Page 1

nhzaken is het magazine voor ondernemend Noord-Holland boven het Noordzeekanaal UITGAVE 1 • 2018 WWW.NHZAKEN.NL

Regio heeft duurzaamste warmtenet van Nederland

‘We gaan van gas los’

THEMA:

Duurzaam ondernemen

Van Veldhoven:

Rijkswaterstaat:

Investeren in:

Heerhugowaard

‘Stap zetten naar circulaire economie’

‘In 2030 moeten we energieneutraal zijn’

Energietransitie, duurzame economie, mobiliteit en natuur

Stapje voor stapje werken naar een groter doel

Pagina 3

Pagina 8

Pagina 9

Pagina 12


Maart 2018

03

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven:

‘We zullen de stap naar een circulaire economie moeten zetten’ De plannen voor een duurzame, circulaire economie in Nederland in 2050 zijn verschenen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) nam ze kortgeleden in ontvangst. De vijf plannen gaan over de volgende sectoren: Biomassa en Voedsel, Bouw, Consumptiegoederen, Kunststoffen en Maakindustrie.

Stientje van Veldhoven. (Foto: aangeleverd)

‘Een eindige aarde kent nu eenmaal geen oneindige hoeveelheid grondstoffen’

“We zullen de stap naar een circulaire economie moeten zetten, want een eindige aarde kent nu eenmaal geen oneindige hoeveelheid grondstoffen. Bovendien moeten alle economische sectoren veranderen als we klimaatverandering willen tegengaan. En het kan, want een duurzame economie biedt grote kansen voor nieuwe bedrijvigheid, banen en innovatie. Deze agenda’s komen daarbij precies op tijd. Want hoewel 2050 misschien ver weg lijkt, hebben we geen tijd te verliezen om alle kansen te benutten. Nederlandse overheden kunnen alvast het goede voorbeeld geven als zij bij het kopen van hun spullen beter letten op duurzaamheid. Op die manier kunnen de ambities rondom het verminderen van CO2-uitstoot worden aangescherpt. Ik noem het jaar 2022 als het jaar dat Nederland op die manier één megaton

CO2 per jaar minder uitstoot. De vijf aangeboden agenda’s zijn het vervolg op het vorig jaar gesloten Grondstoffenakkoord. De agenda Biomassa en Voedsel beschrijft wat ervoor nodig is om onze voedselvoorziening circulair te maken. Bijvoorbeeld het tegengaan van

‘We hebben we geen tijd te verliezen om alle kansen te benutten’ verspilling. De transitieagenda Bouw gaat over onze gebouwen en infrastructuur, zoals wegen, bruggen, dijken, spoor en riolering. Meer grondstoffen hergebruiken, betekent direct minder uitstoot van CO2. De agenda Consumptiegoederen gaat zowel over producten met een korte omloopcyclus, zoals verpakkingen en wegwerpmaterialen, als producten met een langere omloopcyclus, zoals kleding en wasmachines. Volgens de agenda Kunststoffen zijn alle producten over ruim dertig jaar circulair. Ze hebben een kleine milieu voetprint en zijn gemaakt van hernieuwbare kunststoffen van een gegaran-

deerde kwaliteit. Tot slot beschrijft de transitieagenda Maakindustrie hoe we de voorzieningszekerheid van kritische materialen kunnen vergroten, de milieudruk van producten uit deze industrie kunnen verlagen en de kringloop van producten uit de maakindustrie kunnen vervolmaken.” Een kabinetsreactie op de plannen zal - als onderdeel van de uitwerking van de klimaatagenda - voor de zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Daarbij zal concreet worden aangegeven wat deze kabinetsperiode kan worden bereikt, door verschillende duurzame initiatieven te versnellen en op te schalen.” Bron: www.rijksoverheid.nl

Colofon Uitgevers Rodi Media Broeker Werf 8 1721 PC Broek op Langedijk Telefoon 0226-333311 E-mail nhzaken@rodi.nl Internet www.rodimedia.nl Bladmanager Niels Ackermans Hoofdredactie Donald Esser Redactie en fotografie Joke Bos, Jeroen Vos,

Vincent de Vries Broeker Werf 8 1721 PC Broek op Langedijk Telefoon: 0226-333311 E-mail: redactienhzaken@rodi.nl

1121 AT Diemen Telefoon 020-398 0808

Advertenties Rodi Media 0226-333311

Oplage 27.500 exemplaren

Verschijningsdata 2018 Week 18, 26, 36, 44, 50

De redactie van nhzaken stelt zich ten doel uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij het verwerken van extern aangeleverde content en bronnen.

Druk Rodi Rotatiedruk Visseringweg 40

Partners van nhzaken

Holland boven Amsterdam

Verspreiding Per post volgens kwalitatieve database

Thema’s nhzaken in 2018 Week 18 - Personeel en opleiding Week 26 - ICT en internet voor MKB Week 36 - Bedrijfsoverdracht en familiebedrijven Week 44 - Automotive, Transport & Logistiek Week 50 - Belasting- en ondernemerstips 2019 nhzaken is een uitgave van Rodi Media en Elma Multimedia. nhzaken werkt milieuvriendelijk en verantwoord. Waterless Printing, ISO 14001 Grafimedia en KVGO.

NH Zaken is geproduceerd door Rodi Media BV onder gecontro-leerde omstandigheden conform ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCGM, Certificaatnummer SCGM-MZ:2011.01.02


04

Maart 2018

‘Wij gaan voor goud’ Spaansen Bloemen onderneemt duurzaam en milieuvriendelijk “We zijn de laatste jaren steeds duurzamer gaan ondernemen. We hebben hiervoor zelfs een aparte tak binnen ons bedrijf opgericht. Onze winkels in Oudkarspel en Zuid-Scharwoude lopen goed, waardoor we een scherpe focus op het milieuvriendelijke aspect in onze branche kunnen leggen.” Aan het woord zijn eigenaren Jolanda Spaansen en Rick Muileboom van Spaansen Bloemen, al ruim 40 jaar een begrip in Broek op Langedijk.

Sinds 1990 staan beiden aan het roer van hun bedrijf dat met een ruim en kwalitatief assortiment, kundig vakmanschap en oprechte aandacht voor de klant niet meer weg te denken is uit het straatbeeld van Broek op Langedijk. “We hebben in de afgelopen 28 jaar van ons bestaan leuke dingen opgebouwd en veel uitdagingen aangepakt. Steeds stelden we onszelf doelen. De kunst van ondernemen is het behouden van je doelen en blijven schakelen.” Eén van die doelen dit jaar is het behalen van de Gouden Barometer. De Barometer Duurzaam Terreinbeheer maakt het mogelijk om een onderneming op twee niveaus - Goud en Zilver - te laten certificeren. “We hebben binnen een tijdsbestek van een half jaar het certificaat Zilver binnen weten te halen”, meldt Muileboom. “Dat houdt in dat we momenteel voor 35% aan duurzaam geproduceerde bloemen leveren. Met een Gouden certificaat gaan we naar de 57%.” Met het Gouden niveau van de Barometer wordt aangetoond dat onder anderen bloemisten ‘duurzamer beheren’ op veel facetten in hun bedrijf. Zij zorgen onder meer voor de duurzame inkoop van (plant)materiaal en kunststoffen (het product moet voor minimaal 95% bestaan uit gerecycled materiaal). Ook een goed beheer van groenaf-

val en het ontbreken van zowel geverfde bloemen als bleekmiddelen zijn criteria waaraan moet worden voldaan. Hydrocultuur Naast het leveren van bloemwerk aan particulieren is Spaansen Bloemen een gewaardeerd adres op de zakelijke markt. Jolanda en Rick: “We ontzorgen bedrijven volledig op het gebied van beplantingen en groenaankledingen. Dat geschiedt op basis van hydrocultuur. Een techniek waarbij planten niet in aarde maar in water groeien. Dit heeft talrijke voordelen: de plant is minder vatbaar voor ziekten, schimmels en ongedierte die in aarde kunnen huizen. Bovendien heeft de plant altijd de juiste hoeveelheid water want hij slorpt zelf wat hij nodig heeft. Deze planten kopen wij exclusief in bij Nieuwkoop Europe BV., een bedrijf in De Kwakel dat 100%duurzaam te werk gaat en daarvoor alle benodigde certificeringen in huis heeft.”

zame vakkundigheid waarmee Spaansen Bloemen te werk gaat, op waarde in te schatten. “Het is een win-winsituatie. Uit onderzoeken blijkt namelijk dat de aanwezigheid van planten voor meer productiviteit zorgt. Dankzij het groen op de werkvloer wordt tevens de lucht gezuiverd. Met als gevolg verbetering van concentratie en geheugen, minder stress, minder ziekteverzuim, een gevoel van welzijn en dus minder depressiviteit. Onze beplanting én de milieuvriendelijke wijze van werken zorgen letterlijk en figuurlijk voor een frisse wind door de organisatie”, besluit het gepassioneerde echtpaar, dat de blik continu gericht houdt op de toekomst. Voor meer informatie: www.spaansenbloemen.info

Minder stress Steeds meer bedrijven in de regio weten de duur-

VA K B E U RS VO O R H O R EC A P RO F ES S I O N A L S

.

G R AT I S E N T R E E

.

G R AT I S PA R K E R E N

Medio maart valt bij elke horecaondernemer in Noord-Holland een persoonlijke uitnodiging op de mat samen met onze beurskrant. Kijk voor meer informatie op onze website www.nhh-beurs.nl


Maart 2018

05

De partijen die betrokken zijn bij het warmtenet van de regio Alkmaar, met onder anderen uiterst links Diederik Samsom, derde van links wethouder Monique Stam-de Nijs van de gemeente Heerhugowaard, rechts naast haar Pierre Sponselee van Woonwaard) en daarnaast Arjan ten Elshof, directeur duurzame energie HVC. (Foto: Floris Heuer)

‘We gaan van gas los!’ Regio heeft duurzaamste warmtenet van Nederland Het warmtenet Regio Alkmaar, dat ligt in de gemeenten Alkmaar, Heiloo, Langedijk en Heerhugowaard, is sinds dit jaar aangesloten op de bioenergiecentrale van HVC. Hierdoor is de geleverde warmte voor alle aangesloten huizen en gebouwen honderd procent groen. In december is het warmtenet door de branche daarom uitgeroepen tot het duurzaamste warmtenet van Nederland. Een bijzondere erkenning waar HVC en de vier gemeenten trots op zijn.

De bio-energiecentrale maakt duurzame energie en warmte door afvalhout en gedroogd slib te verbranden. Directeur Duurzame Energie HVC Arjan ten Elshof: “Op dit moment zijn er zo’n zesduizend aansluitingen op het dertig kilometer lange warmtenet gerealiseerd en de komende jaren zal dit aantal worden uitgebreid naar ruim 15.000. Het effect daarvan is fors: één woning aansluiten op het warmtenet levert jaarlijks net zo veel terugdringing van CO2 op als 22 zonnepanelen op het dak.” Het warmtenet breidt zich steeds verder uit en steeds meer woningen en grote gebouwen, zoals het AZ-stadion, profiteren van het duurzaamste warmtenet van Nederland.” Aardgasvrij Nederland De toepassing van warmte levert een grote bijdrage aan de transitie naar een Nederland, waarin het gebruik van aardgas steeds meer wordt afgebouwd. De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Onderdeel van die enorme opgave is een aardgasvrij Nederland; ruim zeven miljoen huishoudens moeten van het aardgas af. Aardgas draagt als fossiele brandstof

bij aan de klimaatverandering. Voor een klimaatneutraal Nederland moeten we daarom over op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken. Gemeenten krijgen een belangrijke rol om deze transitie naar een gebouwde omgeving zonder aardgas te begeleiden. Monique Stam-de Nijs, de Heerhugowaardse wethouder Duurzaamheid: “Heerhugowaard wil dat het warmtenet naast Zuidwijk en een gedeelte van Huygenhoek ook het Altongebied van warmte gaat voorzien, zodat de Heerhugowaardse glastuinbouwbedrijven hun energiebehoefte in een klap kunnen verduurzamen.” Groei aan banen Verleden maand is het warmtenet Regio Alkmaar officieel aangesloten op de bio-energiecentrale van HVC. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst op het Alkmaarse Van der Meij College, waar jongeren worden opgeleid tot de technici die nodig zijn de energietransitie te realiseren. Ten Elshof: “De groei aan banen in de technische sector gaat tien keer zo hard als in andere beroepsgroepen. De komende drie jaar komen er naar schatting zo’n 80.000 banen bij. Om jonge mensen enthousiast te maken voor het vak, gaan we daarom in onze regio dit

jaar op technische en middelbare scholen gastlessen verzorgen over de werking van het warmtenet en de energietransitie. Diederik Samsom, strategisch adviseur van HVC, heeft begin januari de aftrap gedaan met een les aan leerlingen van ditzelfde Van der Meij College.” Samenwerken Op de bijeenkomst bespraken gemeenten, woningbouwcorporaties, HVC en andere belanghebbenden hoe huizen en gebouwen kunnen worden ontkoppeld van het fossiele aardgas en aangesloten op duurzame, groene energiebronnen voor verwarming en warm water. Diverse woningcorporaties uit de regio riepen tijdens de bijeenkomst gemeenten, netwerkbeheerders en andere belanghebbenden op om gezamenlijk te werken aan een regionaal plan om dit te realiseren. Bestuurder Pierre Sponselee van Woonwaard: “Als woningbouwcorporaties kiezen wij voor all electric of duurzame warmte. Voor nieuwbouw, maar ook steeds vaker als toepassing voor bestaande woningen. Door samen te werken met regionale partners geven we gezamenlijk uitvoering aan het Parijsakkoord. We gaan van gas los!”


06

Maart 2018

Circulariteit in de bouw In Jardin d’Hiverre, Zandheuvelweg 7 in Baarn, wordt 22 maart van 9.30 tot 17.00 uur een dag gehouden met als thema ‘Circulair bouwen’.

Jeroen Kor: “We moeten gebruikmaken van elkaars kennis, kunde, ervaring en kwaliteiten en die verbinden. (Foto: aangeleverd)

Gezamenlijk wensen van de vrijetijdsgenieter centraal stellen ‘Gebruikmaken van elkaars kennis, kunde, ervaring en kwaliteiten en die verbinden’

Boven de metropool Amsterdam floreert NoordHolland Noord als kansrijke regio met ruimte en mogelijkheden om vrijetijdgenieters aan zich te binden. Niet voor niets luidt de doelstelling van destinatiemarketingorganisatie ‘Holland boven Amsterdam’: ‘Meer bezoekers, die meer besteden en vaker terugkomen.’ Binnen de organisatie bundelen overheid en bedrijfsleven de krachten op het gebied van kennis, organisatie en financiën om Noord-Holland Noord beter te vermarkten.

“Gemeenten en het bedrijfsleven kunnen dit niet afzonderlijk”, stelt Jeroen Kor, projectleider destinatiemarketing van Holland boven Amsterdam (HbA), de organisatie die vanaf 2016 volledig operationeel is als zelfstandig programma onder het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. “We moeten gebruikmaken van elkaars kennis, kunde, ervaring en kwaliteiten en die verbinden. Samen kun je zoveel meer dan alleen. De gemeentegrenzen vervagen wanneer we de wensen en behoeften van de vrijetijdsgenieter centraal stellen.” Parels van de regio De website hollandbovenamsterdam. com is de belangrijkste basisactiviteit van de destinatiemarketingorganisatie. “Het is geen boekingssite, maar veel meer een centrale, virtuele omgeving waar bewoners, gasten en toekomstige gasten actuele informatie en de parels van de regio kunnen vinden. Daarnaast is de site het centrale punt waar de marketingcampagnes en -activiteiten de bezoeker direct, of indirect via thematische pagina’s, naartoe leiden.” Marketingcampagnes “In maart beginnen we met onze voorjaarscampagne”, stelt de enthousiaste projectleider, woonachtig in het WestFriese Enkhuizen. Samen met collega Marlies Groot promoot hij HbA niet alleen in de regio Noord-Holland Noord, maar ook in de rest van Nederland, Duitsland en België. Via marketingcampagnes worden in 2018 de iconen van NoordHolland Noord, en combinaties daarvan, getoond. Iconen zijn: natuur, water, kust, Hollandse historie, bloemen en tulpen, agribusiness en food. “Tot en met eind april vormen tulpen de visuele trekker, al wordt ook altijd de verbinding gemaakt met andere HbA-iconen.” Helikoptervluchten Afgelopen 2, 3 en 4 maart werd HbA

Ondernemers spreken open over hun ervaringen met het opzetten van circulaire activiteiten. Wat is er voor nodig om te starten met circulair bouwen? Welke circulaire verdienmodellen zijn er? En hoe kunnen bouwers, gemeenten en corporaties samenwerken om circulair bouwen mogelijk te maken? Maak een keuze uit ruim 20 sessies. De eerste sprekers van de dag zijn Thomas Rau (RAU: Material Matters. Het alternatief voor onze roofbouwmaatschappij), Michel Baars (New Horizon: Urban Mining in de praktijk) en Michel Schuurman (MVO Nederland: nieuwe circulaire verdienmodellen in de praktijk). Rode draad van de dag bestaat uit concrete projecten en praktijkcases bouw en utiliteit. Voor ontwikkelaars, aannemers, architecten, onderhoudsbedrijven, installateurs, woningcorporaties, gemeenten, scholen, zorginstellingen en adviseurs. Meer informatie: www.cobouw.nl

vertegenwoordigd op de Fiets- en Wandelbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. “Voor partners van HbA interessant. Er is voor een additionele bijdrage, volop ruimte voor extra presentatiemogelijkheden op maat.” Omdat winacties bewezen en significant meer traffic en respons genereren, zijn er in de voorjaarscampagne vijf ‘Doe mee & WIN’-actieperioden opgenomen. “Dit is onder meer mogelijk dankzij de hulp van lokale marketingorganisaties. Zoals bijvoorbeeld Citymarketing Den Helder, die een bijdrage levert door zes helikoptervluchten voor twee personen boven de tulpenvelden beschikbaar te stellen.”

Nederland sneller klimaatbestendig

Afhankelijk Voor verdere invulling van de actieperioden en winacties vraagt HbA de hulp en bijdrage van partners. “Bijvoorbeeld door het faciliteren van een diner tussen de tulpen, een midweekje ‘glamping’ of vakantiehuisje met het gezin, een verwenweekendje of cultuur- en natuurarrangementen. Alle initiatieven zijn welkom.” Kor geeft aan echt afhankelijk te zijn van partners. “Zoals de ANWB en Rodi Media bijvoorbeeld en uitgeverij en radiozender 100%NL, waar wij onlangs mee in zee zijn gegaan. Zij communiceren met onze gasten, hebben de kennis om hen te bereiken en beschikken over data.”

Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “De samenwerking tussen Rijk en decentrale overheden in dit traject is een noviteit. Zowel de keuze voor de thema’s als de aanpak sluiten goed aan bij de opgave van de waterschappen. Wij zijn dagelijks bezig met waterbeheer om onze delta veilig, leefbaar en economisch welvarend te houden. Klimaatverandering vraagt sneller om maatregelen en een andere inrichting van het land. Het goede nieuws is dat de plannen daarvoor al klaar liggen. De plannen moeten nu van papier naar uitvoering. Gemeenten en waterschappen voeren stresstesten uit en daaruit komt naar voren waar Nederland kwetsbaar is voor hevige buien, hitte en droogte. Dit veroorzaakt veel schade en overlast. We gaan met concrete maatregelen Nederland klimaatbestendig inrichten. Deze kabinetsperiode investeren waterschappen twee miljard euro in klimaatbestendig waterbeheer. Om te kunnen versnellen is het goed dat er nu ook een bijdrage van het Rijk komt. Zo kan letterlijk dit jaar nog de schop in de grond.” Het Interbestuurlijk Programma is een vervolg op de Investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ en het regeerakkoord.

Regionale promotie De projectleider stelt verder dat het voor bedrijven beter is een groot deel van beschikbare financiën vanuit een centrale gedachte te gebruiken voor een hoger doel: regionale promotie. “Hier wordt iedereen uiteindelijk beter van. Wanneer bedrijven partner worden, kunnen ze zich zowel online als offline presenteren bij de doelgroep en deelnemen aan kennisactiviteiten. Daarnaast nodigen wij partners, ondernemers en belangstellenden uit om ons doorlopend van nieuws, ideeën of suggesties op de hoogte te stellen.”

Verleden maand tekenden ministerpresident Rutte, minister Ollongren en de VNG, IPO en de Unie van Waterschappen het Interbestuurlijk Programma. Hierin staan de uitgangspunten voor een gezamenlijke aanpak van grote maatschappelijke opgaven. Voor de waterschappen zijn met name de thema’s klimaatadaptatie, de energietransitie en circulaire economie belangrijk.


Maart 2018

H2O Technics uit Wieringerwerf finalist bij duurzame innovatieprijs De race voor de Rabo Duurzame Innovatieprijs in verschillende categorieën nadert het hoogtepunt. De prijsuitreiking is woensdag 21 maart. Dit zijn de finalisten. Living Light. Een atmosferische lamp die zijn energie put uit een plant die vlakbij de lamp wordt geplaatst. Hoe beter de plant wordt verzorgd, hoe langer de lamp schijnt. PeelPioneers. Hoe waardevol kunnen citrusschillen zijn? PeelPioneers ziet mogelijkheden in de foodbranche, cosmetica, schoonmaakmiddelen en papierindustrie. WP Trading Alphen aan de Rijn. Plantenpotten van gebruikt papier die dankzij een speciale behandeling voor een programmeerbare tijd natsterk zijn. Na de groeifase kunnen de potten de gft-bak in en gecomposteerd worden. H2O Technics. Milieuvriendelijke bestrijding en eliminatie van pathogene ziekteverwerkers, bacteriën, algen, biofouling en parasieten in water. Hierbij wekken een geavanceerde resonator en besturingssysteem ultrasone geluidsgolven op. Kipster. Een revolutionaire kippenboerderij die het eerste klimaatneutrale ei ter wereld produceert. Alle bijproducten van het productieproces worden zo goed mogelijk verwaard, zonder emissies uit te stoten. Wasteless. Een data-driven aanpak van voedselverspilling voor supermarkten

met prijsdifferentiaties. Producten in het versvak, waarbij de uiterste verkoopdatum nabij is, worden automatisch afgeprijsd. Scoozy. De Scoozy scootmobiel heeft slimme sensoren, goede zichtbaarheid in het verkeer en maximaal comfort. Dit maakt de aanschaf van een scootmobiel toegankelijker. Somnox. Een slaaprobot die een goede nachtrust stimuleert. Met de ideale slaapademhaling en begeleidende meditatie zorgt de robot voor ontspanning en rust. Super Brains. Deze app helpt mensen met ADHD gewoontes aan te leren en afspraken na te komen. De kans op gedragsverandering groeit dankzij de interactieve coaching om actie te ondernemen. Woensdag 21 maart worden de winnaars bekendgemaakt van de Rabo Duurzame Innovatieprijs 2018. In het theater Orpheus in Apeldoorn zal dagvoorzitter Harm Edens iedereen meenemen in de wereld van duurzaamheid en innovatie. Verder zijn er voor elke categorie inspiratiesessies over het thema duurzaam leiderschap van toonaangevende sprekers, zoals Bertine Lahuis, Rob Pieters, Tanja Roeleveld en Edwin Bark. Keynote speaker van de dag is Annemieke Nijhof, voormalig Topvrouw van het Jaar 2015. Om 16.00 uur start de prijsuitreiking door Herman Wijffels en Wiebe Draijer, voorzitter groepsdirectie Rabobank.

Verplicht energie besparen wordt menens Met een strengere handhaving van de Wet Milieubeheer wil de overheid bedrijven verplichten om energie te gaan besparen. Dat is overigens voor eigen bestwil, want buiten dat het milieu beschermd wordt, levert energiebesparing bedrijven geld op. De Wet, die overigens al sinds 1993 bestaat, stelt bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die in vijf jaar kunnen worden terugverdiend of 15% winst opleveren. Het gaat daarbij om bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter gas verbruiken. Uitzondering op de verplichting geldt alleen voor bedrijven vanwege bedrijfseconomische redenen in problemen komen. Bijvoorbeeld omdat er geen krediet kan worden opgenomen. Het is dan

mogelijk om in termijnen de wijzigingen door te voeren. Het moet echter wel gebeuren. Extra toezichthouders Dat de overheid nu strenger gaat handhaven is mogelijk omdat de SER (Sociaal Economische Raad) twintig extra toezichthouders op pad stuurt die specifiek aan de slag gaan die bevoegd zijn om te handhaven. Zij kunnen dwangsommen opleggen als er geen vereiste maatregelen worden genomen en zelfs beslissen om vanwege een ‘economisch delict’ tot strafrechtelijke vervolging over te gaan. Om dit soort nare consequenties uit te sluiten is het voor bedrijven aan te raden om zelf tot actie over te gaan. Dat kan door een erkende installateur om advies te vragen. Deze installatiebedrijven zijn exact op de hoogte van de aanpassingen die er eventueel moeten worden gedaan.

07


08

Maart 2018

rijkswaterstaat west-nederland noord

column David Boekel

Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn

Waarom meten we eigenlijk de verkeerde dingen? Mijn moeder vroeg dat ik jong was altijd aan mij: “David wat voor cijfer geef jij jezelf vandaag”? Dit om te toetsen hoe ik er aan toe was. Het cijfer wat ik mijzelf gaf was niet het eindstation, maar het startpunt van een gesprek. Misschien ben ik daarom accountant geworden. Niet omdat ik daar een voorliefde voor cijfers heb ontwikkeld, maar voor de interesse in het verhaal achter de cijfers. In hun huidige vorm vertellen cijfers namelijk niet: • hoe het echt gaat met een bedrijf; • welke goede ideeën er in het bedrijf zijn om de markt te benaderen; • hoe het bedrijf omgaat met zijn medewerkers; • op welke manier het bedrijf zorgt voor haar leveranciers; • welke impact het bedrijf heeft op de maatschappij; • wat de footprint is van de organisatie. Cijfers zijn een mooie basis om het gesprek te starten maar het verhaal achter de cijfers is waar het om gaat. De huidige regelgeving is echter nog steeds gebaseerd op de illusie dat cijfers in de vorm van een balans en winst-en-verlies zaligmakend zijn. Licht teleurgesteld begeef ik mij nu dan ook al een aantal jaar in het vakgebied van de accountants. Niet vanwege het werk zelf maar omdat we eigenlijk noodgedwongen de verkeerde dingen doen. Bedrijven meten al jaren de verkeerde dingen. Accountants toetsen (daardoor) al jaren de verkeerde dingen. Is er nog hoop voor onze samenleving? Wat levert het meten van de juiste dingen dan op? Ik denk dat wij door te rapporteren over de juiste dingen laten zien wie we echt zijn. Pas als je weet hoe iemand echt is kan je besluiten om met iemand zaken te doen of om iemand links te laten liggen. Ik hoor u denken. Wat gaan we dan meten? Laten we beginnen met de dingen te meten waar het om gaat. Wij hebben met elkaar een aantal doelen afgesproken die wij moeten gaan behalen, de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Als we deze doelstellingen behalen met elkaar is de kans groter dat onze wereld een leefbare wereld wordt en blijft. En nee, het wordt geen geitenwollen sokken verhaal, een belangrijke doelstelling voor veel bedrijven zal “Decent work en Economic growth” blijven. Zonder economisch rendabel businessmodel is er ook geen impact op één van de andere doelen. De discussie die we dan met elkaar aan moeten gaan is: Hoe meten we “Decent work en Economic growth”? Welke indicatoren zijn daar leidend voor? Is dat de klassieke balans en winst-en-verlies of vinden we andere elementen belangrijk(er). Ik denk van wel. Ga de discussie met elkaar aan! Als we echt willen weten hoe het gaat laten we dan de juiste dingen gaan meten! Benieuwd hoe u de SDG’s in uw organisatie kunt implementeren? Er zijn organisaties (https://sdgcompass.org/) die u een eerste duw in de goede richting kunnen geven. Niet geholpen? Neem contact met me op.

David Boekel

Accountant / Sustainability specialist bij RSM dboekel@rsmnl.nl | www.rsmnl.com

LED-verlichting langs snelwegen. (Foto: Rijkswaterstaat)

Rijkswaterstaat bouwt dagelijks samen met haar partners aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Bij al dit werk aan weg en water moet de impact op het klimaat zo klein mogelijk worden gehouden. Er wordt dan ook gewerkt aan een schone, groene en prettige leefomgeving, ook voor volgende generaties. Werken aan een duurzame leefomgeving vormt zo het fundament onder het werk van Rijkswaterstaat en onder de doelen om in 2030 energieneutraal én circulair te zijn. Een gebied duurzaam ontwikkelen betekent voor Rijkswaterstaat: eerst praten met partners wat iedereen met een gebied wil en vervolgens verschillende gebruiksfuncties zoals waterveiligheid, economie of recreatie, slim combineren. En daarbij ook ruimte bieden aan duurzame ideeën, zoals een windenergiepark of een snelfietsroute.

Energie en klimaat Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn. Dit betekent: evenveel energie opwekken als verbruiken, volledig duurzaam. De Ramspolbrug bij de N50 en de A6 bij Almere zijn voorbeelden van energieneutrale bouwwerken. De CO2-uitstoot moet verlaagd worden tot uiteindelijk nul. Energie besparen en vergroenen is een belangrijke maatregel om de CO2-uitstoot te verminderen en energieneutraal te worden. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van LED-verlichting langs snel- en vaarwegen. Dit levert een forse besparing op, aangezien (vaar)wegverlichting goed is voor maar liefst 30% van het totale elektriciteitsverbruik. Rijkswaterstaat beheert grote gebieden in Nederland. Veel van deze gebieden zijn geschikt voor het opwekken van duurzame energie, die nodig is voor onze eigen kantoren, verlichting langs (vaar)wegen en voor bouwwerken, zoals tunnels, bruggen en sluizen. De focus hierbij ligt op energie uit zon, wind, water,

warmte en biomassa. Werken zonder afval te produceren. Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken. Dat betekent bijvoorbeeld dat versleten beton niet meer als afval eindigt, maar als nieuw beton op een snelweg. Zo hoeven er minder kostbare grondstoffen aan gesproken te worden. Er wordt daarom gewerkt aan hoogwaardig hergebruik, waarbij afval steeds weer een volwaardige grondstof wordt. Zo ontstaat een gesloten materiaalstroom, zonder enige vorm van afval. De A6 bij Almere: voorbeeld van energieneutrale bouwwerken. (Foto: Rijkswaterstaat)

’Duurzaam ondernemen begint met gezond verstand’ Erdi na nek-aan-nekrace winnaar Duurzaan Award Erdi is de winnaar geworden van de Duurzaan Award. Bijna 2000 Zaankanters brachten hun stem uit en uiteindelijk waren het de stemmen van de ondernemers op de avond zelf die de doorslag gaven. Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad reikte de prijs uit en zei toe alle finalisten de komende maanden te bezoeken om nader kennis te maken.

Erdi ontwikkelt, produceert en onderhoudt straatmeubilair, wegbebakening en verkeerstechniek. Het in Zaandam gevestigde bedrijf mag zich het komende jaar derhalve de duurzaamste onderneming van de Zaanstreek noemen. Al benadrukte directeur Raoul van der Struijk dat deze finale eigenlijk alleen maar winnaars kende. Hij complimenteerde de andere finalisten die ieder

op een heel ander vlak ook unieke prestaties hebben geleverd. Tegelijk wees hij de 300 andere aanwezige ondernemers op de vele voordelen die duurzaam ondernemen met zich meebrengt. “Als je je gezonde verstand gebruikt gaat iedereen hier de komende jaren duurzaam aan de slag. Niet alleen omdat het beter is voor de planeet, maar vooral ook omdat duurzaam ondernemen je echt kansen biedt. Je gaat creatiever denken én het levert je aan het eind van de rit ook nog eens gewoon geld op.” De jury, bestaande uit voormalig wethouder en voorzitter van Duurzaan Robert Linnekamp, duurzaamheidspionier Ruud Meijns van M&O techniek, Marjan Hoffman namens de ZON en de vorige winnaar Paul Riteco van brouwerij Hoop benadrukten, dat Erdi al lange tijd voorop loopt als het gaat om verantwoord ondernemen. Al lang voordat het woord duurzaamheid bestond was Erdi al bezig met windmolens en zonne-energie.


Maart 2018

09

Miljoenenimpuls voor Noord-Holland € 69 miljoen extra investeren in energietransitie, duurzame economie, mobiliteit en natuur

Gedeputeerde Staten van NoordHolland willen in 2018 € 69 miljoen extra investeren in energietransitie, duurzame economie, mobiliteit en natuur. Concreet wordt het geld ingezet voor het probleem van de bodemdaling in veenweidegebieden, handhaving in natuur- en in stiltegebieden, projecten op het gebied van bereikbaarheid en in de versterking van de regionale duurzame economie door de aanleg van CO2-leidingen.

overlast door geluid en luchtverontreiniging verminderd. Verder nemen Gedeputeerde Staten extra maatregelen om de productiecapaciteit voor woningen te verhogen, zodat de noodzakelijke huizen ook daadwerkelijk gebouwd kunnen worden. Ten slotte stellen Gedeputeerde Staten voor geld beschikbaar te stellen voor de restauratie van Rijksmonumenten. Provincies zijn sinds 2012 verantwoordelijk voor de restauraties van Rijksmonumenten die niet als woonhuis zijn gebouwd. Het gaat hier onder meer

Provinciale Staten hebben eind verleden jaar 2017 in een motie gevraagd financiële mogelijkheden te zoeken voor nieuwe initiatieven om zo in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in NoordHolland. De extra initiatieven komen boven op de plannen uit het coalitieakkoord Ruimte voor Groei. Met deze impuls willen Gedeputeerde Staten invulling geven aan de motie. Om de natuur in Noord-Holland te verbeteren stellen Gedeputeerde Staten voor extra te investeren in de gezonde leefomgeving, door onder andere geluidoverlast en de bodemdaling van de veenweidegebieden te verminderen. Daarnaast willen Gedeputeerde Staten een landschapsfonds opzetten dat de kwaliteit van natuur, recreatie en landschap, de zogenoemde groene infrastructuur, verbetert. Door extra te investeren in de Duinpolderweg wordt de bereikbaarheid verbeterd en de

FINANCIAL LEASE TOT 5 JAAR 0% RENTE* TOT € 6.542 GO-PRO-PREMIE 25% KORTING OP BELETTERING GRATIS ACCESSOIRES T.W.V. € 1.000 OF € 500 EXTRA SHOWKORTING* VOOR DE VAKMAN DIE ZOEKT NAAR VOORDEEL:

DO. 15 T/M ZA. 17 MAART BIJ VAN ZWIENEN HEEMSKERK

Acties ook geldig bij Van Zwienen Peugeot in Alkmaar, Hoorn, Purmerend en Zaandam.

autobedrijfvanzwienen.nl/bedrijfswagens Aanbiedingen geldig tijdens de showdagen. Bedragen zijn exclusief btw. Financial Lease via Peugeot Lease op basis van 36 of 60 maanden 0% rente. *Actie gratis accessoires t.w.v. € 1.000 of € 500 extra showkorting niet geldig i.c.m. 60 maanden 0% rente op Financial Lease. Drukfouten voorbehouden.

over agrarisch-, industrieel en religieus erfgoed. Noord-Holland kent 14.000 Rijksmonumenten. Energietransitie Gedeputeerde Staten willen ook een financiële injectie geven aan de verduurzaming van de provinciale economie en initiatieven op het gebied van energietransitie. In Noord-Holland gaat het om projecten zoals geothermie en warmtenetten, het Solar Lab in Petten, de Green Deal CO2 voorziening voor de glastuin-

bouw en klimaatadaptatie. Daarnaast maakt Noord-Holland zich in de lopende onderhandelingen met het Rijk over het zogenaamde bestuursakkoord sterk voor nog meer investeringen om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen in 2018 € 69 miljoen extra investeren in energietransitie, duurzame economie, mobiliteit en natuur. (Foto: www.thuiscomfort.nl)


Xafax heeft primeur met nieuwste Sharp Big Pad

Op ISE 2018, afgelopen februari in de RAI in Amsterdam, heeft Sharp een visual geïntroduceerd waar niemand omheen kan: de interactieve 70 inch 4K interactieve Big Pad. Xafax, Excellence Partner van Sharp, had de primeur om deze krachtpatser als eerste van de Benelux te leveren.

Eerste 4K Big Pad bij Elektropartners Installatie- en domotica-expert Elektropartners uit Heerhugowaard is zeer tevreden met de visual. Het scherm hangt in de showroom, waar plannen en technische tekeningen met engineers en klanten worden besproken. De interactieve Big Pad leent zich hier uitstekend voor: via een Wi-Fi verbinding swipe je eenvoudig je aantekeningen naar het scherm. Unieke Big Pad ook interessant voor u! Heeft u wel eens gedacht aan een prachtig display? Laat u verrassen door extreem heldere content en hoge contrasten dankzij een Ultra-HD resolutie. De meest gedetailleerde informatie wordt haarscherp getoond. Het interactieve scherm maakt van een vergadering écht een samenwerking. Xafax kan de Big Pad uit voorraad aan u leveren. Xafax staat met Elektropartners garant voor soepele installatie Kies voor een Xafax en u bent verzekerd van een prachtige visual, snel en probleemloos bij u geïnstalleerd dankzij onze samenwerking met Elektropartners. Elektropartners is een zeer ervaren en betrouwbaar installatiebedrijf met diensten in heel Nederland. Met Xafax kiest u voor kwaliteit en ontzorging!

Xafax Nederland | Postbus 107 | 1800 AC Alkmaar | Tel. +31(0)72 - 566 74 00 info@xafax.nl | www.xafax.nl D O C U M E N T

S O L U T I O N S

Xafax_opmaak_adv_BigSharp.indd 2

26-02-18 17:53


8 17:53

Maart 2018

11

Investeringen in duurzame energie nemen toe Toename geld buitenlandse bedrijven in Noord-Holland Noord Aangewakkerd door voornamelijk ontwikkelingen in de zaadveredeling en in duurzame energie zijn de buitenlandse investeringen in de regio Noord-Holland Noord toegenomen in 2017. Zo bedroeg de buitenlandse investering in Seed Valley vorig jaar 65 mijoen euro. Voor energie betrof het een investering van ruim 200 miljoen euro in deze regio.

In 2017 hebben verschillende buitenlandse bedrijven in Noord-Holland Noord, in de agri & food sector met name in de zaadveredeling, aangekondigd om verder te investeren in productie- en onderzoeksfaciliteiten. Voorbeelden hiervan zijn Monsanto, Syngenta, Hazera en Lotus Bakeries. Ook investeringen in duurzame energie nemen toe. In 2017 heeft Vattenfall/NUON 32 windturbineposities overgenomen en in 2018 starten zij met de bouw van 100 windturbines in Hollands Kroon. Met een investering van ruim 200 miljoen euro wordt hiermee het grootste windpark op land gerealiseerd in Nederland. Microsoft heeft inmiddels aangekondigd om een groot deel van de 450 MW capaciteit van het NUON windplan in Hollands Kroon af te nemen voor haar datacenter in Middenmeer. Investeren Eind 2017 heeft het Chinese energiebedrijf Astronergy aangekondigd te investeren in een 15 MW zonneweide op Businesspark Andijk-Zuid. Deze alternatieve invulling van een bestaand bedrijventerrein sluit goed aan op de regionale ambitie in energietransitie. Begin 2018 is de SDE-subsidie definitief toegekend en in de zomer van 2018 wordt met de bouw van het zonnepark gestart. In Alkmaar hebben zich op het Energy Innovation Park Alkmaar en het

omliggende Bedrijventerrein Boekelermeer Zuid nieuwe bedrijven gevestigd en zijn andere bedrijven uitgebreid. Buitenlandse bedrijven die recent op Energy Innovation Park zijn gevestigd zijn Dipanox en Hail Europe. Het Chinese bedrijf Donghua heeft in 2017 op de locatie Het Venster haar nieuwe bedrijfspand geopend. Windparken op zee In Den Helder is de offshore energie markt volop in beweging. De meest noordelijke plaats van provincie NoordHolland profiteert van de toenemende vraag naar logistieke oplossingen voor de windparken op zee. In 2017 is expertise en haven- en luchthaveninfrastructuur nog eens krachtig neergezet in het nationale bidbook Offshore Wind. Doel van het bidbook is buitenlandse investeerders in windparken op de Noordzee bekend te maken met het gunstige investeringsklimaat van de regio Holland boven Amsterdam. Het aantrekken van de investeringen bevestigt de kracht van het vestigingsklimaat in NHN. Thijs Pennink, directeur van Ontwikkelingsbedrijf NHN: “De focus van de regio op energie, water en agrifood werpt steeds meer zijn vruchten af. De aantrekkingskracht van de regio neemt toe door dit duidelijke profiel. Ontwikkelingsbedrijf NHN staat klaar voor investeerders om hun vestiging of

Carolien Wagenaar programmamanager Seed Valley:

‘We positioneren de bedrijfstak als duurzaam’ Carolien Wagenaar (27) heeft Erwin Cardol opgevolgd als programmamanager van Seed Valley. Wagenaar heeft brede ervaring in het communicatievak en bouwde aan haar eigen netwerk in de bedrijfstak en regio. Zij is de drijvende kracht achter de onlangs gelanceerde arbeidsmarktcampagne van Seed Valley, de nieuwe website en diverse projecten met scholieren en studenten. In de zomer van 2018 viert Seed Valley het 10-jarig bestaan met een estafette van evenementen. Ook staat er weer een aantal onderwijsprojecten op de rol; als vanouds is er dus veel te doen. Recentelijk startte het programmabu-

reau met de werving van een creatieve, ondernemende projectmedewerker die het ‘Seed Valley clubhuis’ in Hoorn zijn komen versterken. Over Seed Valley Seed Valley is de aanduiding voor hét internationale centrum voor plantenveredeling en zaadtechnologie, gelegen in het noorden van Noord-Holland. Het is de thuisplaats voor tientallen innovatieve bedrijven die nieuwe, betere plantenrassen ontwikkelen, met name voor de groenten- en sierbloementeelt. Tot het Seed Valley cluster behoren ook leveranciers van diensten en machines die specifiek zijn voor de zaadsector. Vanuit Seed Valley worden zaden,

stekken en jonge planten geëxporteerd naar klanten over de hele wereld. Op dit moment kent het samenwerkingsverband 37 partners (veredelingsbedrijven, zaadtechnologiebedrijven, specialiseerde leveranciers en dienstverleners, overheden en sponsors). De missie van Seed Valley is de samenleving te enthousiasmeren voor de zaadsector. Wagenaar: “We positioneren de bedrijfstak als duurzaam, hoogwaardig en innovatief, met een internationaal perspectief. Seed Valley is een boeiende sector om in te werken, met een grote bijdrage aan de economie, in een aantrekkelijke leefomgeving.” Carolien Wagenaar. (Foto: aangeleverd)

uitbreiding soepel te laten verlopen.” Invest in Holland-netwerk NHN is partner van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en het Invest in Holland-netwerk. Dit netwerk werkt intensief samen om buitenlandse bedrijven naar Nederland te trekken of in Nederland te behouden. NHN begeleidt jaarlijks circa 50 (buitenlandse) bedrijven bij investeringsprojecten in Noord-Holland Noord. Daarnaast houdt NHN contact met de bestaande buitenlandse bedrijven in de regio om snel te kunnen schakelen als er plannen zijn voor uitbreiding. Ruim één procent van de bedrijven in Nederland is een buitenlandse vestiging. Deze bedrijven zorgen voor maar liefst zestien procent van alle banen in Nederland (ruim 900.000 arbeidsplaatsen) en voor ruim een kwart van de totale toegevoegde waarde van het bedrijfsleven. 36 procent van de omzet en bijna een kwart van de investeringen komt van bedrijven in buitenlandse eigendom; zo’n 12 procent van de omzet in het Nederlandse bedrijfsleven (165 miljard euro) is afkomstig van een bedrijf met een Amerikaanse moeder. Omzet en werkgelegenheid van deze bedrijven groeien beduidend harder dan van bedrijven in Nederlandse handen (CBS, 2016). Meer informatie: www.investinnhn.com en www.nhn.nl


Het pand van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een mooi voorbeeld van vernieuwende architectuur die de uitstraling van het gebied versterkt.

Stapje voor stapje Ambitieus en toekomstbestendig plan voor Heerhugowaard heeft ambities en ontwikkelt zich verder tot een volwaardige en complete stad. “Onze gemeente is niet alleen een prettige plek om groen te wonen, maar tevens een belangrijk voorzieningencentrum en één van de plekken voor economische ontwikkeling in Noord-Holland Noord”, aldus Monique Stam, wethouder Economische Zaken en Duurzaamheid. “Met name de stationsgebieden van Alkmaar en Heerhugowaard in het stedelijke centrum van de regio ontwikkelen zich in toenemende mate verder tot de vervoers- en voorzieningenknopen van dit gebied. Dat is ook wat het rijk en de provincie met hun ruimtelijk beleid nastreven.” Hoog tijd dus voor de gemeente om het Stationsgebied stevig onder handen te nemen, zodat de stad een duurzaam en toekomstbestendig verkeersknooppunt en een aantrekkelijke entree krijgt.

Stam: “De ambitie van Heerhugowaard is om het Stationsgebied de komende jaren stap voor stap verder te transformeren in een thuishaven; een geweldige plek om te wonen, te werken, naar school te gaan en te recreëren. Een plek waar je niet alleen vanuit de auto op de trein stapt, maar waar je langer wilt blijven en ook wilt wonen. Een plek waar het gebruik van openbaar vervoer wordt gestimuleerd en mensen verleid worden om met de fiets of wandelend te komen. Het Stationsgebied is daarmee tevens een belangrijke volgende stap in het verduurzamen van onze stad en dit als beeldmerk op de kaart te zetten.” Om daar te komen moet er eerst nog een grote slag gemaakt worden. Het grootste probleem is het verkeer, met de huidige gelijkvloerse spoorwegovergang van de Zuidtangent, de drukke Umbriëllaan vol sluipverkeer en de gevaarlijke kruispunten Stationsplein/Bevelandseweg en Industriestraat/Gildestraat als grootste knelpunten. “De uitstraling van het Stationsgebied laat met de wegenstructuur te wensen over; het is nog te veel alleen een op- en uitstaplocatie aan de rand van de stad. Heerhugowaard verdient meer op deze cruciale plek.” Klankbordgroepen Om tot de beste oplossing te komen, werden alle belanghebbenden in het gebied nauw betrokken in het proces. Niet alleen omwonenden, maar ook ondernemers, de Fietsersbond, vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties zijn gevraagd mee te praten en vooral te helpen de plannen te beïnvloeden. “Mensen denken graag mee over de toekomstige inrichting van het gebied”, aldus projectmanager Patrick Rentinck. “Er werden twee klankbordgroepen gevormd met vertegenwoordigers van deze groepen: een voor de stadszijde en een voor de landschapszijde. Het is een intensief maar uniek proces om op deze manier tot een invulling te komen, maar zo kom je wel uit bij een oplossing die door iedereen gedragen wordt.” De klankbordgroepen kregen een ‘praatplaat’ voorgelegd als uitgangspunt, maar uiteindelijk kwamen ze uit bij een heel andere oplossing. Stam: “Als gemeente bewaken wij het proces; aangedragen oplossingen moeten ook verkeerskundig kloppen. Als blijkt dat het voorstel haal-

baar is, nemen we het over. De ervaringen met de klankbordgroep zijn helemaal zoals we samen willen werken aan onze stad. We gaan de komende jaren een nieuwe fase van gebiedsontwikkeling in. Dan zullen we belanghebbenden in het gebied weer betrekken.” Prachtige kans De raad heeft eind november vervolgens ingestemd met het definitieve voorstel van de klankbordgroepen. De ontwikkelingen in het Stationsgebied sluiten aan op de provinciale aanpak van de OV-knooppunten (zie kader ‘Zaancorridor). “We willen onze stad vitaal houden”, aldus Stam. “Goede OV-verbindingen tussen steden zijn cruciaal. Als mensen dankzij een aantrekkelijk Stationsgebied bovendien eerder geneigd zijn de trein te pakken, dan wordt de situatie op de ontsluitingswegen en de A9 in elk geval niet slechter. Het Stationsgebied biedt ook een prachtige kans voor Heerhugowaard om zijn identiteit te versterken. Je kunt hier verstedelijkt en modern wonen met de natuur - in dit geval onder meer het Oosterdelgebied - om de hoek: waar heb je dat nou nog meer? Als je iets te bieden hebt, komen mensen van buiten ook hier wonen. En Heerhugowaard heeft dat, met een bruisend Stadshart en straks ook met een dynamisch Stationsgebied. Binnenstedelijk bouwen kent vele verschijningsvormen en als

Ontwikkelingsstrategie Stationsgebied

1) Masterplan opstellen 2) Parkeerstrategie introduceren 3) Spooronderdoorgang voorbereiden 4) Snel schakelen als partijen zich melden 5) Slim investeren om ontwikkelingen op gang te brengen 6) Stationsplein herontwikkelen 7) Duurzaam, groen en klimaatadaptief ontwikkelen 8) Ook kleine initiatieven ondersteunen: met elkaar werken aan het Stationsgebied


Het eerste nieuwbouwplan van ontwikkelaar Henselmans heeft zich aangediend.

werken naar groter doel herontwikkeling Stationsgebied Heerhugowaard Heerhugowaard gaan we uit van onze eigen kracht.” Gezamenlijke aanpak Heerhugowaard is blij dat de provincie geld beschikbaar stelt - in totaal 17 miljoen euro - voor de aanpak van OVknooppunten in Noord-Holland. Maar knooppuntontwikkeling betekent ook dat gemeenten, spoor- en marktpartijen, investeren. De gemeenten kiest voor een knooppuntontwikkeling in de stad en heeft onder meer geld gespaard voor de ondertunneling van het spoor. Ook het Rijk betaalt mee. En er zijn gesprekken met de provincie over een bijdrage, om tot een fraaiere openbare ruimte met betere en veiligere kruispunten te komen. Rentinck: “Daarnaast bieden we ruimte aan marktpartijen. We hebben de afgelopen jaren met diverse vastgoedtransformaties ook in crisistijd de waarde van ons Stationsgebied gezien. We zien nu bovendien duidelijk een sterke toename van marktinitiatieven. Nieuwbouw zal de komende jaren deze knooppuntontwikkeling gaan kenmerken. Het eerste project, van ontwikkelaar Henselmans, is vorige zomer al gepresenteerd. Zo geven we invulling aan de door de raad vastgestelde ontwikkelingsstrategie (zie kader).”

zijn een speerpunt; hoe lossen we het parkeerprobleem zo efficiënt mogelijk op? Ruimte is schaars, we willen groen, parkeerplaatsen worden niet de hele dag door efficiënt gebruikt én automobiliteit verandert. Genoeg ingrediënten voor ook nu weer een gezamenlijke aanpak.” Stam: “We zijn bijvoorbeeld erg gecharmeerd van oplossingen die gemeente en markt in Strijp S in Eindhoven hebben geïntroduceerd. En vergeet ook de initiatieven van ‘zittende’ ondernemers, bewoners en scholen niet. Knooppuntontwikkeling draait niet alleen om het bouwen van nieuwe gebouwen. Elke stap is er eentje naar een groter doel en belangrijk voor het karakter van het gebied. Dus ook het tegeltjes lichten door leerlingen van het Clusius College, om het plein groener te maken, of ideeën voor een speeltuin of terras omarmen we. Want het gebied is niet van de gemeente, maar van ons allemaal.” Kleine initiatieven, zoals een kunstenaar die een transformatorhuisje onder handen neemt, worden ook omarmd.

Zaancorridor

De Zaancorridor, de spoorlijn van Amsterdam naar Heerhugowaard, is onderdeel van het provincieprogramma OV-knooppunten. Het plan is om woningen, kantoren, scholen, (maatschappelijke) voorzieningen en winkels te concentreren rondom de NS-stations en goed te spreiden langs het spoortraject. De betrokken gemeenten, de provincie NoordHolland, ProRail en de Nederlandse Spoorwegen pakken dit gezamenlijk aan. Door tegelijkertijd te werken aan de woningbouwopgave en aan de bereikbaarheid worden twee vliegen in één klap geslagen.

Aanpak verkeersstromen Om de verkeersstromen goed af te wikkelen, de stad bereikbaar te houden en de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te vergroten, worden de Zuidtangent en de openbare ruimte aangepakt. Een spooronderdoorgang maakt onderdeel uit van de plannen. Op het kruispunt Zuidtangent-Stationsplein zijn verkeerslichten de beste oplossing voor een goede doorstroming van het verkeer en het veilig oversteken van voetgangers en fietsers van en naar het station en de voorzieningen. Voor het kruispunt ZuidtangentIndustriestraat is voor overstekend verkeer een oplossing bedacht die onder meer bestaande en nieuwe ontwikkelingen ontsluit. Deze leidt dan vanaf de N242 onder meer direct naar het P+R terrein en vanuit de Industriestraat is het een veilige route terug de stad in. Daarmee is ook de route van de Industriestraat richting de N242 voor gemotoriseerd verkeer op de toekomst voorbereid.

Parkeerstrategie Keuzen voor de hoofdwegenstructuur en een nieuw masterplan zijn belangrijk. “Maar ook nieuwe parkeeroplossingen

Meer weten? De gemeente blijft graag in gesprek met de direct belanghebbenden, reizigers, inwoners en geïnteresseerden van het Stationsgebied. Zo is er iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur een inloopspreekuur in lunchroom Plein8. Verder verschijnt er regelmatig een nieuwsbrief. Alle ontwikkelingen volgen in het Stationgebied? Kijk dan op www.stationsgebiedheerhugowaard.nl.


UW VERVOER UW V GEWOON GEWO GOED GEREGELD! GERE

UW VERVOER UW V GEWOONGEWO GOED GEREGELD!GERE

NATIONAAL NATIONAAL EN STADS WAREEN INTERNATIONAAL INTERNATIONAAL DISTRIBUTIE HOUSING

LOGISTIEK STAD MAATWERKDISTR

TRANSPORTTRANSPORT DOOR SCHONER DOOR OPSLAG VAN GEHEEL EUROPA GEHEEL EN STILLER EUROPAGOEDEREN

EEN NIET-ALLEDAAGSE SCHON OPDRACHT? EN STIL

Wij leveren uwWij zendingen leveren Stadsdistributie uw is een van zendingen Naast vervoer en distributie binnen 24 uur binnen in Nederland 24 de speerpunten uur van dein Nederland verzorgen wij de handling en België. Rechtstreekse en België. logistiekeRechtstreekse dienstverlening en opslag van uw goederen. verbindingen naar verbindingen Duitsland van ons. Wij combineren naar de Duitsland Wij beschikken over ruim en geheel Europa. en geheel vervoersstromen Europa. voor de 6.000 m2 binnenopslag en binnensteden. 1.500 buitenopslag.

Dan bent u bij StadStadsdis Alkmaar aan het juiste adres,de dankzij speer onze jarenlange kennis logistieke en ervaring bieden wij van logistieke ons. maatwerkoplossingen. vervoers binnenst

vandaag gebeld, vandaag gehaald

GratisGratis logistieke scan? logistieke scan? afhalen tot 19.00 uur Bel - 540 30 34 Bel 072 - 540 30 072 34 uw zending altijd traceerbaar vervoer zonder overladen eigen netwerk binnen europa direct antwoord op uw vraag

| 072 wbaar J a ar betrou

| info@stadalkmaar.nl | | www.stadalkmaar.nl Herculesstraat Herculesstraat 2 | 1812 PG Alkmaar | 072 - 540 30 34 2 1812 PG Alkmaar

- 540

Stad Alkmaar; Stad specialisten Al in k milie maar uvriendelijk vervo ; er! spec ia l is ten


Maart 2018

15

‘Samen nadenken over onze toekomst’ Discussiëren over duurzaam Zaanstad

De olie-, gas- en kolenvoorraden raken op, waardoor we naar andere energiebronnen moeten uitkijken. Tegelijkertijd verandert door de uitstoot van broeikasgassen het klimaat, met extremer weer tot gevolg. Het zijn veelbesproken en bekende ontwikkelingen, maar ze zorgen wel voor uitdagingen. In de wereld, in Nederland en zo dus ook in de Zaanstreek. Denk aan de consequenties voor de landbouw, veiligheid in het verkeer, het watermanagement, maar ook de luchtkwaliteit en gezondheid.

De Zaanse politiek, bewoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in de regio staan er samen voor om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. De gemeente Zaanstad polste Platform Aan de Zaan om een goede manier te bedenken hier met Zaankanters over te discussiëren. De komende maanden zijn er daarom Zaanse geluiden: vele werksessies, lezingen en ontmoetingen in de Zaanse wijken rond thema’s. Duurzaamheidsweek Femke Nagel leidt vanuit Platform Aan

de Zaan, onder de naam ‘Zaanse Geluiden’, de duurzaamheidsweek. “Vroeger maakte de overheid beleid, kwam er een inzage en dat was het dan. Nu is de trend dat het nadenken over de toekomst samen gebeurt. Dat is ook nodig, want het is de taak van iedereen om tot een oplossing te komen. Zaanstad staat voor de grote klus om zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn en een circulaire economie te realiseren. We groeien als stad, maar willen wel een gezonde leefomgeving behouden. Het is dan ook van belang dat bedrijfsleven, politiek,

maatschappelijke organisaties en bewoners in de Zaanstreek hier samen goed over nadenken.” Na de themaweek en -avond Inclusieve stad in februari volgen nog Verstedelijking (12 t/m 16 maart) en Economische ontwikkeling (9 t/m 13 april). Het volledige programma en welke bijeenkomst waar is, staat op: www. zaansegeluiden.nl Wie wil meepraten over Zaanse geluiden kan zich aanmelden via www.zaansegeluiden.nl Aan de Zaan Aan de Zaan is een netwerkplatform voor maatschappelijke en culturele initiatieven die hun Zaanse omgeving mooier en leuker beogen te maken. Het platform bestaat uit een aantal Zaanse vrijwilligers die een betrokkenheid bij de Zaanstreek voelen en, vaak vanuit hun werk, raakvlakken met de onderwerpen en maatschappelijke initiatieven hebben. Elke maand houden zij een maandagavond in Café De Fabriek, die over elk maatschappelijk initiatief of thema kan gaan. Meer informatie is te vinden op: www.platformaandezaan.nl/ Femke Nagel is blij met deze Westzaners, die met zonnepanelen op het dak het goede voorbeeld geven. (Foto: Daan Ruijter/Rodi Media)

‘Elk plat dak heeft potentie’ Bukom neemt indrukwekkend zonnepark in gebruik Bukom behoort sinds 30 januari tot de duurzaamste energie-opwekkers van ondernemend Heerhugowaard. Die dag stelde Monique Stam, wethouder Economische Zaken van de gemeente Heerhugowaard, het nieuwe zonnepark van Bukom aan de Newtonstraat/Fahrenheitstraat officieel in gebruik. Directeur Richard Broer hoopt andere ondernemers te inspireren om ook over te gaan op duurzame energie: “Elk plat dak op dit industrieterrein heeft potentie.” De cijfers zijn indrukwekkend. Op het dak van Bukom liggen in totaal 540 zonnepanelen, met een piekvermogen van 147.000 Watt. “De opbrengst is 130.000 De 540 zonnepanelen op het dak van Bukom leveren genoeg energie om vijftig huishoudens

kiloWattuur per jaar”, vertelt Broer trots. “Dat staat gelijk aan een jaarverbruik gelijk aan dat van vijftig huishoudens. Daarnaast betekent het voor ons zo’n 60.000 kilogram minder CO2-uitstoot per jaar.” Bukom staat duurzaamheid voor. Het bedrijf houdt zich onder meer bezig met het verwerken van reststromen uit de voedingsindustrie, die verwerkt worden tot brandstoffen voor duurzame energiecentrales. “Wij zitten dus al dicht op het vuur, maar we hopen ook een voorbeeld te zijn voor andere ondernemers. De gemeente heeft besloten een zonneweide aan te leggen op De Vaandel, maar waarom zou je een stuk grond gaan gebruiken als je allemaal bedrijfspanden hebt met platte daken, die uitermate geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen?”

Stap voor stap Broer, die bestuurslid is van Bedrijfskring Heerhugowaard – Bukom-oprichter en -eigenaar Pierre Koomen is voorzitter roept andere ondernemers op om na te denken hoe zij hun bedrijfsvoering duurzamer kunnen maken en bewuster met energie kunnen omgaan. “Daarbij hoef je echt niet over één nacht ijs te gaan. Een berg beklim je ook stap voor stap. Kijk eens waar je op kunt besparen, wat je kunt verduurzamen. Heb je bijvoorbeeld al ledverlichting? En probeer de energie waar je echt niet zonder kunt zo duurzaam mogelijk in te kopen of op te wekken, eventueel gebruik makend van subsidies. Heerhugowaard is goed bezig op het gebied van verduurzaming, daar kan het bedrijfsleven niet bij achterblijven.”

een jaar lang van stroom te voorzien. (Foto: B2B fotografie)

Wethouder Monique Stam zette het zonnepark officieel in bedrijf. (Foto: aangeleverd)

Vraag naar finance professionals stijgt De vraag naar hoogopgeleide finance professionals is met 19% gestegen ten opzichte van 2016. Al vijf jaar achtereen is er een groei te zien in het aanbod van vacatures. Dit blijkt uit een analyse van Yacht over de periode januari tot en met november 2017 in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. Het valt op dat gevraagde competenties in vacatures niet overeenkomen met het profiel waaraan een finance professional zou moeten voldoen. De NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) werkt met een visiedocument, waarin dit profiel nader staat omschreven. Misja Bouma, Business development manager van Yacht Finance: “Bedrijven willen een professional die zijn tijd ver vooruit is en die raad weet met nieuwe technologie. Bedrijven vragen echter nog op een traditionele manier uit. In vacatures worden gevraagde competenties nog altijd niet aangepast aan wensen van deze tijd. Tel daarbij op dat de overgrote meerderheid van finance professionals momenteel niet zoekt naar een nieuwe functie. Dat maakt de zoektocht naar personeel niet eenvoudiger.” Grootste stijgers gevraagde vacatures • Assistent accountant +26% • Financial controller +26% • CFO/ Financieel directeur +24% • Finance manager +19% • Auditor +18% • Business controller +17% • Assistent controller +9% • Compliance officer +7% • Financieel adviseur -8%


16

Maart 2018

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

De Burg Groep wil in 2035 volledig energieneutraal opereren

Aantal maatregelen met behulp van provinciale subsidie Gedeputeerde Jaap Bond bezocht recentelijk De Burg Groep in Heerhugowaard, de Noord-Hollandse producent van onder meer De Burg Natuurazijn. De Burg Groep heeft haar pand in Heerhugowaard ingrijpend verduurzaamd. Een aantal van die maatregelen zijn met behulp van een provinciale subsidie genomen. Naast azijn produceert De Burg Groep ook vruchtensiropen (de enige echte Ranja), reinigingsmiddelen en producten om de auto ijsvrij te houden of te maken. Deze producten staan onder allerlei merknamen in keukenkastjes in heel Europa. De Burg Groep wil in 2035 volledig energieneutraal opereren en dat is nu al zichtbaar op het Europese hoofdkantoor in Heerhugowaard. Bond was zeer onder de indruk van de duurzame maatregelen die De Burg heeft genomen. “Hier worden prachtige natuurproducten gemaakt op een zeer duurzame manier. Ook heeft deze ondernemer kans gezien om zijn productie te vervijfvoudigen op dezelfde oppervlakte. De Burg Groep is een prachtig voorbeeld van hoe ondernemen er in de toekomst uit komt te zien”, aldus de

gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland. “Daarnaast investeert het bedrijf in het intensiveren van hun bestaande locatie door het toepassen van nieuwe acetators (de grootste van europa In deze acetator vindt het feitelijke fermentatie proces plaats voor de azijnbrouwerij.) en het volledig automatiseren van de warehousing. Duurzame maatregelen De Warmte-koudeopslag, de ledverlichting, de geïsoleerde gevels en het triple glas heeft De Burg Groep gerealiseerd met behulp van de provinciale subsidieregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen, kortweg HIRB. Tijdens de lopende coalitieperiode stelt de provincie jaarlijks ruim drie miljoen euro beschikbaar om bestaande bedrijventerreinen aantrekkelijk te houden voor ondernemers. Met deze subsidie stimuleert de provincie ook het nemen van duurzame maatregelen zoals zonnepanelen op bedrijfspanden, oplossingen voor waterberging of het verbinden van (afval)stromen. Meer informatie over deze regeling staat op de website van de provincie NoordHolland.

De Burg Groep wil in 2035 volledig energieneutraal opereren. (Foto: aangeleverd)

“De uitbreidingsmogelijkheden, concurrerende prijzen én de mogelijkheid een kavel af te nemen in erfpacht. Daarom hebben wij gekozen voor vestiging op Bedrijvenpark Breekland.”

Wij nemen de tijd om uw business te leren kennen Experience the power of being understood. Experience RSM. rsmnl.com

Vincent Jongens, Exellent Food & Snacks B.V.

ruim opgezette planinrichting centrale ligging in regio Alkmaar innovatieve bedrijven gezamenlijk parkmanagement veel water en groen

RSM Netherlands B.V. is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction. The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London EC4N6JJ. The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

de ideale locatie

WWW.BREEKLAND.NL


PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Airbnb Texel, Zandvoort en Bergen net zo groot als in Amsterdam Jaap Bond: ‘Toeristen belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid’ Verhoudingsgewijs worden op Texel, in Zandvoort en in Bergen vrijwel net zoveel Airbnb-slaapplaatsen aangeboden als in Amsterdam, 3 à 4% van het totale woningaanbod. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie NoordHolland. Gedeputeerde Recreatie en Toerisme Jaap Bond: “Toeristen geven jaarlijks bijna 8,5 miljard euro uit in Noord-Holland. Het is daarmee een belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid. De provincie biedt de gemeenten met dit onderzoek inzicht in het aandeel dat Airbnb daarin heeft.”

augustus) van 2017 hebben toeristen in totaal € 25 miljoen uitgegeven aan overnachtingen in Noord-Holland via Airbnb. Zowel in de Metropoolregio Amsterdam als in Noord-Holland Noord zijn gemeenten bezig met het opstellen van regionaal beleid voor verblijfsrecreatie. De provincie biedt met dit onderzoeksrapport inzicht in het aandeel dat Airbnb daarbinnen heeft. Airbnb deelt zelf geen

gegevens. Onderzoeksbureau BeFormation heeft daarom gebruik gemaakt van ‘webscraping’. Met deze techniek wordt publiek beschikbare informatie van internet verzameld en slim gecombineerd. Voor dit onderzoek heeft BeFormation zich onder meer gebaseerd op het aantal advertenties en recensies. Airbnb slaapplaatsen in de provincie Noord-Holland. (Foto: aangeleverd)

Verreweg de meeste slaapplaatsen die in Noord-Holland via Airbnb worden aangeboden bevinden zich in Amsterdam (ruim 50.000). Op gepaste afstand volgen Haarlem (3426), Bergen (1965) en Zandvoort (1170). De gemiddelde prijs voor een accommodatie is € 157,92 per nacht. De duurste accommodaties bevinden zich in Bloemendaal (gemiddeld € 200,85) en de goedkoopste in Heerhugowaard (€ 75,82). In de zomermaanden (juni, juli en

Veel legen stallen in noorden van NH Bedrijfsgebouwen blijven vaak leeg staan In het noorden van Noord-Holland komen steeds meer gebouwen van boerenbedrijven leeg te staan. De provincie Noord-Holland wil voorkomen dat deze gebouwen door gebrek aan onderhoud vervallen of gebruikt worden voor oneigenlijke activiteiten zoals caravanstallingen in kassen. De provincie gaat samen met de gemeenten en de agrarische sector per regio een plan opstellen hoe hier het beste mee omgegaan kan worden. “Het probleem is groter dan ik had gedacht. Alleen al in Noord-Holland gaat het tot 2030 om bijna anderhalf miljoen vierkante meters aan leegstaande gebouwen. Dit speelt ook in de andere provincies. Ik ga daarom via het

Interprovinciaal Overleg ook bij het Rijk aandringen op maatregelen”, aldus Jaap Bond, gedeputeerde Economische Zaken en Landbouw van de provincie NoordHolland. Bond reageert hiermee op het onderzoek dat Wageningen Economic Research en het Kadaster hebben gedaan naar vrijkomende agrarische bebouwing. Het onderzoek De provincie heeft Wageningen Economic Research en het Kadaster gevraagd om te onderzoeken hoeveel gebouwen van boerenbedrijven er leeg komen te staan in Noord-Holland. Boerenbedrijven worden steeds groter, maar hun aantal neemt af. Tussen 2000 en 2015 zijn 2210 boerenbedrijven gestopt. Naar verwachting zullen tot 2030 nog 1300 bedrijven stoppen. De woonhuizen op

het erf blijven meestal bewoond, maar de bedrijfsgebouwen blijven vaak leeg staan. Tot 2030 gaat het in totaal om 1,4 miljoen vierkante meters aan bedrijfsgebouwen. In de Kop van Noord-Holland staan meer gebouwen leeg dan in het zuiden van de provincie. Bond: “Dit vergt per regio een eigen aanpak. Rondom Amsterdam en in het Gooi zijn andere mogelijkheden voor nieuwe bestemmingen van leegstaande gebouwen dan in de Kop van NoordHolland.” Het complete onderzoek staat op de website van de provincie NoordHolland. In het noorden van Noord-Holland komen steeds meer gebouwen van boerenbedrijven leeg te staan. (Foto: aangeleverd)

Maart 2018

17

column Duurzaam ondernemen Talent is goed, karakter is beter Duurzaam ondernemen betekent voor mij dat je jezelf steeds opnieuw moet blijven vernieuwen en ontwikkelen. Wat we gisteren hebben gedaan, is dat nog de waarheid van de dag? Alleen dan kan groei door blijven gaan. Dat maakt duurzaam presteren en ondernemen belangrijk. Die duurzaamheid kun je creëren in je organisatie door mensen met de juiste karaktereigenschappen om je heen te verzamelen. Karaktereigenschappen, want kennis hoeft niet allesbepalend te zijn in het selecteren van jouw mensen. Meer bepalend is nog iemand zijn mentale capaciteit. Talent en kennis zijn uiteraard belangrijk, maar karakter is essentieel. Hoe is de focus, wilskracht en toewijding? Dat interesseert ons. Het belangrijkste eigenschap daarin is misschien nog wel het aanpassingsvermogen van een persoon. Het zijn niet de slimste of de sterkste mensen die overleven, maar degene die zich het beste kan en durft aan te passen. Anno 2018 verandert de wereld om ons heen ontzettend snel, je moet lef hebben om jezelf opnieuw uit te vinden om mee te kunnen blijven doen. Je moet durven afwijken van het bewandelde pad om vernieuwend te zijn. Dat maakt aanpassingsvermogen zo belangrijk. Daar is wel een plan, een hoger doel, voor nodig. Je hebt iets nodig om voor ogen te houden. Dat plan kan voor iedere ondernemer of organisatie anders zijn, maar dat is wel de rode draad om tot duurzaam ondernemen te komen. Als je mensen om je heen verzamelt die zich makkelijk kunnen aanpassen, kun je sneller stappen maken, omdat de rest van de organisatie dan vanzelf soepeler meebeweegt naar dat ene doel. Het gaat natuurlijk niet alleen maar om aanpassingsvermogen. Het geloof in je eigen sterke punten, passen binnen de cultuur van de organisatie, toewijding, motivatie en een stukje talent behoren natuurlijk ook tot het totaalpakket van een duurzaam presterende ondernemer. Talent is goed, karakter is beter. Robert Eenhoorn Directeur Algemene Zaken AZ Commercie@az.nl | az.nl | zakelijk


18

Maart 2018

Hoge BREEAM-score voor kantoorpand Torenburg Torenburg, het kantoorpand van VIVAT in Alkmaar, is gecertificeerd met een BREEAM-certificaat voor duurzaamheid. Met drie sterren voor asset, vier sterren voor beheer en drie sterren voor gebruik, bereikt dit kantoor de hoogste duurzaamheidsscore van Alkmaar. In totaal zijn er in Nederland maar zeven panden die tien of meer sterren, binnen de categorie In-Use, hebben weten te behalen. De hoge scores voor de locatie Torenburg zijn onder meer behaald door innovaties op het gebied van binnenklimaat en de koeling van de dataruimtes. Zo geschiedt de koeling van de serverruimtes door middel van computerkoelingen, die via een warmtewisselaar rechtstreeks zijn aangesloten op de koude bron van de warmte/koudeopslaginstallatie. Hierdoor kunnen de koelmachines voor de koeling van de verschillende ruimtes worden uitgezet en bij extreem hoge buitentemperaturen weer worden bijgeschakeld. Doordat de bronnen in balans kunnen worden gebracht zonder energie te verspillen wordt er een flinke besparing op elektra gerealiseerd. Daarnaast zorgen energiezuinige bewegingssensoren voor de tijdige omschakeling van de verwarming van rust naar comfortstand.

Advertorial

JuRo Unirek toonaangevend in magazijnstellingen OPMEER- JuRo Unirek is sinds de oprichting in 1998 gegroeid naar een internationale speler in magazijnstellingen. Tegelijkertijd blijft het NoordHollandse bedrijfsleven een belangrijke afzetmarkt. Eigenaar Jeroen Schrooder: “Hier liggen onze roots en hebben we een zeer vertrouwd netwerk.”

Het is ook makkelijk communiceren met het aanbod dat het Opmeerse bedrijf kan overleggen. Magazijnen van honderden meters lengte? Of zoekt u meer een kleinschalige stelling voor in de werkplaats? Of nog kleiner om bijvoorbeeld het gereedschap in op te bergen? JuRo Unirek maakt altijd de volgende slogan waar: Ruimtegebrek? Koop uw stelling bij JuRo Unirek! Oók wanneer het om

ruimtes gaat waar een goede hygiëne essentieel is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, laboratoria en apotheken maar ook aan hotels, restaurants en andere bedrijven in de foodsector. Bij dit alles werkt JuRo Unirek samen met het Italiaanse kwaliteitsmerk MetalSistem. De familieonderneming is niet alleen in Nederland hoofdimporteur van dit merk, maar staat ook mondiaal in de top drie. Tegelijkertijd innoveert het bedrijf met nieuwe gepatenteerde systemen. Schrooder: “We hebben nu ook Nautische Opslagsystemen: Bootbokken en andere bootopslagsystemen van deels eigen ontwerp.” Verder is het bedrijf VCA- en TÜV-gecertificeerd. Schrooder: “Maar wij gaan ook daarin een stap verder. Wij hebben zelf keurmeesters in dienst die alle typen magazijnstellingen met een vakmansoog beoordelen.” JuRo Unirek draagt na de bestelling zorg voor de aflevering met eigen chauffeurs en vrachtwagens. En de magazijnstelling kan worden gemonteerd door eigen technici. “Ook het onderhouden, repareren en vervangen doen we in eigen beheer”, vertelt Schrooder. “Wij bieden kortom magazijnoplossingen van A tot Z.” Jeroen en Jennie Schrooder. (Foto: aangeleverd)

Bedrijfswagens & Trailer ervice BV

Wij zijn een duurzame bloemist 2018 - 2021 in het zilver en gaan dit jaar voor goud!

Openingstijden Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 17.00 uur Zaterdag: 08.00 - 16.00 uur

Uw MAN dealer in Wognum en Beverwijk Verkoop van MAN en VW bedrijfswagens, lease, verhuur, APK reparatie en onderhoud aan bedrijfswagens & getrokken materieel, kranen en laadkleppen. Verkoop van banden. Dealer Trailer Partners. BTS Wognum

BTS Beverwijk

Overspoor 22

Buko Bedrijvenpark 2

1688 JG Wognum

1943 AG Beverwijk

www.bts-man.nl

❀ Bloemarrangement abonnementen voor op de balie of vergaderruimte, dit kan wekelijks per twee weken of per maand. ❀ Boeketten voor verjaardagen, jubilea’s en zakenrelatie. ❀ Beplanting voor op kantoor, dit is arbo-technisch verantwoord. ❀ Wij kunnen de beplanting verzorgen in onderhoud en ontzorgen u. ❀ Workshop bloemschikken voor personeelsuitje. Vraag voor de vele mogelijkheden bij ons: Rick 06 - 27090147 Winkel 0226 - 314218 of via de website

www.spaansenbloemen.info


ECONOMISCH FORUM HOLLAND BOVEN AMSTERDAM

Maart 2018

19

Lokale verkiezingen belangrijk voor de lokale belangen Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De politieke messen worden geslepen en op social media worden we overspoeld met wervende filmpjes om de stem van de lokale kiezer te veroveren. ’s Avonds bij Jinek kunnen we de meest in het oog springende producties bewonderen voorzien van humoristisch commentaar. Lokale verkiezingen zijn belangrijk voor de lokale belangen, maar lokale verkiezingen zijn ook belangrijk voor regionale belangen en zelfs het landsbelang. Een goed gemeentebestuur is bereid en in staat tot samenwerking met andere gemeenten om juist die belangen te behartigen die de gemeentegrenzen overstijgen.

Prikkelend en vermakelijk Als voorzitter van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam was ik aanwezig bij de Ondernemersverkiezing van de VOWA, Verenigde Ondernemers Waterland en ik zag hoe staatssecretaris Mona Keijzer de prijs uitreikte aan Jaap Buijs van Kwakman Afbouw, een mooie winnaar tussen vier andere genomineerde bedrijven waar Holland boven Amsterdam ook trots op mag zijn. Kort voor de prijsuitreiking hield de voorzitter van VOWA en lid van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam, Piet Hein Debets, een prikkelend en vermakelijk interview met ‘onze’ staatssecretaris. Op de vraag of Mona Keijzer ons als ondernemers iets wilde meegeven was haar antwoord, dat wij ons tijdig bewust moeten zijn van de veranderingen die de Brexit voor onze regio en ons bedrijfsleven met zich mee gaat brengen. ‘Ver van mijn bed-show’ zult u wellicht denken, maar niets is minder waar. Europese School Door het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU is het besluit genomen om de EMA, het European Medicines Agency, te verplaatsen naar Amsterdam. ‘Maar dat is Amsterdam’ zult u dan mogelijk vervolgens denken. Maar waar mensen werken, moeten mensen wonen en moeten de kinderen van deze mensen naar school. En dat geldt ook voor de kinderen van de medewerkers van EMA. De Europese School in Bergen is een school die op dit moment het meest prominent in beeld is bij de ouders die hun emploi bij het EMA hebben. En dat betekent nogal wat voor de Europese School en de gemeente Bergen, maar niet alleen voor de gemeente Bergen. Ook voor de omliggende gemeenten brengt dit kansen en

uitdagingen met zich mee. Want de huisvestingsopgave die het EMA met zich meebrengt, kan niet los worden gezien van de totale woningbouwopgave waar de Metropoolregio Amsterdam voor staat. Niet voor niets merkt minister Ollongren op, dat voor het wegnemen van de spanning op de Randstad geke-

“De gemeenteraadsverkiezingen gaan over veel meer dan alleen lokale belangen’ ken moet worden naar de aangrenzende meer groene gebieden. Amsterdam kent een woningbouwopgave van 300.000 woningen tot 2030. Deze woningbouwopgave zal Amsterdam niet volledig zelf kunnen invullen. Kansen De kansen die dat voor Holland boven Amsterdam met zich meebrengt zullen gemeenten niet zelfstandig kunnen benutten. Juist de samenhang binnen de regio is van belang om tot een evenwichtig woningaanbod te komen. De trend van het binnenstedelijk bouwen zal goed ingevuld kunnen worden door steden als Alkmaar en Hoorn, maar voor een evenwichtig en totaal woningaanbod zal de rol van de andere gemeenten minstens zo belangrijk zijn. En die samenwerking is niet alleen van belang voor de woningbouwopgave, maar ook voor andere vraagstukken is intergemeentelijke samenwerking onontbeerlijk. Zo mocht ik recentelijk een presentatie bijwonen van Frank Brand-

sen van het Ontwikkelingsbedrijf over de energietransitie. Het noorden van NoordHolland heeft een mooie voorsprong op het gebied van innovatieve initiatieven op het gebied van alternatieve energiebronnen. We staan voor de uitdaging om die initiatieven de komende jaren uit te breiden en zo maximaal mogelijk uit te nutten. Maar ook dat lukt alleen als gemeenten in Holland boven Amsterdam de samenwerking daarvoor durven aan te gaan en als gemeente als dat nodig is bereid zijn zich ondergeschikt te maken aan het grotere belang dat uiteindelijk ook weer het eigen belang is. De gemeenteraadsverkiezingen gaan dus meer dan ook over veel meer dan alleen lokale belangen. Sterker nog, het grootste belang is, dat na de gemeenteraadsverkiezingen er gemeentebesturen worden geformeerd die in staat en bereid zijn over hun eigen schaduw heen te springen ten behoeve van het regionale belang of het landsbelang. Dan ligt er een prachtige toekomst voor heel Holland boven Amsterdam in het verschiet.” Guido de Wit, voorzitter van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam.

Guido de Wit, (Foto: aangeleverd)


20

Maart 2018

ONTWIKKELINGSBEDRIJF NOORD-HOLLAND NOORD

column Van lokaal naar provinciaal Duurzaamheid en de energietransitie De provincie Noord-Holland organiseerde 8 februari een bijeenkomst over de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050. De bijeenkomst was een tussenstap op weg naar de definitieve vaststelling van de Omgevingsvisie dit najaar. De provincie Noord-Holland wil dat iedereen die hier woont, werkt en op bezoek komt een prettige leefomgeving aantreft. Nu, maar ook in de toekomst. De omgevingsvisie wordt daarom geen ‘nietje’ door de bestaande plannen, maar een nieuwe visie die gedragen wordt door zoveel mogelijk partijen. De bijeenkomst maakte duidelijk, dat twee thema’s dominant zijn als het gaat om de toekomstige ontwikkeling van de ruimte in Noord-Holland, namelijk duurzaamheid en de energietransitie. De bijeenkomst had op geen beter moment gekozen kunnen zijn. Nog maar net was bekend dat Nederland van het gas af moet, nu de Groningen productie veel sneller moet worden teruggebracht dan oorspronkelijk gedacht. Wat betekent dat voor de grote gasverbruikers en welke oplossingen zoeken we in onze gebouwde omgeving? Duidelijk is in elk geval, dat een duurzame energie neutrale toekomst zowel van bedrijven als burgers veel gaat vragen. Noord-Holland Noord heeft daarbij een relatief gunstige uitgangspositie en zou zelfs als regio energieleverancier kunnen zijn. Een prettige gedachte als we denken aan de grote energievraag in de regio Amsterdam. Wat ook duidelijk is, is dat duurzame energie opwekking veel van ons innovatieve vermogen zal vragen. Het opwekken van duurzame energie vraagt ook ruimte. Of het nu gaat om zonneweides, windmolens op land of geothermie; er kan sprake zijn van een grote impact op het landschap. Willen we ons unieke Noord-Hollandse landschap ook in de toekomst duurzaam in stand houden, dan vraagt dit een gedegen en goed afgestemd beleid. Louter op lokaal niveau naar oplossingen zoeken werkt dan niet meer. Een regionale en zelfs provinciale agenda is dan nodig. Dat is opmerkelijk, omdat er vaak nog wordt gedacht dat lokale energie initiatieven de oplossing voor de toekomst zijn.

Thijs Pennink Directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord

Arjan ten Elshof (directeur HVC) en Marcel Numan (NH Paprika). (Foto: aangeleverd)

Rode paprika’s in Heerhugowaard voortaan groen geteeld Paprika’s telen met groene warmte. Vanaf eind 2018 is dit werkelijkheid voor Paprikakwekerij NH Paprika in Heerhugowaard. Het glastuinbedrijf wordt eind 2018 aangesloten op het HVC (huisvuilcentrale in Alkmaar) warmtenet, waarmee het gasverbruik flink wordt geminimaliseerd. Beide partijen hebben daarvoor een overeenkomst getekend. Marcel Numan (NH Paprika): “Het is voor mijn bedrijf belangrijk om gebruik te gaan maken van duurzame warmte en te kunnen telen tegen een redelijke kostprijs. Met de aansluiting op het warmtenet wordt dat gerealiseerd. Mijn bedrijf is hiermee klaar voor de toekomst.”

“De aansluiting van de twee locaties van Paprikakwekerij NH Paprika levert een forse verduurzaming op, die jaarlijks gelijk staat aan de plaatsing van 60.000 zonnepanelen op het dak, aldus Arjan ten Elshof (directeur HVC). NH Paprika tekende 14 februari het contract met HVC voor de levering van warmte. Op basis van deze overeenkomst investeert HVC in het doortrekken van het bestaande warmtenet naar glastuinbouwgebied Alton. Daarmee kunnen de glastuinbouwbedrijven in Heerhugowaard straks met duurzame warmte hun kassen verwarmen. Dit is een belangrijke stap in het waarmaken van de ambitie van de ondernemers om in 2030 voor de teelt van gewassen geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen. Aansluiten op warmtenet In maart 2018 starten de werkzaamheden voor het 8,5 km lange tracé richting tuinbouwgebied Alton. Eind 2018 is naar verwachting het volledige tracé gereed. “De geleverde groene warmte via het warmtenet levert een verduurzaming op voor de gehele gemeente Heerhugowaard. Naast de glastuinbouw kunnen ook woningen, kantoren, bedrijfspanden en andere voorzieningen de komende jaren op het warmtenet worden aangesloten”, aldus een trotse wethouder Monique Stam. “In november 2017 heeft de gemeenteraad zich gecommitteerd om de komende tien jaar tenminste 2.500 woningen aan te sluiten op het warmtenet”. Volledig groene warmte NH Paprika is met 11 hectare paprika’s en 5 miljoen kuub gas per jaar nu de grootste gasgebruiker in het Altongebied. De aansluiting op het warmtenet levert een forse verduurzaming op, vergelijkbaar met het jaarverbruik van circa 4.000 woningen. “Waarschijnlijk ben ik

daarmee in één klap de meest duurzame paprikakweker van Nederland en klaar voor de stappen die veel glastuinbouwbedrijven nog moeten gaan maken”, aldus eigenaar Marcel Numan die tevens voorzitter is van de Ondernemersvereniging Alton (OVAL). Enorme boost voor het gebied Het Altongebied is de oudste van de drie glasconcentratiegebieden in Noord-Holland Noord. Sinds 2013 werkt Ontwikkelingsbedrijf NHN als onafhankelijke gebiedscoördinator samen met de ondernemers, provincie Noord-Holland, gemeente Heerhugowaard en Koggenland, Rabobank, HVC, Stivas, RVO en LTO aan het toekomstbestendig maken van het gebied. Volgens gebiedscoördinator Dave Vlaming van Ontwikkelingsbedrijf NHN is het warmtenet er gekomen dankzij de brede samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven, die de handen ineen hebben geslagen voor verduurzaming van de glastuinbouw in het Alton-gebied. “De toekomst van dit kassengebied zag er in de crisis van 2008 nog slecht uit, maar Alton is nu op weg een voorbeeld voor verduurzaming en kringloop tuinbouw te worden. De aanleg van het warmtenet is de grote doorbraak om het gebied toekomstbestendig te maken. Het perspectief op de komst van het warmtenet maakte al dat bedrijven meer geïnteresseerd zijn te investeren en ondernemers uit het buitengebied hierheen willen verplaatsen. In 2016 heeft dit geleid tot de vestiging van Gootjes Allplant en in 2017 heeft Verver Export zich in Alton gevestigd. Daarnaast zijn er nog vier bedrijven uit het buitengebied die graag naar Alton willen verplaatsen. Het bedrijf Amigo Plant heeft hiertoe in 2017 een kavel van 10 hectare in Alton gekocht. De aanleg van het warmtenet geeft dit gebied een enorme boost.’’


ONTWIKKELINGSBEDRIJF NOORD-HOLLAND NOORD

1000 LITER

Maart 2018

21

UNIEK IN WATERLOOS

minder olie verbruik door waterloze pers

500.000 KILO Minder papierafval. Sneller op kleur zorgt voor minder inschiet

ROTATIEDRUKWERK

75%

van al het papier wat we gebruiken is 100% gerecycled papier Voor elke boom die gekapt wordt, worden er 2 terug geplant

60% REDUCTIE Van chemisch afval. Minder ontwikkelvloeistof nodig voor het ontwikkelen van de drukplaat

‘Heerhugowaard,

100% Uitsluitend gebruik van groene stroom

in de Stad van Kansen’

15.000 VOETBALVELDEN

www.devaandel.nl

groeien de bossen door Europese papierindustrie per dag

MEER WETEN? WWW.RODIROTATIEDRUK.NL

Milieubewust en haarscherp drukwerk ro t a t i e d r u k

Guus Verheijen, Managing Director Bravilor Bonamat Group

samen ondernemen

Media

Rotatiedruk

Verspreiding

Rodi Rotatiedruk

“Kwaliteit en design zijn kernwaarden die we ook via ons pand willen uitstralen. We proberen daarom van elke locatie iets bijzonders te maken. Reden waarom we een sprinklertank hebben omgebouwd tot een reuzen koffiezetapparaat. Een heuse ‘eyecatcher’ die door de burgemeester is onthuld. Over het verbeteren van de bereikbaarheid via de nieuwe Westfrisiaweg ben ik zeer te spreken. Een tip voor ondernemers die ook in de toekomst willen doorgroeien: koop voldoende grond.”

Visseringweg 40 1112 AT Diemen Postbus 150 1723 ZK Noord-Scharwoude +31 20 3980808 rotatiedruk@rodi.nl www.rodirotatiedruk.nl

Kies uw locatie op bedrijventerrein De Vaandel! Voor meer informatie: neem contact op met mw. N. de Groot, telefoon 14072.

Start bouw zonneweide Medemblik per juni 2018 Astronergy/Chint Solar investeert in 15 MW zonneweide in Noord-Holland Noord Astronergy/Chint Solar en VOF Bedrijventerrein Zuid sluiten een overeenkomst voor de verkoop van ruim 11,6 hectare grond op Businesspark Andijk Zuid in Medemblik. Astronergy/ Chint Solar heeft recentelijk van RVO een SDE+ subsidie gekregen voor de ontwikkeling van een zonneweide met een capaciteit van ruim 15 megawatt.

De gemeente Medemblik heeft in 2017 goedkeuring gegeven voor de realisatie van een zonneweide op het bestaande bedrijventerrein Andijk Zuid. De bouw start in juni 2018. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft Astronergy/Chint Solar het afgelopen jaar begeleid bij het vinden van een geschikte locatie en vervolgens met het leggen van de juiste contacten, zoals ontwikkelaar VOF Andijk, de gemeente Medemblik en de provincie NoordHolland. Bernardo Silvestre, Head of Business Development Europe bij Astronergy/Chint Solar “Astronergy/Chint Solar is een van ‘s werelds grootste onafhankelijke energieproducenten van zonne-energie met meer dan 3 GW op de balans en investeert actief in de ontwikkeling van zonne-energieprojecten in Nederland en Europa. Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft ons goed geassisteerd bij het zoeken naar een locatie en het betrekken van regionale stakeholders om het proces te versnellen, dus kwa-

men we al snel uit in deze regio.” Regionale ambitie “Noord-Holland Noord loopt voorop in de ontwikkeling van duurzame energie en we zoeken proactief naar oplossingen voor het energievraagstuk. De ontwikkeling van zonne-energie past daarom uitstekend in de energie ambities van de regio”, aldus Bjorn Borgers projectleider bij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. “Deze grootschalige investering in zonne-energie productie van Astronergy/Chint Solar draagt bij aan het uitstekende investeringsklimaat van de regio, omdat ondernemers steeds meer belang hechten aan de aanwezigheid van duurzame energie bij hun vestigingskeuze.” Tevreden Peter Klevering, directeur Wonen van Ballast Nedam Ontwikkeling, namens VOF Bedrijventerrein Zuid: “De ontwikkeling van dit zonnepark op Andijk Zuid is

een goede invulling voor het oorspronkelijke reguliere bedrijventerrein en past daarmee in het versterken van het regionale vestigingsklimaat.” Ook wethouder Hans Tigges van gemeente Medemblik is tevreden met deze ontwikkeling: “Als gemeente zetten we stevig in op energietransitie en duurzame energie voor onze inwoners en bedrijven die hier investeren. Deze zonneweide draagt daar zeker aan bij.” Businesspark Andijk Zuid is een bedrijventerrein in Medemblik, met een totale oppervlakte van circa 14 hectare, waar nog ruim 11 hectare ruimte beschikbaar was. Het businesspark wordt ontwikkeld door VOF Bedrijventerrein Zuid, een samenwerking tussen Ballast Nedam Ontwikkeling en NHN Vastgoed. Astronergy/Chint Solar en VOF Bedrijventerrein Zuid sluiten een overeenkomst voor de verkoop van ruim 11,6 hectare grond op Businesspark Andijk Zuid in Medemblik. (Foto project Veendam: aangeleverd)


22

starters & FAILLISSEMENTEN

Maart 2018

• R.S. Bestratingen

AALSMEER • Gym Musthaves • Fysiotherapie Make A Start • Brzezniak Klussenbedrijf

• Emiel Brat Financiële Diensten

BERKHOUT

HIPPOLYTUSHOEF

• Mark Jansma dienstverlening • G. Kater

• Bouwbedrijf W. Westerbeke

HOOGKARSPEL

SCHAGERBRUG

BEVERWIJK

• Kooijstra Montage • Klusbedrijf Mark Deen

• WWCT

‘T ZAND NH

ZUIDOOSTBEEMSTER

HOORN

• Schilder Solutions

• Van Twisk Projectmanagement

URSEM

ZWAAG

• GewoonAlex

• • • •

EGMOND AAN ZEE

• • • • • • • • •

• iGèZ Sales & Solutions

KOEDIJK

ENKHUIZEN

• H.E.A.D. Services

• Made it myself • Dansevents • Kings Apparel

• • • • •

MIDDELIE

WESTZAAN

• Klussenbedrijf Dekker Purmerend

• MIMIC works

MIDDENMEER

WIERINGERWAARD

ANDIJK

• Puur & Eenvoud

• MarjanSchrijft

• HB Andijk B.V.

NOORD-SCHARWOUDE

WIJDENES

CASTRICUM

• van der Gulik Service Delivery

• Freres Mode

• K. Sternik Afbouw

• Home Table Top • dreamcatcher new fashion

WINKEL

DEN OEVER

HEEMSKERK

OOSTEREND

• Decaar Nederland

• Tocardo International B.V.

• • • • • •

• MetaMeets

ZAANDAM

BEVERWIJK

OOSTZAAN

• • • • •

• Bleiji Projectmanagement B.V.

• Dynasti Housing, Administrat. and Instruction

BERGEN

• Kamil Lech Onderhoudsbedrijf

• • • •

AKERSLOOT

BROEK IN WATERLAND

• Edelyn

• FirmAnouk videoproducties • Hippo Bouw en Advies • Arriva Taxi

AALSMEERDERBRUG

ALKMAAR • • • • • • • • • • • • • •

Greeuw Airconditioning B.V. i.o. Krul Trading lion-advies PMA KlusKlaar Bakwel Bouw Gelissen Infra realisatie Ilse Faust Lecoleur Wess Events Hygge Wonen Bloemenveld, bloemen inkoop Klussenbedrijf Gasparwerk De Oude Wasstraat Klussen- en onderhoudsbedrijf Huso & Zee • Michael Bouw

ANDIJK • Skippie dakwerken • De werktafel

ANNA PAULOWNA

HEERHUGOWAARD

• • • • • • • • •

AVENHORN

Van 16-11-2017 t/m 26-02-2018 (Bron: KvK)

• Keijner Bedrijfsadvies en Begeleiding

• • • • • •

• DB Montage Installatietechniek & Renovatie • Ilecara

STARTERS

• Good by Heart • The Brand Building • Marlies Baas

• • • • • • • • • • • • • •

ASSENDELFT

Pereboom Non Paint ANJ-Support Nan’s Productions Arend Multidiensten Schoonmaak

CASTRICUM • BLOS kids

Simorova Trade RDB Timmerwerken Ben’s klus bedrijf Timmerbedrijf M. Heemsbergen Klussenbedrijf M. Bielsma

GROOTEBROEK

Klussenbedrijf Eltawil Best Multicleaning Best Future B.V. i.o. Meto Steel Forever Jade Aslan Rentcars

PURMEREND

Christian Coco Klusbedrijf Pep De Bikefitter Bus Factor AMV Diensten Schildersbedrijf Trendkleur

Klusbedrijf Karakas Anouar’s Klussenbedrijf FHV Consult Khalil Al Ali Timmerbedrijf T. van den Broek Filip PL Klussenbedrijf D.B. Raf.Wilga OurPlanetFirst

• Ton Zwart • Homburg Finance • Smit Autowas

OUDORP NH

S. S. Cleaning Service Yara Consultancy Beeldkwadraat Obef Facility’s Easy Driver Keep It Simple J.J. Stok Peter Beau by Bo

VOLENDAM • Klumo

WARMENHUIZEN

O&E Bouw Mozes Company ASN Cleaning Omi Schoonmaakbedrijf Asani Quality Honey The Angel Thai Massage Caftan luxury MonkeyMuffin Hairstudio Maik Redan Nur Culinair Binnenafbouw O. Durcan ZZP Facilities Sil Postma @browsbymanar

Olieberg Klussenbedrijf Simon PL YTSdesign pms safety consultancy

ZWAAGDIJK-OOST

• Ilse Mosch t.h.o.d.n. Travel Counsellors

• De Eekhoorn Woodworkings

WERVERSHOOF

FAILLISSEMENTEN Van 16-11-2017 t/m 26-02-2018 (Bron: KvK)

Banden- en autoservice Royaal S-Kabel Prins Traffic De Rijacademie DEMO klussenbedrijf

HEERHUGOWAARD • Koerier Noord B.V.

ZAANDAM • Virenze Zaandam

Professionele contracten en documenten van topadvocaten vanaf € 9,95!

Overeenkomst.nl maakt juridische hulp weer betaalbaar. Online en zonder de hoge overheadkosten die u bij een advocatenkantoor betaalt. Met Overeenkomst.nl haalt u online de service van een ervaren advocaat in huis voor al uw juridische zaken. Wat bieden wij u?

AlcmariA

• Professionele juridische documenten opgesteld door ervaren advocaten

is een erkend schoonmaakbedrijf en is al

sinds 1988 werkzaam vanuit het hoofdkantoor in Alkmaar.

• Wij verzorgen de tekst voor uw juridisch verantwoorde brief of e-mail voor elke situatie

Onze opdrachtgevers zitten door heel Noord-Holland, van

• Onze servicedesk van advocaten

Den Helder tot Amsterdam en van IJmuiden tot Enkhuizen.

screent uw documenten en gee�t

T. 072 564 04 95

juridisch advies op maat

Meer info via onze helpdesk op

Stichting Normering Arbeid

0226-331697

ADV_overeenkomstNL_112x165.indd 1

www.alcmaria.nl

Dé Norm voor betrouwbaarheid

NEN 4400-1

22/01/18 08:52


Maart 2018

23

Lonneke Deutekom (l) draagt na vijf jaar de voorzittershamer over aan haar opvolgster Irma Meinema. (Foto: aangeleverd)

Fem2Business installeert nieuwe voorzitter REGIO - Het traditionele diner, dat Fem2Business jaarlijks organiseerde bij restaurant TOV in Schagen, kreeg dit keer een extra randje. Lonneke Deutekom, tot op dat moment voorzitter van hét netwerk voor ondernemende vrouwen in Noord-Holland, droeg na vijf jaar de voorzittershamer over aan haar opvolgster Irma Meinema. Deutekom had nog graag langer willen doorgaan, maar vindt het voor de ontwikkeling en groei van Fem2Business goed om haar taak over te dragen aan

een ondernemende vrouw die weer nieuwe energie met zich meebrengt en daarmee het netwerk een impuls kan geven. Zij vindt in Irma Meinema een enthousiaste en gedreven opvolger die de vereniging voor ondernemende vrouwen in Noord-Holland naar the next level wil tillen. Samen werken aan meerwaarde, dat is haar doel. Irma Meinema is samen met haar partner Edo Meinema, directeur-eigenaar van Durfit dat zich bezighoudt met IT-riskmanagement. Meer informatie over het jaarprogramma en lidmaatschap van Fem2Business: www.fem2business.nl.

Interactief presenteren met Otto’s. Kantoren zijn er in allerlei verschillende maten, vormen en indelingen. Maar één ding hebben ze gemeen: er wordt samengewerkt. Of het nu gaat om een brainstormsessie, een dagstart of een videoconferentie, de uitstekende kwalitatieve oplossingen van Legamaster ondersteunen u tot in de kleinste details. Van een excellent digitaal beeld tot het gemak van een digitaal, beschrijfbaar oppervlak. Een touchscreen kan ingezet worden als een whiteboard waarop u kunt schrijven en tekenen, als dynamisch digitaal presentatiemiddel, of als scherm waarop u presentaties, films en afbeeldingen kunt tonen. De veelzijdigheid van de interactieve oplossingen biedt u als gebruiker talloze voordelen. De oplossingen van Otto’s ondersteunen uw verhaal, of dat nu creatief, inspirerend of op samenwerken gericht is. Kunnen wij u helpen? Neem dan contact met ons op. De mogelijkheden zijn onbeperkt!

K ANTOOR- EN PROJECTINRICHTING • K ANTOORMACHINES • ICT OPLOSSINGEN • PRINT- EN DOCUMENTOPLOSSINGEN • K ANTOORSUPPLIES

sinds 1876

OPENINGSTIJDEN:

ALGEMENE GEGEVENS:

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag:

Broeker Werf 14 1721 PC Broek op Langedijk (0226) 316 011 info @ ottos.nl

09.00 08.30 08.30 08.30 08.30 09.00

- 17.30 - 17.30 - 17.30 - 17.30 - 17.00 - 16.30

Kijk ook op ottos.nl

alles voor kantoor


DEKKERAUTOGROEP

SUV ONZE SPLINTERNIEUWE, COMPACTE SUV

FORD ECOSPORT

NU MET € 1.000,- UPGRADE BONUS

VANAF € 20.855,- RIJKLAAR

PRIVATE LEASE VANAF 349,- P.MND.

ONZE RUIME EN ROBUUSTE

FORD KUGA

NU MET € 2.000,- UPGRADE BONUS

*

VANAF € 28.895,- RIJKLAAR PRIVATE LEASE VANAF 435,- P.MND.

Private Lease ook zakelijk steeds populairder. U kent vast de reclameslogan “U hoeft alleen nog maar te tanken”. Het “Private” leasen van een auto wordt steeds populairder. Het concept is eenvoudig: alle kosten van de auto worden verrekend in één vast maandbedrag. Afschrijving, verzekering, wegenbelasting, onderhoud en pechhulp zijn inbegrepen in de maandelijkse factuur. De hoogte van het maandbedrag is afhankelijk van de looptijd van het contract, het aantal kilometers per jaar en uiteraard het gekozen model. In veel gevallen blijkt Private Lease voor particulieren een aantrekkelijk alternatief voor het kopen van een nieuwe auto. Er hoeft niet in één keer een grote investering gedaan te worden en een eventuele inruilauto kan gewoon ingeruild worden.  Een groeiend aantal ondernemers ontdekt nu echter ook de voordelen van Private Lease. Het huidige bijtellingsregime maakt Private Lease voor ondernemers die relatief weinig prive rijden in de meeste gevallen financieel aantrekkelijker dan zakelijk leasen. Met zakelijk leasen zijn weliswaar alle autokosten aftrekbaar maar er moet nog wel bijtelling betaald worden voor privegebruik

en dat kan in verhouding aan de hoge kant zijn. De auto op prive betekent geen bijtelling en de zakelijke kilometers kunnen worden afgetrokken van de winst. In dit geval is de BTW echter niet aftrekbaar. Het is dus zaak een goede rekensom te maken. Weegt het ontlopen van de fiscale bijtelling op tegen het BTW nadeel dan is Private Lease zeker het overwegen waard. In tegenstelling tot een groot aantal internetaanbieders kan Dekkerautogroep u vrijwel het gehele Ford gamma aanbieden tegen zeer scherpe tarieven en duidelijke voorwaarden van het Keurmerk Private Lease dat in samenwerking met de Consumentenbond is ontwikkeld. De adviseurs van Dekkerautogroep rekenen graag met u en uw boekhouder mee om te kijken of een keuze voor Private Lease in uw voordeel uitvalt. Met de nieuwe Ford Ecosport, Ford Fiesta, Ford Kuga, Ford Mondeo en Ford Focus heeft Dekkerautogroep een groot aantal zakelijke troeven in de showroom.

☎ 088-1800 300

Alkmaar · Beverwijk · Den Helder • Heerhugowaard Purmerend · Schagen · Zaandam · Zwaag

klantencontact@dekkerautogroep.nl

www.facebook.com/dekkerautogroep

www.twitter.com/dekkerautogroep

Prijzen incl. BTW/BPM, kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage, leges. * Upgrade bonus is geldig vanaf Kuga Trend Ultimate uitvoering. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard specificaties. Private Lease op basis van 60 mnd/10.000 km/jr. Prijsaanpassingen i.v.m. wettelijke maatregelen zijn voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden. Zie voor verkoopvoorwaarden www.ford.nl. Druk- en zetfouten voorbehouden. Kijk voor het gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot op www.ford.nl

nhzaken nr. 1 2018  
nhzaken nr. 1 2018