Page 1

Overboard iPad Case w\&i\,{'\Í,*,,t*

#**

r#

g

Yz** -*2

€ 49,9 5

Alsje toch eens metje iPad in bad zou kunÁen gaan ziiïen... l'4aarja, zoiets gaat zelfs met t jdschriften en boeken soms al gruwelrjk mrs, dus r,vaag je je er liever niet aan, yleï de Overboard iPad [ase kan je iDevrce gerust

bljft dan namelijk gewoon drijveir. Deze beschermhoes is bovendien toï een d epte van maar liefst zes me:er waterdichï Omdaï ook stof en zand burten worden gehouden, isje iPad een keertje overboord slaanr hij

zelfs op heï strand ergens aan een ïropische oceaan he emaal in zjn elemenï. De hoes heeft aan de arhterkdnï een prakïische handgril zodat

je andere hand vrijhoudt voor een cocktarl Er is ook een versie L..raarmee je.le te efoon kunt beschermen, je

Big Big Cursor w\Hv# "?3t#,*í"gszsr z*{

"{*{= s t 2,9 9

Heel eukenmodern,zo'ntouchscreen,maarsoTnskunjeonweerstaanbaarterugverlan5 va n vroeger. Bijvoorbeeld een pij tjes cu rsor zoals je die kent van je desktop. 0Í

naar ieïs

inkplaaïst 0mleheïouderwetsvertro handjedatverschijntals.lejemuscursoTopeen ïe aten ervaren op je iPad, is er nu de B g B g fursor, een sty us n d€

'cursorgevoe ' weer

vorm van het welbekende pj tje of handje. Het ziet er grappig uit en het voorkomt bover datje meïje vieze vlngers de touchscreen bevui t. l-lebje een Smart Cover, dan kunje Bi1 [ursor ook nog eens heel gemakkeljk opbergen door hem daar op te k even

Mipow Power Tube 2200 l2rtËp:f f ''-.e'€é''€''é,mí**vc.*êf

*=:'-e=i-7===-27*{s,*"ïn#

€ 49,95 DePowerTrbezietermisschienwatsmpe uit,maaÍ::i::,:'-:::-.erjisonmsbaarasjevaakonderweg

bent.lekrjgtelf verschil endeplugs,waarmeejealje-:::::,r:-:-.rrrkuntopladen Hjweegtsechtsl48 gram,dushij neemtslechtseenkenplekje

nvanjekc"=--'-.-:,.g.ge

HÊeftlePowerTubegeenstroommeer,

dankunjehemeenvoudgopladen Koppe hemvaLSr::-:-:-:,-:- irachïtotdathjlsvogeadenenjekuntweer vooruit Fen volgeladen Power Tube kan je apparate^ .::-::- .:^ . :- rr zes uur stroom.

www.appsmagazine.nl

Artikel in Apps Magazine  

Artikel in Apps Magazine http://www.appsmagazine.nl/

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you