Page 1

Stadhuis aan Huis

Wekelijkse informatiepagina’s van de gemeente Almere Nieuwjaarsreceptie Gemeente Almere en VBA

Jubileumwijkgids ‘Almere 40 jaar!‘ in de winkels en de bieb

Afvalkalender 2017 via Recyclemanager

Gratis het SNS sportgala bijwonen?

pagina 9

pagina 10

pagina 10

pagina 10

De Stadhuis-aan-huispagina’s zijn gemaakt door de gemeente Almere, afdeling Communicatie.

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Almere en VBA De bekende ingrediënten waren er op 2 januari: de grote zaal in de Schouwburg, tot de laatste stoel gevuld met Almeerse inwoners, ondernemers en genodigden, de burgemeester met een speech, de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) met de Onderneming van het Jaar en het Almeers Jeugd Symphonie Orkest AJSO met dirigent Hans Welle. Presentator Olaf de Koning, gebiedsmanager Almere Haven. Kondigde met trots alle programmaonderdelen aan, die stuk voor stuk ‘ook uit Almere’ kwamen. Te beginnen met het filmpje van Paul Goudsmit, een van de bekendste en ‘oudste’ YouTubers van Almere. Het AJSO trok alles uit de kast met drie paartjes NK-ballroomdansers, drie tapdanseressen, de 15-jarige Eline van Dam die het Almerelied ‘Stad van de Vrijheid’ zong en het spelen van nummers uit Star Wars ‘The Force Awakens’ en Rocky. Tijdens het informele gedeelte van de avond stonden er 22 Almeerse stands paraat om hun plannen voor 2017 te verkondigen. Inwoners, stichtingen en organisaties, ondernemers en de gemeente Almere, alles was vertegenwoordigd.

Speech Rode draad van de avond was het Almere Principle ‘Mensen maken de stad’, dat door de burgemeester in zijn speech ruim werd opgevat. Zijn belangrijkste boodschap: “Kennis hebben is macht, kennis delen is kracht. U draagt daar allemaal aan bij. Vele debatten zullen volgen, verschillende inzichten zullen over tafel gaan. Laten we die dialoog respectvol met elkaar voeren. Toon begrip voor de emoties, maar blijf hier niet te lang bij stilstaan. Neem een gezamenlijke

Burgemeester Franc Weerwind belt met Jan Bun, AH-eigenaar en winnaar Bonifatiusspeld. Rechts van de Burgemeester, Olaf de Keizer (gebiedsmanager Almere Haven). Foto: Feenstra Fotografie. verantwoordelijkheid. Samen zullen u en ik moeten beschermen wat we delen. Om de onvermijdelijke verandering het hoofd te bieden en ermee om te gaan. Blijf nieuwsgierig naar de mening van anderen. Ik

wens u een voorspoedig, gezond en mooi 2017.”

Bonifatiusspeld De hoogste Almeerse onderscheiding voor een persoon die een belangrijke bijdrage heeft geleverd voor de opbouw van de stad ging dit jaar naar AH-supermarkteigenaar Jan Bun. Aangezien hij niet persoonlijk aanwezig kon zijn, volgde een hilarisch telefonisch gesprek tussen hem en de burgemeester. Hij krijgt de Bonifatiusspeld en bijbehorende oorkonde op 24 januari alsnog uitgereikt.

kiest voor stagiairs ‘met een rugzak’ en zelfs twee koeien om het bedrijf heeft lopen om het gras kort te houden, 2.  Theatergezelschap Vis à Vis, dat al sinds 1990 locatietheater maakt en zorgt dat alle producten die ze gebruiken een nieuw leven krijgen, en 3. Telrol, Europa’s grootste etiketten- en kassarollenfabrikant, het eerste bedrijf ter wereld met

gecertificeerde, composteerbare etiketten. Winnaar Dimensio nam na het tromgeroffel de prijs, een cheque van 5.000 euro, in ontvangst. En gaf hem direct weer door aan wethouder Frits Huis, ‘om de verkeersveiligheid op de kruising bij het bedrijf te verbeteren’. Het bleef die avond nog lang gezellig in de Kunstlinie.

Onderneming van het Jaar En dan was er nog de verkiezing van de Onderneming van het Jaar. Juryvoorzitter Mark Pol en VBAvoorzitter Hans Marsé hadden uit ruim dertig aanmeldingen uiteindelijk drie genomineerden gekozen: Winnaar Dimensio neemt de prijs, een cheque van 5.000 euro, in ontvangst. Van links naar rechts Erno Keizer (manager Dimensio), Mark Pol (wethouder) en Hans Marsé (voorzitter Vereniging Bedrijfskring Almere) Foto: Feenstra Fotografie. STADHUIS AAN HUIS - Woensdag 11 januari 2017

1. ‘Zakkenspecialist’ Dimensio, die onder meer de eerste cradle-tocradle afvalzak had ontwikkeld,

Foto: Feenstra Fotografie. Pagina 9


gemeenteblad.almere.nl

Bekendmakingen Agenda

Officiële bekendmakingen

Evenementen

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen

Zondag 22 januari • Crosscup Almere Gooimeerbeek, Cirkelbos

Ten aanzien van de onderstaande personen gaat de gemeente, volgens artikel 2.21 en 2.22 Wet Basisregistratie Personen (BRP), over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Almere. Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij in de BRP van de gemeente Almere staan ingeschreven. Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

Tot en met 26 januari • Disco on Ice Elke donderdag van 19.00 tot 21.00 uur Forum, Almere Centrum

Naam Dhr. A.J.Z. Bindervoet Dhr. R.A. Ronde Mevr. A.A. Ronde - Raphaela met kinderen Mevr. V.V. Gonzalez Dhr. L. Budeş Dhr. S.J. Boldewijn Mevr. A.J.M. Stas-Netten Dhr. C.M. Stas Mevr. N.R.M. Emerenciana met kinderen Mevr. S. Mellouki Dhr. J.V.R. Renfurm Dhr. T.I. Slavov Dhr. Arun Kumar Mevr. Anushri + kinderen Dhr. J.A. Woltering Dhr. Y. Zhang Mevr. X. Cao + kind Dhr. S. van der Woude Dhr. J.R. Wielingen

Geboren Geboorteplaats 8-6-1998 Amsterdam 15-12-1955 Paramaribo Suriname

Uitgeschreven Naar 18-11-2016 Onbekend 7-9-2016 Onbekend

5-7-1972 29-5-1967 9-6-1985 19-1-1970 2-12-1958 1-4-1959

Bonaire Ned. Antillen Curaçao Ned. Antillen Slatina Roemenië Paramaribo Suriname Haarlem Nieuwer-Amstel

7-9-2016 3-11-2016 21-10-2016 25-10-2016 3-8-2016 3-8-2016

Onbekend Curaçao Spanje Suriname Onbekend Onbekend

29-7-1981 18-11-1996 27-8-1990 16-10-1984 14-1-1976 30-11-1976 3-7-1978 28-6-1980 6-12-1985 23-4-1986 3-7-1992

Noordoostpolder Urk Amsterdam Chirpan Bulgarije Sitamarhi India Ranchi India Waalwijk Jiangsu China Tongzhou China Almere Amsterdam

14-7-2016 16-11-2016 18-10-2016 21-11-2016 21-11-2016 21-11-2016 26-10-2016 31-10-2016 31-10-2016 27-10-2016 21-9-2016

Onbekend Onbekend Onbekend Bulgarije België België Onbekend China China Onbekend Onbekend

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl

Naamgeving Met het mandaat van het college van B en W heeft de afdelingsmanager Gebouwen- en Gegevensmanagement besloten om: - In Almere Poort, Olympiakwartier Oost, de naam Jasper Warnerstraat vast te stellen - In Almere Hout, Nobelhorst, de namen Robert Millikanstraat, William Braggstraat, William Bragghof en Erwin Schrödingerstraat vast te stellen onder gelijktijdige verlenging van Kamerlingh Onnesstraat en Nobelstraat.

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht: aan het college van B en W, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, postbus 200, 1300 AE Almere. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, de naam en het adres van de indiener bevatten, zijn voorzien van een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan.

Als tegen een besluit een bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed vereist is, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van “voorlopige voorzieningen”, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) op verzoek een voorlopige voorziening treffen. Als die wordt aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Zaterdag 14, 21 en 28 januari • ‘Speelwildernis on Tour’ met ‘Verhalen van buiten’ 13.00-16.00 uur  In een keetwagen op het Baltimoreplein in Almere Buiten speelwildernis.nl almere.nl/evenementen

Jubileumwijkgids ‘Almere 40 jaar!‘ in de winkels en de bieb Bewoners zijn blij met en trots op hun stad, blijkt uit de gemeentelijke uitgave ‘Almere 40 jaar! Jubileumwijkgids met favoriete plekken van 55 bewoners’. Dit handzame boekje is sinds 30 november gratis te leen bij de vier bibliotheken en voor slechts € 6,50 te koop bij zeven verkooppunten. In The Read Shop in Almere Haven was het op 4 januari uitverkocht. Daar liggen inmiddels nieuwe exemplaren. Burgemeester Franc M. Weerwind schrijft in zijn voorwoord: ‘In deze jubileumwijkgids kijkt u mee door de ogen van 55 Almeerders. Zij vertellen enthousiast over hun favoriete plek in Almere. Alle

wijken komen aan bod, met kaarten, foto’s en heel persoonlijke verhalen. In alle verscheidenheid klinkt hierin de natuurlijke verbondenheid door van deze mensen met hun woning, straat, wijk en stad. Ga mee op reis en laat u verrassen.’ Zeven van de 55 geïnterviewden zijn ook gefilmd. Deze zeven films van elk maximaal vier minuten staan online, net als het boekje. Zie voor het digitale boekje met de verhalen, foto’s, films, kaarten én informatie over de verkooppunten: almere.nl/40jaarverhalen.

Afvalkalender 2017 via Recyclemanager De nieuwe Afvalkalender 2017 is vanaf nu op almere.nl/afvalkalender via de app Recyclemanager te downloaden. Vanaf 2017 wordt bakkendag in de AlmereApp en op almere.nl niet meer gebruikt, hiervoor is de Recyclemanager in de plaats gekomen. In de app voert u uw postcode en huisnummer in; u krijgt dan de afvalkalender voor uw adres op maat. Heeft u zich aangemeld bij de Recyclemanager, dan kunt u via ‘Notificaties’ een herinnering krijgen op de dag voordat u de afvalbak buiten mag zetten. In de herinnering staat welke bak de volgende dag in de wijk geleegd wordt. Zo vergeet u nooit meer welke bak u aan de straat mag zetten.

Afvalkalender printen Via de website van Recyclemanager kunt u ook een afvalkalender voor heel 2017 printen. Heeft u geen toegang tot internet of wilt u de afvalkalender graag op papier

maar heeft u geen printer? We helpen u graag! U kunt contact opnemen met de gemeente via 14 036 of via almere. nl/contactformulier. U krijgt de afvalkalender voor uw adres dan thuisgestuurd.

Recyclemanager In de Recyclemanager vindt u een handige hulp hoe afval te scheiden en welke afval in welke afvalbak hoort. Zoek dan op product of materiaal en Recyclemanager geeft duidelijkheid. Ook staan alle locaties in de Recyclemanager om bijvoorbeeld glas en papier weg te brengen.

Gratis het SNS sportgala bijwonen? Op woensdag 18 januari is het SNS Sportgala in het Topsportcentrum Almere Poort. Tijdens het gala wordt de sportman, sportvrouw, sportploeg en het sporttalent van 2016 gekozen. Het programma start om 20.00 uur, toegang is gratis.

De winnaars van 2015 BEKENDMAKINGEN - Woensdag 11 januari 2017

In de categorie sportman zullen handboogschutter Peter Elzinga, judoka Kevin Bakker en karateka Yassine El Attar een gooi doen naar de titel. Bij de vrouwen zijn windsurfster Lilian de Geus, Niki Wories (kunstrijden) en Nina Bakker (triathlon) genomineerd. De strijd bij de sporttalenten gaat tussen

Donny Breek (honkbal), Tristan Enaruna (basketbal) en Daniel de Haan (hockey). De herenhoofdmacht 1 van de Almeerse Hockey Club, het Badminton team Almere en Almere City FC nemen het tegen elkaar op in de categorie sportploeg. De stichting OnbeperkSport zal een aanmoedigingsprijs uitreiken

in de categorie aangepast sporten. Hiervoor zijn genomineerd Bo Kramer (rolstoelbasketbal), Jaaike Brandsma (ALLVO zitvolleybal) en het G-Handbal Havas team. Het evenement wordt georganiseerd door het Sportbedrijf Almere en wordt voor de zevenentwintigste keer gehouden. De avond wordt gepresenteerd door Alex Nelissen. Aanmelden kan via: almere.nl/aanmeldensportgala Pagina 10

Stadhuis aan Huis 11 januari 2017  

Gemeentenieuws Almere. Gepubliceerd in Almere DEZE WEEK.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you