Page 1

le Sko lde dki Rø

I T -strategi

IT-satsning på Rødkilde Skole --> På Rødkilde Skole satses der på IT. I undervisningen er der mulighed for at arbejde med digitale læremidler i form af undervisningsprogrammer som et supplement den traditionelle undervisning. Endvidere er skolens computere udskiftet inden for det sidste års tid, og der undervises på helt nye Smart Boards (interaktive tavler) i samtlige af skolens klasselokaler. Jo, IT er prioriteret højt i skolens budget - både her-og-nu, men også i de kommende år.


I

T

Af: Niels Toldam, leder af læringsmiljø

I T på R ø d k i l d e S ko l e

Spørg ikke hvad du kan gøre for IT – men hvad IT kan gøre for dig IT tilbyder ufattelig mange nye muligheder i undervisningen, og det er lærernes professionelle udfordring at vælge fra og til. At definere IT i undervisningen er en næsten uhåndterlig størrelse. Det svirrer gennem luften med begreber som ”multimodalitet”, ”brugergenereret indhold”, ”didaktisk design” og ”gamification”. Og brugen af it kan pædagogisk set være lige så traditionel som spaltestykker og tavleunder-visning. Den kan også være åben, fleksibel og med eleven som producent. Det er således op til læreren at bruge sin pædagogiske og faglige viden til at finde ud af, hvor IT kan skabe mer-værdi i undervisningen. Læreren skal identificere hvor IT kan tilføre undervisningen noget særligt, som gør den mere spændende, nærværende, effektiv og afvekslende for den enkelte elev. Det er således en pædagogisk opgave – og en liille smule teknisk – at inddrage IT i under-visningen. Og forudsætningen er, at lærerne er åbne og udviklingsorienterede, når de skal forholde sig til og inddrage de nye digitale kommunikations- og læremidler fra en verden i stadig forandring.

På Rødkilde Skole har lærerne været meget opsøgende i forhold til de digitale muligheder, og det har skabt en kultur hvor traditionelle undervisningsmidler og metoder naturligt veksler med nye læringsformer fra den digitale verden. Skolens lærere har ofte været på forkant med brugen af IT i den københavnske folkeskole. Det er sket gennem pilotprojekter for kommunens pædagogiske it-afdeling (PIT), interne faglige workshops om de nyeste digitale læremidler, og gennem kollegial sparring i årgangsteams (som Rødkilde var forløber for i kommunen) og med egne it-vejledere. Når så hardwaren og netværket ikke har kunnet følge med, har det til gengæld været ekstra frustrerende. Samtlige blyanter knækker jo sjældent samtidigt.


I

T

Netværk, hardware og digital læring Internet - forbindelsen Skolen har en 100 mb fiberforbindelse via PIT (kommunens pædagogiske it-afdeling). Der er mulighed for at sætte hastigheden op når behovet opstår. Det trådløse netværk Rødkilde har som en af de første skoler i kommunen netop fået opsat et nyt netværk som skal kunne bære mange samtidige brugere overalt på skolen. Der er b.la. opsat accesspoints i alle klasselokaler, og målet er at kunne afvikle 60 samtidige brugere i lokalerne. Eller med andre ord, to enheder pr. elev. Det er et led i kommunens strategi, hvor det er tænkt at eleverne selv medbringer trådløse enheder (laptops, tablets, smartphones) til skolebrug. Hardware Vi har valgt at opretholde en række egentlige edblokaler med stationære computere. Vi har netop etableret et nyt edb-område i den ene af vores storklasser, og samlet set opsat 90 nye maskiner. Der er på skolen i alt 4 edb-lokaler med hver 27-38 maskiner. Fordi alle maskiner er med LAN-kabel kan opdateringer/ændringer styres fra PIT på Amager, og afvikles uden for skoletiden. SmartBoards Skolen har selv satset på interaktive tavler ved sidste år at opsætte SmartBoards i alle udskolingsklasserne. I år er vi blevet indhentet af forvaltningen, som har bestemt at opsætte Interaktive tavler i alle klasser på alle skoler. Heldigvis fik vi presset os op på listen, og fik sat tavlerne op i løbet af sommerferien. Og så fik vi ansøgt om kursusmidler, så alle lærere har kunne deltage ved lokale kurser på skolen.

Vi har til mange fag fået indkøbt tavlebøger, som er digitale udgaver af elevernes taskebøger. Tavlebøgerne bruges ved fælles gennemgang og introduktion. Lærerne har vist stor interesse for at udforske de nye muligheder, og der er ingen tvivl om, at vi er i en både teknisk og pædagogisk afsøgende fase, som understøttes gennem kollegial faglig videndeling, workshops og sparring med vores it-vejledere. iPads De kære små plader har i den grad fået medieomtale og sat gang i diskussionerne hos skolefolk rundt omkring i kommunerne. Rødkildes Skole it-vejledere har også deltaget i apple-seminarer, oplæg på PIT og workshops hos Solutors. Status er, at vi ikke mener det er hensigtsmæssigt at satse hele butikken på iPads. Vi har cirkuleret 10 stk. rundt blandt lærerne, så de i deres årgangsteams har kunnet prøve dem af i forberedelse og afvikling af undervisning. Her efter nytår vil maskinerne udgøre et lille udlånssæt på vores pædagogiske center. Sprogcenteret har også indkøbt 10 iPads som sættes op med en række apps, som er særligt velegnede til undervisningen i dansk som andet sprog. Uni-login Alle elever har deres personlige uni-login, som bruges til at logge ind på skolens computere, på det trådløse netværk, og til en række netbaserede tjenester. Det betyder, at eleverne også hjemmefra kan tilgå tjenesterne. Det kan eksempelvis være ”forfatterweb”, ”artikeldatabasen” som er stort set alle artikler fra landets dagblade, osv. Desuden kan de benytte de online-læremidler som beskrives her under.


Digitale online-læremidler På Rødkilde Skole har vi bred erfaring med at benytte en række online-læremidler, som er specielt udviklede til undervisningsbrug. PIT har i en årrække været gode til at købe en række abonnementer som er stillet gratis til rådighed for skolerne, og på Rødkilde har vi tidligt taget udfordr ingen op og inddr aget læremidlerne i undervisningen. Mange af de digitale læremidler har iboende egenskaber, som giver en ekstra dimension til undervisningen. I sprogfagene kan det være oplæsning af vanskelige ord, det kan være spil- og konkurrenceelementer – og i særdeleshed giver en række af programmerne, eksempelvis ”dansklandskabet”, mulighed for at undervisningsdifferentiere på både indhold og sværhedsgrad. Derfor har vi på læremiddelbudgettet valgt at prioritere køb af en række abonnementer ud over dem som kommunen stiller til rådighed.

Matematik: skolemat.dk (1.-3.kl.),matematikfessor.dk (1.-10.kl.), matematik.gyldendal.dk (7.-10.kl.)

Naturfaglige område: natur teknikfaget.dk (4.-6.kl.), fysikkemifaget.dk, biologifaget.dk, geografifaget.dk, topmaps (5.-9.kl.), geografi-tjek.dk, biologi-tjek.dk .

Sprog: ordbog.gyldendal.dk (da-eng-tysk-fransk online) superreaders.dk (4.-10.kl.), engelsk.gyldendal.dk (8.-10.kl.), webproevertilengelsk.gyldendal.dk, onlineprøve fransk FSA.

Tværgående: Liste over læremidlerne Dansk: ABCity.dk (bh.kl.), Fagliglaesning.dk (1.-7. kl.), Danskfaget.dk (4.-6.kl.), Dansk.Gyldendal.dk (7.-10.kl.), Superbog.dk (bh.-6.kl.), Frilæsning.dk (2.-4.kl., webprøver skriftlig fremstilling (7.-9.kl.), webprøver retskrivning (7.-9.kl.), webprøver læsning (7.-9.kl.)

Rødkilde Skoles computerlokaler

laerIT.dk (en række digitale værktøjer b.la. skoletube), CD-ord (0.-10 kl. oplæsning),Creaza.dk (0.-10.kl. redigering video/lyd/tegneserie/mindmap)

IT-strategi  

IT-strategi