Roker Proat 1998 Jaargang 07 nr. 3

Page 1September 1998 7e jaargang nr.3

Redactie - krabbels

Beste Rokenaren Na de vakantie, waarin sommige redactieleden erg veel beleefd hebben, beginnen we weer met nieuwe energie aan de Roker Praat van september. Om te beginnen moeten we eerst even wat rechtzetten. Er stond in de redactiekrabbels dat we f 250,- gekregen hadden van het Plaatselijk Belang, maar dit moet zijn Stichting Algemeen Belang. Excuses hiervoor. Wil iedereen die wat inlevert voor de Roker Proat eraan denken dat het op het juiste formaat wordt ingeleverd? Zie formaat boekje. Wij wensen jullie ook nu veel leesplezier toe. Kopij voor het volgende nummer graag inleveren voor 30 November De redactie

1


toneelvereniging

_k//

_(7) //e/Ul Beste mens'n,

Zo, de vakaansie zit d'r veur de meesten weer op. Ok veur oese toneelspeulers want ze bint alweer drok an 't repeteer'n. Elke moandagoamd bint ze te vinden in de Heugte. 't Toneelstuk woar ze met an 't oefenen bint hiet: Een arfenis vol verrassings. Het is een stuk in drie bedriem'n en schreem'n deur Herman van der A. Jantina en Geertina bint twie zusters, ze kriegt onverwachts een grote arfenis. Ie zult begriep'n dat ze de koning te rieke bint. Al heel snel komt d'r zaken veur 'n dag woardeur de arfenis meer weg hef van een argenis. Dolkomische situaties zorgt d'r weer veur dat de lachspier'n goed geprikkeld zult word'n. Wanneer de uutvoering is heur ie te zijner tied. Dat zal sowieso in De Toren vermeld word'n. Wej hopt dat jullie ok dit seizoen weer komt kieken. Now ik sol zegg'n, tot kiekus. Luu goet goan en vรถlle wille, Margien. 2


meng_ voeder

We zijn net zo thuis in de buurt als u De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank vàn mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We / weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank

·'


~ ' Naai- en verstelatelier,../')

HETTY Dk maak van een Lap stof een

passend kledingstuk voor u. rrevens voor al uw verstelwerk. Dn he.t winterseizoen geef ik ook naailessen. · 'Del voor meer lnformatte <Jle.tty 'Borger 0524-5611 56

OPGETELD DE BESTE 111111111

ALFRING De Oostermaat 60 Gramsbergen (to. het NS-station) Or. A. Schweitzerpleln 4 Hardenberg

@TOYOTA Garage Reinders v.o.f. Telefoon: (0524) 56 12 75 7783 AM GRAMSBERGEN


ACN!es, levering en lnstsl/stle van:

computersystemen

satellietapparatuur

o• hard- en software

o• digitaal en analoog

~""

#~" ~'ö0.;,~0

o• vaste en draaibare systemen o• randapparatuur 11c't-~v. ~~o~ o• Inruilmogelijkheden o• verkoop gebruikte computers o• verbouw van uw huidige computer ,\~\>~ UhNftdannodlg: v • dgitale ontvanger o• computercursussen • unlwrwle la:lp o• PC'a met 3 Jaar on atte garantie • toegangsku~smar1Catd)

~~~,-·-------'5cll~

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

openingstijden: maandag 1/m zatllrtlag van13.00 tot 18.00 uur

~eyCom

dinsdag geslotlln

Llnóoldjk 3 R~ r.t 0523-216" 51

Redactie ROKER PROAT.

In redactie van de ROKER PROAT hebben zitting : Ina Grendelman. Inge Hofsink Herbert Lansink. Giny Reins. Jaap Vergouwen

Radewijkerweg 28, Noordoosterweg 35a Radewijkerweg 8, Radewijkerweg 25d, Hanekampsdijk 2

Tel.

216339. 216590. 216588. 216518. 216425

Voor vragen en opmerkingen kunt U bij alle redactieleden terecht, correspondentie en/of copy graag naar Giny Reins sturen. Wilt U zo mogelijk copy aanleveren in een formaat zó dat het op het Roker Proat bladformaat past ?


Nieuws van de Sportcommissie ! Hallo Rokenesen en omstrekers. Het buitenseizoen van de sport(commissie) zit er weer op en vandaar dat dit sportnieuws vooral bestaat uit een terugblik op de evenementen die hebben plaatsgevonden. Veel oud nieuws dus eigenlijk maar ook de evenementen die we nog tegoed hebben komen aan bod én de nieuwe reglementen van de sportcommissie zijn door Plaatselijk Belang goedgekeurd en zijn ook in deze Roker Proat opgenomen. Of de redaktie ze dirckt na dit verslag afdrukt of later of misschien wel eerder, dat laat ik graag aan hen over. Dan nu eerst onze nabeschouwingen. • 20 JlJNI de

dorpenmeerkamp in Bnicht.

Weet u nog wat ik in de vorige Roker Proat schreef? "Dit jaar willen wc echt voor de prijzen g;ian" , nou dat hebben ze in Brucht geweten ook 1 Na weliswaar een rustig begin met ons eigen spel kwam het team helemaal los en hcèoen wc zelfs met ovennacht gewonnen 1 Maar liefst 4 eerste plaatsen van de acht gespeelde spellen leverde, samen met 1 tweede; l derde; 1 ,ierde en 1 zesde plaats (op ons eigen spel), 73 punten op, ruim voor de nummers 2 en 3 respectievelijk Kloosterhaar met 65 en Brucht met 64 punten. Dit succes heeft de sportcommissie samen met en vooral voor het team op 12 september nogmaals gevierd met een gezellige barbecue-avond. • 26 JUNI

het gekostumeerde voetbal op het sportveld.

Het weer werkte dit jaar mee en dus werd er gevoetbald. Zes teams hadden zich opgegeven en streden voor de eer. Dat dit gebeuren altijd gezellig en komisch is zullen velen van u al wel weten en diegenen die daarvan nog niet op de hoogte zijn moeten toch echt volgend jaar maar eens komen kijken. Overigens wijzen diverse namen van de teams daar ook al duidelijk op 1 (zie hier onder).


De uitslag van de sportieve wedstrijden was als volgt :

! De Nieuwbouw ongeslagen met 10 punten. l De Lindeldijk met 8 punten. ,J De Punky Girls met 5 punten. :! De Schief Schieters met 4 punten. ~ De Stobbenhaarweg met 3 punten. ~ De Crazy Girls die janunerlijk puntloos bleven. De originaliteitprijs, waarvoor het team van De Heugte de jury was, ging naar de Schief Schieters.

* 11 JULI het straten-volleybal-toernooi op het sportveld. Oei, oei, oei, oei. Wat hadd'n wi-j ut d'er zoer met ! 1 Al een paar dagen niet zulk mooi weer en een uur voor aanvang een gigantische stortbui ! Wat mutte wi-j now ? ? Een moeilijke beslissing voor de sportconunissie maar omdat het een beetje lichter werd in de lucht toch maar begonnen. En wat was het de rest van de dag lekker volleybal weer. Een beetje winderig maar dat mocht de pret niet drukken. Heel blij waren we met deze wel heel goed uitgevallen beslissing of gok zoals u wilt Dan het toernooi : 11 teams hadden we dit jaar, een mooi aantal, maar liefst 3 · teams meer als vorigjaar I Ga zo door Roke 1 In twee poules werd gestreden om een plaats in de kruisfinales en die plaatsen werden bereikt door de Nieuwbouw en de Mastbrekers uit poule 1 en door de Stobbenhaarweg en de Struisvogels uit poule 2. De halve finales werden gewonnen door de Stobbenhaarweg en de Struisvogels zodat voor de Nieuwbouw en de Mastbrekers de kleine finale overbleef die door de Mastbrekers nipt werd gewonnen met 11 tegen 10. De finale een herhaling van één van de poule-wedstrijden waarin de Struisvogels met maar 1 puntje verschil wonnen tegen de Stobbenhaanveg werd helaas niet zo spannend als die poulewedstrijd en de Struisvogels wonnen enigszins geflatteerd met 19 tegen 4. Zodoende konden dus de Struisvogels voor de tweede opéénvolgende keer de wisselbeker in ontvangst nemen.

* 19 AUGUSTUS de fietstocht voor ;ong en oud. De opkomst was zoals de meeste jaren goed maar kan wat ons betreft nog best wat beter. Zo'n 50 volwassenen en 20 kinderen waren er ook dit jaar weer en aan de reakties te horen doen de meesten daarvan volgend jaar wel weer mee en wordt het voor diegenen die niet hebben meegedaan hoog tijd om daar volgend jaar maar eens verandering in te brengen !

11


De route van 21,5 kilometer voerde de deelnemers door o.a. Vennebrugge,

Ebbenbroek en een stuk door Duitsland waarbij ook paadjes moesten worden befietst waar de meesten echt nog noooooiiit langs waren gekomen. Al met al weer een geslaagde tocht die zeker volgend jaar ook weer een vervolg krijgt !

Zo. dat waren de buiten-evenementen waarvoor we iedereen die daaraan heeft meegewerkt om ze volledig te laten slagen weer hartelijk willen danken. Dat zijn natuurlijk alle deelnemers maar in het bijzonder willen we bedanken : het team van De Heugtedie altijd weer paraat staan om de catering perfect te verzorgen en het team van de Europe-Discotheekie al jaren formidabel mede de sfeer bepalen bij ons volleybal-toernooi en daarbij ook nog het aan-en afkondigen van de wedstrijden verzorgen ! Dan '1til ik u nu nog even wijzen op de nog op stapel staande binnen-evenementen waarvoor uw medewerking uiteraard ook weer absoluut gewenst en noodzakelijk is, dus tot ......... . * 16 OKTOBER bij de bingo in De Heugte. Altijd gezellig , mooie prijzen en iedereen is van harte welkom ! Heeft u nog meer redooen nodig om te komen ? Nee toch ! en tot ......... . • 18 NOVEMBER bij het sjoelen in De Heugte. Ook dit jaar staat weer het Roker-sjoel-kampioenschap op de agenda. Lijkt het u wel wat om deze eervolle titel eens te bezitten ? Begin dan maar vast te oefenen en ding mee voor die eer !

namens de sportcommissie Bert Schone\\ille.


Voor t3oeren Burgers en Buitenlui Alle soorten mais- en graszaden, ook sportveld-Jt mengse 1 s ~

Alle soorten (bakkers)meel Ook pannekoeken) / ' meel

2~-~i: \

Alle soorten Radewijk Alle soorten dierkunstmest voeders Nu ook KAS en MAS Ook honde- en kattelos verkrijgbaar brokjes

~

~

hatge11oott ASSURANTIËN & MAKELAARDIJ

Al meer dan 90 jaar ZEKERHEID ! Verzekeringen Pensioenen Sparen

fW'.~ V~ UDH&,C

m VM

Make'.aardij o.g. Taxaties o.g. Financieringen

Rheezerweg 44 - 7771 TG Hardenberg - Telefoon (0523) 261490 - Fax (0523) 267819


IJS --::::: ijs-specialiteiten en snacks

J.Valk Radewijkerweg 40 tel.:0523-216308 --- .;.,::

l,cuJtt" Radewijkerweg 37 - Tel 0523 - 216497

* VERJAARDAGEN * FEESTEN *VERGADERINGEN

Afspraak: Fam. Reins Tel. 0523 - 216407 bgg Fam. Lenters tel. 0523 - 216235

Dre lpl f l Ki1 Si te lnlhfรถ) f C af etari a

dr. Schweitzerplein 3 7772 AR HARDENBERG tel. 0523 - 265757


reklamestudio

Ontwerpen van:

VISSER

b. b. b.

t:,. b.

logo's huisstijlen advertenties verpakkingen autoreklame tevens:

D.

t:,.

reklamestudio

VISSER

autobelettering reklameborden Radewijkerweg 22 7791 RG Radewijk Tel. 0523 - 21 63 20

Jeannette Soer Hardebergerveldweg 3a 7793 HE Hoogenweg tel: 0523-231882.

5


Even voorstellen ...

Ook aan ons werd gevraagd of wij ons wilden voorstellen in de Roker Pro at. Wij zijn Erwin en Ageeth Waterink en vanaf 27 december 1977 wonen wij aan de Rokerstroate op nummer 25 (zonder toevoeging). Na 2,5 jaar kijken naar 'droomhuizen' kwam er ineens één te koop in Radewijk. Een leuk vrijstaand huis met grote schuren en niet in de bush bush en wat heel bealngrijk was ... ook nog betaalbaar. We waren bij de makelaar toen hij ons vertelde van dit leuke huis in Radewijk. Dezelfde dag zijn we al wezen kijken en ... verliefd. Dus bod gedaan, verkopers gauw tevreden en wij dolgelukkig. Er was één probleem: onze meubels pasten niet in de kamer. Maar zoals jullie misschien wel gezien en gehoord hebben, hebben we in de afgelopen maanden een heleboel op zijn kop gezet, stuk erbij aan gebouwd en sinds de bouwvak kunnen wij onze meubels weer kwijt in onze kamer. En genieten wij weer volop van het liggen op de bank voor de televisie. Jullie hebben misschien de groengevlekte bus wel eens zien rijden, daar zit Erwin altijd in en Ageeth kun je vinden op de kinder afdeing van het ziekenhiuis in Hardenberg. Zoals de meesten ook al wel weten, zijn wij de trotse eigenaars van een kever van bijna 25 jaar oud. Ik denk dat jullie hem (Herbie) volgend jaar wel vaker zullen zien rijden in Roke en omstreken. Tot nu toe bevalt het ons hier best en hopen we hier nog lang te kunnen wonen en nog meer mensen in Roke te leren kennen. 6


De proatpenne Hallo lezers van de Roker Proat. Van de fam. Kremer hebben wij de proatpenne gekregen. Henk Kremer, onze buurman, vertelde ons nog wel even dat we vier kantjes A4 moesten volschrijven. Maar dat willen we de lezers niet aandoen. Bijna twee jaar geleden hebben wij er ons huis gekocht van Willem en Annie Smit. De overgang van de Randstad, waar we toen woonden, naar dit deel van Nederland was groot, maar wel heel anders dan ons was voorspeld. Zodra onze verhuisplannen bekend waren bij vrienden, kennissen en collega's werden we gewaarschuwd voor de "stugge mentaliteit". Wat we hebben ervaren was eerder het tegenovergestelde. Al heel snel kwam Nolda Reints langs om kennis te maken en de helpende hand te bieden. En zodra Gert-Jan Waterink zag dat er nieuw volk rondliep, zette hij zijn trekker stil en nam de tijd om even een praatje te maken. In het begin kostte het wel wat moeite om de mensen hier te verstaan. Al gauw hebben wij daarom in Hardenberg het "nieuw Sallands woordenboek" gekocht. Dat hielp al heel wat. Toch zijn er nog plaatsgebonden uitdrukkingen die niet in een woordenboek voorkomen. Zo hoorde Charles laatst de uitdrukking "Rokes tip" voor "Radewijk achterin". Ook de spreuken, gezegden en uitdrukkingen in de vorige Roker Proat waren heel boeiend. Dankzij Jan denken we nu te weten wat er aan de hand is als we

19


's ochtends bij de fam. Kremer de kippen horen kakelen en aan de andere kant een haan horen kraaien. Ondanks dat we zo af en toe nog wat heimwee hebben naar de zee, het strand en de duinen is het wonen in Roke toch wel bijzonder. Om een paar voorbeelden te noemen: • De reeën die we hier op een mooie winterdag ineens zien langskomen. • Het konijntje dat hier zomaar ongegeneerd in de voortuin ligt te slapen. • Een merelnest tussen de druiven in de kas. • De schitterende sterrenhemel bij een heldere nacht • De mensen die we hier inmiddels hebben leren kennen. Ook onze honden lijken heel tevreden met Radewijk. Voor degenen die nog niet weten van welk ras onze honden zijn. Het zijn Bordeaux doggen. We zijn misschien geen echte Radewijkers, maar we wonen hier inmiddels toch al ruim twee jaar prima naar onze zin. Om wat meer over de Radewijker molen en de Radewijker molenaar te lezen, willen we de proatpenne doorgeven aan de molenaar. Groetjes van Charles & Chris

20


KOZIJNEN

Boterdijk 4 Tel./ Fax 0523-267780

RA.Ell

DEUR Ell

7793 H) >-iOOGE\J\1/FC,

Autote,

06 52771 t.Cï

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 - 216362 bgg 06 5291 8796 Fax. 0523 - 216224

Voor al uw Loonwerk en Kraanwerkzaamheden HOOI

Fouragehandel

en STRO

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

Mastdijk 2 7791 AN Radewijk Telefoon 0523 - 216440


Onze Camping biedt uitstekende mogelijkheden voor: * Gezellig zitten aan de bar * Koffietafels * Koude en warme buffetten * Partijtjes * Kinderfeestjes * Tussenstop tijdens een fietstocht * Pannenkoeken en Snacks * Grote zandbak voor de kleintjes bij het terras * Speeltuintje Heerlijk rustig gelegen waar het goed toeven is! Graag tot ziens

Fam.E.Hutten

Radewijkerweg 47 7791 RK Radewijk Tel.0523-216310

Installatiebedrijf

Firn1a

H:J. RE:INDE:RS Erkend installateur voor elektriciteit gas en waterleiding Lood¡, zink¡ en dakwerken Centrale verwarming Huishoudelijke apparaten

Stationsstraat 11 7783 AR Gramsbergen Tel.: (0524) 56 12 34

Nieuwleuzen Tel. 0529-481554 Gramsbergen Tel. 0524-562301


.Koninklijke Nederlandse BiljartBond - District !:-[.O~.f!verijssel Eindstand districts-competitie 1997-1998 C-4 klasse -groeR C- · 30 169 1. DE BARON 2 2. Driesprong 4 30 164 3. Viersprong 7 · 30 162 4. Marktzicht 7 30 158 5. H~rdenbergh.1 30 142 6. Kromme Keu 4 30 135 30 133 7. De Stam 1 30 132 8. De Vlijt 4 9. Poppenhare 3 30 128 30 125! 10. De Veste 4 11. EHBC/Mulder 3 30 125 30 123 12. De Vlijt 3 30 122 13. Padberg 5 14. De Heugte 1 30 1H 30 11:,, 115. De Brögge 1 16. Oale Delle 2 30 113

~5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

klasse -groeR C 26 De Baron 3 26 De Heugte 2 26 De Vlijt 6 26 Herdenbergh.2 26 Jagershuus 6 26 Poppenhare 4 26 Time-Out 3 26 Tivoli 2 26 Viersprong 9 26 Big Al 2 26 De Brögge 2 26 De Vlijt 8 26 14. De Stam 3 14 :15. Driesprong 5 14 VIERSPRONG 8

160 159 137· 136 135 131 118 112 112 101 100 84 74 54 34

TE KOOP: BLOEMBOLLEN

verschillende soorten TULPEN NARCISSEN

RECHTSTREEKS VAN DE KWEKER UIT NOORD HOLLAND VAN GOEDE KWALITEIT!!! KERSTBOMEN met of zonder kluit GROEN voor het maken van een boog SIERMAIS ZONNEBLOEMEN VERKOOPADRES: FAM. KELDER TOESLAGWEG 5 7791 RS RADEWIJK. TEL: 216265 TE HUUR: HUIFKAR, tevens verzorgen wij huifkartochten. STALLING voor paard/pony, incl. gebruik buitenbak CULVER.


Nieuwe Roke-burgers Er zijn weer 2 nieuwe Roke-burgers aangemeld bij de redactie : ,_

' .

Op 5 juli is Kaylee geboren, dochter van René en Jennie ~Jspeert-Klokkers, Radewijkerweg 25-H, 7791 RJ Radewijk.

\

t .. J

. -<"~ •• v..._. . . "'), · , f ~,. . u. . . t' ~ ,, , \ l -·~ ,. , .... ;

1 ' ·,rib. ,.. ,.,/ . . ,;} . . ~.. --.. ""'...........

'· ~ . •.

. \. '-

·

1

~·.;

":..

~..

. ~

/

J ,!;? • .1

Ook de familie Meier-Bril kreeg een dochter : Jenita, geboren op 26 augustus. Jenita woont met haar ouders, Jan en Aly, broertje en zusje Martin en Nathalie op de Veldingerveldweg 16 7786 BE Den Velde.

'

~ • 6)

cl

Snuffelaars Te Koop: Prima hooi, groot pak, kan in overleg bezorgd worden. Diervriendelijke muizenval, werkt 100 %. Hogedrukspuit, merk Kent Bellen met Harm Huisjes, tel: 0523 - 216209

14


Snuffelaars

Te huur aangeboden : Biertapinstallatie (inclusief glazen).

Voor informatie :

J. Valk Radewijkerweg 40 . Tel: 0523-216308

MANAGEMENT Er werd een brug gebouwd. Daarop werd een brugwachter in dienst gesteld. Aangezien deze wakkere borst betaald moest worden, werd een kassier in dienst genomen. Op de kassier volgde de boekhouder en die had op zijn beurt een typiste nodig. Toen moest er leiding komen, dus benoemde men een chef. Maar aangezien je een chef niet in zijn eentje kunt latenaanmodderen, werd er een hogere chef aangesteld en die kreeg weer een hoofdambtenaar boven zich. Daarop volgde de benoeming van een directeur, die na korte tijd een directie-assistent nodig had. Toen was alles zo ingewikkeld geworden, dat er een raad van bestuur in het leven werd geroepen. Deze besloot dat er drastisch bezuinigd moest worden, waarop de brugwachter werd ontslagen.

ingez. door H. Huisjes


MarsrN1n

v.o.t.

SlaliOlwUUI 24 nBJ AS Gtamsberoan Tololoon: (0524) 58 13 39 Telefax: (0524) 58 27 00

Het Is ons vak er Iets moois van te maken

ALBERT VASSE

re1, :

qs:

Bloemenboetlek

'<4-56 1

De Groente- en Frultspec/ollst

%

"De Smidse" G,0 rr,

DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES

Sbe,Oe/)

Tel. : 0524-561298 Gramsbergen

Loon- en spuitbedrijf H. Lennips Voor al uw loonwerk op akkerbouwen veehouderijbedrijven Kwaliteit in loonwerk en een goede organisatie Dat is onze kracht. Nieuw Amsterdamseweg 1O Boterdijk 2 7761 PB Schoonebeek 7793 HD Hoogenweg Tel: 0524 - 531234 Tel : 0523 • 261567


bouwbedrijf

ter voorde

Westeindigerdijk 18 - 7791 RV

RADEWIJK

Tel: 0523-260447 Fax: 0523-260122 VOOR AL UW: Nieuw- en verbouw W.A. mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produkten

ftHUISJES~ · -sportprijzen-u_t:_j Sportprijzen Bert HulsJes - Industrieterrein "De Nieuwe Haven" Handelsstraat 60b • 7772 TR Hardenberg Tel. (0523) 27 24 77 Fax: (0523) 27 24 76 Mobiel: 06-54347371

BEKERS • MEDAILLES • WANDBORDEN • ROZETTEN • TROFEEEN • VANEN ERELINTEN • RELATIEGESCHENKEN • GLASGRAVURE • BORDUUREMBLEMEN

Hoge Kwaliteit & Scherpe Prijzen Overtuig U en Uw vereniging en kom vrijblijvend kijken in onze nieuwe showroom op het industrieterrein "De Nieuwe Haven"

Vergouwen Bedrijfspublicaties Hanekampsdijk 2 7791 RM Radewijk Telefoon : 0523 - 216456


H.J. TIMMERMAN HOOGENWEG 59 7772 SR VENEBRUGGE Tel.: 0523-216217

Het adres voor VEEVOEDERS en KUNSTMEST Zowel gezakt leverbaar als in bulk

Botattiscl1c Viivert~itt At,a Hoftt1a11 Voor een gezonde, heldere vijver Waterflora Ada Hofman Westeindigerdijk 3, 7778 HG Loozen, gem. Gramsberg"n • Ruim 2 ha. • 30 tuinen met 50 vijvers• Daktuin van 600 m2 • Ruim 3000 verschillende soorten planten. Geopend 1/4 • 1/11. di. t/m zo.van 10.00. 17.00 uur Kinderen tot 12 jaar worden niet toegelaten. Entree tl 12,50 p.p., groepen reductie

AUTO PERFECT COEVORDERWEG 1

GRAMSBERGEN

• VERKOOP • ONDERHOUD, REPARATIE EN APK • VERHUUR EN LEASE

TEL. (0524) 561615

MA./ VR. 8.00 -19.00 UUR ZA. 9.00 -17.00 UUR


Secretariaat:

Klaas Reins Noord Oosterweg 23 Tel: 216402

Eindelijk is het dan zover. Zoals aangegeven in het rapport "In Radewijk draait de molen door" is er belangstelling voor een dorpsfeest en het jaar 2000 is daar natuurlijk uitermate geschikt voor. Nadat het voorlopig comité in april de opdracht kreeg om een haalbaarheids studie te maken is op 25 augustus jl. besloten om een definitief "Comité Roke 2000" op te richten. De voornaamste doelstelling van dit comité is om in het jaar 2000 een feest te organiseren van en voor alle Radewijkers. Naar aanleiding van de presentatie van het voorlopig comité wordt uitgegaan van een feest van twee dagen in de zomer van 2000, de definitieve datum is nog niet helemaal zeker en moet nog afgestemd worden met eventuele andere activiteiten. Naast een voorlopig programma is er ook een voorlopige begroting gemaakt waarbij we er van uitgegaan zijn dat er in ieder geval een grote tent nodig zal zijn om ervoor te zorgen dat het weer geen spelbreker kan zijn. U kunt begrijpen dat de begroting daardoor behoorlijk hoog is. Om nu te zorgen dat we straks geen hoge entree kosten moeten heffen hebben we besloten dat we in de aanloop naar het feest een aantal akties gaan organiseren om geld binnen te halen. Het is niet doenlijk voor het comité om dit allemaal alleen te doen en daarom doen we vanaf deze plek een dringend beroep op alle organisaties en verenigingen binnen Radewijk om ons te steunen in dit werk. Om een en ander in goede banen te leiden zullen de secretarissen van de diverse organisatie en verenigingen persoonlijk door het comité worden benaderd.

23


Ook vrijwilligers voor allerhande hand en spandiensten vragen we bij dezen om zich te melden bij het comitĂŠ. Het ligt in de bedoeling om te starten met een grote loten ve~koop waarbij de trekking zal plaatsvinden tijdens een bingo avond in de Heugte. In een volgende Rokerproat zullen we u op de hoogte houden over de stand van zaken, eventueel definitieve datum en samenstelling van het comitĂŠ. Wanneer we met de inzet van de gehele Radewijker bevolking onze schouders hier onder zetten is het feest bij voorbaat al geslaagd.

STICHTING ALGEMEEN BELANG RADEWIJK Hoewel het nog lang geen decembe~.~s willen we toch al vast een paar data bij u onder de aandacht brengen. Noteer ze op uw kalender, zodat u ntet vergeet dat Sinterklaas op 5 december om 14.00 .iur weer een bezoek brengt aan de Heugte. Alle kinderen t/m groep 8 van de basisschool zijn hiervoor uitgenodigd. Verder kunt u vast op uw kalender noteren dat we weer onze jaarlijkse Kerstbingo op Ht december h-Ouden. We beginnen om 20.00 uur en aan het eind is er natuurlijk weer de Superbingo. Tot slot kunt u vast noteren dat we op 9 januari 1.999 van 15.00 uur tot 16.00 uur u een goed nieuwjaar toewensen door u dat uur een nieuwjaarsborrel in te schenken.

24

JAARPROGRAMMA 1998-1999 15 sept,

12 okt.

9 nov.

24 nov. 21 dec.

11 jan.

25 jan. 8 febr.

5 maart 8 maart

12 april april 10 mei

NCVB. RADEWIJK

De startavond is in Lutten. Spreker is ds. J.J. Rijks uit Oud-Lutten. Onderwerp: Zending (vroeger en nu). Muzicale medewerking: Jongerenkoor Godiva. Plaats: Herv.Kerk. Kosten f4,Aanvang: 19 . 45 uur. Dhr. R. Kroes geeft voorlichting over de vele vormen van revalidatie in 'tRoessingh te Enchede. Plaats: Geref. Kerk. Aanvang: 19.45 uur. Dhr. T. Spek van de Rabo Bank i s deze avond uitgeno digd. Hij komt ons nadere uitleg geven over de Euro en andere bankzaken. Plaats: Herv. Kerk. Aanvang: 19.45 uur. Een dagje uit naar Löwik te Vriezenveen, nader informatie volgt. - - Kerstviering. Aan deze avond werkt mee Mevr. Titia Verboom uit Heemse. Plaats: Geref. Kerk. Aanvang: 19.45 uur. Deze avond komt Gea ter Wielen van Slender you uit Hardenberg ons iets vertellen en laten zien over het gebruik van de bewegingsbanken en de mogelijkheden in de schoonheidssalon. Plaats: Herv. Kerk. Aanvang: 19.45 uur. Nieuwjaarsvisite. We gaan kegelen bij Mulder in Baalder. Jaarvergadering. Deze avond wordt verzorgd door het Bestuur. Plaats: Geref. Kerk. Aanvang: 19.45 uur. Wereldgebedsdag: Plaats: Geref. Kerk. Aanvang: 19.30 uur. Dhr. J. Verkerk van de stichting Hulpverlening Zigeuners Zuid-Oost Europa komt d~e avond vertellen over het leven, geloof en de geschiedenis van de zigeuner. Plaats: Herv. Kerk. Aanvang: 19.45. Deze avond komt Mevr. A. v.d. Lelie met een lezing over het bijbelboek Esther. Plaats: Geref. Kerk. Aanvang: 19.45 uur. Naar de huishoudbeurs. Deze laatste avond van dit seizoen wordt verzorgd door het ééndagsbestuur. Plaats: Herv. Kerk. Aanvang: 19.45 uur.

Wilt u eens een avond meemaken, kom gerust langs. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met de secr. D ~chrotenboer, tel 0523-216365


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.