Waterlandse Uitdagingen 2019

Page 1

WATERLANDSE

UITDAGING

- BETROKKENHEID MAAKT WATERLAND ZOVEEL MOOIER - BETROKKENHEID MAAKT WATERLAND ZOVEEL MOOIER -

TROTS TROTS OP OP WATERLAND WATERLAND

220

........... MATCHES ........... ........... ....... ma

atscha pp waarde elijke v € 130.0 an 0 0,-


Inhoud Voorwoord Voorwoord Maatschappelijk Maatschappelijkbetrokken betrokken ondernemen ondernemen de JohanneshofJohanneshof de Wereldtuin Wereldtuin Speeddate voor werkzoekenden

220 MATCHES MATCHES

........................................ ........................................

maatschappelijke maatschappelijke waarde waarde van van â‚Ź130.000,â‚Ź130.000,-

Speeddate voor BeursVloer werkzoekenden BeursVloer Organogram Organogram Matches in beeld Matches in beeld Memoryspel voor de VoorleesExpress Memoryspel Matchgroepvoor de VoorleesExpress Matchgroep Workshop persberichten schrijven Workshop persberichten schrijven Quotes ondernemers Quotes ondernemers Selectie gerealiseerde matches Selectie matches Ambitie Ambitiegerealiseerde 2019 2019

COLOFON Redactie: Redactie: Agnes Agnes Bak Bak Fotografie: Fotografie: Els Els Broers, Broers, Marco Marco van van Ammers Ammers en en Han Han Giskens Giskens Grafisch Grafisch ontwerp ontwerp en en drukwerk: drukwerk: Rodi Rodi Media Media

222

33 44 55 66 77 88 99 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15


Voorwoord Beste lezer, De Waterlandse Uitdaging bouwt bruggen tussen het bedrijfsleven en de samenleving; onze vrijwil-­ ligers helpen met het maken van matches tussen bedrijven en maat-­ schappelijke organisaties in de vorm van materialen, helpende handen, kennis en kunde. En dat allemaal met gesloten beurs, hoe mooi is dat! Juist deze manier van samen-­ werken is de reden dat ik meteen ‘ja’ heb gezegd toen mij gevraagd werd om toe te treden tot het bestuur. Natuurlijk wil ik mij inzetten voor zo een geweldig platform, en stel ik graag mijn netwerk beschikbaar om de verbinding te ­ma­ken tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Hele bestuur Wu: Van links naar rechts: Rob de Neve, Agnes Bak, Nicolette van der Heijden, Sjaak Lambalk en Joost Brugman

weten te realiseren. De coverfoto van dit jaarmagazine laat zien ­hoeveel plezier daaraan beleefd wordt. Het blijft natuurlijk altijd een

Vanaf de start 3 jaar geleden heeft de Waterlandse uitdaging een

uitdaging om de juiste verbindingen te leggen. Vier keer per

mooie groei doorgemaakt. In 2016 zijn er 63 matches gemaakt,

jaar komt de matchgroep bij elkaar om zich te buigen over alle

in 2017 zijn dat er 155 geweest en in 2018 is het aantal matches

aanvragen. In deze denktank komen cre­atieve ideeën naar boven

­gestegen naar 220! Uitgedrukt in maatschappelijke waarde

en wordt ieder zijn netwerk ingezet om zoveel mogelijk vragen te

betekent dat een groei van € 50.000,­naar ruim € 130.000,­-. Het is

koppelen aan de juiste aanbieder. Een ander belangrijk moment is

mooi om te zien dat er zoveel mensen en bedrijven betrokken zijn

de BeursVloer, die eenmaal per jaar wordt georganiseerd. Op dat

en dat zij graag een bijdrage willen leveren aan de leefbaar­heid

moment komen vragers en aanbie­ders bij elkaar om zelf op zoek

van onze lokale samenleving.

te gaan naar een goede match. Als je een aanvraag wil doen of als je iets aan wil bieden, kan je dat aangeven via onze website:

Een mooi voorbeeld van de matches die we maken is de bijdrage

www.waterlandseuitdaging.nl. Ik kijk uit naar alle matches die in

aan Pret in Purmerend. Dit is een vakantieweek voor kinderen die

2019 gemaakt zullen worden. Ik zeg daarom ‘Durf te vragen’ en

uit gezinnen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat zij jaarlijks

‘Wees bereid om te delen’!

op vakantie gaan of dagjes uit kunnen. De organisatie van Pret in Purmerend ligt in de handen van Clup Welzijn, Spurd en Cultuurhuis

Rob de Neve, Voorzitter Stichting Waterlandse Uitdaging Directeur

Wherelant en zij vragen de Waterlandse Uitda­ging jaarlijks om hulp.

Particulieren en Private Banking bij Rabobank

Zo heeft Rabobank Waterland dit jaar de looptouwen over het water

Waterland en Omstreken

Uitdaging met grote waarde

‘De gemeente Purmerend ondersteunt al enkele jaren de Waterlandse Uitdaging. Het is een mooi initiatief waarbij ­maatschappelijke projecten met hulp van ondernemers tot stand gebracht worden. Organisaties kunnen het hele jaar door een beroep doen op de Waterlandse Uitdaging. Toch komt alles wat mij betreft bij elkaar op de BeursVloer die eens per jaar wordt georganiseerd. Juist daar is er rechtstreeks contact tussen bedrijfs­leven en maatschappelijke organisaties. Deze contacten leiden tot een onderlinge samenwerking. Ook ik heb daaraan mijn bijdrage geleverd. Deze bijdrage bestond uit het verlenen van medewerking aan het speeddaten van werkzoekenden in de bibliotheek. Werkzoekenden kunnen op die manier ervaring met solliciteren ­opdoen. Wat mij ­betreft heeft de Waterlandse ­Uitdaging zowel maatschappelijke als ­economische waarde. Ik hoop dan ook dat ook andere gemeenten in de regio aan dit ­initiatief gaan meedoen.’ Mario Hegger, wethouder gemeente Purmerend

3


Maatschappelijk betrokken ondernemen in Waterland De Waterlandse Uitdaging brengt bedrijfsleven en

vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht. Door

maatschappelijke organisaties samen, met als doel om

het vormen van matches komt er meer van de grond

uiteenlopende vraagstukken op te lossen.

en kunnen maatschappelijke organisaties nog beter en met meer plezier hun werk doen.

Elk verzoek om hulp of ondersteuning vanuit maatschappelijke organisaties wordt bekeken. Daaruit

De formule geeft ieder bedrijf de kans om heel

volgt de uitdaging om bedrijven te vinden die

specifiek en naar eigen vermogen mee te doen aan

daadwerkelijk wat met die vraag kunnen en willen

maatschappelijk betrokken ondernemen. Het grote

doen. Het draait daarbij allemaal om maatschappelijk

voordeel van de Waterlandse Uitdaging is dat

betrokken ondernemen.

bedrijven veel makkelijker ‘ja’ kunnen zeggen, omdat de vraag die zij voorgelegd krijgen – door andere

De Waterlandse Uitdaging is in dat opzicht simpelweg

mensen uit het bedrijfsleven – echt bij ze past.

een bemiddelingsbureau tussen vragen vanuit het maatschappelijk veld omtrent materialen (spullen),

Stichtingen en verenigingen verrichten veel goed

middelen (media) en menskracht (kennis, kunde) en

werk. Je eigen broek ophouden en het zelf ‘rooien’, is

aanbod bij bedrijven. Verzoeken van maatschappelijke

een prachtig uitgangspunt. Maar soms kun je je leven

organisaties om één van deze drie m’s worden

makkelijker maken en een extra steuntje krijgen.

voorgelegd aan een groep van ondernemers, de

Dankzij de samenwerking tussen bedrijven en de

zogenoemde matchgroep. Deze groep komt vier keer

maatschappelijke organisaties die de matchgroep tot

per jaar bij elkaar en bepaalt welke verzoeken worden

stand brengt, worden mensen echt geholpen. Zo

geaccepteerd en welke bedrijven hiervoor worden

maken we met elkaar de wereld in Waterland weer

benaderd.

een beetje mooier!

Andersom kan natuurlijk ook. Bedrijven die hun

De Waterlandse Uitdaging gaat vol enthousiasme door

maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen

om ook in 2019 weer mooie matches te realiseren!

vormgeven, wenden zich nu al tot de Waterlandse Uitdaging. Voor deze bedrijven wordt een passende

4


PROJECT

Matches

De Johanneshof Wereldtuin

“Een lang gekoesterde wens gaat hiermee in vervulling”

Waterlandse Uitdaging

Het lijkt wel op een prachtige lentedag bij De Johanneshof Wereldtuin in de Westbeemster als de timmermannen van Leguit en Roos Aannemers daar aan het werk zijn. De timmermannen zijn nog niet klaar maar er is al duidelijk te zien dat de overkapping een stuk groter gaat worden. Lachend zegt één van hen dat het werk vandaag nog wel afkomt als er vandaag niet teveel toeschouwers langskomen. Francien is één van de oprichtsters van De Johanneshof. De tuin wordt onderhouden door vrijwilligers van stichting De Wereldtuin. Zij doen dit samen met vrouwen van verschillende culturele achtergronden die graag buiten zijn. Werken met je handen in de aarde geeft voldoening en werkt heilzaam. De rust, het werk en de saamhorigheid bieden mensen inspiratie en de mogelijkheid zich te ontplooien. “Een lang gekoesterde wens komt vandaag in vervulling” zegt Francien. “We wilden de overkapping graag wat groter hebben, want het is gewoon handig als het plotseling begint te regen en we bijvoorbeeld een gezamenlijke maaltijd aan het eten zijn”. Een culturele maaltijd gemaakt door de deelnemers met ingrediënten uit de tuin natuurlijk. “Zo kan alles gewoon door blijven gaan, ook als het weer wat minder mooi is als vandaag”. Francien heeft tijdens de BeursVloer die jaarlijks in november wordt georganiseerd, een match gemaakt met Leguit en Roos voor het vergroten van de overkapping. Gideon Roos één van de eigenaren van Leguit en Roos gaf aan dat hij het mooi vond als de werkzaamheden tijdens NL Doet werden uitgevoerd. Ook een aantal medewerkers van Rabobank Waterland en Omstreken waren aanwezig om de paden van De Johanneshof weer van nieuwe houtsnippers te voorzien. “Zo was het echt een hele gezellige productieve dag tijdens NL Doet” aldus Francien. “Heel blij ben ik met het resultaat!”

Cor Roos en Gideon Roos Leguit en Roos

Mooi dat wij met onze expertise iets “kunnen betekenen op het sociale vlak

Francien Lautenschutz:

Wij hebben het als zeer bijzonder “ ervaren dat Leguit en Roos het afdak heeft verlengd voor de Wereldtuin.”

5


Speeddaten voor Werkzoekenden Een aanzienlijke groep werkzoekenden stond in de startblokken om zo snel mogelijk naar de tafel te gaan waar zij een sollicitatiegesprek konden oefenen met bedrijven uit de regio. Voor de tweede keer organiseerden de Waterlandse Uitdaging en de Bibliotheek Waterland een speeddate voor werkzoekenden met bedrijven. Tijdens de BeursVloer van de Waterlandse Uitdaging in november gingen Femke Frantzen en Daniëlle Schrumpf van de bibliotheek op zoek naar bedrijven die sollicitatie­ gesprekken wilden oefenen met werkzoekenden. De eerste reactie van bedrijven was vaak, “Vertel mij eerst eens wat de link tussen de bibliotheek en werkzoekenden is?”. Elke eerste donderdag van de maand kunnen werkzoekenden in de bieb naar de Walk&Talk, dat is een netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden. Hier kan men tips krijgen, maar vooral in contact komen met andere werkzoekenden en hun netwerk vergroten. Netwerken is cruciaal bij solliciteren. Vaak vragen bedrijven eerst in eigen omgeving of men nog iemand kent die geschikt zou zijn voor een vacature. Sommige mensen die hun baan zijn verloren, hebben in de tussentijd hun netwerk niet verder actief uitgebreid en eenmaal zonder werk komen ze erachter dat het moeilijk is om te gaan netwerken. Je komt niet zo snel direct in contact met het bedrijfsleven. Vandaar dat de Femke en Danielle van de Walk&Talk hulp vroegen aan Agnes Bak van de Waterlandse Uitdaging om hier in te bemiddelen. En met succes! Agnes vond dit meteen een leuk idee en maakte bedrijven uit de regio enthousiast om mee te doen. De reacties van de deelnemers en de bedrijven waren zeer positief. Sommige werkzoekenden mochten hun CV direct opsturen naar de bedrijven en anderen waren geholpen met nuttige feedback die ze kregen.

Sjaak Voortman Kantoormeubelen Kantoormeubelen Sjaak Lambalk, Voortman

Quotevoor volgt!!!!!!!!!!!!!! Ik“deed de tweede keer “ “ mee. Leuk dat speeddaten tussen werkgevers en werkzoekenden.” Daniëlle Schrumpf, Bibliotheek Waterland

In plaats van het eenzame ­ “ zoeken naar vacatures op ­internet, kunnen werkzoekenden tijdens de Speeddate sollicitatiegesprekken oefenen met medewerkers van ­lokale bedrijven.

Danielle Schrumpf, Bibliotheek Waterland

“Het mooie is dat je maar tien

minuten hebt om jezelf in the picture te zetten dus je ziet dat de deelnemers er helemaal voor gaan. Weg met de bescheidenheid!

Femke en Daniëlle, Bibliotheek Waterland

6


Betekenisvol handelen op de BeursVloer

Bob Beursvloer Beursvloer

De gong gaat en de ruim 100 deelnemers aan de BeursVloer verplaatsen zich naar de handelshoek waar zij verwachten een match te kunnen maken. Dit jaar bleek FC Volendam een uitstekende locatie voor de BeursVloer om tot een succesvolle match te komen. Ruim 30 bedrijven en 30 maatschappelijke organisaties vonden dit jaar hun weg naar het voetbalstadion. Verenigingen en stichtingen kunnen op de BeursVloer rechtstreeks hun hulpvraag stellen aan de aanwezige bedrijven. Dit levert een zeer dynamische sfeer op en dat blijkt dan ook uit het resultaat van één uur handelen. “Maar liefst 85 matches zijn er gesloten met een maatschappelijke waarden van € 40.000,­, dat is natuurlijk een fantastisch resultaat” aldus Agnes Bak, manager van de Waterlandse Uitdaging. “Het is het derde jaar dat we de BeursVloer organiseren en je merkt dat verenigingen en stichtingen hiernaar uitkijken”. Voor bedrijven is het een mooie manier om lokaal iets goeds te doen. En hoe makkelijk is het dan om naar dit evenement te komen en te kunnen kiezen uit alle hulpvragen die er zijn? Dat geeft een goed gevoel en natuurlijk ook een mooie tegenprestatie van de club met wie je een deal hebt gesloten.

7


Organogram Organogram Organogram BESTUUR BESTUUR Rob de Neve BESTUUR

Voorzitter

Nicolette van der Heijden Secretaris Rabobank Waterland en Omstreken Rob deLambalk Neve Voorzitter Sjaak Penningmeester Nicolette van der Heijden, secretaris Abma Schreurs Notarissen Nicolette van der Heijden Bestuurslid Secretaris Joost Brugman Rob de Neve, voorzitter

Sjaak Lambalk, penningmeester

Voortman Kantoormeubelen

Joost Brugman, bestuurslid

Van Overbeek Makelaars en Avéwé

Sjaak Lambalk

Joost Brugman

Penningmeester Bestuurslid

MATCHGROEP OUDE ROTTEN

MATCHGROEP JONGE HONDEN

MATCHGROEP OUDE ROTTEN Marije Dekker Abma Schreurs Advocaten en Notarissen MATCHGROEP OUDE ROTTEN

MATCHGROEP JONGE HONDEN Sara Karem Abma Schreurs Advocaten en Notarissen MATCHGROEP JONGE HONDEN

Marije Sliphorst-Dekker

Sara Karem

Annet Rijser Marije Erik TolDekker

Drukkerij Rijser Advocaten Abma Schreurs Advocaten en Notarissen Renewi Tol Milieu

Annet Rijser Nicolette van Erik Tol ErikHeijden Tol der

Drukkerij Rijser

RenewiSchreurs Tol Milieu Abma Advocaten en Notarissen

Nicolette Erika Hesvan Sjaak Lambalk der Heijden Sjaak Lambalk

Rabobank Waterland en Omstreken Voortman Kantoormeubelen Abma Schreurs Advocaten en Notarissen Voortman Kantoormeubelen

Erika Els deHes Back Arnold Bartels Sjaak Lambalk Arnold Bartels

Rabobank Waterland en Omstreken Clup Welzijn Ascoba Voortman Kantoormeubelen Ascoba

Annet Rijser Erika Hes

Els de Back

Michael Brouwers

Drukkerij Rijser

Janine Snijders Sara Karem Robert Veerman

Van ’t Hek Groep Advocaten Abma Schreurs Branding New Advocaten en Notarissen

Janine Snijders Els Broers Robert Veerman Robert Veerman

Van ’t Hekin Groep Zichtbaar Bedrijf Branding New Branding New

Els Broers

Zichtbaar in Bedrijf

Janine Snijders

Renewi Tol Milieu

Rabobank Waterland en Omstreken

Els Broers

Van ’t Hek Groep

Zichtbaar in Bedrijf

Clup Welzijn Rodi Media

Els de Back Clup Media Welzijn Michael Brouwers Rodi Alex Blaauboer Share Your Best Arnold Bartels Ascoba Alex Blaauboer Share Your Best Michael Brouwers Rodi Media Alex Blaauboer

Share Your Best

OPERATIONELE TEAM Carolien Spitteler- de Wildt Rabobank Waterland en Omstreken

OPERATIONELE TEAM

Lucien van Aalzum Branding New CarolienBuis Spitteler- de Wildt WEP Rabobank Waterland en Omstreken Patricia We Empower People LucienBak van Aalzum Branding Waterlandse New Agnes Manager Uitdaging Patricia Buis

WEP We Empower People

Agnes Bak

Manager Waterlandse Uitdaging

FOUNDERS EN VRIENDEN Rabobank en Omstreken GemeenteWaterland Purmerend

FOUNDERS

Van ’t Hek Groep Rabobank Waterland en Omstreken Gemeente Gemeente Purmerend Van ’t HekPurmerend Groep Oranje Fonds Rabobank Waterland en Omstreken Oranje Fonds

Van ’t Hek Groep Voortman Kantoormeubelen Voortman Kantoormeubelen Oranjeen Fonds Leguit Roos Leguit en Roos VoortmanEdam-Volendam Kantoormeubelen Gemeente Edam-Volendam Gemeente Leguit en Roos Van Overbeek Makelaars

ONDERSTEUNERS

Gemeente Edam-Volendam Bambuu

Rodi Media

Media Partner

NBC van Roemburg Accountants Rodi RodiMedia Mediain Bedrijf Zichtbaar

Samenstellen financieel verslag Mediapartner Media Partner Fotografie

ONDERSTEUNERS

Branding NBC van New Roemburg Accountants Puik

Onderhoud website Samenstellen financieel verslag Hosting website Fotografie Zichtbaar in Bedrijf NBC van Roemburg Accountants Samenstellen financieel verslag Abma Schreurs Advocaten en Notarissen Ondersteuning BeursVloer, bijeenkomsten Puik Hosting website Branding Onderhoud website Zichtbaar inNew Bedrijf Fotografie AbmaSchreurs Schreurs Advocaten en Notarissen Bijeenkomsten Ondersteuning BeursVloer, bijeenkomsten Rabobank Waterland en Omstreken en evenementen Abma Notarissen Ondersteuning BeursVloer, bijeenkomsten

Branding New Marco vanWaterland Ammersen Omstreken Rabobank

Rabobank Waterland en Omstreken Marco van Ammers Marco van Ammers Clup Welzijn Puik

8

Onderhoud website Fotografie Bijeenkomsten en evenementen Bijeenkomsten en evenementen Fotografie Fotografie Organisatie BeursVloer Hosting website


Matches in beeld

De fotografen van de evenementen THEATERGROEP FLEXIBÈL

SPEEDDATE VOOR WERKZOEKENDEN

BEURSVLOER

Els Broers

Fantastisch om te kunnen laten zien hoe “economie en maatschappij elkaar helpen!

Marco van Ammers

Naast het normale commer­c iële “werk vind ik het belangrijk om ook

­m aatschappelijk actief te zijn, oftewel Maatschappelijk Verantwoord ­Fotograferen. Dat doe ik voor ­organisaties die bij mij passen, en dat is naast Alpe d’HuZes ook de ­Waterlandse Uitdaging.

PRET IN PURMEREND

9


Uitgelicht

Foto Han Giskes, Rodi Media

Memoryspel voor de VoorleesExpress De VoorleesExpress, het initiatief van Bibliotheek Waterland om enerzijds ouders te helpen het leesplezier van hun kinderen te vergroten en anderzijds de taal­ ontwikkeling van kinderen te stimuleren, heeft een nieuw geheugenspel. Dankzij vier partijen die het spel hebben vorm gegeven en ontwikkeld (designbureau Ad68), gedrukt (Drukkerij Rijser), deels bekostigd (Bim Bam) en samengebracht (Waterlandse Uitdaging). Een sterk staaltje sociale en maatschappelijke betrokkenheid. Het memoryspel is enorm belangrijk als de voorlezers langs gaan bij de gezinnen. “De wens van velen is om meer te praten en vooral meer Nederlands te praten. De honderd voorlezers helpen ze niet alleen daarmee, maar ook om bijvoorbeeld papieren te begrijpen en in te vullen. Tijdens die uren is het belangrijk dat ze het leuk vinden. Voorlezen vinden ze hartstikke leuk, maar niet een uur lang. Dat is te lang om geconcentreerd te blijven. Daarom probeerden we het ook met taalspelletjes. En die doen het

Annet Rijser

Wat voor ons zo “vanzelfsprekend lijkt,

10

kan voor de ander zo belangrijk zijn. Wat dankbaar om het drukwerk voor het Memoryspel gemaakt te hebben, en wat leuk dat een ambacht zoals het grafisch vak, een bijdrage levert bij het leren en lezen van de Nederlandse taal.

goed tijdens de sessies. De kinderen vinden het prachtig. En ouders, die zich in het begin wat onzeker opstellen, zijn met spelletjes vaak nog fanatieker dan hun kinderen”, vertelt Kai Kohnstamm van Bibliotheek Waterland. De VoorleesExpress had altijd al een memoryspel, maar dit was nodig aan vervanging toe. Kai Kohnstamm: “Het eerdere spel is ooit door de Postcodeloterij betaald. In eerste instantie heb ik hen gebeld, met de vraag of ze opnieuw iets konden betekenen. Maar dat was helaas onmogelijk. Toen we de moed eigenlijk verloren, kwamen we in contact met Agnes Bak van de Waterlandse Uitda­ ging. Zij wist Ad68 en Drukkerij Rijser warm te krijgen om gezamenlijk een nieuw memoryspel te ontwikkelen en te drukken. Omdat het drukwerk te kostbaar was om hele­ maal te sponsoren heeft stichting Bim Bam het laatste stukje financiën voor haar rekening genomen. Een schot in de roos. We zijn hier zo enorm blij mee”. In totaal zijn er 250 memoryspellen gedrukt.

Henry Wassink

Mooi initiatief en een “memorabele samen­

werking tussen diverse partijen.


De matchgroep

De Match groep

De Matchgroep bestaat uit een aantal ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’ uit het bedrijfsleven, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. Deze ‘oude rotten’ zijn senior medewerkers en directeuren met een groot netwerk. ‘Jonge honden’ zijn jonge directieleden, zelfstandige ondernemers en werknemers die hun tijd inzetten om matches uit te voeren. Deze Matchgroep stimuleert het Waterlandse bedrijfsleven om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de praktijk te brengen.

Janine snijders

Start where you are “Use what you have And do what you can!

Wat doen ze precies?

Aanvragen van stichtingen, verenigingen en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg. Na acceptatie gaan één jonge hond en één oude rot aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match. De Matchgroep komt vier keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken. Alex Blaauboer

wilt, “kunAls jeje iemand

altijd vooruit helpen. Heb je zelf de ­kennis niet, ken je vast Arnold Bartels mensen die deze wel hebben. Quote volgt!!!!!!!! Heb je zelf de m ­ aterialen niet, ken je vast mensen die daar wel over ­b eschikken.

Alex Blaauboer Janine snijders

Als jewhere wilt, kun je iemand Start you are “Use altijd vooruit helpen.“ what you have And do what you can!”

Heb je zelf de kennis niet, ken je vast mensen die deze wel hebben. Heb je zelf de materialen niet, ken je vast mensen die daar wel over beschikken. Geef iemand jouw tijd, jouw aandacht, jouw mening en/of advies. Het is waardevoller dan je je kunt voorstellen! Mooi aan de Waterlandse Uitdaging vind ik het lokale karakter. Ondernemers en maatschappelijke organisaties komen nader tot elkaar, om onze leefomgeving een stukje voorwaarts te helpen. Hoe mooi dat ik Arnold Bartels daar mijn tijd en energie De maatschappij..?in mag steken!

“Dat ben jij!

Van links naar rechts: Robert Veerman, Lucien van Aalzum, Marije Sliphorst-Dekker, Janine Snijders, Rob de Neve, Erika Hes, Agnes Bak en Arnold Bartels.

11


Workshop persberichten persberichten schrijven schrijven Workshop Leerzaam, handig, kort en bondig en hier doe ik echt mijn Leerzaam, handig, kort enkele en bondig en hier doe ik van echtde mijn voordeel mee! Zomaar kreten na afloop voordeel mee! Zomaar enkele kreten na afloop van de tweede workshop persberichten schrijven, die Rodi tweede workshop schrijven, die Rodi Media op initiatief persberichten van de Waterlandse Uitdaging voor 23 Media op initiatief van de Waterlandse Uitdaging voor organisaties in de bibliotheek in Monnickendam werd 23 organisaties de bibliotheek organisaties in Monnickendam werd gegeven. De in belangstellende kwamen uit gegeven. De van belangstellende organisaties kwamen uit alle hoeken de Waterlandse samenleving. alle hoeken van de Waterlandse samenleving. Sportverenigingen, culturele stichtingen, maatschappe­ Sportverenigingen, culturele stichtingen, maatschappe­ lijke organisaties, ouderenwerk en zorginstellingen gaven lijke organisaties, ouderenwerk en zorginstellingen gaven dit keer gehoor aan de uitnodiging. Zij werden aan de hand dit gehoor aan de uitnodiging. Zij werden aan de hand vankeer ervaringen, voorbeelden uit de praktijk, een power van ervaringen, voorbeelden uit de praktijk, een power

point presentatie en een schoolvoorbeeld van een slecht point presentatie ente een schoolvoorbeeld van een slecht geschreven en veel lang persbericht wegwijs gemaakt. geschreven en veeldetedeelnemers lang persbericht gemaakt. Tenslotte werden op hetwegwijs spoor gezet van Tenslotte de deelnemers op het de ideale werden routing om een persbericht of spoor artikelgezet in de van krant de ideale routing om een persbericht of artikel in de krant afgedrukt te krijgen. afgedrukt te krijgen. Opvallend was het dat de meeste vertegenwoordigers, die Opvallend was hetgevallen dat de meeste in nagenoeg alle direct tevertegenwoordigers, maken hebben met die de in nagenoeg alle gevallen direct te maken hebben met de publiciteit, verrast waren door de mededeling dat publiciteit, door de mededeling persoonlijkverrast contactwaren met redacteuren nog altijddat het beste persoonlijk contact met redacteuren nog altijd het beste werkt. Een krant samenstellen vanachter het beeld­ werkt. Een krantte samenstellen het beeld­ scherm, zonder weten wie devanachter boodschapper is, is bijna scherm, zonder te weten wie de boodschapper is, bijna onbestaanbaar. Als journalist/redacteur is er maariséén onbestaanbaar. Als journalist/redacteur is er maar één en remedie: in de haarvaten van de samenleving opereren remedie: in de haarvaten van de samenleving opereren en dat kan alleen als je persoonlijk bij zoveel mogelijk dat kan alleen als je persoonlijk gelegenheden aanwezig bent. bij zoveel mogelijk gelegenheden aanwezig bent. Maayke Bibo, Eendracht maakt macht Maayke Bibo, Eendracht maakt macht

Het was een leerzame avond ““met Hetnieuwe was een enleerzame bruikbareavond met nieuwe en bruikbare

““

inzichten voor onze vereniging inzichten voor onze vereniging

Maayke Bibo, Eendracht maakt macht

Het was een leerzame avond “ met nieuwe en bruikbare inzichten voor onze vereniging”

John Bontje, Rodi Media

Mooi om te zien en te horen “ dat je mensen met enkele simpele handreikingen op het goede spoor kan zetten

Martin Jonker, Maayke Bibo van Eendracht maakt Macht en Pieter Peereboom van Marker Evenementen Stichting.

12 12 12


Erika Hes

wereld komt er “alsEenje betere dingen samen doet, als je

Quotes

je verenigt. De Waterlandse Uitdaging geeft hieraan een ­letterlijke invulling voor de regio Waterland. Doe je ook mee?

ondernemers

Joost Brugman

Graag stel ik mijn netwerk “ beschik­baar om bij te dragen

aan een mooier Waterland voor ­verenigingen en stichtingen!

Jurjen Groenhart

Als echt familiebedrijf vinden wij het “­belangrijk om maatschappelijke instellingen

te steunen die een belangrijke sociale rol vervullen in ons werkgebied. Het is bijzonder om matches te maken waarmee je elkaar met een ogenschijnlijk kleine geste ­o ntzettend kan helpen!

Nicolette van der Heijden

Door mij in te zetten als “ bestuurslid van de Waterlandse

Uitdaging draag ik graag bij aan het ­realiseren van zoveel mooie ­i nitiatieven in Waterland.

Lucien van Aalzum

Met veel plezier deel ik mijn “­kennis van digitale ondersteuning

met de Waterlandse Uitdaging. En daar komt dan weer veel moois uit voort!

Carolien Spitteler

vind het niet meer dan vanzelf­ “Iksprekend om me in te zetten voor

de maatschappij! Samen sterker in regio Waterland door te delen!

” 13


Selectie gerealiseerde matches 2018 Vraag Opknappen terras en verrijdbare tafel

Maatschappelijke organisatie

Bedrijf

Dagopvang Odion Konijn Meubelmakers, Vlug en Oud, Engberts Hoveniers, Van der Linden Staalbouw Gevelreclame voor Purmerends Museum Purmerends Museum Eipi Belettering Rolsteiger gevraagd Cultuurhuis Wherelant Groenhart Workshop omgaan met stress Bibliotheek Waterland Hospice in Vrijheid Een dagdeel begeleiding sociale media De Zonnebloem Purmerend Branding New Drie laptops gevraagd De Bolder Van ‘t Hek Groep Meubilair gevraagd Kanovereniging Edam Voortman Kantoormeubelen Workshop voor vrijwilligers Huis aan het Water Aves-Coaching T-shirts voor begeleiders van Pret in Purmerend Pret in Purmerend TMS Design, Renewi, Abma Schreurs, ­ Deitmers Select Aangeboden een kopieerapparaat/printer Stichting Wandelvierdaagse Monnickendam Rijser Studio Print Druk Tafels en stoelen aangeboden Algemene Opvang Purmerend Abma Schreurs Workshop persberichten schrijven aangeboden Deelname 40 verenigingen en stichtingen uit Groot Waterland Rodi Media Dagdeel hulp van personeel Hospice in Vrijheid Van ‘t Hek Groep Materialen en etenswaren voor het vakantiekamp Pret in Purmerend Pret in Purmerend Beemster kaas, Plus Retail, Els Broers, Co Schipper, Knook Totaaltechniek, Renewi, ­ De Graaf Groep Laptop voor een student Clup Welzijn Van ‘t Hek Groep Coaching van het bestuur Stichting Present Aves-Coaching Verf en materiaal voor woonkamer Hospice in Vrijheid Fraay Coatings Personeel gaan dagdeel cliënten vermaken Waterlands Welzijn Gemeente Purmerend Fotoreportage Korenmolen de Nachtegaal Marco van Ammers Fotografie Aandacht voor werving vrijwilligers Hospice in Vrijheid Waterlands Weekblad Materialen en verf Huis aan het Water Fraay Coatings Oefenruimte voor extra repetities Stedelijk Orkest Burggolf Resort de Purmer Printer en installatie Purmerends Museum Technoberg Werkervaringsplaats gevraagd Leviaan Groenhart Cursus spoedeisende hulp voor vrijwilligers Marker Museum Arbo Advies en Opleidingen Training Office 365 voor bestuur Vereniging Historisch Purmerend Branding New Portretfoto’s van medewerkers voor op de website Huis aan het Water Zichtbaar in bedrijf Presentatie werven en behouden vrijwilligers Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Gemeente Edam Volendam Publiciteit Vier het Leven Rabobank Waterland Stage bij Cultuurhuis Wherelant Bladergroen leerlingen Cultuurhuis Wherelant Letters achter het glas CBW Edam Volendam Eipi Belettering Publiciteit Poorterfeesten Poortersfeesten Rodi Media Digitale ondersteuning ZVVO Sandow Branding New Doorlopende reisverzekering Melvin Smid Wheelchair Tennis Van Overbeek Makelaars Kopieermachine/printer Inloophuis Wij Allemaal Van ‘t Hek Groep Informatieve boeken Huis aan het Water Boekhandel het leesteken Gesprekspartner speeddate werkzoekenden Bibliotheek Waterland Voortman Kantoormeubelen, Burggolf Resort de Purmer, Tinteltuin, Dijklander Ziekenhuis, Gemeente Edam Volendam, Rabobank ­Waterland, Groenhart, Gemeente Purmerend, ­Herenbos en Rodi Media Pennen met logo Stichting Luctus Rodi Media Optreden tijdens de Poortersfeesten Stichting Poorterfeesten Folklore dansgroep Oplossen technisch probleem Folklore Dansgroep Purmerend Branding New Meedenken over wensen van vrijwilligers Hospice in Vrijheid Clup Welzijn Advies en procesbegeleiding De Bolder Eipi Belettering Verf Kanovereniging Edam Fraay Coatings/ Deco Home Publiciteit vrijwilligerswerk Stichting Present Rodi Media Hulp met naamsbekendheid Huis aan het Water Abma Schreurs Rolkastje voor laptops Wonen Plus Voortman Kantoormeubelen Een website Stedelijk Orkest Purmerend Branding New Toegangsborden Stichting Poorterfeesten Eipi Belettering Advies begeleiding De Bolder Technoberg Beoordelen statuten Purmerends Museum Abma Schreurs Notarissen Voetonderzoek aangeboden Folklore Dansgroep Purmerend Podine Levering piano Odion Hefting Piano Clinic rolstoeltennis Clup Welzijn Melvin Smid Wheelchair Tennis Foundation Inzet personeel om hulp te bieden Stichting Present Nico Poel Financiële Diensten Bedrukte T-shirts Folklore Dansgroep Purmerend Groenhart Vormgeving infobrochure Huis aan het Water Rodi Media Fotograferen van kinderen Odion Zichtbaar in Bedrijf

14


Ambitie

Betekenisvol verbinden We bestaan alweer drie jaar! jaar! In In die die tijd tijd hebben hebben we we ruim ruim

Er worden immers mooie

400 keer een succesvolle verbinding verbinding gelegd gelegd tussen tusseneen een

initiatieven georganiseerd

maatschappelijke organisatie organisatie en en een een bedrijf bedrijf uit uit de deregio. regio.

waar veel inwoners van

Door die verbindingen kunnen kunnen verenigingen verenigingen of of

Waterland gebruik van maken.

stichtingen mooie evenementen evenementen organiseren organiseren die die van van

Hoe waardevol is dat wel niet?

betekenis zijn voor de inwoners inwoners van van onze onze gemeenschap. gemeenschap.

Misschien zijn we in het bepalen

Het bedrijfsleven in Waterland Waterland ziet ziet hier hier de de toegevoegde toegevoegde

van de maatschappelijke waarde

waarde van in en levert graag graag een een bijdrage. bijdrage.

wat bescheiden. Maar we zijn niet

2019

minder trots op wat we in Waterland We proberen proberen jaarlijks jaarlijks de de maatschappelijke maatschappelijkewaarde waardein inte te

tot stand brengen. Daarom noemen we

schatten van de matches matches die die gemaakt gemaakt zijn. zijn. Dit Dit jaar jaar

dit magazine: Trots op Waterland!

komen we uit op een maatschappelijke maatschappelijke waarde waardevan van€

Wat willen we in 2019 bereiken? We zien

€ 130.000,­We . Wevinden vindenhet hetbest bestlastig lastigom omdedewaarde waarde van 130.000,­. van de

dat er veel vraag is naar publiciteit voor de

de verbindingen te vertalen in een bedrag. vragen verbindingen te vertalen in een bedrag. We We vragen het het

evenementen van verenigingen en

bedrijf vaak welke factuur factuur ze ze uitgeschreven uitgeschrevenzouden zouden

stichtingen. Daarom zijn we vorig jaar

hebben als ze niet hadden gekozen gekozen voor voor sponsoring. sponsoring.

begonnen met het aanbieden van workshops

Dit is een uitgangspunt, maar maar misschien misschien is is de de impact impact

persberichten schrijven. We gaan deze

van de match die gemaakt gemaakt wordt wordt wel wel vele velemalen malengroter. groter.

workshops ook organiseren op het gebied van sociale media. En natuurlijk gaan we weer een BeursVloer organiseren, dit jaar waarschijnlijk in de gemeente Waterland. Zo reizen we met de BeursVloer de hele regio door. Met al deze activiteiten en de aanvragen die het hele jaar binnenkomen verwachten wij weer een bijdrage te leveren aan een nog mooier Waterland! Heb je zin om hieraan mee te bouwen, dan kom ik graag met jou in contact! Agnes Bak, manager manager Waterlandse WaterlandseUitdaging Uitdaging Reacties Reacties naar: naar: Agnes@waterlandseuitdaging.nl Agnes@waterlandseuitdaging.nl

CONTACTGEGEVENS Contactpersoon: Agnes Bak, Manager Waterlandse Uitdaging E-mail:

info@waterlandseuitdaging.nl

Telefoon:

06 23603900

Website:

Waterlandseuitdaging.nl

Facebook:

facebook.com/waterlandseuitdaging

Twitter:

Waterlandseuitdaging@UitdagingWL

LinkedIn:

linkedin.com/groeps/Waterlandse Uitdaging

15


We Empower People

- MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ­ MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR­­MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ­ ­ MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ­

FOUNDERS ­ MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ­ VOORTMAN MAAT IN KANTOORINRICHTING

K GEMAAKT DOOR ­

­ MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ­ We Empower People

We Empower People We Empower People

­ MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR­ ­MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

We Empower People

SAMENWERKINGSPARTNERS

We Empower People

VOORTMAN MAAT IN KANTOORINRICHTING

VOORTMAN MAAT IN KANTOORINRICHTING

VOORTMAN

MAAT IN KANTOORINRICHTING We Empower People

We Empower People

VOORTMAN MAAT IN KANTOORINRICHTING

VOORTMAN

VOORTMAN

MAAT IN KANTOORINRICHTING

MAAT IN KANTOORINRICHTING

VOORTMAN MAAT IN KANTOORINRICHTING

VRIENDEN Van Overbeek Makelaars Bambuu

WWW.WATERLANDSEUITDAGING.NL