we hopen dat het niet bij dit ene jaar zal blijven. Hebt u als lezer ideeĂŤn of suggesties voor de Rokerpraat, of wilt u eens een stukje schrijven, laat ons weten. Zo hopen we dat we u dit vijfde jaar veel leesplezier kunnen aanbieden. De redactie. Copy voor de volgende Rokerpraat graag inleveren voor 1 juni.


DORKAS HULP NEDERLAND Postbus 12, 1619 ZG Andijk, tel. 0228 - 592824 fax. 0228 - 592787

PERSBERICHT

DORKAS DEPOT IN RADEWIJK RADEWIJK- De christelijke hulpverleningsorganisatie Dorkas Hulp Nederland heeft een nieuw depot in Radewijk. Hulpgoederen zoals kleding, schoenen en klein meubilair (kinderburo's, kleine boekenkastjes; dus geen bankstellen) kunnen dagelijks gebracht worden naar de tam. Oldehinkel, Mastdijk 1, Radewijk. Dorkas stuurt de goederen vervolgens naar mensen die dit hard nodig hebben. Dorkas biedt hulp in meer dan 24 landen in Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika. In deze gebieden heeft Dorkas meer dan 60 projecten. Zo stuurt Dorkas bijvoorbeeld kleding en voedsel naar het voormalig JoegoslaviĂŤ en naar vluchtelingen uit TsjetsjeniĂŤ. Deze goederen worden ingezameld in ruim 200 depots. Naast noodhulp biedt Dorkas ook structurele hulp. Zo boort Dorkas waterputten in Mozambique, helpt straatkinderen in Kenia en heeft gaarkeukens in Rusland. Om deze hulp mogelijk te maken is Dorkas afhankelijk van een groot aantal vrijwilligers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de tam. Oldehinkel, Mastdijk 1, Radewijk. tel. 0523 - 216377

2


Voor Boeren Burgers en Buitenlui Alle soorten mals- en graszaden, ook sportveld-mengsels ~

Alle soorten (bakkers) meel Ook pannekoeken-

!1'

meel

\

Fa. Ter Voorde 0523-216285 Alle soorten Radewijk Alle soorten dierkunstmest voeders Nu ook KAS en MAS Ook honde- en kattelos verkrijgbaar brokjes

ASSURANTIĂ‹N & MAKELAARDIJ

Al meer dan 90 jaar ZEKERHEID ! Rif.ll

Verzekeringen ~ Pensioenen V~ v Sparen UD~

Make~aardij o.g. Taxaties o.g. Financieringen

Rheezerweg 44 - 7771 TG Hardenberg - Telefoon (0523) 261490 - Fax (0523) 267819


--C!mpina j

---=

-

DIVERSE SOORTEN IJS ZOALS ONDER ANDERE :

~

ROOMBEKERS CONO'S JIVE

YOGHURT IJS

IJSTAARTEN ROOMROLLEN

J. Valk Radewijkerweg 40 Radewijk tel. 0523 - 216308

1 LITER

SUIKERVRIJ IJS WATERIJS

ZONDER KLEURSTOF

.

~tutte" Radewl;ilerweg 37- Tel 0523- 216497

*VERJAARDAGEN *FEESTEN *VERGADERING EN

Afspraak: Fam. Reins

Tel. 0523- 216407 bgg Fam. Lenters tel. 0523 - 216235

Cafetaria

De

Pr~nsenhof dr. Schweitzerplein 3 7772 AR HAROENBERG tel. 0523- 265757

,=-

".-. 111

-::;;..

~

.i'0·~


ZAALVOETBAL Zoals jullie gewend zijn van ons hebben we weer wat zaalvoetbalnieuws uit Radewijk. Na onze oproep in de Rokerproat van juni om nieuwe spelers, hebben zich er 3 gemeld, R. Kloosterman, F. Reefman en L. ter Voorde, ook hebben we een andere keeper, dit is R. ter Dolle uit Gramsbergen geworden. Zo hebben we weer een kompleet team. In de competitie staan we op dit moment in de middenmoot. In het PlegWos toernooi hebben we niet veel geluk. Op de avonden dat we speelden moesten, hadden we nog al wat blessures. Op 10 febr.speelden we mee met het van Braak toernooi. Dit toernooi werd gespeeld over 2 avonden, van de 12 teams zijn we op de 6e plaats geeindigd. Ons eigen toernooi het Loonbedrijf Hutten toernooi word op 23 maart as. gehouden vanaf 19.00 uur in de sporthal in Gramsbergen, Op 6 januari hadden we iets te vieren nadat we 6 jaar in het shirt van Loonbedrijf Hutten hadden gespeeld, vond onze sponsor dat we aan een nieuw teneu toe waren. We hebben nu een geheel nieuw teneu aangeboden gekregen. Namens ons team hadden we voor Roelie een bos bloemen, voor Evert een fles beerenburg en Eelco kreeg een voetbal. We zullen dan ook onze best doen om de naam van de firma Hutten en natuurlijk Radewijk positief naar buiten te dragen. Loonbedrijf Hutten, bedankt. Hieronder de elftalfoto,hierop ontbreekt Gert Jonkhans.

3


Secretari~:

Gertjan Waterink Noord Oosterweg I 9a TEL: 216576

Hter wat nieuws van de biljartclub. We zijn officieel begonnen op 20 juni 1995, deze avond hadden we een ledenvergadering belegd waar ook een delegatie van dorpshuis "de Heugte"bij aanwezig was. Na afloop van deze oprichtingsvergadering heeft de voorzitter van "de Heugte" de heer G.J. Roelofs de openingsstoot verricht. We zijn nu zo'n 8 maanden bezig en we kunnen zeggen dat het voortreffelijk verloopt. We hebben momenteel 20 leden dit is ook gelijk het maximum aantal daarom hebben we ook besloten om per februari jl. een ledenstop in te voeren. Mochten er nog mensen zijn die graag willen biljarten die kunnen zich ten allen tijde opgeven bij de secretaris, je wordt dan op een wachtlijst geplaatst. Momenteel spelen we met ĂŠĂŠn team van 5 personen mee in de competitie, klasse C4, van de KNBB. (Koninklijke Nederlandse Biljart Bond) en het ligt in de bedoeling om na de zomervakantie met een tweede team in de competitie mee te doen. De thuiswedstrijden zijn altijd op maandag avond dus als er mensen zijn die dit wel eens willen zien kom dan gewoon eens een kijkje nemen. In de competitie zijn we begonnen in de middenmoot maar momenteel staan we op de tweede plaats en met nog 3 wedstrijden te gaan zou dat ook nog weleens een eerste plaats kunnen worden. De competitie KNBB duurt nog tot half maart en daarna beginnen we met ons eigen persoonlijk kampioenschap. Iedereen heeft een eigen gemiddelde en na afloop mag diegene die de meeste punten verzameld heeft zich clubkampioen noemen.

4


---

bouwbedrijf

tervoorde

Wesleindlgerdljk 18 .;. 7791 AV

RADEWIJK

Tel : 0523-260447 Fax: 0523-260122 VOOR AL UW: Nieuw- en verbouw W.A. mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produkten

HUISJES sportprijzen

Sportprijzen Bert Huisjes Hardenbergerweg 24b 7778 HP Loozen Telefoon: 0524-562537

-_'_j

I

I

*BEKERS *ROZETTEN *WANDBORDEN *TROFEEËN *VANEN *EREUNTEN *MEDAILLES *RELATIEGESCHENKEN

WormenkwekerD DE HAARE~' /I Het adres voor VISWORMEN en WORMENCOMPOST , Stobbenhaarweg 8 - 7791 HE Radewijk Telefoon: 0523-216332


H.J. TIMMERMAN HOCGENWEG 59 7772 SR VENEBRUGGE Tel. : 0523-216217

Het adres voor VEEVOEDERS en KUNSTMEST Zowel gezakt leverbaar als in bulk

Dotal1iscl1~ Vijv~rt14il1

At)a HofmaM Voor een gezonde, heldere vijver Waterflora Ada Hofman Westeindigerdijk 3, 7778 HG Loozen, gem. Gramsbergen • Ruim 2 ha. • 30 tuinen met 50 vijvers • Daktuin van 600 m2 • Ruim 3000 verschillende soorten planten. Geopend 1/4- 1/11, di. t/m zo. van 10.00- 17.00 uur Kinderen tot 12 jaar worden niet toegelaten. Entree f112,= p.p., groepen reductie

Agrarisch loonbedrijf

E.HUTTEN Westeindigerdijk 12 7791 RV RADEWIJK Telefoon: 0523-216487

Voor al uw: • gieren • inkuilen • kraanwerkzaamheden • graslandverzorging • ploegen • hooipersen • spuiten • kalkstrooien • beregenen • enz.


INFOINFOINFOINFOINFOINFOINFOINFOINFOINFO

VERANDERING BESPREEKADRES "DE HEUGTE'

Met ingang van heden kunt u het dorpshuis "De Heugte" bespreken bij: F. Reins, tel. 0523 - 216407 b.g.g. D. Lenters tel 0523 - 216235 ************************************************************************

PAASBINGO: Net als voorgaande jaren hopen we dit jaar ook weer een paasbingo te organiseren, met natuurlijk weer een SUPERBINGO waar een mooie prijs mee te winnen is. Deze bingo wordt gehouden op ZATERDAG 30 MAART om 20.00 uur in "DE HEUGTE". ************************************************************************

55+ BILJART

Bent u 55 plussers, donateur van de Heugte en hebt u zin om eens een balletje te stoten op het biljart, dan bent u hartelijk welkom op de 55+ biljartgroep, we komen één keer per maand bij elkaar op donderdag avond. Inlichtingen bij F. Reins tel. 216407. ************************************************************************

PLAATSELIJK BELANG RADEWIJK

Op 28 maart as houden wij onze jaarvergadering. Deze zal geouden worden in dorpshuis De Heugte, de aanvang is 20.00 uur. Naast onze huishoudelijke zaken, zal er een spreker zijn die het een en ander zal vertellen over de Algemene Hulpdienst in Hardenberg. INFOINFOINFOINFOINFOINFOINFOINFOINFOINFO

5


't KOMPAS De laatste tijd krijgen wij, als bestuur van de school, regelmatig vragen over een mogelijke sluiting van onze school. Langs deze weg willen wij dit hardnekkige gerucht uit de wereld helpen. Wanneer wij het aantal leerlingen van onze school bekijken, alsmede de berichtgeving over de sluiting van de O.B.S. aan de Hocgenweg hebben gevolgd, dan is een dergelijk gerucht wel begrijpelijk. Echter openbare scholen vallen onder de gemeente terwijl onze school een zelfstandige vereniging is. Door de rijksoverheid zijn een aantal regels opgesteld en zolang wij ons, als vereniging, hierbinnen kunnen handhaven kunnen wij "overleven". Onderandere was een samenwerkingsovereenkomst met andere scholen, een mogelijkheid om de school open te houden. Door deze overeenkomst wordt niet uitsluitend naar het aantal leerlingen per school gekeken, maar naar het totaal aantal leerlingen van de samenwerkende scholen. In 1994 zijn wij zo'n samenwerkingsovereenkomst, voor een periode van 10 jaar, aangegaan. Dit betekend dat de school, zolang deze overeenkomst van kracht is, open zal blijven. Dit was dan ook voor het bestuur van de school aanleiding om een aantal zaken grondig aan te pakken. Zo werd het gebouw nauwkeurig bekeken en werden verbeteringen/ aanpasingen ter hand genomen (b.v. ramen, toiletten, etc.). Verder werden er een aantal bestuursbesluiten genomen en uitgevoerd m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs. Ook voor de komende jaren hebben wij hiervoor reeds de nodige financiĂŤle middelen gereserveerd.

6


Verder zijn de speeltoestellen opgeknapt en werd voor de verschillende groepen e.e.a. aangeschaft. Het meest opvallende is wel het klim-/glijtoestel op het schoolplein. Daarbij werd het door ons als zeer plezierig ervaren, dat een groot deel van de werkzaamheden door Radewijkse ondernemers kon worden uitgevoerd. Uit het vorenstaande mag blijken, dat de school nog lang niet dicht gaat. Als bestuur zijn wij van mening, dat de school in onze gemeenschap een belangrijs rol vervult. Het is dan ook onze wens, dat wij in Radewijk een breed draagvlak zullen vinden en dat het aantal kinderen op onzeschool zal toenemen. Heeft u verder nog vragen neem dan gerust contact met ons op. Ook kunt u lid worden van onze vereniging en kunt u rechtstreeks uw invloed laten gelden. Namens het bestuur van 't Kompas W. Boonstra, Radewijkerweg 22.

VELORA'S "BUURTFEEST '96" DEN VELDE 10+11 MEI 10 mei: 11 mei:

-NORMAAL voorpr. "Veur Disse Kear" - "Coj-Boj-Dag" -Gratis Kinderprogramma met Spelcnc:rcult · Achtkamp + Aardappelschieten Concert "Crescendo" Grote Feestavond m.m.v. "The Lucky Stars" + verrassingsact

Voorverkoop voor Radewijk e.o.: (start za. 6 april) - Fam. Valk- Radewükerweg 40- tel. 0523- 216308 - O.b.s. Den Velde- Zwolseweg 1 -tel. 0524- 562174

Stichting AktlvlteitencommiSSie -vELORA~ Secr. Oick de Jeu· De Hoge Esch 22 • 7783 CC Gramsbergen- Tet. 0524 • -~16 ~-9-9--~~!~- _

7


Pedicuresalon

Pedicuresalon "Aiine" Lange Waand 12 7783 ES Gramsbergen Tel : 0524- 562667

et Gespecialiseerd in "Diabetische voet". <t Ook ambulant werkend. til Behandeling volgens afspraak.

Marsman v.o.f. Stationsstraat 24 7783 AS Gramsbergen Telefoon: (0524) 56 13 39 Telefax: (0524) 56 27 00

Redactie ROKER PROAT. In redactie van de ROKER PROAT hebben zitting : Elly Gort. lna Grendelman. Jan Kamphuis. Herbert Lansink. Giny Reins.

Noordoosterweg 30, Radewijkerweg 28, Radewijkerweg 66a, Radewijkerweg 8, Radewijkerweg 25d,

Tel: 216541 216339. 216547. 216588. 216518.

Voor vragen en opmerkingen kunt U bij alle redactieleden terecht, correspondentie en/of copy graag naar Jan Kamphuis sturen.


toneelvereniging

__(]) -1-<e''

,,<=YUJ Beste mens'n,

't Seizoen zit d'r sowat op. Tegen de tied dat jullie dit leest dan hebbe wej de toneelboekies in de kaste legt. 't Was wer een gezellig seizoen. Wej hopt datjullie dat ok vund'n. Twie keer binne wej uut speul'n west. Ien keer op de Hoogenweg, veur de Oranjeverieniging en ien keer in Ommerkanaal, veur de Plattelandsvrouw'n. De meeste uutvoeringen waren natuurlijk in De Heugte. Namens de toneelverieniging wille wej jullie allemoale hartelijk bedanken daj wer bint west kieken. Volgend seizoen hoppe wej wer een mooi stuk op te voeren. W ej go at d'r van uut dat jullie dan ok wer komt. Stel dat d'r nog luu bint die 't toneelspeul'n wamooi lek, kom dan is een ker kiek'n op 'n maondagoamd. Veur merinformatie kun ik ok Gerrit Reinseem bell'n, tel. nr. 216518. Doe 't gerust want 't is zoo gezellig, ie weet nie waj mist. Zo, mer heb ik eiglijk nie te vertellen op dit moment. Luu goet goan en vรถlle wille, Margien. 9


,~

OOEJROCJD)ITJJOC

n

jil ID1IN1DECC1HINJ oBJ [

Ontwerp - Aanleg

-

Onderhoud

Oudestraat 17 7783 AV Gramsbergen

- Tuincentrum

g

/

Tel: (0524) 56 16 28 Fax: (0524) 56 21 02

Het is ons vak er iets moois van te maken

ALBERT VASSE

Bloemenboetiek

Tet. .

·

"De Smidse"

052<t-s6 1020 Grom

De Groente- en Fruitspecialist

DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES

Sbergen

Tel. : 0524-56 7298 Gramsbergen

Loon- en spuitbedrijf H. Lennips Boterdijk 2

7793 HO HOOGENWEG

tei.:0523 - 261567 Wij houden ,:)ns aanbevolen voor complete aardappelverzorging. (evt. levering van pootgoed) Ook regelen w1j de afname.

*

de

Verder zijn wiJ gespecialiseerd 1n kippemeststroo1en. gewasbescherming. kali-SF strooien. etc. etc.

fax 265591


Hallo sportvrienden. Onze eerste vergadering zit er weer op en dus hebben wij de data weer vastgesteld van ons nieuwe jaarprogramma. Deze data kunt u dus alvast noteren. * Op 30 april is er weer voor alle schoolgaande kinderen wat leuks te beleven op het sportveld. * Gekostumeerd voetbal houden we OP vrijdagavond 14 juni, aanvang 19.00 uur. * Het stratenvolleybaltoernooi is op 23 juli. Dit jaarlijks terugkerende festein is natuurlijk gepland voor de hele dag, we beginnen om 10 uur. Naast natuurlijk veel deelnemers,hopen we op nog veel meer toeschouwers,die de zich in het zweet sportende spelers kunnen aanmoedigen. *We hopen dat het woensdagavond 14 augustus mooi weer is, zodat er dan weer gefietst kan worden onder schitterende omstandigheden. De start is bij de Heugte. * Vrijdag avond 11 oktober is weer onze jaarlijkse bingoavond, dus bingoliefhebbers, maar natuurlijk ook alle anderen kom dan naar de Heugte. * Dan is er op vrijdag 15 november weer de sjoelavond. Wat ons betreft zal het een sportief en vooral gezellig seizoen worden, U doet toch ook mee? 11


De proatpenne

Een interview met Gertjan Weerts Lindeldijk 5 Radewijk *... Hallo Gertjan, ik mag toch wel een paar vragen stellen. gertjan. Ie goal oe gang moar. * ... Ben je hier geboren. gertjan. Joa helemaal in 1964. * ... Je was zeker wel een flinke baby. gertjan. Joa ik woog geluuf ik 12 pond * ... Je woont momenteel met je moeder hier. gertjan. Joa en dat geef morakels goed * ... Gertjan toen ik hier aan kwam rijden zag ik een tractor staan, maar ik dacht wat een gekke boer, wat moet die man toch allemaal met dat hout, hoe zit dat? gertjan. Kiek dat ztf zo, mien va boerde wat en verkocht wat hout en deed timmerwerk vuur de boeren in de buurt, noa min va was overleden kwam alles op mien scholders. * ... Zo, zo je hebt zek~r gevoel voor de handel. gertjan. Kiek dat zit zo, ie mot oe ogen altied de kost geven, want overal ligt wel handel * ... Maar je bent gespecialiseerd in het timmerwerk en de houthandel? gertjan. Kiek dat zit zo, tegenwoordig kriegen de mensen steeds meertieden de bediening van de gereedschappen worden steeds makkelijker, en het toaten doen kost volgens mien oordig wat. * ... Wat kun je zoal maken? gertjan. Kiek dat zit zo, wat za aanmien vroagen maak ik.

12


108119-

voeder

We zijn net zo thuis in de buurt als u De Ra bobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Ra bobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank vàn mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke con-

tact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedriJfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank


OPGETELD DE BESTE • 111.

ALFRING De Oostennaat 60 Gramsbergen (t.o.

het NS-statton)

Dr. A. Schweitzerplein 4 Hardenberg

Voor een geslaagde discoshow neem je toch geen risico/ Dan neem je

Europe drive-in show GOED EN BETAALBAAR

OOK VOOR KARAOKE PARTY'S

Europe, wie anders Bel voor meer info: 0524-562285, b.g.g. 0523-216370


* ... Ook huizenbouw? gertjan. Noe dat net niet, maar een dikke verbouwing das wel leuk, maar het maoken van kozienen en schuurties en hekken kan niet scheeln wat, dat maak ik. * ... Heb je nog toekomst plannen? gertjan. Kiek dat ztl zo, um dat er steeds meer vraag is naar bouwmateriaal wil ik wel een bietie verbouwen, zo wil ik al de olde schuurn opruum en opknappen, en een beter werkploatse. * ... Gertjan jou gevleugelde uitdrukking is "mot in de knippe zitten". gertjan. Kiek dat ztl zo, ie kunt wel naar de bank gaan en dan kun ie zo veule geld kriegn ai wilt maar min moe zegt a/lied het mot in betaal zien, ik heb liever alles in de knippe. * ... Met andere woorden alles moet betaald zijn wat je bouwt? gertjan. Krek. * ... Volgens mij gaat het heel goed? gertjan. Hoe zo. * ... Volgens mij Gertjan ben je een schaap met vijf poten. gertjan. Kiek dat zit zo, ik heb liever de vijfde poot in de panne, ik hou wel van een lekker stukie vlees. * ... Gertjan ik wens je in de toekomst goede zaken, en dat je maar snel een bloeiend bedrijf mag hebben. gertjan. Kiek dat is ook niet neudig want personeel heb ik niet * ... Maar een mooie secretaresse dat is toch wel gemakkelijk? gertjan. Noe zoon wichie daar muf ie tegen aanlopen.

Nou wie weet in de toekomst, en hartelijk bedankt voor het open interview De proatpenne wordt doorgegeven aan GerritJan Snoeijink

13


Kinderhoekje

14


HOUTBEWERKINGSBEDRIJF

W. VALKMAN voor kozijnen, ramen en deuren Boterdiik 4 • 7793 HD Hoogenweg Talefoon 0523 . 26 77 80

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 - 216362 bgg 06 5291 8796 Fax. o523- 216224

Voor al uw Loonwerk en Kraanwerkzaamheden HOOI

Fouragehandel

en STRO

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

Mastdijk 2 7791 RN Radewijk Telefoon 0523- 216440


EGGENGOOR BV. AANNEMINGSBEDRIJF

Gespecialiseerd in : Diepploegen, woelen, (zware) egalisaties sloten graven en opschonen, dammen aanbrengen, plaatsen bronbemaling en riolering, aanleg klinkerwegen en erfverharding, Beschoeiingen, plaatsen van afrasteringen, plaatsen kunstwerken, stuwen, overlaten, enz.

Radewijkerweg 13a, 7791 RJ Radewijk Tel. 0523-216212 Fax. 0523-216519


* we deze winter eindelijk eens een keer bijna zijn ingesneeuwd

* er een schoorsteenbrand geweest is in Radewijk * er niet alleen ijsmeesters uit Friesland komen, maar er ook een

paar uit Radewijk afkomstig zijn. * deze ijsmeesters niet goed naar de echte ijsmeesters hebben

gekeken. * ze de dikte van het ijs niet met een speciale ijsdiktemeter, maar

met hun benen gingen meten. * ze daarbij een nat pak kregen. * er in Radewijk een nieuw soort melker komt.

* deze geen koeien- of geitenmelker is. * er iemand door een operatie een verjongingskuur heeft ondergaan * er iemand in Radewijk een t-shirtje heeft gewonnen * ze niet zomaar er mee gaat rondlopen

NO~

DAN WEET U HET NU!! 15


SNUFFELHOEKJE Wanneer u iets te koop hebt of vraagt wilt ruilen, of iets zoekt e.d. kunt u dit plaatsen in ons "Snuffelhoekje" Hiervoor vragen wij 2,50 vergoeding

TE KOOP TE KOOP TE KOOP TE KOOP TE KOOP Âą 24 meter plastic dakgoot halfrond, geheel kompleet met eindkappen, uitloopstukken en beugels. 22 meter zinken dakgoot halfrond, geheel kompleet met eindstukken en uitloopstukken. Âą

1 spiraal bedbodem atm. 140 x 200 cm. Te bevragen bij K. Reins, tel. 216402 ***********************************************************************

PAASEIEREN ! De gezamelijke sierverkoop voor Radewijk en omstreken: De Radewijker Molen "Windlust", en G. Kamphuis (Achterin) geven het volgende aan u door: Bestellingen 1 week van tevoren, verpakkingsmateriaal graag zoveel mogelijk meebrengen. Voor informatie: 0523 - 216291 of 0523 - 216285.

16


A2rarisch loonbedrijf

PRENGER

TEL.: 0524 -561229 Den Velde H.H. LANDBOUWERS: Voor al uw loonwerkzaamheden in deze omgeving moet u zijn bij:

PRENGERS'S LOONBEDRIJF Niet duur wel beter!

Beleefd aanbevolen

Houthandel en Timmerbedrijf

WEERTS L:indeldï_jk 5 7791 RD Rade~:ijk

Tel. : 0523 - 216238 '

Pc111

neslaurant I

I

/~\

BOHOl · \

lAI1 _. 'lltP\UI~ -- .. -- \

1

Radewijk Bank: Rabo Hardenberg rek.nr . 3849.77.286

Eig .: A Ier Braake Radewijkerweg 47, 7791 RK RADEWIJK Tel.: 0523- 216310

95 jaarplaatsen

45 toerplaatsen

bungalow verhuur

3tacaravan verhuur

overnachtingen per dag

restaurant

snackbar

afhaallilaal tijden

steengrillen

barbeque's

ree3ten&partijen

ver~aderingen

prijzen op afspraak vraag vrijbijvend naar de mogelijkheden.


Venekeringen ? Praat eerst eens met ons!


PROGRAMMA 21 maart ¡ 22 maart 23 maart

Wijkavond Herv/Geref Ouderavond OSS Den Velde Loonbedrijf Hutten zaalvoetbaltoernooi

19.00 uur sporthal Gramsbergen 25 maart

NCVB (Oosterik)

28 maart

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

29 maart

Ouderavond 't Kompas

30 maart

Oud papier OSS Den Velde

4- 6 april

Oud papier 't Kompas (zat tot 12.00 uur)

11 april

Jaarvergadering D.L.E.

25 april

Wijkavond Herv/Geref.

30 april

Koninginnedag

2- 4 mei

Oud papier 't Kompas (zat tot 12.00 uur)

10- 11 mei

Velara buurtfeest 1996

13 mei

NCVB afsluitavond

30 mei

Puzzelrit buurtvereniging

6- 8 juni

Oud papier 't Kompas (zat tot 12.00 uur)

14 juni

Gekostumeerd voetbal

4- 6 juli

Oud papier 't Kompas (zat tot 12.00 uur)

6juli

Stratenvolleybaltoernooi

13 juli

Oud papier OSS Den Velde

14 augustus

Fietstocht sport

31 augustus

Reis buurtvereniging

Copy voor de volgende Rokerpraat graag inleveren voor 1 iuni 1996


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.