Page 1

AIESEC Nijmegen Najaar 2010

Bestuursfuncties Part time

AIESEC Nijmegen Gymnasion Noordgebouw Heyendaalseweg 141 kamer - 1.300 6525 AJ Nijmegen Tel: 024 - 361 59 51 Email: nijmegen@aiesec.net


Voorwoord Beste student, Geweldig dat je een bestuursfunctie overweegt bij AIESEC Nijmegen! Vanaf 1948 hebben er 1 miljoen mensen voor gekozen om actief te worden bij de studentenorganisatie AIESEC. Op dit moment zitten er waarschijnlijk mensen in China, Mexico en Kenia eenzelfde soort informatiepakket door te lezen om ook actief te worden bij AIESEC. AIESEC Nederland kent op het moment 250 bestuursleden in 10 steden. Naast Amsterdam, Twente, Groningen, Rotterdam, Maastricht, Tilburg, Utrecht, Wageningen en Nijmegen hebben we vanaf 2008 ook Leiden als AIESEC-stad mogen verwelkomen. AIESEC staat voor ontwikkeling en daarom zal je bij een functie bij AIESEC altijd goed voorbereid worden. Je krijgt gedurende je functie verschillende trainingen om je kwaliteiten te verbeteren en je functie goed te kunnen vervullen. Wij hopen dat je na het lezen van dit boekje een goed idee hebt van wat AIESEC doet en dat je nog steeds, of zelfs nog meer, ge誰nteresseerd zult zijn in een functie binnen het AIESEC bestuur! Als je na het lezen van dit boekje nog vragen hebt over AIESEC, kan je natuurlijk altijd langskomen bij op ons kantoor (Gymnasion Noordgebouw) of kan je contact opnemen met Daphne Beunk (daphne.beunk@aiesec.net). Vriendelijke groeten,

AIESEC Nijmegen 2010-2011

Daphne, Roel, Annick, Lotte en Bern

2 - AIESEC Nijmegen


Inhoudsopgave Voorwoord ..................................................................................................................... 1 AIESEC geschiedenis .................................................................................................... 2 Structuur AIESEC wereldwijd....................................................................................... 3 Structuur AIESEC Nijmegen 2010/2011 ...................................................................... 4 Activiteiten AIESEC ………………………………………………………………………………………………… Uitgaand stageprogramma ........................................................................................... Inkomend stageprogramma .......................................................................................... Make a Move .................................................................................................................. 5 Bestuursactiviteiten ..................................................................................................... 6 Beschikbare functies [Part time]……………………………………………………………………………… Inkomend Stage Team (ICX) .............................................................................. Uitgaand Stage Team (OGX) ............................................................................... 7 Verwachtingen ………..................................................................................................... 8 Sollicitaties en daarna ..................................................................................................

3 - AIESEC Nijmegen

2 4 5 6 7 7 7 8 9 12 12 13 14 15


1: AIESEC Geschiedenis AIESEC is opgericht in 1948 door studenten uit 7 verschillende landen. Het idee was om de vriendschappelijke relaties tussen de verschillende landen in Europa te herstellen, met als doel: nooit meer oorlog. Volgens AIESEC was de beste manier om dit doel te bereiken mensen zelf laten ervaren hoe het is om in een ander land te werken en te wonen. Na 60 jaar heeft AIESEC zich ontwikkelt tot: ‘The international platform for young people to explore and develop their leadership potential’. Intercultureel begrip wordt gestimuleerd als studenten uit verschillende landen met elkaar in contact komen, daarom werd in 1948 het Internationale Stage Programma in het leven geroepen. Door dit stage programma worden studenten niet alleen bewuster van andere culturen, maar leren ze ook nog erg veel tijdens stage. Je ervaring in het buitenland wordt veel intenser als je er ook echt woont, werkt en leeft! Bij alle activiteiten die AIESEC organiseert staat persoonlijke ontwikkeling van haar leden dan ook voorop. Mede door het dit stage programma ontdekte AIESEC dat er een enorme kloof bestond tussen studenten en het bedrijfsleven. Daarom werd in 1969 gestart met de Carrièreweek, onder de naam ‘Make a Move’. Inmiddels is AIESEC uitgegroeid tot een studentenorganisatie die vertegenwoordigd is in 107 landen en daarmee is AIESEC de grootste studentenorganisatie ter wereld. Het is zelfs de één na grootste NGO ter wereld (alleen de VN is groter)! Jaarlijks zetten zich wereldwijd 45.000 studenten vrijwillig in voor deze organisatie. In 1100 steden ter wereld is er een AIESEC bestuur aanwezig. Zij maken het mogelijk dat studenten over de hele wereld op een internationale stage kunnen of een internationaal project volgen (oa Ambassadeursprogramma). Op dit moment worden er zo’n 8800 internationale uitwisselingen per jaar gerealiseerd. Kort samengevat biedt AIESEC studenten over de hele wereld de mogelijkheid zich persoonlijk te ontwikkelen. Dit gebeurt door middel van internationale stages, projecten en bestuursfuncties, waar studenten hun leiderschapskwaliteiten kunnen verbeteren. "The United Nations has long recognized that the imagination, ideals and energies of young men and women are vital for the continuing development of the societies in which they live. And since its inception in 1948, AIESEC has contributed to this development by serving as an agent of positive change through education and cultural exchange. In an era of globalization, your programmes have helped young people around the world to develop a broader understanding of cultural, socioeconomic and business management issues." Kofi Annan, Secretary-General, United Nations "I commend AIESEC's continuing efforts to develop the future business leadership of our countries" Nelson Mandela, President Republic of South Africa

4 - AIESEC Nijmegen


2: Structuur AIESEC wereldwijd Globaal gezien bestaat AIESEC uit 3 niveaus. Er is een internationaal comité (AIESEC International), 107 nationale comités (Member Committee) en 10 lokale comités (Local Committee) AIESEC International (AI) AIESEC International is het overkoepelende orgaan dat jarenlang gevestigd was in Brussel en zich sinds 1997 heeft gevestigd in Rotterdam. Jaarlijks worden door de AIESEC landen 22 AIESEC'ers gekozen die, na een veelal lange AIESEC carrière in eigen land, zich fulltime een jaar lang bezig houden met het besturen en coördineren van AIESEC in de wereld. Member Committee (MC) AIESEC Nederland Dit is het overkoepelende AIESEC orgaan binnen Nederland en is ook gevestigd in Rotterdam. Het Member Committee is het nationaal bestuur. Dit bestuur bestaat uit 7 personen. Zij zijn verantwoordelijk voor het strategische beleid van AIESEC Nederland en de aansturing van de 10 lokale comités. Verder praten zij mee over de richting waarin AIESEC zich wereldwijd ontwikkelt. Local Committee (LC) AIESEC Nijmegen In Nederland zijn er op dit moment 10 Local Committees: Amsterdam, Twente, Groningen, Maastricht, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen. Dit jaar bestaat het team van Nijmegen uit 24 personen. Deze 24 personen houden zich bezig met het Exchange programma en de Make a Move Carrièreweek. Sinds september 2003 kent de stichting AIESEC in Nederland twee merknamen. Het merk AIESEC staat voor het Exchange programma en het merk Make a Move staat voor alle onderdelen die met de arbeidsmarkt te maken hebben zoals de Make a Move Carrièreweek, The Future is Yours en het Profiel boek. Intern gezien is er geen onderscheid tussen de team members van het ene of het andere team. Structuur AIESEC wereldwijd:

AIESEC International (AI) Highest organ in AIESEC

Member Committee (MC) AIESEC the Netherlands is one of the 107 in the world

Local Committee (LC) Nijmegen is one of 10 in the Netherlands

5 - AIESEC Nijmegen


3: Structuur AIESEC Nijmegen 2010/2011 Het lokale comité Nijmegen bestaat uit 24 personen. Deze personen zijn onderverdeeld in verschillende teams. Het dagelijkse bestuur (ook wel EB genoemd) stuurt deze teams aan. Het EB is het bestuur van AIESEC Nijmegen. Dit bestaat uit een voorzitter, een vice- voorzitter en de 3 coördinatoren van de teams. Het dagelijks bestuur wordt aangestuurd door het Head Office bestaande uit de VP en LCP. Activiteiten dagelijks bestuur: - Strategische plannen uitzetten- motiveren en ondersteunen van alle 24 personen in het lokaal comité - Functiespecifieke taken - Onderhouden contacten Lokale Advies Raad - Onderhouden contacten met Raad van Advies Structuur AIESEC Nijmegen: President

VicePresident

6 - AIESEC Nijmegen

Coördinator

Coördinator

Coördinator

Outgoing Exchange

Incoming Exchange

Make a Move

Outgoing Exchange Team

Incoming Exchange Team.

Make a Move Team

(7)

(6)

(6)


4: Activiteiten AIESEC AIESEC heeft verschillende programma’s voor universitaire studenten. Drie van die programma’s, het uitgaande en het inkomende stageprogramma en Make a Move, worden door ieder Local Committee van AIESEC in Nederland georganiseerd. Drie andere programma’s, het Ambassadeursprogramma, het NOUR-Project en het Global Experience Programma, worden nationaal georganiseerd. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende programma’s die we aanbieden: Outgoing Exchange team (OGX) Dit team is verantwoordelijk voor het regelen van buitenlandse stages voor Nederlandse studenten. Het OGX traject begint met de marketing van het programma, gevolgd door selectie van de studenten. Vervolgens krijgt een student een uitgebreide voorbereiding op een stage in het buitenland die varieert van 6 tot 78 weken. Tijdens dit proces krijgt hij of zij een persoonlijke coach. Samen met die coach zoekt de student de meest geschikte stage in onze online database die bestaat uit ongeveer 4500 stages Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten stages waar studenten voor solliciteren: de Management Traineeship (MT) en de Development Traineeship (DT). De inhoud van een Management Traineeship is zeer functioneel en is onder meer gericht op marketing, financiën en/of IT. Een development (humanitaire) stage is gericht op ontwikkelingswerk en vindt plaats in een ontwikkelingsland. Inkomend stageprogramma (ICX) Dit team is ervoor verantwoordelijk stageplaatsen te werven in de regio voor buitenlandse studenten en deze te voorzien van geschikte stagiairs. Het traject van dit team begint met het op de hoogte brengen van de mogelijkheden die bedrijven en overige (kennis)instellingen hebben met een AIESEC trainee. Het werven van geschikte stage plaatsen doe je onder andere tijdens netwerkevenementen en congressen maar ook aan de telefoon. Vervolgens worden afspraken gemaakt met bedrijven en contracten getekend voor het plaatsen van een trainee. De duur van een stage varieert van 2 maanden tot anderhalf jaar. Wanneer het contract getekend is gaat het team op zoek naar een student die geschikt is om de plaats te vervullen. Wanneer er een match is tussen het bedrijf en de student zorgt het ICX team ervoor dat de student naar Nederland kan komen en vervolgens ook hier lokaal wordt opgevangen. Het opvangen (reception) houdt in dat je zorgt voor begeleiding en sociale opvang van de buitenlandse stagiair(e)s, het regelen van huisvesting en benodigde formaliteiten. Hier staat het tonen van de Nederlandse cultuur en gezellige dingen doen centraal.

7 - AIESEC Nijmegen


Make a Move (MaM) Het Make a Move team organiseert verschillende activiteiten voor lokale studenten. Het belangrijkste doel van deze activiteiten is het bijdragen aan het ontwikkelen van diverse vaardigheden van studenten en de mogelijkheid geven informatie te krijgen over de mogelijkheden die je na je studie hebt. Dit programma bestaat uit het organiseren van een najaarsactivieit, The Future is Yours, waarbij eerste- en tweedejaarsstudenten worden gewezen op het belang van ontwikkeling naast je studie. In het voorjaar wordt het Trainingstraject georganiseerd met aansluitend de Make a Move Carrièreweek. Het belangrijkste doel van deze activiteiten is het bijdragen aan het ontwikkelen van de diverse vaardigheden bij studenten en het verkrijgen van informatie over de arbeidsmarkt om zo de kloof tussen de student en het bedrijfsleven te verkleinen. Tijdens dit programma komen er jaarlijks zo’n 250 studenten in contact met bijna 20 topbedrijven. De volgende projecten worden niet in Nijmegen georganiseerd. Ze maken deel uit van landelijke AIESEC projecten: Ambassadeursprogramma Voor 1e en 2e jaarsstudenten bestaat er het ambassadeursprogramma. Dit is een programma waarbij studenten in de zomer voor 2 maanden als ambassadeur naar tien verschillende landen over de hele wereld worden gestuurd om AIESEC Nederland te vertegenwoordigen. Het mooiste is dat het ticket van deze studenten wordt betaald. Meer informatie op: www.ambassadeursprogramma.nl. Nour-Project Het Nour-project is de reactie van AIESEC op het actuele dilemma over integratie. AIESEC wil dit dilemma oplossen door uitwisseling. Hiervoor is het NOUR-project. Met dit project gaan 3e- en 4e-jaarstudenten voor een zomerstage in Egypte, Marokko of Jordanië. In dit land zullen de studenten werken in een lokaal bedrijf en zullen zij een leertraject over de Arabische wereld doorlopen. Daarnaast komen er na de zomer in september en oktober Arabische studenten uit de genoemde landen naar Nederland om hetzelfde programma in de Nederlandse cultuur te ondergaan. Meer informatie op: www.nourproject.nl. GEP AIESEC organiseert in samenwerking met TNT en het World Food Programme van de VN organiseert AIESEC het Global Experience Programme. Het biedt 3e- en 4e-jaarsstudenten de mogelijkheid om 6 maanden een managementfunctie te vervullen bij het World Food Programme. Dit jaar vindt het plaats in de landen Zambia, Laos, Burkina Faso en Madagascar. Meer informatie op: www.tntgep.org

8 - AIESEC Nijmegen


5: Bestuursactiviteiten Een wervelend bestuursjaar vol verrassingen is wat je kunt verwachten wanneer je kiest voor AIESEC! Je werkt een jaar lang samen in een bestuur van ongeveer 24 enthousiaste medestudenten. In dit jaar zul je goed leren omgaan met verschillende mensen, leren plannen, coördineren en organiseren en zul je jezelf een stuk beter leren kennen, omdat je zeker voor uitdagende keuzes komt te staan. Het is ontzettend leerzaam om je een jaar in te zetten met het oog op vergroting en verbreding van een organisatie, waarin jouw persoonlijke ontwikkeling een centrale plaats neemt. Het mooie van AIESEC is dat het landelijk georganiseerd is, je zult merken dat de kwaliteit van de organisatie hierdoor een stuk hoger ligt. Zo zul je ook vaker bezig zijn met een project dat niet alleen in Nijmegen wordt uitgevoerd, maar in heel Nederland. De professionele manier van werken, de grote verantwoordelijkheden en het contact met je team, studenten, bedrijven en organisaties, maakt het zo’n leerzaam en leuk jaar. Bovendien profiteer je van het feit dat AIESEC een ontzettend groot internationaal netwerk heeft. Met één belletje kan je er voor zorgen dat in meer dan 100 landen iemand voor je klaar staat om je van het vliegveld op te halen en je de stad van bestemming te laten zien! Tijdens internationale congressen maak je vrienden over de hele wereld, wat natuurlijk niet alleen heel leuk is maar ook erg nuttig voor je netwerk. Om je een goed beeld te geven van wat er komt kijken bij een bestuursjaar kan je hierondermeer lezen over de dingen komen kijken bij een AIESEC jaar. Trainingen AIESEC Nederland werkt nauw samen met de bedrijven uit haar hoofdsponsorgroep, zoals Heineken, Unilever, Rabobank, KPN etc. om haar bestuursleden de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen en zo AIESEC- activiteiten beter te kunnen organiseren. Tijdens je bestuursjaar kun je verschillende trainingen krijgen, van marktpositionering tot persuasive selling en van teambuilding tot netwerken en photoshoppen. De trainingen vinden plaats op de twee nationale congressen van AIESEC Nederland, inhouse bij bedrijven of in je lokale AIESEC stad. Nationaal congres Twee keer per jaar komen alle 250 bestuursleden van alle AIESEC-vestigingen in Nederland bij elkaar op NATCO (Nationaal Congres). Tijdens dit 2-daagse congres bevind je je een weekend in de luxe van een gesponsord hotel, met heerlijk eten, professionele trainingen, workshops en een prachtig feest ´s avonds. Internationaal congres Elke dag is er wel ergens in de wereld een internationaal congres van AIESEC aan de gang. Als bestuurslid kan je dus gewoon even op internet kijken en binnen een paar dagen met honderden studenten uit alle delen van de wereld in contact komen. Een congres draait meestel om het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten en dat samen met mensen uit verschillende landen. Voor

9 - AIESEC Nijmegen


jezelf een unieke ervaring om te ontdekken hoe andere AIESEC committees in elkaar zitten en functioneren.

Reception Weekenden Elke AIESEC- vestiging in Nederland organiseert één keer per jaar een Reception Weekend. Deze weekenden zijn bedoeld om de buitenlandse trainees die in Nederland zijn kennis te laten maken met elke stad waarin AIESEC gevestigd is. Het mooie aan deze weekenden is dat je niet alleen de trainees en hun cultuur leert kennen, maar daarnaast ook het hele land doorgaat en studenten uit alle steden leert kennen. Op zo’n weekend zijn mensen uit de hele wereld, van Australië tot Canada en van Brazilië tot Roemenië. Daarnaast leer je zo ook de 250 andere AIESEC studenten uit heel Nederland kennen!

Cultural Educational & Exchange Development (CEED) Het CEED- programma is een programma dat alleen openstaat voor AIESEC bestuursleden. Je kunt voor een kortere periode tijdens je bestuursjaar, of voor een langere periode na je bestuursjaar, naar een buitenlands AIESEC bestuur om daar te werken aan een project. De inhoud van deze projecten loopt sterk uiteen. Je kunt bijvoorbeeld naar het buitenland om een congres te organiseren, om het reception programma beter in te richten of om in het nationale bestuur te gaan.

10 - AIESEC Nijmegen


Buitenlands Bestuursjaar AIESEC biedt jou ook de mogelijkheid om een jaar lang een Local Committee te gaan versterken maar ook om plaats te nemen in een Nationaal Bestuur van een AIESEC land. Dit biedt jou de uitgelezen kans om niet alleen op persoonlijk vlak ontzettend veel te leren maar ook op professioneel en cultureel vlak! Tijdsbesteding AIESEC Als parttimer ben je onderdeel van een team, maar ook van AIESEC Nijmegen. Je zal dus bezig zijn voor je team en voor AIESEC als geheel. De verdeling is ongeveer 30% AIESEC in het algemeen en 70% voor je team. We verwachten dat je als Part-time bestuurslid in totaal ongeveer 15 uur per week aan AIESEC besteedt. AIESEC heeft elke maandagavond rond 18:00 uur teamvergaderingen waar ook samen gegeten wordt. Om 20:00 uur start een plenaire vergadering. Hiervoor wordt voorafgaand samen gegeten door de teams. Daarnaast heb je 1 keer per week een dagdeel kantoordienst van 3 uur, om een gedeelte van je projecten te kunnen realiseren. De tijden zijn van 10.30 uur tot 13.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur. Promotie voor andere teams en newies Een aantal keer per jaar vindt er een grote marketingronde plaats, voor bijvoorbeeld de Make a Move Carrièreweek en OGX stages. Om deze activiteiten zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen is er veel promotie nodig, maar dat kan een team van gemiddeld 7 mensen niet alleen. Daarom help je als LC’er een aantal keren mee met het standten voor andere teams.

11 - AIESEC Nijmegen


6: Beschikbare functies [Part time] Inkomend Stage Team (ICX) – Januari 2011 t/m december 2012

Wat is het leukste van je functie: Als ICX-er kom je veel in contact met bedrijven, je leert een product verkopen en inspelen op de laatste marktontwikkelingen. Het samenwerken in een team, waar je gezamenlijk probeert stages binnen te halen en de juiste studenten hiervoor te selecteren. Het is volledig aan jou of jij een stagiair die onvergetelijke buitenlandse ervaring van zijn/haar leven gaat geven. Je hebt veel contact met buitenlandse AIESEC kantoren. De ene keer zoek je bijvoorbeeld een stagiair uit Rusland en de volgende keer uit Zuid-Afrika. Natuurlijk heb je ook veel contact met stagiair(e)s die de top stage doen, die jij mooi even hebt geregeld! Het is erg uitdagend een bedrijf (tijdens een afspraak, op een beurs of in de kroeg) hét product te kunnen verkopen, waar jij volledig achter staat. Vereiste kennis • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal • Commerciële capaciteiten • Internationaal georiënteerd • Een doorbijtende team player • Geïnteresseerd in het contact met bedrijven en buitenlandse stagiairs

Beschikbare Functies: Account Manager Als Accountmanager onderhoudt je contact met bedrijven en regel je alle formaliteiten voor studenten die hier op stage komen. Je matcht buitenlandse studenten aan een stage in Nederland. Je doel is om een langdurige relatie op te bouwen met bedrijven en daarnaast te zorgen dat de buitenlandse stagiaires met correcte visa, verzekeringen en werkvergunningen in Nederland aan de slag kunnen. Acquisiteur De acquisiteur is verantwoordelijk voor de acquisitie van geschikte stageplaatsen voor buitenlandse trainees. Je belt bedrijven en bezoekt netwerkevenementen waarbij je bedrijven enthousiast maakt over het stageprogramma van AIESEC. Tijdens externe afspraken krijg je de kans om je verkoopvaardigheden te gebruiken en dat contract binnen te halen!

12 - AIESEC Nijmegen

Inkomend Stage Team (ICX)

Samen met de ICX Coördinator en de overige teamleden zoveel mogelijk kwalitatief hoogwaardige stageplaatsen creëren in de regio en het zoeken van een bijpassende buitenlandse student bij deze stages.


Uitgaand Stage Team (OGX) - januari 2011 t/m december 2012 In samenwerking met de OGX coördinator en de overige teamleden het begeleiden en wegzenden van Nijmeegse studenten naar het buitenland en het voorbereiden van de studenten op de stages.

Vereisten • Internationaal georiënteerd • Servicegericht • Goede beheersing van de Engelse taal • Proactiviteit • Naast een goede team player ook zelfstandig kunnen werken

Beschikbare Functies: Student Coach De belangrijkste taak van de student coach is het begeleiden van studenten die via AIESEC op stage gaan. Het proces begint bij het selecteren van de juiste studenten met behulp van een ‘student review board’ (een selectie-interview waar jij en een teamlid zitting in nemen). De volgende stappen bestaan uit het begeleiden, voorbereiden en wegsturen van de Nijmeegse studenten. Marketing Als marketeer van het uitgaande stageteam (OGX) ben je verantwoordelijk voor het werven van de studenten die op buitenlandse stage willen. Jij bent verantwoordelijk voor het organiseren van twee grote evenementen voor OGX. Hiervoor werk je nauw samen met zowel de functie Special Projects en Externe Relaties. Je bent bezig met het ontwerpen van marketingcampagnes, het motiveren van je team en het hele comité om je marketingplannen uit te voeren.

13 - AIESEC Nijmegen

Uitgaand Stage Team (OGX)

Wat is het leukste van het team: Het leukste van deze functie is het samenwerken in een team, waar je gezamenlijk probeert de juiste studenten te selecteren en daarna de perfecte stage voor de studenten te zoeken. Daarbij is het een grote uitdaging het internationale stageprogramma op een goede en creatieve manier onder de aandacht van de studenten te brengen. Hier moet een goede strategie voor bedacht worden die vervolgens geïmplementeerd wordt.


7: Verwachtingen Wat verwacht AIESEC van jou? Wanneer je geïnteresseerd bent in een functie bij AIESEC Nijmegen zien we de volgende dingen graag terug in je sollicitatie: • Enthousiasme en een goede motivatie om bij AIESEC te gaan • Studenten die open-minded en international geörienteerd zijn • Teamplayer • Pro-activiteit • Goede sociale vaardigheden • Stressbestendigheid Verder verwacht AIESEC een aantal praktische dingen van haar bestuursleden: • Je besteed ongeveer 15 uur aan AIESEC als part-time member • Je kan voor AIESEC solliciteren met iedere studieachtergrond • Wanneer je solliciteert, solliciteer je voor AIESEC in het algemeen. Je kan een voorkeur aangeven voor een bepaalde functie. • Iedere maandag zal je AIESEC avond worden

14 - AIESEC Nijmegen


8: Sollicitaties en verder Na het inleveren van jouw Sollicitatiebrief, CV en pasfoto neemt de voorzitter, Daphne Beunk, contact met je op. Je spreekt met hem een datum en tijd af voor jouw sollicitatiegesprek. Daarna krijg je twee documenten toegestuurd per email; dit informatieboekje en een lijst met competenties en uitleg over de sollicitatiemethode. Lees het informatieboekje goed door zodat je een goed beeld krijgt van AIESEC en de functies die AIESEC aanbiedt. De lijst met competenties zullen getest worden tijdens het sollicitatiegesprek aan de hand van de CORE methode. Dit wordt allemaal uitgelegd in die mail die je vooraf krijgt, zodat jij je goed kan voorbereiden. De sollicitaties zullen worden gehouden tussen 6 en 10 december. Op 13 december word je gebeld over de uitslag van jouw sollicitatiegesprek. Als je bent aangenomen zul je door je voorganger en de coĂśrdinator van je team ingewerkt worden in jouw functie. Vanaf 1 januari zal dan je bestuursjaar officieel ingaan. In december/januari zijn er een aantal activiteiten van AIESEC, waarbij de kennis wordt overgedragen op de nieuwe bestuursleden. Hieronder volgt een lijstje, zet ze in je agenda zodat er dus bij kunt zijn als je geselecteerd wordt.

Wanneer

Wat

Waar

24 november 12.30 – 13.30

Informatiebijeenkomst

Zaal: E 2.21

1 december

Informatiebijeenkomst

Zaal: E 2.15A

3 december

Deadline inschrijven

6 t/m 10 december

Interviews

AIESEC kantoor

13 december

Bekendmaking nieuwe bestuur

Telefonisch

5 januari

National Take Over Start

Wordt nog bekend gemaakt

15 - AIESEC Nijmegen


Je kan voor AIESEC Nijmegen solliciteren door de volgende documenten te mailen naar Nijmegen@aiesec.net of af te geven op het AIESEC kantoor: - Sollicitatieformulier - Motivatiebrief - CV - Pasfoto AIESEC Nijmegen t.a.v. Daphne Beunk, President Gymnasion Noordgebouw Heyendaalseweg 141 kamer - 1.300 6525 AJ Nijmegen Tel: 024 - 361 59 51 Email: nijmegen@aiesec.net Mocht je nog vragen hebben bel ons op en vraag naar Daphne Beunk of stuur een mailtje!

DEADLINE: 3 december 2010 We kijken uit naar je sollicitatie!

16 - AIESEC Nijmegen

Information booklet (Dutch)  
Information booklet (Dutch)  

Find information about boardfunctions over here.

Advertisement