Waterlandse Uitdaging 2021

Page 1

WATERLANDSE

UITDAGING

- BETROKKENHEID MAAKT WATERLAND ZOVEEL MOOIER -

TROTS OP WATERLAND

310

maa

MAT

CHES

tscha ppel ij waar de va ke n € 26 5.000 ,-

220

........... MATCHES ........... ........... ....... ma

atscha pp waarde elijke v € 130.0 an 0 0,-

BETROKKENHEID MAAKT WATERLAND ZOVEEL MOOIER VERSLAG VAN EEN UITDAGENDE PERIODE


Inhoud 33 Maatschappelijkbetrokken betrokken ondernemen 44 Maatschappelijk Uitgelichte matches ondernemen Johanneshof de 55 Workshop social media Wereldtuin 66 BeursVloer 7 Speeddate voor werkzoekenden 7 Organogram 8 BeursVloer 89 Matchmaand Organogram 9 Uitgelichte matches 10 Matches in beeld 10 Matchgroep 11 Memoryspel voor de VoorleesExpress Word ook vriend 12 11 Quotes 13 Matchgroep 12 Selectie gerealiseerde 14 Workshop persberichten matches schrijven 13 Ambitie 2021 15 Quotes ondernemers 14 Selectie gerealiseerde matches Ambitie 15

Voorwoord Voorwoord

310 220 MATCHES MATCHES

......................................... ........................................

maatschappelijke maatschappelijke waarde waarde van � 265.000,€130.000,-

2019

COLOFON COLOFON Redactie: Redactie Agnes Bak Fotografie Fotografie: Marco van Ammers Han Giskens Agnes BakEls enBroers, Els Broers ElsenBroers, Grafisch ontwerp en drukwerk: Rodi Media Han Giskes en anderen

22

Grafisch ontwerp & drukwerk Rodi Media


Een uitdagend jaar Van links naar rechts: Agnes Bak, Nicolette van der Heijden, Sjaak Lambalk, Joost Brugman en Rob de Neve

Het jaar 2020 is voor iedereen een bijzonder jaar geweest. Dat geldt

mensen kunnen helpen, juist in deze moeilijke tijd! Door hun bijdrage

ook zeker voor de Waterlandse Uitdaging. Ondanks de omstandig-

hebben wij al deze matches kunnen realiseren. Lees in dit magazine

heden van het coronavirus hebben we toch heel veel hulpvragen van

bijvoorbeeld over de nieuwe vrijwilligerswebsite voor De Bolder

stichtingen en verenigingen in kunnen vullen. In samenwerking met

of het waterdicht maken van de materiaalopslagcontainer van

de gemeenten en ondernemers in de regio Waterland hebben we de

Atletiekvereniging Edam Volendam.

leefbaarheid van de gemeenschap weer kunnen vergroten. Tot slot wil ik ook Agnes Bak enorm bedanken voor haar inzet Ik wil graag een groot dankwoord richten aan de vrijwilligers van de

als manager van de Waterlandse Uitdaging in het afgelopen jaar.

matchgroep van de Waterlandse Uitdaging. Zij hebben veel energie

Onder de zware omstandigheden, waarin we keer op keer met

gestoken in het organiseren van de MatchMaand waarin we over een

nieuwe maatregelen werden geconfronteerd, is het haar toch gelukt

periode van enkele weken ruim 50 mooie matches hebben kunnen

om er een succesvol jaar van te maken. Juist in deze tijd zijn de

maken. Maar ook in de rest van de afgelopen twee jaar hebben zij

gerealiseerde matches heel waardevol geweest voor de verenigingen

niet stilgezeten want in 2019 en 2020 zijn er 310 matches gereali-

en stichtingen.

seerd met een totale maatschappelijke waarde van € 265.000,-. Rob de Neve Naast deze vrijwilligers zijn natuurlijk de ondernemers die hun

Voorzitter Stichting Waterlandse Uitdaging

mouwen opstropen of hun handen uit de zakken halen onmisbaar.

Directeur Particulieren en Private Banking bij Rabobank Waterland en

Met al hun kennis, kunde en materialen hebben zij veel andere

Omstreken

Waardevolle uitdaging In het voorjaar van 2019 klopte Agnes Bak, manager van de Waterlandse Uitdaging bij onze gemeente aan met de mededeling dat ze de BeursVloer graag in Monnickendam wilde organiseren. Haar vraag was of we hiervoor enthousiast te maken waren. Na een kort gesprek over wat de Waterlandse Uitdaging zoal doet, konden wij niet anders concluderen dan dat het een nuttig initiatief was. En zo gebeurde het dat de BeursVloer in de Bierderij werd georganiseerd. Het was onze eerste kennismaking met de Waterlandse Uitdaging en meteen een waardevolle. Inmiddels heeft de organisatie haar waarde goed laten zien in onze gemeente. Diverse verenigingen en stichtingen hebben inmiddels succesvolle matches gesloten met bedrijven uit de regio. De filosofie van de Waterlandse Uitdaging past ook goed binnen ons beleid. Verbindingen leggen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven versterkt het maatschappelijke veld in onze regio. Marieke van Dijk, wethouder gemeente Waterland.

3


Maatschappelijk betrokken ondernemen in Waterland De Waterlandse Uitdaging brengt bedrijfsleven en

vormgeven geven aan welke expertise ze willen delen.

maatschappelijke organisaties samen, met als doel

Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit

om uiteenlopende vraagstukken op te lossen.

het maatschappelijk veld gezocht. Door het vormen van matches komt er meer van de grond en kunnen

Elk verzoek om hulp of ondersteuning vanuit

maatschappelijke organisaties nog beter en met meer

maatschappelijke organisaties wordt bekeken.

plezier hun werk doen.

Daaruit volgt de uitdaging om bedrijven te vinden die daadwerkelijk wat met die vraag kunnen en willen

De formule geeft ieder bedrijf de kans om heel

doen met gesloten portemonnee. Het draait daarbij

specifiek en naar eigen vermogen mee te doen aan

allemaal om maatschappelijk betrokken ondernemen.

maatschappelijk betrokken ondernemen. Het grote voordeel van de Waterlandse Uitdaging is dat bedrijven

De Waterlandse Uitdaging is in dat opzicht simpelweg

veel makkelijker ‘ja’ kunnen zeggen, omdat de vraag

een bemiddelingsbureau tussen vragen vanuit het

die zij voorgelegd krijgen – door andere mensen uit het

maatschappelijk veld en hebt bedrijfsleven omtrent

bedrijfsleven – echt bij ze past.

materialen, helpende handen en delen van kennis en kunde. Verzoeken van maatschappelijke organisaties

Stichtingen en verenigingen verrichten veel goed

worden voorgelegd aan een groep mensen uit het

werk. Je eigen broek ophouden en het zelf ‘rooien’, is

bedrijfsleven, de zogenoemde matchgroep. Deze groep

een prachtig uitgangspunt. Maar soms kun je je leven

komt vier keer per jaar bij elkaar en bepaalt welke

makkelijker maken en een extra steuntje krijgen.

verzoeken worden geaccepteerd en welke bedrijven

Dankzij de samenwerking tussen bedrijven en de

hiervoor worden benaderd.

maatschappelijke organisaties die de matchgroep tot stand brengt, worden zij echt geholpen. Zo maken we

Andersom kan natuurlijk ook. Bedrijven die hun

met elkaar de wereld in Waterland weer een beetje

maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen

mooier!

Van ’t Hek schildert voor Inloophuis Wij Allemaal

4


PROJECT

Materiaalcontainer weer waterdicht voor Atletiekvereniging

Matches Waterlandse Uitdaging

Vraag: “Wij willen graag dat onze materiaalcontainer een waterdicht dak krijgt, zodat de sportmaterialen droog blijven. De stalen container is ongeveer 3 x 6 meter en het dak is in ieder geval op twee plekken lek. Hierdoor zijn de kogels inmiddels verroest en ook andere materialen raken beschadigd. Het tijdelijke plastic dat we erover bevestigd hebben helpt onvoldoende en we willen dus goede oplossing.” Mercuur bouw heeft Korff Dakwerken gevraagd deze klus te klaren en zo kan de container weer jarenlang mee en blijven de sportmaterialen droog.

Insectenhotel IVN Waterland en Prins Houthandel en Rabobank Vraag: “Graag willen wij een groot insectenhotel bouwen in de Heemtuin de Dwarsgouw die wij beheren. Hiervoor hebben wij hout nodig, zoals hardhouten palen (staanders) en planken om daartussen etages te kunnen maken en een dak. Prins Houthandel en Rabobank Waterland en Omstreken hebben hout beschikbaar gesteld en de vrijwilligers van de Heemtuin hebben er een mooi groot insectenhotel van gemaakt.

5


Workshop social media Regelmatig komen er vragen binnen van verenigingen en stichtingen waarbij zij hulp vragen om hun club bekendheid te geven. Dit kan zijn omdat zij meer nieuwe leden zoeken of omdat zij een groter publiek willen laten zien welke activiteiten en evenementen zij organiseren. We hebben deze vragen gebundeld en Alex Blaauboer van Share Your Best was direct enthousiast over deze vraag. Hij heeft speciaal voor deze doelgroep een workshop gemaakt. Rabobank Waterland en Omstreken stelde de locatie beschikbaar.

6


De Bierderij in Monnickendam was het decor van de jaarlijkse

Beursvloer

BeursVloer van de Waterlandse Uitdaging. Hier vinden bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar om, met gesloten portemonnee, iets voor elkaar te betekenen. Meer dan dertig bedrijven die hun maatschappelijke betrokkenheid wilden uitdragen en ruim dertig stichtingen en verenigingen hadden zich aangemeld voor deze editie in 2019. Er werden die donderdag liefst 90 matches gemaakt, met een maatschappelijk waarde van zo’n € 70.000,-.

Agnes Bak, manager van de Waterlandse Uitdaging, was zeer tevreden. Het aantal matches kwam dan ongeveer gelijk uit met vorig jaar, maar de maatschappelijke waarde was een stuk hoger tegenover de kleine 40.000 euro in 2018. “Wat deze editie ook opviel was dat, waar vorig jaar nog een zeker gejaagdheid speelde, de partijen nu meer en goed met elkaar in gesprek gingen om te kijken waarin ze iets voor elkaar kunnen betekenen. We merken ook dat de tegenprestaties van de organisaties steeds meer inhoud krijgen en vaak waardevol en interessant zijn voor bedrijven.”

Workshop

Als voorbeeld hiervoor noemt ze Hospice in Vrijheid dat als tegenprestatie een workshop Omgaan met stress aanbood. “Dat kan natuurlijk voor een bedrijf heel interessant zijn. Daarnaast namen er nu bedrijven deel zoals MS De Jordaan die iets voor de vrijwilligers van de organisaties willen terug doen. Door bijvoorbeeld plaatsen aan te bieden op vaarten die niet helemaal vol zitten. Om ze even in het zonnetje te zetten, dat heeft grote impact.”

‘Handjes’

“Ook leuk is dat er bedrijven zijn die echt ‘handjes’ leveren; waarvan het personeel concreet iets gaat doen voor een organisatie. De Rabobank bijvoorbeeld leent een dagdeel personeel uit voor een klus bij iemand thuis via Stichting Present, Nico Poel Financiële Diensten gaat een diner verzorgen voor ouderen, en ook de Van ‘t Hek Groep en de Gemeente Purmerend geven handjes aan onder andere Inloophuis Wij Allemaal en

Waterlands Welzijn. Ook zagen we creatieve aanbiedingen zoals van Alex Blaauboer van Share Your Best die een gratis workshop social media heeft opgezet waar elf maatschappelijke organisaties op hebben ingeschreven.” Bron: Regio Zaken

7


Organogram Organogram BESTUUR BESTUUR Rob de Neve

Voorzitter

Nicolette van der Heijden Rabobank SecretarisWaterland en Omstreken Rob de Neve, voorzitter Lambalk Penningmeester NicoletteSjaak van der Heijden, secretaris Abma Schreurs Notarissen Joost Brugman Sjaak Lambalk, penningmeester

Bestuurslid Voortman Kantoormeubelen

Joost Brugman, bestuurslid

Van Overbeek Makelaars en Avéwé

MATCHGROEP OUDE ROTTEN MATCHGROEP JONGE HONDEN MATCHGROEP OUDE ROTTEN EN JONGE HONDEN Marije Dekker

Abma Schreurs Advocaten en Notarissen

Annet JanineRijser Snijders

Drukkerij Van ’tRijser Hek Groep

Erik Tol Els Broers

Sara Karem

Janine Snijders Alex Blaauboer

Robert Veerman Robert Veerman

Renewi Tol Milieu Zichtbaar in Bedrijf

Nicolette van Marije Sliphorst-Dekker Abma Advocaten der Heijden AbmaRabobank SchreursWaterland Advocatenenen Notarissen Erika Hes Omstreken Erika Els deHes Back

Rabobank Waterland en Omstreken Clup Welzijn

Els de Back

Clup Welzijn

Sjaak Lambalk Arnold Bartels

Voortman Kantoormeubelen Ascoba

Michael Brouwers

Arnold Bartels

Els Broers Wouter Burger

Zaaq

Ascoba

Abma Schreurs Advocaten en Notarissen

VanShare ’t HekYour Groep Best Branding New Branding New

Zichtbaar in Bedrijf Clup Welzijn

Yvonne Breuk

Peperbloem

Lucien van Aalzum

Branding New

Judith Kruit

Clup Welzijn

Cees Baerts

Broca Media

Michael Brouwers Rodi Media Alex Blaauboer

Share Your Best

OPERATIONEEL TEAM Lucien van Aalzum

Branding New

Miranda van den Berge

Clup Welzijn

OPERATIONELE TEAM

Agnes Bak Spitteler- de Wildt Rabobank ManagerWaterland Waterlandseen Uitdaging Carolien Omstreken

Lucien van Aalzum

Branding New

Patricia Buis

WEP We Empower People

VRIENDEN Agnes Bak FOUNDERS EN Manager Waterlandse Uitdaging Van ’t Hek Groep Voortman Kantoormeubelen

FOUNDERS Gemeente Purmerend Oranje Fonds

Gemeente Purmerend

Rabobank Waterland en Omstreken

Rabobank Waterland en Omstreken

Leguit en Roos

Van ’t Hek Groep

Gemeente Edam-Volendam

Oranje Fonds

Gemeente Waterland

Voortman Kantoormeubelen Abma Schreurs Notarissen Leguit en Roos Van Overbeek Makelaars

Gemeente Edam-Volendam Bambuu

ONDERSTEUNERS Rodi RodiMedia Media

Mediapartner Media Partner

Branding NBC van New Roemburg Accountants

Digitale ondersteuning Samenstellen financieel verslag

Zichtbaar in Bedrijf NBC van Roemburg Accountants

Fotografie Samenstellen financieel verslag

Puik Zichtbaar in Bedrijf

Hosting website Fotografie

AbmaSchreurs Schreurs Advocaten en Notarissen Ondersteuning BeursVloer, bijeenkomsten Abma Notarissen Ondersteuning BeursVloer, bijeenkomsten Branding Waterland New Rabobank en Omstreken

Rabobank Waterland en Omstreken Marco van Ammers Marco van Ammers Clup Welzijn

8

Onderhoud website Bijeenkomsten en evenementen Bijeenkomsten en evenementen Fotografie Fotografie Organisatie BeursVloer en MatchMaand

Puik

Hosting website

Broca Media

Film MatchMaand


Door de coronacrisis was het helaas niet mogelijk om de BeursVloer in 2020 op onze vertrouwde manier te organiseren. Om toch iets extra’s te doen voor maatschappelijke organisaties hebben we daarom de MatchMaand georganiseerd.

Matchmaand in plaats van BeursVloer in 2020 Tijdens de MatchMaand heeft de matchgroep – een groep

Uitdaging het hele jaar door werkt, maar tijdens de

gedreven mensen uit het bedrijfsleven – geprobeerd zo-

MatchMaand hebben we hier een extra tandje bij

veel mogelijk matches voor maatschappelijke organisa-

gezet. Dit is goed gelukt met een fantastisch resul-

ties te maken. Dit is gedaan door bedrijven te benaderen

taat van 50 matches. Ook in deze economisch zware

met de vraag of zij de vragende clubs wilden helpen met

tijden wilden veel bedrijven wel iets extra’s doen voor

gesloten beurs. Dit is de methode zoals de Waterlandse

de verenigingen en stichtingen in de regio.

9


Uitgelichte matches ICT vanaf morgen geeft afgeschreven apparaten een tweede leven Bij ICT vanaf Morgen geven ze afgeschreven apparaten een tweede leven en dit doen ze met de hulp van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het mooie is dat wij als Waterlandse Uitdaging regelmatig een aanvraag van een club/organisatie mogen neerleggen bij ICT vanaf Morgen. En met succes, we hebben al veel verenigingen of stichtingen blij kunnen maken! Dus een zeer mooi initiatief waar heel veel partijen een stukje beter van worden. Zo makkelijk kan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen zijn!

Branding New maakt een nieuwe vrijwilligerswebsite voor de Bolder Angela Kroon en Maarten van Randen, werkzaam bij de Bolder, werden gematcht met Lucien van Aalzum van Branding New en zo ontstond er een mooie samenwerking met als resultaat een splinternieuwe website voor de vrijwilligerscentrale die beheerd wordt door De Bolder. Angela Kroon: “De oude website was echt aan vervanging toe. We hebben nu een mooie, nieuwe website die is ontwikkeld door Branding New. Op de site kunnen vrijwilligers op zoek in de vacaturebank naar vrijwilligersklus-

10

sen en bedrijven kunnen in diezelfde databank hun vacatures uploaden. Heel mooi en handig. Maarten van Randen vult aan: “We zijn ontzettend blij met de nieuwe website. De vacaturebank is technisch zo opgezet dat deze ons veel werk uit handen neemt. We hoeven de bedrijven en vrijwilligers niet meer zelf aan te schrijven. Dit scheelt ons een hoop papier- en mailwerk!” Bron: Ons Streekblad


De Matchgroep bestaat uit een aantal ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’ uit het bedrijfsleven, die zich allen op vrijwillige basis

De Match groep

inzetten. Deze ‘oude rotten’ zetten vooral hun netwerk in om aanvragen te realiseren. ‘Jonge honden’ zetten hun tijd in om matches uit te voeren. De Matchgroep stimuleert het Waterlandse bedrijfsleven om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de praktijk te brengen.

Wat doen ze precies?

Aanvragen van stichtingen, verenigingen, scholen en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg. Na acceptatie gaan één jonge hond en één oude rot aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match. De Matchgroep komt vier keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken.

Wouter Burger:

Als organisatie voor sociaal werk vinden wij het mooi om te zien hoe lokale maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven elkaar weten te vinden en vooral de contacten die hieruit ontstaan. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij!

Marije Sliphorst:

Met het samenbrengen van verschillende contacten uit mijn netwerk, worden de meest creatieve matches tot stand gebracht. Voor alle partijen vaak een kleine moeite, met een prachtig resultaat.

Janine de Bruijn:

The only way to do great work is to love what you do!

11


Word vriend van de Waterlandse Uitdaging! WELKE KLEUR HEEFT JOUW VRIENDSCHAP? Bronzen vriend € 500

Bericht op sociale media bij start

Naam bedrijf op achterzijde jaarmagazine

Zilveren vriend € 1.000

Alles van een bronzen vriend

+ banner op BeursVloer

+ logo op de poster BeursVloer

Gouden vriend € 1.500

Alles van een zilveren vriend

+ logo op jaarmagazine

+ artikel in jaarmagazine

Platinum vriend € 2.500

Alles van een gouden vriend

+ logo op homepage website

­ MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ­

Door vriend te worden help je wensen van verenigingen en stichtingen werkelijkheid te worden. We zijn dé verbinder tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Groot Waterland.

We Empower People

VOORTMAN MAAT IN KANTOORINRICHTING

12


Rodi Media, Matthijs Malipaard:

Door onder andere het partnerschap met diverse Uitdagingen in Noord Holland verbinden wij inwoners en bedrijven met maatschappelijke organisaties. Zo koesteren wij onze lokale samenleving en proberen deze te laten bloeien.

Quotes ondernemers

Verf en Wonen de Wolf, Gert Jan de Wolf:

Ik heb van huis uit meegekregen dat je iets moet doen voor anderen als dat in je mogelijkheden ligt. De maatschappij wordt er beter van als we samen dingen belangeloos oppakken. Eipi, Niels Bruinsma:

We vinden het leuk als we een vereniging of stichting kunnen helpen. We zijn er trots op dat we dat kunnen doen!

Voortman Kantoormeubelen, Sjaak Lambalk:

We helpen graag mee om Waterland een stuk mooier te maken. Dit doe ik als bestuurslid van de Waterlandse Uitdaging. Tevens is Voortman Kantoormeubelen al vriend vanaf de oprichting. 13


Selectie gerealiseerde matches 2019-2020 Vraag

Maatschappelijke organisatie

Verfmateriaal en schilderen Purmerends Museum Camerabeveiligingsinstallatie Korenmolen De Nachtegaal Aankleding huiskamer Stichting Huis aan het Water Container voor opruimen woning via Present Stichting Present Repareren verwarmingsketel Wijkvereniging de Hazepolder Professionele foto’s Purmerends Museum Twee Laptops aangeboden ICT vanaf Morgen Adviesgesprek AVG Cultuurhuis Wherelant Helpende handjes Stichting Present Verf Vereniging Behoud de Volendammer Botters Digitale ondersteuning Parkinson Café Purmerend Gereedschap Huis aan het Water Renovatiemateriaal gevraagd Vereniging behoud de Volendammer botters Meubilair IVN Waterland Helpende handjes Algemeen Opvangcentrum Purmerend Beachvlag en rolbannier Stichting huis aan het water Verlijmen losse onderdelen klankbord 17e eeuwse preekstoel Stichting Broeker Kerk Dakbedekking op een materiaalcontainer Atletiekvereniging Edam Volendam Twee laptops SCC De Bolder Schenken hout en zagen SCC de Bolder Expositie ruimte beschikbaar stellen Reakt Purmerend Uitje voor clienten Waterland Welzijn Advies van architect/aannemer over opknappen jongerencentrum Clup Welzijn Klusmateriaal RSWP Mankracht voor sloopwerkwerkzaamheden Stichting Purmerends Museum Muren en houtwerk schilderen op onze nachtopvang Algemeen opvangcentrum purmerend voor dakloze mensen Plantenbakken op hoogte voor senioren en natuurlijk hekwerk Sociaal Cultureel Centrum de Bolder PR voor werving van vrijwilligers Hospice in Vrijheid Workshop bloemschikken Hospice in Vrijheid Rondvaart voor clienten Waterland Welzijn Drie coachingsgesprekken Stichting Kunst met Plezier Begeleiding bij het maken van een e-learningprogramma RSWP Media aandacht Zang Edam Raamlogo gevraagd Bag of Love Afvalcontainer voor sloopwerkzaamheden Stichting Purmerends Museum Een beoordeling van onze statuten Stedelijk Orkest Purmerend Graafmachine voor afgraven deel rietkraag IVN Waterland BHV opfristraining Stichting Huis aan het Water Aanpassen statuten Stichting Reuring Festival Hulp bij schilderen Stichting inloophuis Wij Allemaal Opzetten en beheer van een strategie voor Instagram Huis aan het Water Materiaal voor groot insectenhotel IVN Waterland Werkplekken coronaproof en gezellig maken Stichting NKT Theaterschool Project foto’s Stichting Present Kerstattentie voor vrijwilligers De Luisterlijn Aangeboden: laptoptassen Computer Vereniging Waterland, Bag of Love, Historische Vereniging Purmerend, ICT vanaf Morgen Zware bielzen en heuvel verwijderen op het Kinderparadijs Clup Welzijn Helpende handjes Stichting Present Spullen voor Pret in Purmerend Pret in Purmerend Social Media training Huis aan het Water Workshop Social Media SCC de Bolder, Scoutinggroep Waterland, Stichting Present, Stichting Wij Allemaal, Folklore Dansgroep Purmerend, IVN Waterland, RSWP, Jongeren en Kanker, Humanitas Purmerend, Hospice in Vrijheid Hulp bij akte van vestiging erfdienstbaarheid Kanovereniging Edam Afsluitbare archiefkast Wij Allemaal Ruimte voor Escaperoom Laaggeletterdheid Bibliotheek Waterland Fotoreportage Parkinson Café Purmerend Uitje voor dementerende ouderen Waterlands Welzijn

14

Bedrijf Mercuur Bouw Technoberg Peperbloem De Graaf Groep Knook Totaaltechniek Zichtbaar in Bedrijf Museum Waterland, Avondschool de Sprankel Abma Advocaten Rabobank Waterland en Omstreken Verf en Wonen de Wolf Branding New Groenhart Group Mercuur Bouw Voortman Kantoormeubelen Leguit en Roos Eipi Belettering Bouw en Aannemingsbedrijf Mentink Korff Dakwerken Volendam ICT vanaf Morgen Leguit en Roos Clup Welzijn Marken Express EWP Ingenieurs Groenhart Group Arie Hollenberg Verf en Wonen de Wolf Leguit en Roos Rodi Media Peperbloem Gemeente Waterland Lightstone engagement management Branding New Rodi Media Eipi Belettering De Graaf Groep Abma Schreurs Notarissen Van ‘t Hek Arbo Advies en Opleidingen Abma Schreurs Notarissen Van ‘t Hek BUZZ Partners Prins Houthandel, Rabobank Waterland en Omstreken Aangenaam Interieuradvies Marco van Ammers Fotografie Plus Retail, Beemster Kaas Rabobank Waterland en Omstreken

Van ‘t Hek , Roel van der Stoel Nico Poel Financiele Diensten Groenhart Group, Van ‘t Hek, Beemster Kaas, PCS Fietsshop, Plus Ligthart, Boon Edam, Rabobank Waterland, Witgoedspecialist Waterland, Knook Totaaltechniek, Plus Retail, Faunaland, Agrarischbedrijf Konijn, Zichtbaar in bedrijf, Sligro, Agrarischbedrijf Oudshoorn, Plus ligthart Share Your Best Share Your Best

Waterland Notariaat Voortman Kantoormeubelen Zorgcrikel, Van ‘t Hek Zichtbaar in Bedrijf MS de Jordaan


Betekenisvol verbinden

Hoe bepaal je je doelstellingen als de wereld op z’n kop staat? Eerst maar eens terugkijken… Vorig jaar hebben we het

we dit doen. Misschien tijdens de

eigenlijk nog wel prima gedaan ondanks de coronacrisis.

BeursVloer aan het einde van dit jaar?

Veel van de activiteiten van clubs gingen niet door en wat

Dat is een mooi streven voor dit jaar en

hebben zij het daardoor moeilijk gehad. De vragen die zij

daar gaan we voor!

Ambitie 2021

normaal gesproken bij ons neerlegden waren in eens niet meer relevant maar er kwamen naarmate de pandemie

En dan toch maar vooruitkijken… Wat

voortduurde nieuwe vragen voor in de plaats. En daar mocht

willen we dit jaar bereiken? We gaan onze

de matchgroep mee aan de slag. Voor ons de uitdaging om

naamsbekendheid nog meer vergroten zodat

deze vragen neer te leggen bij bedrijven. Maar bij welke

we nog meer clubs kunnen helpen. We zullen

sectoren konden we aankloppen in deze bizarre tijd. Een

dit doen door alle mediakanalen open te zetten

uitdaging was het wel, maar we kunnen concluderen dat

en inwoners van Waterland te laten zien welk mooi

het prima gelukt is met 110 gesloten matches dit jaar!

werk we verrichten. Dit kan natuurlijk niet zonder

Fantastisch om te merken dat zoveel bedrijven de clubs uit

de hulp van bedrijven die hun handen uit de mouwen

de regio wilden en konden helpen dit jaar.

steken of hun kennis en materialen delen. Dat heet maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO), voor

We hebben wat te vieren dit jaar.

velen nog een onbekende term maar in de praktijk blijkt dat zoveel bedrijven het al jaren doen. Voor ons de

In februari van 2021 bestaat de Waterlandse Uitdaging

uitdaging om de term nog wat meer bekendheid te geven.

namelijk vijf jaar! Dit is zeker reden voor een feestje maar we willen dit graag in het bijzijn van onze partners vieren

Natuurlijk hopen we ook weer een BeursVloer te

dus zodra dit mogelijk is binnen de coronamaatregelen gaan

organiseren. Hopelijk kunnen we dan extra uitpakken omdat het een feestelijk jaar is. Heb je zin om mee te bouwen aan een mooier Waterland? Laat het mij dan weten! Agnes Bak, manager Waterlandse Uitdaging Reacties naar: Agnes@waterlandseuitdaging.nl

CONTACT Contactpersoon: Agnes Bak, Manager Waterlandse Uitdaging E-mail: Agnes@waterlandseuitdaging.nl Telefoon:

06 23603900

Website: Waterlandseuitdaging.nl Facebook: facebook.com/waterlandseuitdaging Twitter: Waterlandseuitdaging@UitdagingWL LinkedIn:

linkedin.com/groeps/Waterlandse Uitdaging

15


We Empower People

- MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ­ MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ­ FOUNDERS

­ MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ­ ­ MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ­ VOORTMAN MAAT IN KANTOORINRICHTING

K GEMAAKT DOOR ­ We Empower People

We Empower People

We Empower People

­ MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ­

SAMENWERKINGSPARTNERS VOORTMAN

MAAT IN KANTOORINRICHTING We Empower People

VOORTMAN MAAT IN KANTOORINRICHTING

VOORTMAN MAAT IN KANTOORINRICHTING

VOORTMAN MAAT IN KANTOORINRICHTING

VRIENDEN Van Overbeek Makelaars Abma Schreurs Notarissen Bambuu

WWW.WATERLANDSEUITDAGING.NL