Roker Proat 1995 J04 nr. 3

Page 1September 1995, 4e jaargang nr.3

REDAKTIE-KRABSBELS

Na de vakantie en een wanne zomer hebben we weer een ,.Roker proat,. in elkaar kunnen draaien. Voor de nieuwe rubriek ,.Even voorstellen,. hebben we deze keer niet wat ontvangen, maar er zijn de laatste tijd in radewijk veel nieuwe bewoners komen wonen, of die komen er nog, bij deze zouden we zeggen stel u eens voor in deze rubriek. Verder is wat de activiteiten betreft de afgelopen zomer, het gekostumeerd voetbal en stratenvolleyhalf playbackshow/ karaoke weer goed in de smaak gevallen volgens ons. We hopen dat u weer veelleesplezier zult beleven aan deze ,.Roker Proat,. De redactie

============================================ Copy voor de volgende Rokerproat graag inleveren voor 25 november.

l


Activiteiten Commissie 't kompas

Radewijk, bedankt. Onlangs hebben 3 leerlingen van 't Kompas te Radewijk een cheque t.w.v. f 1543,00 overhandigd aan de Baalderborg. Dit bedrag hebben de leertingen tijdens de avondvierdaagse bijelkaar gelopen door zich te laten sponsoren voor de actie " Help ons de bus in ". Zaterdag 9 september was er een gezellige rommelmarkt die gehouden werd in de school "t Kompas te Radewijk. De kinderen probeerden zelf ingebrachte "rommel" te verkopen om zo hun spaarpot te spekken. De Activiteiten Commissie van 't Kompas zorgde voor de verkoop van o.a. koffie, gebak, broodjes worstfb.amburgers, ook de verkoop van zelf gebakken cake's e.d. was erg in trek. De raad- en doe-spelletjes werden gewonnen door: - dartspel: Hendrik-Jan Bruggeman (een taart) - krentebrood: Jose Valk - bloem&tukje: A.J. Oldehinkel Mastdijk 1 - cadeaubon: G.J. Roelofs - zuivelpakket: Wiljan Roelofs Dus iedereen bedankt, mede door u is de kas van de activiteiten commissie aangevuld met een bedrag van maar liefst f 1280,00. Activiteiten Commissie 't Kompas Radewijk

2


meng_ voeder

We zijn net zo thuis in de buurt als u De Rabobank is een bank met een idee. Het 1dee dat je samen sterk bent. De Ra bobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank vàn mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke con-

tact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedriJfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een

bank die net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank


OPGETELD DE BESTE • 111 _,

ALFRING De Oostennast 60 Gramsbergen

(to. het Nktatlon)

Dr. A. Schweitzerplein 4 Hardenberg

Voor een geslaagde discoshow neem je toch geen risico! Dan neem je

Europe drive-in show GOED EN BETAALBAAR

jï .,.·. :,qoKvqpRi~~~~P~J?O~";:,;~I Europe, wie anders Bel voor meer info: 05246-2285 b.g.g. 05238-6370


toneelvereniging

-lcei) w.

~(]) //(:::7 Beste mens'n,

Noa een lang hiet sommer hebbe wej de toneelbuukies maar is wer uut de kaste haalt. D'r lag een klein bettie stof op en dat mos d'r neudig of. Wej bint a wer drok an 't repeteer'n. 't Toneelstuk veur dit seizoen speult zich of op een loonbedrief. Hier is van alles an de haand en mangs gebeurt d'r rare ding'n. 't Stuk hiet 'n vrรถmde rekening en is schreem'n deur Herman van der A. Hoe vrรถmd die rekening precies is .... dat loa wej nog eem in 't midd'n. Wej hopt daj allemoale komt kieken en de lachspier'n flink gebruukt. Wej speult op 17 november en 9 december in de Heugte. Veur de volgende uutvoeringen muj de Toren mar eem in de gaten hoalen. Net as veurig jaar hebbe wej twie kaartverkoopadressen namelijk Gini Reins tel. nr. 6518 en Annie Veneman tel nr. 6594 in Rake. (wat aj mut drei'n noa 10 oktober dat weet ik zo nie, maar daar komt jullie vast wal uut) Stel daj denkt, toneelspeulen dat lek mej wa wat, kom dan gerust een keer op een moandagaomd kieken in De Heugte. Veur meer informatie kun ie ok altied eem bell'n met Gerrit Reinsen den hef 't zelfde telefoonnummer as Gini (zien vrouw). Genog e praat, wej hopt daj allemoale een keer komt kieken bej ien van de uutvoeringen. Ik sol zegg'n, tot dan. Luu goet gaan en vรถlle wille, Margien

3


DE HEUGTE 2 DECEMBER 's Middags om twee uur zal Sinterklaas weer een bezoek brengen aan ons dorpshuis. .Alle kinderen tot en met de basisschool zijn hier van harte welkom. 21_ DECEMBER Zoals ieder jaar organiseren we ook dit jaar weer een Bin~oavond. Er zijn natuurlijk weer mooie prijzen te winnen voor de komende feestdagen. En als klapstuk van de avond de Superbingo t.w.v. /100,=. We hopen dat we u zien op 21 december om 20.00 uur in het dorpshuis.

~-

().

Uitslag ballonnenwedstrijd" 5 MEI VIERING" -

Mathieu Meerlo, Nathanael Boonstra Ron Meijerink Eelco Hutten Jeroen Hekman Anneke en Ronnie Kelder Marion Reefman

Trendelburg Harsewinkel Versmold Teekienburg Hรถrstel Geerte Twist

4

225 km 120 km 110 km 80km 63km 31 km 21 km


EGGENGOOR BV. AANNENITNGSBEDRIJF

Gespecialiseerd in : Diepploegen, woelen, (zware) egalisaties sloten graven en opschonen, dammen aanbrengen, plaatsen bronbemaling en riolering, aanleg klinkerwegen en erfverharding, Beschoeiingen, plaatsen van afrasteringen, plaatsen kunstwerken~ stuwen, overlaten, enz.

Radewijkerweg 13a, 7791 RJ Radewijk Tel. 05238-6212 Fax. 05238-6519


HOOI

en

Fouragehandel

STRO

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

Mastdijk 2 - 7791 RN Radewijk Telefoon: 05238 - 6440

Voor t3oeren Burgers en Buitenlui Alle soorten (bakkers) meel Ook pannekoeken-

Alle soorten mais- en graszaden, ook spor. tveld-mengsels ~

~ meel

Fa Ter

V~ord\

05238-6285

Radewijk Alle soorten dierAlle soorten voeders kunstmest Ook honde- en katteNu ook KAS en MAS brokjes los ver-krijgbaar-


[oen ik de Proatpenne kreeg aangereikt van Jan Weertel vertrouwde h i j me toe, dat "proa tn" volgens hem geen goede Roker zegswijze was. Hij dacht dat het "prootn'' zou moeten zijn. i·iijn vrouw i•larijke Hagg-kenner van de biologie- en ikzelf-kenner Vdn de psychologie- hadden ons al vaak verbaasd over de vele bijzondere planten, dieren en mensen in Roke. 1•1et name ook hun taaltje kwam ons als tamelijk onverstaanbaar over. Deden die mensen dat wel goed, vroegen wij ons af. Ik besloot mijn moeder, een echte Groningse, om raad te vragen. Volgens haar komt de klank ''oa" a11een in GroningenenDrente voor, niet in Overijssel( ze woont zelf in Enschede ). 0us ergens iD de buurt van Gramsbcr9en zou de .. oa" moeten verdwijnen. En het boek "Spreektaa 1 van Gramsbergen" (H. J. Roelofs, 1992) bevestigt dit verschijnsel: in Gramsbergen zeggen en schrijven ze nl. al "proten(spr. prootn) - praten"(pag. 49) en "prootwater borrel"(pag. 49)! Dus daardoor konden WlJ jullie Rokers nooit goed verstaan: jullie prootn verkeerd! Willen jullie daar nu eens mee ophouden? Jullie zeggen toch ook geen "Roake"? Hoe is deze taalverminking nu ontstaan? i•lisschien wel door die irukbezochte toneelvoorstellingen in de Heugte. Die zijn nl. allemaal van de Drentse schrijver Herman van der A. Hij heeft alle Rokers gehersenspoeld, ze jarenlang z'n Drentse ''gepraat'' in de mond gelegd! Zo. dat lucht op. Nu lK dit dialect-probleem heb opgelost wordt ik steeds overmoediger. Ik doe er nog een schepje bovenop. Ja, ik ga me ook mengen in de discussie over de herkomst van het woord "Radewijk". Waarom ook niet, want zoals meestal in de wetenschap zijn er vele verklaringen mogelijk. Dus ook de mijne. De verklaring van Jan Woertel in de vorige aflevering van uw lijfblad vond ik heel aardig, maar toch niet overtuigendesorry Jan .. ). Jan graaft zoals gewoonlijk weer veel te diep, hij gaat veel te ver in de tijd terug. De naam "Radewijk" stamt nl. uit het eind van de Tweede wereldoorlog! Het geeft een mens. al te denken, als je geregeld post ontvangt met daarop als bestemming ''Raderwijk". "Rade" was oorspronkelijk "Rader". en dat is weer van het Duitse "Fahrräder" dus "Fietsen". En "wijk" komt van "wijken" of "vluchten". Radewijk betekent dus "FietsPnvluchtplaats"!! Tijdens hun vlucht hebben veel Duitsers hun gestolen fietsen in Rake achtergelaten, waarna ze hals-over-kop de groene grens zijn overgestrompeld op weg naar Hause. Je ziet nu nog steeds opvallend veel oude Rokers op oude fietsen, zoveel zelfs, dat de buurtbus om klandizie moet smeken! Ik geef de Prootpenne door aan buurvrouw inFietsenvluchtplaats.

Jacquel ine

Bei j len-Geerts,

Henk Fahner.

5

mijn


SPORTNIEUWS BADMINTON

op 31 mei Zl.Jn er wedstrijden gespeeld om de bekers voor het seizoen '94-'95 te verdelen. De finale dubbel werd gespeeld door: ina grendelman - dinie waterink alie reins - betsie spijkers. De wedstrijd werd gewonnen door alie - betsie. De finale enkel werd gespeeld door: alie en ina. In 2 sets werd de wedstrijd gewonnen door alie. SJOELEN

op 31 mei konden de punten van het seizoen '94-' 95 worden geteld en wist men wie winnaar van dit seizoen was. voor het eerst dit jaar waren er voor de heren 3 prijzen + wisselbeker en de voo.r dames 3 prijzen + wisselbeker. De uitslag was: heren 1e prijs Johan Kiwiet 2e prijs Jan Eggengoor 3e prijs seine Kiwiet dames 1e prijs Dina Hamberg 2e prijs Dina Waterink 3e prijs Bertha Meijering NATIONALE FIETS- EN MOLENDAG

op zaterdag 13 mei j .1. was de nationale fiets- en molendag. Bij de molen in Radewijk kon men op deze dag pannekoeken eten. Het weer was er wel naar. Er was veel wind. Maar liefst 3 fietstochten kwamen langs de molen. Het was er een gezellige drukte. ook vanuit de bevolking van Radewijk werden er veel pannekoeken opgehaald. Het spek dat in de pannekoeken zat werd ons aangeboden door de fa. Hoy. onze dank hiervoor. De opbrengst Âą fl. 700,-- ging in de kas van de sportcommissie. Alle fietsers en bevolking bedankt!!!

6


GEKOSTUMEERD VOETBAL

Vrijdag 23 juni werd met maar liefst 8 teams het gekostumeerd voetbal gespeeld. Alle teams hadden erg hun best gedaan om er zo mooi en origineel mogelijk uit te zien. Maar er moest ook nog gevoetbald worden. Er waren twee poules met elk 4 teams. Iedereen had het goed naar de zin. De 1e prijs ging naar de travestieten en tweede werden de keukenprinsesjes?? derde de gekleurde regenboog.?? De originaliteitsprijs ging naar de travestieten. VOLLEYBAL

Zaterdag 8 juli volleybaltoernooi. Het was warm, warm, warm en dan ook nog volleyballen. 12 teams deden mee. Verdeeld over 2 poules van èlk 6 teams. Het was een spannende strijd. De stobbenhaarweg had dit jaar kans op het behouden van de wisselbeker. Dit is helaas niet gelukt. De 1e plaats ging naar de twijfelaars de 2e plaats naar de mastbrekers. FIETSTOCHT

Woensdagavond 16 augustus kon er weer gefietst worden. Het was zeer goed fietsweer. weinig wind - veel zon. De fietstocht was Âą 25 km. onderweg was er nog tijd voor een kop koffie met een koekje. Voor de kinderen was er limonade met chocola. Vergeleken met vorig jaar waren en minder sportieve fietsers. Na de fietstocht kon men in het de Heugte het ontsnapte vocht weer aanvullen. Alle deelnemers bedankt voor het meedoen toeschouwers bedankt voor het aanmoedigen. De Heugte bedankt voor alle hapjes en drankjes. DATA BINGO vrijdag 13 oktober 1995 in de Heugte kinderbingo van 19.00 - 20.00 uur bingo vanaf 20.00 uur. SJOELEN vrijdag 10 november in de Heugte vanaf 20.00 uur.

Namens de sportcommissie, Erna Hagedoorn.

7

en


KLEURPLAAT VOOR DE KLEUTERS

8


HOUTBEWERKINGSBEDRIJF

W. VALKMAN voor kozijnen, ramen en deuren Boterdijk 4 - 7793 HO Hocgenweg Telefoon 05232 - 6 77 ao

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER Wielenweg 6 n91 HA Radewijk Talefoon 05238-6362 bgg 06 5291 8796

Voor al uw Loonwerk en Kraanwerkzaamheden Redactie ROKER PROAT. In redactie van de ROKER PROAT hebben zitting: Elly Gort. Roelie Hutten. Jan Kamphuis. Herbert Lansink. Giny Reins.

Noordoosterweg 30, Westeindigerdijk 12, Radewijkerweg 66a, Radewijkerweg 8, Radewijkerweg 25d,

Tel:

6541 6487. 6547. 6588. 6518.

Voor vragen en opmerkingen kunt U bij alle redactieleden terecht, correspondentie en/of copy graag naar Jan Kamphuis sturen.


--~ampina j

~

-

DIVERSE SOORTEN IJS ZOALS ONDER ANDERE :

~

ROOMBEKERS CONO'S JIVE YOGHURT IJS IJSTAARTEN ROOMROLLEN J. Valk Hadewijkenvcg 40 Hadcwijk 路 tel. 052;.38 - 63(~

1 LITER

SUIKERVRIJ IJS WATERIJS ZONDER KLEURSTOF

~ ~

~'/ ~ ~

Radewijkerweg 37- Telefoon 05238-6497

*VERJAARDAGEN *FEESTEN *VERGADERINGEN Afspraak: Fam. Valk Tel. 05238-6308

~ "..,.:

Cafetaria

DE

Pr~n~enhof dr. Schweitzerplein 3 7772 AR HAROENBERG Tel. 05232~65757

11'1ill'lll ~-

;::- 111

~

l~~


~

~

hat9etJoott ASSURANTIËN & MAKELAARDIJ

Al meer dan 90 jaar ZEKERHEID! Verzekeringen Pensloenen Sparen

W··. ~

V~~ "

LIDNW

!MI -·· NVM -~

Makelaardij o.g. Taxat1es o.g. F' .. 1nanc1enngen

Rheezerweg 44 - 7771 TG Hardenberg - Telefoon (0523) 261490 - Fax (0523) 267819

SNUFFELHOEKJE Wanneer u iets te koop hebt of vraagt wilt ruilen, of iets zoekt e.d. kunt u dit plaatsen in ons "Snuffel hoekje" Hiervoor vragen wij f 2,50 vergoeding

TE KOOP:

Thermopaneruit

Fam. F. Reins tel.: 6407

9

maat: 128,5 x 123 an


o~09Jite

O.B.S. DEN VELDE Openbare school voor Basisonderwijs

Zwolseweg 2 7786 BH Den Velde Tel. 05246-2174

"OENWtD~

~

NIEUWS-BULLETIN

SCHOOLMARI(T & PAJIIERAI(TIES De schoolmarkt van april jl. heeft een bedrag van f 2100,- opgeleverd. Ook de papierakties lopen voortreffelijk. In goed overleg heeft de Ouderraad besloten om hieraan een goede bestemming te geven, nl. • Aanschaf van twee extra computers, zodat iedere kl~s nu is voorzien van een eigen computer + programma's. Een lang gekoesterde wens van het team is hiermee in vervulling gegaan. • Reservering van een groot bedrag voor speeltoestellen buiten. • Structurele bijdrage in aanschaf handvaardigheidsmaterialen ledereen die hieraan een steentje heeft bijgedragen heel hartelijk dank!

'Piifiifildi(iliS Voor dit nieuwe schooljaar staan de volgende data gepland: • 30 maart • 30 september • 4 november • 4 mei • 9 december • 8 juni • 20 januari • 13 juli • 24 februari

EEN GREEJI UIT DE AGEtnM • • • • • • • • • •

4 oktober 6 oktober 18 oktober 23 ™ 27 okt. 6 november 5 december 18 december 21 februari 22 maart 27 april

- 1e ronde Kinderzegelaktie - Kopy schoolkrant inleveren - Uitgave Schoolkrant - Herfstvakantie - Algemene Ouderavond - Sinterklaas - Kerstviering ouders/leeriJschoolkring - Schaatsen in Thialf Heerenveen - Feestelijke Ouderavond - Schoolmarkt

O.b.s. Den Velde- Zwolseweg 2- 7786 BH Den Velde- Tel 05246-2174

10


~

~-

bouwbedrijf

tervoorde

Westeindigerdijk 18 ~ 7791 AV

RADEWIJK

Tel. 0 5 2 3 2-6 0 4 4 7 VOOR AL UW: Nieuw- en verbouw W.A. mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produkten

HUISJES sportprijzen

Sportprijzen Bert Huisjes Hardenbergerweg 24b 7778 HP Loozen Telefoon 05246 - 2537

I

-

-~j

*BEKERS *ROZETTEN *WANDBORDEN *TROFEEテ起 *VANEN * EREUNTEN *MEDAILLES *RELATIEGESCHENKEN

WormenkwekerD DE HAARE~' 11

Het adres voor VISWORMEN en WORMENCOMPOST '

Stobbenhaarweg 8 - 7791 HE Radewijk Telefoon 05238-6332


1H.J. TIMMERMAN

HOCGENWEG 59 Het adres voor: VENEBRUGGE TEL: 05238- 6 21 7

VEEVOEDERS EN

KUNSTMEST Zowel gezakt leverbaar als in but~.

-------

-~---~-----

Dotattiscl1c Vijvcrt~itt A~a Hofma11 Voor een gezonde, heldere vijver Waterflora Ada Hofman Westeindigerdijk 3, 7778 HG Loozen, gem. Gramsbergen • Ruim 2 ha. • 30 tuinen met 50 vijvers • Daktuin van600m 2 ·Ruim 3000 verschillende soorten planten. Geopend 1/4- 1/11, di. t/m zo. van 10.00- 17.00 uur Kinderen tot 12 jaar worden niet toegelaten. Entree fl12,= p.p., groepen reductie

Westeindigerdijk 12 7791 RV RADEWIJK Telefoon: 05238-487

Voor al uw: • gieren • inkuilen • kraanwerkzaamheden • graslandverzorging • ploegen • hooipersen • spuiten • kalkstrooien • beregenen • enz.


JAARPROGRAMMA 1995/1996

• NCVB.

RADEWIJK.

12 september Startavond in de Geref.Kerk Heemse Spreekster: Mevr. C. Jaarsveld uit Soest. Onderwerp B(l)oeiende wandkleden. Orgel Joop Dijkstra Zang Mevr·. G. SloL-I!essing. 9 oktober in de Herv. Ker·k Radewijk. Spreker Ds. Rijks uit Lutten Onderwerp: Moslimvrouwen 6 november Wenskaarten maken. 13 november in de Geref. Kerk Radewijk Spreker• Dhr·. Lan ting uiL Hoogeveen Onderwerp: Vertelling en dia's over de Grittenborg. 4 december Sinterklaasavond. 18 december in de Herv. Kerk Radewijk Ker·stavond. Deze avond wordt verzorgd door Mevr. KostersHeijink uit Dedemsvaart. 8 januari in de Geref. Kerk Radewijk Spreekster: Mevr·. Luth uit Wester·haar Onderwerp : Dorkas. 12 februari in de Herv. Kerk Radewijk J aarver•gadering Tuincentrum "De Horizon" werkt deze avond mee. 1 maart in de Geref. Kerk Radewijk Wereldgebedsdag op vrijdag om 19.30 uur. 11 maart in de Geref.Kerk Radewijk Deze avond wordt ons iets verteld over de Cezar therapie 25 maart Bezoek aan het Tuincentrum Oosterik 8 april in de Herv. Kerk Radewijk Pasen Het bestuur verzor·gt deze avond. 13 mei in de Geref. Kerk Radewijk Het eendagsbestuur verzorgt deze avond. Mei: Uitstapje. Wilt u eens een avond meemaken, kom gerust langs, u bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met de secr. J. Oldehinkel-Bril Lel. 05238-6495. Alle avonden beginnen om 19.45 uur.

11


~

1\.)

~0~~~~ ~

wiskunde rijk geschenk aardrijkskunde gabber reuk stapje smeer ekenen nallen

{:~~ent©~

lekker regen slag otter

~

~r-;:::::---....::-==---...\\-.•"':~"''-./:---\

Het is de bedoeling dat je de 'NOOrden aan de hand van de omschrijvingen wegstreept Je houdt dan vanzelf twee woorden over die te maken hebben met de tekening.

~~~@g!PJ1QJ®l?g®}

®co/Jco/J

~c~c4}c4}

De getallen die nog ingevuld moeten worden zijn,

Hieronder zie je een rekenveld met +tekens, -tekens en =tekens. Het 1s de bedoeling dat de getallen die boven het veld staan, ingevuld worden op de lege plaatsen. Je moet er alleen wel VO<X zorgen dat de u1tkomsten van alle sommen steeds kloppen, zowel van boven naar beneden als van links naar A:Chts.

\J@.~f%lfû~~(JJ}&'g®J.

3i' ""'

C1)

0

:;" g.