Page 1

Jaargang Jaargang 52 52

36/week 42 nr.nr. 36/week42

19 19oktober oktober2016 2016

Herfst aan de Maas bij de Maasboulevard Maastricht

Oplage Oplage2700 2700


Algemeen NOOD - Pol./Brandw./Ambul. Politie+Wijkagent Heug/Rand Brandweer - kantoor GGD - Ambulance Gemeente M’tricht - algemeen Ziggo - Storing Cai / Internet Enexis - Storingen (Elektra/Gas) Enexis - Klantenservice Gasgarde - storingen 24 u. dienst Drugsoverlast/Drugsmeldpunt Milieuklachtenlijn Provincie Medisch Huisartsenpraktijk Heugem Tandartsen Heugem Kies 22A Apotheek Heugem (BENU) Fysio/Manuele therapie Boyens AZM AZM - Huisartsenpost AZM - SEH 24/7 AZM - Apotheek La Valence Service van Envida ENVIDA Thuiszorg Groot Limburg Dierenkliniek Kusters Heugem Dierenambulance AA (anonieme alcoholisten) Onderwijs Kindcentrum Anne Frank Basisschool de Spiegel RK Kapelanie Heugem-Randwyck Priesterwachtdienst Services en Diensten Servatius Wonen & Vastgoed Spoedrep. NA werktijd Storing cv-installatie (24/7) Verstopp. Afv. & riolering (RRS) Glasschade (Felix) Servaassleutel Huurdersver. Bewoners Commissie Heugem Buurtbeheerbedrijf Maastricht Buurtbemiddeling Maasvallei woningcorporatie Woonpunt woningbouwver.

112 0900-8844 088-4507450 046-8506666 14043 0900-1884 0800-9009 0900-7808700 3616262 3505111 3617070 3614646 3618111 3615622 3613170 3876543 3877777 3876700 3871750 6316100 3690610 0900-2233440 3472494 3560555 0900-0245 085-1045390 3612916 3614472 3610060 6314500 3284300 3284545 088-8455000 0475-311311 3430886 3261663

infobcheugem@ziggo.nl

3633470

06-52651647

3683737 3873838 2

Stichting Contactblad Heugem-Randwyck

Redactie, financiële administratie en aanlevering digitale kopij:

redactie@baorebinder.nl Aan het Heugemerwater 25a, 6229 XG Maastricht.  3610090 Secretariaat: de Distele 23B, 6229 AX Maastricht,  06-28563812 jefmthoma@home.nl Bezorgklachten:  06-28563812 jefmthoma@home.nl Inleveren kopij: uiterlijk vrijdagavond tot 20.00 uur voorafgaande aan plaatsing Rabobank NL05RABO0117597236 ING bank NL44INGB0003414307 KvK 14079289 De wekelijkse Baorebinder is nu ook te lezen op HeugemRandwyck.nl

VERANTWOORDING De Baorebinder is niet aansprakelijk voor teksten van derden en behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten, reclameuitingen en advertenties zonder opgave van reden te weigeren “Geringe afwijking in opmaak / maatgeving van advertenties is mogelijk. Dit is niet van invloed op tarieven en andere afspraken”


3


De herfstvakantie voor onze leerlingen vanwege de studiedag al begint op vrijdag 21 okt.?

01 november weer een bijeenkomst is van het Kinderkabinet? 02 november de schoolfotograaf op school is?

8, 9 en 10 november de Kijkochtenden zijn?

Via facebook regelmatig nieuwtjes en hot items voorbij flitsen? Dat de rubriek “WEETJES” door de Lezers van de Baorebinder zeer gewaardeerd wordt? De Oudervereniging van Kindcentrum Anne Frank op 04 november een GRIEZELTOCHT voor Kinderen en Ouders organiseert? Deze tocht ook speuropdrachten heeft? Deze tocht voor klein en groot is? De deelname geheel gratis is? De start is tussen 19.00 en 19.30 uur vanaf het schoolplein? Bij terugkomst `n lekker warm “TESKE SOP” klaar staat? Onder de deelnemers met de goede antwoorden `n leuk prijsje verloot wordt? De organisatie graag wil weten hoeveel personen deelnemen aan deze GRIEZELTOCHT en u daarom vragen om zich tijdig op te geven via activiteitenannefrank@gmail.com? Kindcentrum Anne Frank: een school die wel houdt van

“G R I E Z E L E N ”! 4


Heugem-Randwyck-De Heeg

oktober 2016 Culinaire middag in “Kaffee Riekelt”

Geachte mevrouw, meneer Namens de Zonnebloem afd. Heugem-Randwyck-De Heeg, hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de culinaire middag in “Kaffee Riekelt” op woensdag 02 november a.s. Eetkaffee Riekelt is gelegen aan de Rijksweg 184, 6247 AN, in Rijckholt. Tel. 043-408 1366

Deelnemers dienen zelf het vervoer te regelen bij het VOM. Aanvang van het diner is om 17.30 uur. Einde is omstreeks 20.00 uur

Voorgerecht

- Groentesoep Hoofdgerecht keuze:

-Kipfilet met pepersaus -Schnitzel champignonroomsaus -Gebakken zalm met witte wijnsaus

Alle gerechten worden geserveerd met frietjes en aardappelkroketjes Dessert:

Koffie of thee Speciale Zonnebloemprijs € 16.00 Uw kunt zich opgeven tot vrijdag 28 oktober bij: Marlies Quaden Sjef Frints

Heugemermolenstraat 18 Aalkeborg 39

 361 33 98  361 55 66

Of bij een van de vrijwilligers die U bezoekt. Geef dan ook meteen even door welke keuze u heeft gemaakt voor het hoofdgerecht. Graag vooraf betalen. Bestuur en vrijwilligers afdeling Heugem-Randwyck-de Heeg 5


Stichting Ouderenproject Geinen Daank: PRETTIG GEZELSCHAP VOOR EENZAME OUDEREN. Bent u een alleenstaande thuiswonende oudere, die zich eenzaam voelt en die graag wel eens iemand op bezoek zou willen hebben voor een praatje of om een eindje te wandelen of gezellig samen boodschappen te doen, neem dan gerust contact met ons op. Een vaste en bij u passende vrijwilliger komt een middag per week naar u toe om samen iets te doen wat u leuk vindt. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Tevens zoeken wij voor deze werkzaamheden gemotiveerde vrijwilligers! Hebt u belangstelling, neem dan contact op met Hans Bindels van Stichting Ouderenproject Geinen Daank, Telefoon (043) 321 89 89, of 06 105 134 41.E-mail: hans@bindels.demon.nl

Zaterdag 05 november 2016

JUBILEUMCONCERT 1906 - 2016

Harmonie ,,St. Michaël” Heugem

De Klaekeburg

20.00 uur

MAKELAAR NODIG?

Bel TIM voor vrijblijvend advies : 043 - 350 69 00 6


PLUS

GROENTE EN FRUIT

Witlof

BROOD / BANKET

500 gram

FIJN VOLKOREN KIESPER EN STUK: MIX HET

Conference peren Kilo

-Krenten-rozijnenbrood -Speculaasstaaf met roomboter -Kaasuienbollen, -Bolletjes lekker lang vers -Korenlanders rond brood 3 stuks 5,00

Pitloze rode druiven Bak 500 gram

Mandarijnen Kilo

0,89 1,49 1,00

Bio+ Kool

VERS VLEES

Groene, rode of witte Per stuk

Gehaktschnitzels

0,89

VLEESWAREN

Krokant, boeren of zigeuner 2 pakken á 5 stuks 3,99

Rib- of haaskarbonade

0,69

Grillworst of gebraden gehakt

1,00

Kilo

5,99 100 gram

Runderstooflappen of hacheevlees

Puur van Smaak Coburger, roasted porc of Yorkham 1,99 4,99 125 gram

Kilo

PLUS STARREN

Winkelcentrum de Beente De Beente 86, Heugem – Maastricht Tel : 043 – 3612090 Prijswijziging, zet-/drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden. AKTIES ZIJN GELDIG VAN ZONDAG T/M ZATERDAG 7


P ar oc hi e H. M ich aë l Kerkloket: H. Pastoorsstraat 15. 6229 AG (Sacristie-ingang kerk) Geopend: donderdag 11.00 -11.30 u.  043-3613177 info@parochieheugem.nl www.parochieheugem.nl Priester wachtdienst  043-3614500 Rabo: NL42RABO0117502286 SNS: NL88SNSB0858029146 t.n.v. H. Michaël Maastricht

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPENSTAAN VOOR BIJSTURING Jezus ontving voortdurend sturing van zijn Vader. Om die sturing te kunnen ontvangen, zijn twee zaken belangrijk: je moet voor sturing openstaan en je moet de sturing opzoeken. Het openstaan voor sturing begint met het besef dat jij niet degene bent die weet wat het beste voor jou is. Er is Iemand anders die dat beter weet: Hij heeft jou bedacht; Hij heeft jou gemaakt; Hij heeft jouw roeping in de toekomst verborgen; Hij kan jou leiden. Wanneer jouw houding er een is van nederigheid en bereidheid om te leren, is aan de randvoorwaarde voor sturing voldaan. Echter, je moet jezelf ook de tijd en de rust gunnen om de sturing van God te ontvangen en te herkennen. Dat betekent in de eerste plaats dat Gods Woord een centrale plaats in je leven zou moeten innemen. Verder dat je regelmatig de tijd neemt voor reflectie en meditatie. God is echter niet de enige die jouw leven zou moeten bijsturen. Wij zijn gemeenschapswezens. God heeft mensen om ons heen gegeven die vanuit hun wijsheid en levenservaring van onschatbare waarde voor onze bijsturing kunnen zijn. Er bestaat zoiets als bedrijfsblindheid, ook in het persoonlijke leven. Ons eigen leven kan zó vanzelfsprekend voor ons worden, dat wij eventuele oneffenheden, onregelmatigheden en zelfs flagrante miskleunen gewoonweg niet meer zien, terwijl iedereen om ons heen in één oogopslag ziet wat eraan schort. God kan en wil dan vaak mensen gebruiken om ons leven weer in balans te brengen. Pastoor P. Horsch Zaterdag 22 oktober 19.00 uur H. Mis m.m.v. St. Michaëlskoor. Intenties: 1e Jrd. Gonny Eijmael - Bruynen; 1e Jrd. Miensje van Hooren - Smeets; Lucia Bosch – Lardenoije; Ouders Starren – Bessems & dochter. Dinsdag 25 oktober 09.00 uur H. Mis na afloop koffie en/of Thee. Zondag 30 oktober 10.00 uur H. Mis Allerlheiligen - viering. m.m.v. St. Michaëlskoor 15.00 uur Allerzielen - viering Lof & Grafzegening. m.m.v. HMK & Harmonie. Dinsdag 01 november 09.00 uur H. Mis na afloop koffie en/of Thee. Zaterdag 05 november 19.00 uur H. Mis m.m.v. Gezinskoor. Dinsdag 08 november 09.00 uur H. Mis na afloop koffie en/of Thee. Zaterdag 12 november 19.00 uur H. Mis m.m.v. St. Michaëlskoor. Dinsdag 15 november 09.00 uur H. Mis na afloop koffie en/of Thee. 8


Zondag Dinsdag Zondag

20 november 22 november 27 november

Dinsdag Zaterdag Dinsdag Zaterdag Dinsdag Zaterdag Zondag Dinsdag Zaterdag

29 november 03 december 06 december 10 december 13 december 17 december 18 december 20 december 24 december

Zondag

25 december

Maandag Dinsdag Zaterdag

26 december 27 december 31 december

10.00 uur H. Mis Ceciliafeest m.m.v.Michaëlskoor 09.00 uur H. Mis na afloop koffie en/of Thee. 10.00 uur H. Mis Gezinsmis 1e adventszondag m.m.v. Gezinskoor, koffie en/of Thee. 09.00 uur H. Mis na afloop koffie en/of Thee. 19.00 uur H. Mis m.m.v. St. Michaëlskoor. 09.00 uur H. Mis na afloop koffie en/of Thee. 19.00 uur H. Mis m.m.v. Collegium Gregorianum. 09.00 uur H. Mis na afloop koffie en/of Thee. 19.00 uur H. Mis m.m.v. St. Michaëlskoor. 12.30 uur Doopviering LouLou Plaum. 09.00 uur H. Mis na afloop koffie en/of Thee. 16.45 uur Herdertjestocht m.m.v.Harmonie/Gez.k. 19.00 uur H. Mis Gezinsmis / Kerstspel m.m.v. 2Enjoy. 21.30 uur H. Nachtmis m.m.v. St. Michaëlskoor. 10.00 uur H. Mis 1e Kerstdag m.m.v. HMK. 15.00 tot 16.00 uur Kribbeke Kieke. 15.00 uur Kindje wiegen m.m.v. Gezinskoor. 09.00 uur H. Mis na afloop koffie en/of Thee. 19.00 uur H. Mis oudejaarsdag (samenzang).

KIENMIDDAG Donderdag 27 oktober a.s. in de Klaekeburg aanvang 13.30 uur.

St. Michaël

Het zal weer een gezellige middag worden met leuke prijsjes om zelf uit te zoeken en in de pauze natuurlijk een lekker stukje vlaai met een kopje koffie of thee. Maar voordat we beginnen met kienen komt er een mevrouw van Traject om ons volledig op de hoogte te brengen van het uitleenproject voor een scootmobiel, de uitleen locatie hiervan is perfect nl. vanuit La Valence. Wij verwachten evenveel leden als met ons jubileumfeest. Tot dan en veel succes allemaal. Alleen voor leden van onze vereniging. Het bestuur. 9


10


Aandacht en waardering voor mantelzorgers Programma Dag van de Mantelzorg 2016 in Maastricht en de Heuvellandgemeenten Feestelijke Mantelzorgsalons In de maand november staan de Mantelzorgsalons van Steunpunt Mantelzorg Zuid in de gemeenten Maastricht, Meerssen (Ontmoeting de Ketel), GulpenWittem en Vaals in het teken van de Dag van de Mantelzorg. Voor deze feestelijke bijeenkomsten hoeft u zich niet aan te melden. Loop gewoon eens binnen en geniet samen met andere mantelzorgers van een heerlijk kopje koffie en wat lekkers. Meerssen: Ontmoeting de Ketel/ Do 17 November / 13.30 - 15.00 uur / Past. Dom. Hexstraat 70 Maastricht: Ma 28 November / 13.30 - 15.00 uur / Steunpunt Mantelzorg Zuid/ Sphinxlunet 3 Mantelzorgers en wethouders ontmoeten elkaar in Vaeshartelt Voor de mantelzorgers uit de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten en Vaals heeft Steunpunt Mantelzorg Zuid een mooie locatie uitgezocht ter ere van de Dag van de Mantelzorg. U bent van harte welkom op zondag 6 november in Buitengoed Vaeshartelt. Hier kunt u genieten van een bijzondere ontmoeting met andere mantelzorgers en de wethouders Breed Welzijn van bovenstaande gemeenten. Wij zorgen voor een smakelijk hapje, drankje en muziek!

Zo 6 november/ 14.00 - 16.30 uur/ Buitengoed Vaeshartelt, Weert 9 in Maastricht Aanmelden: Wij horen graag of u komt. U kunt zich aanmelden voor 1 november 2016 via info@mantelzorgzuid.nl of via 043 – 321 50 46. Verras een mantelzorger met een bloemetje In het kader van de Dag van de Mantelzorg organiseert Steunpunt Mantelzorg Zuid in samenwerking met de gemeente Maastricht een waarderingsactie voor mantelzorgers. Buren, vrienden en kennissen kunnen via deze actie hun waardering laten blijken voor een mantelzorger, die in de Gemeente Maastricht woont. U kunt, als buur, vriend of kennis deze mantelzorger op de Dag van de Mantelzorg (10 november) verrassen met een mooi bloemetje. Aanmelden voor deze Bloemetjesactie 2016 kan vanaf 17 oktober tot en met 4 november via info@mantelzorgzuid.nl of via 043 – 321 50 46. 11


Buurtapp Nextdoor actief in Randwijck en in Heugem Wat doe je als je poes is weggelopen en je je buurtgenoten wilt vragen mee te helpen zoeken? Of als je een oppas of schoonmaakster zoekt, of van iemand een hoge ladder wilt lenen en je niet weet welke buur er eentje heeft? Tot voor kort hing je briefjes met een foto van de poes op lantaarnpalen of je plaatste een advertentie bij de supermarkt. In het digitale tijdperk is er een nieuwe, veilige en efficiĂŤnte mogelijkheid om contact op te nemen met je buurtgenoten. Want sinds februari 2016 is de buurtapp Nextdoor, na een succesvol begin in Amerika, ook in Nederland gestart. In steeds meer wijken in Nederland is Nextdoor al actief. In Randwijck zijn er sinds juli nu al 215 leden, 12% van de 1500 huishoudens is aangesloten. Heugem heeft 118 leden. Nextdoor is een besloten buurtapp, gratis beschikbaar op het web via www.nextdoor.nl en www.thuisinmaastricht.nl Het platform is zo ingericht dat buren op een betrouwbare manier informatie kunnen uitwisselen. Adressen worden geverifieerd en buren kunnen zich alleen aanmelden met hun eigen naam. Berichten naar elkaar kunnen verzonden worden in verschillende categorieĂŤn. Ook kunnen evenementen aangekondigd en opiniepeilingen gehouden worden. Buren met dezelfde hobby of interesse of uit dezelfde straat kunnen een besloten groep aanmaken. En last but not least: buren kunnen elkaar een dringende waarschuwing geven in het geval van een inbraak of een calamiteit. Je kunt zelf instellen wanneer en hoe je welke berichten wilt zien. En als je een bericht plaatst kun je besluiten het alleen naar je eigen buurt te sturen of naar meer (maximaal 7) omringende buurten. In Randwijck wordt de app na een voorzichtig begin steeds meer gebruikt. Zo is er een handig document over rechten en plichten na colportage uitgewisseld, een poes teruggevonden en er is een leuke activiteit tijdens burendag aangekondigd. Ook zijn er al spullen van elkaar geleend, is huisraad aangeboden om gratis af te halen, zijn er gevonden voorwerpen gemeld en is een tip gegeven over de aanschaf van zonnepanelen. We zijn van plan om voor de bewoners van Randwijck een buurtavond te organiseren om met elkaar kennis te maken, hierbij zal de wijkagent worden uitgenodigd om wat te vertellen over zijn functie en over buurtpreventie in het algemeen. Hoe meer buurtgenoten lid worden, hoe meer we kunnen profiteren van de mogelijkheden die de buurtapp biedt. Buren die al lid zijn kunnen hun buurtgenoten via email of WhatsApp of een gratis kaart via de post uitnodigen om lid te worden. Nieuwe leden kunnen ook zichzelf aanmelden op de website www.nextdoor.nl of in de app door een account aan te maken, waarna hun adres geverifieerd wordt. 12


Secretariaat SecretariaatRKHSV RKHSV Kapittellaan Kapittellaan38, 38,6229VP 6229VPMaastricht Maastricht  06-12141452 06-12141452kantine. kantine. 043-3672213 043-3672213 secretaris@rkhsv.nl secretaris@rkhsv.nl www.rkhsv.nl www.rkhsv.nl

Hoofdsponsor Hoofdsponsor

ZATERDAG ZATERDAG22 22OKTOBER OKTOBER2016 2016 Thuiswedstrijden Thuiswedstrijden RKHSV RKHSVJO17-2-EIJSDEN JO17-2-EIJSDENJO17-3 JO17-3

12.30 12.30

Tijd Tijd

RKHSV RKHSVG1-HEER G1-HEERG1 G1

14.30 14.30

Uitwedstrijden Uitwedstrijden RKSVB/VOEREND RKSVB/VOERENDJO19-2-RKHSV JO19-2-RKHSV JO19-2 JO19-2 SCHAESBERG SCHAESBERGMO19-1-RKHSV MO19-1-RKHSV MO19-1 MO19-1 SCHARN SCHARNJO17-1-RKHSV JO17-1-RKHSVJO17-1 JO17-1 DE DESTER STERJO15-1-RKHSV JO15-1-RKHSVJO15-1 JO15-1

Tijd Tijd

13.45 13.45 13.30 13.30 15.00 15.00 13.15 13.15

ZONDAG ZONDAG23 23OKTOBER OKTOBER2016 2016 Wedstrijd Wedstrijd RKHSV RKHSVVR1-SV VR1-SVSIMPELVELD SIMPELVELDVR1 VR1

Tijd Tijd 11.30 11.30

→ →Meisjespupil Meisjespupilvan vande deweek weekisisBibi BibiThielens Thielensvan vande deJO7. JO7. Wij Wijwensen wensenBibi Bibiheel heelveel veelplezier! plezier!

Dagcoördinator Dagcoördinator Het HetRKHSV-bestuur RKHSV-bestuurisisvoornemens voornemensom omop opzaterdag zaterdagen enzondag zondageen een‘dagcoördinator’ ‘dagcoördinator’ aan aantetestellen. stellen. Deze Dezeheer/dame heer/damezorgt zorgtvoor vooreen eenhartelijke hartelijkeontvangst ontvangstvan vanonze onzegasten gasten en enverwijst verwijstdeze dezenaar naarde dejuiste juisteRKHSV-leider RKHSV-leideren enhet hetaan aanhun huntoegewezen toegewezen kleedlokaal. kleedlokaal. Verder Verdermag magereraan aande debegeleider begeleidervan vande degasten gasteneen eenkopje kopjekoffie koffieworden wordenaangeboden aangeboden en enwordt wordtererininde derust rustgezorgd gezorgdvoor vooreen eenkopje kopjethee/glaasje thee/glaasjeranja ranjavoor voorde despelers. spelers.Wij Wij zijn zijnvoornemens voornemensde de22weekenddagen weekenddagenop optetesplitsen splitseninin44dagdelen dagdelenzodat zodatniet niet11persoon persoon een eenhele heledag dagaanwezig aanwezighoeft hoefttetezijn. zijn.Het Hetzou zoufijn fijnzijn zijnals alserervoldoende voldoendemensen mensenbereid bereid gevonden gevondenkunnen kunnenworden, worden,zodat zodaterergestreefd gestreefdkan kanworden wordennaar naar maximaal maximaal11dagdeel dagdeel ininde de33weken weken(vaker (vakermag magnatuurlijk natuurlijkaltijd). altijd). Uiteraard Uiteraardkan kaneen eeninitiatief initiatiefals alsdit ditalleen alleenmaar maarslagen slagenmet metmedewerking medewerkingvan van voldoende voldoendevrijwilligers. vrijwilligers.Denk Denkaan aanvaders, vaders,moeders, moeders,opa’s, opa’s,oma’s, oma’s,vaste vastesupporters, supporters, buurtgenoten buurtgenoten….. …..Mocht Mochtereriemand iemandinteresse interessehebben, hebben,stuur stuurdan daneen eenmail mailnaar naar voorzitter@rkhsv.nl. voorzitter@rkhsv.nl.

Mag MagRKHSV RKHSVook ookop opuw uwsteun steun rekenen? rekenen?Dat Datzou zousuper superzijn!!! zijn!!! 13


PERSBERICHT

Maastricht oktober 2016

Opening vierde hockeyveld op Sportpark Geusselt. 8 oktober is het 4e hockeyveld op Sportpark Geusselt feestelijk geopend door wethouder Sport en Recreatie; Jim Janssen. Na de openingshandeling heeft op het veld een clinic plaats gevonden voor de jongste jeugd van de Maastrichtse hockeyclub (MHC), door Bovelander Clinics. Sportpark Geusselt is uitgebreid met een vierde hockeyveld vanwege de groei van de Maastrichtse hockeyclub. Door de aanleg van het 4e hockeyveld heeft MHC de mogelijkheid om volledig te voorzien in hun behoefte ten aanzien van trainingen en wedstrijden. Naast de realisatie van het 4e hockeyveld is ook het bestaande semiwaterveld omgebouwd naar een volledig waterveld. Het park beschikt nu over vier volwaardige speelvelden te weten; twee watervelden, het nieuwe semi-waterveld en het zandveld. Alle velden hebben de hoogwaardige uitstraling en een onderhoudsniveau dat past binnen het concept multifunctionele sportparken. Het 4e hockeyveld is voorzien van wedstrijdveldverlichting inclusief benodigde beregeningsinstallatie. Ter bescherming van de naastgelegen parkeerplaats van het Geusseltbad is een grondwal aangelegd met daarop ballenvangers. De resterende ruimte is ingevuld met een natuurgras trapveld.

14


AGRARISCH NATUURBEHEER EN SAMENWERKING

AGRARISCH NATUURBEHEER EN SAMENWERKING De districtscommissie Limburg van Natuurmonumenten organiseert op 26

oktober 2016 een klankbord-bijeenkomst met leden en belangstellenden De districtscommissie Limburg van Natuurmonumenten organiseert op 26 over het thema Agrarisch Natuurbeheer en Samenwerking. De bijeenkomst oktober vindt 2016 eeninklankbord-bijeenkomst leden belangstellenden plaats Hotel de Prins, Rijksweg 25 met te Sittard vanen 20.00 uur tot over het22.00 thema en Samenwerking. De bijeenkomst uur.Agrarisch Na de pauzeNatuurbeheer zullen enkele Verenigingszaken aan de orde komen. kan via Rijksweg bc.brunssummerheide@natuurmonumenten.nl. vindt plaats in Aanmelden Hotel de Prins, 25 te Sittard van 20.00 uur tot VoorNa informatie over zullen deze avond kunt Verenigingszaken u terecht bij Antonie deaan Beaumont, 22.00 uur. de pauze enkele de orde tel. 06-53842539 of a.debeaumont@natuurmonumenten.nl. komen. Aanmelden kan via bc.brunssummerheide@natuurmonumenten.nl. Agrarischover Natuurbeheer Voor informatie deze avond kunt u terecht bij Antonie de Beaumont, In de afgelopen decennia is er het nodige veranderd in de agrarische tel. 06-53842539 of a.debeaumont@natuurmonumenten.nl. sector. Niet alleen in grootschaligheid, maar ook in regelgeving en gebruik van chemicaliën en antibiotica. Dit heeft een negatieve invloed op de Agrarisch Natuurbeheer soortenrijkdom aan dieren en planten in Nederland en Zuid-Limburg. Maar In de afgelopen decennia is erSteeds het nodige veranderd de agrarische er is ook een tegenstroom. meer agrariërs willen in ondernemen met sector. Niet alleen in natuur. grootschaligheid, maar ook in regelgeving en gebruik respect voor de Om deze ontwikkeling te stimuleren geeft Provincie Limburg subsidie om hen te helpen meereen natuurvriendelijk produceren van chemicaliën en antibiotica. Dit heeft negatieveteinvloed op de door middel vandieren advies en soortenrijkdom aan enfinanciële plantentegemoetkomingen. in Nederland en Zuid-Limburg. Maar er is ookDistrictscommissie een tegenstroom. Steeds meer agrariërs willen ondernemen met Limburg districtscommissie bestaat 5 leden en 2 kandidaat-leden. respect De voor de natuur. Om dezeuitontwikkeling te stimulerenZijgeeft Provincie in de Verenigingsraad de Limburgse Limburgvertegenwoordigen subsidie om hen te landelijke helpen meer natuurvriendelijk te leden produceren van Natuurmonumenten. Op 19 november komt deze Verenigingsraad bij door middel van advies en financiële tegemoetkomingen. elkaar. Na de pauze zullen enkele agendapunten van deze Verenigingsraad besproken worden. Leden die zich aangemeld hebben,

Districtscommissie Limburg zullen voorafgaand aan de klankbordgroep bijeenkomst deze stukken De districtscommissie bestaat uit 5 leden en 2 kandidaat-leden. Zij toegezonden krijgen. vertegenwoordigen in de landelijke Verenigingsraad Limburgse Voor meer informatie over de districtscommissie kuntde u terecht bij de leden voorzitter Jos Weijs, tel. 06-55195714. van Natuurmonumenten. Op 19 november komt deze Verenigingsraad bij Voor zullen nadere informatie kunt u contact opnemen met: elkaar. Na de pauze enkele agendapunten van deze Antonie de Beaumont, tel. 0653842539 Verenigingsraad besproken worden. Leden die zich aangemeld hebben, zullen voorafgaand aan de klankbordgroep bijeenkomst deze stukken toegezonden krijgen. Voor meer informatie over de districtscommissie kunt u terecht bij de voorzitter Jos Weijs, tel. 06-55195714. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Antonie de Beaumont, tel. 0653842539

15


16

Baorebinder2016 nr36 website  
Baorebinder2016 nr36 website  
Advertisement