Page 1


ñòð. 2

Иран и България близки езици, близки хора Д-р Хаджар Фиюзи е личност, служеща като връзка между литературата и цивилизацията на две древни държави - България и Иран. Наскоро посетих Културното представителство на Иран инеговия директор г-н Киани ми подари речника „Персийскидуми в българския език“. Когато прочетох биографията на авторката, се заинтригувах от среща с нея. Тя бе любезна и ме покани в дома си, където уютно и приветливо като в малък музей по стените висят картини от много страни, като измежду тях са и изящно изрисуваните творби на дъщеря й. Д-р Хаджар Фиюзи е сърцето на иранската общност. Миниатюрна и крехка жена, тя пристига в София едва двадесетгодишна заедно със съпруга си, млад морски офицер с леви политически убеждения, които несе харесват в Иран на шахиншаха Мохамад Реза Пахлави. Годината е 1956-а - тогава емигрантските пътища отвеждат двамата бежанци в София, където определено им харесва, може би защото страната е красива, а народът е добър и гостоприемен. След като научава български език, съпругътзавършва Николай Хайтов, Йордан Радичков, Павел Матев, ВладиВисшия икономически институт „Карл Маркс”, изкачва мир Зарев и още много други, то това е благодарение на успешно всички университетски стъпала и се пенсионира нейните преводи. Това се отнася и за иранските поети и като професор и доктор по икономика.Хаджаре ерудирана и писатели, чиито творби превежда на български език, за всеотдайна личност, завършва Висшия химико-технологичен което е удостоена с различни награди. институт, защитава докторска дисертация и дълго времеръПовече от 20 години от живота си г-жа Фиюзи отдава на ководи научноизследователеките лаборатории на мощния обучението на студенти по персийски език в Софийския държавен колос „Булгартабак“ и също на „Иран табак“ . университет „Св. Климент Охридски“ и в Нов български Като емигранти в България те отглеждат и образоват двете университет. В момента продължава преподаването си в си деца - дъщеря им Шараре и сина им Фархад. За нещастие Културното представителство обаче, те загубват младата и изключително талантлива дъна Иран в София. Потомка на щеря, известна в чужбина като перспективна древната седемхилядолетна цихуд ож н и ч ка , п и с ат е л ка , вилизация, г-жа Фиюзи е жив архитектка и ба лепример за общуване по пътя на рина. За огромно съкултурата. През всичките гожаление, малко след дини тя активно сътрудничи на това почива и съпругът Културното представителство Али. Едничката радост ина посолството на Ислямска на д-р Фиюзи остава република Иран у нас. синът й д-р Фархад, Единственият по рода си които живее със семейречник.Като съставител в ството си в Италия и е авторския колектив на първия тачен кардиолог там. Персийско - български и БълГ-жа Фиюзи дълги гарско - персийски речник години работи по специд-р Фиюзи получава награалността си и за своите дата „Международна книга заслуги е наградена с на годината“ от иранския в и с о к и отл и ч и я . С л ед президент Хасан Рухани. пенсионирането си изцяло Д-р Фиюзи отбелязва, че речника се занимава с литература, . здание на двата езика са индоеврок“ и и о ез от я р и то ск В лгар което я превръща в свързи думи в бъ пейски и много персийски думи влизат в “Персийск ваща личност между писбългарския език, независимо че отчасти са с променено меното творчество на два звучене. древни народа - българския и иранския. Тя продължава да В речника обаче са включени само думите, чиито пише, превежда и издава книги, които подпомагат бълга- корени са чисто персийски.За успеха на този труд тя ро-иранския културен обмен. Ако някой неин сънародник получава много отзиви, се е запознал с творчеството на български автори като На страница 3


ñòð. 3

Иран и България... От страница 2 Алинза Шари: „Искам само да повярвам в илюзията, че сред които от по сланика на Иран г-н Ноурузи, а също и такъв безценен дар като теб ни е бил отнет с висша цел. от г-н Киани: „Уважаема госпожо Хаджар Фиюзи, Отпра- Добре е, че поне произведенията ти о станаха с нас ... вяйки поздрав към вас, бих искал да изразя огромната си благодарност и признателност за безценната Ви дейност в Искам да вярвам в този дар! полза на персийския език и култура в Република България. В глъбините на твоите писания Гордеем се, че скъпата ни родина има в чужбина своите ням гласът на вечния ти спомен шепти поданици, притежаващи такава ерудиция, образовано ст и завинаги безсмъртна ще си ти.“ и начетено ст. Пожелавам Ви ежедневни успехи във Вашата работа, свързана с персийската култура и език в От мъката по Шари и спътникът в живота ми, България, и нека благодатта на Всевишния бъде с Вас!“

Абдуллах Ноурузи посланик на Иран „ От п о з и ц и я т а , която за е ма м , с е чувс тва м задължен да и з кажа високата си оценка за изключително стойно стния труд на д-р ХаджарФиюзи - писател, преводач и преподавател по персийски език и литература, както и да изразя своята благодарно ст и признателно ст за усилията при подготовката на ценното второ издание на речника на персийски думи в българския език. Благодаря на Всевишния и за успеха на това начинание изцяло на Него се уповавам!“

Мохаммад Али Киани директор на Културното представителство на Иран Г-жа Фиюзи ми сподели, че за издаването на този труд г-н Киани й е оказал голяма помощ. И не само това, той я разбира и подкрепя, за което тя му задължена. Д-р Фиюзи в момента работи по нов речник – за общите думи между персийския, арабския, турския и българския език. Почти е готов, има над 2500 думи, които са с различни корени, но се използват и от четирите езика, обяснява тя. Помолих г-жа Фиюзи да разкаже за семейството и живота си. Тя тъжно ме погледна и каза: „Не съжалявам затова,че повечето време от живота си прекарах в България. Със съпруга ми успяхме да си изградим достоен интелектуален живот - Бог ни дари с умни и красиви деца, които възпитахме добре. За съжаление, в съдбата ни имаше превратности. Тя със сълзи в очите погледна картините на стената, които бяха нарисувани от дъщеря й, и цитира големия ирански поет Хаям: „Всяко лале, което увяхва, не ще се съживи“. Когатоскъпата Шари ни напусна, хората идваха и със сълзи наочи ни прегръщаха с този стих. Съчувствам на майките като мен, чиито лалета са увехнали! Утешавам се с фрагменти отнаписаното от внучката ми (дъщерята на моя син)

благородният ми съпруг, се присъедини към нея. “Ех, свещ, остани сама, старият ми приятелотлетя. Това е небесна заповед. Ако искаш изгори, ако искаш се примири!“ Хафез

Синът ми, или както на галено го наричат колегите му в Италия „д-р Фари”, за моя радо ст идва че сто в България с цел обмяна на опит с българските кардиолози. Той по стигна големи успехи в профе сията си. В момента на тази преклонна възраст живея сама и запълвам времето си с преподаване. Студентите ме обичат и внасят смисъл в живота ми. Пиша по някоя статия, превеждам, изнасям някаква реч в различни мероприятия. От време на време отивам в Иран и се срещам с многобройните ми роднини и близки. Е, това е съдбата ми! Накраяд-р Фиюзи казва: „Близки езици, близки народи. Не само езиците на българи и иранци са сходни, но и самите хора, характерите и обичаите ни. Това вероятно се дължи на общото ни минало. Хората в България са сърдечни и топли, както в Иран. Затова има привличане между двата народа.” Като пример посочва, че всяко лято има редовни полети от Техеран до Варна, където иранците вс е повече предпочитат да прекарват почивките си. Същото важи и за българите, посетили Иран. Няма ч о в е к , ко й т о да е посетил Иран и да не му се е възхитил. Там има много исторически забележително сти и въпреки негативната международна пропаганда студенти, бизне смени, учени и обикновени хора о стават от страната с отлични впечатления. Дори след налагането на дългогодишното ембарго в Иран, което наскоро бе премахнато, иранците запазиха своята сърдечно ст и го стоприемство. Това спомага за запазване на добрите взаимоотношения между двата народа.


ñòð. 5

ДУМИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ Благовеста Касабова Не зная дали за поезията на България трябва да се произнасят думи, след като самата тя е глас на нашия жив и непреклонен дух, на нашата жива и непреходна българска същност. Може би преди всички и всякакви думи за поезията, трябва да произнесем едно мълчание, в което да чуем: Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят свода небесен, гора зашуми, вятър повее, Балканът пее хайдушка песен. Може би преди всякакви думи, на поети и критици, на читатели трябва да помълчим, за да чуем музиката на: Две хубави очи. Душата на дете, в две хубави очи: - музика – лъчи. Не искат и не обещават те... Душата ми се моли, дете, душата ми се моли. Може би преди да говорим за поезия, трябва да усетим една гореща целувка: За твойто тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която вля у мене, когато беше най-безсилна ти, затуй, че бе на мое име кръстен и твоя лош, и твоя хубав час – на твоя малък пръст наместо пръстен горещите си устни слагам аз.

Тук ще спра с позоваването на някои образци от поезията на българския дух. Защото ако продължа с още примери от Вазов и Лилиев, от Смирненски и Вапцаров, от Дебелянов и Кирил Христов, струва ми се би се получила антология, която може да съперничи и най-представителната европейска, а защо не и на световна поетична антология. Изричам тези думи не за да си даваме кураж и самочувствие, особено в момент като днешния – момент, в който се борим за физическо и нравствено оцеляване. А защото това е така. И ако трябва да търсим някакъв по-особен смисъл в казаното, то не е толкова да величаем и славославяме минало и настояще. То е защото ми се иска да потърся и преоткрия още веднъж, и още веднъж голямата истина за българското поетично слово, осветило и озвучило най-съкровени кътчета на българската душа, там където може би се пазят изворите на живата вода и гласовете, с които човек разговаря с човека, а народът разговаря с прамайката природа и с Бога. Българската поезия е уникална, неповторима еманация на нашата българска, славянска душевност, чрез която ние в продължение на толкова векове се втъкаваме в историята, в света, и в Божественото. Българската поезия е най-висока мярка за нравственост, каквато народът, чрез устното и писмено творчество, си е изработил не да поучава някого другиго, а сам да я прилага като своя мярка за нравственост по чиито закони, ако не може да живее, то да се стреми към тях с красотата на птица, която в своя полет се носи към хоризонта, а той непрекъснато се отмества към все по-нови и нови далечини. Българската поезия е едно от нашите нетленни чудеса, чрез които ное отново се раждаме и възраждаме за един нов, по-добър свят и по-добра съдба, за които сме болеели и страдали, и в миналото, и сега и каквито заслужаваме с поетичното бъдеще, което носим. Казвам тези думи със съзнанието, че в душата на повечето българи, имената на Ботев, Яворов и Ханчев не са самотни в поетическите пространства, а имат свои продължители, всеки от които поставя едно ново поетично начало. Защото в продължението няма повторяемост. В продължението съществува уникалност, която наименува ненаименуваното, озвучава неозвученото, вдъхва душа на неодушевеното.

ПарисХилтън е родена на 17 февруари 1981 г. в Ню Йорк в семейството на Кати и Ричард Хилтън. Има по-малка сестра, Ники, както и двама братя – БарънХилтън II и Конрад Хилтън III. Нейният дядо, БарънХилтън е основателят на хотелската верига „Хилтън“. Родът на ПарисХилтън има далечни норвежки корени. В детско-юношеските си години живее и учи в престижни квартали в Ню Йорк и Калифорния, a за кратко и в Кънектикът. Отказва се от училище и първоначално не завършва средно образование, но по-късно успешно се явява на изпити като частен ученик и така получава приравнителен диплом за завършено средно образование. През 2013 влиза в БълграскияVipBrother като специален гост. Въпреки че няма специално образование, ПарисХилтън е активно заета с множество дейности.

БрокО’Хърн Дълга, гъста русолява коса, сини очи, които пронизват сърцето и зашеметяващи мускули – това е най-краткото описание на Брок О’Хърн, което можем да направим (после си поемаме въздух, за да успокоим развълнуваните ни сърца). Брок е роден в Калифорния и на 20 август стана на 24 години!


ñòð. 6

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: НИКОЛАЯ ДИМИТ РОВА ЯНЕВА Тя е родена на 07.02.1997 год. в Стара Загора. Завършила е началното си образование в Казанлък, сега е ученичка в 12А клас в НГПИД „Академик Дечко Узунов” гр.Казанлък, специалност „промишлен дизайн”. Десет години е била възпитаничка на балетна школа „Грация“ в Казанлък където е танцувала класически балет. Николая е лауреат на Международен конкурс в Санкт Петербург и на множество Национални конкурси. Има и литературно творчество. Пише основно проза, но има и поезията. Участвала е в различни литературни конкурси. През 2013 год. е наградена с I-во и III –то място в Общинския конкурс „Розата – красивият символ на България”. През 2014 год. спечели Първо място в раздел „Поезия” на Националният младежки литературен конкурс „И ти си в мене, ти – Родино моя!”. Има награда и от конкурса в чест на Пейо Яворов – „И мисля аз, че ти си Тя”. През свободното си време обича да чете книги, да снима природата и да пише. Изкуството е храмът на душата й. Мотото в живота й е крилатата фраза на Хипократ: „Животът е кратък, изкуството вечно”

МИЛА РОДИНО Сняг заваля и затрупа душата ми. Срам и лъжа, Без памет, мерзавци! Спрете кланетоБезсмислено, подло! Този народ ли наричате пошъл?! Тук са героите Ботев и Левски Вапцаровска вяра Дебеляновска нежност Смелостта на Бенковски И кръвта на Априлци Шибил и Албена Възпяти от Йовков И оная надежда в бяло...там горе. Не мърсете народа- оставете го чистКато църква, готова за празник. Това е мойта Родина- искам я свята-

ОБРАЗОВАТЕЛЕН САЙТ №1 НА БЪЛГАРИЯ УЧА.СЕ С ИНИЦИАТИВА ЗА ПРОМЯНА В ОБЩУВАНЕТО МЕЖДУ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ Месец преди началото на учебната година образователен сайт №1 на България Уча.се стартира кампанията „Различни, не БЕЗразлични“, която цели да намери и наложи общ език на общуване между ученици, учители и родители. Идеята за инициативата се заражда в резултат на работата на образователната платформа с трите ключови аудитории и настъпилите обществени и технологични промени в последните две десетилетия. В търсене на промяна в общуването между поколенията и преодоляване на различията Уча.се започва поредица от инициативи, насочени към подобряване на диалога между поколенията. Образователният сайт реализира анкетни форми, с които всеки да сподели от какво се вълнува, какво обича да прави, в какво вярва, за какво мечтае. Като резултат Уча.се цели да опознае и сподели с обществото резултатите, за да се намери решение за нуждите на комуникационния мост между ученици, родители и учители. Виолин Такев

П О К Л А Н Я М С Е С Г О РД О СТ Един ден, когато прочетеш написаното на може би опрашените страници на любимия ми вестник, все пак ще бъде късно, ще знаеш, че си бягал от хубавото. Силно се надявам да бъркам, .. но знам как те обичам. Обзалагам се, че никой друг не те обича така. Ти си различен. Смея да твърдя дори странно различен. Непредсказуем си и леко надменен. Не показваш своята слабост и винаги подбираш „твоите“ хора. Гледаш от високо, и понякога се приземяваш твърде късно, .. но кой си ти? Кой си ти, че по този начин ме накара да мисля? Смятам, че съм твърде силна психически, че да позволя да си играят с мен. Ти си твърде важен, за да се издигна на пиедестал. Обичта ми е твърде голяма. Приятелството ни винаги е значело много за мен. Душата ми си пълнил с твоя смях. Признавам, плача когато ти решиш да угодиш на своите капризи, .. да накараш някой да се почувства зле, за да си погалиш егото. Дори и тогава съм нямала нищо против това да съм аз. Ти си единственият, пред който си позволявам такава слабост. Хиляди пъти съм се чудила защо дълбаеш в мен толкова надълбоко. Защо аз ти позволявам. с другите, е било за твое добро (помислете ме за луда, ако той е Тъй като приятелството ни значи много за нас (въпреки всичко добре, ще бъда най-щастливата луда). ти имам огромно доверие), предпочитам и да съм без теб, ако на ... теб ще ти е по-добре (казвам това, вследвие на постъпките ти). Дори и цялата ми обич да е напразна, аз няма да те пусна. Тази обич не я тая напразно. Обичам те (не искам нищо от теб, Подпис: най-добрата ти приятелка само ти да си добре). Дори и в моментите, когато съм била лоша Дария Иванова


ñòð. 7

Защо е по-добре да простим изневяра? Всяка жена си мечтае да бъде единствена в живота на мъжа си, да бъде вечно обичана и ценена.Често това, от което жените най-много се страхуват, се оказва плод на тяхното въображение: че старата приятелка, с която съпругът е излязъл миналата седмица наистина е просто приятелка;колежката, която е звъннала изненадващо, наистина е имала проблем с компютъра, както и фактът, че мъжът поздравява и се усмихва мило на други жени в офиса означава просто, че е възпитан и любезен. Ревността води само до стрес и разруха и за двамата партньори.Нека не забравяме, че всеки има нужда от лично пространство извън връзката.Ако изневярата вече е факт, най-важното е да се запази общуването между двамата партньори. Независимо, че моментът е напрегнат, те трябва да си изяснят всички причини и следствия от ситуацията и да запазят пълно спокойствие. Крясъците и скандалите не довеждат до нищо добро, особено ако децата стават свидетели на това.Понякога няма причина за изневярата. Тя се случва в момент на слабост и никой не е виновен за това. Изневяратане означава, че партньорът ви не ви обича.Много жени се самообвиняват за случилото се и си мислят, че не правят достатъчно секс с партньора си, или вечно са кисели, или не са достатъчно красиви. Други започват да кроят разрушителни планове за отмъщение. Природно заложено в мъжете е да търсят сексуални отношения с повече партньорки.Още

повече, за да имаме стабилна връзка, трябва да обичаме човека до себе си такъв, какъвто е и да приемем факта, че такива неща просто се случват.Няма съвършени хора и перфектни ситуации. Ако питаме нашите майки и баби, те със сигурност ще потвърдят, че и те са минава-

Снимка: Thinkstock ли през подобни събития, но са гипреодолели заедно като всеки друг проблем.Не е разумно да твърдим, че той „никога не би направил подобно нещо“, а вместо това да подходим към ситуацията с разбиране и да му кажем. „Аз ти вярвам и знам, че те е грижа за мен. Приемам ситуацията такава, каквато е и

Любопитно

Никога не дразнете тези зодии! Всеки човек е различен, но все пак не може да не сте забелязали, че всички хора зодия скорпион са някак по-опърничеви от останалите представители на зодиекалните знаци. Всеки, който си има работа със зодиите в топ 5 на най-тежките характери, трябва винаги да има едно наум. Внимателният подход не винаги върши работа, но със сигурност е подобре да залагате на него. Лидери в тази подредба е Скорпионът – кралят на трудните характери. Представителите на тази зодия взимат каквото си искат и когато си искат, без да се съобразяват с никого. Често имат жесток език, отмъстителна същност, свръх его и нито грам желание да отстъпват. Най-страшни са към своите половинки. Злобно ревниви са, обичат да обсебват партньора си и са безпощадни, ако си позволите да ги предадете. По-лошото е, че си измислят несъществуващи провинения и с огромно удоволствие наказват партньора си за тях. Често се отнасят към хората като към свои вещи. За да оцелеете в тяхното обкръжение, трябва задължително да преглъщате и да се съгласявате с всяко тяхно решение. Едно

приятелство или връзка със Скорпион може да ви нанесе емоционални щети за цял живот! Следващият по опасност зодиакален знак е Овенът. Той е конфликтен, импулсивен, често първичен и безпардонен. Не мисли за последиците, може да изстреля 10 обидни думи в секунда и да срине психически всеки противник. Изобщо не му пука за мнението на хората, защото той винаги е прав, а останалите грешат. На всичкото отгоре има огромни изисквания към всичко и всеки. Проявите му на егоизъм са доста чести, но той никога няма да го признае. Не признава също и грешките си, а търси друг начин да си „откупи“ вината. При това няма да прояви желание да поговорите за проблема. Да се разбереш с Овен е много трудна задача. А дори и да успееш, мирът ще продължи максимум 2-3 дни. В средата на класацията са Близнаците, които на пръв поглед изглеждат много лъчезарни и бъбриви. Те обаче имат неудържим характер, който постоянно ги води „някъде“. Да се задържи интересът им е доста трудна работа, особено в интимен план. Защитната

знам, че ще я преодолеем заедно.“Вярно е, че мъжете и жените са различни в много отношения, но нека поне веднъж се поставим на мястото на развеселения съпруг, който си говори със старите приятели:“Да спиш с една и съща жена цял живот е като да ядеш цял живот само картофи. Все понякога ще ти се прияде и месо.“Трябва да сме честни със себе си и да си признаем, че и ние неведнъж сме си се представяли в приятна ситуация с бивши гаджета, някой хубав колега или дори известен актьор. Ако чистосърдечно се поставим на мястото на другия и спрем да съдим, това много по-лесно би оправило отношенията ни.Това не означава, че трябва да се впуснем в любовна авантюра в първия удобен момент.Би било добра идея ако проучим за различни сексуални практики, които ни дават адреналина от сексуалните отношения с повече от един партньор, но не ни отнемат сигурността и спокойствието от нашата връзка. Автор: Ирина Митева им реакция е повече от ужасна. Обикновено слагат маска на безразличие, а понякога дори жестокост. На думи може и да проявят внимание към мнението ви, но то никога няма да стане важно за тях. Не се заблуждавайте от веселия им нрав, Близнаците са коварна зодия. Създават впечатление за разбран човек, но всъщност винаги искат да става на тяхното. Независимо на каква цена! Следват Воделеите, които изглеждат ведри и забавни, само че когато ги поопознаете, забравяте за тези качества. Имат навика да бъдат „черната овца“. Скандални, с предизвикателна визия, а поведението им често крещи „вие сиви, смешни хорица, не знаете какво е да живееш истински“. Като за капак на всичко това са болезнено свободолюбиви. Този знак винаги ще прави, каквото си иска. Дори да си седи кротко и да кима с глава, докато му наслагвате своето мнение и идеи. Накрая решението е негово! Супер независимият Козигор е петият в класацията. Не му пука да тръгне срещу мнението на всички останали. Инатът е второто му аз и ще ви е наистина трудно да го накарате да направи нещо, което не иска. Комуникацията с него също не е лесна, защото той презира повечето хора (те просто не са на нивото му) и общува с тях по задължение или от скука. А като прибавим вродения му работохолизъм, да му бъдеш интимен партньор става нелека задача. Придружена от десетките компромиси, които ще ти се налага да правиш всеки ден.


ñòð. 8

ЕДНА СЪВРЕМЕННА ПРИКАЗКА ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ Тя му се подиграва и го отхвърля, защото е беден. 10 години по-късно, те се срещат отново! Той е бедно момче, влюбено в дъщерята на богатмъж. Воден от любовта си към момичето, й прави предложение за брак. Богатото момиче подигравателно го отхвърля с думите: „Твоята месечна заплата е еквивалентна на моите ежедневни разходи. Как очакваш да се омъжа за някой като теб? Аз никога не бих могла да те обичам, така че забрави за мен. Иди намери и се ожени за някоя на твоето ниво!“. Въпреки, че е отхвърлено така болезнено, по някаква причина, момчето не може да я забрави толкова лесно. 10 години по-късно те се срещат случайно в един търговски център. Тя веднага го познава и казва:“ Хей, как си? Сега съм омъжена за един много умен човек, и заплатата му е $ 15 700 на месец! Можеш ли да повярваш това?“. Той чува тези болезнени думи, спира сълзите си и не казва нищо. След няколко минути съпругът й се приближава, веднага разпознава мъжа, с когото жена му разговаря и казва: – Сър! Добър ден, сър? Виждам, че сте се запознал със съпругата ми.

– Добър ден, господин…? – отговаря мъжът от миналото. – Господин. Картър, сър! – представя се съпругът и продължава – Скъпа, бих искал да те запозная с моя шеф. Той е собственик на проекта за $ 100 милиона, по който работим в момента! Жената, поразена от развоя на събитията, не е в състояние да каже нещо. Мъжът само се усмихва и казва: – Е, г-н Картър. Аз трябва да тръгвам. Имам важна среща Беше прекрасно да ви видя днес. Приятен ден! След първоначалния й шок, жената пита мъжа си невярващо: – Това беше шефът ти? – Да, скъпа. Той е много скромен човек, но животът му е една доста тъжна история. Разказват, че навремето обичал едно момиче, но то го отхвърлило, защото е бил просто едно бедно момче. Това става причина той да работи наистина усилено. И тъй като е изключително интелигентен, успява. Сега той е мултимилионер, който печели милиони долари на месец. За съжаление обаче, не може да надживее

тази мъка и все още е ерген…Истинска късметлийка ще е тази, която успее да го спечели! Жената, все още в пълен шок, стои безмълвна и загледана в отдалечаващия се силует…!

Любопитно Моделът с най-известните вежди Кара Делевинстана на 23 години

КАК СЕ ПОЯВЯВА ДЪГАТА Дъгата е една от най-красивите игри на светлината, които познаваме. Това е природен феномен, около който винаги е имало различни вярвания и тълкувания. Âåñ­òíèê “TEEN’S PAPER” - ìå­ñ åЧ ­í î èç­ä à­í èå, ïî èäåЯ íà Äè­ìè­òúð Íèê­ë å­í îâ Èç­äà­âà: Êëóá „Ìëàä ïè­ñà­òåë” êúì Í× „Ðî­äè­íà 1860” Ñòà­ðà Çà­ãî­ðà, ïðåä­ñå­äà­òåë Äî­ðà Èëèå­âà Àä­ðåñ íà ðå­äàê­öèÿ­òà: ãð.Ñòà­ðà Çà­ãî­ðà-6000, óë. „Ñâ. Êíÿç Áî­ðèñ I” ¹ 94, òåë: 0884367601 E-mail: teen_stzagora@abv.bg

http://www.facebook.com/TeensPaper Á/ñêà :BG58RZ8891551089070020 BIC RZ88BGSF Ðúêîâîäèòåë: Äè­ìè­òúð Íèê­ëå­íîâ

Още древните римляни са вярвали, че дъгата е дело на бога на Слънцето, а индианските племена са смятали, че тя е мост между живота и смъртта. И днес съществуват многобройни теории, които приписват на това природно явление най-различни фантастични свойства.Цветовете, образуващи дъгата, не са само основните седем, които човешкото око вижда.

Издателско каре: Дария Иванова, Елена Георгиева, Елена Иванова, Камелия Тодорова, Кристияна Стоянова, Явор Бинeв, Николай Димов, Стела Иванова, Светислав Тодоров – гр. София, Нанси Борисова - сътрудник от гр. Монтана и Николая Янева - сътрудник от гр. Казанлък Õîíîðàðè íå ñå èçïëàùàò Êëóá „Ìëàä ïè­ñà­ò åë” íà­áè­ðà íî­â è Чëå­í î­â å è ñúò­ð óä­í è­öè çà âåñ­ò íèê TEEN’S PAPER

Вестник "Teen's papper", брой 34/2015