Page 1

nhzaken is het magazine voor ondernemend Noord-Holland boven het Noordzeekanaal UITGAVE 1 • 2017 WWW.NHZAKEN.NL

Duurzaam ondernemen #milieubewust

#energiebesparing #denk groen

Dé uitdaging! VERDER IN NHZAKEN

Hollandse vernieuwers

Provincie Noord Holland

Column Robert Eenhoorn

Landelijke verkiezingen

Inpirerend naar de toekomst

‘Het gaat goed!’

AZ GreenTeam succesvol

Lokaal belang?

Pagina 6

Pagina 9

Pagina 10

Pagina 15-16


10

Maart 2017

column Duurzaam ondernemen AZ GreenTeam succesvol Duurzaam ondernemen neemt een belangrijke rol in binnen de bedrijfsvoering van AZ. In onze zoektocht naar partners om onze groene ambitie te delen en verder te ontwikkelen, lanceerden we in 2013 het succesvolle AZ GreenTeam. Een ontmoetingsplaats voor bedrijven en organisaties, die er naar streven het eigen energiegebruik te verlagen en milieuvriendelijk gedrag onder het bedrijfsleven en inwoners van Noord-Holland te stimuleren. Al sinds de ingebruikname van het huidige AFAS Stadion had AZ de ambitie om het stadion - gefaseerd - duurzamer te maken. Dat begon al gelijk met de samenwerking met de om de hoek gelegen Huisvuilcentrale. We waren de eerste club in Nederland, die gebruik maakte van restwarmte om het stadion op een milieuvriendelijke manier te verwarmen. Later kwam daar het gebruik van honderd procent groene stroom en zonnepanelen bij. De 1.725 zonnepanelen die in 2016 op het dak van ons stadion werden geïnstalleerd, wekken jaarlijks net zoveel energie op als het gebruik van 125 Alkmaarse huishoudens. De besparing die het oplevert is 142 ton CO2 uitstoot. Met de aanleg van de zonnepanelen liep AZ als voetbalclub opnieuw voorop. Het project kwam voort uit een samenwerking van partners uit het AZ GreenTeam, dat inmiddels een prominente plek in Noord-Holland inneemt. Door de ongedwongen voetbalambiance in het AFAS Stadion biedt het AZ GreenTeam het ideale klimaat voor bedrijven en organisaties om te netwerken, kennis te delen en zaken te doen rondom het thema energie en duurzaamheid. Wij zijn er trots op om hierbinnen het maatschappelijke verbindingspunt te zijn, waar verschillende partijen uit Noord-Holland hun best doen om te werken aan een beter milieu. Het succes van het AZ GreenTeam maakt duidelijk, dat AZ duurzaam ondernemen zeer serieus neemt. En het allerbelangrijkste: we praten er niet alleen over, de verschillende lopende projecten tonen aan dat we ook daadwerkelijk de daad bij het woord voegen. Onze ambitie is dan ook niet alleen sportief presteren, we streven er daarnaast zeker naar in de toekomst nieuwe groene projecten op te starten.

Robert Eenhoorn Directeur Algemene Zaken AZ Commercie@az.nl | az.nl | zakelijk

De overhandiging Bidbook De Nieuwe Afsluitdijk aan Rijkswaterstaat. V.r.n.l. Wethouder Offinga, gemeente Súdwest-Fryslân, dhr. Teulings, (directeur Productie- en projectmanagement) Rijkswaterstaat, dhr. Ype Heijsman (directeur netwerkmanagement) Rijkswaterstaat, en wethouder Meskers, gemeente Hollands Kroon. (Foto: aangeleverd)

190 regionale bedrijven in Bidbook Afsluitdijk Met NH en Friesland impuls geven aan regionale economie

Wethouder Maarten Offinga van gemeente Súdwest-Fryslân heeft het Bidbook De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) overhandigd aan Rijkswaterstaat. Het doel van het bidbook is het stimuleren van de inzet van lokale ondernemers bij de versterking van de Afsluitdijk om een impuls te geven aan de regionale economie.

Er staan 190 bedrijven in, afkomstig uit de regio rond de Afsluitdijk. Van Friese- en Noord-Hollandse bedrijven uit de grond-, weg- en waterbouw, tot reclame en horecabedrijven. De Afsluitdijk beschermt Nederland al meer dan tachtig jaar tegen de zee, maar voldoet niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid. Daarom gaat Rijkswaterstaat de Afsluitdijk versterken. Economische effecten Het Bidbook DNA wordt door Rijkswaterstaat ter beschikking gesteld aan belangstellenden voor het contract, dat Rijkswaterstaat in 2018 op de markt brengt. Met het Bidbook worden aannemers die een aanbieding doen, gestimuleerd de regionale economie te betrekken door de inzet van lokale ondernemers. De economische effecten voor de regio kunnen groot zijn. Een analyse van onderzoeksbureau Ecorys laat zien dat het effect voor de regio kan liggen tussen de 200 en 400 tijdelijke banen per jaar. Bij een uitvoeringstermijn van vier jaar gaat het dan om 800 tot 1.600 banen. De drie gemeenten uit het samenwerkingsverband DNA namen het initiatief voor het samenstellen van het Bidbook. Ondernemers uit de regio werden opgeroepen zich hiervoor aan te melden. “Het resultaat is een mooi overzicht van bedrijven”, aldus wethouder Offinga van de gemeente Súdwest-Fryslân. “Deze bedrijven hebben dankzij hun specia-

lisme, gunstige ligging en goede bereikbaarheid een aantal grote pluspunten.” Ype Heijsman (directeur Netwerkmanagement) en Lars Teulings, (directeur productie- en projectmanagement), namen het Bidbook namens Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, in ontvangst. Rijkswaterstaat is blij met het initiatief. “Het Bidbook past in onze visie op samenwerken. Naast het beschikbaar stellen van het Bidbook besteedt Rijkswaterstaat in het contract ook aandacht aan social return, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk(ervaring) te helpen”, weet Ype Heijsman. Versterking en vernieuwing Het Rijk en het regionaal samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk werken aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon ‘Afsluitdijk’. Het Rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de dijk en de vergroting van de afvoercapaciteit. De regionale overheden (DNA) zijn verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Samen werken Rijk en regio aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk. De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen.


Maart 2017

Ook Uitgeest bij duurzame samenwerking arbeidsmarkt Sinds begin dit jaar sluit Uitgeest aan bij de bestuurlijke samenwerking voor een duurzame, ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt in NoordHolland Noord. Wethouder Antoine Tromp ondertekende namens Uitgeest het convenant Samen Sterk voor Werk tijdens de Algemene Vergadering RPAnhn. Uitgeest is de achttiende gemeente in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. In deze arbeidsregio werken gemeentes, onderwijs, UWV, werkgevers en werknemers samen onder de naam RPAnhn. Bergen, Castricum en Heiloo zijn al langer aangesloten bij de regionale samenwer-

king. Omdat sinds 1 januari de ambtelijke organisaties van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo één werkorganisatie vormen, was de toetreding van Uitgeest tot de arbeidsmarktregio een logische stap. RPAnhn voorzitter en Alkmaarse wethouder Elly Konijn (D66) is blij met de toetreding van Uitgeest: “De regionale samenwerking op het gebied van de arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord is al zeer succesvol. De toetreding van extra partners versterkt dit nog eens. Met elkaar kunnen we nog meer bereiken voor onze inwoners op het gebied van de aanpak jeugdwerkloosheid, arbeidsmobiliteit en begeleiding naar werk.”

Vestigingslocaties NHN kent alle mogelijke vestigingsplekken in de regio. We helpen u graag bij het vinden van de juiste locatie.

Financiering Leningen, investeringen of subsidies. NHN helpt u bij het zoeken naar de juiste financiële oplossingen.

Purmerendse prijzen voor bijdrage lokale economie De Ondernemersprijs 2016 van de Purmerendse Regio Ondernemers (PRO) is uitgereikt aan Rijser Transportbedrijf. In de categorie kleinbedrijf ging de prijs naar Loodgieters en Speciaalzaak Sanders. De jaarlijkse prijzen gaan naar bedrijven die zich hebben onderscheiden en een positieve bijdrage hebben geleverd aan de lokale economie. In het juryrapport staat onder meer vermeld, dat Rijser Transportbedrijf zich onderscheidt door een sterk inlevingsvermogen in de opdrachtgevers. De klantenkring die in de loop der jaren is opgebouwd, bleef ook altijd naar tevredenheid klant. Zo verzorgt Rijser al sinds 1958 het transport en logistiek voor Hegron. “Ron Rijser, directeur en eigenaar van Rijser Transportbedrijf is de derde generatie in het familiebedrijf”, zegt Marco Dekker van de PRO. “Rijser is de initiatiefnemer van het project Special Forces, voor mensen met een beperking. Doordat ze sporten of andere activiteiten uitvoeren worden ze weerbaarder in het dagelijks leven. Het project begon met een voetbalteam maar Rijser heeft door zijn enthousiaste inzet veel organisaties, maar ook bedrijven bij het steeds groeiende project weten te betrekken. Zo brengen de Special Forces op aangepaste bak-

fietsen boodschappen naar mensen die slecht ter been zijn, maar ook producten van leveranciers naar afnemers in de regio.” Ron Rijser laat in een reactie weten ‘zeer verguld te zijn’ met de onderscheiding. Mooi plekje Loodgieters en Speciaalzaak Sanders kreeg de prijs in de categorie kleinbedrijf. “Ik ben zeer vereerd met de prijs”, laat Alexander Sanders weten. Hij is inmiddels de vijfde generatie van het familiebedrijf en runt het bedrijf samen met zijn vrouw. “We waren natuurlijk genomineerd en wisten dat we een kans maakten, maar het is natuurlijk heel bijzonder als het dan ook lukt. Maar de twee andere genomineerden had ik net zo gegund, hoor. Als zelfstandig ondernemer weet ik dat het hard werken is en de overige genomineerden werken net zo hard als ik. Naast de werkzaamheden voor mijn zaak, zit ik ook in de Purmerendse Centrum Ondernemers en maak ik deel uit van de werkgroep verkeersvisie over de bereikbaarheid van de binnenstad.” De Purmerendse ondernemer kreeg tijdens uitreiking een beeldje en een geldbedrag voor een lokaal goed doel. “Het beeldje staat op mijn bureau en de oorkonde krijgt een mooi plekje in de winkel zodat alle klanten het kunnen zien.”

Onderscheidingen voor Rijser Transportbedrijf en Loodgieterszaak Sanders. (Foto: Rolf Rijken)

11

Business development NHN is dé schakel in de regio Noord-Holland Noord en kan helpen bij nieuwe contacten en samenwerkingen.

Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord is in de regio een vast aanspreekpunt voor alle zaken die met economische ontwikkeling van de regio te maken hebben. Wij ondersteunen ondernemers die zich vestigen, verplaatsen of uitbreiden in de regio. Of het nu gaat om het vinden van geschikte huisvesting, financiering of het samenbrengen van ondernemers, onderzoekers, investeerders en overheden. Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op 072 - 51 95 774 info@nhn.nl

www.nhn.nl

“De centrale ligging in ons marktgebied (kop van Noord-Holland), de mogelijkheden voor expansie en de mooie uitstraling van het bedrijvenpark. Daarom hebben wij gekozen voor vestiging op Bedrijvenpark Breekland.” Desirée Blom, eigenaar/ondernemer Frank Blom Hoveniers

ruim opgezette planinrichting centrale ligging in regio Alkmaar innovatieve bedrijven gezamenlijk parkmanagement veel water en groen

de ideale locatie

WWW.BREEKLAND.NL


12 Profiel

Maart 2017

Betrouwbaar wifi netwerk essentieel voor productieproces Dekker Chrysanten

Giant ICT zorgt met Aruba Networks voor stabiele, snelle en veilige wifi Het productieproces van Dekker Chrysanten is met toenemende mate afhankelijk van wifi. Daarom adviseerde en implementeerde HPE Silver Partner Giant ICT Aruba Networks. Hiermee beschikt Dekker Chrysanten over een volledig dekkend wifi netwerk en snelle en stabiele wifi, op kantoor en in het kassencomplex. Hiermee is Dekker Chrysanten klaar voor de toekomst.

len: glas zorgt voor reflectie van het wifisignaal en staal voor refractie. Bovendien is het er vochtig en stoffig,” zegt Möhlmann. De eerste stap van Giant ICT was dan ook het verrichten van metingen in de kas en op kantoor om goed advies te kunnen geven over het aantal benodigde accespoints en switches, voor een optimale dekking.

Met meer dan 1.200 medewerkers op zes locaties is Dekker Chrysanten een van de grootste chrysantenvermeerderaars ter wereld. In Tanzania worden meer dan een half miljard stekken per jaar gekweekt en wereldwijd verkocht. Een deel gaat naar de kassen in Hensbroek, waar de stekken beworteld worden en later verkocht. In Hensbroek ontwikkelt Dekker Chrysanten ook nieuwe rassen.

STABIEL EN SCHAALBAAR Een belangrijke voorwaarde aan het nieuwe netwerk was stabiliteit. Möhlmann: “Omdat bij Dekker Chrysanten het primaire proces afhankelijk is van wifi, mag deze echt niet uitvallen. Het hele productieproces is geautomatiseerd; wagens in de kas worden bijvoorbeeld aangestuurd met behulp van wifi en het beoordelen van de steks gaat via tablets.” Dat is een van de redenen dat gekozen is voor Aruba Networks. Maarten Reus, Adviseur Wireless & Networking bij Giant ICT, licht toe: “Hiermee is een stabiel netwerk dat niet uitvalt gerealiseerd. Zelfs als er een gat in de dekking valt, wordt deze opgevangen.” Naast snelheid, stabiliteit en betrouwbaarheid was er nog een reden om te kiezen voor de Aruba Networks: schaalbaarheid. Möhlmann: “We willen er een lange tijd mee vooruit kunnen. Ook als we groeien en willen uitbreiden”.

PRODUCTIEPROCES AUTOMATISEREN Dekker Chrysanten streeft continu naar innovatie in het productieproces. Door de automatisering is het primaire proces steeds afhankelijker van ICT en wifi. “Er komen steeds meer apparaten de kassen in,” vertelt Joost Möhlmann, als operationeel manager ook verantwoordelijk voor ICT. “Dan moet de wifi gewoon goed en snel werken, overal en altijd.” Doordat de bestaande wifi-apparatuur verouderd was en vanwege de implementatie van SAP, vroeg Möhlmann ICT-partner Giant ICT om advies. Giant ICT voerde sinds 2004 al diverse ICT infrastructuurprojecten uit voor Dekker Chrysanten op het gebied van storage, virtualisatie en networking. “Naast snelheid, stabiliteit en betrouwbaarheid was er nog een reden om te kiezen voor Aruba Networks: schaalbaarheid.” UITDAGENDE OMSTANDIGHEDEN “Om te komen tot een dekkend en betrouwbaar wifinetwerk lijkt makkelijker dan het is,” zegt Möhlmann, “want ons kassencomplex brengt een paar specifieke uitdagingen met zich mee. Niet alleen vanwege de grootte, 40.000 m2, ook door de gebruikte materia-

nhz_BC-v2.indd 12

ACCESPOINTS, SWITCHES & MANAGEMENTTOOL Reus: “We hebben de omgeving naast de bestaande opgebouwd, zodat we deze eerst goed konden testen. Vanwege de veiligheid hebben we een apart gastennetwerk opgebouwd. De oplossing maakt gebruik van de laatste standaard 802.11ac accespoints. In de kassen zijn outdoor access points geïnstalleerd vanwege het hoge vochtgehalte en het vele stof.w” Het gehele netwerk wordt beheerd en gemonitord met Aruba AirWave, een softwarematige beheertool waarmee de beheerders van Dekker Chrysanten realtime inzicht hebben in de netwerkprestaties.

STRAKKE PROJECTAANPAK Möhlmann is zeer te spreken over het resultaat. “Het werkt goed, het signaal valt niet weg en de bereikbaarheid in de kas is sterk verbeterd. Voorheen hadden we ‘dode’ plekken in de productie, waar geen bereik was.” Ook over de samenwerking is hij positief. “Het is prettig om één aanspreekpunt te hebben en iemand die je op de hoogte houdt. Giant heeft het hele project van voor tot achter begeleid en de hobbels, die elk groot project wel heeft, goed opgelost.” Na de implementatie heeft een gecertificeerde trainer van Giant ICT de beheerders van Dekker Chrysanten getraind, zodat zij zelf het eerstelijns beheer kunnen doen. Giant ICT verzorgt de derdelijns ondersteuning.

GEEN VERRASSINGEN Reus: “De truc van het succes zit in de voorbereiding. Door onze ervaring met wifi-netwerken kunnen we vooraf goed inschatten welke uitdagingen we kunnen verwachten. Zo is vooraf een wireless site survey uitgevoerd zodat er geen verrassingen ontstaan. Achteraf is een validatiemeting uitgevoerd om te verifiëren of de gewenste dekking is behaald”. Wilt u meer informatie over een wifi netwerk voor uw bedrijf, neem dan contact op met Giant ICT: Flemingstraat 9, 1704 SL Heerhugowaard 072 575 10 10 www.giantict.nl

“Een goede voorbereiding en duidelijke projectafspraken zorgen ervoor dat de klant niet voor verrassingen komt te staan.”

23-02-17 12:30


17 12:30

ECONOMISCH FORUM HOLLAND BOVEN AMSTERDAM

Maart 2017

13

‘Maak gebruik van uw regionale voorkeurstem!’ Gewapend met het rode potlood mogen wij 15 maart meebeslissen over welke koers ons polderland de komende vier jaren gaat varen. “Een feest voor de democratie”, is een veel gehoorde kreet die rondom verkiezingen wordt geuit. Democratie is een uit het Grieks afgeleid begrip dat vrij vertaald ‘heerschappij aan het volk’ betekent. Het is een groot goed, dat wij in een land leven waarin wij een inmiddels algemeen kiesrecht hebben voor alle volwassen Nederlanders. Hard is gestreden en veel offers zijn gebracht om uiteindelijk tot een parlementaire democratie met algemeen kiesrecht te komen.

Holland boven Amsterdam

Guido de Wit (Foto aangeleverd)

Toch is er ook veel kritiek op onze huidige democratie. Die kritiek ziet dan met name op het indirecte karakter van onze representatieve democratie. Wij kiezen ‘slechts’ vertegenwoordigers in een parlement, die onze belangen vervolgens op basis van een blanco volmacht voor een periode, van in ons geval vier jaar, mogen behartigen. Wereldwijd politiek ontwaken Trendwatcher Adjiedj Bakas verzorgde 18 november 2016 een inleiding bij de door de gemeente Alkmaar georganiseerde ondernemersborrel. Bakas stond vooral stil bij dat wat ons in het toen nog aankomende jaar van de haan, 2017, te wachten stond. Volgens hem gaat de Pools-Amerikaanse politicoloog Brezinski, tevens de vroegere veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Jimmy Carter, alsnog gelijk krijgen met de naar hem vernoemde Brenzinskidoctrine. Volgens Brezinski was er toen al sprake van een ‘wereldwijd politiek ontwaken’. Omdat de burger, of de kiezer zo u wilt, zich te lang niet serieus genomen heeft gevoeld, worden er allerlei nieuwe maatschappelijke, maar vooral ook politieke initiatieven ontplooid om veranderingen in de samenleving aan te brengen. Of Brezinski alsnog gelijk krijgt en dus Bakas met hem gelijk heeft, weet ik niet. In welke mate nieuwe initiatieven anders zullen zijn en verdere gevolgen zullen hebben dan ‘boer Koekkoek’ in het verleden en de ambities van D’66 destijds zal de tijd uitwijzen. Wel is een roep om meer directe democratie duidelijk hoorbaar; dat varieert van het streven naar een belangrijkere rol voor het referendum in onze samenleving tot een nieuwe partij die haar gekozen Tweede Kamerleden zelfs ‘slechts’ als stemkastje van haar leden wil laten fungeren. Regionale binding Er zijn landen waar men de binding tussen kiezer en volksvertegenwoordiger sterker wil laten zijn door het gebruik van een districtenstelsel; door de

afvaardiging van een regionaal gekozen kandidaat zou de betrokkenheid van de gekozen parlementariër groter zijn. Engeland is een bekend voorbeeld van zo’n districtenstelsel. De Amerikaanse presidentsverkiezingen waar per staat alle kiesmannen voor de desbetreffende kandidaat kunnen worden behaald kent daardoor ook een meer lokale/ regionale rechtvaardiging van de uiteindelijk gekozen president. Dat geen democratisch systeem ideaal is, blijkt wel uit het feit dat bij de meest recente Amerikaanse presidentsverkiezingen de uiteindelijke winnaar circa 3 miljoen stemmen minder binnenhaalde dan zijn opponente. Churchill schreef al dat democratie de slechtste regeringsvorm is op alle andere methoden die al geprobeerd zijn na en ik denk dat hij daar gelijk in had. De Nederlandse voorkeursstem Het democratisch systeem in Nederland is naar mijn mening zo slecht nog niet. Wij kennen een systeem van evenredigheid, de partij met de meeste stemmen krijgt de meeste zetels. Daarmee zou dus de kritiek kunnen zijn dat de regionale verbinding tussen de gekozen parlementariër en ‘het volk’ te gering is. Maar dat hoeft in ons systeem helemaal niet waar te zijn! Wij kennen namelijk ook het fenomeen van voorkeursstemmen. Als een kandidaat op een der kieslijsten voldoende, op dit moment circa 15.000, voorkeursstemmen behaalt dan wordt hij of zij rechtstreeks gekozen om zitting te nemen op het pluche, tegenwoordig blauw leer, in de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen in 2006 behaalden 27 kandidaten de kiesdrempel om met voorkeursstemmen de Tweede Kamer te halen. Versterk onze regio met uw stem In NH Zaken is al meermalen stilgestaan bij wat het Economisch Forum Holland boven Amsterdam is en wat het doet voor de regio boven het Noordzeekanaal, meer in het bijzonder de ondernemers die in dat gebied actief zijn. Mocht u daar toch nog onvoldoende van op de hoogte

zijn dan verwijs ik u naar www.economischforumhba.nl Als voorzitter van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam wil ik u zeker geen stemadvies geven, maar wel wil ik u ervan bewust maken dat voor het floreren van onze prachtige kansenregio het van het grootste belang is of liever gezegd noodzakelijk is, dat onze regio in de Tweede Kamer goed wordt vertegenwoordigd. Dat betekent dus, dat er voldoende Kamerleden uit ons gebied gekozen moeten worden. Kies voor een regionale kandidaat zodat de kans groter wordt dat onze ambities voor de regio worden verwezenlijkt. Vanzelfsprekend begrijp ik dat andere overwegingen uw keuze mede zullen bepalen, maar ik doe hier een oproep om de regionale belangen bij uw afwegingen tevens een rol te laten spelen. Misschien is er zelfs een regionale kandidaat die toevallig ook nog om andere voor u belangrijke redenen uw voorkeursstem verdient. Voorkom ‘kiespijn’ Zo heeft Mona Keizer (CDA) uit de regio Waterland zich enorm ingezet voor de zorg, was Bergenaar Jan Roos (VNL) de grote voorvechter van het Oekraïnereferendum en heeft Alkmaarder Rudmer Heerema (VVD) heel veel gerealiseerd voor de sport gedurende zijn eerste termijn als Tweede Kamerlid. Zo maar een aantal voorbeelden van kandidaten die binding hebben met de regio en waarvan wij mogen verwachten dat zij de belangen van de regio in het oog zullen houden als zij worden verkozen. Op de website van het Economisch Forum vindt u alle kandidaat-Kamerleden, zodat u in alle rust kunt bekijken of er een regionale kandidaat is die uw voorkeursstem verdient. Ik wens u op 15 maart aanstaande veel wijsheid en zo min mogelijk ‘kiespijn’ toe als u bewapend met het rode potlood in het stemhokje uw stemrecht uitoefent; een recht dat wij vooral moeten blijven koesteren. Guido de Wit Voorzitter Economisch Forum Holland boven Amsterdam


14

Maart 2017

ISSYS ICT doneert nieuwe PS4 aan Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar Commercieel Directeur Arnold Streefland heeft dinsdag 28 februari namens namens ISSYS ICT een uitgebreide game console overhandigd aan medewerkers van de kinderafdeling van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar.

Arnold Streefland en Marga Ott. (Foto: aangeleverd)

De ICT-dienstverlener is al sinds 2002 actief in de regio Heerhugowaard en Alkmaar. Streefland vertelt: “Onze kennis en kunde zetten wij natuurlijk vooral in op het gebied van bijvoorbeeld Cloud oplossingen, telefonie, beheerdiensten. Waar mogelijk helpen wij daarnaast ook graag lokale stichtingen en verenigingen een handje.” Er zijn heel veel initiatieven, die wat extra steun kunnen gebruiken. Jaarlijks selecteert ISSYS ICT een aantal organisaties. “De ondersteuning die wij hen bieden, varieert van een gelddonatie tot vrijwilligerswerk of in natura”, vervolgt Streefland. “Bij deze Playstation was direct duidelijk, dat wij hiermee kinderen blij konden maken en zo zijn wij terecht gekomen bij de Noordwest Ziekenhuisgroep. ISSYS ICT hoopt op deze manier een mooie bijdrage te doen aan een prettig verblijf voor kinderen die behandeld worden in het Medisch Centrum Alkmaar.” Marga Ott, pedagogisch medewerker bij de Kinderkliniek is erg dankbaar voor de donatie. “Middels de Stichting Medische Kindercirkel proberen wij schenkingen en sponsoring te bewerkstelligen om het verblijf van vooral de jonge patiënten en ook hun familie zoveel mogelijk te veraangenamen. Een Playstation stond hoog op het verlanglijstje van de kinderen, maar de aanschaf hiervan is niet iets wat zomaar te realiseren valt. Wij zijn dus ook superblij voor de kinderen.”

Uw ICT onze zorg ISSYS ICT biedt oplossingen voor ICT-infrastructuur, telefonie, software ontwikkeling en ICT-beheer. Wij zijn reeds sinds 2002 actief op het gebied van ICT dienstverlening en behoren tot de grootste ICT-partners van Noord-Holland.

Cloud

Door de zorg voor ICT uit handen te nemen, kunt u als klant zich richten op uw primaire bedrijfsprocessen. Informeer voor de mogelijkheden van diensten als: • ICT-infrastructuur • Office 365 ICT-infrastructuur

• Online Werkplek

Software

072 - 850 1000 www.issys-ict.nl

Communicatie

Beheer

ISSYS ICT B.V. Robonsbosweg 5c 1816 MK Alkmaar


Maart 2017

15

Duurzame streekproducten, kookwedstrijden en veel horeca in AFAS Stadion Noord-Hollandse Horecabeurs meest gastvrije horecavakbeurs in de regio Het AFAS Stadion in Alkmaar wordt 27 en 28 maart omgebouwd van voetbalstadion tot NoordHollandse Horecabeurs. Het sportieve karakter en de centrale ligging van de thuisbasis van onze Noord-Hollandse voetbaltrots, maakt het stadion de ultieme locatie voor professionele horecaondernemers om op ontspannen wijze branchegenoten te ontmoeten.

Meer dan honderd exposanten zorgen deze twee dagen voor vakmanschap, kennisdeling en inspiratie. In het entreepaviljoen wordt door kleine producenten, boeren en telers passievol aandacht geschonken aan duurzame streekproducten uit Noord-Holland. Met deze producten maakt het Gastronomisch Gilde, onder het oog van de bezoeker, culinaire gerechtjes om te proeven. Daarnaast worden op de derde verdieping van het stadion wedstrijden georganiseerd waar zowel een nieuwe generatie koks in opleiding (Horizon College) als gevestigde professionals het tegen elkaar opnemen voor mooie prijzen en onbetaalbare eer. Twee van deze teams worden geleverd door sterrenrestaurants uit eigen provincie!

Kings Day, het grootste evenement dat in en om het AFAS Stadion wordt gehouden. De beurs verwacht dit jaar ongeveer 4.500 bezoekers, waarvoor meer dan voldoende gratis parkeer-

ruimte is. Horeca totaalleverancier VHC Jongens uit Oostzaan is één van de hoofdsponsors en tevens de organisatorische kracht. Kijk voor meer informatie en toegang op nhh-beurs.nl

Gastvrijheid centraal Gastvrijheid staat elk jaar centraal maar de Noord-Hollandse Horecabeurs is alleen toegankelijk voor horecaprofessionals. Daarom ontvangen ruim 15.000 Noord-Hollandse horecaondernemers elk jaar een uitgebreide beurskrant met gratis toegangscodes. Het is de achtste keer dat deze beurs wordt georganiseerd en het is, met uitzondering van

Office 365 Workspace - Cloud Desktop - Private Cloud - Cloud Telefonie - Back-up online

SUUZY Workspace 365 Suuzy Workspace 365 biedt u een gepersonaliseerde werkomgeving in combinatie met de kracht van Office 365. Wij zorgen voor de veiligheid van uw pc en u kunt rekenen op support van onze professionele helpdesk. Door ons eenvoudige Single Sign-on portaal heeft u door eenmalig in te loggen toegang tot uw mail, afspraken of uw gewenste applicaties.

Suuzy Workspace 365 is beschikbaar vanaf €

27.95 / p.m.

w w w.suuzy.nl Zorgeloos werken in de Cloud met Suuzy


16

Maart 2017

Een stem op een regionale het overwegen

Wethouder Krijns van Den Helder: ‘Milieudoelstellingen Nederland kiest 15 maart een nieuwe Tweede Kamer. De verkiezingen zijn een uitgelezen kans om te zorgen, dat de belangen van Noord-Holland Noord en die van alle ondernemers uit ons gebied de komende vier jaar uitstekend vertegenwoordigd gaan worden in Den Haag.

Voorafgaand aan Hallo2017!, de nieuwjaarsreceptie van Noord-Holland Noord afgelopen januari, organiseerde de regio een debat met vijf regionale vertegenwoordigers van de grote politieke partijen: Marith Volp (PvdA), Steven van Weyenberg (D66), Michel Rog (CDA), Rudmer Heerema (VVD) en Mahir Alkaya (SP). Zij gingen aan de hand van vier stellingen met elkaar in debat. Doel was om deze kandidaat-Kamerleden uitspraken te ontlokken over voor de regio belangrijke thema’s. Elk van hen heeft roots in de regio en kent het gebied. In het debat werd deze kennis duidelijk geëtaleerd en dat biedt de regio hoop. De bijeenkomst maakte duidelijk dat naar het oordeel van de kandidaten de regio met al zijn kwaliteiten nog meer op de trom mag slaan. Ze toonden ook aan hoe belangrijk het is om ambassadeurs voor de regio in de Tweede Kamer te hebben. Ambassadeurs nodig De regio Noord-Holland Noord profileert zich als een kennisintensieve regio, die uitblinkt in innovaties op het terrein van energie, agribusiness en water. “Wie kent in onze regio niet Seed Valley met zijn innovatieve wereldwijd opererende multinationals? Of de moderne glas-

“De regio Alkmaar, de Kop en West-Friesland hebben een VVD-Kamerlid nodig die echt uit de regio komt. Die voor onze regio’s kan knokken in Den Haag.” Rudmer Heerema (VVD) Alkmaar.

tuinbouwcomplexen Agriport, Alton en Grootslag? Ook wordt de transitie van fossiele brandstoffen naar meer duurzame energieopwekking in de regio overal toegepast. Het Groengascluster in Alkmaar is hiervan een goed voorbeeld. Deze innovatieve regio heeft bovendien een bijzonder aantrekkelijk woon- en leefklimaat op een steenworp afstand van Amsterdam. Kortom, Noord-Holland Noord heeft enorm veel te bieden’’, aldus burgmeester Nieuwenhuizen van Hoorn in zijn inleiding. “Voor de verdere ontwik-

Aan de hand van vier stellingen met elkaar in debat keling van de regio is het belangrijk dat ook ‘Den Haag’ de regio kent en onze belangen in haar afwegingen betrekt. Daarvoor zijn ambassadeurs nodig.’’

Kennis als levensader Kennis is voor een innovatieve economie en doorontwikkelend bedrijfsleven een levensader. Noord-Holland Noord heeft de gelukkige omstandigheid dat veel kennisinstituten in de regio zijn gevestigd, zoals ECN, NIOZ en Imares. Behoud ervan is cruciaal, vinden alle kandidaten. Daarom is het ombouwen van ECN tot het duurzaamheidsinstituut van Nederland bijzonder belangrijk voor het behoud van hoogwaardige werkgelegenheid in de regio. Het betoog hierover van Marjan van Kampen, burgemeester van Schagen, was glashelder. De Kamerleden delen de gedachte dat het verstandig zou zijn de kennis van ECN geconcentreerd in Petten te houden. De boodschap daarbij was ook helder: zorg voor een sluitende businesscase. Windparken op zee Het tweede thema in het debat ging over wind op zee. Het betoog van wethouder Edwin Krijns van Den Helder maakte duidelijk dat door een goedkopere aanbesteding van windparken op zee de snelheid van de aanleg omhoog kan. Daarmee komen de milieudoelstellingen dichterbij. Een logische ontwikkeling zou de aanleg van windparken vanuit het noorden zijn. Dus nu beginnen met de voorbereiding van de aanleg van

“Volgens MKB Nederland is de SP de enige partij die écht MKB-minded is en dat klopt. De SP heeft samen met ondernemers tientallen voorstellen geformuleerd, van effectieve criminaliteitsbestrijding tot betere huurbescherming, om de positie van het MKB drastisch te verbeteren.” Mahir Alkaya (SP) - Amsterdam.

“De PvdA wil dat bedrijven in Noord-Holland voldoende goed geschoold personeel kunnen aantrekken. Daarom moet de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren. Daarnaast vindt de PvdA het belangrijk dat Noord-Holland goed aangesloten blijft met de rest van Nederland. Goede verbindingen - zowel over de weg als het openbaar vervoer - zijn nodig voor een bloeiende bedrijvigheid en prettig woonklimaat in de Noord-Hollandse regio.” Marith Volp (PvdA) - Haarlem.

“Het debat bevestigde de grote kansen en potentie van NoordHolland Noord. Die moeten we verzilveren! D66 wil daarom ondernemers de kans geven. Dus willen we minder regels, lagere belastingen, meer geld voor innovatie en minder risico’s bij het aannemen van personeel.” Steven van Weyenberg (D66) Hoorn.

“Noord-Holland Noord mag trots zijn op SeedValley, de (marine) Haven, het toerisme en zijn vele sterke familiebedrijven. Om de regionale economie te versterken, wil het CDA investeren in verbindingen per weg en spoor. Wij zien kansen voor hoogwaardige werkgelegenheid voor ECN en Pallas en willen die ook creëren voor de ontwikkeling van windmolenparken buiten de 12 miles zone.” Michel Rog (CDA) - Haarlem.


Maart 2017

kandidaat waard

Werkgelegenheid regio NHN trekt aan

komen dichterbij’ IJmuiden Ver, het voorgestelde windmolenpark 40 km uit de kust. De mening van de Kamerleden op dit punt liep wat verder uiteen. De conclusie is, dat de regio nog het nodige huiswerk heeft te doen.

Partijverschillen worden uitvergroot Investeren in bereikbaarheid Het derde thema was investeren in bereikbaarheid. Samir Bashara, wethouder bij de gemeente Hoorn, verwoordde de boodschap van de regio als volgt: investeren in de regio leidt tot minder files in de toch al drukke Randstad. Plannen zoals de aanleg van de verbinding A8-A9, opwaardering van de A7 en A9 en de verbinding naar Zwolle kwamen aan de orde. Duidelijk is dat er nog een weg te gaan is om het belang van deze plannen ook bij de Tweede Kamer op het netvlies te krijgen.

17

Regels afschaffen Tenslotte betoogde Nico Verduin van LTO, dat om de agrarische sector duurzamer en innovatiever te maken, er eerder regels moeten worden afgeschaft, dan dat er bij moeten komen. In de discussie die daarop volgde, bleek een duidelijk meningsverschil tussen de kandidaten. In de afsluitende pitches van de Tweede Kamerleden werden de partijverschillen uitvergroot. Tegelijkertijd bleef het beeld hangen dat investeren in Tweede Kamerleden die de regio kennen en een goed hart toedragen van grote toegevoegde waarde kan zijn. Een stem op een regionale kandidaat is dus zonder meer het overwegen waard.

In het vervolg van 2017 zal het aantal banen in de regio’s NoordHolland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond naar verwachting verder groeien. Dat blijkt uit de rapportage ‘Regio in Beeld 2016’ van UWV. De werkgelegenheidsgroei is in Zaanstreek-Waterland met 1,1% het grootst. In Noord-Holland Noord (0,7%) en Zuid-Kennemerland en IJmond (0,4%) is de groei kleiner. De totale regionale werkgelegenheid groeit daarmee minder hard dan landelijk (1,1%). Daar staat tegenover dat de afgelopen jaren het aantal banen in de regio’s ook minder hard is afgenomen. In totaal komen er naar verwachting tot eind volgend jaar ongeveer 7.500 banen bij. De grootste groei zit bij ‘overige zakelijke diensten’. Onder deze sector vallen onder meer de uitzendbanen. Daarnaast groeit de werkgelegenheid in de bouwnijverheid. Dit is na de krimp die de sector de laatste jaren kenmerkte een duidelijke indicatie dat het dieptepunt in de bouw achter ons ligt. Ook het aantal mensen dat als zelfstandige werkt, al dan niet op zzpbasis, zal toenemen. Op dit moment wordt ongeveer één op de vijf banen ingevuld door een zelfstandige. Groei vacatures Naast het aantal banen neemt ook het aantal vacatures toe. In de drie regio’s ligt het aantal vacatures tussen de 15% en 20% hoger dan vorig jaar. De meeste vacatures ontstaan in de detailhandel. Vooral jonge werkzoekenden profiteren hiervan. Daarnaast groeit ook het aantal vacatures in de

zorg- en welzijnssector. In deze grote sector sluiten vraag en aanbod slecht op elkaar aan. Werkgevers zijn met name op zoek naar personeel met minimaal mbo-4 niveau, terwijl vooral lager opgeleiden zich aanbieden. Prognoses Volgens de prognoses van UWV zal het aantal nieuwe WW-uitkeringen afnemen. In de drie regio’s zijn in de eerste helft van dit jaar 17.700 nieuwe WWuitkeringen verstrekt, bijna 600 minder dan in dezelfde periode in 2015. Vooral werknemers met een administratieve functie vroegen vaak een uitkering aan. Werkzoekenden uit de administratieve sector vinden minder vaak een baan binnen dezelfde sector. Door de groeiende werkgelegenheid zal de spanning op de arbeidsmarkt toenemen. Voor steeds meer beroepen wordt het voor werkgevers lastig om geschikt personeel te vinden. Het gaat met name om specifieke technische functies, specialistische zorgfuncties en ICT-functies (in het bijzonder op mbo-4 niveau en hoger). Niet voor alle sectoren is de arbeidsmarkt krap. Vooral in (financieel-) administratieve functies is, onder invloed van automatisering en digitalisering, het aantal banen flink afgenomen. Voor werkzoekenden uit deze richting kan een overstap naar functies met betere baankansen, zoals assistent accountant, medewerker klantenservice of callcentermedewerker de kansen op het vinden van een nieuwe baan vergroten. Werkzoekenden in de regio profiteren ook van de gunstige werkgelegenheid in Amsterdam.

Omzetexplosie mode-, schoenen- en sportwinkels De modebranche noteerde een fantastische omzetgroei van 8,5% in het laatste kwartaal van 2016. Schoenenwinkels zagen hun omzet met 7,6% stijgen en de sportdetailhandel met 7,8%. Modewinkels sluiten door het uitstekende laatste kwartaal 2016 af met gemiddeld 1,9% omzetgroei. Dat toont de INretail/GfK Fashionscan. In 2017 rekent INretail op 2% omzetgroei. Schoenenwinkels zagen de omzet vorig jaar met 2% stijgen en sportwinkels noteerden gemiddeld 2,5% omzetgroei. Voor deze branches verwacht INretail dit jaar een zelfde omzetgroei. De meer dan tien procent omzetstijging in de verkoop van heren bovenmode (10,2%) in het laatste kwartaal zorgde vorig jaar voor een omzetgroei in dit segment van 2,1%.

(Foto’s Vincent de Vries)

De verkoop van baby- en kindermode verliep met een omzetplus van 15,2% in de laatste drie maanden van 2016 nog veel beter. De gemiddelde omzetgroei over heel 2016 is in dit segment

6,4%. Verkopers van ondermode sloten het laatste kwartaal met 7,5% meer omzet af en heel 2016 met 6,9% omzetgroei. De kleine productgroep beenmode oversteeg alle segmenten in het vierde kwartaal met een omzetplus van 20,1% dat tot een totale omzetgroei van 10,2% in 2016 leidde. Kinderschoenen werden in het vierde kwartaal massaal gekocht. Het leidde tot een omzetstijging van 11,8% en in kalenderjaar 2016 tot een omzetplus in dit segment van 2,6%. In het segment damesschoenen werd 8,2% meer omzet gerealiseerd in het laatste kwartaal. Daardoor steeg de omzet in dit segment in 2016 met 1,8%. Verkopers van herenschoenen zagen hun omzet in het vierde kwartaal met 3,7% stijgen en hun jaaromzet met 1,1%. De laatste drie maanden van 2016 groeide de omzet in sportkleding fors met 12,6% en in heel 2016 met 4,5%. De verkoop van sportschoenen en hardwaren haperde. Dat resulteerde in een omzetdaling van 2% (sportschoenen en 1,2% (hardwaren).


18

Maart 2017

Otto’s Kantoorcentrum trots op vernieuwde showroom Langedijker bedrijf bestaat 141 jaar

De showroom heeft een ware metamorfose ondergaan, waar directie en medewerkers terecht bijzonder trots op zijn. Nieuw en uitnodigend is de ontvangstbalie, waar bezoekers welkom worden geheten en opvallend is de plek, waar het bord hangt dat Otto’s ontving vanwege haar 125-jarig bestaan. Het predicaat ‘hofleverancier’, dat destijds door Koning Willem 1 is toegekend, is een van de oudste Koninklijke onderscheidingen.

Ruimte, licht en vooral overzichtelijk. Dat zijn de kernkreten, die van toepassing zijn op de totaal vernieuwde Otto’s Kantoorcentrum. Het predicaat ‘hofleverancier’ is bij binnenkomst onmiddellijk zichtbaar. (Foto: Vincent de Vries/RM).

Uitgebreid en divers ‘’De basis voor het huidige succes van Otto’s Kantoorcentrum dateert uit 1876’’, opent Jacob de Jong, een van de directeuren van Otto. ‘’In een klein winkeltje begon de eerste generatie met een kantoorboekhandel. De vierde generatie, Karel Otto, nam in 2016 geleden afscheid als directielid en wij zijn verder gegaan met een directie die bestaat uit Arie Drost, Maurits Otto en Jacob de Jong. Vorig voorjaar namen we kantoorboekhandel POA uit Alkmaar over en mede daardoor werken we nu samen met 200 fabrikanten op het gebied van kantoor- en projectartikelen. Het assortiment is zeer uitgebreid en divers.’’

Benelux Otto’s Kantoorcentrum is niet alleen in Nederland actief, maar ook in België en Luxemburg. ‘’Wij kijken inderdaad verder dan onze werkplek. Onze binnenhuisarchitect adviseert en informeert over veel zaken, zoals ergonomie, akoestiek, ruimtelijke indeling, stoffering, kleurgebruik, beplanting en verlichting. Tijdens een kennismakingsgesprek zetten wij, samen met de cliënt, alle zaken op een rijtje en vervolgens gaat onze 3D tekenstudio geheel vrijblijvend aan de slag. Zo kan de cliënt op voorhand al zien hoe de ingerichte ruimte eruit gaat zien.’’ ICT-diensten Op het gebied van ICT is Otto’s Kantoorcentrum koploper. ‘’Voor veel bedrijven is eigen systeembeheer geen optie. Wij bieden alle denkbare ICT-diensten aan onder één dak. Samen met de cliënt kijken we welke workflow en beschikbare diensten het meest geschikt zijn. Vermeldenswaard tot slot is, dat we 24 uur per dag en zeven dagen per week een netwerk voor onze klanten kunnen draaiende kunnen houden. Otto’s Kantoorcentrum, Broeker Werf 14, Broek op Langedijk, telefoon 0226316011. Meer informatie: www.ottos.nl

Bij Otto’s alles in één oplossing. Flightdesk De Flightdesk van Drentea is elektrisch verstelbaar met een schuifbaar blad, organisatiegleuf voor tablet/mobiel en afsluitbare lade over de gehele breedte.

K ANTOOR- EN PROJECTINRICHTING • K ANTOORM ACHINES • ICT OPLOSSINGEN • PRINT- EN DOCUMENTOPLOSSINGEN • K ANTOORSUPPLIES

sinds 1876

OPENINGSTIJDEN:

ALGEMENE GEGEVENS:

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag:

Broeker Werf 14 1721 PC Broek op Langedijk (0226) 316 011 info @ ottos.nl

09.00 08.30 08.30 08.30 08.30 09.00

- 17.30 - 17.30 - 17.30 - 17.30 - 17.00 - 16.30

Kijk ook op ottos.nl

alles voor kantoor


Maart 2017

19

Vuur in de ketels van BioWarmteCentrale Purmerendse centrale stookt op houtsnippers Het vuur in alle vier de ketels van Stadsverwarming Purmerend (SVP) brandt. De nieuwe centrale is een feit, waarbij gestookt wordt op houtsnippers. Een energieneutraal alternatief. In de centrale wordt gestookt op houtsnippers uit terreinbeheer geleverd door Staatsbosbeheer. Dit is voor SVP een belangrijke stap op weg naar de levering van duurzame warmte. Met de centrale voorziet SVP haar 25.000 klanten namelijk voor 80 procent van groene warmte. De resterende 2 procent van de warmtebehoefte komt van gasgestookte hulpwarmtecentrales. SVP produceert sinds 1 juli 2014 zelf haar warmte met behulp van de BioWarmteCentrale (44 megawatt) en twee hulpwarmtecentrales. Door het gebruik van 100.000 ton biomassa (houtsnippers) spaart SVP op jaarbasis ruim 50.000 ton CO2 uit. Dit staat gelijk aan de CO2-reductie die wordt behaald met 800.000 zonnepanelen. De houtsnippers zijn een bijproduct uit het reguliere beheer van bos, natuur en landschap. Hout is een duurzame, hernieuwbare grondstof en CO2 neutraal. Bij verbranding van houtsnippers neemt

de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet toe. Bij de verbranding van aardgas, olie en steenkool gebeurt dit wel. Stadsverwarming Purmerend Als ketengeïntegreerd innovatief en duurzaam lokaal warmtebedrijf richt SVP zich op productie (‘BioWarmte’, van grijze naar groene energie), distributie (‘SlimNet’, verbeteren van het warmtenet) en consumptie (‘WarmteBewust’, gericht op energiebesparing). Staatsbosbeheer zet zich in voor een natuurlijke leefomgeving waarmee mensen zich verbonden voelen, die bescherming biedt aan waardevolle planten en dieren en waar plaats is voor beleving en benutting. Een deel van het hout dat vrijkomt uit beheer is niet geschikt voor producten als planken, balken, papier en spaanplaat. Dat deel krijgt bij Staatsbosbeheer het label energiehout. De toepassing van houtsnippers als groene energie is een maatschappelijke functie. Natuur geeft zo ook energie. Staatsbosbeheer werkt voor de leveringen aan SVP samen met andere terreinbeheerders en marktpartijen die houtsnippers produceren uit natuur en landschap.

Het vuur in alle vier de ketels van Stadsverwarming Purmerend (SVP) brandt. (Foto: Stadsverwarmingpurmerend.nl)

Het verticale ‘bos’ in Nanjing (Foto: aangeleverd)

Verticale ‘bos’ in Nanjing voorziet stad van zuurstof De Nanjing Towers in China zijn adembenemend mooi en ze geven élke dag 60 kg zuurstof aan de wereld. We weten allang, dat we meer groen willen. Vooral in steden waar het voorheen vooral grijzig was. In 2018 zijn deze verticale bossen, ontworpen door architect Stefano Boeri, als het goed is helemaal af. In de grootste toren komen kantoren, een museum,

een opleiding voor groene architectuur en een rooftop club. Het kleine gebouw wordt voorzien van een rooftop pool en hotel. De gebouwen zijn echte eyecatchers tussen de rest van de hoge gebouwen in de stad. Het zijn trouwens niet de eerste groene torens die Stefano heeft ontworpen. In Milaan staan al twee knappe exemplaren en in Zwitserland wordt er ook een gebouwd. Wanneer is Nederland aan de beurt?

Van duurzame inzetbaarheid naar leefvermogen Vandaag de dag is ‘duurzame inzetbaarheid’ hét item op de agenda van de HR-specialist en directie binnen organisaties. Daar waar duurzame inzetbaarheid zich focust op het werkvermogen van het personeel, spreekt Julien Pieterse, vitaliteitsspecialist en eigenaar van Vitalics, liever over leefvermogen. ”Het is belangrijk dat iemand zo prettig en optimaal mogelijk door het leven kan gaan, zowel in werk als in privé. Werk is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van ons leefvermogen. Werknemers die goed in het leven staan

en die mentaal en fysiek fit zijn, zijn ook productieve(re) werknemers“, aldus Julien. Werkgevers die het leefvermogen van het personeel verhogen, ervaren een beter werkklimaat en een verhoogde productie. Hoe verhoog je dan het leefvermogen? Het gaat in eerste instantie om het leggen van de basis: het versterken van de mentale en fysieke fitheid. Alleen als die basis er is kun je het maximale uit het leven halen. Mensen die fysiek en mentaal fit zijn, zijn minder vaak ziek en blijken beter bestand tegen werkdruk en stress. Ze zijn positiever, communice-

ren beter en leveren betere prestaties. Factoren die bijdragen aan het leefvermogen en de werkresultaten zijn, naast de mentale en fysieke fitheid, bijvoorbeeld: de werkomgeving, persoonlijke ontwikkelings-/groeimogelijkheden, salaris en het werkplezier. Werknemers met een goed leefvermogen hebben een goede balans tussen werk en privé en voelen zich prettig over hun werk, ook als ze thuis zijn. Met zijn bedrijf Vitalics helpt Julien ondernemingen aan een gezonde bedrijfscultuur. “Allereerst zorgen we ervoor dat werknemers fysiek fit(ter) worden. Daar-

naast geven we trainingen en workshops op het gebied van leefstijlvraagstukken: stress, time management, de balans tussen werk en privé. Belangrijke aspecten van zo’n gezonde bedrijfscultuur zijn fitheid, werkplezier, ontwikkeling, goed management, gezondheid, gedeelde visie en communicatie. Daarmee wordt de basis gelegd voor een gezonde organisatie. En daarvan profiteert zowel de werknemer als de werkgever.” Voor meer informatie zie www.vitalics.nl, mail julien@vitalics.nl en/of bel 06 – 81 83 57 96.


02

Maart 2017

Advertorial

Hand Horeca: het ‘recept’ voor uw totale horeca-inrichting In de kop van Noord-Holland ben je aan het goede adres als het gaat om inrichting voor de horeca. Bij Hand Horeca hebben ze werkelijk alles wat je nodig hebt. De eigen slogan dekt de lading wat dat betreft misschien nog het best: ‘Het ‘recept’ voor uw totale horeca inrichting’.

Hand Horeca is een uniek bedrijf. En niet alleen vanwege het bijzonder uitgebreide assortiment. Want waar kun je nog een onderneming vinden waar twee vaders en twee zoons aan het roer staan? “Dat is bijzonder’’, geeft Sebastiaan toe. Het bedrijf wordt gerund door de vaders Nico Hand en Jan Niemeijer met hun zoons Sebastiaan Hand en Richard Niemeijer. ,,We hebben allemaal die no-nonsense mentaliteit, en korte lijnen. Klanten praten gewoon rechtstreeks met ons en worden meestal van A tot Z begeleid door dezelfde persoon.’’ Prachtige showroom Ooit begon Hand Horeca als occasionbedrijf, vertelt Richard. “Maar inmiddels zijn we uitgegroeid tot de grootste Noord-Hollandse leverancier op het gebied van totale grootkeuken techniek en meubilair. Altijd op dezelfde plek, in ‘t Veld.’’ Daar staat nu een prachtige showroom waar de klanten nog daadwerkelijk kunnen bekijken wat ze eventueel willen aanschaffen. “Dat vinden we een mooie meerwaarde buiten het verkopen van ons aanbod via het internet.’’ Zo groeide het bedrijf uit tot de grootste in zijn soort in Noord-Holland. En wie de website www.handhoreca.nl bekijkt, zal dat niet verrassen. Het aanbod is enorm. Van een dienblad tot combi-steamers; alles met de laagste prijsgarantie van Hand Horeca. “De vaatwassers, steamers en koelingen zijn momenteel het meest verkocht’’, stelt Nico.

vice. We hebben niet voor niets een landelijk dekkend servicenetwerk. Kijk, iedereen kan een koeling verkopen, maar het is ook belangrijk dat je daarna service krijgt als er eens iets aan de hand is.’’ De visie van Hand Horeca zegt wat dat betreft alles. “Vreugde over de lage prijs is al lang verdwenen als ergernis over slechte kwaliteit voortduurt. Bij Hand Horeca staan we voor betaalbare kwaliteit.’’

“Dat zijn dingen die je echt nodig hebt als je onderneming in de horeca begint. Maar wij zijn er absoluut ook voor de particulier. Elk project is bij ons realiseerbaar tegen elk budget en we proberen dat passend op maat te doen.’’ Contact met de klant Dat Hand Horeca zo groot is, gaat niet ten koste van het persoonlijk aspect. “Juist niet’’, vindt Jan. “Dat contact met de klant vinden we enorm belangrijk. Wij kennen elke klant, zij kennen ons ook. Dat is voor ons een meerwaarde. Net als de after sales en ser-

Informatie: Hand Horeca, Rijdersstraat 136, 1735 GG ‘t Veld, www.handhoreca.nl

Van een dienblad tot combi-steamers; alles met de laagste prijsgarantie van Hand Horeca.

VA K B E U RS VO O R H O R EC A P RO F ES S I O N A L S

.

G R AT I S E N T R E E

Sebastiaan Hand en Richard Niemeijer. (Foto’s aangeleverd)

.

G R AT I S PA R K E R E N

Medio maart valt bij elke horecaondernemer in Noord-Holland een persoonlijke uitnodiging op de mat samen met onze beurskrant. Kijk voor meer informatie op onze website www.nhh-beurs.nl

De meest gastvrije horecabeurs van Noord-Holland!


20

INRETAIL

Maart 2017

column Onbewust onbekwaam Stem Rudmer Heerema (VVD) Zo’n politieke kop boven een column in NH Zaken heeft wel iets broeierigs, vind ik zelf. Een ondernemer én columnist die in het grootse businessblad van Noord-Holland boven het Noorzeekanaal openlijk steun vraagt om op een kandidaat van de VVD te gaan stemmen. Heeft die columnist zelf politieke aspiraties of wellicht binding met die partij in de Tweede kamer? In juli 2016 sloten 55 kleding- en textielbedrijven zich aan bij het Convenant Duurzame Kleding aan, waar ook minister Ploumen

Nee, maar de eerlijkheid gebied mij wel om u te verklappen, dat ik ruim een kwart eeuw lid ben geweest van dezelfde partij als Rudmer Heerema. Tien jaar geleden heb ik mijn lidmaatschap keurig ingeleverd bij de VVD, omdat ik te vaak mijn mening moest bijstellen om op dezelfde golflengte van de partij te kunnen blijven. Daarnaast is het ook redelijk comfortabel om als stukjesschrijver niet direct politiek gebonden te zijn. Daartegenover staat wel weer dat mijn politieke denkbeelden de laste jaren niet extreem zijn veranderd en dat ik dus op 15 maart wel op één van liberale partijen ga stemmen. Althans, als die partij een redelijke kans maakt om in de Tweede Kamer te komen. Tot zo ver mijn politieke COMING OUT. Vanwaar dan mijn ‘opruiende’ titel boven deze column? Simpel! Onze regio verdient in de landelijke politiek een broodnodige regionale vertegenwoordiging. Ons economische gebied is echt zwaar ondervertegenwoordigd op de verschillende kandidatenlijsten van de 31 politieke partijen, terwijl de uitdagingen voor onze regio talrijk zijn. Kan onze innovatieve agribusiness ook in de toekomst door ontwikkelen, rijden er straks ook nog regelmatig intercitytreinen naar ons deel van de Randstad en gaat de regio echt profiteren van windenergie op zee en hoe gaan we dat verantwoord toepassen? Het zijn allemaal belangrijke regionale vragen waar de landelijke politiek grote invloed op heeft. Alkmaarder Rudmer Heerema (39) woont en leeft in het hart van onze provincie en weet inmiddels precies hoe de hazen lopen in de Haagse politieke wandelgangen. Rudmer is woordvoerder voor de onderdelen Sport en Economische Zaken. Hij zit dus redelijk dicht bij het vuur en heeft de juiste ingangen bij de ministeries die belangrijk zijn voor de sportieve en zakelijke ontwikkelingen in onze provincie.

en INretail hun handtekeningen onder plaatsten. (Foto: Dirk Hol)

Duurzaam wint, straks voelt Het is een Op een bewuste manier ondernemen en écht nadenken over je aanbod, dat is één ding. Het verhaal achter het merk vervolgens kunnen overbrengen op je medewerkers en klanten, dat is een tweede. Modewinkels Nukuhiva uit Amsterdam heeft er de Storytelling Award mee gewonnen.

kledingzaak Nukuhiva in Utrecht op te zetten. Met Nukuhiva laat Floortje zien, dat eerlijke en duurzame kleding ook fashionable is. Merkwaarde Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een onderscheidende merkwaarde geworden. Met geitenwollen sokken en suffigheid heeft het al lang niets meer te maken. Nukuhiva is het levende voorbeeld van stoer, sportief of elegant. En steeds

Retailstemwijzer Politieke partijen profileren zich in verkiezingstijd als je beste vriend.

Maar klopt dat wel? INretail scande alle beloften met een retailondernemersbril.

Wie belooft te werken aan ‘minder’, ‘meer’ en ‘beter’, zoals INretail voor haar leden doet?

Zeer positief Positief

Retailstemwijzer

Risico Groot risico

Wat schrijven politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s?

Negatief Geen toelichting in partijprogramma

VVD

PVDA

SP

CDA

PVV

D66

CU

GL

SGP

50PLUS

PvdD

Meer duidelijkheid over besteedbaar inkomen door simpele belastingen en toeslagen Meer ruimte om te ondernemen en simpeler regels

Rudmer Heerema staat op dit moment op plaats 40 van de kandidatenlijst voor de VVD. Op basis van het huidige aantal Kamerzetels een verkiesbare plek, maar volgens de laatste peiling van Maurice de Hond wordt het toch wel krappe sokken voor Rudmer. Om te voorkomen dat Rudmer Heerema verloren gaat als pleitbezorger van de Noord-Hollandse economische belangen verdient hij onze voorkeurstem. Als 16.000 mensen het hokje 40 van Rudmer Heerema (VVD) ROOD maken hebben wij ook de komende vier jaar de sympathieke Alkmaarder voor ons in Den Haag zitten.

Meer mogelijkheden voor bedrijfsfinanciering

Rob van de Pas

Beter opgeleid personeel

Senior trainer - coach r.vandepas@kennethsmit.com

In de winkel van Floortje Dessing, Nukuhiva, vind je alleen merken, die duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vinden. Wanneer Floortje het boek ‘100 Wereldplekken die je gezien moet hebben’ uitbrengt, besluit ze dat ze met de opbrengst ervan iets goeds wil doen. Het boek wordt een succes en een groot deel van de winst doneert ze aan een schoolproject in Oeganda. Met het geld dat overblijft, besluit ze de fairtrade

Meer verantwoord ondernemen door stimuleren en niet reguleren Minder werkgeverlasten zorgt voor meer werkgelegenheid Minder BTW Minder lokale belastingen en betere verdeling Minder werkgeverlasten bij ziekte Minder winkelcriminaliteit Beter ontslagrecht Betere winkelgebieden Beter betaalbaar betalingsverkeer Betere regels voor familiebedrijven en bedrijfsopvolging in de detailhandel

Arbeidsvoorwaarden gelden voor iedereen in de branche INretail maakt ondernemen makkelijker.


INRETAIL

I N R E TA I L INretail is de grootste brancheorganisatie in retail non-food. We lobbyen om ondernemen makkelijker te maken. Onze retailprofessionals ondersteunen en adviseren

Maart 2017

21

Jorge van Vliet INretail Regioadviseur Noord-Holland/Friesland jvvliet@inretail.nl

over cao, bedrijfsvoering, juridische kwesties en marktontwikkelingen. Daarnaast helpen wij ondernemers voor te bereiden op de toekomst van het retaillandschap.

kleding nog beter kwestie van tijd vaker zetten winkelconcepten, vooruitstrevende leveranciers en merken met lef de standaard op duurzaam. Veel consumenten nemen ‘duurzaam’ nog niet echt mee in alle afwegingen voor ze tot een aankoop overgaan. Maar toch groeit het duurzaamheidsbesef. En zeker bij jongeren. Steeds meer mensen denken na over duurzame producten voor een eerlijke prijs. Daarmee gaan we naar een periode toe dat het ook opvalt als ondernemers helemaal (nog) niets met duurzaam doen. Het is een kwestie van tijd.

INretail vindt duurzaamheid belangrijk. Het is een uitdagend thema om mee om te gaan in de internationale modeketen. In juli 2016 sloten 55 kledingen textielbedrijven zich aan bij het Convenant Duurzame Kleding aan, waar ook minister Ploumen en INretail hun handtekeningen onder plaatsten. Er zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de productie-, arbeids-, en milieuomstandigheden in productielanden. Straks voelt kleding nog beter.

Woonwinkels fors meer omzet in 2016 Woonwinkels hebben in het laatste kwartaal van 2016 uitstekende omzetten gerealiseerd. De omzet was gemiddeld 8,3% hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het zorgde voor een extra impuls voor de totale omzetgroei over 2016. Die is 7,4% hoger dan in 2015. INretail verwacht in 2017 een gemiddelde omzetgroei van 5%. De woonwinkels profiteren mee van de dynamiek op de woningmarkt en het positieve consumentenvertrouwen. Het MKB zag de omzet in 2016 met 5,2% stijgen en het grootwinkelbedrijf met 10,7%. Veel ketens zijn actief in het midden- en laagsegment en juist dit prijsniveau toont de sterkste omzetgroei. Ondernemingen met een duidelijke strategie vergroten hun kansen om beter dan de markt te presteren. “Het komt aan op onderscheidend vermogen”, aldus branchemanager Bert-Jan van der Stelt. “Dat kan met een bijzondere collectie en aantrekkelijk winkelbeeld dat ook online getoond wordt, maar ook door gebruik te maken van formules en verkoopconcepten die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld en de focus te richten op een specifieke doelgroep.”

Winkels in de grote steden in de Randstand profiteren van hun vestigingsplaats. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag was de gemiddelde omzetstijging van woonwinkels met 13,5% fors hoger dan het landelijke gemiddelde. In de omliggende regio’s rond deze steden bleef de omzet juist onder het landelijke gemiddelde. Gemengde zaken zagen hun omzet in het vierde kwartaal met 12,8% stijgen en in heel 2016 zelfs 15%. Tot deze categorie behoren bijvoorbeeld woninginrichters met een gemengd assortiment en woonwarenhuisketens. Verkopers van woningtextiel konden in de laatste drie maanden van vorig jaar 9,2% meer omzet bijschrijven. De gemiddelde omzetgroei over heel 2016 is 8%. Ondernemers met slaapspeciaalzaken noteerden 5,8% omzetgroei in kwartaal vier, terwijl de omzet over het hele vorige jaar met gemiddeld 8,5% steeg. Keukenspeciaalzaken realiseerden een omzetgroei van 10,2% in het laatste kwartaal en kunnen een terugblikken op een gemiddelde omzetgroei van 7,2% over heel 2016. De omzet van meubelspeciaalzaken steeg met 4,5% en over heel 2016 met 4,9%.

In de winkel van Floortje Dessing, Nukuhiva, vind je alleen merken, die duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vinden. (Foto: aangeleverd)

tuinontwerp | aanleg | onderhoud

groenmeesters, meesterlijk groen

072 - 57 57 120


22

Maart 2017

Rodi Rotatiedruk in Diemen schoonste drukkerij van Nederland

Be innovative, be green, print waterless

Alles wat met duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft te maken, is part of our business. Be innovative, be green, print waterless”, vertelt Dick Ranzijn jr., nazaat van de bedrijfsoprichter en technisch directeur van Rodi. Het van oorsprong in Broek op Langedijk gestarte mediaconcern heeft in Rodi Rotatiedruk in Diemen haar strategisch perfect gelegen druktechnisch epicentrum, dat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Van daaruit worden via de schone en nauwelijks milieubelastende waterloze Cortina drukpers zes dagen per week 70.000 kranten per uur per uitgang en rond de vier miljoen kranten per week gedrukt; 25 eigen huis-aan-huis titels en tientallen kranten van externe opdrachtgevers. Ranzijn: “We zijn toonaangevend in kwalitatief hoogwaardig rotatiedrukwerk - haarscherp en milieubewust - en waren pionier in print door de aanschaf van de waterloze drukpers als eerste ter wereld in 2005. Vanaf dat moment drukken we eigenlijk al milieubewust. Geen vervuild afvalwater meer en ook veel minder papierafval.”

Voorbeelden geeft Ranzijn graag. “De certificering ISO 14001 is belangrijk. Wat maakt ons een ‘schone drukker’? Inktafval is er nauwelijks, omdat er geen kleuren meer worden gemengd. Die techniek is bij ons zo verbeterd. We werken met recyclebare containers, inktresten worden in onze 1000 kilo containers her- en bijgevuld.” Milieuvriendelijk Een revolutionair procedé is de vervanging van wasdoeken. Qualitymanager Martijn Sterk vertelt samenvattend: “De drukstraat is bijzonder milieuvriendelijk. Van digitaal aanleveren tot eindproduct. Ontwikkelaar, fixeer zijn uit het grijze verleden. We werken nu met siliconenplaten en we sturen aan op een procesloze chemische werkwijze.” Als het papierverbruik ter sprake komt, heeft Sterk een verantwoorde uitleg. “Voor al het drukwerk heeft Rodi Rotatiedruk jaarlijks 600.000.000 m2 papier nodig. Europese bossen groeien met 1.500 voetbalvelden per dag. De Europese papierindustrie draagt bij aan het behoud en de groei van het bos. Voor elke gebruikte boom worden door onze papierfabrikant twee nieuwe exemplaren terug geplant. Vermeldenswaardig is, dat papier voor nieuwe kranten voor 83%

uit oud papier en karton, 2% uit productiestoffen en 15% uit verse houtvezels bestaat. De 15% houtvezels zijn volledig afkomstig uit een FSC gecertificeerd bos.” Print waterless Bijzonder om te vermelden is, dat Rodi Rotatiedruk ‘ambassadeur’ is van het project Stofwisseling. Het gaat daarbij om het controleren van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de grafiemedia en is een initiatief van KVGO, ZSO, FNV Media & Cultuur, CNV Vakmensen en de Unie. Sterk: “Belangrijk. De initiatiefnemers van Stofwisseling willen de bewustwording vergroten over eventueel gevaarlijke stoffen in de branche. Dat is bij ons overigens geen issue. Ons credo is en blijft: be innovative, be green, print waterless.“ Rodi Rotatiedruk Visseringweg 40 1112 AT Diemen Postbus 150 1723 ZK Noord Scharwoude (020) 398 08 08 rotatiedruk@rodi.nl www.rodirotatiedruk.nl


Maart 2017

23

Westfries Ondernemersgala Seed Processing Enkhuizen, Stumpel en Social Blue winnaars REGIO - De 26e editie van het Westfries Ondernemers-gala was een groot succes. Onder het toeziend oog van honderden Westfriese ondernemers won Seed Processing uit Enkhuizen de Rabobank West-Friesland Méér prijs, werd Social Blue uit Hoorn winnaar van de WBG Runner Up prijs en ging het Hoornse familiebedrijf Stumpel er met de felbegeerde Van der Valk Retail Publieksprijs vandoor.

Het Westfries Ondernemersgala is in 1992 voor het eerst georganiseerd door de toenmalige BedrijfsRegio Westfriesland. Inmiddels is het gala ondergebracht in een aparte stichting en wordt jaarlijks ondernemend Westfriesland geëerd en treffen ondernemers en bestuurders elkaar in een goede ambiance. Stichting Ondernemersgala Westfriesland is een samenwerkingsverband tussen de zeven Westfriese gemeenten en het Westfriese bedrijfsleven. Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van deze groepen en kent een gevarieerde samenstelling.

Donderdag 9 februari werd in schouwburg Het Park de 26e editie van het Westfries Ondernemersgala gehouden. Sprekers tijdens het gala waren Daan Roosegaarde, Urgert & Van Deudekom en de presentatie van de avond was in handen van Rens de Jong. Het 26e Ondernemersgala en het Gala Diner vooraf in Van der Valk waren een enorm succes. De volgende editie staat gepland voor donderdag 8 februari 2018. De winnaars zijn bekend. (foto: www.westfriesondernemersgala.nl)

Noord-Hollands bedrijfsleven staat voor dé Uitdaging ‘Maatschappelijk betrokken ondernemers kunnen steentje bijdragen’ “Uitdagingen zijn voor de meesten van ons nodig. We menen dat door het ontbreken ervan onze geest dom en zwaar zou worden en daarom zijn we afhankelijk van een uitdaging, een ervaring, om ons meer opwinding te geven, meer intensiteit; ter scherping van onze geest.” Deze woorden van Krishnamurti, een Indiase spiritueel leraar (1895-1986), zouden de inspiratiebron kunnen zijn voor de aanjagers van zes NoordsHollandse uitdagingen: Bas Husslage (Zaanse Uitdaging), Renate van der Laan (West-Friese Uitdaging en Schager Uitdaging), Ivo de Block (Helderse en Hollands Kroonse Uitdaging) en Agnes Bak (Waterlandse Uitdaging). “Wij willen het Noord-Hollandse bedrijfsleven enthousiasmeren. Social Return On Investment, iets teruggeven aan de samenleving, is net als duurzaam inkopen een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijk betrokken ondernemen. Door duurzaam in te kopen en daarbij social return te realiseren, kunnen bedrijven een steentje bijdragen aan een florerend Noord-Hollands bedrijfslevenklimaat”, opent Bas Husslage. Renate van der Laan voegt er ter verduidelijking aan toe: “Door een structurele samenwerking met een

groep mensen uit het bedrijfsleven - de Matchgroep - bouwt de Uitdaging bruggen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De mensen in de Matchgroep noemen we ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’. De ‘oude rotten’ zijn ervaren ondernemers/werkgevers, die beschikken over een groot gevarieerd netwerk en ze zijn bereid dit netwerk open te stellen. De ‘jonge honden’ vinden het leuk om zaken tot stand te brengen.” Agnes Bak vindt een brug slaan tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties belangrijk. “Tijdens de beursvloeren melden zich vraag en aanbod, vragers en aanbieders. Het is fantastisch als je ziet, dat bedrijven en (non-profit) organisaties succesvol met elkaar in contact worden gebracht.” Ivo de Block noemt en roemt het gesloten beurzen circuit. “We stimuleren bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen. Door menskracht, middelen en materialen beschikbaar te stellen, draagt het bedrijfsleven bij aan maatschappelijk betrokken ondernemen.” De Uitdaging brengt bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen met als doel om uiteenlopende vraagstukken op te lossen. De Uitdaging is

in dat opzicht simpelweg een bemiddelingsbureau tussen vragen vanuit het maatschappelijk veld omtrent materialen (spullen), middelen (media) en menskracht (kennis, kunde) en aanbod bij bedrijven. Andersom kan natuurlijk ook. Bedrijven die hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven, wenden zich nu al tot de Uitdaging. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maat-

schappelijk veld gezocht. Meer informatie over de Uitdaging: Agnes Bak, tel. 06-23603900. De aanjagers van zes Noords-Hollandse uitdagingen: v.l.n.r. Bas Husslage (Zaanse Uitdaging), Renate van der Laan (West-Friese Uitdaging en Schager Uitdaging), Ivo de Block (Helderse en Hollands Kroonse Uitdaging) en Agnes Bak (Waterlandse Uitdaging). (Foto: Els Broers - Kekke Kiek)


24

ONTWIKKELINGSBEDRIJF

Maart 2017

column Wind op zee belangrijk voor Den Helder Werkgelegenheid behouden Met een diepzeehaven, een luchthaven en uiterst innovatief en toegerust bedrijfsleven heeft Den Helder zich altijd goed kunnen positioneren als de Nederlandse hoofdstad van olie en gas op de Noordzee. Den Helder heeft een bijzondere positie in de markt vanwege een fijnmazig en sterk logistiek netwerk, kennis en ervaring op het gebied van onderhoud en duurzame technieken op zee en belangrijke kennisinstituten zoals NIOZ, ECN en Imares. Toch is dit beeld van Den Helder nog lang niet overal doorgedrongen. Velen associëren Den Helder louter met de marinehaven en de TESO boot naar Texel. Dat is de reden dat overheid, ondernemers, onderzoek en onderwijs de handen ineen hebben geslagen. Ze zijn aan de slag gegaan met het merk ‘North Sea Energy Gateway’ om daarmee de (internationale)markt op te gaan. Dit onder het motto: Our service-driven vision, entrepreneurial spirit and strategic position is your ideal Gateway to the North Sea.

Kennisinstituut biomassa Energy Innovation Programma wordt uitgevoerd Het Ministerie van Economische Zaken heeft In het kader van beleid voor energie en duurzaamheid een subsidie verleend voor het kennis- en bedrijvencluster InVesta (Institute for Valorisation and Expertise in Themochemistry Alkmaar).

Het programma wordt uitgevoerd vanaf september 2017. InVesta wordt in Alkmaar gerealiseerd op het Energy Innovation Park. De provincie NoordHolland heeft een bijdrage geleverd van 960.000 euro. InVesta faciliteert organisaties en bedrijven, die met demonstratieinstallaties praktijkonderzoek doen naar innovatieve, nog niet marktrijpe technologieën voor de voorbehandeling en vergassing van biomassa. Met biomassavergassing wordt groen gas geproduceerd door middel van verhitting van biomassa: materiaal dat oorspronkelijk organisch is, zoals snoeiafval, houtafval, groente, fruit- en tuinafval, olie en vet uit voeding, mest en gewassen voor bio-energie zoals koolzaad en suikerriet. De komst van het expertisecentrum levert minimaal 150 nieuwe banen op in de regio. Er is dan ook veel geld in het project gestoken. Het expertisecentrum ontleent haar bestaansrecht voor een groot deel aan de beschikking (€ 1.000.000,-) van het Ministerie van

De olie- en gasmarkt loopt terug. Daarmee is er automatisch een teruggang in de logistiek en het onderhoud van de platforms, met teruglopende werkgelegenheid als gevolg. De ontwikkelingen van wind op zee kunnen ervoor zorgen dat de werkgelegenheid in Den Helder ook op langere termijn behouden blijft. Daarbij helpt het niet dat de Rijksoverheid indertijd besloten heeft de windparken in een volgorde van zuid naar noord aan te leggen. Het meest nabije geplande park is Hollandse Kust Noord en dat komt pas in 2019 aan bod. Gemini ten noorden van Eemshaven en Borssele zijn inmiddels aanbesteed. Zichtbaar is nu, dat de Helderse bedrijven vanuit het hoofdkwartier Den Helder nu ook activiteiten vanuit het zuiden van het land en Eemshaven ontplooien. Daarmee is de positie van Den Helder als hoofdstad van het continentaal plat wel bevestigd, maar beter zou zijn als in een eerder stadium geïnvesteerd wordt in meer noordelijke windparken. Die kans doet zich voor nu minister Kamp heeft aangekondigd om nog voor de verkiezingen met een visie te komen voor de verdere uitrol van meer windparken op de Noordzee. Met de nu lopende acties positioneert niet alleen Den Helder zich stevig, maar zijn er ook goede mogelijkheden voor IJmuiden. North Sea Energy Gateway is zo een stevig begrip met talloze mogelijkheden voor innovatieve nieuwe werkgelegenheid in Noord-Holland.

Thijs Pennink Directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord

Economische Zaken voor de ontwikkeling van InVesta. De beschikking is een vervolg van de Green Deal die in 2016 werd ondertekend in aanwezigheid van 28 vertegenwoordigers uit de EU. Bijdrage leveren Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek van Provincie Noord-Holland: “De definitieve bijdrage van het Rijk is van essentieel belang voor de ontwikkeling van InVesta. De provincie NoordHolland ziet ook veel kansen voor het onderzoekscentrum en heeft daarom een bedrag van 960.000 euro beschikbaar gesteld. InVesta levert met de productie van groen gas niet alleen een belangrijke bijdrage aan de energietransitie, maar het centrum zorgt ook voor extra werkgelegenheid.” Doel van het programma in Alkmaar is om via biomassavergassing een bijdrage te leveren aan het versnellen van technologische ontwikkelingen die grootschalige commerciële productie van ‘syngas’, ‘groen gas’ en groene chemicaliën mogelijk maken. Ontwikkeling “Eén van de belangrijke vraagstukken waar Nederland voor staat in deze ‘gastransitie’ is de inzet van het bestaande gasleidingennetwerk voor het transport van de alternatieve bronnen van gas. Het groen opwekken van

Een biomassavergassing testopstelling bij ECN. Straks op InVesta. (Foto: Marco de Graaf)

Record aantal acquisitietrajecten voor Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord heeft in 2016 77 acquisitietrajecten in de regio begeleid, waarvan achttien internationaal.

Een record sinds de start in 2007. De aanwezigheid van onder meer het Microsoft datacenter en de bedrijven in Seed Valley zorgen hierbij in de regio voor een groeiende spin off. Het resultaat van het vorige kalenderjaar is de vestiging of uitbreiding van elf bedrijven, die in totaal goed zijn voor minstens 210 nieuwe directe arbeidsplaatsen. De acquisitietrajecten van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) betreffen voornamelijk grootschalige en soms langlopende investeringsca-

ses in energie, datacenters en agri & food. Voorbeelden van bedrijven zijn Syngenta, TAQA Energie, SevenSeas, Airblast, Gootjes Allplant SCW Systems, De Weel en Verver Export. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is convenantpartner van het NFIA en daarmee het aanspreekpunt in de regio voor buitenlandse investeringen. Directeur Thijs Pennink van Ontwikkelingsbedrijf NHN: “Wij werken samen met de andere regionale partners en het


NOORD-HOLLAND NOORD

Maart 2017

25

vergassing op Park vanaf september

Luchtfoto EIPA energie Alkmaar. (Foto: aangeleverd)

gas is een belangrijke ontwikkelrichting in deze ‘gastransitie’. In dat licht ben ik de afspraken in de Green Deal InVesta voor de ontwikkeling van het expertisecentrum biomassavergisting in Alkmaar aangegaan”, aldus directeur Energie en Omgeving Meindert Smallenbroek van het Ministerie van Economische Zaken. “Hiermee willen wij de industrialisatie van biomassavergassingstechnologie bewerkstelligen, waarmee in potentie 10 tot 100 miljoen m3 ‘groen gas’ in het Nederlandse gasnet kan worden geïnjecteerd in de periode 2020-2023. Daarnaast wordt in dezelfde periode in potentie 20.000 tot 200.000 ton co2besparing gerealiseerd.” Kansen “De kansen voor het biomassavergassingscluster zitten vooral in het ontwikkelen en industrialiseren van nieuwe technologieën en het realiseren van innovaties”, aldus Mark Overwijk van ECN. “Door kruisbestuivingen te faciliteren met het expertisecentrumkunnen nieuwe innovaties sneller naar de markt worden gebracht. Wij zijn in Nederland nu al wereldklasse op het gebied van vergassingstechnologie, maar als we kunnen aantonen dat deze technologie op grote schaal toepasbaar is, dan is het een interessant exportproduct.”

voor Alkmaar heel groot en zet ons nationaal en internationaal op de kaart. Het hoogwaardig onderzoek en de stap naar groen gas, groene chemie en groene brandstoffen maken Alkmaar klaar voor de toekomst”. Energy Innovation Park Regio Alkmaar is een uitermate geschikte locatie voor InVesta, vanwege de infrastructuur en vergunningsmogelijkheden van het Energy Innovation Park en bedrijventerrein Boekelermeer. Projectpartners TAQA, Energy Valley, Gemeente Alkmaar, Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Liander kunnen bogen op kennisintensieve bedrijven op gebied van energie, afval en verwerking van biomassa en op kennisinstellingen als ECN en Hogeschool Inholland in combinatie met Data Science Alkmaar (expertisecentrum voor big data) en Incubator duurzame energie IDEA. Gemeente Alkmaar speelt bij zowel InVesta als het Energy Innovation Park en Data Science Alkmaar een sterk faciliterende rol.

Wethouder duurzaamheid van de gemeente Alkmaar Jan Nagengast (CDA): “De betekenis van InVesta is

350 buitenlandse investeerders zorgden afgelopen jaar voor 11.398 extra

VERANTWOORDELIJK ONDERNEMEN

‘Heerhugowaard, samen ondernemen

de regio NHN in 2016 NFIA in het Invest in Holland Netwerk om buitenlandse investeerders actief aan te trekken en te begeleiden. Onze regio is zeer aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven, vanwege beschikbare ruimte, uitstekende logistiek en infrastructuur. We hebben het internationale bedrijfsleven met onze hoog-opgeleide work force en hoge mate van connectiviteit veel te bieden.”

nes account

banen in Nederland. Samen waren deze bedrijven goed voor 1,74 miljard euro aan investeringen in onze economie. Deze banen en investeringen zijn binnengehaald door de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) het agentschap voor buitenlandse investeringen van het Ministerie van Economische Zaken (EZ), in samenwerking met verschillende regionale partners zoals Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Al deze partijen werken samen in het ‘Invest in Holland Netwerk’.

Guus Verheijen, Managing Director Bravilor Bonamat Group

in de Stad van Kansen’ www.devaandel.nl

“Kwaliteit en design zijn kernwaarden die we ook via ons pand willen uitstralen. We proberen daarom van elke locatie iets bijzonders te maken. Reden waarom we een sprinklertank hebben omgebouwd tot een reuzen koffiezetapparaat. Een heuse ‘eyecatcher’ die door de burgemeester is onthuld. Over het verbeteren van de bereikbaarheid via de nieuwe Westfrisiaweg ben ik zeer te spreken. Een tip voor ondernemers die ook in de toekomst willen doorgroeien: koop voldoende grond.”

Kies uw locatie op bedrijventerrein De Vaandel! Voor meer informatie: neem contact op met mw. N. de Groot, telefoon 14072.


26

Maart 2017

De opslag van rollen staal bij Tata Steel in IJmuiden. (Foto: Rob van Esch)

Nieuwe opslaghal rollen staal bij Tata Steel Tata Steel gaat in IJmuiden een ultramoderne opslaghal voor rollen staal bouwen. Het staalbedrijf is inmiddels begonnen met de voorbereidingen. Met dit project is een investering van 18 miljoen euro gemoeid. Naar verwachting start de verzending van rollen staal uit de nieuwe hal in de eerste helft van 2018.

Bedrijfswagens & Trailer ervice BV

“De nieuwe hal stelt ons in staat om onze logistieke processen te optimaliseren en de kwaliteit van de leveringen aan onze klanten verder te verbeteren”, aldus Hans van den Berg, directeur van Tata Steel in IJmuiden. Op dit moment vindt een deel van de opslag van rollen gebeitst, koudgewalst en verzinkt staal plaats op externe locaties. Door een nieuwe hal te bouwen is externe opslag

niet langer nodig. Daarmee neemt de kans op beschadigingen tijdens transport af en kan er efficiënter worden gewerkt. De nieuwe hal heeft een capaciteit van 50 kiloton. De huidige opslaghal heeft een capaciteit van 25 kiloton. De hal krijgt een strategische locatie, vlakbij de Dompelverzinklijnen. In de hal kunnen vrachtwagens en treinen worden geladen met rollen staal. Bij de bouw van de hal wordt rekening gehouden met het belang van duurzaamheid. Zo worden de kranen in de hal uitgerust met een systeem dat bij het laten zakken van lading de vrijkomende energie opslaat, die vervolgens kan worden gebruikt voor het ophijsen van ladingen. De hal wordt zodanig ontworpen dat hij energieneutraal in het gebruik is.

Definitief naar duurzaam Kantelpunt is bereikt

Openingstijden Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 17.00 uur Zaterdag: 08.00 - 16.00 uur

Uw MAN dealer in Wognum en Beverwijk Verkoop van MAN en VW bedrijfswagens, lease, verhuur, APK reparatie en onderhoud aan bedrijfswagens & getrokken materieel, kranen en laadkleppen. Verkoop van banden. Dealer Trailer Partners. BTS Wognum

BTS Beverwijk

Overspoor 22

Buko Bedrijvenpark 2

1688 JG Wognum

1943 AG Beverwijk

www.bts-man.nl

Het kantelpunt naar duurzaam ondernemen is bereikt, ethiek keert terug in de boardroom en praatclubs zijn passé. Dat blijkt uit het MVO Trendrapport 2017, waarin de grootste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam ondernemen worden beschreven. “Koplopers uit het bedrijfsleven zijn het stadium van klankborden en overleggen voorbij, ze nemen actie”, zegt MVO Nederland-directeur Maria van der Heijden. “Bedrijven kijken daarbij niet alleen naar hun eigen ambities, maar toetsen hun plannen ook steeds vaker aan nationale of internationale duurzaamheidsafspraken.” Kantelpunten zijn volgens MVO binnen handbereik. In verschillende sectoren vindt een definitieve omslag naar duurzaam ondernemen plaats. In de energiesector en de voedingssector is de sneeuwbal al aan het rollen. Bedrijven

kunnen er niet omheen, dat consumenten zich steeds meer bezighouden met duurzaamheid. “Niet alleen de linkse, stedelijk elite wil meer weten van klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of groene economie. Duurzaamheid wordt een onderwerp bij de kapper, zelfs SBS6 maakt er nu tv-programma’s over”, schrijven de auteurs in het rapport. Samenhangend met de bewustere consument, is de terugkeer van ethiek in de boardroom. “Bedrijven nemen steeds vaker beslissingen op basis van morele argumenten in plaats van alleen op spreadsheets, businesscases en financiële doorrekeningen”, zegt Van der Heijden. “Het is voor bedrijven nu belangrijker dan ooit om duidelijk te maken waar ze voor staan. Volkswagen kreeg na Dieselgate het verwijt, dat de nationale trots van de Duitse industrie te grabbel gooiden. Met commerciële of technische smoezen kom je dan niet ver meer.”


RIJKSWATERSTAAT WEST-NEDERLAND NOORD

Rijkswaterstaat is gestart met onderhoud van de kust bij Callantsoog. Tussen strandpaal 12 ten noorden van strandopgang Abbestee en strandpaal 14 ten zuiden van strandpaviljoen De Strandtent spuiten baggerschepen over een lengte van twee kilometer 400.000 kubieke meter zand op het strand. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind maart klaar. Bezoekers kunnen tijdens de werkzaamheden op het strand en in zee recreëren. Het werkterrein is echter verboden gebied, vanwege gevaar voor drijfzand en rondrijdende bulldozers. Strandgasten kunnen het werkterrein aan de kant van de duinen passeren. Hondenbezitters moeten hun hond aangelijnd houden. Watersporters moeten een veilige afstand houden tot het baggerschip. De werkzaamheden gaan dag en nacht, zeven dagen per week door. Onderhoud voor de kust Bij Callantsoog wordt naast het onderhoud van het strand later dit jaar over diezelfde afstand van twee kilometer nog eens een miljoen kubieke meter zand op de zeebodem aangebracht, op

ongeveer een kilometer uit de kust. Op deze manier wordt de basiskustlijn hier het best op zijn plaats gehouden en blijft Callantsoog goed beschermd tegen de zee. Het zand wordt op grotere diepte dan normaal aangebracht. Hiermee onderzoekt Rijkswaterstaat of het zand zich op dezelfde manier verspreidt in vergelijking met het aanbrengen van zand dichter op de kust. Ook wordt onderzocht of deze aanleg invloed heeft op de levensduur van de strandsuppletie bij Callantsoog.

Maart 2017

27

Meer zand voor Callantsoog

Noodzaak kustonderhoud Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Doen we dat niet, dan raken we een groot deel van ons land kwijt aan de zee. En juist in dat deel wonen veel mensen en zijn veel bedrijven gevestigd. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/kustonderhoud of via de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat, tel. 0800-8002 (gratis).

Minister Schultz geeft startsein aanleg voor eerste energieneutrale snelweg in Nederland Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft 16 februari jongstleden met de Nuna Solar auto het officiële startsein gegeven voor de aanleg van de eerste energieneutrale snelweg van Nederland: de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost.

De weg wordt over een lengte van ruim dertien km verbreed naar vier rijstroken per rijrichting en voorziet door middel van zonnepanelen in zijn eigen energiebehoefte. Minister Schultz: ‘We zetten met deze eerste energieneutrale snelweg van Nederland een belangrijke stap in een grote ambitie. De snelweg bij Almere zal de eerste zijn, maar zeker niet de laatste. In 2030 moeten al onze

wegen, bruggen, tunnels en sluizen in hun eigen energiebehoefte voorzien. Met de verbreding van dit deel van de A6

Minister Schultz geeft het startsein voor de aanleg van de eerste energieneutrale snelweg van Nederland. (Foto: aangeleverd)

zorgen we ervoor, dat we de groei van het verkeer bij Almere kunnen opvangen. Door een deel van het traject lager aan te leggen en op- en afritten verder uit elkaar te leggen ontstaat er bovendien ruimte voor toekomstige gebiedsontwikkeling.” Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. De A6 tussen Amsterdam en Almere maakt hier onderdeel van uit. Door het toevoegen van twee extra rijstroken per rijrichting verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van het gebied. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot, door een goede inpassing van de weg in het landschap en het toepassen van diverse geluidsmaatregelen zoals geluid reducerend asfalt. Het werk

aan de A6 is klaar voordat de Floriade in 2022 van start gaat. De Floriade wordt aan beide zijden van de A6 aangelegd. In de aanbesteding heeft Rijkswaterstaat nadrukkelijk gestuurd op een zo laag mogelijke CO2-uitstoot tijdens de uitvoering van het project. Door slim gebruik te maken van grond en zand dat over is van andere wegwerkzaamheden en de aanvoer van bouwmateriaal per schip vindt er minder transport over de weg plaats. Door de werkwijze van de aannemer is er bovendien minder asfalt nodig en wordt er door recycling minder primaire grondstoffen gebruikt. Het project heeft eind vorig jaar als tender van het jaar een Europese prijs op het gebied van duurzaamheid gekregen; de Procura+ Award.


28

Maart 2017

Ford Transit Custom. (Foto: aangeleverd)

Bedrijfswagenshow Dekkerautogroep in Zwaag Eigentijds design en zeer lage operationele kosten Dekkerautogroep houdt 16, 17, 18 en 19 maart een grootse bedrijfswagenshow in en buiten de showroom. Locatie: De Factorij 65, Zwaag. “Op deze dagen hebben we superaanbiedingen”, laat een woordvoerder weten.

Sinds 1965 hebben talloze bedrijven de voorkeur gegeven aan de Ford Transit als de bedrijfswagen van hun keuze. Nu biedt een geheel nieuwe reeks Transitmodellen een toonaangevende laadcapaciteit, efficiënt brandstofverbruik, geavanceerde technologieën, eigentijds design en zeer lage operationele kosten. De Ford bedrijfswagens zijn er in vier solide en onderscheidende uitvoeringen. In toenemende volgorde van grootte: Transit Courier, Transit Connect, Transit Custom en Transit. Kennis en service Dekkerautogroep Ford Transit Centra heeft alle kennis en service op het gebied van bedrijfswagens onder één dak. Het bedrijf beschikt over een dek-

kend netwerk van gespecialiseerde Transit Centra binnen Noord-Holland. Dit zijn Ford bedrijfswagenvestigingen met alle kennis, service én ruime openingstijden voor ondernemers, gevestigd in Zaandam en Alkmaar. In het Transit Centrum adviseren intensief getrainde professionals de klant over het product, inclusief alle in- en opbouwmogelijkheden, financiering, aanpassingen, wetgeving en goedkeuringen. Ondernemers hebben er één aanspreekpunt voor sales én aftersales, zodat ze sneller en beter worden bediend en vinden er een ruime voorraad aan snel beschikbare bedrijfswagens. Privileges Voor maximale inzetbaarheid hanteren de Ford Transit Centra van Dekkerauto-

groep uitgebreide openingsuren en is de werkplaats ook op zaterdagen geopend voor reparaties en onderhoud. Daarnaast biedt het Transit Centrum een aantal andere privileges voor bedrijfswagenklanten: voorrangsboeking in de werkplaats, haal- en brengservice en gunstig geprijsd vervangend vervoer, in geval van pech: initiële diagnose, klantcontact en onderdelen bestellen binnen twee uur, grotere onderdelenvoorraad voor snellere vervanging/reparatie, showroom en werkplaats maximaal ingericht op bedrijfswagens. Meer informatie: www.dekkerautogroep.nl

DE ULTIEME VERDIENMODELLEN 3 JAAR 0% RENTE € 5.250 INRUILPREMIE

€ 3.000 INRUILPREMIE

€ 3.250 INRUILPREMIE

€ 2.250 INRUILPREMIE

BEDRIJFSAUTOSHOW BIJ VAN ZWIENEN HOORN VAN 23 T/M 25 MAART De Marowijne 51, Hoorn, Tel. (0229) 29 19 30 autobedrijfvanzwienen.nl/peugeot Aanbiedingen geldig tijdens de showdagen en niet i.c.m. andere acties. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specificaties, drukfouten voorbehouden. © 03-16


Maart 2017

column Leasen 2.0 Spannende tijd leasebranche De begin dit jaar veranderde fiscale bijtellingsregels kan het leaseautomodel wel eens flink op zijn kop gaan zetten. Alleen volledige elektrisch aangedreven auto’s komen nog in aanmerking voor een gunstige bijtelling (4%). Voor alle andere auto’s - dus ook plug-in hybrides - geldt nu een vast tarief van 22 procent. De zakelijk rijder komt in de toekomst, als hij of zij

aan een nieuwe auto toe is, voor een belangrijke keuze te staan: gewoon op de oude voet verder (leasen en bijtelling betalen), opteren voor private lease of de auto maar weer zelf kopen en de zakelijk gereden kilometers declareren. Dat het huidige model op termijn op de schop gaat, lijkt wel duidelijk. Leasen 2.0 ligt in het verschiet. Net als de leaserijder ontkomt ook de leasemaatschappij niet aan heroverwegen van hun businessmodel. Niet alleen gewijzigde fiscaliteit van de auto van de zaak vraagt om aanpassing, maar ook de veranderende mobiliteitsbehoefte gaat een niet onbelangrijke rol spelen. En dan zijn er nog de nieuwe IFRS (International Financial Reporting Standards) boekhoudregels, die invloed hebben. Dan hebben we het nog niets eens gehad over de zelfrijdende auto die op de langere termijn dramatische veranderingen teweeg zal brengen. Marchel Koops, directeur van autoleasemaatschappij Athlon, liet er onlangs op een bijeenkomst van Automotive Insiders zijn licht over schijnen. Hij ziet het leasemodel op de middellange termijn echt veranderen. Athlon is nu al veranderingen aan het doorvoeren en zal er over een jaar of vijf heel anders uitzien. ‘’Doen we dat niet, dan worden we de ‘Kodak’ van de leasemaatschappijen.” Op tijd wijzigingen doorvoeren en nieuwe leasemodellen lanceren is niet altijd even eenvoudig, omdat nieuwe producten juist in de opstartfase geld kosten. Wie dat echter niet doet, zet het voortbestaan van het bedrijf op het spel. Timing zal daarbij van doorslaggevend belang zijn, net als flexibiliteit en digitalisering. Wie de boot mist, kan de tent wel sluiten. Het wordt dus een spannende, maar ook interessante tijd voor de leasebranche en een tijd voor bezinning van de leaseautorijder. Wat de toekomst ons zal brengen, is nog moeilijk exact te voorspellen, maar dat private lease daarin een cruciale rol zal gaan spelen, lijkt zeker. Leasemaatschappijen zullen zich dus niet alleen op de zakelijke, maar ook op de particuliere rijder gaan richten.

Hans van Sunder Autojournalist HVS Publiciteit hvsunder@gmail.com

29

Op bedrijventerrein De Boekelermeer in Alkmaar heeft de Martin Schilder Groep een nagenoeg energie neutrale vestiging gebouwd. Deze Audi Experience krijgt onder meer warmte- en koude opslag, ruim 1000 zonnepanelen en voldoet aan de strengste milieueisen. De CO2-uitstoot gaat met 60 procent omlaag. Ook op het gebied van klantcontact en de werkplaats bevat de Alkmaarse Audi-vestiging veel innovaties. Zo kunnen klanten en relaties gebruik maken van vier flexwerkplekken en een boardroom. Op bedrijventerrein De Boekelermeer in Alkmaar heeft de Martin Schilder Groep een nagenoeg energie neutrale vestiging gebouwd. (Foto: aangeleverd)

Energie neutrale Audi Experience in Alkmaar vol innovaties Dankzij het gebruik van de zonnepanelen, warmte- en koude opslag in de grond (170 meter diep), hoogwaardige isolatie en led-verlichting hoeft het 2.400 vierkante meter grote complex niet met gas te worden gestookt. De zonnepanelen wekken jaarlijks 145.000 kWh aan stroom op. Dat is voldoende om 42 eengezinswoningen één jaar van stroom te voorzien. Vanwege de toename van het elektrisch rijden kiest de Martin Schilder Groep ook in de werkplaats voor duurzame innovaties. Algemeen directeur Ruud Schilder: “Ons pand krijgt de modernste technologie voor onder meer het opslaan en laden van energie, accu’s en hoogen laagspanning. Onze bedrijfsvoering verandert als gevolg van het elektrisch rijden ingrijpend en die ontwikkeling zie je terug in het gebouw.” Als het om duurzaamheid gaat staat de Alkmaarse Audi-vestiging volgens woordvoerder Ard van den Eijnde van Audi Nederland aan de top: “Duurzame successen kunnen alleen worden gerealiseerd door verantwoord te ondernemen. Het nieuwe Audi-onderkomen van de Martin Schilder Groep in Alkmaar is

daar een uitstekend voorbeeld van. Audi Alkmaar staat symbool voor energie neutraal en verantwoord ondernemen anno 2017 en getuigt van de wijze waarop Audi zijn duurzame strategie tot op regionaal niveau doorvoert.” Duurzaamheid De Boekelermeer in Alkmaar werd begin dit jaar mede vanwege de vele aandacht voor duurzaamheid en energie-innovaties uitgeroepen tot het beste bedrijventerrein van Nederland. De positieve uitstraling van het gebied zal door het Audiproject van de Martin Schilder Groep verder worden versterkt. Recent verwierf het bedrijf het officiële certificaat Erkend Duurzaam Plus van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit. Met dit certificaat voldoet de Martin Schilder Groep aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Die vereist onder meer een 20 procent lager Europees energieverbruik in 2020. Verder zijn er vernieuwingen doorgevoerd in het contact met de klant. Schilder: “We krijgen een ruim bemeten klantzone. Wachtende klanten kunnen gebruik maken van de flexibele werkplekken, die uitkijken

over de werkplaats. Of zij kunnen met relaties vergaderen in een boardroom. Het aanschaffen van een Audi gebeurt op een nieuwe manier. Zo beschikken we over een speciaal ontworpen ruimte (Customer Private Lounge), waar klanten aan de hand van de laatste technologische ontwikkelingen hun eigen auto samenstellen en digitaal kunnen ervaren. Op die manier maken ze tot in de kleinste details kennis met hun Audi. Tevens biedt de Audi-vestiging ruimte voor een shop-in-shop concept, speciaal voor bedrijven die hun producten en diensten aan klanten van de Martin Schilder Groep willen aanbieden.” Martin Schilder Groep is in tachtig jaar uitgegroeid tot een omvangrijk bedrijf binnen de automotive. Naast verkoop en onderhoud van de merken Audi, SEAT, ŠKODA, FIAT en Volkswagen biedt de Martin Schilder Groep een totaalpakket aan diensten, zoals fleetsales, leasing, autoverhuur, schadeherstel, bedrijfswageninrichting, financiering, verzekering en takel- en bergingsdiensten. Het bedrijf heeft vestigingen in Alkmaar, Bergen, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Schagen, Den Helder en Heerhugowaard.

De titel ‘Zakenauto van het Jaar’ gaan dit jaar naar de Volvo XC90 en de Mercedes-Benz Vito De Mini Clubman is uitgeroepen tot ‘Beste Nieuwkomer’. De jury van de Zakenauto van het Jaar-verkiezing bestaat uit directieleden van grote leasemaatschappijen in Nederland, vertegenwoordigers van grote fleetowners, lease-experts en autojournalisten. Volgens de jury is de Volvo XC90 met recht een businessclass auto. De Zweedse SUV maakte meteen al na zijn lancering veel los bij leaserijders en fleetowners. Mede door de gunstige prijspolitiek van Volvo blijft de belangstelling voor het model groot, is in het rapport te lezen. De jury waardeert ook de trouwe dealers en de efficiënt uitgerolde automatisering binnen

de organisatie. Als runner-up in de Zakenauto van het Jaar 2017-verkiezing eindigde de elektrische Tesla Model S. De derde plaats

ging naar de Volkswagen Passat. Vorig jaar won de Mercedes-Benz C-Klasse.


Maart 2017

03

Volhoudbaarheid Duurzaam bedrijfsleven en maatschappelijk verantwoord ondernemen In Zuid-Afrika hebben ze een mooier woord voor duurzaamheid, dat mij bovendien meer aanspreekt, namelijk ‘volhoudbaarheid’. Het zegt mij, dat de productie of dienst op lange termijn volte-houden moet zijn. Een prachtig woord en daarom gebruik ik het vaak.

Nico Verduin, Voorzitter LTO Noord regio West

“ dat de

productie of dienst op lange termijn vol-te-houden moet zijn

Als boer, maar ook als bestuurder, ben ik al lang bezig met dit onderwerp. Ten eerste omdat dit in onze agrarische traditie zit. Zo’n 98% van onze bedrijven zijn familiebedrijven die vaak al generaties worden doorgegeven. Volgens onderzoek van Nyenrode in 2015 is een kenmerk van familiebedrijven, dat ze veel vaker dan andere bedrijven een lange termijn oriëntatie hebben. Bovendien hebben ze een betere reputatie. Het thema voor deze nhzaken is ‘Duurzaam bedrijfsleven en maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Als begin twintiger kwam ik met dit onderwerp in aanraking op een marketingopleiding toen een docent ons de ‘3 R-en’ van de marketing toelichtte. Volgens dit model van ‘Reputatie Relatie Ruil’ zijn transparantie en lange termijn denken basis-

voorwaarden van het zaken doen. Ik moet daar nog vaak aan denken, omdat ze actueler zijn dan ooit. Maar wat zijn nu de lange termijn vragen van de markt en maatschappij waar wij ons op dienen te richten? Dat zijn voor de land- en tuinbouw volgens mij vier punten. De mondiale voedselproductie moet meegroeien met de wereldbevol-

De mondiale voedselproductie moet meegroeien

Nederland gaat natuurlijk de hele wereld niet voeden, maar is op alle vier genoemde thema’s gidsland in de wereld. Van overal komen delegaties op bezoek en vele adviseurs en bedrijven trekken over de wereld om onze producten, productiesystemen, kennis en kunde te delen. Tenslotte heb ik een vraag aan u: welke hoofdpunten zijn leidend voor uw sector in de komende decennia? En als u dat in beeld heeft, hoe staat uw bedrijf ervoor wat betreft de ‘volhoudbaarheid’? Nico Verduin Voorzitter LTO Noord regio West Twitter: @NicoVerduin

king. Die gaat van ruim zeven miljard mensen nu naar circa negen miljard in 2050. Daarnaast het onderwerp milieu en klimaat, dat vooral eisen gaat stellen aan efficiënt gebruik van grondstoffen en een lage ‘CO2-footprint’ per eenheid product. Ook het behouden van voldoende zoet water voor mens, plant en dier is een thema. Tenslotte, misschien wel de belangrijkste, jonge boeren en boerinnen die op het platteland willen blijven om voedsel en groen te produceren in plaats van naar de stad te trekken.

Colofon Uitgevers Rodi Media Broeker Werf 8 1721 PC Broek op Langedijk Telefoon 0226-333311 E-mail verkoopnhzaken@rodi.nl Internet www.rodimedia.nl Elma Media bv Keizelbos 1 1721 PJ Broek op Langedijk Telefoon 0226-331600 E-mail nhzaken@elma.nl Internet www.elma.nl Bladmanager Niels Ackermans

Hoofdredactie Donald Esser Redactie en fotografie Joke Bos, Jeroen Vos, Vincent de Vries Broeker Werf 8 1721 PC Broek op Langedijk Telefoon 0226-333311 E-mail: redactienhzaken@rodi.nl Advertenties Elma Media bv 0226-331600 Rodi Media 0226-333311 Verschijningsdata 2017 Week 16, 25, 36, 43, 49

Partners van nhzaken

Holland boven Amsterdam

Druk Rodi Rotatiedruk Visseringweg 40 1121 AT Diemen Telefoon 020-398 0808

Thema’s nhzaken in 2017 Wk 16 Personeel en opleiding Wk 25 ICT en internet voor MKB Wk 36 Bedrijfsoverdracht en familiebedrijven Wk 43 Automotive transport & logistiek Wk 49 Belasting- en ondernemerstips 2018

Verspreiding Per post volgens kwalitatieve database Oplage 27.500 exemplaren

nhzaken is een uitgave van Rodi Media en Elma Multimedia. nhzaken werkt milieuvriendelijk en verantwoord. Waterless Printing, ISO 14001 Grafimedia en KVGO.

De redactie van nhzaken stelt zich ten doel uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij het verwerken van extern aangeleverde content en bronnen.

NH Zaken is geproduceerd door Rodi Media BV onder gecontro-leerde omstandigheden conform ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCGM, Certificaatnummer SCGM-MZ:2011.01.02


30

Maart 2017

DEN BURG

• V.O.F. Brasserie Beers • Nils txl

• • • • •

DEN HELDER

JISP

SPIERDIJK

• Linnéa Svensson • Yuksam Photography • Dutch-Custom Design Klusbedrijf Jerry

• Baasis Hondencoaching

• JST taxi

KROMMENIE

WERVERSHOOF

• Sang Bleu • Jor-store

• Blush Beautycare

DEN OEVER

LANDSMEER

• Made by Miek • Schoonbeek Dienstverlening • Timmerman Rick Zwart

• • • •

• Hanna Swagerman t.h.o.d.n. Travel Counsellors

• Richard Maas

DEN BURG

STARTERS Van 23-11-2016 t/m 08-02-2017 (Bron: KvK) AKERSLOOT • PH elektra

ALKMAAR • • • • • • • • • • • • • • •

EGMOND AAN ZEE

Knip Kledingreparatie Erwin Ruiter Personal Trainer Format_X Bax Beveiliging LePee Fietsen VAN Shtiliyanova Fase-B Business Growth El solar & montage Alkmaars Welkom De Taalwerker Mag Clean Quirein MRauto-versnellingsbak Reijnders Bouw & Gww Dans L'Otello

• • • •

Media-Impact Douwe Sales Nefis Eethuis Nikki Style

AVENHORN • Warehouse Retro • Davidse Hop

MEDEMBLIK

ENKHUIZEN

MIDDENBEEMSTER

• • • • • •

• By Linda

De Schout Installatietechniek Full Harvest Nails @ 4 Bellissimo beauty & healthstudio Mooi PT Marked & Signed

BEVERWIJK

MIDDENMEER • J.G. Dijkstra dienstverlener

MONNICKENDAM • Walaa Tolk & Taalcoach Arabisch • Afanti • Advies buro Amsterdam

• Erbij Woonoutlet

WOGNUM

ZAANDAM • • • • • • • • • •

Startersondernemen.nl Café Carré Taxi Star Service Taxi Aktas Kunaal cleaning service RLH Cocktails ELL-I-DEE twd The M Bar Dönerhouse 't Kalf

ZAANDIJK • De Scootermolen • Braming Project Management B.V.

HEEMSKERK

OUDENDIJK NH

• • • • • • •

• Cor Lievendag Producties

• M.M. Loos fotografie • LUXPLUX • Nails by Sharon

De Bloemenkelder w-designs GSM Connect Euro Loyal Tomas Slaman bureauMK Events en Projecten Yafi's Adviesburo MedTech Rolling Business Motormannetje Dress In Dress Out SB Graphic Design

OUDESCHILD • RonTex • HartenVrouw op Texel

OUDKARSPEL

• Marc de Vries Training en Coaching • Prologic Advies

ALKMAAR

PURMEREND

• Kees Groot Horeca Den Helder B.V.

ALMERE

HOORN NH

SCHAGEN

• Evah 12

HIPPOLYTUSHOEF

BOVENKARSPEL

• Van mook Computers & Ict

• de Blije Behanger

HOOGKARSPEL

CASTRICUM

• Interieurbouw-Beemsterboer • Marek Pawel Klussenbedrijf

HOOGWOUD

FAILLISSEMENTEN Van 23-11-2016 t/m 08-02-2017 (Bron: KvK)

• Smart Lines

BLOKKER

• GAP Consultancy • DVTechnician

ZWAAG

OUDORP NH

• Daphne Bitter Art

• Bexel

HEILOO

• DOSTBOL • Isototaal B.V. i.o.

SIJBEKARSPEL

ZUID-SCHARWOUDE

DE COCKSDORP

Bullit Bouw & Stucsport GHL Diensten Monique hairstyling & visagie Orkun Delicatessen

• GT Automotive

• scootersale • Schildersbedrjf Zwartwit

• • • • • • • • • • • • •

• • • •

SCHELLINKHOUT

OTERLEEK

• • • • •

• Stavros Ioannidis

• A.A. Franciscus

• Café de Jonge Prins

• Sylfi Style • V.O.F. Ketting • Mymi's Tasty Buns!

HEERHUGOWAARD

BERKHOUT

Margo Togni LIMMEN NandiniKnows Zandbergen Consultancy

• Fred's C.V.-techniek • Koffiebar Tasty

GROOTEBROEK

ASSENDELFT

Wollie Kids Design J&V Schilder en Timmerwerken energiebespaarpoint Arsenic Piercing Kase official

Bouwcompany M&B Harlem Jazz & Blues Club Wilasini Spa & Wellness Rietje AA Stoffering Lagerweij Montagebedrijf Du Pont kaas noten en meer...... Foto`s 4-ever HBB - Health Body Beastmode Internet Voordeelwinkel V.I.P. Stable Leroy Letsu R.S.G. Beheer

• Euroland • Euroland

DEN HELDER • Smart Staffing Solutions B.V. • Jac. van Duin & Zoon B.V.

HOORN NH • Commandeur Eko Vlees B.V.

PURMEREND • Evolution Communication Partners B.V.

ROTTERDAM • Plantema B.V.

Stop de kopieerheffing voor ondernemers Ruim 10.000 uitschrijvingen overhandigd aan Stichting Reprorecht 10.000 machtigingen. Dat is het aantal reacties, dat MKB Belangen een initiatief van MKB Collectieven, de grootste collectieve zakelijke inkooporganisatie van Nederland met ruim 125.000 aangesloten MKB-bedrijven - heeft ontvangen op hun actie ‘Stop de kopieerheffing voor ondernemers’. In korte tijd gaven zo’n 10.000 ondernemers aan

geen kopieën te maken en machtigden MKB Belangen om namens hen bezwaar te maken tegen de factuur die Stichting Reprorecht jaarlijks stuurt. Uit groot onderzoek uitgevoerd door MKB Belangen bleek dat minder dan tien procent van alle ondernemers ooit nog een auteursrechtelijk beschermde

uitgave kopieert of scant. Sterker nog het merendeel van de ondernemers wist niet waarover men geld aan Stichting Reprorecht verschuldigd was. Aanleiding voor MKB Belangen om een petitie op de website te zetten met het verzoek duidelijk op de factuur te omschrijven waarover de vergoeding verschuldigd is en hoe je kunt aangeven niet te kopiëren of scannen. Daarnaast konden ondernemers via de website van MKB Belangen aangeven niet te kopiëren en te scannen. Donderdag 12 januari overhandigde MKB Belangen de bijna 10.000 reacties en de bijbehorende petitie persoonlijk aan de heer M.P. Bakker Schut van de Stichting Reprorecht. De heer Bakker Schut nam deze graag in ontvangst, maar wilde op dat moment nog niet vertellen over wat zij ermee gaan doen. “Wij willen graag eerst kijken naar de overhandigde informatie, alvorens wij vervolgstappen zullen ondernemen.”

Duidelijkheid Jaarlijks worden er tientallen miljoenen door ondernemers afgedragen aan Stichting Reprorecht. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek, probeert MKB Belangen al maanden duidelijkheid te krijgen over een aantal zaken. Vragen die zijn gesteld gaan onder andere over de aantallen en bedragen waar het over gaat, maar ook over het onderzoek naar kopieergedrag op grond waarvan Stichting Reprorecht stelt dat het gerechtvaardigd zou zijn om aan alle ondernemers de heffing op te leggen.


31

Maart 2017

Overeenkomst.nl Professionele contracten en documenten van topadvocaten vanaf € 9,95!

Overeenkomst.nl maakt juridische hulp weer betaalbaar. Online en zonder de hoge overheadkosten die u bij een advocatenkantoor betaalt. Met Overeenkomst.nl haalt u online de service van een ervaren advocaat in huis voor al uw juridische zaken. Wat bieden wij u?

• Professionele juridische documenten opgesteld door ervaren advocaten • Wij verzorgen de tekst voor uw juridisch verantwoorde brief of e-mail voor elke situatie • Onze servicedesk van advocaten screent uw documenten en geeft juridisch advies op maat

Meer info via onze helpdesk op 0226-331697

Direct mailing erg effectief voor MKB ADV_overeenkomstNL.indd 1

12,7 miljoen mensen lezen de folder Papieren folder blijft onverminderd populair. Wel 62% van de Nederlanders leest alleen de papieren folder. Slechts 5% leest alleen de digitale folder. Zij doen dit om op de hoogte te zijn van aanbiedingen maar ook ter ontspanning. En ze worden er actief van: meer dan 80% komt in actie na het lezen van een papieren folder. Nederlanders kunnen niet zonder de folder. 12,7 miljoen mensen lezen de folder (Folder Monitor 2016).

Tool voor MKB De folder is een uitstekend middel om uw kortingsactie of event aan te kondigen of een nieuw product onder de aandacht te brengen. Rodi biedt het MKB de ideale tool, het FlyerTotaal pakket. Het Flyer Totaalpakket is een complete service op het gebied van flyers. Van ontwerp tot aan de bezorging. In eenvoudige stappen helpen wij u bij het samenstellen van uw ideale flyer en het selecteren van het

verspreidgebied. Onze grafische afdeling ontwerpt uw flyer en na goedkeuring wordt uw flyer gedrukt in een professionele drukkerij. Als laatste schakel wordt uw flyer met onze goed gelezen huis-aan-huisbladen mee verspreid. Makkelijk en overzichtelijk voor u als klant. Of het nu gaat om 5.000 of 50.000 flyers. Om huis-aanhuis verspreiding in heel Noord-Holland of alleen in uw postcodegebied. Uw flyer wordt een succes.

Van flyer ontwerp tot huis-aan-huis bezorging ONTWERPEN & OPMAKEN

DRUKKEN

1/03/17 10:38

Alleen drukwerk verspreiden? Beschikt u al over drukwerk en wilt u deze laten verspreiden? Ook dat kan via Rodi Verspreiding. Verspreid uw folder, flyer, krant of ander reclamedrukwerk mee met onze goed gelezen huis-aanhuisbladen. En bereik succes. Neem contact met ons op voor meer informatie of bekijk: www.rodiverspreiding.nl

EN 0 EX EM P LA R VA N A F 5 .0 0 R FLY ER S A 5 FU LL C O LO U A L VO O R €

445, -

HUIS-AAN-HUIS VERSPREIDING

60%

overweegt na folder bepa alde aankopen

83% 26%

netto bereik er papieren fold netto bereik digitale folder 00

tie: 13.394.0

(0226) 333311

FLYERS@RODI.NL

WWW.RODIMEDIA.NL

Totale popula


DEKKERAUTOGROEP ZWAAG PRESENTEERT:

HET TRANSIT EVENT VAN HET JAAR! DONDERDAG 16 t/m ZONDAG 19 MAART

EEN BETROUWBARE KRACHT AL VANAF € 1,58 PER UUR! *

(OP BASIS VAN EEN 40-URIGE WERKWEEK)

agen ter wereld! sw jf ri ed b te h oc rk best ve Niet voor niets de

€ 1,58

€ 1,63

€ 2,25

€ 2,30

EXTRA VOORDEEL OP VOORRAADMODELLEN: PROFITEER VAN KORTINGEN TOT WEL € 6.950,PRIMEUR: DE NIEUWE TRANSIT CUSTOM AUTOMAAT TEST HEM ZELF TIJDENS EEN PROEFRIT! FINANCIAL LEASE ACTIE NU 0% RENTE OP 24 MAANDEN! SCHONER | KRACHTIGER | ZUINIGER

GRATIS AROUND THE WHEEL CHECK** DONDERDAG 16 T/M ZATERDAG 18 MAART

PRIMEUR TRANSIT CUSTOM AUTOMAAT

HAPPY HOUR vrijdag 17 maart 16.00 - 19.00 uur

☎ 088-1800 300

Factorij 65 Zwaag

* Gebaseerd op full operational lease 72 mnd./20.000 km/jr. Vraag naar de voorwaarden. **meld u nu aan via klantencontact@dekkerautogroep.nl


04

Maart 2017

gegroeid tot een compleet concept voor vrouwelijke ondernemers en verschijnt in heel Noord-Holland in een oplage van 10.000 exemplaren via onder meer geselecteerde leestafels. Iedere geselecteerde zakenvrouw in het blad ontvangt bovendien zelf 100 glossy’s om binnen het eigen netwerk te verspreiden. Wij willen de Noord-Hollandse zakenvrouw graag een platform bieden om zich te etaleren door middel van een een

Landgoed Waterland schilderachtig decor business event

Op Landgoed Waterland in Velsen-Zuid organiseerde het stijlvolle magazine Noord-Hollandse Zakenvrouwen een lustrum- c.q. netwerkborrel ter gelegenheid van het verschijnen van de vijfde editie van het blad. (Foto: Vincent de Vries/RM)

Lustrumborrel Noord-Hollandse Zakenvrouwen succesvol Op Landgoed Waterland in VelsenZuid organiseerde het stijlvolle magazine Noord-Hollandse Zakenvrouwen een lustrum- c.q. netwerkborrel ter gelegenheid van het verschijnen van de vijfde editie van het blad. De lustrumeditie van deze succesvolle glossy, die Rodi Media jaarlijks uitgeeft, verschijnt medio mei.

Naar aanleiding van dit jubileum waren zowel zakenvrouwen die al in het magazine stonden als degenen die in de nieuwe editie verschijnen uitgenodigd. Na het welkomstwoord van Rodi Media’s ‘spreekstalmeester’ Henk van Zanten nam Landgoed Waterland-directeur Saskia Post van de Post/Verkade Groep het woord. Met een passievol betoog over zakendoen had zij de luisteraars op haar hand en kondigde zij theatermaker Ilonka Ory aan, die een

indrukwekkend en op maat gesneden zakenvrouwenperformance weggaf. Daarna was het tijd voor een hapje en een drankje en was het netwerken niet van de lucht. Het mag duidelijk zijn, dat de organisatie en genodigden met een goed gevoel terugkijken op deze inspirerende middag. Platform en verbinden Hoofdredacteur Donald Esser: “De glossy Noord-Hollandse Zakenvrouwen is uit-

professionele fotoshoot, een krachtig en persoonlijk verhaal in combinatie met een commerciële bedrijfsuiting. Noord-Hollandse zakenvrouwen worden opgenomen in een social netwerk, waardoor de lokale gunfactor voor onderling zakendoen nog meer kracht krijgt. Bereik samen succes is een van onze kernwaarden. Verbinden is het traditionele toverwoord. Dat geldt ook Noord-Hollandse zakenvrouwen.” De presentatie van de lustrumeditie van Noord-Hollandse Zakenvrouwen vindt plaats in mei, in Theater Cool in Heerhugowaard. En traditioneel wordt de uitreiking van de exemplaren geregisseerd door Karin Bloemen. “Ik weet hoe het is om ondernemer te zijn. Ik verheug me op de feestelijke presentatie van het magazine.” Meer informatie over NH Zakenvrouwen: Rodi Media, tel. 0226-333311 en vraag naar Theo Heeren of Ingmar Kuper..

www.hasekura.nl Nieuw in Alkmaar Kraanbuurt 2

072 - 220 31 85 Ideaal als je na het werk in een gezelschap wilt ontspannen aan de gracht in hartje Alkmaar.

Bij Hasekura Alkmaar kunt u de dag interactief en euforisch afsluiten met onze nieuwe Japanse BBQ, Wagyu Beef & een glas Japans bier. Of de dag relaxed en culinair afsluiten onder genot van authentieke gerechten; Sushi, Tempura, Teppan Yaki & een glas Japanse Sake of wijn.


Maart 2017

05

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? De balans tussen People, Planet en Profit Ondernemen met respect voor milieu en maatschappij wordt steeds meer vanzelfsprekend, ook voor het MKB. Maar wat houdt het nou precies in? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, duurzaam ondernemen of op z’n Engels Corporate Social Responsibility (CSR) genoemd. MVO is een breed en veelomvattend begrip en vaak is het onduidelijk wat maatschappelijk verantwoord ondernemen precies is. Het komt er allemaal op neer, dat je verantwoordelijkheid neemt voor de effecten die jouw bedrijfsactiviteiten hebben op mens, milieu en bedrijfsvoering. Drie kernbegrippen staan centraal bij MVO: People, Planet en Profit (Triple P). De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen deze drie waarden en op alle drie de vlakken waarde te creëren. Bij People gaat het om het welzijn van de medewerkers van het bedrijf, maar ook van de maatschappij als geheel. Denk daarbij aan issues zoals diversiteit, medezeggenschap, gedragscodes, maar ook om mensenrechten, waar internationale ondernemers mee te maken kunnen krijgen. Planet betekent, dat de bedrijfsactivitei-

ten binnen ecologische randvoorwaarden plaatsvinden. Er wordt bijvoorbeeld op energieverbruik gelet, afval wordt gescheiden ingezameld en productieprocessen zijn zo zuinig mogelijk. Profit kijkt niet alleen naar de financiële prestaties van het bedrijf zelf, maar ook naar de economische effecten van de bedrijfsactiviteiten op de omgeving. Hierbij kun je denken aan werkgelegenheid, investeringen in infrastructuur, uitbesteding en sponsoring. MVO is geen einddoel, maar een proces. Idealiter is maatschappelijk verantwoord ondernemen verankerd in alle bedrijfsprocessen en wordt er bij elke beslissing een afweging gemaakt tussen de belangen van alle verschillende stakeholders. Multinationals hanteren veelal naast een financieel jaarverslag ook een duurzaamheidsverslag, waarin ze de voortgang van het bedrijf op duurzaamheidsdoelstellingen weergeven. Drie kernbegrippen staan centraal bij MVO: People, Planet en Profit (Triple P). (Foto: aangeleverd)

Bakker Seed Productions is verkozen tot Beemster Ondernemer 2016, Symfonie Uitvaarten, Carla Blessing-Van der Hulst en Fleur van Duin kregen de aanmoedigingsprijs. (Foto: Rodi Media/MB)

Bakker Seed Productions is Beemster Ondernemer 2016 MIDDENBEEMSTER - Bakker Seed Productions is verkozen tot Beemster Ondernemer 2016. Symfonie Uitvaarten, Carla Blessing-Van der Hulst en Fleur van Duin kregen de aanmoedigingsprijs uitgereikt, omdat zij al sinds april 2013 actief zijn in de regio en samen met de klant zoeken naar de juiste inhoud en vorm voor een uitvaart die past bij de klant en de dierbare overledene.

Het juryrapport over Bakker Seed Productions: ‘Dit van oorsprong boerenfamiliebedrijf is 55 jaar geleden opgericht. Het moderne boerenbedrijf maakt bijzondere producten op wereldniveau. Met hun gespecialiseerde team, jarenlange ervaring en hypermoderne productiefaciliteiten produceren zijn jaarlijks honderden kilo’s raszuivere en gezonde zaden van tomaten, komkommers en paprika’s.’ De prijzen werden door burgemeester Joyce van Beek, Frank Bart (winnaar 2015) en commissielid Annemiek Dijt uitgereikt.

Advertorial

Circulaire bloembakkenservice BloemenStorm zet Noord-Hollands bedrijfsleven in de bloemen Weersinvloeden, strenge exporteisen en schommelingen in vraag en aanbod zorgen ervoor, dat er in Nederland ieder jaar 2,4 miljoen kilo aan bloembollen wordt weggegooid of gecomposteerd. Dat is niet minder dan de Keukenhof, veertien keer helemaal vol! Sophie en Frank Berbée uit Breezand vinden dit doodzonde en hebben met de oprichting van start-up BloemenStorm het doel gesteld om een einde te maken aan deze vorm van verspilling. BloemenStorm is een bloembakkenservice voor de zakelijke markt en redt bloembollen van de composthoop door ze simpelweg te planten. Met de bloembakkenservice wil BloemenStorm haar klanten volledig ontzorgen en het hele jaar kleur bieden voor een vast bedrag per maand. Wanneer de bloemen zijn uitgebloeid, ruilt BloemenStorm de bloembakken om voor nieuwe bakken die vol zitten met bloembollen die later in het seizoen

bloeien. Doordat er meerdere lagen bloembollen in de bak zitten komt er altijd een mooie mix aan kleur omhoog en hebben de bloembakken een lange bloeitijd. “Meer bloemen met minder verspilling, dat is het idee”, aldus Sophie en Frank. De bloembakken hebben standaard logistieke afmetingen en doordat ze stapelbaar zijn kan de distributie worden verzorgd tegen een minimale belasting van het milieu. De standaard bloembak is van grey-wash steigerhout maar deze is op aanvraag ook in andere materialen en afmetingen beschikbaar. Tulpen, hyacinten, muscari, calla’s en begonia’s. Nederland is een bloemenland en wanneer een toerist of buitenlandse zakenrelatie ons land bezoekt dan mag hij best merken dat hij in het land van de bloemen is. Geen enkele bloembollenkweker teelt bollen om ze uiteindelijk te kunnen composteren. Zij zijn trots op hun product en de kwaliteit die ze leveren. De kwekers zien de overgeble-

Circulaire bloembakkenservice BloemenStorm zet Noord-Hollands bedrijfsleven in de bloemen. (Foto: aangeleverd)

ven bollen veel liever eindigen in een bloembak dan in een biomassacentrale. Met de bloembakken van BloemenStorm kunnen Nederlandse bedrijven al vanaf de straat laten zien dat ze meegaan in de transitie naar een circulaire economie.

Groene vingers zijn niet meer vereist om medewerkers en klanten met bloemen te ontvangen. Ondernemers kunnen samen met BloemenStorm een einde maken aan de verspilling van bloembollen en Nederland een klein beetje mooier maken.


06

Maart 2017

column Managen als het nieuwe opvoeden? Geduld, geduld, geduld Net een prachtig artikel gelezen in het AD; grootmoeders aan het woord over opvoeden. Een nuchter weerwoord van ervaren dames op de huidige trend, waarbij kinderen de vriendjes van hun ouders zijn en het brandpunt van het gezin waar alle aandacht en energie naar uit lijkt te gaan. Als vader van een gezin, weet ik in dit geval waar ik over praat. De grootmoeders deelden met de lezer hoe zij omgingen met hun kleinkinderen: Inge Hettinga (links) en Jolanda Bakker zijn samen verantwoordelijk voor Hollandse Vernieuwers. (Foto: Ed van de Pol)

Soms lijkt het wel alsof ouders hun eigen kind tegenwoordig altijd als het leukste, het beste en het slimste zien. Door hun kind zo te behandelen, gaat het zelf echt denken dat het de belangrijkste is. Je kan van kinderen niet verwachten dat ze zó - vanuit de drukte - in slaap vallen. Je moet eerst een rustmoment inbouwen. Het belangrijkste: geduld, geduld, geduld. Ik heb soms het idee dat ouders dat niet meer hebben. Alles moet snel. En dat het ook lastig is om zo’n vast ritueel aan te houden, omdat de kinderen dan weer op de crèche zijn, dan bij oma, dan thuis. Tussendoortjes kregen ze niet. Misschien na school een appel of boterham. Snoep, dat was alleen voor speciale gelegenheden. Ik vroeg mijn kinderen nooit wat ze wilden. Ik zette de pannen op tafel, we aten, klaar. Mooi artikel van Eefje Oomen van 29 januari in AD; zie http://www.ad.nl/nieuws/oma-houdt-hetsimpel~a4eb304e/ Veel van deze nuchtere ‘ouderwetse’ principes gelden ook bij organisaties. Ook hier lijkt soms de balans doorgeslagen naar het behagen van - met name - jonge talenten. Werknemers die dan teleurgesteld raken, omdat de organisatie in de praktijk helemaal niet om hen draait. Een soort mismatch in verwachtingen die alleen maar tot wederzijdse frustratie leidt. Typerend is, dat er weer columns verschijnen over het nut van het kritisch aanspreken van medewerkers al was het maar om ze de kans te geven te groeien. Blijkbaar is dat niet meer de norm (...). Maar ook het inbouwen van rustmomenten is goed voor kinderen en voor organisaties. Telefoons weg, tijd voor reflectie helpt om tot beter overleg en tot betere beslissingen te komen. En vooral om elkaar niet gezamenlijk over de kling te jagen in een vloed van berichtjes waar steeds sneller op gereageerd moet worden; Yammer, Facebook, LinkedIn, Snapchat, vlogs. Met het risico dat werkactiviteiten steeds maar door blijven lopen, omdat onze smartphone ons kantoor is geworden. Vaste rituelen en geduld, dat ruikt naar ouderwetse spruitjes. Maar eigenlijk zijn deze twee begrippen ook de basis van moderne inzichten rondom bijvoorbeeld zelfsturing. Op veel plekken kunnen medewerkers het werk heel goed zelf doen. Verlost van een bureaucratisch brei van stafinstructies of dynamisch elk jaar wisselende procesmanagers die niets van de professie of het vak meer hoefden te weten. Maar zo’n omslag vraagt natuurlijk wel geduld en, zeker ook, vastigheid. Van elkaar de rituelen afkijken, die helpen om efficiënt het werk in te delen of te overleggen. Wij merken als trainingsbureau dat het prettig is om nuchter te kijken naar nieuwe trends en idealen. Gewoon de pannen op tafel zetten en met elkaar doen waar de organisatie voor is opgericht.

Mark Zwijnenburg Loof training en advies www.looftrainingen.nl

Hollandse Vernieuwers: inspirerende ontdekkingstocht naar de toekomst We leven in een uitdagend, boeiend maar ook onzeker tijdperk. Onze wereld verandert continu. Oude bestuursen organisatiestructuren wankelen, traditioneel leiderschap lijkt passé. Veel managers willen daarom anders denken en doen. Vernieuwen, versnellen, verbinden en transformeren. Hollandse Vernieuwers helpt ze daarbij met een inspirerende ontdekkingstocht naar de toekomst.

Hollandse Vernieuwers is een programma van H&S Adviesgroep bestemd voor pioniers, nieuwsgierige ondernemers en leiders van Noord-Hollandse bodem, die hongerig zijn naar innovatie. Medio mei van dit jaar start de derde editie. “We willen een steen in de vijver gooien en iets opbouwen’’, zegt Jolanda Bakker, commercieel directeur van H&S Adviesgroep. “Van deelnemers van de eerste groep horen we dat ze het fijn vinden om creatief te zijn met elkaar, geconfronteerd te worden met andere vernieuwers en zich te verdiepen in hun mindset. Want als je vernieuwend bent, dan herken je je vaak niet in je omgeving en loop je tegen muren aan. Nu deel en toets je ideeën met gelijkgestemden, zoek je samen naar oplossingen en word je uitgedaagd door bevlogen sprekers of innovatieve ondernemers.’’ Accepteren Inge Hettinga, programmamanager van Hollandse Vernieuwers en Senior Consultant bij H&S Adviesgroep, ziet dat veel mensen nieuwsgierig zijn, maar het nieuwe niet kunnen vinden. “We laten de deelnemers nieuwe inzichten en initiatieven zien en vertalen dat door naar hun eigen organisaties. De toekomst is niet meer voorspelbaar. Cycli worden

korter en daar worden we onrustig van. Vroeger accepteerde men eens in de zoveel jaar een verandering, nu verandert het constant. Maar hoe blijf je comfortabel in zo’n wereld? Door te accepteren dat het zo is en de blik continu naar buiten te richten en op zoek te gaan met de gedachte dat het nooit af is.’’ Startups, scale-ups en incubators Een deel van Hollandse Vernieuwers bestaat uit bezoeken aan bedrijven en organisaties die toonbeeld zijn van verandering en innovatie, zoals startups, scale-ups en incubators. “Naast sprekers van een hoog kaliber die hun ervaring delen met de groep, bezoeken we bedrijven die succesvol innoveren. Je leert sneller van oplossingen buiten je eigen organisatie. Daarom brengen wij de buitenwereld naar binnen. Zo creëren we inspirerende leiders die hun bedrijf daarmee ook weer interessant maken voor jonge talenten uit de regio. Die hoeven dan niet meer weg, maar vinden hier een aantrekkelijke en uitdagende werkomgeving. Leiderschap is daar een heel belangrijke factor in. Immers: leiders die inspireren, kunnen ook talenten aan zich binden.’’ www.hollandsevernieuwers.nl of j.bakker@hsadviesgroep.nl

Vertrouwen van ondernemers neemt verder toe Het vertrouwen onder ondernemers in de industrie is afgelopen maand verder toegenomen. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) recentelijk. De index waarmee het CBS het vertrouwen meet, ging in december van 3,4 naar 4,7. Daarbij werden de ondernemers vooral

positiever over hun orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn het meest positief. Positief gestemde ondernemers hebben sinds oktober 2014 de overhand. Het producentenvertrouwen ligt mede dankzij de nieuwe stijging ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het CBS maakte verder bekend, dat de afzetprijzen van de Nederlandse industrie in november 0,8 procent hoger lagen dan een jaar eerder. Daarmee ste-

gen de prijzen voor de tweede achtereenvolgende maand, na ruim twee jaar van dalingen. De toename was vorige maand wel beperkter dan in oktober, toen de producentenprijzen met 1,5 procent stegen. De prijzen worden onder meer gestuwd door het herstel van de olieprijs. Verder werden producten van de voedingsmiddelenindustrie 3,9 procent duurder dan een jaar eerder. Ook de prijzen in de basismetaal-, de metaalproducten- en de auto-industrie liepen op.


Maart 2017

07

Gratis filmpjes voor promotie ondernemers De gemeente Hoorn heeft 10.000 euro beschikbaar gesteld voor het maken van promotiefilmpjes voor ondernemers. Dit is een van de actiepunten die vanuit het initiatief De Nieuwe Winkelstraat is ontstaan. De filmpjes geven een 360 graden beeld in en om een winkel. Zo kan het winkelend publiek ook digitaal een kijkje te nemen. De komende tien dagen zal een professioneel filmteam een groot aantal opnames maken. Ondernemers zelf zijn geen kosten kwijt aan de filmpjes. De gemeente Hoorn ziet het als een goede investering voor ondernemers om hun zaak te promoten. De promotiefilmpjes dragen bij aan het zichtbaar maken van de winkels en kan onder meer op hun eigen website en op sociale media gebruikt worden als extra aandachtstrekker. ‘Het valt mij zelf telkens weer op hoeveel bijzondere winkels Hoorn eigenlijk heeft. Wanneer consumenten dat online kunnen ontdekken worden ze hopelijk geprikkeld om offline te komen winkelen. Bovendien dragen dit soort video’s bij aan betere zoekresultaten op Google’, aldus wethouder Ben Tap. De gemeente Hoorn, de vereniging ‘Ondernemers Stad Hoorn (OSH) en de Rabobank werken samen in het initiatief ‘De Nieuwe Winkelstraat’ (DNWS). Het project brengt partners in de detailhandel samen om ideeën voor een sterk winkelgebied op te pakken. Dit initiatief past binnen de regionale visie op het ondernemersklimaat: het versterken van het Hoornse winkelgebied als koopcentrum in West-Friesland.

In de De TelefoonCentrale in Alkmaar had het eerste Pitchevent plaats van Start-up Noord-Holland Noord. (Foto: Richard Rood)

Succesvol Pitch event voor Noord-Hollandse start-ups In de De TelefoonCentrale in Alkmaar had het eerste Pitchevent plaats van Start-up Noord-Holland Noord. Voor een zaal van 65 genodigden presenteerden drie innovatieve start-up bedrijven hun pitch. Om zodoende steun en middelen te vergaren voor hun ideeën. Dat er veel ondernemers en organisaties de visie van Start-up NHN delen bleek wel uit de goede opkomst. Ook verzekeraar VIVAT deelt die visie en onder-

tekende tijdens het event een overeenkomst tot samenwerking. “Interessant is welke innovatieve mogelijkheden er in de markt zijn. En we geloven dat, daar waar we werkzaam zijn, we jong talent moeten aantrekken en kijken welke economische mogelijkheden er zijn in deze gebieden”, aldus Marcel van de Lustgraaf van VIVAT Het Pitchevent was het eerste event georganiseerd door de onlangs opgerichte stichting Start-up Noord-Holland Noord. De stichting heeft als doel onder-

nemers, onderwijs en overheid aan elkaar te koppelen om samen het onderscheidend vermogen en innovatief klimaat van de regio Noord-Holland Noord te vergroten. Nico Berger, eigenaar van De TelefoonCentrale en vice-voorzitter van Start-up NHN: “Wij willen een voedingsbodem creëren voor talent en goede ideeën en zo de regionale economie een impuls te geven. Bij een vitale regionale economie hoort tenslotte vernieuwend ondernemerschap.” Meer informatie: www.startup-nhn.nl

30 31 MEI 1 JUNI 2017

binding r e v e t c e f r e p n e “E en m e t d e A9 o m o p e nte snelle en efficië len manier onze filia te bevoorraden.”

RAI AMSTERDAM

Algemeen directeur Vomar Voordeelmarkt, Aart van Haren: “Vomar Voordeelmarkt staat midden in de samenleving en draagt daar mede verantwoordelijkheid voor. Wij vinden het belangrijk om ons in te spannen om de omgeving zo min mogelijk te belasten. Dat doen wij door een strate­ gische ligging van ons distributiecentrum in de directe omgeving van onze winkels.”

KOOP NU OP WWW.PROVADA.NL deboekelermeer.nl

www.provada.nl

17-001 advertenties JAN.indd 9

21-02-17 20:48


08

Maart 2017

ADVERTORIAL

Ard Bruin en zijn team zijn specialist in het (ver)bouwen van uw woning

De eerste stap op weg naar uw droomhuis L

eefstijl is natuurlijk een breed begrip. Wij van het Leefstijl Magazine vinden een fijn huis zeker iets wat daar aan bijdraagt. U kunt voor een bestaande of nieuwbouwwoning gaan, maar een eigen huis bouwen, helemaal naar uw wensen op de plek die u zelf heeft gekozen, is een droom van velen die maar voor heel weinigen uitkomt. Een belangrijke hindernis is het feit dat het hele bouwproces vaak wordt gezien als gecompliceerd, tijdrovend en onzeker. Tel daarbij op dat het een flinke financiële investering vergt door de hoge grondprijzen in Nederland. Dat is jammer, want met een betrouwbaar en deskundig bouwbedrijf dat u de zorgen uit handen neemt en u niet opzadelt met onzekerheden is zelf bouwen een stuk overzichtelijker. Zo’n bouwbedrijf is Ard Bruin van het gelijknamige aannemers- en timmerbedrijf. Hij en z’n team zijn specialist in het (ver)bouwen van uw woning. Ard: “Met mijn bedrijf focus ik me met name op renovatie en nieuwbouw. We proberen zoveel mogelijk duurzaam en energiezuinig te bouwen door ‘gezonde’ en hoogwaardige materialen te gebruiken. Een mooi voorbeeld hiervan is het huis wat ik in Heiloo aan de Houtwal 69 heb gebouwd. Dit huis is door het Architectuur Instituut Alkmaar voor de tentoonstelling “Bijzondere Hedendaagse Architectuur” als bouwplan geselecteerd door zijn meer dan gemiddelde architectonische kwaliteit.” REGIO “Een ander mooi voorbeeld is een duurzame, rietgedekte villa die we momenteel in Bergen aan het bouwen zijn. Daarnaast

ben ik onder meer in Heerhugowaard bezig met een andere villa en in Langedijk met een grote renovatie. We zijn met name in de regio Alkmaar, Heiloo, Heerhugowaard en Bergen actief, maar inmiddels weten mensen uit heel Noord-Holland mijn bedrijf te vinden.” Op de vraag hoe mensen bij zijn bedrijf ‘binnenkomen’ geeft Ard aan: “Vaak komt een opdracht via een architect bij mij binnen, maar het komt ook voor dat mensen nog geen architect hebben. Dan kan ik hen helpen om daar een goede keuze in te maken. We brengen dan het woonidee van de klant op papier tot leven. Hierna ga ik aan de slag om een ‘bouwteam’ te creëren door overal de juiste mensen voor te zoeken en

... De rietgedekte villa die Ard Bruin in het voorjaar oplevert...

dan gaan we aan de slag. Het resultaat is een origineel ontworpen woning, geheel naar de smaak en wensen van de klant.” ERKEND LEERBEDRIJF De laatste jaren heeft het aannemers- en timmerbedrijf een flinke groei doorgemaakt. Ard: “Mijn team bestaat inmiddels uit twee kantoormedewerkers, een secretaresse, werkvoorbereider en twee timmerlieden. Daarnaast werk ik samen met zes ZZP’ers en heb ik twee leerlingen in dienst. Met mijn bedrijf schenk ik veel aandacht aan het opleiden van jongeren in de bouw. Hierdoor ben ik een door Fundeon erkend leerbedrijf. Tijdens de praktijkwerkzaamheden worden de leerlingen

begeleid door mij en mijn medewerkers en dan brengen wij ze de fijne kneepjes van het vak bij. Zo zorgt mijn bedrijf ervoor dat er de komende jaren voldoende goed opgeleide vakmensen beschikbaar zijn en is de toekomst van mijn bedrijf in goede handen.”

Meer informatie? www.ardbruin.nl / 072-5317592

LEEFSTIJL MAGAZINE TIP: Eet avocado’s! Ze zijn rijk aan enkelvoudig onverzadigde vetten en vitamine E, die beide zorgen voor een gezonde huid.

P. 6


PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Maart 2017

09

Noord-Hollanders: ‘Het gaat goed met de provincie’ Meepraten via www.jouw-noord-holland.nl Bewoners verwachten richting de toekomst veel van de provincie op het gebied van klimaat, natuur en energie. De provincie liet onderzoek uitvoeren onder ruim 1500 Noord-Hollanders om te kijken wat zij waarderen aan hun provincie en wat hun wensen voor de toekomst zijn.

Maar liefst 88% van de inwoners raadt Noord-Holland aan als woonplek. Daarnaast zijn Noord-Hollanders behoorlijk honkvast; ruim driekwart denkt de rest van zijn leven in deze provincie te blijven. Behalve natuur, klimaat en energie noemt op het wensenlijstje voor de toekomst 41% een gezonde leefomgeving, 32% voldoende werkgelegenheid en 30% voldoende woningen. Minder reistijd is minder relevant; slechts 12% van de inwoners zegt dit te wensen in 2050. Opvallend is dat Noord-Hollanders een rotsvast vertrouwen hebben in de eigen provincie. 77% van de responden-

ten vindt dat Noord-Holland zich in de juiste richting ontwikkelt en slechts 49% vindt dat Nederland de juiste richting op beweegt. Diversiteit Van Alkmaar tot de Afsluitdijk, van Schiphol tot de Zaanse Schans, van IJsselmeer tot aan de Noordzee: Noord-Holland is prachtig in al haar diversiteit. Veel van wat we nu zo mooi vinden, hebben we met onze eigen handen gemaakt. Maar door klimaatverandering, bevolkingsgroei en nieuwe technieken moeten we ook nadenken over de toekomst van onze provincie. Daarom bevraagt de provincie

haar inwoners over hoe zij willen leven, wonen, werken en spelen in 2050. Via www.jouw-noord-holland.nl kan iedereen daarover meepraten. Van maart t/m juli staat elke twee weken een nieuw thema centraal. Dat zijn de economische transitie, energietransitie, mobiliteit, verstedelijking, demografie, sociale tendensen, governance, klimaatverandering, natuur en biodiversiteit en bodem-, water- en luchtkwaliteit. Bewoners verwachten richting de toekomst veel van de provincie op het gebied van klimaat, natuur en energie. (Foto: aangeleverd)

Ruim 10 miljoen voor Noord-Hollandse bedrijventerreinen De provincie Noord-Holland trekt ruim 10 miljoen euro uit om bestaande bedrijventerreinen aantrekkelijk te maken en te houden. Naast het opknappen van verouderde bedrijventerreinen, focust de provincie de komende jaren ook op beheer van bedrijventerreinen. Gedeputeerde Economische Zaken Jaap Bond: “De afgelopen jaren hebben wij bijgedragen aan het opknappen van veel verouderde bedrijventerreinen in Noord-Holland. Het is nu van belang dat

de ondernemers op die bedrijventerreinen zich, met een bijdrage van de provincie, verenigen om hun bedrijventerrein op niveau te houden.” De provincie kent al sinds 2004 een programma om bestaande bedrijventerreinen aantrekkelijk te maken en te houden. Daarmee wordt voorkomen dat deze verpauperen en er vraag naar nieuwe bedrijventerreinen ontstaat. Voor de periode 2017-2019 is in het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’ ruim € 10 miljoen uitgetrokken om dit programma voort te zetten. Naast herstructurering

worden vanuit dit programma ook beheer (parkmanagement), duurzame maatregelen, transformatie en aanleg van digitale infrastructuur gestimuleerd. De provincie Noord-Holland zet hiervoor ook de komende jaren de succesvolle regeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) in. In juni 2017 worden de diverse regelingen uit het HIRB-programma opengesteld. De provincie Noord-Holland trekt ruim 10 miljoen euro uit om bestaande bedrijventerreinen aantrekkelijk te maken en te houden. (Foto: aangeleverd)

NHZaken nr. 1 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you