Page 1

Stadhuis aan Huis

Wekelijkse informatiepagina’s van de gemeente Almere Officiële bekendmakingen

Nieuwe zelfbouwkavels verwacht in 2017

Raadpraat Danny van Zuijlen

Almere, van tekentafel naar pioniers tot de toekomst

pagina 10

pagina 11

pagina 12

pagina 13

De Stadhuis-aan-huispagina’s zijn gemaakt door de gemeente Almere, afdeling Communicatie.

Vraag geld aan uit het Woonlastenfonds Heeft u een laag inkomen en huurt u een woning? Dan kunt u misschien geld krijgen uit het Woonlastenfonds. U kunt het geld één keer per jaar aanvragen bij de gemeente Almere.

Wie zijn de beste sporters van het afgelopen jaar? De beste sporters van 2015 U kunt nog tot vrijdag 2 december sporters en sportteams die in 2016 een opmerkelijke prestatie hebben neergezet aanmelden! Ieder jaar organiseert de Gemeente Almere in het Topsportcentrum Almere het SNS Sportgala waar de verkiezing van sportman, sportvrouw, sportploeg

en sporttalent van 2016 wordt gehouden. Het evenement wordt op 18 januari 2017 voor de 27e keer georganiseerd. Een jurycommissie bepaald op basis van alle aanmeldingen wie er genomineerd worden in de verschillende categorieën én wie uiteindelijk met de titel en de daarbij behorende felbegeerde sporttrofee naar huis gaat.

Aanmelden Bent of kent u nog een sporter of sportteam die volgens u in aanmerking komt? Aanmelden van kandidaten kan via de website van het Sportbedrijf. Daar vindt u ook de criteria waar de sporters aan moeten voldoen. http://sportbedrijf.almere.nl.

Herdruk jubileumwijkgids ‘Almere 40 jaar!‘ in de winkels en de bieb De herdruk van de gemeentelijke uitgave ‘Almere 40 jaar! Jubileumwijkgids met favoriete plekken van 55 bewoners’ is vanaf woensdag 30 november in Almere te koop en te leen. Het is in een beperkte oplage voor € 6,50 verkrijgbaar bij zeven verkooppunten en voor leden gratis te leen bij de vier bibliotheken. Burgemeester Franc Weerwind schrijft in zijn voorwoord: ‘In deze jubileumwijkgids kijkt u mee door de ogen van 55 Almeerders. Zij vertellen enthousiast over hun favoriete plek in Almere. Alle wijken komen aan bod, met kaarten, foto’s en heel persoonlijke verhalen. In alle

verscheidenheid klinkt hierin de natuurlijke verbondenheid door van deze mensen met hun woning, straat, wijk en stad. Ga mee op reis en laat u verrassen.’ Zeven van de 55 geïnterviewden zijn ook gefilmd. Deze zeven films van elk maximaal vier minuten gingen vrij-

dagavond 2 september in première tijdens het Almere Haven Festival. Ze zijn al vele duizenden keren bekeken op de jubileumwebsite en het YouTube-kanaal van de gemeente. Ter gelegenheid van deze herdruk is het boekje ook digitaal verkrijgbaar, aangevuld met extra informatie via de hieraan gekoppelde digitale kaart met links. Zie voor meer informatie over de verkoop- en uitleenpunten, het e-book en de 7 filmportretten: almere.nl/40jaarverhalen

Maak de Buurt Almere 2016 Praat mee op maandag 19 december a.s. in de Burgerzaal van ons stadhuis We nodigen u van harte uit om mee te doen met het zetten van nieuwe stappen om maatschappelijke initiatieven te versterken en steviger te verankeren in de praktijk van alledag, in Nederland én in Almere. We organiseren hierover een bijeenkomst op maandag 19 december 2016 van 16.00 tot 20.00 uur in de Burgerzaal van het stadhuis van Almere. Met minister Ronald Plasterk, wethouders en initiatiefnemers, burgemeester Franc Weerwind,

raadsleden, Kamerleden en iedereen die betrokken is, praten we in een aantrekkelijke setting over de lessen en vervolgstappen. Kortom, een inspirerende bijeenkomst met alle spelers op het gebied van maatschappelijk initiatief!

STADHUIS AAN HUIS - Woensdag 30 november 2016

Mensen met een laag inkomen kunnen huurtoeslag krijgen van de Belastingdienst. Maar als de huur hoger is dan een bepaald bedrag, krijgt u minder huurtoeslag. Zo wil de overheid mensen stimuleren om naar een goedkopere huurwoning te verhuizen. In Almere is dat niet gemakkelijk, omdat er niet veel goedkope huurwoningen zijn. Daarom vult de gemeente Almere de huurtoeslag weer aan.

Aanvragen U kunt het aanvraagformulier downloaden op de website

www.almere.nl/woonlastenfonds of ophalen bij de balie in het stadhuis. Uw aanvraag voor een bijdrage uit het Woonlastenfonds moet uiterlijk 31 december 2016 bij ons binnen zijn. Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op almere.nl/woonlastenfonds.

Rondkomen in Almere Heeft u een laag inkomen? Kijk dan ook eens op almere.nl/rondkomen. Daar vindt u allerlei voorzieningen voor Almeerders met een laag inkomen.

Nieuwe verlichting Evenaar Onlangs zijn de verouderde armaturen van de lichtmasten op de Evenaar vervangen. Dat was noodzakelijk omdat de lampen het einde van hun levensduur hebben bereikt. Daarnaast streeft de gemeente naar duurzaamheid en een verlaging van de energiekosten. De nieuw te plaatsen LED-units zijn van de nieuwste generatie en verbruiken ongedimd 11W en in

gedimde stand tijdens de avond en nachtelijke uren nog maar 4W. Het gaat hier om een energiereductie van meer dan 50%.

Informatiebijeenkomst nieuw busvervoer Syntus neemt vanaf december 2017 het busvervoer in en rond Almere over van Connexxion. U bent van harte uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de nieuwe con-

cessie busvervoer. De bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 7 december van 19:00-21:00 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis (ingang Landdroststraat).

We nodigen de inwoners van Almere van harte uit om hierbij aanwezig te zijn! U kunt zich aanmelden door het sturen van een e-mail naar bjmbiesheuvel@almere.nl

Deze bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Almere en stichting Agora Europa en ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de deelnemende steden. Pagina 9


gemeenteblad.almere.nl

Bekendmakingen Officiële bekendmakingen

Agenda

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen Ten aanzien van de onderstaande personen gaat de gemeente, volgens artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Almere. Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij in de BRP van de gemeente Almere staan ingeschreven. Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

Hieronder de lijst van de personen die Vertrokken onbekend/land zijn uitgeschreven: Naam Dhr. B. Yiadom Dhr. U.E. Morman Dhr. R.M. Swart Dhr. G. Ayar Dhr. J. Sapthu Dhr. M.H.C. Barendregt Mevr. S.S. Smit Dhr. S.V. Bos Dhr. D.L.D. Kenepa Mevr. O.N. Walden + kind Dhr. A.S.S. Nabibaks Dhr. H.H.J. Poulino Dhr. S.H. Sardjoesingh Dhr. Q.A.N. Begbie Mevr. I.S. Fleur Dhr. W.C.E. Welch Mevr. P. Papadamakis Dhr. N.M. Boilesen Mevr. S.S. Pedersen Dhr. E.I. Imanuel Dhr. C. Molenaar Dhr. N.C.A. Verver Dhr. A.W. van der Hoorn Mevr. S.N.H. Karim Dhr. B.J. van der Haagen Dhr. M. Eijpe Dhr. A.R. Sarmaat Dhr. TID Ong-A-Swie Mevr. N.E.R. Bouws Dhr. G.A. Veerman Dhr. K.A. Tworkowski Dhr. I. Javed Dhr. K. Mpishi

Geboren 12-2-1992 24-1-1961 11-12-1985 12-1-1987 21-5-1988 24-2-1985 30-12-1993 8-6-1991 28-9-1988 20-5-1978 3-4-1964 18-8-1972 28-2-1939 9-11-1991 5-9-1957 21-2-1980 9-2-1960 16-2-1992 12-6-1992 23-6-1985 28-5-1993 25-1-1987 30-1-1989 24-4-1997 29-4-1976 17-4-1976 4-5-1996 27-8-1993 8-2-1967 30-10-1982 22-7-1991 5-12-1983 9-4-1998

Geboorteplaats Amsterdam Paramaribo, Suriname Almere Almere Purmerend Rotterdam Hildesheim, Bondsrepubliek Hoorn Amsterdam Paramaribo, Suriname Paramaribo, Suriname Curaçao, Nederlandse Antillen distrikt Suriname, Suriname Amsterdam Paramaribo, Suriname Paramaribo, Suriname Assimenion, Griekenland Ballerup, Denemarken Roskilde, Denemarken Amsterdam Almere Den Helder Almere Amsterdam Amstelveen Renkum Paramaribo, Suriname Amsterdam Amsterdam Maryland, Verenigde Staten Ełk, Polen Amsterdam Kitwe, Zambia

Uitgeschreven Naar 13-7-2016 Onbekend 11-7-2016 Onbekend 13-7-2016 Onbekend 2-8-2016 Onbekend 9-8-2016 Onbekend 11-8-2016 Onbekend 11-8-2016 Onbekend 11-8-2016 Onbekend 12-8-2016 Onbekend 9-8-2016 Onbekend 9-8-2016 Onbekend 11-8-2016 Onbekend 9-8-2016 Onbekend 12-8-2016 Onbekend 12-8-2016 Onbekend 15-8-2016 Onbekend 9-8-2016 Onbekend 15-8-2016 Onbekend 15-8-2016 Onbekend 15-8-2016 Onbekend 19-8-2016 Onbekend 19-8-2016 Onbekend 25-8-2016 Onbekend 25-8-2016 Onbekend 23-8-2016 Onbekend 29-9-2016 Onbekend 8-9-2016 Onbekend 29-8-2016 Onbekend 17-8-2016 Onbekend 21-9-2016 Onbekend 7-9-2016 Onbekend 16-9-2016 Onbekend 16-9-2016 Onbekend

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl.

Voornemen onbekend /land uit te schrijven Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Zij kunnen dan geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen. Het betreft de volgende personen: Naam Dhr. T.I. Slavov Dhr. Arun Kumar Mevr. Anushri met kinderen

Geboren Geboorteplaats 16-10-1984 Chirpan, Bulgarije 14-1-1976 Sitamarh,i India 30-11-1976 Ranchi, India

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de Gemeente Almere via tel. 14 036 of mail info@almere.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Evenementen

Zaterdag 3 december, Nobellaan 13, Buiten • Sinterklaasmarkt Zondag 4 december, Sportpark te Marken, Haven • Sinterklaas loop Zaterdag 10 december, De Cartoon, Buiten • Kicksboksgala almere.nl/evenementen

Bladkorven binnenkort weer weg Vanaf maandag 12 december worden de bladkorven in Almere weer weggehaald. De gemeente had vanaf half oktober bladkorven op verschillende locaties in de wijken geplaatst. Hiervan is weer goed gebruik gemaakt. Ook voor deze laatste weken verzoeken wij u vriendelijk alleen groenafval in de korven te doen, geen plastic zakken!

Winter In de periode die daarop volgt, van half december tot half april, wordt relatief weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om snoeiaf-

val uit de tuin op te laten halen. Tijdens deze periodes kunt u al uw snoeiafval naar een van de recyclingperrons brengen.

Recyclingperrons Tot maandag 12 december kunt u nog makkelijk bladeren uit de tuin en van straat kwijt in de korven. Daarna kunt u (het hele jaar door) het snoeiafval uit uw tuin kosteloos naar een van de recyclingperrons in Almere Poort, Buiten en Haven brengen. www.almere.nl/recyclingperrons

Officiële Bekendmakingen Ontwerp bestemmingsplan Literatuurwijk en ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet Geluidhinder De Binderij. Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Literatuurwijk een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Ten behoeve van dit bestemmingsplan wordt tevens een besluit Hogere Waarden op grond van de Wet Geluidhinder voor De Binderij voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken, waaronder het ontwerp besluit hogere waarden, met ingang van donderdag 1 december 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 11 januari 2017).

Inloopavond Om kennis te kunnen nemen van het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden wordt op woensdag 14 december 2016 een inloopavond gehouden in het gebouw De Sfinx aan De Binderij 67. U kunt vrij inlopen tussen 19.00 en 21.00 uur. Medewerkers van de gemeente Almere zijn dan aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. De volledige tekst van deze bekendmaking kunt u vinden op de website gemeenteblad.almere.nl

De volledige tekst van deze bekendmaking kunt u vinden op de website gemeenteblad.almere.nl

Recyclingperrons 5 december eerder dicht De recyclingperrons Buiten, Poort en Haven sluiten op maandag 5 december om 16.00 uur.

De overige dagen van de week (behalve zondag) zijn de recyclingperrons geopend van 09.00 tot 17.00

BEKENDMAKINGEN - Woensdag 30 november 2016

uur. Wilt u uw grofvuil laten ophalen, dan kunt u een afspraak via almere. nl/afval of 14 036. Pagina 10


almere-poort.nl

Nieuws uit Almere Poort

Wandel mee met de Almeerdaagse

Kerst in Homerusmarkt Op zaterdag 16 december is de Homerusmarkt aan het Homerusplein in kerstsfeer gehuld. Van 14.00 tot 21.00 uur zijn er verschillende activiteiten. Voor kinderen zijn er diverse activiteiten en er is een optreden van dansgroep United Dance Almere uit Poort. Er zijn aanbiedingen en acties bij alle ondernemers in Homerusmarkt en op het plein kramen met divers aanbod voor uw kerstinkopen.

en ontdek DUIN!

Tot ziens bij Homerusmarkt!

Foto: Ralph Kämena

Wandel op zaterdag 17 en zondag 18 december met de Weekendwandeltocht in DUIN in Almere Poort. Ontdek dit spectaculaire woonproject aan de kust van Almere Poort. DUIN zorgt voor bijzondere vergezichten. Een speelse omgeving met schelpenpaadjes, hoogteverschillen en slingerende woonstraten. De wandeling gaat door duinlandschap met aan de ene kant bos en de andere kant het strand. Is wandelen uw passie? Dan is deze wandeling zeker iets voor u. U kunt kiezen voor een route van 5, 10, 15, 20 of 25 km. Meer informatie op www.almeerdaagse.nl

Nieuwe zelfbouwkavels verwacht in 2017 Wilt u graag zelf een huis bouwen en is de kavel van uw dromen in Almere Poort niet meer beschikbaar? In 2017 worden de nodige nieuwe zelfbouwkavels verwacht, onder andere in Almere Poort. Met deze nieuwe kavels is er weer ruime keuze. Binnenkort wordt op ikbouwmijnhuisinalmere.nl een doorkijkje gegeven naar het nieuwe aanbod. Er komen kavels voor vrijstaande huizen, bungalows, geschakelde huizen en kleine huizen. Wilt u het nieuws niet missen, schrijf u dan in voor de nieuwsbrief: ikbouwmijnhuisinalmere.nl/nieuwsbrief.

Een goed idee? Het Wijkbudget! Heeft u een idee waardoor het leven, wonen en werken in uw wijk nog prettiger wordt? Voor die ideeĂŤn is er wellicht een mooie bijdrage beschikbaar. Het wijkbudget is een financieel steuntje in de rug, zodat u samen met andere buurtbewoners plannen kunt omzetten in mooie initiatieven. Eenvoudig aan te vragen. Kijk op de website almere.nl/wijkbudget voor de voorwaarden en bijzonderheden voor een bijdrage aan uw idee.

Nog veel meer mogelijkheden Een goed idee, maar het komt niet in aanmerking voor wijkbudget? Wellicht is crowdfunding een uitkomst. Bij crowdfunding vraagt een persoon of groep mensen geld voor een bepaald project aan andere mensen of groepen. De bank, de overheid of andere instanties blijven buiten schot. Mensen geven geld omdat GEBIEDSNIEUWS - Woensdag 30 november 2016

ze het doel van de initiatiefnemers willen ondersteunen of belangrijk vinden. Bent u benieuwd naar crowdfunding of zoekt u inspiratie? Kijkt u dan op de website www.voorjebuurt. nl. En wilt u verder praten over uw initiatief? Maak dan een afspraak met het gebiedskantoor Almere Poort via het www.almere.nl/contactformulier of via 14 036. Pagina 11


gemeenteraad.almere.nl

Nieuws uit de Gemeenteraad Raadslid grijpt ‘kwestie Regenboogbuurt’ aan voor overweging toekomst vaker een representatieve enquête houden onder die mensen, met objectieve vraagstelling. Is de respons minder dan 5%, dan weegt de mening van de wijk minder zwaar dan wanneer de respons 50% is. Leg een minimale respons tevoren vast. Bij de Regenboogbuurt was de uitslag van de enquête 70% voor behoud van de kleuren, rond de 50% vond dat je dat niet superstreng moest doen. We hadden vooraf moeten besluiten bij hoeveel procent we de mening van bewoners zouden volgen.”

Raadslid Nico van Duijn (Leefbaar Almere) heeft een voorstel bedacht om gevoelige kwesties in wijken tot een bevredigende oplossing te laten leiden. Van Duijn kwam tot zijn bevindingen na de emotionele ‘kwestie Regenboogbuurt’ waar bewoners lijnrecht tegenover elkaar stonden. “Je had eigenlijk drie partijen in de Regenboogbuurt”, legt Van Duijn uit. “De gestrengen die absoluut de originele kleuren wilde behouden, mensen die de kleur van hun huis welstandsvrij zelf wilde kunnen bepalen en mensen die daar tussenin zaten: behoud, maar niet zo streng. Kunststof kozijnen met een iets afwijkende kleur moeten bijvoorbeeld kunnen.” De kwestie hield de gemoederen wekenlang bezig. Daarom heeft de raad een standpunt ingenomen, namelijk ‘Handhaving van de kleuren in de Regenboogbuurt is een stads-

belang’. De originele kleurstellingen worden zoveel mogelijk gerespecteerd en de handhaving opgepakt. Eerst soepel, later strenger. “De vraag is nu wat we van de ‘kwestie Regenboogbuurt’ geleerd hebben”, stelt Van Duijn. In mijn voorstel staat dat in de toekomst eerst vastgesteld moet worden: is het een buurt- of een stadsbelang? Binnenkort bespreken we de Bomennota. Dat is een mooi voorbeeld. Over bomenkap is altijd wel wat te doen. De ene helft wil het niet, de andere helft wel. Bij kleine aantallen bomen is het duidelijk een wijkbelang. Laten we nu in de

Van Duijn pleit ook voor overleg tussen bewoners. “Wat je nu ziet is dat Wijkbeheer aan de bewoners komt vertellen wat de plannen van de gemeente zijn. Daar zit direct al wrevel. Waarom zetten we voortaan niet de bewoners een middagje bij elkaar om er in onderling overleg uit te komen? Dat werkt veel beter dan het invoeren van een referendum waar je alleen een vinkje bij ja of nee kunt zetten en waar mensen met een wel erg heftige meningsuiting hun gelijk gaan halen. Met onderling overleg krijg je doorgaans de meest wijze beslissing. Alles samen heb je mooie directe democratie.” Van Duijn wil dat de raad op die manier bij vergelijkbare kwesties gerichtere, meer planmatige opdrachten aan het college kan geven. Of hij daarin steun krijgt zal donderdag blijken bij de bespreking in de Politieke Markt.

Fonds voor gratis zonnepanelen lijkt er te komen Het lijkt erop dat Almeerders binnen afzienbare tijd gratis zonnepanelen op hun dak kunnen plaatsen. Dat is het gevolg van de invoering van het Energiefonds, waarover binnenkort op de Politieke Markt gesproken gaat worden. Raadslid Rutger Hengstman (VVD) was de aanjager van een initiatiefvoorstel hiertoe, waar ook D66 zich achter schaarde. “Dat voorstel werd vlak voor het zomerreces besproken en veel partijen waren enthousiast. Het college had ook een voorstel en die twee voorstellen zijn nu, op verzoek van de raad, samengevoegd in een definitief voorstel.” Met het voorstel wordt een fonds opgezet waarin 400.000 euro wordt gereserveerd voor de energiecoöperatie De Groene Reus. Het idee is dat Almeerders gratis bij deze coöperatie zonnepanelen kunnen aanvragen. Hengstman: “In het voorstel van het college krijgen Almeerders een korting van 0,9% op een rente van 2,5% procent voor de aanschaf van zonnepanelen. Dat is mooi voor wie zich dat kan veroorloven. Maar ik

vond dat te weinig. Mijn voorstel is dat iedereen er gebruik van moet kunnen maken. Dus ook met een minimum inkomen of iemand met het huis onder water. De oplossing is dat zij de panelen gratis krijgen en vervolgens de eerste 13 jaar 75% van de opbrengst van deze zonnepanelen weer afstaat aan De Groene Reus. Met dit geld kan De Groene Reus weer nieuwe zonnepanelen weggeven. Na die 13 jaar mogen de deelnemers het totale voordeel zelf behouden. Er vindt wel een toetsing plaats bij het BKR, maar er hoeft geen lening of hogere hypotheek afgesloten te worden.” Niet alleen particulieren, maar ook scholen, sportverenigingen en bedrijven kunnen een beroep doen op het fonds. Er is een grens getrokken bij een aansluitwaarde van 3x80 Amp.

GEMEENTERAAD - Woensdag 30 november 2016

Agenda

Politieke Markt

1 december 2016 U bent van harte welkom op de Politieke Markt in Almere op 1 december 2016. De gemeenteraad komt bijeen in het stadhuis van Almere. We beginnen om 19.00 uur. De volgende agenda onderwerpen zijn geagendeerd: CARROUSEL • Gesprek met externe: Bespreking boardletter Accountant 2016 • Raadsvoorstel: Evaluatie en voortzetten gebiedsontwikkeling Oosterwold • Raadsvoorstel: Almere, Stad zonder afval • Vaststellen besluitenlijsten, verslagen en notulen Politieke Markt d.d. 24 november 2016 • Raadsvoorstel Tarievennota • Agendavoorstel: Wat leren we van de Regenboogkwestie kleuren kwestie • Agendavoorstel VVD, ChristenUnie en Leefbaar Almere: Thuis in Almere – Pedagogische civil society • Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Veluwsekant, Sallandsekant en Het Atelier (RV-76) Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan Hollandsekant • Raadsonderwerp Agendavoorstel PvdA: Almere als Fair Trade Gemeente BESLUITVORMING Om 21.30 uur wordt een aantal voorstellen ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Kijk voor de volledige agenda en juiste aanvangstijden op http://gemeenteraad.almere.nl. Op deze site vindt u tevens vindt u de link naar de online uitzendingen van de vergadering.

Raadpraat

Danny van Zuijlen Stelt u zich eens voor dat u gemeenteraadslid in Almere zou zijn. Wat zou u dan willen veranderen aan de stad? We vragen het in deze rubriek aan willekeurige Almeerders. Deze week vragen we het aan Danny van Zuijlen.

‘Lage inkomens helpen’

Hengstman: “Daarnaast werkt dit voorstel mee aan het realiseren van de doelstelling van Almere om in 2022 energieneutraal te zijn.” Ook mede-indiener D66 is blij met het voorstel dat komende donderdag wordt besproken tijdens de Politieke Markt. Fractievoorzitter Jan Lems: “De credits gaan echter uit naar de heer Hengstman, maar wij kunnen ons uiteraard volledig in het plan vinden.” Als de raad akkoord gaat met het voorstel kan De Groene Reus aan het werk om één en ander te realiseren. Volgens Hengstman kan dat binnen een half jaar geregeld zijn.

“Ik woon in Uithoorn, maar ben vaak in Almere omdat ik bestuurslid ben bij de nieuwe scoutinggroep Novo Mundo in Poort. Ik werk als verpleegkundige in Amsterdam. Komend jaar verhuis ik om die reden naar Almere. Het valt mij op dat Almere een stad is met een zeer gemengde bevolking. Qua leeftijd, maar ook qua afkomst. Tegelijkertijd merk ik ook dat er interactie tussen die groepen te zien is. In Almere Poort zie ik veel mooie dingen gebeuren. Rond het Klokhuis bijvoorbeeld en laatst ook een optocht met Sint Maarten. Almere zet daarbij de koers volgens mij, want dergelijke verschillen zullen ook in andere steden merkbaar worden in de toekomst. Als raadslid zou ik daarom erg voor de sociale insteek gaan. Zo vind ik dat dat de

gezondheidszorg toegankelijker zou moeten worden voor mensen met een laag inkomen. Ook zou ik welzijnsinstanties zoals De Schoor en andere sociale voorzieningen subsidie geven, ook weer om de laagste inkomens te helpen om toch leuke activiteiten te hebben. Dan moeten ze natuurlijk wel met een concreet plan komen en ook aantonen dat het geld juist besteed wordt. Het moet echt voor de laagste inkomens effectief zijn.”

Pagina 12


40jaar.almere.nl

30 november vieren wij 40 jaar Almere! Almere, van tekentafel naar pioniers tot de toekomst Van 0 naar 200.000 in veertig jaar! Het verhaal van Almere begon op de tekentafel en kwam tot leven met onze pioniers. Vijftien jaar voor de eerste bewoners in 1976 de sleutel van hun nieuwe huis kregen, was de stad nog een ruwe schets, waar een klein groepje planologen mee aan de slag ging. Inmiddels wonen, werken, recreëren en experimenteren we in een van de grootste steden van Nederland. De inrichting van het nieuwe land op de bodem van de zee stond in het ‘Structuurplan voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders’ van de Dienst Zuiderzeewerken. De eersten die hier na millennia van water weer voet aan land zetten, waren dertien volwassenen en negen kinderen. Zij woonden in de nog lege Flevopolder in een handjevol stacaravans. In dit vaak frisse Bivak kwamen de kwartiermakers van het eerste uur bijeen: drie Rijkspolitiemensen, twee medewerkers van nutsbedrijven, twee ambulancebroeders en de conciërge van De Haak, het houten ‘kantoor’ van de ZIJP op het nieuwe land. In 1976 krijgen de eerste bewoners de sleutel van hun nieuwe ‘echte’ woonhuis.

In een van de grootste steden van Nederland is er toch nog volop ruimte voor iedereen.

Almere en innovatieve architectuur zijn al veertig jaar onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Almere groeit uit tot een toegankelijke stad, met de eerste vrije busbaan van Nederland (in 1980) en de snelweg A6 (in1985) die Muiderberg met Joure verbindt. Maar meer mensen betekent ook meer voorzieningen. Zoals recreatieplas het Weerwater, in 1988 klaar voor gebruik. Drie jaar na het bereiken van de 100.000ste inwoner van Almere (1994) haalt de sloophamer alweer een aantal panden van het eerste uur neer. In 2001 viert Almere haar 25-jarig bestaan en verwelkomt de 150.000ste inwoner. Vier jaar later zijn er nog eens 25.000 inwoners bijgekomen.

Dat vraagt om een passend stadshart, dat wordt vormgegeven door architectenbureau OMA van Rem Koolhaas. Voor de komende jaren heeft Almere nog grote ambities, zoals te lezen in het meerjarenprogramma ‘Almere 2.0’. Als het aan het Rijk ligt, komen er 60.000 nieuwe woningen bij. Zo werken we er aan om de vijfde stad van Nederland in 2030 te worden. De stad wil, samen met Provincie Flevoland, die sprong wel maken naar een groene, duurzame en levendige stad.

Wist je dat…

… Almere tot de oudste bewoonde gebieden van Nederland (5300 - 4600 voor Chr.) behoort?

Wist je dat…

Han Lammers was een van de grondleggers van Almere en de eerste burgemeester van onze stad]

Feestdag dag op 30 november

Met de overhandiging van de Almare 1976/1977 aan burgemeester Franc Weerwind start een feestelijk programma op 30 november. De burgemeester en wethouders trekken de stad in om verschillende bewonersinitiatieven te bezoeken. Zo bezoekt wethouder René Peeters de eerste en meest recente bewoner van Almere Buiten en gaat Tjeerd Herrema op bezoek bij zorgcentrum de Overloop. Froukje de Jonge opent een sportmiddag in Tussen de Vaarten en Mark Pol trakteert op taart in een aantal buurthuizen. En Frits Huis plant in het Cascadepark een boom als mijlpaal voor deze bijzondere gebeurtenis in onze stad. De dag (en daarmee het feestjaar 2016) eindigt bij een kampvuur vlakbij het eerste Almeerse woonhuis aan de Schoolwerf. 40 JAAR ALMERE - Woensdag 30 november 2016

Feestjaar 2016

… de naam Almere voor het eerst voorkomt in het levensverhaal van Bonifatius die, voordat hij in 754 bij Dokkum vermoord werd, over het Aelmere (palingmeer) voer?

Het hele jaar door hebben er activiteiten plaatsgevonden om het veertigjarige bestaan van onze stad te vieren. Foto-exposities, live talkshows, sportevenementen, buurttheater en nog veel meer activiteiten brachten het feest de wijken in. Maar ook online werd er stil gestaan bij alle mooie verhalen van Almeerders. Bent u al eens wezen kijken op facebook.nl/40jaaralmere

Wist je dat…

…op canonvanalmere.nl veel meer leuke feitjes te vinden zijn over onze stad?

Pagina 13

Stadhuis aan Huis 30 december 2016  

Gemeentenieuws Almere. Gepubliceerd in Almere DEZE WEEK.