Page 1

PROJECT OVERVIEW

ROEL DE RUITER ARCHITECTURE AND VISUALISATION


EXPO NL Ontwerp voor een Nederlands Paviljoen op een wereldtentoonstelling. Het ontwerp is gebaseerd op een transparant strandpaviljoen met algemene exposities over duurzaamheid gericht op het landschap. Daaraan zijn 2 volumes verbonden die “typically dutch reageren� op de situatie en zo onze eeuwige strijd met het water symboleren. Het dijkgebouw ligt verzonken in de bodem met daarin exposities en films over onze waterwerken. Het andere volume beweegt mee met het getijde en herbergt voornamelijk publieke voorzieningen, waaronder startplaats van watersporters, horeca en kantoorruimtes.

EXPO NL


MAERSK OIL QATAR Maersk Oil wordt een van de huurders van het Qatar Science & Technoly Park in Doha, Qatar. Maersk Oil heeft hier een afdeling geplaatst die erop gericht is om samenwerkingsverbanden met de andere technologische bedrijven op het park aan te gaan. Het interieur van dit kantoor dient als visitekaartje van Maersk. Samen met ICOP hebben we het concept ontwikkeld voor het interieur. Naast werkplekken en onderzoeksruimten voor geologen komen er flexibele werkplekken voor externe onderzoekers en aio’s. Bovendien komt er een ruimte voor seminars, brainstormsessies en trainingen waar kennis en kunde gedeeld kunnen worden. Het wordt een onderzoeksomgeving waar business partners, onderzoekers en academici samenkomen. Door de grote constructies en installaties van dit labaratoriumgebouw zit er boven het plafond een ruimte van 3m. Waar mogelijk is dit verwijderd en is er een grote vide met grote vakwerken gecreeerd. DIt geeft niet alleen meer lucht en ruimte in het kantoor maar door het dubbele ruimtegebruik konden er ook meer werkplekken gerealiseert worden dan vereist. Het VO+ is verder uitgewerkt door een plaatselijk engineeringsbureau en wij hebben controle op het tekenwerk geleverd. Het is in November 2012 opgeleverd.

plant room

plant room

enclosed rooms

open

open

plant room

plant room

seminar box

VC

enclosed rooms

open

open

MAERSK OIL QATAR


TOUR DE ZELANDE Op verzoek van Mondiales Folies heeft DKV een studie gedaan naar de mogelijkheden om een bijzonder gebouw te plaatsen bij de aanzet naar de Brouwersdam, een gebouw dat als landmark de toegang tot Zeeland zal markeren. Het idee is een toren te ontwikkelen met compacte appartementen van ca. 30 – 40 m2 die ieder optimaal kunnen profiteren van de schitterende locatie. Te denken valt aan ruime woonterrassen die het dagelijks leven in de appartementen een ongekend gevoel van luxe zullen geven. Naast compacte woningen zal de toren de bewoners faciliteiten bieden voor feestelijke bijeenkomsten en tijdelijke verblijven voor gasten. Het op loopafstand aanwezige duikershotel complementeert de hooggespannen verwachtingen van de bewoner met aanvullende voorzieningen. Concepten die in deze voorfase de revue passeerden zijn o.a.: - “Twee onder één vloer” - “Stapeling van Vakantiehuisjes” - “Flexibele containers” De gedachte achter alle concepten is dat het ontwerp door een sterk inhoudelijk uitgangspunt, te weten de combinatie onderscheidende individualiteit + authentieke collectiviteit, comfort moeten koppelen aan een levenswijze die zeker voor het aanbod in deze regio uniek zal zijn en een nieuwe markt zal openleggen.

TOUR DE ZELANDE


WOLFF JAARBEURS Voor Snelder architecten heb ik in verschillende stadia van het ontwerp de visualisaties gemaakt voor de megabioscoop naast de jaarbeurs in Utrecht. De Centrumboulevard is de belangrijkste lokale verbindingsroute tussen de historische binnenstad van Utrecht, via het treinstation naar het grootschalige congrescentrum De Jaarbeurs. Het bioscoopcomplex bevat 15 zalen met in totaal circa 3.500 stoelen. Op de begane grond bevindt zich naast de entrée een ruime Foodcourt, die zowel vanuit de Centrumboulevard als vanuit de bioscoop te betreden is. Het gebouw staat in verbinding met de Jaarbeurs, die voor congressen en evenementen gebruik kan maken van een deel van de bioscoopvoorzieningen. Alles in de bioscoop is erop gericht voor iedere bezoeker de meest aantrekkelijke theaterbeleving mogelijk te maken, op alle denkbare niveau’s: van de theatrale entree, het ideale beeld en geluid tot de lekkerste popcorn. De bioscoop huisvest drie in karakter verschillende bioscooptypen: Arthouse, Blockbusterbioscoop en VIP. De Arthouse-zone binnen het gebouw is toegelegd op meer kunstzinnige films buiten het reguliere aanbod uit Hollywood. In deze zone bevindt zich het Grand Café. De zone binnen de bioscoop gericht op de veelal grote Blockbusters bevat een ruim opgezette Self-Service. De exclusieve VIP-zone bevat extra luxe zalen en een afzonderlijk toegewezen foyer met bediening. Alle 16 zalen binnen de bioscoop zijn optimaal gedimensioneerd en ingericht en voorzien van de meest actuele digitale projectie- en geluidstechnieken. Om de bioscoop ook voor de omgeving zo aantrekkelijk en uitnodigend mogelijk te maken, is deze transparant waar mogelijk en gesloten waar nodig. Zo is het entreegebied onder de overkragende zaal en de gevel van de Foodcourt uitgevoerd als een volledig glazen pui. Met name in de avondsituatie straalt de bioscoop daarmee als een vrolijke lampion.

WOLFF JAARBEURS


WOLFF JAARBEURS Voor Snelder architecten heb ik ook de visualisaties van deze bioscoop gedaan in verschillende stadia. En met deze beelden zijn we uiteindelijk de welstand goed doorgekomen en inmiddels is de bouwvergunning verleend. Snelder architecten en bioscoopexploitant Wolff Cinema Groep zijn door de gemeente Dordrecht geselecteerd om de nieuwe bioscoop te realiseren. De bioscoop zal ontwikkeld worden op de Stadswerven in Dordrecht, tegenover het Energiehuis. Het gebouw krijgt een terras aan het water. De gemeente schreef voor de opgave een besloten competitie uit onder vier bureaus. De gemeente beoordeelde de plannen op onder meer de volgende criteria: meerwaarde voor Dordrecht algemeen en de binnenstad in het bijzonder, haalbaarheid (waaronder planning), extra voorzieningen, ruimtelijke randvoorwaarden en uitstraling. De inzending van Wolff Cinema Groep en Snelder Architecten is uit deze vergelijking als beste naar voren gekomen: “Sterke punten zijn de uitstraling en de inpassing in de stad. In combinatie met het Energiehuis ontstaat er een interessant cultureel cluster op Stadswerven, als aanvulling op de historische binnenstad. De oriëntatie op het water geeft het plan nog eens meerwaarde.” De bioscoop met circa 1.200 stoelen zal volgens planning begin 2014 gerealiseerd zijn.

WOLFF DORDRECHT


HELICE prijsvraagontwerp voor de Campus de la Justicia in Madrid Een drievoudige helix vormt de basis voor het gebouw van ‘Los Juzgados de lo Penal’ (rechtbank voor strafrecht) in Madrid. Het is een vorm die een welhaast mythische betekenis krijgt door de connotaties uit de wereld van de filosofie en de biologie: de combinatie van het begrip drieeenheid,Trias Politica, met de DNA-achtige vervlechting van spiralen. De helix symboliseert de verwevenheid van het strafrecht met een rechtvaardige maatschappij. Tegelijkertijd bezit het de eigenschappen om het complexe programma in zich op te nemen en te transformeren in een logistiek goed werkende rechtspraakmachine. Het gebouw zal door zijn centrale positie binnen de Madrileense rechtspraak en door zijn grote bouwvolume een belangrijk tandrad zijn binnen het mechaniek van gebouwen en openbare ruimte dat samen de Campus de la Justicia vormt.

0

50 m

HELICE


STREETLIFE BK Prijsvraag nieuwe Faculteit Bouwkunde. De grootste kwaliteit van de oude Bouwkunde Faculteit was de onderliggende structuur onder de hoogbouw met ateliers en kantoren. In het bijzonder de interne “straat� waaraan alle publieke functies lagen, functioneerde als de hoofdstraat van een kleine stad. Dit was een plek waar ontmoetingen en discussies plaatsvonden. In ons ontwerp voor een nieuw gebouw voor Bouwkunde, hebben we de ruimtelijke kwaliteiten van die interne straat van het oude gebouw als uitgangspunt genomen. In contrast met het oude gebouw hebben in dit ontwerp alle ateliers en kantoren een directe ruimtelijke verbinding met de interne straat. Alle ateliers, computer-ruimtes en kantoren zijn georganiseerd als flexibele vloervelden, rondom twee atriums, parallel aan de hoofdstraat met al de belangrijke functies, zoals de Bibliotheek, de tentoonstellingsruimte en de collegezalen.

STREETLIFE BK


TROSSOS I TRACES Vilanova i La Geltru, Spanje

Het Uitbreidings Ontwikkelings Bedrijf van de kuststad Vilanova i La Geltru schreef een besloten prijsvraag uit voor een grote uitbreiding ten noorden van het historische centrum. Voor het gebied van 105 hectare werd een mix gevraagd van woningbouw, kantoren en bedrijfsgebouwen in combinatie met commerciĂŤle ruimte en voorzieningen. Het masterplan definieert eerst het stratennetwerk en de aansluiting met Vilanova en de naburige wijken. Het circulatieplan komt voort uit de bestaande infrastructuur, waaraan short-cuts en speciale routes zijn toegevoegd zodat iedere locatie in het plan een goede ontsluiting heeft. De contrasterende plekken binnen het gebied vragen om specifieke ontwerpoplossingen. Het doel van ons masterplan is al deze individuele ontwikkelingen in een coherent stedenbouwkundig geheel samen te brengen. Om de mogelijkheden te laten zien hebben we een catalogus samengesteld van vijf woontypologieĂŤn, ieder passend bij een specifieke locatie. Naast de bestaande wijken is een structuur met open, voorstedelijke woonblokken ontwikkeld, terwijl op plekken die aan industrie grenzen half-gesloten bouwblokken de woningen van de industrie afschermen. Een structuur van kleinschalige, flexibele kavels sluit aan bij de bestaande illegale woningbouw en kan een geleidelijke overgang naar een nieuwe, kwalitatief hoogstaande buurt mogelijk maken. Tussen waterstromen en ontsluitingswegen is een duurzame, lineaire bloktypologie gepland met de nadruk op toegankelijkheid. Aan de kant van het bestaande stadscentrum is gevarieerde woningbouw in een hoge dichtheid geprojecteerd, voorzien van een plint voor commercieel gebruik.

TROSSOS I TRACES


KABELTOREN Ontwerp voor een kabeltoren in Rotterdam. Een fenomeen als een kabelbaan zal de skyline van de stad blijvend veranderen en de aanlandingspunten aan beide uiteinden zullen daarom een dialoog moeten aangaan met de opvallendste eye-catchers binnen deze skyline: de hoogbouw op de Kop van Zuid, het Scheepvaart- en Transport-college, de Euromast, het Unilevergebouw, de Rotterdamse bruggen en de veranderlijke Smit-Tak kranen. Sculpturaal Volume + Constructivistische Machine + Havenindustrie = een Landmark dat bij realisatie onderdeel gaat vormen van het icoon van de stad: de Rotterdamse Skyline!

entreehal

25000

3x5 15000

15000

10000

25 x 4

25000

100000

vloer 30000

vloer

25000

entreehal

65000

15000

25000

vloer

vloer

1 x 1775 m2 = 1925 m2

h = 10 - begane grond

25000

65000 begane grond

verdieping (midden)

25000

35400

25000

30000

25000

3,5

10

3,5

76

,5 0째

0째

10000

65000

0째

,5 0째

10

40000

hoogste vloer

3 x 3750 m2 = 11250 m2

h = 5 meter

76

4600

1e vloer plateau

10000

10000

25 x 1050 m2 = 26250 m2

h = 4 meter

11000

Voorkeursmodel A

11000

11000

11000

trappen en vluchtroutes zijn afhankelijk van de functie en bezetting ivm doorstroomcapaciteit

128 m2

4250

340 m2

7250

212 m2

876

KABELTOREN

21624

876

876

21624

22500 2000

5500

4000 13500

woonfunctie

876

22500 11000

2000 340 m2

excl vertikaal verkeer

kantoorfunctie

20500 340 m2

excl vertikaal verkeer

plattegrond + doorsnede middenverdieping schaal 1:200


ZO WIL IK WONEN Open Community, prijsvraaginzending voor senioren woningen. De woonwens van de moderne, mondige senior is niet uniform. Bij de ontwikkeling van de woningen zal er voldoende differentiatie moeten worden geboden. In het woonpark, gelegen vlabij een dorpskern, zijn appartementen van verschillende afmetingen te vinden, maar ook een aantal grondgebonden woningen. De woongebouwen met de appartementen voor permanente bewoning zijn zodanig ontwikkeld dat de woninggrootte naar behoefte bepaald kan worden. Als in een bedrijfsverzamelgebouw kan afhankelijk van de woonwensen en de financiĂŤle mogelijkheden van de bewoners een groot of een klein appartement worden afgenomen. Door de draagstructuur van de woontorens los te koppelen van woningscheidende wanden en door de natte ruimten in het hart van het gebouw te concentreren, is een verregaande differentiatie mogelijk.

W

W

B

B

W

W

S

S

B

W

S

S

B

B

W

W

B

S

93m2

S

B W

S B

W

S

B S

W B

S

W

B

10 m

S

15°

5,6 m

B

W

S

W

B

S

S B B

W

S

W

S B

S

W

B

S

W

B

S

B

S

B

S

B

S

W

S

S

W

W

B

B

W

B

W

W

W

1

5

10 m

ZO WIL IK WONEN


UMC UITHOF Het gebouwencomplex met hotel, appartementen en kantoorruimte is gelegen aan de kop van de zogenaamde Kasbahcluster, in het centrum van de Uithof. De Kasbahcluster is een lange dichtbebouwde strip met een reeks tegen elkaar geplaatste gebouwen rond hoven. Er is gekozen voor een heldere beëindiging van de cluster met een U-vormig bouwvolume van gelijke hoogte. Het zware bouwvolume wordt gerelativeerd door het blok in de lengterichting transparant te maken. Door de torens met transparante corridors te koppelen is het U-vormige bouwvolume met twee stijgpunten in de hoeken helder en efficiënt te ontsluiten. De kantoren met een vergaderen zalencentrum worden vanuit de hoek aan de centrale hoofdroute ontsloten met een frontoffice op de begane grond. In de andere hoek van het blok is de entree van de appartementen en het hotel gesitueerd. In totaal zijn er 350 eenpersoons- en 50 tweepersoonsappartementen ten behoeve van het (tijdelijke) personeel van het UMC, waarvan een deel gemeubileerd verhuurd wordt. Om flexibiliteit in de toekomst te waarborgen zijn de hotelkamers en de eenpersoonappartementen identiek, zodat het aantal appartementen en hotelkamers onderling kan variëren. In de plint van het gebouwencomplex zijn langs de Bolognalaan winkel- en vrijetijdsfuncties opgenomen.

UMC UITHOF


TROELSTRALAAN Na de binnenstad is in de Hoven het belangrijkste winkelcentrum van Delft, met in totaal 17.000 m2 winkelruimte, waarvan 13.000 m2 is ondergebracht in de Hovenpassage. Het is gelegen in een na-oorlogse uitbreidingswijk die aan herstructurering toe is. Het bestaande winkelcentrum is naar binnen gekeerd met de winkelfronten aan een met glas overdekt voetgangersgebied. Aan de buitenzijde, langs de belangrijkste hoofdstraten, wordt het beeld van het centrum bepaald door expeditie- en parkeervelden. Bij de herstructurering van het stadsdeel is besloten het winkelcentrum uit te breiden en aantrekkelijke straatwanden te vormen langs de hoofdstraten. Het plan voorziet in winkels met etalages aan de straatwand en daarboven woningbouw. De gemiddelde hoogte van ca. 20 meter zal worden doorbroken door torenelementen van 40 meter en een nieuwe woontoren van 70 meter als antwoord op de bestaande kantoortoren op de hoek van de Papesouwselaan en de Nijhofflaan. In het ontwikkelingsplan, dat door gemeente en opdrachtgever is opgesteld, wordt een uitbreiding voorzien met 330 woningen en 9000 m2 winkelruimte. Ten behoeve van winkels, woningen en de bestaande kantoorruimte worden 1300 gebouwde parkeerplaatsen toegevoegd, die aan het zicht worden onttrokken. De Troelstralaan bevat vooral een uitbreiding van de pasage met winkels en parkeervoorzieningen op het dak.

TROELSTRALAAN , DELFT


NOORDBUURT

Barkasstraat

Barkentijnkade

DKV heeft drie bouwblokken ontworpen, waarvan er twee aan de dijk liggen met luxe dijkwoningen die hun voordeur aan de dijk hebben. De extra hoge woonkamer heeft een groot venster op het water waardoor het uitzicht als het ware wordt ingelijst. De blokken zijn verder ingevuld met eengezinswoningen. Op de dijk is alleen langzaam verkeer toegestaan, de autoroute loopt over de binnenterreinen van de bouwblokken erachter. Een ‘groene’ woongroep zal zijn intrek nemen in het bouwblok midden in het dorp. De rest van dit blok wordt ingenomen door woon/werkappartementen, eengezinswoningen met prive-tuinen en een collectieve speelvoorziening op het binnenterrein. De blokken zijn uitgevoerd in donkerrode, gesinterde baksteen waarin vlakken zijn uitgespaard met glas en aluminium. De detaillering is abstract. In de buurt van de hogere bouwdelen springt het blok iets terug, waardoor patios achter de straatwand onstaan die in de stenen straten als groene enclaves werken De woningentrees zijn opgenomen in nissen, waarin een ‘plantenbank’ zorgt voor de afscherming tussen openbaar en prive gebied. De binnenterreinen zijn als groene hoven uitgevoerd, waarin de gevels zijn ontworpen in hout.

merdijk

Windjam

Galjootstraat

Boeierstraat

Doggerstraat

Galjootstraat

Galjootstraat

binnengevel oost

N

N

binnengevel west

1

5

10 m

GEVELS BINNEN

NOORDBUURT, AMSTERDAM

1

5

10 m

BEGANE GROND

1

5

10 m

2E VERDIEPING


STADSOEVERS Begin 2011 kreeg DKV architecten de opdracht om een oplossing te vinden voor de vastgelopen ontwikkeling van een van de deelgebieden in het stedenbouwkundig plan voor Stadsoevers in Roosendaal. Deze opdracht was het begin van een reeks stedenbouwkundige studies en ontwerpen binnen een proces dat kenmerkend is voor de huidige ontwikkelingen in de stedenbouw. Een grote dichtheid, financiĂŤle uitgangspunten en eisen vanuit ruimtelijke ordening stonden in de veranderende markt de uitvoering van het in 2008 vastgestelde stedenbouwkundig plan in de weg. In de aanpak van de studies en ontwerpen, waarbij de verschillende deelbelangen bij elkaar moesten worden gebracht, speelde het proces een belangrijke rol. Het nader tot elkaar brengen van de partijen en de financiĂŤle analyse liep gelijk op met de ruimtelijke analyse en ontwerp, soms in een doorlopend en soms in een gefragmenteerd proces. Door een goede analyse te maken van de vraag van de de verschillende partijen, en daarna de ruimtelijke mogelijkheden inzichtelijk te maken, werden de keuzes die gemaakt moesten worden duidelijk. De soms verrassende ontwerpoplossingen konden daarbij in de samenwerking het enthousiasme voor de ruimtelijke kwaliteiten weer zichtbaar maken. Voor het proces was het belangrijk om in de analyse steeds snel en met beperkte tijsbesteding inzicht te geven in verschillende deelstudies. Om dit te bereiken zijn afhankelijk van de situatie verschillende techineken ingezet, zoals abstracte en ruimtelijke schetsen, projecties van voorbeeldplannen en 3D-modelleren met daaraan gekoppeld tabellen met data.

STADSOEVERS NOORD

LOCATIE OOST

EVENEMENTENLOCATIE

KANTOORLOCATIE SCHOOLLOCATIE

STADSOEVERS ZUID

N

STADSOEVERS ROOSENDAAL


NESSELANDE BEACH Ontwerp voor een strandpaviljoen aan de de Zevenhuizerplas in Nesselande. Dit paviljoen moest een cluster van watersporten worden, met een jachthaven, horeca, winkel en waterskibaan. Wij zijn door Eurofuncenter benadert om het ontwerp voor dit pavljoen te maken. Hierbij hebben we na een grondige analyse het stedenbouwkundig model veranderd en het daarbij behoren paviljoen ontworpen. In het ontwerp voor Santa Monica Beach moet het vakantiegevoel helemaal terugkomen. wij hebben dit gedaan door alle functies te clusteren en onder te brengen in een paviljoen dat op de kop van het eiland gesitueerd is, omringd door water, de jachthaven, het strand en de wakeboardbaan. Hierdoor wordt het een grote trekpleister. Door het versmallen van de toegangsweg en het autovrij te maken zorgen we voor een mooie promenade door het water naar santa monica beach. Hierdoor is de jachthaven breder geworden, en smaller om de parkeerplaatsen te compenseren en is hij losgehaald van de kant. Om de jachthaven en het paviljoen te beveiligen is er nu ‘s nachts nog maar één poort nodig, de poort naar Santa Monica Beach.

NESSELANDE BEACH , ROTTERDAM


DIVERSE DKV


DIVERSE SNELDER


DIVERSEN


Curriculum Vitae

Credits

Persoonlijke Gegevens

Ik heb op diverse manieren aan de verschillende getoonde projecten gewerkt. Van tekenaar tot mede-ontwerper en of alleen visualisator.De meeste projecten zijn tijdens mijn dienstverband met DKV architecten gemaakt, anderen in mijn tijd als student of als eigenaar van RULE visuals voor diverse andere architectenbureau’s waaronder Snelder architecten en ICOP. Bijna alle beelden zijn door mij gemaakt of anders als onderdeel van het team waar we op dat moment mee werkten.

Naam: Geboortedatum: Geboorteplaats: Adres: Telefoonnummer: E-mail:

Roel de Ruiter 13-12-1979 Rotterdam Dirkje Mariastraat 8 3551 SL Utrecht +31 (0)624 750025 roelderuiter@gmail.com

Werkervaring

2011 - heden 2006 - 2013 2006 - 2011 2003 - 2006 2000 - 2002

Eigenaar RULE visuals Ontwerper / tekenaar bij DKV architecten Medewerker tentoonstellingsbouw Archiprix / NAI Publishers Huiswerkbegeleider bij Educatief Centrum Emmauscollege Afdeling Reproductie bij Klunder Architecten

Opleidingen

1998 - 2008 1992 - 1998

Bouwkunde aan de TU-Delft VWO Emmauscollege in Rotterdam

Diversen

2011 - heden 2011 - 2012 1999 - 2000

Freelance visualisaties voor diverse architectenbureau’s Ontwerp kantoor Maersk OIL in Qatar i.s.m. ICOP Organisatie International Design Seminar INDESEM 2000

Talen

Nederlands Engels Duits

Moedertaal Vloeiend Gemiddeld

Competenties

Uitstekende beheersing van Vectorworks, Artlantis, Sketchup en de gehele Adobe Suite. Veel ervaring in het 3D modelleren en visualisaties maken ter ondersteuning van het ontwerp. Snelheid in het visualiseren van een schets van een idee en of concept. Een echte Teamplayer.

Roel de Ruiter  
Roel de Ruiter  

Project overview

Advertisement