Page 1

Side 1: Illustrasjon/foto

Stans angrepsflykjøpet! Bruk milliardene på fred og velferd Side 2: Norge bruker milliarder på kriger i fremmede land, som heller burde gått til velferd og fredsarbeid. Alle partier på Stortinget, fra Frp til SV, har gått inn for kjøpet av angrepsflyet F-35, og ingen våger å gå lengre enn krav om å begrense antallet fly. De fleste NATO-land har redusert sine opprinnelige planer, flere har stilt de endelige beslutningene i bero. Ingen andre NATO-land, bortsett fra USA, har bestilt mer enn 3 testfly. Norge har derimot gått i spissen og bestilt 10 fly allerede. Det norske forsvaret er omgjort fra et forsvar med en mobiliseringshær som skulle beskytte Norge, til et militærapparat med yrkessoldater skreddersydd utenlandsoperasjoner. Flykjøpet fører til en ytterligere militarisering av Norge som skader norsk forsvarsevne.

Rødt jobber for:

• Norge som fredsnasjon Den rødgrønne regjeringa lovte landet en ny kurs, men har i stedet satt norgesrekord i krigføring. Med Rødt på Stortinget blir det garantert slutt på at Norge enstemmig sender soldater til NATOs kriger. • Å stoppe kjøpet av angrepsflyet F-35 Kjøpet vil innlemme Norge i USAs globale militærstrategi fram til 2040-tallet, underlegge den norske flyflåten USA og knytte norsk våpenindustri enda nærmere til USA. Gigantbeløpene som nå skal fylle opp flyprodusenten Lockheed Martins konto og sette Norge i stand til å delta i angrepskriger de neste 30 årene bør i stedet brukes til samfunnsnyttige formål. • Ansvarlig pengebruk: Velferd foran krig Den antatte summen for kjøp av 52 fly, hvor faren også er stor for at beløpene blir større, kan finansiere omtrent 14 000 nye lærerstillinger eller 10 000 sjukehjemsplasser de neste 30 årene. • Ingen norske våpen til terrorister Norge er blitt en krigsprofitør, som selger våpen som brukes i kriger og konflikter verden over. Norsk våpenindustri har hatt kjempeprofitt på Afghanistan og Irak-krigene, fått lovnad om levering av ammunisjon til F-35 og åpning for å levere raketten til flyene. Vi krever en sluttbrukererklæring fra alle land som kjøper norske våpen for å forhindre at norsk våpenproduksjon bidrar til krigsforbrytelser og brudd på menneskerettigheter.

Fylkesbrosjyre 2013  
Fylkesbrosjyre 2013  
Advertisement