Page 1

Jaargang 52 Jaargang 52

nr. 42/week 48 nr. 42/week 48

30 november 2016 30 november 2016

Racisme??? Het moet niet gekker worden!

Oplage 2700

Oplage 2700


Algemeen NOOD - Pol./Brandw./Ambul. Politie+Wijkagent Heug/Rand Brandweer - kantoor GGD - Ambulance Gemeente M’tricht - algemeen Ziggo - Storing Cai / Internet Enexis - Storingen (Elektra/Gas) Enexis - Klantenservice Gasgarde - storingen 24 u. dienst Drugsoverlast/Drugsmeldpunt Milieuklachtenlijn Provincie Medisch Huisartsenpraktijk Heugem Tandartsen Heugem Kies 22A Apotheek Heugem (BENU) Fysio/Manuele therapie Boyens AZM AZM - Huisartsenpost AZM - SEH 24/7 AZM - Apotheek La Valence Service van Envida ENVIDA Thuiszorg Groot Limburg Dierenkliniek Kusters Heugem Dierenambulance AA (anonieme alcoholisten) Onderwijs Kindcentrum Anne Frank Basisschool de Spiegel RK Kapelanie Heugem-Randwyck Priesterwachtdienst Services en Diensten Servatius Wonen & Vastgoed Spoedrep. NA werktijd Storing cv-installatie (24/7) Verstopp. Afv. & riolering (RRS) Glasschade (Felix) Servaassleutel Huurdersver. Bewoners Commissie Heugem Buurtbeheerbedrijf Maastricht Buurtbemiddeling Maasvallei woningcorporatie Woonpunt woningbouwver.

112 0900-8844 088-4507450 046-8506666 14043 0900-1884 0800-9009 0900-7808700 3616262 3505111 3617070 3614646 3618111 3615622 3613170 3876543 3877777 3876700 3871750 6316100 3690610 0900-2233440 3472494 3560555 0900-0245 085-1045390 3612916 3614472 3610060 6314500 3284300 3284545 088-8455000 0475-311311 3430886 3261663

infobcheugem@ziggo.nl

3633470

06-52651647

3683737 3873838 2

Stichting Contactblad Heugem-Randwyck

Redactie, financiële administratie en aanlevering digitale kopij:

redactie@baorebinder.nl Aan het Heugemerwater 25a, 6229 XG Maastricht.  3610090 Secretariaat: de Distele 23B, 6229 AX Maastricht,  06-28563812 jefmthoma@home.nl Bezorgklachten:  06-28563812 jefmthoma@home.nl Inleveren kopij: uiterlijk vrijdagavond tot 20.00 uur voorafgaande aan plaatsing Rabobank NL05RABO0117597236 ING bank NL44INGB0003414307 KvK 14079289 De wekelijkse Baorebinder is nu ook te lezen op HeugemRandwyck.nl

VERANTWOORDING De Baorebinder is niet aansprakelijk voor teksten van derden en behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten, reclameuitingen en advertenties zonder opgave van reden te weigeren “Geringe afwijking in opmaak / maatgeving van advertenties is mogelijk. Dit is niet van invloed op tarieven en andere afspraken”


3


“Ad Hoc” Vrijwilligers in La Valence. Om de diverse interne locaties in verpleeghuis La Valence in een kerstsfeer te brengen is hulp nodig bij het aanbrengen van kerstversieringen en andere attributen. Het team van AB vraagt hierbij de hulp van “ad hoc” vrijwilligers.

Het aanbrengen van deze kerstversieringen Vind plaats op donderdag 08 december van 9 tot 12 uur. Loop gewoon even binnen, help een hand mee en drink na afloop nog samen een kop koffie. Graag vooraf even aanmelden via Petra Jeukens -06.55866628 Werkgroep “Samen Onderweg” en Activiteiten Begeleiding Mathieu Henssen en Petra Jeukens

La Valence deelt …………... Opnieuw gaat kort voor Kerstmis 2016 een actie van start onder het motto “La Valence deelt”. Het doel is om voedselpakketten in te zamelen en deze onder de kansarme gezinnen / alleenstaanden in Heugem-Randwyck te delen. Dezelfde acties vorig jaar met Kerstmis en dit jaar met Pasen waren geslaagd en een groot succes. Ook nu brengen wij deze actie breed onder de aandacht in HeugemRandwyck. Daarom langs deze weg de oproep om hieraan mee te doen. Van maandag 5 t/m maandag 12 december a.s. kunnen voedselpakketten (droogwaren - kruidenierswaren, blik, e.d.) bij La Valence (receptie) worden afgeleverd. (verdeling van de voedselpakketten vindt plaats door een externe organisatie, waarbij de optimale privacy wordt gewaarborgd) Werkgroep “Samen Onderweg” en Activiteiten Begeleiding LV. Mathieu Henssen en Petra Jeukens. 4


Iedereen een beetje meer …!!!! Dat was toch het bericht op Prinsjesdag 2016 en ook daarna in alle kreten die richting de verkiezingen 2017 in Nederland gaan. In al die berichten en andere uitingen hebben we nergens de naam van de Baorebinder gezien of gelezen. Op zich is dat wel erg jammer. Wij rekenen opnieuw er op de vele lezers die ons al jarenlang steunen, dit ook dit jaar weer zullen doen. Maar wij gaan er ook van uit, dat wij vooral nieuwe begunstigers gaan krijgen. Het bestuur blijft zich ten doel stellen zo lang als mogelijk de BB, in de huidige papieren en digitale versie, uit te brengen zonder een verplichte bijdrage of vaste abonnementsgelden. Alle vrijwilligers zijn er kaar voor. Nu -alle- lezers nog. Het streefbedrag voor dit jaar is € 2.000,00

Wij hebben er alle vertrouwen in, want de stand per 15.11.2016 is al weer € 950,00

U doet toch ook weer mee?? Maak ook uw bijdrage van (min. € 5, -) over op rekening

NL05RABO0117597236 of

NL44INGB0003414307

Contante bijdrage via Jef Thoma, de Distele 23 b te Heugem. ************************* Hartelijk dank op voorhand ********************

5


-persbericht-

Maastricht november 2016

Stemtent D66: Maak van Stationstraat de Maastrichtse Ramblas Op zaterdag 3 december staat de Stemtent van D66 Maastricht op Plein 1992 met de stelling ‘Maak van Stationsstraat de Maastrichtse Ramblas’. Door de bouw van de ondergrondse fietsenstalling voor de ingang van het station, is ook de inrichting van de Stationsstraat toe aan een herziening. Dat kan bijvoorbeeld in beperkte mate door de stoepen langs de gevels te verbreden. Een verdergaande reconstructie kan inhouden dat er geen bussen meer door de Stationsstraat rijden en de straat autoluw wordt ingericht, met veel plek voor voetgangers en fietsers. Op die wijze ontstaat er ruimte voor een Maastrichtse Ramblas. Wat is volgens u de ideale toekomstige inrichting van de Stationsstraat? D66 hoort het graag van u. Het is mogelijk om met mensen van D66 in gesprek te gaan tussen 12.00 en 16.00 uur bij de Stemtent op Plein 1992. Mocht u niet langs kunnen komen, maar toch willen reageren, dan kan dat via de poll op http://maastricht.d66.nl.

Geachte redactie, Bij deze wil ik opa jam eens van harte complimenteren met zijn wekelijkse kijk op de dagelijkse hectiek in het leven van groot en klein. Zijn relativeringsvermogen - en dat ook nog in het dialect - is een verademing om te lezen en dat mag wel eens gezegd worden! Ik hoop dan ook dat we nog lang van zijn inspirerende schrijftalenten c.q. wekelijkse kwinkslag mogen en kunnen genieten. Met vriendelijke groet, M. De Jong Bewoner Erasmusdomein Heugem Randwijck 6


PLUS

GROENTE EN FRUIT

Mandarijnen

BROOD / BANKET

Net 1.5 kilo

KIES MIX FIJNEN VOLKOREN Krenten-rozijnenbrood PER STUK: HET Roomboter speculaasstaaf Roomboter appeltaart Kaasuienbollen Bolletjes lekker lang vers wit of tarwe Korenlanders rond wit, tarwe of volkoren 3 stuks voor 5.00

Spitskool Per stuk

Fairtrade limes Net 3 stuks

Bleekselderij Per stuk

Kiwi

VERS VLEES

Varkenshaas lang

500 gram

1.00

Rundergehakt

Grillworst of gebraden 1.00 gehakt 100 gram

Duitse biefstuk 100 gram

1.00 1.00 1.00 1.00

VLEESWAREN

100 gram

225 gram

1.00

1.00 Kipfilet 100 gram

PLUS STARREN

Winkelcentrum de Beente De Beente 86, Heugem – Maastricht Tel : 043 – 3612090 Prijswijziging, zet-/drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden. AKTIES ZIJN GELDIG VAN ZONDAG T/M ZATERDAG 7

1.00 1.00


P ar oc hi e H. M ich aë l Kerkloket: H. Pastoorsstraat 15. 6229 AG (Sacristie-ingang kerk) Geopend: donderdag 11.00 -11.30 u.  043-3613177 info@parochieheugem.nl www.parochieheugem.nl Priester wachtdienst  043-3614500 Rabo: NL42RABO0117502286 SNS: NL88SNSB0858029146 t.n.v. H. Michaël Maastricht

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een onsmakelijk kerstdiner Buiten kan het koud, nat en guur zijn en het is vroeg donker. “Lichtjestijd” denken velen, en we kruipen in onze veilige woningen een beetje dichter bij elkaar en de verwarming gaat in de stand “aangenaam”. Voor velen is dit niet méér dan een droom. De werkelijkheid kan binnenshuis ook koud en kil zijn: in je hoofd en je hart, en in relaties waarvan je eigenlijk had gewild dat ze zo warm zouden zijn als het licht van de kerststal. Rozengeur en maneschijn? Ja, soms. In mijn jonge jaren gebeurde het bij onze buren, twee huizen verderop: Het was Eerste Kerstdag. En het kerstdiner, dat met grote zorg na een financiële aderlating was bereid, werd door pa onder begeleiding van ma en beide kinderen, in zijn totaliteit buiten in de grote vuilnisbak gekieperd, nog vóór iemand er een hap van gegeten had… Uit solidariteit. Want er waren toch zoveel arme en lijdende mensen! Persoonlijk bewonder ik hun solidariteit en verafschuw ik hun verspilling. Natuurlijk is het goed om armen en noodlijdenden een warm hart toe te dragen en als het kerstfeest daartoe een steentje kan bijdragen, vind ik dat prima. Maar bij het naderen van dit geloofsfeest nodig ik iedereen uit om zowel vóór, tijdens, als na de feestdagen de zwakken en kleinen van onze maatschappij niet achteloos voorbij te laten gaan. Paus Franciscus heeft wat dat betreft weer eens een mooi voorbeeld gegeven door bij gelegenheid van de afsluiting van het Heilig Jaar van de Goddelijke Barmhartigheid duizenden daklozen te ontvangen, die afkomstig waren van de hele wereld. De eenzaamheid is in uw omgeving groter dan u denkt. Dat komt omdat deze en andere vormen van armoede zo vaak verborgen worden gehouden. Laten we daarom proberen om vooral de kleine signalen daarvan op te vangen en er vervolgens iets mee te doen. Dan zal straks de ware kerstvrede ons ten deel vallen. Pastoor P. Horsch Zaterdag Intentie: Dinsdag Zaterdag Dinsdag Zaterdag Zondag Dinsdag

03 december 06 december 10 december 13 december 17 december 18 december 20 december

19.00 uur H. Mis m.m.v. St. Michaëlskoor. Ouders Starren – Bessems & dochter 09.00 uur H. Mis na afloop koffie en/of Thee. 19.00 uur H. Mis m.m.v. Collegium Gregorianum. 09.00 uur H. Mis na afloop koffie en/of Thee. 19.00 uur H. Mis m.m.v. St. Michaëlskoor. 12.30 uur Doopviering LouLou Plaum. 09.00 uur H. Mis na afloop koffie en/of Thee. 8


Zaterdag

24 december

Zondag Maandag Dinsdag Zaterdag Dinsdag Zaterdag

25 december 26 december 27 december 31 december 03 januari 07 januari

Dinsdag Zaterdag Dinsdag Zaterdag Dinsdag Zaterdag Dinsdag Zaterdag Dinsdag

10 januari 14 januari 17 januari 21 januari 24 januari 28 januari 31 januari 04 februari 07 februari

16.45 uur Herdertjestocht m.m.v.Harmonie/Gez.k. 19.00 uur H. Mis Gezinsmis / Kerstspel 21.30 uur H. Nachtmis m.m.v. St. Michaëlskoor. 10.00 uur H. Mis 1e Kerstdag m.m.v. HMK. 15.00 uur Kindje wiegen m.m.v. Gezinskoor. 09.00 uur H. Mis na afloop koffie en/of Thee. 19.00 uur H. Mis oudejaarsdag.<samenzang> 09.00 uur H. Mis na afloop koffie en/of Thee. 19.00 uur H. Mis m.m.v. St. Michaëlskoor. koffie en/of Thee. 09.00 uur H. Mis na afloop koffie en/of Thee. 19.00 uur H. Mis m,.m.v. St. Michaëlskoor. 09.00 uur H. Mis na afloop koffie en/of Thee. 19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor. 09.00 uur H. Mis na afloop koffie en/of Thee. 19.00 uur H. Mis m.m.v. St. Michaëlskoor. 09.00 uur H. Mis na afloop koffie en/of Thee. 19.00 uur H. Mis gezinsmis (kinderkoor) 09.00 uur H. Mis na afloop koffie en/of Thee.

Kerkloket Op maandag 21 november jl. overleed, in de leeftijd van 77jaar, onze parochiaan Jean Leclaire. Na de Plechtige Uitvaartdienst in onze kerk, hebben wij hem op zaterdag 26 november, uitgeleide gedaan naar zijn laatste rustplaats op het gedenkpark te Heer-Maastricht Als een liefdevolle echtgenoot, vader, schoonvader en grootvader zal hij voortleven in hun harten. Maar zo ook bij zijn verdere familieleden, vrienden en bekenden. Mag hij als een gelovig en bovenal sociaal voelend mens nu voor altijd aanzitten aan de Tafel van de Heer. Wij bidden voor zijn zielenrust. WERKGROEP “KERSTMIS VOOR DE ALLERKLEINSTEN”

24 december 2016 16.45 uur. Kerstmis voor de kleinsten van Heugem-Randwyck.

WERKGROEP “GEZINSMIS“ Woensdag 21 december 14.00 - 16.00 uur oefenen kerstspel Vijrdag 23 december 14.00 - 15.00 uur oefenen kerstspel

9

in kerk in kerk


Keuning Willem Alexandertunnel

Iersdaogs geit 't nao drei jaor daan toch gebäöre Nog 'eve' de bijbehuurende techniek käöre En de Keuning Willem Alexandertunnel is klaor De A2 is op die plek neet mie wat ze waor! Veur edere otomobilis dee nao 't Zuide en trök wouw 'n Crime of heer zien bestumming op tied hole zouw Veurdat de wérklui mét bouwe kóste beginne Moosde weer aander luikes ziech iers bezinne. 't Zouw hiel get apparts mote weure Boe achteraof niemes kós euver zeure Uniek in Europa, in oetveuring en materiaolgebruuk En boven drop, buim, graas, benk en struuk. 'De Greune Luiper' weurt de naom daovaan All wandelend touwgaankelek veur Jan en allemaan. Vootgengers en rolsteul mer oto's en fietsers gesjeid daovaan Ederein moch 't oonder de groond goon bekieken Want wat dao is gepresteerd vindt nörges zien gelieke Hoonderde vaklui hóbbe létterlek hun 'steinsje' bijgedrage Zoedat oto's noe oonder de groond nao hun doel kinne en mage. Gein files,geine stress ,gein gevlook b.v. 'noondepie' Nein huur, Mestreech bezörg al die luikes geine hinder mie Meh Jeh es ederein oonder Mestreech doorrijdt zoonder aof te sloon, Daan is 't mét de economie in de stad gauw gedoon. 10


Dus gemeinte zörg veur borde boe-op WELKOM kump,te stoon. En; Bedink uuch veur geer d'n tunnel in wélt goon!!! Mestreech is wél breid en e bitsje laank! Ei baar gezéllegheid en lekker ete. 'n Stad die geit d'ch aon d'ne straank De Mestreechteneer wélt dat ouch wel wete Ouch de béste kaffee ligk in die stad En restaurants mét hiel lekker ete En die hadde uuch gere es klant gehad! Versjeienheid aon winkels, en monumentaole gebouwe 'n Bereumde frituur mét de lekkerste patat Stap oet dat 'bleek', 't zal uuch neet berouwe Geneet vaan 't bourgondische en de mominte Blijf e nechske euver mer pik iers nog e terras Deen tunnel dee wach wel dus drink lekker nog e paar pinte! Opajam. De Sjo.Vinis

Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind die, mede met de opbrengst van de jaarlijkse collecteweek, tienduizenden kinderen die ondersteuning kunnen bieden die zij zó hard nodig hebben. De collecteweek 2016 gehouden van 14 t/m 19 november heeft in Heugem/Randwyck € 498,80 opgebracht. Dankzij uw steun kan NSGK jaarlijks honderden mooie projecten mogelijk maken voor kinderen en jongeren met een handicap. Hartelijk dank aan alle gevers en collectanten voor deze mooie actie Coördinatrice, Joke Magnée - de Winter

Vraag & Aanbod Nette dame biedt zich aan: VOOR WERK IN DE HUISHOUDING. Bij oudere dame of echtpaar. Reacties zijn welkom op GSM 06-4698 7031. 11


Secretariaat RKHSV Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht  06-12141452 kantine.  043-3672213 secretaris@rkhsv.nl www.rkhsv.nl

ZATERDAG 3 DECEMBER 2016 Thuiswedstrijden

RKHSV JO19-1-SCHARN JO19-3 RKHSV JO17-2-SPC.JEKERDAL JO17-4 RKHSV MO17-1-SJO ZW’19 SVS MO17-1 RKHSV JO15-2-GULPEN/RKVVM JO15-3 RKHSV MO15-1-CAESAR MO15-1 RKHSV JO13-1-RKVVM/GULPEN JO13-1 RKHSV JO11-1-FC GELEEN ZUID JO11-2 RKHSV JO9-2-RKASV JO9-4 RKHSV G3-HEER G3G

Tijd

Hoofdsponsor

Uitwedstrijden

15.00 12.30 11.00 12.00 12.00 11.00 10.30 09.30 14.30

OVCS JO19-2-RKHSV JO19-2 SJO DMJ16 MO19-1-RKHSV MO19-1 EHC/HEUTS JO17-1RKHSV JO17-1 REUVER JO15-1-RKHSV JO15-1 SCHARN JO13-5-RKHSV JO13-2 EIJSDEN JO11-2-RKHSV JO11-2 SVME JO11-2-RKHSV JO11-4 HASLOU JO9-2-RKHSV JO9-1 HEYTHUYSEN G1-RKHSV G1 HEER G2-RKHSV G2

ZONDAG 4 DECEMBER 2016

Wedstrijd Tijd RKHBS VR1-RKHSV VR1 11.00 → bezoekadres Sportpark Imstenrade, Zandweg 193, 6419PK HEERLEN WIJNANDIA 1-RKHSV 1 14.30 → bezoekadres Sportpark Burg Cortenraad, Swierderkerkweg 2, 6363CJ WIJNANDSRADE RKVVL/POLARIS 2-RKHSV 2 EIJSDEN 4-RKHSV 3

12.00 10.00

DBSV 1-RKVVL/POLARIS 1 DBSV 2-SC JEKERDAL 2

14.30 11.00

EVENEMENTEN BIJ RKHSV

12

Tijd

12.30 12.00 15.30 12.30 09.30 09.30 09.30 09.00 14.00 11.00


PERSBERICHT

Sinterklaascadeau Veer Zien MVV aan kidsclub Veer Zien MVV deelt uit. Niet alleen MVV via de welbekende initiatieven van Veer Zien MVV, maar nu ook aan de kidsclub “De Batteraove”. De Batteraove bezoeken op 3 december Sinterklaas op zijn boot langs de Maas. Stichting Sinterklaas aan de Maas verzorgt al een paar jaar dit mooie project dat kinderen uitgebreid kennis laat maken met de Sint en zijn pieten. Veer Zien MVV heeft besloten het bezoek van de kidsclub te sponsoren waardoor De Batteraove gratis de boot kunnen bezoeken. Een Sinterklaascadeau voor de jongste fans dus. Eric Weijenberg, voorzitter van Veer Zien MVV: “De kidsclub is onze toekomst, dat zijn de supporters van de komende decennia. Als Veer Zien MVV willen we ons breed inzetten voor MVV, daar horen De Batteraove absoluut bij.” Kidsclub De Batteraove bezoekt de Sint op zaterdag 3 december, aanvang 10.00 uur. Aanmelden kan via kidsclub@mvv.nl onder vermelding van naam en telefoonnummer. Veer Zien MVV is sinds het begin van het voetbalseizoen 2014-2015 verantwoordelijk voor de catering en de merchandise van MVV. Daarnaast kan Veer Zien MVV al sinds het ontstaan in 2010 bouwen op een groot aantal donateurs. Zij staan maandelijks of jaarlijks een geldbedrag af, en vormen daarmee de levensader van Veer Zien MVV. Van dat geld zijn eerder al onder meer nieuwe dug-outs aangeschaft. Ook heeft de jeugdopleiding van de eerstedivisionist een impuls gekregen door steun van de Veer Zien MVV - donateurs.

Op deze plaats had voor € 18,50

Inlichtingen over prijs en adverteren bij de redactie  043-3610090 redactie@baorebinder.nl 13


SLIJTERIJ S.H. LOYSON Oude Maasstraat 74

Aanbieding geldig 02 en 03 december2016

Tel. 043-3116578

Zet- en drukfouten voorbehouden

10.95 per liter Gordon Gin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.95 per fles Rhum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vanaf13.95 per liter Whiskey Johnnie Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.95 per fles Kople Port Aawnij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.95 per fles Sherry Sandeman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.45 per fles Chardonnay Rotschild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.95 per fles Sauvignon blanc Rotschild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.95 per fles Merlot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.95 per fles Campo Nieja Spaans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.95 per fles Coca Cola 1½ liter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.25 per stuk Juliper 24x25 cl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.45 per krat Bols Jonge Jenever

.....................................

MAKELAAR NODIG?

Bel TIM voor vrijblijvend advies : 043 - 350 69 00 Vraag & Aanbod Nette dame biedt zich aan: VOOR WERK IN DE HUISHOUDING. Bij oudere dame of echtpaar. Reacties zijn welkom op GSM 06-4698 7031. 14 14


MUZIEK BIJ DEMENTIE Wat kan muziek betekenen bij mensen met dementie? Gastspreker: Peter Knops, dirigent geheugenkoren in Maastricht en Heuvelland Aanmelden is niet nodig. Toegang is gratis

Jaar afsluiting

Woensdag 7 december 2016

Locatie: Athos Eet- Maakt- Doet Athoslaan 12A Maastricht Meer informatie? Elmy Kroeg  088-0405907  alzheimercafemaastricht@gmail.com

Hoe laat? Zaal open: vanaf 19.00u. Programma: 19.30u tot 21.30u. Het is mogelijk om voorafgaand aan het programma een gezonde, goedkope maaltijd te nuttigen bij “Athos Eet”. Hiervoor kunt u zich tot uiterlijk maandag 31 oktober aanmelden via de hierboven genoemde contactgegevens. 15


16

Baorebinder2016 nr42 website  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you