__MAIN_TEXT__

Page 1

2016 – 2018

TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ


Tőtős Áron • elnök


Másfél évtizedes szünet után 2016-ban Bihar megyei doktoranduszok egy csoportjával úgy döntöttünk, hogy tartalommal töltjük meg a kiüresedett kereteket és életet lehelünk a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetségének Bihar megyei szervezetébe. Az azóta eltelt két és fél év alatt közel félszáz rendezvényt valósítottunk meg, ezzel is hozzájárulva Nagyvárad és Bihar megye tudományos, illetve kulturális életének élénkítéséhez. A kutatómunka mellett tudatosan vállaltuk fel a tudományszervezői, és ahol lehetett, az érdekképviselettel járó feladatokat is. Az elmúlt időszak munkájának eredményeit csak akkor tudjuk igazán értékelni, ha figyelembe vesszük, hogy doktoranduszaink, fiatal kutatóink és lelkes önkénteseink sokszor szabadidejüket feláldozva kapcsolódtak be a RODOSZ Bihar megyei szervezetének életébe. Áldozatos munkájukat ezúton is hálásan köszönjük! Köszönettel tartozunk a Partiumi Keresztény Egyetem, a Nagyváradi Egyetem vezetőségének és oktatóinak, Magyarország Kormányának, Bihar megye Tanácsának, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének, továbbá partnereinknek, hogy segítségünkre voltak és támogattak bennünket! Annak reményében, hogy a tudomány is formálja a világot, benne a mi partiumi és Bihar megyei magyar közösségeinket, ajánlom figyelmükbe a RODOSZ Bihar megyei szervezetének 2016–2018. közötti időszakáról szóló kiadványát. Forgassák érdeklődéssel!


RODOSZ Café

tudományos ismeretterjesztő előadás-sorozat 2016. március–május

2016 márciusában Kulcsár Beáta doktorandusz előadásával debütált az újjáalakult megyei szervezet. Később ebből nőtte ki magát a nagyváradi egyetemisták és tágabb közönség körében töretlen sikert arató RODOSZ Café ismeretterjesztő előadás-sorozat. A négy előadásra több mint 200 ember volt kíváncsi. Fiatal előadóinknak ez volt az első alkalom, hogy egy egész estés előadás keretében mutathatták be kutatási eredményeiket.

1 Osváth-Ferencz Márta BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet doktorandusza Bérlők, háziurak és szomszédok: lepkevizsgálat Erdélyben

3 Szász István Szilárd Junior Templeton Fellow a BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola doktorandusza A Facebook hálójában 4

2 Kulcsár Beáta doktorandusz, ELTE–MTA Válságtörténeti Kutatócsoport A „hajlíthatatlan ember”: Vaiszlovich Emil nagyváradi szállodás pályája és megítélése a második világháború előtti Erdélyben

4 Nagy József történész-doktorandusz, ELTE A keleti hadszíntér déli szárnya 1916–1917-ben: háború AusztriaMagyarországon és Romániában


FILMBEMUTATÓVAL EGYBEKÖTÖTT KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSEK Meghívásunkra Váradon is bemutatásra került a Kereszthegy, illetve a Szent Korona és koronázási kincseink nyomában című dokumentumfilm. A vetítést követően Tőtős Áron történész Nagy József történészrendezővel, illetve dr. Pállfy Géza (MTA BTK TTI) történésszel és a rendezővel, Bárány Krisztiánnal beszélgetett.

Kereszthegy 2016. április 20.

A Gyergyói-medencében 1944 őszén zajló harcokat bemutató film, a magyar királyi 65. székely honvéd határvadászcsoportnak állít emléket.

A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában 2016. április 20.

A dokumentumfilm az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport eddigi legfontosabb kutatási eredményeiről és felfedezéseiről ad számot. 5


ÚJ KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK AZ ERDÉLYI TÖRTÉNELEMKUTATÁSBAN I. Erdélyi Történelemtudományi Doktorandusz Konferencia

Új kihívások és válaszok az erdélyi történelemkutatásban címmel hagyományteremtő szándékkal került megszervezésre az I. Erdélyi Történelemtudományi Doktorandusz Konferencia. A rendezvényt a RODOSZ Bihar megyei szervezete a Nagyváradi Egyetem Történelemtudományi tanszékével közösen szervezte. A többnapos konferencia célja, hogy közös fórumot teremtsen a tágabb értelemben vett Erdély történetét kutató mesterisek, doktoranduszok és fiatal kutatók számára. 2016. április 28–29.

6


A magyarországi Doktoranduszok Országos Egyesülete a határon túli magyar doktorandusz szervezetekkel, közöttük a RODOSZ-szal egy Erasmus+ KA3 projektet valósított meg, melynek a célja a fiatal és tapasztalt/döntéshozó generáció közti szakadék szűkítése volt. Az ezzel kapcsolatos stratégia kidolgozásában és a fiatalokat érintő problémák, különös tekintettel az oktatással és a munkaerőpiaci érvényesüléssel kapcsolatos helyzettel foglalkozó budapesti eseményen a RODOSZ-t Székely Tünde és Tőtős Áron képviselte.

A Kreatív délután elnevezésű rendezvény központi témája a nagyváradi és a Bihar megyei tudományos élet volt. A fiatal doktoranduszok, egyetemi oktatók, illetve egyéb érdeklődők nemcsak felvetették az általuk problémásnak vélt dolgokat, de megoldási javaslatokat is megfogalmaztak.

2016. május 4–7.

2016. október 14.

GENERÁCIÓ KÖZTI SZAKADÉK SZŰKÍTÉSE

KREATÍV DÉLUTÁN

FIATAL ÉS TAPASZTALT DÖNTÉSHOZÓ


KIHÍVÁSOK

XV. MIÉRT AKADÉMIA 2016. szeptember 30. – október 2.

A 2016-ban megszervezésre kerülő MIÉRT Akadémia keretében olyan témák kerültek terítékre, mint a Brexit, a migráció vagy éppen a választások. Az esemény társszervezője és szakmai partnere a RODOSZ Bihar megyei szervezete volt.


2017. jan. 31. ERDÉLYI ELŐÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁG

Rajk

Tőtős Áron megyei elnök, a RODOSZ képviseletében, 2017. január 31-én részt vett az Erdélyi Előértékelő Bizottság ülésén, amelynek célja, hogy elbírálja az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem által kiírt, a 2016/2017. tanévi Fiatal határon túli magyar oktatói és a Soós Kálmán ösztöndíjakat, illetve a 2016/2017. tanév tavaszi részképzésre beérkezett pályázatokat.

Februárban a budapesti Rajk László Szakkollégium hallgatói jártak nálunk. A szakmai megbeszélések mellett a kollégium vezetője, Dr. Chikán Attila tartott előadást. 2017. feb. 16–17.

HOW IT’S MADE MADE ROMÁNIA PARLAMENTJE A Gekko Pub adott otthont a How it's made? – Románia parlamentje nevű eredményváró és elemző estéjének, melynek meghívottja Pap István politológus, újságíró volt. A megjelenteket a RODOSZ Bihar részéről Bauman-Dieter Gergő köszöntette. Ezt követően dr. Györbíró András egyetemi oktató prezentációjára került sor, aki a képviseleti demokráciára váró kihívásokra és a választások előtti felmérések módszertani gondjaira hívta fel a hallgatóság figyelmét. 2016. december 11. 9


dr. Mészáros Edina-Lilla nemzetközi kapcsolatok szakértő, Nagyváradi Egyetem Ujjal mutogatás és politikai széthúzás az EU-ban? A jelenlegi menekültügy, bevándorlási „válság” migrációs retorikájának dekonstrukciója

dr. Salát Gergely sinológus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem A selyemút felélesztésének ígérete - álmok és valóság határvidéke

dr. Feledy Botond jogász, politológus, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium rektora A megtépázott, útkereső Európai Unió? Gyógyíthatatlan beteg, vagy csupán gyengélkedő globális hatalom?

dr. Harmathy Norbert építészmérnök, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Az épületek energiahatékonyságáról avagy mire kell odafigyelni az építkezéseknél

dr. Dégi László Csaba igazgató, Nemzetközi Pszichoonkológiai Társaság; habilitált docens, Babeș–Bolyai Tudományegyetem Gyógyíthatod-e önmagad? A pszicho-biológiai és társadalmi tényezők a daganatos betegségek esetében

dr. Chikán Attila közgazdász, az MTA rendes tagja, a Budapesti Corvinus Egyetem korábbi rektora Közép-Kelet-Európa gazdasági versenyképessége és ennek hatása mindennapi életünkre

dr. Stefano Bottoni történész, MTA Történettudományi Intézete Kelet-Európa és benne Erdély története 1944 után Bélfenyéri Tamás történész-doktorandusz, Babeș–Bolyai Tudományegyetem A váradi püspökség koldulórendi kolostorai a középkorban 10

dr. Szelényi Iván szociológus, az MTA rendes tagja, professor emeritus, az Abu Dhabi-i New York University és Yale Egyetem nyugalmazott dékánja A jelenkor társadalmainak fejlődési irányai, három kontinens perspektívájából vizsgálva


tudományos ismeretterjesztő előadás-sorozat A 2016–2017. egyetemi tanévben RODOSZ Café néven egy kilenc előadásból álló tudományos ismeretterjesztő előadássorozat került megszervezésre. Az expozékat a tematikai sokszínűség jellemezte. A meghívott előadók rangos, a magyar tudományosság élvonalához tartozó szakemberek voltak. Ezzel együtt két prezentáció erejéig lehetőséget adtunk a fiatal kutatói generáció tagja számára is. Elsődleges célcsoport az egyetemisták voltak, de az ismeretterjesztő stílus és a nyitottság révén szólni kívántunk mind a fiatalabb, mind az idősebb generációhoz szerte Nagyváradon és Bihar megyében. Az előadásokra több mint 350 résztvevő volt kíváncsi.

11


A VIDIFISZ-szel közösen részt vettünk a nagyváradi várban megszervezett Mindenki majálisán, ahol a magyaros ízek forgatagában más szervezetekkel együtt mi is finom bográcsost készítettünk.

MAJÁLIS

2017. július 13–16.


13


Erdélyi történetek

TÖRTÉNETEK ERDÉLYRŐL

II. Erdélyi Történelemtudományi Doktorandusz Konferencia

A kétnapos ülésszakon három ország kilenc egyetemének és kutatóintézetének képviseletében közel 40 doktorandusz tartott előadást. A plenáris előadást dr. Egyed Ákos történész, az MTA külső tagja, az EME volt elnöke és dr. Nagy Levente, az ELTE egyetemi docense tartotta. A megnyitó keretében bemutatásra került dr. Rüsz-Fogarasi Enikő, a BBTE dékánhelyettese és egyetemi tanára főszerkesztésével készült Fürdőélet Erdélyben. Erdélyi Évszázadok. A Kolozsvári Magyar Történeti Intézet Évkönyve I. 2017. május 12–13.


ERDÉLYI TÖRTÉNÉSZ TÁBOR 2017. augusztus 24–27.

Társszervezésünkben, hagyományteremtő szándékkal került sor az I. Erdélyi Történész Táborra. A Gyergyóremetei táborban doktoranduszok és már tapasztalt kutatók, egyetemi tanárok kötetlen módon tudtak az őket érdeklő kérdésekkel foglalkozni. A jelen lévő történészek olyan kérdéseket vetettek fel és vitattak meg, mint a romániai magyarság történeti kutatásainak aktuális problémái és eredményei. De voltak könyvbemutatók, kéziratviták és előadások is színesítették a programot.

15


XVI. MIÉRT AKADÉMIA

AKTUÁLIS KIHÍVÁSOK A ROMÁNIAI MAGYAR OKTATÁSBAN A RODOSZ Bihar társszervezésében Aktuális kihívások a romániai magyar oktatásban címmel került megszervezésre a 2017. évi XVI. MIÉRT Akadémia. A szakmai tanácskozáson 180 fő vett részt. A konferencián kiemelten foglalkoztunk a szak- és felsőoktatás helyzetével. A felsőoktatási kerekasztal-beszélgetésen 6 romániai magyar nyelvű felsőoktatási intézmény magyar vezetője vett részt. A szak- és duális képzéssel kapcsolatos eszmecserére Erdély különböző régióiból érkezett, másmás profillal rendelkező szakoktatási intézmény igazgatóinak és tanárainak bevonásával került sor. Az Akadémia keretében téma volt még az egyetemisták, doktoranduszok és fiatal kutatók aktuális helyzete és az őket érő kihívások.

2017. szeptember 28. – október 1.

16


DOMUS 20 KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS

MAGYAR–MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MAGYAR UTÁNPÓTLÁS JÖVŐJE Prioritások, hogyan tovább hatékonyabban? Október 30-án Budapesten a Domus vendégházban közel háromórás kerekasztal-beszélgetésre került sor annak kapcsán, hogy 20 éves a Magyar Tudományos Akadémia DOMUS programja. A RODOSZ-t az eseményen Székely Tünde és Tőtős Áron képviselte. A Domus-program két évtizede végez támogató és tudományszervező tevékenységet. A Kárpát-medencei magyar doktoranduszok, közöttük a RODOSZ is, együttesen nyújtották be a program jobbítását célzó javaslataikat, amelyeket a Domus Kuratóriuma el is fogadott. 2017. október 30.

17


Imre Zoltán kultúrantropológus, muzeológus, AEM Közép-Ázsia és Nyugat-Tibet szóbeli hagyománya, népi vallása

Dr. Tóth Olga szociológus, tudományos főmunkatárs, MTA TK SZI Együttélési formák a társadalomban

Dr. Antal Attila jogász, tanársegéd, ELTE ÁJK A populista demokrácia természete. Realizmus és utópia határán

Dr. Csaba László közgazdász, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Kelet-Európa a világgazdaságban

Dr. Bárdi Nándor történész, osztályvezető, tudományos főmunkatárs, MTA TK KI A romániai magyar társadalom mint önálló politikai közösség? – Konstrukció vagy valóság

Makai-Dimény Judit rendszerszemléletű egyéni, pár- és családterapeuta, szupervizor-coach Rejtett dimenziók – a párkapcsolati jéghegy víz alatti része

Dr. Mátay Mónika történész, egyetemi docens, ELTE Méregkeverők – A tiszazugi gyilkosságok nyomában

Dr. Pollmann Ferenc tudományos főmunkatárs, HIM Frontvonaltól a hátországig. A Nagy Háború gazdasági és társadalmi hatásai


A nagy sikerre való tekintettel a 2017–2018. tanévben is megszervezésre került a RODOSZ Café tudományos-ismeretterjesztő előadássorozat. Az interdiszciplinaritás jegyében előadásainkat ezúttal is a tematikai sokszínűség jellemezte. Előadóink rangos, a magyar tudományosság élvonalához tartozó szakemberek voltak. Az előadásokra több mint 500-an voltak kíváncsiak.

2017. október – 2018. május 19


ÖNFEJLESZTÉS és

kommunikáció

Felkészítő tréning egyetemistáknak A képzés három modulból állt. Nagy Emőke (tréner és coach) előadás- és prezentációstechnikai képzést, míg Várdai Gabriella (nemzetközi TUDatos Kommunikációs oktató) a kommunikációs stílustanácsadás rejtelmeibe vezette be a részt vevő egyetemistákat. Borsi Balázs újságíró pedig a hírek és álhírek médiában játszó szerepére hívta fel a fiatal kutatók figyelmét. 2017. december 15–16. 2017. december 7.

Könyvbemutató

Az Ady Endre Emlékmúzeumban bemutatásra került Sárándi Tamás Levezényelt visszacsatolás című hiánypótló kötete. A szerzővel dr. Nagy Mihály Zoltán levéltárostörténész beszélgetett.


A RODOSZ Bihar az NMD-vel és a PKED-vel közösen kivette a részét abból a projektből, amely azt célozta, hogy felújításra kerüljön a várad-velencei Templom tér és a várad-hegyaljai kultúrotthon. Ezzel párhuzamosan a VIDIFISZ-szel és az NMD-vel aláírásokat gyűjtöttünk a Minority SafePack Kezdeményezéshez. A polgári kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió jogi lépéseket tegyen a nemzeti és nyelvi kisebbségek sokszínűségének megerősítése érdekében. 2018. február–március

21


2018. április 28.

MOZGÁS ÉS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ÉS ERDÉLYBEN A migráció és a társadalmi mobilitás történeti változásai

A nagyváradi Szigligeti Színházban megszervezett Márciusi Ifjak gálaműsor keretében a nagyváradi és Bihar megyei tudományos élet fellendítésében elért eredményeiért a RODOSZ Bihar megyei szervezetét az RMDSZ Márciusi Ifjak díjban részesítette.

22

Mozgás és átalakulás a Kárpát-medencében és Erdélyben volt a témája a XXVII. Festum Varadinum előrendezvényeként a RODOSZ Bihar megyei szervezete és a Rákóczi Szövetség, illetve a Szent László Teológiai Líceum által közösen megszervezett konferenciának. Csorba Mihály a földrajzi értelemben vett migrációról értekezett, arról, hogy milyen honfoglalás- és Árpád-kori népmozgások voltak Bihar megye területén. Bódán Zsolt, a Békés megyei levéltár történész-levéltárosa egy gyulai polgárcsalád három generációjának 19–20. századi példáján keresztül illusztrálta azt, miként változott a társadalmi mobilitás és értékrend 150 év alatt Magyarországon. A tanácskozás keretében a mobilitás témában kiírt pályázat nyerteseit is díjazták.


2018. április 24.

BALOGH BOGLÁRKA:

EZERARCÚ FÖLD Könyvbemutató

A RODOSZ Bihar megyei szervezetének lebonyolításában került bemutatásra Balogh Boglárka Ezerarcú Föld című kötete. A sikerkönyv szerzője utazó, újságíró, a National Geographic blogírója. A szerzővel dr. Györbíró András egyetemi adjunktus beszélgetett.


3.

Erdélyi Történelemtudományi Doktorandusz Konferencia

A III. Erdélyi Történelemtudományi Doktorandusz Konferencián előadó fiatal kutatók a mai értelemben vett Erdély történetével kapcsolatos legújabb kutatási eredményeiket mutatták be, illetve vitatták meg. A szakmai műhelymunkán három ország (Románia, Magyarország és Németország) tizennégy felsőoktatási és kutatóintézetében tevékenykedő közel 50 doktoranduszának, doktorjelöltjének és fiatal kutatójának bemutatójára került sor. A plenáris előadásokat Dr. Kövér György egyetemi tanár, az MTA levelező tagja és dr. Romsics Ignác, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja tartotta. 2018. május 4–5.


Studia Historica Transylvaniensia

Fejezetek Erdély történetéről

Könyvbemutató

Studia Historica Transylvaniensia címmel új könyvsorozatot indítottunk útjára, melynek célja, hogy egy-egy kötet keretében, időről időre közzétegyük Erdély, Partium és Bánság történelmével kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket. A Tőtős Áron által szerkesztett és az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadásában Fejezetek Erdély történetéről címmel napvilágot látott, igényes nyomdai kivitelezésű tanulmánykötet a 2016. és 2017. Erdélyi Történelemtudományi Doktorandusz Konferencián elhangzott előadások írott változatait tartalmazza. A könyvet dr. Nagy Mihály Zoltán történész-levéltáros mutatta be. 2018. május 4.

25


KÁNONI KIVIZSGÁLÁS PÁZMÁNY PÉTERRŐL Családja, katolizálása, misszionálása Könyvbemutató

A RODOSZ Bihar és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség együttműködésében a Püspöki Palota dísztermében került bemutatásra Tusor Péter Kánoni kivizsgálás Pázmány Péterről. Családja, katolizálása, misszionálása címmel megjelent kötete. 2018. május 8.

26


Tudományszervezői tevékenységének elismeréseként a XXVII. Festum Varadinum rendezvénysorozat záróünnepségének keretében a RODOSZ Bihar megyei szervezete díjban részesült.

Festum Varadinum díj 2018. május 13.


AZ EU ÉS AZ ŐSHONOS KISEBBSÉGEK 2018. május 24.

A RODOSZ Bihar szervezésében, együttműködésben az RMDSZ Bihar megyei szervezetével, Nagyvárad Polgármesteri Hivatalában Vincze Loránt, a FUEN elnöke Az EU és az őshonos kisebbségek címmel tartott előadást.

28


2018. augusztus 31. – szeptember 2. A Szabadság Feszt keretében Brain Pub néven nyári egyetemet szerveztünk, amelyre több mint 500 fiatal volt kíváncsi. Az Erdély különböző szegleteiből érkező fesztiválozó közönség fiatalos környezetben, babzsákokon ülve 20 előadáson vehetett részt. A szellemi feltöltődést biztosító előadások mellett egyéb programokkal is készültünk, úgy mint pályaorientáció, karriertanácsadás, közlekedésbiztonsági tanácsadás, henna- és arcfestés. Igazodva a fesztivál hangulatához, az előadásokat a tematikai sokszínűség jellemezte.


YOUTHSTUD HUB Egyetemista központ Nagyváradon

A Nagyvárad központjában található Fekete Sas-palotában a Nagyváradi Magyar Diákszövetséggel partnerségben YouthStud HUB néven egyetemista központot hoztunk létre. A HUB része egy multifunkcionális terem, amely alkalmas előadások, bemutatók, kisebb konferenciák és kiállítások megszervezésére is. A YouthStud HUB-ban helyet kapott egy irodahelyiség is, amely más szakmai és ifjúsági szervezetek mellett a RODOSZ Bihar megyei szervezetének székhelyeként is szolgál.

2018. október 5.

30


ELOSZTA BŐKEZŰEN; ÉS TERMŐ FA GYANÁNT Tanulmányok Kövér György születésnapjára

„Eloszta bőkezűen; és termő fa gyanánt” címmel fiatal kutatók és doktoranduszok közreműködésével tanulmánykötetet jelentettünk meg dr. Kövér György, egyetemi tanár az MTA levelező tagjának 70. születésnapja alkalmából. A tanulmányok szerzői az Ünnepelt egykori és jelenlegi doktori témavetettei, kik közül több erdélyi származású. A RODOSZ Bihar kiadásában megjelent kötet szerkesztői Koloh Gábor, Papp Viktor és Tőtős Áron.

20 19


Profile for RODOSZ

RODOSZ Bihar tevékenységi beszámoló 2016-2018  

RODOSZ Bihar tevékenységi beszámoló 2016-2018  

Profile for rodosz2
Advertisement