Page 1

April 2013

CavaljĂŠ Courant Directie Techniek bij kleuters Waterproject Doos vol gevoelens Timboektoe Lezen KPB Natuurlijk leren Tante Cato OR Van alles wat

Zelfstandig werken en leren groep 6

Spreuk

Het mooiste wat je kunt worden is

jezelf

Als de kinderen klaar zijn met hun gewone werk hoeven zij zich niet te vervelen! Zij kunnen aan de slag met keuzewerk, met opdrachten die allemaal zelfstandig uit te voeren zijn. Dat kan de weektaak van rekenen zijn, maar ook bijv. een extra uitbreidingsopdracht van geschiedenis. Ook samenwerkend leren gebeurt veel. Kom je zelf niet uit een opdracht? Iemand anders uit de groep kan je dan vast verder helpen! Naast deze opdrachten merken de kinderen ook op andere manieren dat we een beroep doen op hun zelfstandigheid. Opschrijven wanneer je huiswerk moet inleveren, toetsen leren, nakijkwerk zelf uitvoeren, maar ook verantwoording afleggen als je iets niet af hebt. De laatste tijd zij we volop bezig met het zelf nakijken van het (reken)werk en daar leerpunten uithalen. En wat doe je als je bij het nakijken erachter komt dat je veel fouten hebt gemaakt op een onderdeel? Sla je gauw je schrift dicht in de hoop dat niemand het heeft gezien? Of vraag je extra uitleg van de juf omdat je wilt leren hoe je de som wel goed maakt? Een enorm leuk en interessant proces om met de klas mee bezig te zijn! En heel erg fijn om te merken dat er veel ontwikkeling is op dit gebied!


Cavaljé Courant, april 2013, pagina 2

Editie School

Alkura Ede - De specialist in Aluminium kunststof kozijnen, zonwering, veranda’s en Tel: 0318-481014 GSM: 06-28465773 info@alkura-ede.nl

FRANK VAN DE GRAAF

GRONDWERK, RIOLERING

Ter Stege, uw keurslager Brouwerstraat 120 6712 AA Ede Tel:0318-656949

EN TUINAANLEG.

TEL: 06-54777446


Cavaljé Courant, april 2013, pagina 3

Editie School

Van de directie..

Onderwijsvak In gesprekken met vrienden is mij regelmatig de vraag gesteld: “Waarom heb jij ooit voor het onderwijs gekozen? ” Meestal maakte ik me er vanaf met nietszeggende oneliners . Heb per slot geen zin om als een hoogdravende, dromerige luchtfietser over te komen. Maar een tijd geleden las ik een stukje dat me erg aansprak. “De school bewerken als een tuin. De kinderen zijn in de lente van hun leven. Maar welke talenten er zullen groeien, welke persoonlijkheid er zal bloeien, dat ligt nog verborgen, als in een knop. Kwetsbaar, kostbaar, een belofte. Vanuit die gedachte zorgen voor een goede voedingsbodem, om onbelemmerd te kunnen wortelen Een basis om stevig te staan…” Vanuit die gedachte werken in de “schooltuin” als een min of meer uit-de-hand-gelopen hobby. Om daarna te kunnen genieten wanneer alles in bloei komt te staan. Zó mooi kan het onderwijsvak zijn! Herman Kattemölle


CavaljĂŠ Courant, april 2013, pagina 4

Editie School Fotoimpressie project

Water


Cavaljé Courant, april 2013, pagina 5

Editie School OR stelt zich voor Misschien weet u het al, de ouderraad heeft er twee nieuwe leden bij. Zij stellen zich hieronder graag aan u voor. Mijn naam is Jürgen van ’t Hof. Ik ben de vader van Ryan en Joy. Ryan zit in groep 3 en Joy zit in groep 1. Ik ben 8 jaar getrouwd met mijn vrouw Ramona. Rocky onze chihuahua maakt ons gezinnetje compleet. Mijn hele leven woon ik al in Ede. Dat bevalt mij heel goed! Ik ben dol op vakanties. Het liefste ga ik naar een warm land. Ook hardlopen doe ik graag. Na de schoolvakantie van 2012 ben ik bij de OR gegaan. Het leek mij leuk om mij meer bezig te houden met het schoolleven van mijn kinderen. Allerlei activiteiten rondom school worden bij de OR besproken en uitgevoerd. Mijn functie binnen de OR is penningmeester. Ik heb een fulltime baan en kan helaas overdag niet zo veel meehelpen met de activiteiten op school. Daarom zal ik vooral achter de schermen bezig zijn. Minder zichtbaar maar wel gemotiveerd en enthousiast. Ik ben Carola van Koot geboren in Bennekom en woon nu zo’n 12 jaar in Ede. Ik ben getrouwd met Willem. Samen hebben wij

een zoon Willem Junior (groep 4). In het dagelijks leven ben ik huis- moeder. Mijn hobby’s zijn: dwarsfluit spelen, creatief bezig zijn en winkelen. Verder zullen jullie mij wel kennen van de TSO. Dat vind ik altijd heel leuk om te doen. Zo maak je van dichtbij mee hoe kinderen de school doorlopen. Met verschillende kinderen bouw je echt een band op. Ze vertellen je graag over wat ze gedaan hebben op school. En natuurlijk na de vakantie alle verhalen over wat ze allemaal beleefd heb-

ben. Als er op school wat te doen is vind ik het leuk om te helpen zoals bij het duo-lezen. Nu werd ik gevraagd voor de ouderraad. Het lijkt mij een leuke uitdaging om voor het belang van de kinderen bezig te zijn en actief deel te nemen aan de activiteiten die de ouderraad organiseert. Zo nu weten jullie hopelijk een beetje meer van mij . Ik wens alle kinderen een fijne tijd op school toe.

AVONDVIERDAAGSE

Een grote activiteit waar de ouderraad druk mee zal zijn, is de avondvierdaagse. De data zijn inmiddels bekend. Er wordt gelopen op 13-14-15-16 mei Dat is direct na de meivakantie. Inschrijven moet dus in week 16 vóór de vakantie.


Cavaljé Courant, april 2013, pagina 6

Editie School Timboektoe Vanaf februari werken we in groep 4 en hoger met de nieuwe technisch leesmethode “Timboektoe”.

zelfstandige opdracht in een werkboek. In de klas wordt ook zelfstandig gewerkt met een leeskaart. Op zo’n kaart staat een tekst en vragen. Na Lezen is het belangrijkste dat het lezen van de tekst kunnen kinderen op de basisschool de leerlingen de vragen op de leren. Wie niet kan lezen heeft kaart beantwoorden. Er is ook geen toegang tot geschreven het samen-lezen. Een groepje informatie en kan niet genievan maximaal 4 leerlingen ten van teksten. Een goede leest onder begeleiding van leestechniek is hierbij van een ouder samen een verhaal. groot belang voor ieder kind. Bij het lezen in de klas met de De leestechniek is echter geen leeskaart èn met het samen doel op zichzelf. Het is hèt be- lezen wordt rekening gehoulangrijkste gereedschap om den met het leesniveau. Dit informatie te verwerven, meleesniveau wordt gemeten met ningen te leren kennen en avi-toetskaarten. Een prettig prachtige verhalen te ontdek- voordeel van Timboektoe zit ken. Plezier in lezen vergroot in de teksten van het leesboek. je wereld. Deze bestaan uit dicht bij elkaar liggende niveaus. Zo kan Op verschillende manieren er goed op het juiste niveau komt lezen terug in het lesworden geoefend, maar ook programma. Wekelijks krijgen makkelijk en geleidelijk net de leerlingen in de klas een een stapje moeilijker. instructieles gevolgd door een

In elke zesde week is er een etalageles met leespromotie als doel. Deze les wil kinderen het gevoel geven dat je niet alleen leert lezen om het lezen. Maar dat een tekst ergens over gaat. Dat je een bedoeling hebt met lezen. Dat het ook nog leuk kan zijn door een spannend verhaal. Of dat je van een tekst kunt genieten omdat er grappige woorden in staan. Een groepje kinderen krijgt de gelegenheid zich te presenteren. Dat kan bijvoorbeeld via een test die ze samen voorbereid hebben, boekpromotie of een rollenspel. We werken nog niet zo lang met Timboektoe, maar de eerste weken bevallen goed!


Cavaljé Courant, april 2013, pagina 7

Editie School Lezen op de Cavaljé U hebt vast al begrepen in de loop van dit jaar dat wij op de Cavaljé lezen erg belangrijk vinden. In oktober is hierover een ouderavond geweest, we doen mee met het zwerfboekenproject en er is een nieuwe leesmethode vanaf groep 4. Er zijn kinderen die moeite hebben met lezen. Sommige van deze kinderen blijken dyslexie te hebben. Andere kinderen hebben geen dyslexie, maar vinden het toch lastig. Ook zijn er kinderen die niets liever doen dan de hele dag lezen. Kortom: iedereen voelt en vindt er iets anders van. Maar wat voor alle kinderen geldt: lezen is heel belangrijk. Niet alleen omdat je veel moet (begrijpend) lezen en begrijpend lezen in je leven, maar ook gewoon voor de ontspanning. Wat is er nu leuker dan je te laten meeslepen door een prachtig verhaal?! Voor kinderen die moeite blijken te hebben met lezen is er een protocol. U vindt het protocol op www.cavalje.nl (via school-zorg). Hierin staat precies hoe we op school te werk gaan. En wanneer er een onderzoek naar dyslexie plaats kan vinden. Als een kind een dyslexieverklaring krijgt, hebben we ook een aantal afspraken. Daarmee laten we zien dat er rekening gehouden wordt met het kind. Sinds kort is er bv. een computerpro-

gramma waarbij teksten kunnen worden voorgelezen. Nu onderzoeken we hoe we dit programma optimaal kunnen inzetten in de klassensituatie. Alle kinderen van groep 5-7 met een dyslexieverklaring hebben een speciale liniaal gekregen die de letters vergroot. De ervaring laat zien dat de meeste kinderen dit prettig vinden. Ik krijg van ouders vaak de vraag hoe zij thuis kunnen lezen met hun kind. Als eerste wil ik hierover zeggen dat het niet zo erg uitmaakt wát u leest. Het is belangrijker dát u leest. En vooral regelmatig leest. Het liefst elke dag! U kunt hiervoor eigen boekjes of leesbladen van school gebrui-

ken. Er zijn ook ouders en kinderen die liever met de computer leren. Eerst 10 minuten lezen, dan nog een leuk spelletje als lees-beloning. Goede sites die u hiervoor kunt gebruiken: www.avilezen.nl; www.leestrainer.nl (met het oude avi-systeem) , www.yoleo.nl (moet je wel wat voor betalen) of www.thuisinonderwijs.nl/ oefenen-met-lezen-hoe-houdje-het-leuk. En ongetwijfeld zijn er tegenwoordig ook leuke en handige apps te downloaden voor op de tablet. Ik wens u allemaal veel leesplezier met uw kind! Groeten, Marjan Veenstra, intern begeleider.


Cavaljé Courant, april 2013, pagina 8

Editie School Natuurlijk leren Dit schooljaar volgen wij (juf Amanda, juf Marga en juf Irene) een cursus die gaat over “natuurlijk leren”. Een cursus over vormen van systeemdenken. Dit kan een groot hulpmiddel zijn bij het verbeteren van begrijpend lezen. In groep 5 zijn wij in de praktijk hiermee aan de slag gegaan. De leerlingen kenden al het gebruik van een woordspin. Want deze vorm gebruiken wij als leerkrachten regelmatig zelf op het bord. Nu gaan de leerlingen er zelf mee aan de slag. Een uitgebreide vorm van de woordspin is de “mindmap” Af en toe maken de leerlingen in groepjes van twee of drie zelf een mindmap. Informatie van een aardrijkskunde-,geschiedenis - of biologieles wordt dan een keer niet verwerkt met het werkboek. Het zal u verbazen wat er dan al werkende bij de leerlingen bovenkomt. Ook blijkt dat de opgedane informatie veel beter in het geheugen van de leerlingen blijft hangen. Op deze blz. ziet u enkele voorbeelden.

“de wolf en de zeven geitjes”. Het verhaal wordt verteld en bij zeven stiltemomenten mogen de leerlingen aangeven hoe spannend zij het verhaal ervaren. Er komen hele leuke resultaten uit! Kijk maar op de plaatjes. Zo’n grafiek geeft daarnaast veel stof tot gesprek! ”Kun je uitleggen waarom je dit vond?” “Waarom heb je het kruisje hier of daar gezet?” Heel goed om leerlingen te helpen te verwoorden wat zij denken en voelen! En uiteraard een prima manier om te controleren of de leerlingen de tekst goed hebben begrepen. U ziet het. Zowel wij, als ook de kinderen, beleven veel plezier en nut aan de cursus ‘natuurlijk leren’.

Een andere vorm die past binnen ‘natuurlijk leren’ is gedragspatroongrafiek. Deze hebben wij met de leerlingen gemaakt naar aanleiding van het verhaal Colofon Eindredactie: Marion van Maren Herman Kattemölle Judith Mooij Roeline Jochemsen

Alle leerlingen van het KinderPersBureau die meewerken aan hun editie van de Cavalje Courant

cavaljecourant@cavalje.nl www.cavalje.nl


Cavaljé Courant, april 2013, pagina 9

Editie School Tante Cato Hallo Wereld! Hallo Cavaljé! Overal water! Hallo kinderen en ouders van de Cavaljé, Het valt niet mee allemaal deze winter. Hij duurt zo lang. Gelukkig was er wat afleiding met dat leuke project op school. Dat project over water. Wat is er veel gedaan. Ik las over excursies naar het watermuseum, naar een veerboot, naar de waterzuivering! Wat een leuke activiteiten allemaal. En dan dat geknutsel in de klassen. In het ene lokaal hing alles vol met koraal, bij een ander lag een rivier en bij de kleuters wemelde het van krokodillen. Overal op ieder plekje in school was iets met water. Tot op de wc! Maar ook op het podium. Daar deed iedere groep een act over water. Zongen de kleuters van ‘vijf kleine visjes”, groep 8 deed

Marianne van Gaasbeek Coördinator cavalje@broodspelen.nl 06-81796291

opeens kon ik alleen maar denken aan allemaal woorden met water … waterfiets, waterijs, waterpistool, waterballet, waterlelie, watermeloen, waterkanon, waterorgel, waternimf, waterskiën, waterscooter, waterrat, watersport, watertaxi, waterval, watergolven, waterkant … En toen gebeurde er iets vreemds. Beetje bij beetje werd ik vrolijk van al die water een goede poging met een -woorden. Er was iets mee. Ze Russisch lied .. over water! deden me ergens aan denken.. Eerlijk gezegd werd Tante Cato aan iets leuks. En ineens wist ik na een tijdje behoorlijk tuure- het! Ze gaan over mooi weer. luurs van al dat water. Ik werd Over waterpret! Ik ben dol op een beetje gek. Ik ging overal de zon. Dus lente kom maar water zien. Thuis aan de afwas op. Na alle winterkou èn na zag ik de waterafvoer, ’s nachts een waterproject willen we sliep ik in een waterbed, ik nog véél meer water … in het hoorde waterdruppels op het zwembad! dak vallen en keek op tv naar waterpolo. Overal is water! En Tante Cato

   

Vinden de leerlingen het leuk om over te blijven? Is het overblijven goed georganiseerd? Zijn er altijd voldoende ouders of overblijfkrachten om een goede overblijfsituatie te waarborgen? Neemt het schoolbestuur haar verantwoordelijkheden met betrekking tot de kwaliteit en de geldstromen van de tussenschoolse opvang?


Cavaljé Courant, april 2013, pagina 10

Editie School Thuis spelling oefenen met BLOON Bloon is een supertool voor beelddenkers. Het is een gratis en methode-onafhankelijke manier om te oefenen met spelling. Van de reguliere methoden staan de woordenlijsten al in het programma. Het programma heeft een back-end waarin de ouder of leerkracht de vorderingen van de leerling kan bijhouden. Foute antwoorden kunnen meegenomen worden naar de volgende week.

    

B= bekijken van het woord L= lezen van het woord O= omdraaien van het papier O= opschrijven van het woord N= nakijken van het woord

Omdraaien

Het blad wordt omgedraaid. Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

Opschrijven

Het woord wordt door de leerling vanuit het geheugen geschreven in een schrift of op een ander schrijfblad en dus niet op het BLOON-blad. De hersenen worden daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk ingeoefend worden.

Bekijken

Het oefenen van spelling wint aan kracht als de leerling eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel in de denkwolk worden geschreven.

Lezen

Hierna wordt het woord gelezen en laat de leerling de betekenis op zich inwerken. Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt de betrokkenheid van de leerling bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.

Nakijken

Door na te kijken leren leerlingen kritisch te zijn op het gemaakte werk. Ook worden zij in de gelegenheid gesteld te leren van gemaakte fouten. De leerling vergelijkt het geschreven woord met het woord op het BLOON-blad. Is het woord fout geschreven, dan wordt er een droevige smiley getekend in het rondje. Als het woord goed geschreven is, dan een blije smiley Er kan ook gekozen worden voor kleuren (rood, groen). Ieder rondje staat voor een dag (vijf dagen in totaal). Fouten maken mag, daar leer je van! Op de vijfde dag moeten alle woorden wel goed geschreven worden. Fout geschreven woorden worden meegenomen naar de volgende week. Kijk ook eens op www.bloon.nl


CavaljĂŠ Courant, april 2013, pagina 11

Editie School

Lente kleurplaat


Cavaljé Courant, april 2013, pagina 12

Editie School Van alles en nog wat Van groep 8 heeft u wellicht al langere tijd niets vernomen. Natuurlijk is de website vol op in bedrijf en heeft u de belevenissen daarop kunnen lezen. Mocht u het gemist hebben, hierbij een kleine update… Allereerst natuurlijk hét punt van groep 8: de cito toets.Voor sommige kinderen een dag als alle andere, voor anderen een slaapprobleem. Maar er is geknokt, gezweet én aardig wat gesnoept. Of dát dan weer zijn positieve uitwerking heeft gehad op de score (de snoepjes waren soms wel erg interessant: ‘mmmm… snoepje… oh ja, ik moest ook nog een toets maken…’), is weer een andere vraag. Maar uiteindelijk als klas een score waar we (zowel als school en als klas -en als meester-) trots op kunnen zijn! Een hele happening. Gelukkig voor ons allemaal mocht het kapsel van de meester blijven zoals het was. Maar wat is er verder nog gebeurd? Een musical uitgekozen; iets over een hotel en vreemde typetjes, een project gehouden; iets over water, een rivier en... riool? Juist, met groep 8, op de fiets naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Erg interessant, maar het stonk (een beetje). De volgende schooldag wel 8 zieken (maar dat

had niets met de excursie te maken). Een heel tijdje terug was er ook nog een Polygoon filmfestival over geld. Als klas hebben we daar twee dagen veel plezier aan beleefd. En omdat het over geld ging is het ook fijn als we daar nog iets aan over konden houden. Jawel, een 3e prijs! Iets om trots op te zijn! En dan hadden we nog het schoolschaatsen, het 1e rapport, de weektaken, het uitje naar een afvalverwerkingsbedrijf, de verwijzing naar het VO, het schrijven van een sollicitatiebrief, het nieuwe meubilair, de stagiaires, de meester die uit zijn broek scheurde tijdens het CITO afscheidsfeestje… Dat gebeurde tijdens het bowlen… Kan vast een heel kleurrijk verhaal over worden geschreven, maar dat laat ik voor nu maar even achterwege. Kortom, het was gezellig, vol, druk en interessant. Betekent dit nu dat we de komende weken niets meer hoeven te doen? Nee hoor. Want we hebben nog: de bankbattle, Jeugd EHBO A, het verkeersexamen, kamp, musical, gourmetten, de afscheidsmusical, en nog een heleboel andere dingen. Maar dat is leuk voor een volgende editie van de schoolkrant!


Cavaljé Courant, april 2013, pagina 13

Editie School Experimenteren met kleuters ;-) Elke vrijdag staat er op het rooster van de kleutergroepen natuur en techniek. Ons techniek onderwijs wordt ondersteund door het “Techniekkasteel”. Dat zijn die kleurrijke torenkasten die in de aula staan. Daarin komen diverse onderwerpen aan de orde zoals drijven en zinken, magnetisme, hoe bouw ik een huis? Al met al heel veel leuke activiteiten om de kinderen te stimuleren. Sommige onderwerpen gaan meer over biologie. Dan maken we gebruik van de leskisten van Het Groene Wiel. De laatste tijd doen we ook vaak een “experiment” in de klas.Vaak kiezen we iets van

Groep 3

de website www.proefjes.nl. Daar staan proefjes op allerlei gebied uitgewerkt. Samen met de kinderen proberen we deze uit.

Een leuke en spannende activiteit, waarbij de kinderen volop gestimuleerd worden na te denken over wat er

gebeuren gaat. Bijvoorbeeld, blijft een ei drijven in een glas water of gaat het zinken? Thuis kunt u deze proefjes ook doen. De benodigde materialen zijn eenvoudig en vaak al in huis aanwezig. Groep 1/2 b is laatst bezig geweest met vieze handen. Hoe maak je ze schoon? Waarom gebruik je zeep?. Wat gebeurt er als je olie in het water doet? Wat gebeurt er als je daar een beetje zeep bij doet? Groep 1/2 a heeft in die week “door hun hand gekeken!” Simpele proefjes, die leerlingen uitdagen om na te denken. We beleven er veel plezier aan.

« Doos vol Gevoelens »

Naast de methode leefstijl voor sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we ‘een doos vol gevoelens’. Deze methode is opgebouwd rond de vier basisgevoelens: blij, bang, boos en verdrietig. Het beheersen van deze basisgevoelens geeft kinderen een eerste houvast tot een goed emotioneel leven. Op een

speelse manier leren kinderen gevoelens (h)erkennen, begrijpen en uiten, bij zichzelf en bij anderen. Het zich kunnen verplaatsen en inleven in de gevoelens van anderen draagt bij tot hun sociale competentie. De vier basisgevoelens hebben elk een eigen ‘huisje’. De bijbehorende kaartjes, met een verhaaltje over het gevoel, wor-

den gelezen en besproken. Daarna mag één van de kinderen dit in het goede ‘huisje’ doen. Natuurlijk komen ook de eigen verhalen over de verschillende gevoelens aanbod. Hierover hebben de kinderen ook al een tekening gemaakt. We zijn begonnen met de ‘huisjes’ blij en boos. Bijna dagelijks zijn we hiermee bezig.


CavaljĂŠ Courant, april 2013, pagina 14

Editie KPB

Column Door Danique

Paas lunch Ieder jaar rond Pasen eten we op school met zijn allen. Dat is altijd heel gezellig. Dan zitten we met ze allen in de klas. En eten lekkere dingen zoals: Witte bolletjes, matsers of krentenbollen enz. Genoeg om uit te kiezen dus. Wat zou jij kiezen??? Of neem je het gewoon allemaal. Ik zou kiezen voor een wit bolletje mmm. Ook krijgen we elk jaar te drinken chocolademelk of appelsap. Zelf kies ik voor de chocolade melk en jij?

Eet smakelijk


Cavaljé Courant, april 2013, pagina 15

Editie KPB

Het verhaal Mama maakt Andrea en Eva wakker, omdat ze op vakantie gaan. Ze heeft nog niet verteld naar welk land ze gaan. En ze vertelt dat ze naar Frankrijk gaan. En ze hebben een tent gekocht. De moeder zegt:’ dat ze moeten gaan aankleden en moeten gaan ontbijten ‘. Want papa en ik willen snel vertrekken. Want dan zijn we op tijd in Frankrijk. Want dan kunnen we alles snel uitpakken en de tent opzetten. En kunnen jullie de camping verkennen. Dat is toch wel fijn. Anders weet je de weg niet. Oké opschieten. Als ze klaar zijn gaan ze de auto in en, koppelen ze tent er aan. En gaan ze weg. Op een gegeven moment moet Eva plassen. En zit de hele tijd te zeuren. Mama zegt houd nu je mond dicht, want er is nog geen benzinepomp. Oké mama, maar ik moet wel heel erg nodig. Klaar nu zegt de moeder. We zijn er bijna. Een paar minuten later zijn ze bij een benzinepomp. Eva gaat naar het toilet Christina de moeder moet ook naar het toilet. En even later gaat zij ook. Als ze het toilet binnen komt is Eva nergens te bekennen. Ze vraagt aan de mensen die bij het toilet zijn: ’Hebben jullie misschien een meisje gezien’. Dan vraagt iemand:’ hoe ze eruit ziet’. Christina antwoordt: ’Ze heeft blond haar, bruine ogen, heeft een rokje aan en een shirt met een hond er op ”.Ze zei dat ze naar het toilet ging. Maar ik kan haar niet vinden. Ik ga eerst maar eens plassen voor dat ik het in me broek doe. Een paar minuten later is ze klaar. Ik ga eerst

maar eens naar de auto het zeggen tegen de anderen. Bedankt alvast. Als ze is eenmaal is aangekomen bij de auto.Vertelt ze het hele verhaal. De vader Jan en Andrea schrikken zich een hoedje. Jan zegt:’ Heb je al aan de mensen bij het toilet gevraagd of zij Eva hebben gezien’. Christina zegt; ”Ik heb het al gevraagd, maar zij hebben haar niet gezien’. We wachten wel, want we kunnen niet verder rijden. Want dan is Eva er niet, en dan is het een nog erger. Dan dat het nu is. Een paar uur later komt Eva aanlopen. Christina, Jan en Andrea zijn super blij. Maar vragen wel meteen wat er is gebeurt. Als ze weer onderweg zijn vertelt Eva het hele verhaal. Ik ging naar het toilet er was helemaal niemand. Ik vond het echt super eng, maar ik ging toch naar het toilet. Toen ik klaar was met plassen. Kwam er een man op mij af, en nam mij mee. Hij nam mij mee naar zijn auto. Ik probeerde mij los te trekken, maar het lukte niet. Hij wou mij gewoon mee nemen. Even later liet die mij gewoon vrij, en ging ik snel naar de auto. Wat vreselijk zeggen Jan, Christina en Andrea. Maar gelukkig ben je weer hier. Een paar uur later komen ze bij de camping aan, en zetten ze de tent op. Andrea en Eva verkennen de camping. En ze zijn alles vergeten dat Eva weg was. In de volgende schoolkrant gaat het verder. Redacteur: Sanne


CavaljĂŠ Courant, april 2013, pagina 16

Editie KPB

Ook deze keer hebben we weer een prijsvraag. De winnaar van de waterkrant is MARIT LUCHTENBURG. Die heeft een leuke prijs gewonnen. Wil jij ook iets winnen. Doe dan mee met deze prijsvraag. De vragen staan hier onder.

In welke vaste periode valt Pasen altijd. A 20 maart -20 april B 25 maart- 13 april C 22 maart-25 april

Naam : Groep:

V1: Ik ben

jaar.

V2:


CavaljĂŠ Courant, april 2013, pagina 17

Editie KPB

over PASEN Wat vind je het leukst om te doen met de paaseitjes: Wat vind je van de paaslunch op school: Lekker

Zoeken Verstoppen Ze opeten

Gezellig Moet vaker in het jaar

Welke chocolade paasei vind je het lekkerst: Wit Melk

Lever je antwoorden in bij juf Judith (groep 6)

Redacteur: Wilbert en Tim


CavaljĂŠ Courant, april 2013, pagina 18

Editie KPB

Wat is het verschil tussen een zwarte kip en een witte kip? Moppen Een zwarte kip kan wel witte eieren leggen, maar een witte kip geen zwarte.

Waarom legt een kip eieren? Als hij ze zou gooien dan vallen ze kapot.

Het is zondagmorgen en de familie zit aan het paasonbijt. Jantje zegt: "Mammie, mijn ei smaakt zo vreemd." Moeder reageert boos: "Houd je mond en eet het op. Over het eten mag niet worden gezeurd." Jantje eet door, en vraagt een minuutje later: "Mammie, moet ik het snaveltje ook opeten?

Een man fietst over een landweggetje en ziet opeens een kip met drie poten voorbij rennen. Hij stapt af en probeert de kip te pakken, maar steeds als hij in de buurt komt zet de kip het op een rennen. De man volgt de kip en komt bij een boerderij uit. Daar ziet hij een boer staan. Hij vraagt hem: "Is die kip van u?" "Ja," antwoordt de boer. De man zegt: "Weet u dat het dier drie poten heeft?" "Ja, dat klopt," antwoordt de boer weer, "en dat komt zo: ik woon hier met mijn vrouw en zoon, en steeds als we kip aten hadden we ruzie over wie de pootjes mocht opeten. Na lang onderzoek is het ons gelukt een kip met drie poten te fokken" De man vraagt: "En is het nou over met die ruzies?" De boer antwoordt: "Dat weet ik niet, want het is ons nog steeds niet gelukt het beest te vangen

Redacteur: Wilbert


CavaljĂŠ Courant, april 2013, pagina 19

Editie KPB


CavaljĂŠ Courant, april 2013, pagina 20

DE STRIP

Editie KPB

Schoolkrant voorjaar versie 2  
Schoolkrant voorjaar versie 2