Page 22

DOMOWE S.O.S. Rafał Kościołowicz

✎ Rafał Kościołowicz

– ratownik medyczny Instruktor pierwszej pomocy oraz właściciel firmy VIP MED. Szkoleniami zajmuje się od 2007 roku, prowadząc kursy pierwszej pomocy oraz serwis internetowy www.pierwszapomoc.net.pl

Telefon ratujący

życie Pogotowie ratunkowe powołane jest do udzielania pomocy medycznej w stanach zagrożenia życia lub stanach nagłych, które mogą prowadzić do znacznego uszczerbku zdrowia. Istnieje wiele sytuacji, których nie należy bagatelizować i  które wymagają natychmiastowego przyjazdu karetki. Jak postępować w  sytuacji, gdy jesteśmy świadkami wypadku? Kiedy powinniśmy wezwać pogotowie? Tak jak zwykle nie wahamy się, by wezwać pomoc medyczną do zdarzenia drogowego czy wypadku samochodowego (obrażenia osób poszkodowanych są oczywiste i wymagają natychmiastowej interwencji), tak już nie zawsze jesteśmy pewni, czy przyjazd ratowników, gdy mamy duszności lub kogoś w  naszym otoczeniu coś boli, jest właściwy. Obawiamy się obarczenia kosztami za niesłuszne wezwanie pomocy, stres wzbudza również, co ciekawe, rozmowa z dyspozytorem, a często i konieczność podania nazwiska osoby zgłaszającej.

I. CHOROBY I INNE ZDARZENIA (NP. DOMOWE) Kiedy należy wezwać pogotowie ratunkowe? Jakie objawy powinny wzbudzić nasz niepokój? Które choroby czy wypadki, jakimi jesteśmy świadkami, powinny skłonić nas do wezwania pomocy medycznej? • utrata przytomności, • zaburzenia świadomości, • nagły i ostry ból w klatce piersiowej, • duszności, • drgawki, • masywne krwotoki, zwłaszcza z układu pokarmowego i dróg rodnych, • rozległe rany będące wynikiem urazów, •  złamania i  urazy kończyn dolnych, które uniemożliwiają samodzielne poruszanie się,

22

| RODZINA ZDROWIA | marzec / maj 2016 |

• zatrucia gazami, lekami czy środkami chemicznymi, • ostre reakcje alergiczne, • nagły i ostry ból brzucha, • rozległe oparzenia, • porażenie prądem, • rany i obrażenia zewnętrzne (np. w wyniku dźgnięcia nożem, postrzelenia), • upadek z dużej wysokości. Stany niezagrażające życiu Jako świadkowie lub uczestnicy zdarzeń wypadkowych nie mamy obowiązku prawnego posiadania wiedzy medycznej, nasza ocena sytuacji może być więc niewłaściwa. W takiej sytuacji dyspozytor może ocenić, że nie ma potrzeby wysyłania karetki – poinstruuje jednak, gdzie się udać po pomoc (najbliższy szpital, przychodnia, lekarz). Pamiętajmy, by dzwoniąc na pogotowie, zachować zdrowy rozsądek.

Jeśli jesteśmy świadkami takich zdarzeń, nie wahajmy się wzywać pomocy. Te objawy mogą być zagrożeniem dla życia lub zdrowia danej osoby. Zgłoszenie musi być jednak prawdziwe. Co to znaczy? Że tylko właściwe zrelacjonowanie dyspozytorowi stanu zdrowia danej osoby gwarantuje, że przyjazd karetki nie pociągnie za sobą przykrych konsekwencji prawnych (np. udzielenia mandatu). Jeśli wykonując telefon na pogotowie ratunkowe szczerze zrelacjonujemy, co się stało, a po przyjeździe karetki (to dyspozytor wydaje decyzję o jej przyjeździe – może odmówić, gdy uzna, że powody są niewystarczające, np. sytuacja nie zagraża życiu i zdrowiu) ratownicy potwierdzą fakty, nic nam nie grozi. Jedynie zafałszowanie faktów (np. wezwanie do zadrapania zrelacjonowane jako głęboka rana z krwotokiem) i odkrycie kłamstwa przez pogotowie po przyjeździe może prowadzić do

"Rodzina Zdrowia" nr 5  
"Rodzina Zdrowia" nr 5  
Advertisement