Page 8

TEMAT NUMERU J

Żyć w zakopconym mieście Osoby ze szczególnymi predyspozycjami do skurczu oskrzeli podczas wysokiego stężenia pyłu w  powietrzu mogą stosować maseczki ochronne. Pamiętajmy jednak, że skuteczne są tylko te, które maja specjalne filtry pochłaniające najdrobniejsze cząsteczki pyłu. W okresach szczególnie dużych stężeń zanieczyszczonego powietrza powinno się ograniczyć wychodzenie z  domu tylko do wyjątkowych sytuacji. Co ważne, przebywanie w domu z otwartymi oknami także nie jest do końca bezpieczne. Zakładając, że jakość wnętrz, w  jakich mieszkamy, jest właściwa, a  powietrze w  mieszkaniu zdrowe, można zalecić okresowe powstrzymywanie się od otwierania okien w  czasie największego zanieczyszczenia i  obecności wysokich stężeń pyłów. Trudno zupełnie obronić się przed złej jakości powietrzem. Można jednak zmienić nawyki i wprowadzić do życia codziennego szereg zmian, które pozwolą nam czuć się dobrze. Warto przede wszystkim prowadzić zdrowy tryb życia – zadbajmy o odpowiednią dietę, bogatą w  warzywa i  owoce, dobrą kondycję fizyczną i wysoką odporność. Podczas wykonywania ćwiczeń unikajmy miejsc, w  których występuje szczególnie wysokie stężenie szkodliwych substancji. W niektórych przypadkach warto zrezygno-

NASZ EKSPERT lek. Irena Zięba-Małachowska – specjalista chorób płuc

Według danych naukowych oceniających, co ma wpływ na zdrowie człowieka wynika, że są to: styl życia jednostki (53%), warunki  środowiskowe (21%), cechy dziedziczne (16%), dostępność  i  poziom opieki zdrowotnej (10%). Opierając się na danych zebranych w 1100 miastach w 91 krajach na świecie, WHO podaje, że około 2  mln osób ma umierać  każdego roku z  powodu chorób spowodowanych zanieczyszczeniami. Według tego badania, na wspomniane 2 mln, aż 1,3  mln zgonów można przypisać zanieczyszczeniom w  mieście, które dotykają w równym stopniu kraje rozwinięte, jak i  rozwijające się. Szacunkowa wielokrotność wzrostu zagrożeniem rozwoju chorób przy narażeniu na zanieczyszczenia powietrza wynosi w  przypadku nowotworów 2,5–5, układu oddechowego 2–4, a  infekcji 1,5–2.

8

| RODZINA ZDROWIA | marzec / maj 2016 |

wać z aktywności na powietrzu na korzyść siłowni lub fitness clubu. Dobrym pomysłem jest także wyjazd w miejsce, gdzie będziemy mogli oddychać czystym powietrzem. Szczególnie polecane są Mazury, ponieważ odnotowuje się tutaj bardzo małą gęstość zaludnienia oraz praktycznie brak przemysłu. Jeśli nie mamy czasu na weekendowe wypady za miasto, dobrze jest skorzystać z  uroków grót solnych – inhalacja powietrzem zawierającym duże stężenie jodu, sodu, magnezu czy potasu jest podobna do tej, jaką przeprowadza się w uzdrowiskach.

Problemy z powietrzem Zanieczyszczone powietrze to problem miast na całym świecie, dlatego wprowadzono normy jakości powietrza dla miast i  aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców – w  Polsce badania prowadzone są w  ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Najważniejszym kryterium przy pomiarach jest średnia roczna ilość pyłu zawieszonego w  powietrzu. W  Polsce najgorzej oddycha się w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Wrocławiu oraz w  Gdańsku. To w  tych miejscowościach normy były przekroczone przez ponad 100 dni. Problem nasila się wraz z rozpoczęciem tzw. sezonu grzewczego, ponieważ większość pyłów

NASZ EKSPERT lek. Irena Zięba-Małachowska – specjalista chorób płuc

Zanieczyszczone powietrze jest szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych oraz osób ze stwierdzonymi ostrymi i  przewlekłymi chorobami układu oddechowego, głównie astmą oskrzelową i  przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP). W  przypadku dzieci jest to związane z  ilością zanieczyszczeń w  przeliczeniu na kilogram masy ciała, zaś u  osób starszych wynika to z wieloletniego narażenia na zanieczyszczenia i obniżenia funkcji obronnych organizmu.

pochodzi z pieców w  domach prywatnych oraz obiektów wyposażonych w  kotłownię węglową. Są jednak miasta, gdzie głównym problemem są zanieczyszczenia komunikacyjne, jak jest np. w  Warszawie. Wszelkie informacje o  zanieczyszczeniu powietrza znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – na bieżąco można sprawdzić, jak wygląda sytuacja w poszcz ególnych miejscach kraju. Problem zanieczyszczonego powietrza został w  końcu zauważony przez media, polityków i  samych mieszkańców miast.

"Rodzina Zdrowia" nr 5  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you