Page 1

Opdrachtenbundel Excel

Veerle De Roeck - 1SO - HAO


ALGEMEEN Onze klas werkt mee aan een actie voor een goed doel en mag een filmmarathon organiseren. Een aantal dingen zijn al gekend. Zo staat het programma al vast, het aantal leerlingen per film is gekend en is er al bepaald welke snacks en drankjes er tijdens de pauzes zullen aangeboden worden. We hebben echter nog een aantal documenten nodig om de organisatie tot een goed einde te brengen. De documenten zijn deels voorbereid. Cellen met een lichtgele achtergrond moeten nog aangevuld worden, cellen met een lichtblauwe achtergrond zijn gegevens die je zal nodig hebben bij het maken van de opdracht.

Het programma Er zijn 2 zalen waar films getoond worden: zaal 1 en zaal 2. Zaal 1 13.00u – 14.45u Film 1: The Croods 15.15u – 17.00u Film 3: The social network 17.45u – 20.00u

Film 5: Iron man 3

Zaal 2 Film 2: The Hunger games Film 4: The Hunger games catching Fire Film 6: The Hobbit - The Desolation of Smaug

Snacks en drankjes Hieronder de snacks en drankjes die te koop zullen zijn tijdens de pauzes. De aankoopprijs per stuk die we zelf in de winkel betalen is ook gekend. Deze kan je terugvinden in het bestand: opgave_snacks_drankjes.xlsx. Snacks:    

chips gemengde zuurtjes suikerwafels hotdogs

Drank:  blikje cola  blikje limonade  flesje fruitsap  flesje water


OPDRACHT 1: START! Leerplandoelstellingen 9.1.6: een getalnotatie instellen op een cel of een bereik waaronder valuta, procent, datum. 9.2.6: enkele eenvoudige datumfuncties toepassen Open het bestand opgave_bezoekers_film.xlsx en ga naar het tabblad ‘Programma’. 1.1 Geef in cel B2 de datum van de filmmarathon in: 16/05/2014. 1.2 Zorg ervoor dat de datum getoond wordt onder de vorm van ‘vrijdag 16 mei 2014’. 1.3 Maak een ‘count down’. Zorg ervoor dat in cel B11 wordt getoond hoeveel dagen nog tot de filmmarathon. Het zal nodig zijn om een berekening uit te voeren met de ‘datum van vandaag’ en de datum in cel B2. Toon het resultaat in cel B11. 1.4 Bewaar het bestand onder de naam jouwklasnr_bezoekers_film.xlsx.

OPDRACHT 2: OVERZICHT INKOMSTEN FILMVERTONING. Leerplandoelstellingen: 9.1.2: verschillende gegevenstypes herkennen, efficiënt invoeren en wijzigen waaronder getal, tekst. 9.1.6: een getalnotatie instellen op een cel of een bereik waaronder valuta, procent, datum. 9.2.1: een formule opstellen, efficiënt invoeren en kopiëren 9.2.2: absolute, relatieve en gemengde adressering toelichten en toepassen in formules 9.2.3: de functie SOM doelgericht gebruiken Werk verder in het bestand jouwklasnr_bezoekers_film.xlsx en ga naar het tabblad ‘Opbrengst’. Er hebben 65 leerlingen een kaartje gekocht voor film 1, 72 voor film 2, 98 voor film 3, 105 voor film 4, 71 voor film 5 en 82 voor film 6. 2.1 Geef per film in hoeveel leerlingen er een kaartje gekocht hebben (in kolom B). 2.2 Bereken de opbrengst per film. De opbrengsten worden weergegeven in Euro. Let op, de prijzen per zaal verschillen. Maak gebruik van de cellen waarin de prijzen ingevuld staan. 2.3 Bereken het totale aantal verkochte kaartjes (cel B8) en de totale opbrengst van de filmvertoningen in Euro (cel C8). 2.4 Bewaar het bestand onder de naam jouwklasnr_bezoekers_film.xlsx.

OPDRACHT 3: INKOOPLIJST MAKEN Leerplandoelstellingen: 9.2.1: een formule opstellen, efficiënt invoeren en kopiëren 9.2.2: absolute, relatieve en gemengde adressering toelichten en toepassen in formules 9.2.3: de functie SOM, AFRONDEN en ALS doelgericht gebruiken


9.2.4: formules met geneste functies opstellen en invoeren Open het bestand opgave_snacks_drankjes.xlsx. Op het tabblad ‘Aankoop’ staan de producten die we zullen aankopen en de aankoopprijs per stuk. Om een schatting te kunnen maken van hoeveel we juist nodig hebben baseren we ons op de gegevens die afgeleid werden uit vorige edities van de filmmarathons. Gemiddeld worden 1,8 drankjes en 2,3 snack per film per bezoeker verkocht. De verdeling per snack ziet er gemiddeld als volgt uit: Snacks:    

chips: 41% van het totaal aantal verkochte snacks; gemengde zuurtjes: 23% van het totaal aantal verkochte snacks; suikerwafels: 15% van het totaal aantal verkochte snacks; hotdogs: 21% van het totaal aantal verkochte snacks.

Drankjes:    

cola: 43% van het totaal aantal verkochte drankjes; limonade: 21% van het totaal aantal verkochte drankjes; fruitsap: 18% van het totaal aantal verkochte drankjes; water: 18% van het totaal aantal verkochte drankjes.

3.1 Cel B15: vul het totaal aantal bezoekers in. Doe dit door naar je werkmap uit opdracht 1 te verwijzen. 3.2 Cel B18 en B20: vul het totaal geschatte aantal snacks en drankjes in op basis van het gemiddeld aantal snacks/drankjes per bezoeker. Geef weer met 0 cijfers na de komma. 3.3 Op basis van de geschatte totalen uit punt 2.2 kunnen we nu inschatten hoeveel we van elke soort snacks en drankjes moeten aankopen. Rond af op 0 cijfers na de komma. Gebruik hierbij de functie AFRONDEN. 3.4 Om ons budget onder controle te houden, willen we graag het totaal bedrag van onze aankopen (cel D11) kleiner houden dan 2/3de van de inkomsten die voortkwamen uit de verkoop van de filmtickets. Daarom zorgen we voor een controleveld in cel E11. Als het bedrag van onze aankopen kleiner is dan 2/3de van de inkomsten van de film (cel C8 van het bestand jouwklasnr_bezoekers_film.xlsx), toon dan OK in de cel E11. Als het bedrag groter is dan 2/3 de van de inkomsten, laat dan ‘niet binnen budget’ verschijnen in de cel E11. Gebruik hiervoor de functie ALS. Test je resultaat uit door bijvoorbeeld de prijzen van de chips te wijzigen naar 3 euro. 3.5 Bewaar het bestand onder de naam jouwklasnr_snacks_drankjes.xlsx.

OPDRACHT 4: ENKELE TOEVOEGINGEN Leerplandoelstellingen: 9.2.5: enkele eenvoudige zoekfuncties toepassen Beantwoord de vraagjes uit kolom G in het bestand jouwklasnr_snacks_drankjes.xlsx. Gebruik hiervoor de geschikte functie: VERT.ZOEKEN, GROOTSTE of KLEINSTE.


OPDRACHT 5: PRIJSLIJST MAKEN Leerplandoelstellingen: 9.2.1: een formule opstellen, efficiënt invoeren en kopiëren 9.2.3: de functie AFRONDEN.BOVEN doelgericht gebruiken 9.2.4: formules met geneste functies opstellen en invoeren 9.2.7: enkele eenvoudige tekstfuncties toepassen Ga naar het tabblad ‘Prijslijst’ van het bestand jouwklasnr_snacks_drankjes.xlsx. 5.1 Haal automatisch de benaming van de verschillende snacks op uit het tabblad ‘Aankoop’ en plaats deze in de cellen B3 tot B6. Gebruik de juiste functie om de snacks volledig in hoofdletters te noteren. Let op, voor de hotdogs willen we enkel HOTDOG in de prijslijst zien. Gebruik ook hiervoor een functie, zonder zelf hotdog te moeten typen. Doe hetzelfde voor de drank in de cellen E3 tot E6. 5.2 Bepaal de verkoopprijzen: 

 

cellen C3 tot C6 bevatten de prijs van de snacks en de cellen F3 tot F6 de prijzen van de drank. Maak gebruik van de gegevens ‘marge snacks’ en ’marge drank’ in de blauwe cellen onderaan op het tabblad ‘Prijslijst’ en van de aankoopprijzen in het tabblad ‘Aankoop’. Voor de snacks tel je dus bij de aankoopprijs nog eens 120% op, voor de drankjes is dat 100%. rond de bedragen naar boven af tot op 0,5 euro. Gebruik hiervoor de functie AFRONDEN.BOVEN; zorg dat de prijzen in euro worden weergegeven.

5.3 Vergeet niet je bestand regelmatig op te slaan.

OPDRACHT 6: VOORWAARDELIJKE OPMAAK TOEPASSEN Leerplandoelstellingen: 9.2.8: Een voorwaardelijke opmaak instellen Open het bestand jouwklasnr_bezoekers_film.xlsx en ga naar het tabblad ‘Programma’. 6.1 Zorg ervoor dat de cel waarin het aantal dagen staat (cel B11) een lichtrode achtergrond met donkerrode tekst krijgt van zodra er nog minder dan 5 dagen te gaan zijn. Je kan hiervoor de voorwaardelijke opmaak gebruiken. 6.2 De cel met de datum (B2) moet een oranje achtergrond krijgen van zodra de week aangebroken is waarin de datum van de filmmarathon valt. 6.3 Test je voorwaardelijke opmaak eens uit door de datum van de voorstelling te veranderen naar overmorgen. 6.4 Ga naar het tabblad ‘Opbrengst’. Stel een voorwaardelijke opmaak zodat er een gegevensbalk als achtergrond verschijnt van de kolom met de opbrengsten van de films. De film met de meeste opbrengst krijgt het grootste balkje, die met de laagste opbrengst het kleinste balkje, enzovoort…


Net zoals in het voorbeeld hieronder:

6.5 Sla dit bestand op onder dezelfde naam (dus jouwklasnr_ bezoekers_film.xlsx). 6.6 Ga naar het bestand jouwklasnr_snacks_drankjes.xlsx, tabblad ‘Aankoop’. Als in het controleveld E11 ‘OK’ staat, dan mag dit veld een lichtgroene achtergrond met donkergroene letters krijgen, als er ‘niet binnen budget’ staat moet dit veld een lichtrode achtergrond met rode letters krijgen. Test dit uit door het prijs van de chips te wijzigen naar 3 euro. 6.7 Vergeet niet jouw bestand op te slaan.

OPDRACHT 7: GRAFIEK Leerplandoelstellingen: 9.3.3: een grafiek maken Maak op het tabblad ‘Opbrengst’ van het bestand jouwklasnr_bezoekers_film.xlsx een staafgrafiek aan naar het voorbeeld hieronder. Zorg ervoor dat dezelfde gegevens weergegeven worden en voor een gelijkaardige opmaak.


OPDRACHT 8: GEÏNTEGREERDE OEFENING Leerplandoelstellingen: 9.2.1: een formule opstellen, efficiënt invoeren en kopiëren 9.2.2: absolute, relatieve en gemengde adressering toelichten en toepassen in formules 9.2.3: de functie ALS, AFRONDEN.BENEDEN doelgericht toevoegen aan formules 9.2.4: formules met geneste functies opstellen en invoeren 9.2.5: enkele eenvoudige zoekfuncties toepassen 9.2.8: Een voorwaardelijke opmaak instellen 9.3.3: een grafiek maken

Dynamische prijslijst maken Om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk van onze voorraad verkopen, gaan we een dynamische prijslijst opstellen. De prijslijst zal getoond worden op een scherm, waardoor we snel aanpassingen kunnen doen tijdens de verkoop. We willen ook aangeven als er iets (bijna) uitverkocht is. 8.1 Onderaan de prijslijst wordt op regelmatige tijdstippen de voorraad bijgehouden in de groene cellen. Zorg ervoor dat de tekst “UITVERKOCHT” verschijnt in de kolom rechts van de prijs bij de producten die uitverkocht zijn. 8.2 In cel B15 kan de status van de prijzen die we willen tonen aangegeven worden. ‘1’ is de volle prijs, ‘2’ is afprijzing. Vanaf 17.45u veranderen we de status in 2. Bij status 2 wordt er naar beneden afgerond op 0,2 euro. Pas de formules van de prijsberekeningen zo aan dat de prijzen berekend worden rekening houdend met de status. 8.3 Tijdens de afprijzing komt er in cel A1 ‘UITVERKOOP!!!’ te staan (bij status 1 staat er gewoon PRIJSLIJST). De achtergrond van deze cel moet dan oranje worden. 8.4 Vergeet niet je bestand regelmatig op te slaan.

Afsluiting maken Op het einde van onze filmmarathon willen we natuurlijk graag weten hoeveel inkomsten we juist hebben, zodat we deze kunnen schenken aan ons goed doel. Open het bestand opgave_afsluiting_filmmarathon.xlsx. De gegevens in verband met de opbrengst van de film zelf vind je terug op het tabblad ‘Film’. De gegevens van de snacks en drankjes vind je terug op het tabblad ‘Snacks & drank’. 8.5 Ga naar het tabblad ‘Snacks & drank’. Bereken per product de omzet bij de volle prijs (kolom D), bij de afprijzing ( Kolom G) en de totale omzet per product (Kolom F). 8.6 Bereken in kolom J de totale winst per product. 8.7 Beantwoord de vragen onder de titel rapport. Gebruik hiervoor de geschikte (zoek)functies.


8.8 Plaats een cirkeldiagram onderaan het tabblad Snacks & drank waarin de procentuele totale winst per product wordt getoond. Maak de grafiek op zoals in de afbeelding.

Opdrachtenbundel excel  
Opdrachtenbundel excel  

Hoofdstuk 7 - Opdracht 8 van de cursus Vakdidactiek Informatica

Advertisement