Page 1

Mooiste match tussen bedrijfsleven & samenleving

JUBILEUMEDITIE! 5 jaar Westfriese Uitdaging

67

10e editie Westfriese Beursvloer

ALLE MATCHES op een rij

Samen doen!

67 matches

DOE MEE!


Inhoud

675 MATCHES

.........................................

maatschappelijke waarde �600.000,-

Voorwoord bestuur

3

Matchgroep & uitleg Westfriese Uitdaging

4

Uitdaging XL Hoorn & match Opmeer

5

Westfriese Beursvloer

6

Onze partners

8

Uitdaging XL Stede Broec & Match AVG

9

10

Adviescommissie & Vrijwilligerspunt WF

11

Organogram

12

Uitdaging XL Medemblik & pr-team

13

Vrienden netwerk & werving

14

Slotwoord manager & contactgegevens

15

Alle matches van 5 jaar op een rij

16

Onze founders

COLOFON Redactie Annemieke Hageman Amber Swier Renate van der Laan

2

Fotografie Jan Siebring

Grafisch ontwerp & drukwerk Rodi Media


Voorwoord Westfriesland mag trots zijn. Het is niet alleen een bijzonder gebied door de aanwezigheid van een sterke, lokale, onderlinge verbondenheid, maar ook een gebied waar de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisatie gezamenlijk iets realiseren. Vijf jaar na de start heeft de Westfriese Uitdaging zijn belang bewezen. Een uitgebreid ‘bemiddelingsbureau’ waar materialen, menskracht en middelen vanuit het bedrijfsleven de vele sociaal-maatschappelijke organisaties bereiken. In 2018 hebben er al meer dan 200 matches plaatsgevonden. Dit is voor deze sociaal-maatschappelijke organisaties van groot belang omdat zij geconfronteerd worden met ingrijpende bezuinigingen. Door deze ondersteuning kunnen zij hun belangrijke werk in Westfriesland blijven doen; namelijk het in standhouden van de sociale cohesie in onze steden en dorpen. Het is mooi om te zien dat in 2018/2019 de zeven Westfriese gemeenten het belang van de Westfriese Uitdaging hebben bevestigd en samen met de Vrienden van de Westfriese Uitdaging zorgen voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering van deze non-profit organisatie. Maar er is meer dan alleen een succesvolle Westfriese Uitdaging. Er is een mooi netwerk ontstaan van gemeenten, bedrijfsleven, het Vrijwilligerspunt en Westfriese Uitdaging waardoor de vele verenigingen en stichtingen steeds makkelijker hun plannen kunnen realiseren. Het Vrijwilligerspunt helpt hen bij het definiëren van de hulpvraag

Tom van Roon

en bij het zoeken naar mogelijkheden voor financiële ondersteuning, bijvoorbeeld via subsidies. Recent is er ook een samenwerking op-

Maar uiteindelijk hebben al de hierboven genoemde organisaties en

gezet met het Rabobank West-Friesland coöperatiefonds. Daarnaast

medewerkers gezorgd voor de realisatie van het grote aantal mooie

schakelt men ook de Westfriese Uitdaging in om te bezien waar het

matches. Wij als bestuur zijn trots op hen en hopen dat iedereen de

Westfriese bedrijfsleven voor ondersteuning kan zorgdragen. Daarbij

Westfriese Uitdaging, en daarmee de vele maatschappelijke organi-

buigt de matchgroep samen met onze manager Renate van der Laan

saties, ook de komende jaren zal willen blijven ondersteunen.

zich met veel enthousiasme over deze aanvragen. Zij spreken hun contacten aan en gaan op pad om aan deze vraag invulling te geven.

Tom van Roon

Zij zijn eigenlijk het hart van de Westfriese Uitdaging. Daar worden de

bestuursvoorzitter 2015 - 2019

matches gerealiseerd.

Rabobank West-Friesland

Dennis Wiggelaar (Rabobank WF), Piet Mol (ondernemer), Caroline van der Woude (BDO), Ronald Zeinstra (Univé Noord Holland), André Hundman (Vitasys), Renate van der Laan (manager).- FOTO: JAN SIEBRING

3


Wat is de Westfriese Uitdaging? De Westfriese Uitdaging brengt bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen, met als doel hulpvragen van uiteenlopende aard op te lossen. Elk verzoek om hulp vanuit maatschappelijke organisaties, wordt bekeken en gewogen. Daarna wordt, in het uitgebreide netwerk van de Westfriese Uitdaging, naar bedrijven gezocht die de hulpvraag kunnen invullen.

Bemiddelingsbureau De Westfriese Uitdaging is in dat opzicht een bemiddelingsbureau tussen vragen vanuit het maatschappelijk veld voor materialen, middelen, menskracht en het aanbod van bedrijven.

Matchgroep Hulpvragen worden behandeld door onze Matchgroep.

Naar eigen vermogen De formule geeft ieder bedrijf de kans om heel specifiek en naar eigen vermogen mee te doen aan maatschappelijk betrokken ondernemen. Het grote voordeel van de Westfriese Uitdaging is dat bedrijven veel makkelijker ‘ja’ kunnen zeggen, omdat de vraag die zij voorgelegd krijgen écht bij ze past.

Steuntje in de rug Stichtingen en verenigingen verrichten veel goed werk. Je eigen broek ophouden, is een prachtig uitgangspunt, maar een organisatie kan soms een steuntje in de rug gebruiken. Dankzij de matches van de Westfriese Uitdaging worden mensen echt geholpen. Zo maken we met elkaar Westfriesland weer een beetje mooier!

Deze Matchgroep bestaat uit een groep betrokken ondernemers uit Westfriesland. Ze komen vijf keer per jaar bij elkaar om de nieuwe aanvragen te bespreken en zoeken daarna een goede match met een bedrijf dat kan helpen. Andersom kan natuurlijk ook. Bedrijven die hun maatschappelijk betrokken onderneming vorm willen geven, kunnen zich aanbieden bij de Westfriese Uitdaging. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht. Voor beide par-

Met heel veel trots kunnen we terugkijken op de afgelopen vijf jaar. Een lustrum om te vieren dat er heel veel mooie ­ Westfriese uitdagingen zijn aangepakt! Als matchgroeplid ben ik al vanaf het eerste uur betrokken bij de verbinding tussen het bedrijfsleven en de maatschappelijk organisaties. Wat mij elke keer opvalt, is de dankbaarheid en positieve energie die elke match weer oplevert. Reden voor mij om

tijen geeft een match veel energie. Voor de vereniging of

me ook de aankomende vijf jaar in te zetten voor een

stichting komt een wens uit en de betrokken bedrijven

­maatschappelijk betrokken Westfriesland.

verblijden veel mensen.

Ronald Koenen

Anne van Leeuwen (Werksaam).

Bovenste rij: Joost Spil (BDO), Arie Schouten (LTO Noord), Jolijn Herling (Herling Strijdhorst), Jos Schipper (Schipper Kozijnen), Hans Huibers (WBG/NMK Esbaco), Brigitta Posch (Vrijwilligerspunt). Onderste rij: Ronald Koenen (WerkSaam), Sander Mul (Heddes Bouw & Ontwikkeling) en Renate van der Laan (manager WFU). - FOTO: JAN SIEBRING

4


PROJECT

Uitdaging XL 2019: Hoorn

“Een inrichting voor het eerste bijeneducatiecentrum in Nederland”

Matches Westfriese Uitdaging

Stichting Stadslandbouw zet zich al jaren in voor de bescherming van honing- en wilde bijen in Hoorn met onder andere de aanleg van bijenlinten. Een bijenlint is een aaneenschakeling van groenstroken met daarin bij-vriendelijke beplanting of bijenhotels. De wens was ontstaan om dit uit te breiden met een bijen­ educatiecentrum. Mensen die graag meer willen weten over bijen kunnen hier straks een cursus volgen en ook kunnen ­basisscholen (veilig) naar de bijen kijken. Veel bedrijven in de regio hebben geholpen dit centrum te ­realiseren. “Dankzij de bemiddeling van de Westfriese Uitdaging is de realisatie van dit centrum veel sneller tot stand gekomen dan we hadden durven dromen”.

Matches

keuken inzet arbeid & plaatmateriaal monitor deuren ramen deurbeslag etalagepop promobord tafel straattegels

– Sense keukens – Heddes Bouw & Ontwikkeling – Vitasys – BMN Bouwmaterialen – ToekomstGroep – De Jong & Roos – Dirk de Wit – Signalo – Vrijwilligerspunt – Doodeman Sierbestrating

PROJECT

Website

“Een mooie website voor Sportisleven”

Geert Schipper is founder van Stichting Sportisleven. Zij organiseren of zijn regelmatig betrokken bij uitdagende activiteiten voor mensen met een fysieke beperking. Geert: “Elke stichting of vereniging wil zijn middelen ­zoveel mogelijk kunnen besteden aan hun doel. Maar tegelijkertijd willen ze ook zoveel mogelijk zichtbaarheid en vindbaarheid hebben. Een duidelijke ­website is het eerste waar naar gezocht wordt. En juist deze ­ontbrak bij onze stichting. Met een kleine omzwerving in mijn zoektocht naar iemand die een website kon ­herbouwen zat ik ineens met Renate van der Laan van de Westfriese Uitdaging en Alex Gitzels van Westfriesland Media om tafel. We hadden een goed gesprek met ­lekkere koffie en zo werd er een deal beklonken. Belangrijk vind ik de betrokkenheid, het inlevings­ vermogen en de korte lijnen. Niet lullen maar doen. De Westfriese mentaliteit.”

5


152 matches gesloten tijdens 9e Westfriese BeursVloer 22 november 2018 vond bij Rabobank West-Friesland in Zwaagdijk de 9e editie van de Westfriese Beursvloer plaats, een initiatief van Vrijwilligerspunt in samenwerking met Westfriese Uitdaging. 48 bedrijven en 57 maatschappelijke organisaties handelden als ware beursgangers niet in geld of aandelen, maar in kennis, materialen, sociale activiteiten en klussen. Op deze geslaagde middag zijn uiteindelijk, met gesloten ­beurzen, 152 matches gesloten. Tijdens de Westfriese Beursvloer krijgen maatschappelijke organisaties de ruimte hun hulpvraag te stellen en een tegenprestatie te bieden. Bedrijven krijgen de mogelijkheid op zoek te gaan naar de organisatie die het beste bij hun aanbod past. Na het openingswoord van Tom van Roon, Directeur Particulieren van Rabobank West-Friesland en voorzitter van de Westfriese Uitdaging, klonk exact om 16.15 uur de gong voor de start van deze 9e editie. Een uur lang kregen de bedrijven en organisaties de tijd met elkaar in gesprek te gaan en een ­passende match te vinden. In totaal werden maar liefst 152 matches gesloten. Minimaal, want sommige matches werden later pas officieel gemaakt. Een recordaantal! Een bewijs dat er veel betrokkenheid en een hoge gunfactor heerst bij de ­aanwezige maatschappelijk betrokken ondernemers.

De twee meest bijzondere matches

Net als voorgaande edities werd aan het einde van de beursmiddag de twee meest bijzondere matches benoemd. De eerste is de match tussen Stille Rapers en GP Groot. De vrijwilligers van organisatie Stille Rapers ruimen zwerfvuil op. Zij zochten een milieu-gerelateerd uitje voor hun vrijwilligers en matchten een rondleiding bij GP Groot. De tweede bijzondere match is tussen het bedrijf Valk Service & Onderhoud en Wilgaerden Avondlicht. Valk Service & Onderhoud heeft aangeboden de ­rollators van de bewoners te repareren in ruil voor een ­uitgebreide high tea.

6


De Westfriese

Beursvloer

Nog 150 matches

Uiteindelijk waren natuurlijk alle 152 matches bijzonder. Zoals Floridus Tuin & Groen die verschillende natuurelementen aan gaat brengen in de natuurspeeltuin van De Peutertuin. In ruil daarvoor biedt De Peutertuin PR-aandacht in de krant en op locatie. Schermer Installatietechniek biedt advies over verduurzaming en cv-installaties aan Scouting VPV Hoorn. Als tegenprestatie stelt de organisatie haar scoutingruimte ter beschikking voor een gewenste gelegenheid. Dat er ook een match kan ontstaan tussen twee organisaties, bewijst de match tussen OSG Atlas College Hoorn en Zorgboerderij de Tulp waarbij het OSG leerlingen aanbiedt voor diverse klussen. De tegenprestatie is het beschikbaar stellen van de klussen, waardoor de leerlingen op een leuke en leerzame manier kennis kunnen maken met vrijwilligerswerk.

Is jouw bedrijf dit jaar ook van de partij? Meld je alvast aan voor de 10e editie van de W ­ estfriese Beursvloer! DONDERDAG 28 NOVEMBER SCHOUWBURG HET PARK TE HOORN VAN DE PARTIJ? Aanmelden kan via www.westfrieseuitdaging.nl

7


Partners PROJECT

Westfriese Uitdaging

Vrienden netwerk Kringloopwinkel Noppes De doelstelling van Noppes is om een optimale balans te ­bereiken tussen mens, milieu en maatschappij. In onze professioneel opgezette, zonder winstoogmerk werkende kringloopwinkels, krijgen minder kansrijken op de arbeidsmarkt de mogelijkheid zich op werkgebied te (her)ontwikkelen. Daarmee is Noppes sociaal betrokken, milieubewust, maatschappelijk én zo ook voordelig voor iedereen. Ook duurzaamheid en circulaire economie staan hoog op de politieke agenda’s en het is aan ons allen om hier vorm en uitvoering aan te geven! Samen en lokaal zorgen dat de hoeveelheid afval minder wordt en stimuleren om artikelen een tweede leven te geven. Op deze wijze kunnen wij elkaar helpen. “Samen bereik je meer” is de slogan van de Westfriese uitdaging. Deze doelstelling sluit perfect aan bij die van Noppes. Westfriese uitdaging en Noppes zijn blij met elkaar en dat mag nog jaren zo blijven!

ICTvanafMorgen De Westfriese Uitdaging ontvangt regelmatig aanvragen van ­maatschappelijke organisaties die verlegen zitten om ICT-apparatuur en de financien hiervoor ontberen. ICT vanaf Morgen kan hier een rol in spelen door deze apparatuur beschikbaar te stellen. Zij werkt daarin nauw samen met De Uitdaging.

Aan de andere kant: heeft u thuis of in uw bedrijf nog oude ICT-apparatuur staan die u niet meer gebruikt? Gun het een tweede leven en doneer het aan ICT vanaf Morgen!

MAAKT DOOR ­

Jan Siebring fotografie “Regelmatig maak ik foto’s voor de Westfriese Uitdaging. Ik heb ruim 40 jaar lesgegeven in het voortgezet onderwijs. Na mijn pensioen heb ik de vakopleiding fotografie gevolgd. Ik geef nu cursussen fotografie aan mensen die beter willen leren omgaan met hun camera. Samen met 5 andere fotografen heb ik een fotostudio waar mensen portretfoto’s kunnen laten maken. Eigenlijk vind ik alles wel leuk om te fotograferen, maar gaat mijn voorkeur vooral uit naar ­landschapsfotografie en stadsgezichten.”

Rodi Media Matches tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties leveren niet alleen stralende gezichten op, maar ook mooie verhalen. We zijn inmiddels partner van de Waterlandse, Westfriese, Schager, Holland Kroonse, Zaanse en Helderse Uitdaging. Samen zorgen we ervoor dat er nog veel mooie verhalen worden geschreven.

Ons motto is niet voor niets: bereik samen succes!

8


Matches Westfriese Uitdaging

PROJECT

Het eerste project XL 2014 Betrokken bedrijf:

Reddingsbrigade De Streek De vrijwillige reddingsbrigade van Stede Broec had tot 2014 geen eigen onderkomen. Spullen stonden overal. Het niveau van de vereniging was voor de landelijke koepel Reddingsbrigade Nederland reden om hen een speciale reddingseenheid te gunnen. Een eigen clubgebouw was daarvoor wenselijk. De gemeente Stede Broec ondersteunde door een bedrag beschikbaar te stellen voor nieuwbouw van een stalling, lesruimte en berging. Besloten werd om het gehele budget te gebruiken voor het ontwerpen en bouwen van het clubgebouw. Rond de tijd dat de eerste paal de grond in ging stond er een ­advertentie in de krant waarin de Westfriese Uitdaging op zoek was naar verenigingen en stichtingen met wensen. De Reddingsbrigade stuurde brutaalweg hun hele wensenlijst in. “Tafels, stoelen, plafondplaten, keukeninventaris, wandtegels, koffiemachines, opbergkasten, projectieschermen, whiteboards enz. We konden alles wel gebruiken. Groot was de verbazing toen Sandra Korse belde met de mededeling dat de aanvraag werd opgepakt als ‘De Westfriese Uitdaging XL’, met als doel alles van het lijstje te realiseren!”, vertelt voormalig voorzitter Cas Boukens.

En dat lukte. Het clubgebouw werd volledig ingericht met ­gebruikte en overgebleven spullen. “We zijn blij dat de ­Westfriese Uitdaging ons pad op het juiste moment kruiste en dat zij de ­contacten legden die wij niet kenden. Verrast en blij waren we met zoveel enthousias­me van bedrijven en instellingen om ons soort verenigingen te helpen. De verbindende schakel, de W ­ estfriese Uitdaging, staat prominent op het bord in de hal, opdat we dit nooit zullen vergeten.”

PROJECT

Sterk staaltje verbinden Betrokken bedrijf:

Vitasys In mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Veel maatschappelijke organisaties ervaarden een grote drempel met het praktisch toepassen ervan. Vitasys beschikt over de nodige expertise en wilde graag de verenigingen en stichtingen helpen. Zij stelde haar expertise aan Westfriese Uitdaging beschikbaar. De link met Vrijwilligerspunt was snel gemaakt. Zij hebben ­immers de korte lijnen naar de maatschappelijke organisaties en trainers. Vrijwilligerspunt en Vitasys hebben ­samen een workshop AVG ontwikkeld.

Het AVG-Programma helpt organisaties om snel en doeltreffend aan de wettelijke verplichtingen te (blijven) voldoen. In een paar uur zijn de meeste deelnemers AVG-gereed. De workshop is ­tientallen keren aan in totaal zo’n 100 organisaties door de hele regio gegeven.

9


Founders PROJECT

Aan het woord

Tom van Roon – Rabobank West-Friesland Als coöperatieve bank levert de Rabobank graag een bijdrage aan een betere wereld. De Rabobank is daarom vanaf het begin al founder van de Westfriese Uitdaging. Tom van Roon is directeur bij de Rabobank en bestuursvoorzitter bij de Westfriese Uitdaging. Zijn meest dierbare match? “Wij hadden 40 computers over toen ons vorige kantoor ging sluiten. Deze computers zijn verdeeld over verenigingen. We hebben daardoor veel verenigingen blij kunnen maken met een computer van nog maar twee tot drie jaar oud”, zegt Tom. De Rabobank heeft duidelijk het oog op kleine ­verenigingen. “Deze zijn zo belangrijk voor de dorpen in Westfriesland. Het is mooi om daar iets voor te kunnen betekenen.”

­ MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ­

We Empower People

VOORTMAN MAAT IN KANTOORINRICHTING

Caroline van der Woude - BDO De Westfriese Uitdaging is voor founder BDO een kans om uiting te geven aan hun regionale betrokkenheid. De mooiste match van Caroline van der Woude, belastingadviseur en businesscoach bij BDO? “Een aanhangwagen voor het Leger des Heils in Bovenkarspel. Onze collega Joost Spil heeft deze match gemaakt. Het Leger des Heils had deze aanhangwagen hard nodig, om onder andere kleding en voedselpakketten mee te kunnen vervoeren.” Joost maakte deze match vlot met Aanhangerland Joost Bakker. “Die heeft een tweedehands aangeboden, het Leger des Heils hoefde alleen de inruilwaarde te betalen. De aanhanger wordt goed gebruikt. Een mooi voorbeeld van hoe we onze contacten inzetten om maatschappelijke organisaties te helpen.’’ Ronald Zeinstra – Univé Noord Holland Univé is betrokken bij de maatschappij en geeft graag iets terug aan de gemeenschap, in welke vorm dan ook. Ronald Zeinstra is manager zakelijke markt bij Univé Noord Holland en zit in het bestuur van de Westfriese Uitdaging. Zijn mooiste match was het uitje met een groep cliënten van Leekerweide naar het Zuiderzeemuseum. “We hebben ze een compleet dagje uit bezorgd. We haalden de cliënten op met een bus en trakteerden ze ’s middags op een lunch. Het is een dankbare en ongecompliceerde dag. De cliënten hebben hele andere problemen en zijn over het algemeen gelukkiger dan wij. Het is een mooie relativering van je zakelijke drukke leven”, zegt Ronald. André Hundman – Vitasys Ook Vitasys is vanaf de start van de Westfriese Uitdaging actief als founder. Vitasys bestaat dit jaar 15 jaar en heeft maatschappelijk betrokken ondernemen gewoon in hun DNA zitten. De mooiste match van André Hundman, algemeen directeur bij Vitasys, is de Uitdaging XL bij Stichting Wings of Change. “We hebben bij Wings of Change de hele ICT-omgeving ingericht en camera’s gemonteerd. We zijn nu bezig met het installeren van narrowcasting. Dit zijn beeldschermen waar je onder andere het laatste nieuws, het weer en de website op kan zien. Een aantal van onze medewerkers is heel nauw betrokken en hebben al uren van hun privétijd besteed. Dit vind ik prachtig”, zegt André. Niels Doodeman – Heddes Bouw & Ontwikkeling Iets betekenen voor de maatschappij bij rugwind en tegenwind, dat is belangrijk voor Heddes. Dit wordt onderstreept wanneer we Niels Doodeman, directeur bij Heddes Bouw & Ontwikkeling spreken. “Wat ik een heel mooi voorbeeld van een match vind, is de sollicitatietraining die onze afdeling P&O gaf aan mensen die een baan zochten. Dit was in de lastige tijden die de bouwsector doormaakte. Onlangs hebben wij ons kantoor volledig vernieuwd en hebben we ons oude meubilair aangeboden aan de Westfriese Uitdaging om uit te delen aan maatschappelijke organisaties. Hier hebben we veel verenigingen en stichtingen blij mee kunnen maken. In deze hoogconjunctuur, hebben we dus ook weer wat kunnen doen. Dat vind ik mooi”, zegt Niels.

10


Vrijwilligerspunt

“Een prachtig sociaal netwerk voor Westfriese organisaties en bedrijven” Vrijwilligerspunt maakt al vele jaren sociale initiatieven en ­projecten tot een succes. Zo is de jaarlijkse maatschappelijke Beursvloer in Westfriesland altijd goed bezocht. Ze zien veel vertrouwde gezichten, maar er melden zich nog steeds nieuwe organisaties en bedrijven aan voor dit evenement. Ook merken zij dat de bekendheid groeit, de Beursvloer is inmiddels een begrip. Op 28 november 2019 organiseert Vrijwilligerspunt alweer de tiende editie. Dit jaar in schouwburg Het Park in Hoorn.

Naast de Beursvloer sluit Vrijwilligerspunt het hele jaar door ­matches tussen organisaties en bedrijven. De Westfriese Uitdaging is een goede en solide samenwerkingspartner waar ze erg blij mee zijn. Samen hebben we een groot netwerk. Daardoor kunnen we kennis, materialen en mankracht snel inzetten voor de hulpvrager. Vrijwilligerspunt ziet ernaar uit om in te toekomst samen nog vele succesvolle matches te realiseren en bedrijven en organisaties in onze regio te verbinden. Brigitta Posch & Miranda Zwart (Vrijwilligerspunt WF)

Adviescommissie

“Waar liggen kansen voor de Westfriese Uitdaging?” Wat zijn maatschappelijke ontwikkelingen waar de Uitdaging rekening mee moet houden of op in kan spelen? Wat kan er nog beter? Dat zijn vragen waar de adviescommissie van de Westfriese ­ Uitdaging het bestuur en coördinator Renate van der Laan ­gevraagd en ongevraagd over adviseert. De adviescommissie

bestaat uit Westfriezen met een heel verschillende ­achtergrond. Dat maakt de vergaderingen zelden saai, maar juist heel inspirerend. Er komt altijd wel een nieuw idee of inzicht uit voort, waar de Uitdaging weer mee verder kan.

Michiel Pijl (Gemeente Drechterland), Miranda Zwart (Vrijwilligerspunt), Ad Geerdink (Westfries Museum), Joset Fit (Gemeente Medemblik), Piet Mol (WFU), Renate van der Laan (WFU) - FOTOGRAAF: JEANNETTE WOLFFERS

11


Organogram BESTUUR

OPERATIONEEL TEAM

Caroline van de Woude

BDO West-Friesland

Manager

Renate van der Laan

Ronald Zeinstra

Univé Noord-Holland

Dennis Wiggelaar

Rabobank West-Friesland

Coördinatie

Brigitta Posch

André Hundman

Vitasys

projecten

Vrijwilligerspunt WF

Piet Mol

Ondernemer

PR-GROEP

ADVIESGROEP Joset Fit

Gemeente Medemblik

Alex Gitzels

West-Friesland Media

Miranda Zwart

Vrijwilligerspunt

Annemieke Hageman

Hageman Marketing & Communicatie

Ad Geerdink

Westfries Museum

Amber Swier

Van Amber

Michiel Pijl

Gemeente Drechterland

MATCHGROEP Oude Rot

Arie Schouten

Melkveehouderij Schouten

Oude Rot

Jos Schipper

Schipper Kozijnen

Oude Rot

Hans Huibers

Voorzitter WBG

Jonge Hond

Joost Spil

BDO West-Friesland

Jonge Hond

Ronald Koenen

WerkSaam

Jonge Hond

Sander Mul

Heddes Bouw & Ontwikkeling

Jonge Hond

Jolijn Tigchelaar

Herling Strijdhorst

Cadeautjesbank

Anne van Leeuwen

WerkSaam

ONDERSTEUNERS Hosting Puik Website

Acretia Media & Creatie

Jaarverslag

Joost Spil BDO West-Friesland

Mediapartner

Alex Gitzels West-Friesland Media

Rodi Media

Fotografie

Jan Siebring Jan Siebring Fotografie

Redacteur

Jan Mol Gepensioneerd NHD journalist

FOUNDERS Rabobank WF, Univé Noord Holland

VRIENDEN Abovo Media, Appel Beton, BDO, Berend Botje, Dijklander Ziekenhuis, Heddes Bouw & Ontwikkeling, Mascot Europe, Omring, Pop Vriend Seeds, Social Blue, ToekomstGroep, Van der Laan, Hotel Hoorn, Van Overbeek, Vitasys

12


PROJECT

Uitdaging XL 2017: Medemblik

Matches Westfriese Uitdaging

Betrokken bedrijf:

Hulp en advies voor De Sociale Huiskamer In mei 2017 meldde Stichting Wings of Change zich aan voor Westfriese Uitdaging Project XL. Ze wilden hun project ‘De Sociale Huiskamer’, een inloophuis voor kwetsbare doelgroepen zonder zorgindicatie, graag gaan realiseren. Echter, omdat dit een omvangrijk project (eigenlijk een project XXXL) betrof, hadden ze alle hulp keihard nodig. “De Westfriese Uitdaging heeft ons voor de start van het p ­ roject tot ver na het realiseren ervan, op diverse vlakken geholpen. Onder andere met contact leggen met sociaal betrokken ­ondernemers in de regio. Deze ondernemers waren direct erg enthousiast over ons project en wilden het project graag sponsoren in de vorm van materiaal en advies. Mede hierdoor en met fondswerving heeft De Sociale Huiskamer in mei haar deuren kunnen openen voor bezoekers! Hierbij willen we de Westfriese Uitdaging Project XL heel erg bedanken voor hun hulp en advies”!

Het PR-team De Westfriese Uitdaging online op de kaart zetten en een gezicht geven, dat is het belangrijkste doel van het PR-team. Want hoe meer organisaties en bedrijven in de regio de Uitdaging weten te vinden en zich er actief aan verbinden, hoe groter het succes! Het PR-team bestaat vanaf het begin van de Westfriese Uitdaging uit Alex Gitzels (Westfriesland Media en OnsWestfriesland) en Annemieke Hageman (Hageman Marketing & Communicatie). Amber Swier (van Amber) versterkt sinds 2018 het team. Met z´n drieën zetten zij zich hier vol enthousiasme en vrijwillig voor in. Annemieke vertelt: “Het PR-team komt een aantal keer paar jaar bijeen. Hierbij is ook manager Renate van der Laan aanwezig. De koers wordt bepaald en de taken verdeeld. De kanalen die we inzetten om de

betrokkenen te bereiken zijn de website, social media, digitale nieuwsbrief, kranten en bijeenkomsten. En natuurlijk dit mooie magazine!” “Via al deze kanalen delen we mooie matches, bieden we het aangeboden aanbod aan en verwelkomen we nieuwe betrokken bedrijven”, vult Amber aan. “We hopen zo een zo breed mogelijk publiek in West-Friesland te informeren en enthousiasmeren.” Alex sluit af: “We merken dat het aantal volgers, bezoekers en lezers alle jaren is toegenomen. Hier zijn we heel blij mee, want hoe meer mensen de Uitdaging kennen, hoe meer mooie matches we uiteindelijk kunnen maken”.

13


Hans Huibers, voorzitter Westfriese Bedrijven Groep

Hoewel ik pas sinds kort officieel ben toegetreden tot de matchgroep van de “Westfriese Uitdaging, had ik al eerder goede ervaringen. Als voorzitter van

­Westfriesland SEW was ik op zoek naar rolstoelen van ons rolstoelhandbalteam. Ik kwam in contact met paralympiër Geert Schipper die via de Westfriese ­Uitdaging weer geholpen werd met zijn website en zijn sponsorplan. Een ideale match om trots op te zijn!

De Westfriese Uitdaging zoekt vrienden Vijf jaar na de oprichting staat de Westfriese Uitdaging bekend als hét platform voor maatschappelijke verbinding in Westfriesland. Verbindingen worden gelegd en krachten gebundeld. Er zijn al veel mooie matches gerealiseerd. Nu de Westfriese Uitdaging haar belang heeft bewezen, willen wij het breed voortzetten. Belangrijk daarbij is een degelijke financiering. De Westfriese Uitdaging is een non-profit organisatie. Zij maakt Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) mogelijk maar heeft geen eigen inkomsten. Daarom is zij afhankelijk van maatschappelijke bijdragen. Naast de gemeentelijke inbreng willen wij aansprekende Westfriese bedrijven mobiliseren die Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Westfriesland willen ondersteunen én onze leefomgeving leefbaar willen houden. U BENT VRIEND VOOR € 1.500,- PER JAAR. Met deze bijdrage stimuleert u het Maatschappelijk Betrokken ­Ondernemen in eigen regio. De tegenprestaties van de Westfriese Uitdaging bestaan uit: - U ontvangt een toolkit waarmee u uw (maatschappelijke) ­betrokkenheid met de Westfriese Uitdaging kunt uitdragen naar uw doelgroep; - Eervolle vermelding in ons jaarverslag; - Vermelding op de bedrijvenpagina op onze website; - U maakt deel uit van ons vriendennetwerk, met eens per jaar een netwerkbijeenkomst met alle founders en vrienden; - Uitnodiging voor de Maatschappelijke Beursvloer en vermelding ter plekke; - Uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten en evenementen.

PAKT U, SAMEN MET ONS, DE HANDSCHOEN OP?

14


Dit smaakt naar meer

Ambitie

We bestaan alweer vijf jaar! In die tijd hebben we ­bijna

Ik vind het mooi om te

700 keer een succesvolle verbinding gelegd tussen

zien dat er steeds meer

een maatschappelijke organisatie en een bedrijf uit de

stukjes op zijn plaats vallen.

regio. Door die verbindingen kunnen verenigingen of

Nieuwe samenwerkingsver-

stichtingen blijven bestaan en mooie evenementen ­

banden ontstaan en we verster-

organiseren, die van betekenis zijn voor de inwoners

ken elkaar. Samen bereik je écht

van onze gemeenschap. Het bedrijfsleven in

meer dan in je eentje. We maken

­Westfriesland ziet hier de toegevoegde waarde van in

gebruik van de kracht van elkaar.

en levert graag een bijdrage, waardoor steeds meer

Hier denk ik aan de samenwerking

bedrijven aansluiten en bijdragen aan een mooier

met WerkSaam, Noppes en ICT vanaf

­Westfriesland.

Morgen. En natuurlijk met Vrijwilligers-

2019

punt WF, die als geen ander de contacten in het maatschappelijk veld heeft. Aan ons de taak om er de juiste bedrijven bij te zoeken. Want vele handen maken licht werk. Met al deze activiteiten en de aanvragen die het hele jaar binnenkomen, leveren wij een steeds grotere bijdrage aan een nog mooier Westfriesland. Heb je zin om hieraan mee te bouwen? Dan kom ik graag met jou in contact!

‘Het is rijker om te delen, dan te ontvangen!’ Renate van der Laan Manager Westfriese Uitdaging

CONTACTGEGEVENS Manager:

Renate van der Laan

E-mail: info@westfrieseuitdaging.nl Website: www.westfrieseuitdaging.nl

ouw jaar tr 5 l a , aging se Uitd e i ouw r f t s ing in t g i De We n e r erm b en ve eg sch u e l r c k r K o I Vo rij SK boerde r e d n i K r, mer sionele a s e e f b o n r e nog p rdoor a a d n E ten en kas mer! n e i e l k b k u ­s aging deblo se Uitd fels, la e i r f t s Ook ta e We rmee d Is waa ullie rraste enen j i d r e ons ve v ent mplim Een co k s van l en di dubbe de wen s i n e le jar Nog ve SKIK!

15


16

Vraag

Maatschappelijke organisatie

Bedrijf

Televisie zgan Televisie Televisie Koffie automaat Koffie automaat Internetzuil Papierversnipperaar klein Papierversnipperaar groot Ronde vergadertafel ca. 150 cm doorsnee Ladenblok wit met 3 lades Ladenblok wit met 3 lades Project XL 2014: totale inrichting clubgebouw Reddingsbrigade De Streek: zie pagina 9 Tegels Plafondplaten Armaturen Raambekleding Koffiemachine Waterkoker Stofzuiger Kapstokhaken Planten Stellingkasten Tv Brandblusser Koffiezetapparaat Tussenwand Beveiligingscamera’s Bekers 50 stuks Divers serviesgoed 2 Ladenblok grenen Bureau 2 ladeblokken Internetzuil Leestafel 20 plastic zwarte postbakjes 40 ordners 60 ordners 40 ordners 40 ordners 4 ladeblokken 1 tekentafel 2 hoekbureaus 1 hoekbureau 1 hoekbureaus 1 bureau 1 ladeblokken 1 ladeblokken 1 ladeblokken afm. 1 archiefkast 1 archiefkast Bank TV dressoir Eettafel 4 eettafelstoelen Bed + matras 2x Bed + matras Bed + matras 2x Bed + matras samsung tv samsung tv sony radio set sony radio set tuinset Bureau Archiefkast Bureaustoel groen op wieltjes 2 zwartleren stoelen 2 zwarte, stoffen stoeltjes 5 groen, stoffen stoeltjes Stofzuiger Koffiezetapparaat 2 blauwe, stoffen stoeltjes 1 x Archief-/dossierkast 2 x houten ladenblokken 5x ladenblok 1x houten opbergkast 4 TV meubels Waterkoker Stofzuiger Waterkoker Stofzuiger Waterkoker Stofzuiger Koffiezetapparaat 2 bureaus TV Samsung 14 bodywarmers Wippertje 15 Bodywarmers 14 Bodywarmers 15 Bodywarmers 2 Kunstkerstbomen 1 grote waterkoker 15 L 1 whiteboard 1x stalen ladenblok 1x houten 1x ladenkast zwart staal 2 x Archief-/dossierkast staal met 4 lades 20 ordners Kookworkshop bij Excellent Products Koffiezetapparaat Waterkoker 6 Eetkamerstoelen & tafel Babyspullen Waterkoker 2 laptops Gezelschapsspellen 4 stellingkasten Archiefstellingen en afsluitbare kast Advies en aanleg WIFI 6 vergadertafels 5 laptops 11 klapstoelen 60 opbergbakken Advies PR en communicatie

Rabobank Rabobank Rabobank Rabobank Rabobank Rabobank Univertaal Univertaal De Omring Rabobank Rabobank

Het Postkantoor- Stede Broec Duikteam Platax- Grootebroek Omring locatie Berkenhof- Koggenland Stichting Dienende Handen- Hoorn Dorpshuis de Vang- Benningbroek Stichting Netwerk Hoorn Atelier Kunstig bekeken- Hoorn Basisschool de Ark - Koggenland Duikteam Platax- Grootebroek SKIK - Hoogkarspel SKIK -Hoogkarspel

Riny van de Water Vrijwilligerspunt Koopman Bouw & Interieur Koopman Bouw & Interieur Beerepoot Automatisering Intermaris Intermaris Stedelijk Gymnasium Haarlem Rabobank Rabobank  Intermaris Vak BHV Bravilor Koopman Bouw & Interieur Vitasys Stedelijk Gymnasium Haarlem Mieke Koomen Rabobank Rabobank Rolan Robotics Rabobank Noppes Rabobank Rabobank Rabobank Rabobank Rabobank Rolan Robotics Aannemingsbedrijf Nic Wit Ansvar Verzekeringsmaatschappij Ansvar Verzekeringsmaatschappij Ansvar Verzekeringsmaatschappij Ansvar Verzekeringsmaatschappij Ansvar Verzekeringsmaatschappij Ansvar Verzekeringsmaatschappij Ansvar Verzekeringsmaatschappij Ansvar Verzekeringsmaatschappij Ansvar Verzekeringsmaatschappij Intermaris Intermaris Intermaris Intermaris Intermaris Intermaris Intermaris Intermaris Intermaris Intermaris Intermaris Intermaris Intermaris Rabobank Art Senta Notarissen Art Senta Notarissen Art Senta Notarissen Art Senta Notarissen Art Senta Notarissen Intermaris Intermaris Art Senta Notarissen Art Senta Notarissen Art Senta Notarissen Art Senta Notarissen Art Senta Notarissen Intermaris Intermaris Intermaris Intermaris Intermaris Intermaris Intermaris Intermaris Op/Maat Intermaris Rabobank Prive familie Rabobank Rabobank Rabobank Rabobank Rabobank Rabobank Art Senta Notarissen Art Senta Notarissen Art Senta Notarissen Art Senta Notarissen Intermaris Excellent Products Intermaris Intermaris Intermaris Noppes Intermaris Vitasys Nederlandse Spellenfabriek Rabobank Rabobank Vitasys Aannemingsbedrijf Nic Wit Vitasys Bert Ooms Het Blote Voetenpad MiPR, Boxo & Campex

Grootebroek Reddingsbrigade De Streek Reddingsbrigade De Streek Reddingsbrigade De Streek Reddingsbrigade De Streek Reddingsbrigade De Streek Reddingsbrigade De Streek Reddingsbrigade De Streek Reddingsbrigade De Streek Reddingsbrigade De Streek Reddingsbrigade De Streek Reddingsbrigade De Streek Reddingsbrigade De Streek Reddingsbrigade De Streek Reddingsbrigade De Streek Reddingsbrigade De Streek Reddingsbrigade De Streek Reddingsbrigade De Streek Wings of Change - Andijk koor Irish Kwair- Stedebroec koor Irish Kwair- Stedebroec Vrijwilligerspunt WF Het Streekpunt- Hoogkarspel Stichting Time- Out Grootebroek SESH Hoorn STG Koggenland Eigentijdse vrouwen- Benningbroek/Sijbekarspel ANBO afdeling Opmeer SKIK- Hoogkarspel Dorpsraad Andijk Bakkerijmuseum- Medemblik Nadine Foundation - Hoorn PSZ De Peutertuin - Hoorn Vereniging Oud Stede Broec Stichting Twinkle Stars - Medemblik PSZ de Klointjes - Koggenland Stichting Kunst en Cultuur Hoorn Hospice Dignitas - Hoorn SAMIS - Hoorn BVVU - regio Leger des Heils Stichting Time Out - Grootebroek Stichting Time Out - Grootebroek SESH Hoorn DNO Doen Stichting 2 is beter dan 1 - Hoorn Materiacura - Medemblik Sportwandelschool - regio SCC De Schoof - Wervershoof Ijsclub Oudendijk- Koggenland Rowans Westwoud DTS Enkhuizen Westfriese Modelspoorclub - Koggenland Vogelopvang De Bonte Piet - Medemblik Vogelopvang De Bonte Piet - Medemblik Atelier Kunstig bekeken- Hoorn Baanbreker Enkhuizen Ijsclub Steeds gladder - Koggenland Ijsclub Steeds gladder - Koggenland Ijsclub Steeds gladder - Koggenland Baanbreker Enkhuizen SARWDS - Wijdenes Westfriese Modelspoorclub - Koggenland Fanfare vereniging Gregorius - Nibbixwoud Esdege-Reigersdaal Leger des Heils Wereldwinkel Medemblik Wereldwinkel Medemblik Stichting Berakha - Twisk Stichting Berakha - Twisk MAK Blokweer - Hoorn MAK Blokweer - Hoorn Netwerk Hoorn Materiacura - Medemblik Wings of Change - Andijk St. Sinterklaasintocht Hoogkarspel Materiacura - Medemblik De Rode Luifel - Hoorn Esdege Reigersdaal SKIK - Hoogkarspel De Wingerd - Zwaag St. Vistaproject Ridgzin Reddingsbrigade Enkhuizen Westfriese Modelspoorclub - Koggenland Westfriese Modelspoorclub - Koggenland Westfriese Modelspoorclub - Koggenland Stichting Berakha - Twisk De Wingerd - Zwaag Hospice Dignitas - Hoorn Materiacura - Medemblik Materiacura - Medemblik Materiacura - Medemblik Materiacura - Medemblik Seniorenflat Snijdersveld Obdam - Koggenland Stichting talent in ontwikkeling - Hoorn Kleinschalig wonen Westwoud Stichting Boerenzorg Zuidermeer - Koggenland Reddingstation Wijdenes Cultureel Centrum de Drommedaris - Enkhuizen Steunpunt Zorg voor Welzijn- Hoorn Steunpunt Zorg voor Welzijn- Hoorn Zangvereniging Sappho - Hoorn IJs- en skeelervereniging Radboud - Medemblik Steunpunt Zorg voor Welzijn- Hoorn


Vraag

Maatschappelijke organisatie

Bedrijf

Drukwerk folders en ansichtkaarten Verspreiding drukwerk Financieel advies Sollicitatie-oefeningen PR-advies expertise HR medewerkers voor congres Mantelzorg Op zoek naar diverse knutselspullen Locatie voor 3 bijeenkomsten voor ouderen Rode loper en partytent voor opening Opmaak jaarverslag Advies over tuin Schilders gezocht Bedrijven die techniekles willen geven Spullen voor in de keuken 2x Springkussen Expertise tbv schilderijenveiling goede doel Geluidsinstallatie en stoelen voor het terras Nieuwe schoenen voor ca. 175 kinderen Website ontwikkelen Website checken Experts gezocht op het gebied van Marketing & Communicatie om projecten via het crowdfunding platform Het Lukt Ons te begeleiden inrichten, schoonmaken, projectadvies bekendheid vergroten om nieuwe donateurs te werven Klusjes in en om de huiskamer Koffiezet apparaat PR plan voor bedrijfsvoering Business plan verder uitwerken Flyer Sportactiviteiten Betrekken bedrijfsleven door formeren van teams Parkeerruimte rond SG Newton Pouletafel en tafeltennistafel Barkrukken Tafelmodel koelkast Vloer en herinrichting veiligheidshesjes Klein gereedschap Inrichten chillruimte voor bewoners Mede organisatie JONG15 Expertise, communicatie promotie Werven bedrijven Vervoer matrassen en spullen vluchtelingen 12 bureaustoelen 7 laptops 2 telefoons bureau ,13 stoelen 1 bureau 6 fauteuils 6 raadszaalstoelen 6 bureaus + stoelen 1 bureau 12 hoge stoelen 2 zwarte barkrukken 11 raadszaalstoelen 5 archiefkasten 25 bureaus 2 duo houtbedjes, stoeltjes en wandkast 4 archiefkasten 1 bureau 500 enveloppen Lederen bankstel + 2 fauteuils 3 tafels 2 hoge stoelen 2 blauwe, stoffen stoeltjes met armleuning 1 x ladenblok 1x stalen ladenblok Eethoek/leestafel Eethoek/leestafel Televisie Televisie Beamer Laptop Hout voor kerststallen Hout voor gereedschapskist Bodywarmers (4) Bodywarmers (14) Bodywarmers (15) Bodywarmers (15) Bravilor (nieuw) 2 bedden Inzet luchtkussen 4 krukstoelen Werving bedrijven Westfriese Beursvloer Kunstboeken van Selwyn Senatore Mooie, gesigneerde boeken van Boxie Advies en bouwen website: zie pagina 5 Prijs voor de Hoornse vrijwilliger van 2016 12 stoelen Digitale systeemcamera Gymzaalbankjes Stallingsruimte voor rolstoelfiets Diverse ledikanten Overdekte aanhangwagen Archiefkasten voor opslag educatiemateriaal Uitje voor vrijwilligers: bioscoopavond Presentjes in HARTvorm Tientallen ‘koekiemonster’ kinderrugtassen Bedrijven werven voor sportdag Werving bedrijven, geven presentatie, jury Werving van bedrijven, deelname klankbordgroep Workshop ‘Topsport op de werkvloer’ Uitgestelde koffie’- werving deelnemer Kappers voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt 3 archiefkasten Diverse meubels 500 pallets 4 tafels 2 archiefkasten 20 bureaustoelen 4 bureaus 4 ladekasten 2 televisietoestellen 60 multomappen Bedrijfskoffiezetapparaat

Op/Maat Voedselbank Rabobank Rabobank, Heddes Bouw & Ontwikkeling Campex Broersen HR & Verzuimmanagement Venhuis, Via Sofia, Werksaam, Zeeman Vastgoed Schipper Kozijnen Succesfull Party Villa Vormgeving Cobo kwekerij ToekomstGroep Rolan Robotics, Schouten Techniek, Vitasys via eigen netwerk Rabobank/Netwerk adviezen vanuit de matchgroep Intermaris, Noppes Rotary via VWP Glenn Coert, Expertbank Hageman Marketing en Communicatie diverse zzp ers en communicatiemedewerkers in de regio zijn bereid gevonden op afroep mee te denken Noppes, Werksaam, inzet van matchgroep Loft 25 Unive Hollands Noorden Dorpshuis De Vang Benningbroek WF Media Loft 25, Henk Wokke organisatieadvies Werksaam Hero Business Solutions en Bootcamp Company Vitasys, WFU team Tabor D’Ampte, Heddes en Werksaam Gemeente Medemblik Dienst Justitiele inrichtingen Heerhugowaard Dienst Justitiele inrichtingen Heerhugowaard advies Karel Maessen Fresh Architects Heddes Bouw & Ontwikkeling Heddes B&O en Gamma Graham & Brown, Rabobank Westfriese Uitdaging Zorro produkties Matchgroep Moeijes Transport Intermaris Intermaris Art Senta Notarissen Rabobank Art Senta Notarissen De Meubelhoeve gemeente Stede Broec gemeente Stede Broec Boxo Rabobank Rabobank gemeente Stede Broec gemeente Stede Broec gemeente Stede Broec Berend Botje gemeente Stede Broec Rabobank Studio Ultramarijn De Meubelhoeve Rabobank Rabobank Art Senta Notarissen Art Senta Notarissen Art Senta Notarissen Intermaris Intermaris Univé Univé Vitasys BDO De Eekhoorn De Eekhoorn Rabobank Rabobank Rabobank Rabobank Bravilor Intermaris Rabobank gemeente Stede Broec Westfriese Uitdaging Tecmoteam Tecmoteam WF Media Hotel Hoorn/ Van der Valk Vrijwilligerspunt Mts. Rene Verdonk Broccoli Midwoud Sport en Cultuur MEE/De Wering Kinderopvang Berend Botje Koos Bakker aanhangwagens Vrijwilligerspunt Home Cinema Modules Via Sofia Rabobank West-Friesland BDO, Rabobank West-Friesland, WerkSaam, Univé Hollands Noorden, Vaart Westfriese Uitdaging Westfriese Uitdaging Xpedition Gold Torte Felice Beautyplanet Grootebroek, Marlenes Hairstyle Rabobank Schagen Meubelhoeve Herling Strijdhorst Stichting Rentree Spullenbank Spullenbank uit loods spullenbank uit loods spullenbank uit loods spullenbank Heddes Bouw & Ontwikkeling Herling Strijdhorst

Steunpunt Zorg voor Welzijn- Hoorn Steunpunt Zorg voor Welzijn- Hoorn MAK Blokweer- Hoorn WerkSaam WF Popkoor PUUR - Benningbroek Kennis platform Mantelzorg Kickmee! Venhuizen Steunpunt Zorg voor Welzijn- Hoorn DNO Doen Stichting De Wering De Verteltuin- Drechterland Stoommachine Museum - Medemblik Basisschool Lidwiena - Zwaagdijk t Streekpunt - Hoogkarspel Meelmolen - Wervershoof Vrienden van de Watermolen - Abbekerk MAK Blokweer - Hoorn Kledingbank Enkhuizen dorpsraad Westwoud- Midwoud De Verteltuin- Drechterland Het Lukt Ons Helpathon Venhuizen Stichting Molen de Krijgsman- Hoorn Nicoles Huiskamer- Stedebroec Materia Cura- Medemblik Stichting Nibbik Uit - Nibbixwoud Hoorn City Tours Popkoor PUUR - Benningbroek Kickmee! Venhuizen Prokkeldag Leekerweide Westfriese Beursvloer Jongerencentrum Future- Andijk Jongerencentrum Everland- Wognum Kinderboerderij ‘t Langoortje- Medemblik Bibliotheek Hoorn Avondvierdaagse Hoogkarspel Cormijhoeve Leekerweide Prodico Westfriese Beursvloer Westfriese Beursvloer Vluchtelingenopvang Medemblik Materiacura- Medemblik 7 organisaties Bakkerijmuseum- Medemblik Hoogwoud Opmeerse Sport Vereniging Leger des Heils St. De vriendelijke reus- Opmeer 2 organisaties Connected by computers- regio Connected by computers- regio De Verteltuin- Drechterland De Verteltuin- Drechterland Connected by computers- regio Kringloop Goed voor Oud- Zwaag Materia Cura- Medemblik Materia Cura- Medemblik Materia Cura- Medemblik VV De Blokkers Connected by computers- regio Connected by computers- regio Reddingsbrigade Notwin- Hoorn Theatergroep Vloerknal- Hoorn Berakha- Twisk Hét Postkantoor- Bovenkarspel De Drommedaris- Enkhuizen Stichting Evenementen Stad Hoorn Stichting Hulpverlenersrespect MEC de Witte Schuur- Enkhuizen Wereldwinkel Stede Broec MEC de Witte Schuur- Enkhuizen MEC de Witte Schuur- Enkhuizen De Wingerd- Zwaag MEC de Witte Schuur- Enkhuizen Sinterklaascomite Hoogkarspel Reddingsbrigade Enkhuizen Esdege-Reigersdaal Kinderboerderij SKIK- Hoogkarspel Reddingsbrigade De Streek Materia Cura- Medemblik Meelmolen Medemblik st. Hihi Vrijwilligerspunt Vrijwilligerspunt Vrijwilligerspunt Stichting Sport is Leven - Opmeer Vrijwilligerspunt Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland MEE/De Wering Solid Aqua- Venhuizen De Zonnebloem- Hoorn Stichting Netwerk, Stichting Komunazorg- Opperdoes Leger des Heils Bovenkarspel Stichting Rundveemuseum- Aartswoud/Opmeer C.M.V. Dindua Enkhuizen Hart&Vaatgroep Twinkle Stars Medemblik, Kinderkledingbank Hoorn Leekerweide Prodico/ JONG16 Vrijwilligerspunt/ Westfriese Beursvloer Always Forward- Hoorn Straatpastoraat Hoorn Stichting Beautypartners Muziekvereniging Tavenu- Opperdoes Materia Cura- Medemblik Huttendorp Hoorn VBBG (Ver. Behartiging Belangen Gehandicapten) Sport en Cultuur Midwoud en Oostwoud st. PROV Jeugd en Gezin- Opmeer st. PROV Jeugd en Gezin- Opmeer st. PROV Jeugd en Gezin- Opmeer st. PROV Jeugd en Gezin- Opmeer Theater het Pakhuis- Hoorn Inloophuis De Koepel- Hoorn

17


Vraag

Maatschappelijke organisatie

Bedrijfskoffiezetapparaat Geluidsinstallatie t.b.v. Maatschappelijke Beursvloer Bijdrage aan 40 matches beursvloer 3 Tenten voor de expedities van voor Zand, tegels en een gaasmat voor bodem van kapschuur Kunstboeken van Selwyn Senatore Gesigneerde boeken van Boxie Vergadertafel Hogedruk reinigen terras Spullen voor kerststukjes Opstellen akte recht van opstal 14 stapelbare plastic kinderstoeltjes 100 (kerst)pakketten Tandpasta en Tandenborstels Nieuwe promotiefolder Een toilet-septictank in het Egboetje Advies nieuwe website Kantoormeubelen en -materialen

Herling Strijdhorst DNO Doen Intermaris Vrijwilligerspunt Westfriese Uitdaging Westfriese Beursvloer Karsten Tenten st. Award Opmeer 2017 st. De Hussel Kinderboerderij de Hertenkamp- Enkhuizen Tecmoteam st. Entertainment & Cultuur W-F Enkhuizen Tecmoteam st. Entertainment & Cultuur W-F Enkhuizen st. Wings of Change Leekerweide Arie Schouten Hospice Dignitas - Hoorn Noppes DNO Doen/ Kamers met Kansen Mantel en Overtoom notarissen Zonnecooperatie West Friesland Vrijwilligerspunt WF Kinderopvang Linda- Hoogkarspel Werksaam st. Entertainment & Cultuur WF Enkhuizen Procter & Gamble Kinderkledingbank Stedebroec Hageman Marketing en Golden Delicious st. Dorpskerk Opperdoes Kees Vlaar & Aannemer J. Kuin IVN WF Ipsis Seniorenvereniging N-Koggenland Rabobank WF “St. Rundvee- Opmeer, Wereldwinkel Stedebroec, Kamers met Kansen- Hoorn, Hauwert in Concert, De Schelp- Hoorn, Stichting Rigdzin- Opmeer, Participatiecentrum BaanbrekerHoorn, Maria Gilde- Hoorn, Lifebuilders- Hoorn, Dorpshuis De Nieuwe Haven- Medemblik, Dancing Feet- Medemblik, BVVU- Medemblik, St Sportwandelschool WF, Reddingsbrigade Enkhuizen, V.V Dindua Enkhuizen, RCO de Hoofdzaak- Hoorn, Jongerencentrum Missing Medemblik, Wel Wonen Enkhuizen, SKIK Drechterland, Omring, Bs De Pontonnier- Hoorn, Bs de Hoeksteen- Enkhuizen, St Merakel- Stedebroec, Reddingsbrigade Notwin- Hoorn, muziekschool de Vuurvogel- Medemblik, Dagbesteding de Schakel- Opmeer, Wijkcentrum De Schakel- Opmeer, Montessorischool Enkhuizen, De Westerkerk Enkhuizen, SchuldHulpMaatje WF, Jeugd en jongeren Opmeer, ‘De oude Bakkerij’- Medemblik, Praktijkschool WF loc. Stedebroec, Protestantse Gemeente Opperdoes, Bs Het Kerspel- Drechterland, JC Inventas- Stede Broec, st. Rose of Peace- Opmeer, Inloophuis Pisa- Hoorn, Leekerweide, VVV Enkhuizen e.o., Zorgboerderij De Tulp- Medemblik, KNRM Andijk” Rabobank WF st. Op Roet- Hoorn trottoirbanden en grond van fa. Heimans, vervoer fa. Oud Montessori De Flierefluiter- Hoorn Van der Bel IVN WF Expertbank Vrijwilligerspunt Dorpskerk Opperdoes Arie Schouten Educatief WOII Centrum Medemblik Vitasys Vogelopvang Bonte Piet- Medemblik Hotel Hoorn Vrijwilligersprijs 2017 - Hoorn Heddes Bouw Jeugdwerk Obdam Noctiluca Consulting St. Uitwisseling Stierstad AB Vakwerk JOLO jongerenloket- Hoorn Westfriese Uitdaging Westfriese Beursvloer Noppes Always Forward- Hoorn Werenfridus College Hoorn “Baanbreker- Hoorn, PG Hoorn Zwaag-Blokker     Kinderboerderij SKIK- Hoogkarspel, De Drom- Enkhuizen                                Kunstkring Obdam, Zwembad Hemmerven- Venhuizen,  JC Inventas- Grootebroek, De Nieuwe Haven- Abbekerk Bibliotheek Wildebras- Zwaagdijk “ Alsema Van Duin notarissen en juristen HSV Sport 1889, Zwaag contacten gelegd met Jong HOC Kinderkledingbank Hoorn Heddes Bouw en Ontwikkeling World Seed Experience, Enkhuizen Heddes Bouw en Ontwikkeling “Basisschool de Wegwijzer- Opperdoes, Inloophuis Pisa- Hoorn, Dorpshuis de Brink- Obdam, Bibliotheek Hoorn, St. Historisch Hoogkarspel, EHBO vereniging St. Jan- Hoorn, Bs St. Lidwina- Zwaag, Sow to grow- Enkhuizen, BVVU                        “ Rodi Media Westfriese Uitdaging Werenfridus College Hoorn IJsclub Nibbixwoud, Bs De Uilenburcht- Grootebroek, Het Molenbad,-Wognum, Dorpsjeugd Spanbroek, boerderij P&S Steur Vrijwilligerspunt Lifebuilders- Hoorn Gemeente Koggenland Bs de Vijzel- Hauwert, particulier- de Goorn JuRo Unirek Muziekvereniging TAVENU, Opperdoes ICT vanaf Morgen Stichting Babyspullen gematcht via Schager Uitdaging Muziekvereniging Excelsior Andijk Abovo Media Kinderkledingbank Stede Broec, SV de Westfriezen- Zwaag, Voedselbank Westfriesland, Stichting Merakel- Lutjebroek Kinderopvang Berend Botje Stichting De Nieuwe Haven, Abbekerk Van der Laan Westfriese Modelspoor Club- Obdam, Bs De Schelp- Wervershoof BSB Hoorn BV gematcht via Schager Uitdaging naar KNRM Callantsoog Alsema Van Duin Always Forward- Hoorn, Het Edutainment- Enkhuizen, Noppes Alsema Van Duin notarissen en juristen ICT vanaf Morgen Alsema Van Duin notarissen en juristen ICT vanaf Morgen Alsema Van Duin notarissen en juristen HSV Sport 1889 Zwaag Noppes; Vloerendirect.nl; Sense Keukens; Abovo; Loonbedrijf Van Etten; Heimans; Fa. J. Doodeman; Van der Valk/Hotel Hoorn; Groenteam RIBW; Werksaam; Rabobank WF; StylingCentraal; Unive Hollands Noorden; Merk Het Communicatie; EP Beerepoot; Yess; BDO; Berend Botje; Brandbeveiling Alkmaar; Herling Strijdhorst; Vitasys; De Eekhoorn Stichting Wings of Change, Andijk Schouwburg Het Park Vrijwilligerspunt Herling Strijdhorst Unu Pikin, Hoorn DEEN Supermarkten Inloophuis Pisa Rodi Media Het Pakje- Enkhuizen GP Groot St. Dorpskerk Opperdoes en Almersdorp DM Tekst & De Communicatieafdeling De Huiskamer van Enkhuizen Schouwburg Het Park Wilgaerden

3 beamers Inrichten schooltuin (onderhoud door Leekerweide) Sloop oud botenhuis Vernieuwen website Advies groenonderhoud Webcam in opvangbox Overnachting en diner Stoelen voor de kantine Scanner diverse kantoormeubelen bijdrage aan 57 Matches beursvloer 2017 Nieuwe kassakruk Schoolmeubels Werenfridus

Bestuurstafel Grote auto of bus Bureaustoelen en ladeblokken Aanbod divers kantoormeubilair Heddes Ontwerp en drukken jaarmagazine 2017 Aangeboden: 25 fietsenrekken (voor 10 fietsen) Aangeboden: Mooie bureaus voor diverse (hoek) opstellingen Speeltoestellen (glijbaan, schommel, duikrek, wipveer) Stelling op maat voor opbergen muziekinstrumenten 3 verstelbare bureaus en 3 pc’s Ladenblok van 3 of 4 laden Diverse spullen Abovo Media

18

Mooie bakfiets aangeboden 3 zwarte stoelen & burostoelen Tafels/bureaus + 33 stoelen 25 bureau stoelen 8 VOIP telefoontoestellen 25 beeldschermen in diverse maten Ronde conferentietafel (ca. 2 m doorsnede) “Project XL 2018: inrichting Sociale Huiskamer, sanitaire voorzieningen, de entree, en wandelroutes goed en praktisch in te richten. Inrichting, vloer, straatwerk, keukeninventaris, tuinonderhoud, AED, stylingsadvies, brand-&verzekeringscheck, helpende handen, knutselspullen, ICT inrichting, (buiten)meubilair: zie pagina 5” Locatie voor Westfriese Beursvloer 2019 - 10e editie! Verzending nieuwsbrieven Lunchpakketten Redactioneel artikel Puincontainer Communicatie advies en Tekstschrijf workshop Voorstelling met begeleiding voor 4 clienten Wilgenhof Presentatie over laaggeletterdheid geruild voor presentatie over sporten en bewegen Pakket groentezaden Remanufactured beamer Rondleiding bij elkaar Advies sfeerverlichting tuin Wilgenhof Narrow casting op bestaand scherm inrichting werkplek met hardware desktop Redactioneel artikel tbv 5-jarig jubileum Vergaderruimte op gemeentehuis Een vitrinekast Update webpagina Uitje naar Hoedenmuseum voor clienten locatie Wilgenhof Metaplan sessie Vergaderruimte op gemeentehuis Stedebroec Excursie voor de vrijwilligers naar Pop Vriend Seeds Kleine meubels die leuk zijn op te knappen Brainstormen over stichting en netwerken Keukenblok met blad en spoelbak Het Opperdoezer Oogstfeest krijgt een logo Bevestigingsmateriaal en restmateriaal Het eendenverblijf krijgt haar technisch ontwerp Verwijderen coniferen en leveren arbeidskracht en bevestigingsmateriaal schutting Redactionele aandacht voor kerspakketten aktie 20 Dames en heren pakken Occasion kozijn en/of deur voor nieuw gebouw Timmerman en gipsplaten Koelkasten Leerlingen gaan op stap met clienten Wilgaerden Groentezadenpakket Leerlingen helpen kinderboerderij met diverse werkzaamheden

Bedrijf

Team Sportservice Westfriesland Pop Vriend Seeds Vitasys Socicom Floridus Tuin en Groen Vitasys Vitasys RKBS De Wingerd Gemeente Stede Broec Herling Strijdhorst Vitasys Gemeente Medemblik Of Korse gemeente Stede Broec Pop Vriend Seeds Noppes Schenkeveld Advocaten Sense keukens Buro 19 Rinkel en Smit bouw Rinkel en Smit bouw

Stichting Westfriese Bibliotheken Huiskamer van Enkhuizen Stichting Rundveemuseum- Aartswoud Vrijwilligers NH Wilgaerden- Wervershoof Bakkerijmuseum- Medemblik MEC de Witte Schuur- Enkhuizen STEC WF- Enkhuizen STEC WF- Enkhuizen St. Victor Parochie Obdam- Koggenland De Verteltuin- Hem Wilgaerden- Wervershoof Zonnegroet EHBO Stede Broec SKIK- Hoogkarspel Huiskamer van Enkhuizen Zorgboerderij de Tulp- Andijk Bakkerijmuseum De Oude Bakkerij Medemblik St. Dorpskerk Opperdoes en Almersdorp Museumboerderij West Frisia- Opmeer Kinderboerderij ‘t Langoortje- Medemblik

Rinkel en Smit bouw Rodi Media Van der Valk Hotel en Restaurant Hoorn Knipping Kozijnen Heddes Bouw en Ontwikkeling Noppes Wilgaerden Pop Vriend Seeds OSG

Hemmerven Zwembad- Venhuizen Dromehof- Hoorn Unu Pikin- Hoorn Nicoles Huiskamer- Stedebroec Scouting VPV- Hoorn Scouting VPV- Hoorn Oscar Romero college Zorgboerderij de Tulp- Andijk Kinderboerderij t Langoortje- Medemblijk


Vraag

Maatschappelijke organisatie

Bedrijf

Nieuwe cv ketel Redactioneel artikel met foto Social Media banners en advies 100 pallets Kookworkshop voor 10 personen Uitje Hoedenmuseum voor Vrijwilligers Redactioneel artikel met foto Redactioneel artikel met foto Uitje Hoedenmuseum tbv veiling 2 maart ‘19 Spullen uitzoeken 250 Cadeau-pakketjes groentezaden Vormgeving folder Op 2 locaties pannenkoeken bakken Arikel met foto om vrijwilliger in het zonnetje te zetten Pannenkoeken bakken voor clienten Redactionele ruimte met foto Plaatsen zonnedoek Deelname brainstormsessie ‘Eenzaamheidspreventie’ gemeente Koggenland Uitje naar hoedenmuseum voor Vrijwilligers Groentezaden voor de kinderdagverblijven Ondersteuning promotie vrijwilligerswerk Bespreken statuten en inschrijven KvK Ontwerp flyer en visitekaartje Hulp bij werving ‘vrienden’ Redactioneel artikel met foto Factstheet meest voorkomende problemen bestuurdersaansprakelijkheid Koffie- en theepakket Helpende handen om zwerfvuil te rapen Een laptop Een laptop Leerlingen verzorgen High tea met muziek in ruil voor rondleiding en workshop over dementie Hulp bij realiseren van natuurspeelelementen op speelterrein Limonadekoe en springkussen voor tijdens het 10-jarig jubileum Mediatraining om naamsbekendheid te vergroten Communicatie-ondersteuning Groentezaden voor plantenbakken Een remanufactured kleurenprinter Inzamelactie kinderkleding op de locaties Promotiefilm Een laptop Meedenken over manier van leidinggeven en eigenaarschap Vergaderruimte beschikbaar gesteld op gemeentehuis Hoogkarspel Workshop ‘kleurenblind denken’ 1 Uur tekst schrijven tbv promo advies verduurzaming W-installaties Een laptop Keuken(benodigdheden) Uitje naar het Hoedenmuseum Poffertjeskraam met een uur gratis poffertjes voor de clienten van Zandhove Advies voor kappen boom en klein onderhoud parkeerplaats Deelnemer sportdag Nieuwe deelnemer sportdag Een rondleiding bij elkaar Gezellig voor de bewoners pannenkoeken bakken als personeelsuitje Deelnemer sportdag Leekerweide Nieuwe deelnemer voor sportdag Leekerweide Peuters komen op bezoek en gaan samen liedjes zingen bij locaties van Wilgaerden Advies en ondersteuning op het gebied van energiebesparing Nieuw bord voor de voorgevel Organisatie van de 9e editie van de Westfriese Beursvloer samen met Vrijwilligerspunt WF 55 Kerstgeschenkjes voor de vrijwilligers Onder aandacht brengen van dak-potentieel tbv zonnepanelen Plaatsen tuinschutting 5 Laurierstruiken Hulp bij schoonmaak aan de start van het seizoen Sollicitatietraining Materialen voor een schutting met deur 20 Kerstpresentjes om de vrijwilligers te bedanken Advies over professionalisering en concept voor uitbreiding Gratis persbericht en coaching Struinen door het magazijn op zoek naar zeepjes ed. Een laptop 2 Banners Dag busvervoer voor 29 personen in de regio Clienten DNO Doen maken kerststukjes Kerstspullen Hulp met het huurcontract Een kookworkshop voor 10 personen 12 Lichtbakken Materiaal voor het maken van pakketten door clienten hele dag een touringcar voor 29 personen in de regio Nieuwe deelnemer voor meerkamp Leekerweide: Sense keukens Fiscaal advies voor Dromehof van BDO Zonnepanelen voor Leger des Heils van Softs Zonnepanelen voor Always Forward van Softs Zonnepanelen van Softs voor museumboerderij West-Frisia Zonnepanelen voor Stoommuseum van Softs Rollators van bewoners Avondlicht worden gerepareerd door Valk Service & Onderhoud Rondleiding voor ‘Stille rapers’ bij GP Groot Ontwerp voorkant jaarverslag Ontwerp flyer Beursvloer bedrijven Drukwerk flyer Beursvloer bedrijven Contact nieuwe stoelen theaterzaal LinkedIn Training Deelname Sportdag Leekerweide Advisering organisatie sportdag 2019 Contact tussen Vrijwilligerspunt, Vitasys en JAM Solutions over training Privacy beleid en AVG Beschikbaar stellen Roofvogelworkshop tbv Vrijwilligersprijs Medemblik Advisering sponsoring Visvijver “Verbouw en inrichting van de Bijeneducatiecentrum Zie pagina 7” Meubilair Zeeman

Schermer installatietechniek Rodi Media Durge geeft Vorm Socicom Van der Valk Hotel en Restaurant Hoorn Gemeente Medemblik Rodi Media Gemeente Medemblik Gemeente Medemblik Noppes Pop Vriend Seeds Buro 19 Werkgevers Servicepunt NHN Rodi Media Unive Hollands Noorden Rodi Media Rinkel en Smit bouw

Nicoles Huiskamer- Stedebroec Nicoles Huiskamer- Stedebroec Het Pakje- Enkhuizen Leekerweide Vrijwilligers NH Zonnebloem Enkhuizen Inloophuis Pisa Bakkerijmuseum De Oude Bakkerij Medemblik Bakkerijmuseum De Oude Bakkerij Medemblik STEC WF- Enkhuizen Zonnebloem Enkhuizen Kinderboerderij t Langoortje- Medemblijk Leekerweide Leekerweide Leekerweide Unu Pikin- Hoorn De Peutertuin- Enkhuizen

Westfriese Uitdaging Gemeente Medemblik Pop Vriend Seeds WF Media Mantel en Overtoom notarissen Durge geeft Vorm Voor een mooie stad WF Media Schenkeveld Advocaten Rabobank SG Newton Abovo Media BDO

Gemeente Koggenland STEC WF- Enkhuizen Kinderopvang Berend Botje Vrijwilligers NH Zonnegroet Huiskamer van Enkhuizen Inloophuis Pisa Bakkerijmuseum De Oude Bakkerij- Medemblik Team Sportservice Westfriesland Het Pakje- Enkhuizen Stille Rapers Unu Pikin- Hoorn Vrijwilligers NH

SG Newton Floridus Tuin en Groen Kinderopvang Berend Botje WF Media DM Tekst & De Communicatieafdeling Pop Vriend Seeds Vitasys Kinderopvang Berend Botje SG Newton BDO Of korse

Wilgaerden Wilgenhof- Wervershoof De Peutertuin- Enkhuizen SKIK- Hoogkarspel Oud Westfriese Dansgroep- Wijdenes St. Dorpskerk Opperdoes en Almersdorp De Peutertuin- Enkhuizen Zonnebloem Enkhuizen KinderKledingbank Stedebroec De Zonnegroet Inloophuis Pisa Leger des Heils- Bovenkarspel

Gemeente Drechterland De Zonnegroet DM Tekst & De Communicatieafdeling Schermer installatietechniek BDO Museumboerderij Westfrisia Gemeente Medemblik

Vrouwenvereniging Kies voor Gezelligheid- Drechterland Team Sportservice Westfriesland Kinderkledingbank Stede Broec Scouting VPV- Hoorn Kinderkledingbank Stede Broec Museumboerderij West Frisia- Opmeer Zorgboerderij de Tulp- Andijk

Wilgaerden Zandhove Floridus Tuin en Groen Unive Hollands Noorden Heddes Bouw en Ontwikkeling Hero Interim Professionals

Dromehof- Hoorn Verteltuin- Venhuizen Leekerweide Leekerweide Leekerweide

Hero Interim Professionals Hero Interim Professionals Schenkeveld Advocaten

Leekerweide Leekerweide Leekerweide

Berend Botje Valk Service en Onderhoud Dromehof

Wilgaerden Museumboerderij West Frisia- Opmeer Huiskamer van Enkhuizen

West Friese Uitdaging Rabobank West-Friesland Van Overbeek Makelaars Floridus Tuin en Groen Floridus Tuin en Groen Floridus Tuin en Groen PDZ Uitzendbureau Noppes Rabobank Startwijzer WF Media Van der Valk Hoorn BDO Rabobank Alpha Tours Hem dnoDoen, Kamers met Kansen Noppes Van Overbeek Makelaars Van der Valk Dromehof Kinderopvang Berend Botje Alpha Tours Hem

Vrijwilligerspunt Inloophuis Pisa Zonnecooperatie West Friesland Buro Flo Zwembad Hemmerven- Venhuizen Zwembad Hemmerven- Venhuizen STEC WF- Enkhuizen Leekerweide Het Pakje- Enkhuizen Het Pakje- Enkhuizen Het Pakje- Enkhuizen Het Pakje- Enkhuizen Wilgaerden Zandhove- Opmeer Zonnebloem Enkhuizen Zonnebloem Enkhuizen Zonnebloem Enkhuizen dnoDoen, Kamers met Kansen dnoDoen, Kamers met Kansen dnoDoen, Kamers met Kansen Leger des Heils Bovenkarspel Leekerweide/Vrijwilligers NH Leekerweide

Sense keukens BDO Softs Softs Softs Softs

Leekerweide Dromehof- Hoorn Leger des Heils Bovenkarspel VV Always Forward- Hoorn Museumboerderij West Frisia- Opmeer Nederlands Stoommachine Museum- Medemblik

Valk Service en Onderhoud GP Groot Prelitho Prelitho Werksaam Westfriesland De Eekhoorn Social Blooming Vrijetijdsbesteding NH Hero Interim Professionals & WF Uitdaging tientallen verenigingen uit de hele regio hebben de workshop gevolgd

Wilgaerden Avondlicht- Hoorn Stille Rapers Westfriese Uitdaging Westfriese Uitdaging Westfriese Uitdaging Cultureel Centrum De Drommedaris- Enkhuizen Westfriese Uitdaging Westfriese Uitdaging Vrijetijdsbesteding NH

sponsorwerver voor “lockup” 2 Laptops voor thuiszittersproject

Westfriese Uitdaging Gemeente Medemblik Westfriese Uitdaging Hengelsportvereniging Ons Genoegen Heddes Bouw & Ontwikkeling ToekomstGroep, Vitasys, Sense Keukens, Dirk de Wit mode, Doodeman Sierbestrating; St. Stadslandbouw Hoorn Zeeman Vastgoed MEC de Witte Schuur- Enkhuizen, Nicoles Huiskamer- Stede Broec, Dorcas Winkel- Hoorn, Vrijwilligerspunt WF, Kinderkledingbank Stedebroec Werksaam Westfriesland Inloophuis Pisa ICT vanaf morgen Stal Hoogwoud- Opmeer

19


­ MEDE MOGELIJK GEMAA

- MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR -

We Empower People

VOORTMAN MAAT IN KANTOORINRICHTING

WWW.WESTFRIESEUITDAGING.NL

Profile for Rodi Media

Westfriese Uitdagingen 2019  

Uitgave van Westfriese Uitdagingen en Rodi Media

Westfriese Uitdagingen 2019  

Uitgave van Westfriese Uitdagingen en Rodi Media

Profile for rodimedia