Page 1

Stadhuis aan Huis

Wekelijkse informatiepagina’s van de gemeente Almere Concept-Standplaatsenbeleid Almere 2018

Hinder door werkzaamheden knooppunt Almere

Floriade Festival

Gemeenteraad bespreekt de jaarrekening

pagina 12

pagina 12

pagina 13

pagina 14 + 15

De Stadhuis-aan-huispagina’s zijn gemaakt door de gemeente Almere, afdeling Communicatie.

Actieve bestrijding eikenprocessierups van start

Bomen snoeien in Almere Stad en Buiten Binnenkort gaan we bomen snoeien langs het Pirellipad, de Veluwedreef, Hagevoortdreef en de Vrijheidsdreef. De planning voor het uitvoeren van de werkzaamheden is: • Pirellipad (de week van 18 juni), • Veluwedreef (18 juni – 6 juli), • Hagevoortdreef (2 juli – 13 juli), • Vrijheidsdreef (9 juli – 27 juli). Deze data zijn indicaties. We weten dat we hier tussen de genoemde begin- en einddata aan het werk gaan. Het is mogelijk dat we iets later beginnen en/of iets eerder klaar zijn. Tijdens de werkzaamheden langs de Veluwedreef, Hagevoortdreef en de Vrijheidsdreef is de maximumsnelheid 30 km per uur. In de meeste gevallen kan het verkeer om de werkzaamheden heen rijden. Waar nodig zetten we bij wegversmallingen en rotondes een verkeersbegeleider in. Om zo min mogelijk hinder te veroorzaken, vinden alle werkzaamheden buiten de spitsuren plaats (tussen 9.00 en 15.00 uur). Kijk voor kaartjes van de te snoeien bomen per locatie op almere.nl/groen.

Waarschuwing eikenprocessierups Na de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups gaan we nu verder met de volgende fase. Tussen eind mei en medio augustus inspecteren we de eikenbomen die de gemeente Almere in beheer heeft visueel op de aanwezigheid van de rups en nesten. Aangetaste bomen krijgen een rood-wit lint met de opdruk ‘Pas op eikenprocessierups’. De rupsen worden kort daarop weggezogen en in een luchtdichte zak opgevangen om zo verspreiding van de brandhaartjes te voorkomen. Bij kinderdagverblijven, scholen, sportvelden en speeltuinen halen we de rupsen binnen 24 uur weg.

In woongebieden hanteren we een termijn van 48 uur en voor buitengebieden een termijn van vijf dagen.

Rupsen of een nest gezien? Meld het! Ziet u ergens processierupsen in een eikenboom? Laat het ons weten via een ‘melding openbare ruimte’ op almere.nl of telefonisch via 14 036.

Deze rups pakt struiken en bomen in met een soort spinrag dat mogelijk doet denken aan de lange brandharen van de eikenprocessierups. De spinselmot is niet gevaarlijk voor mens en dier en wordt daarom niet actief bestreden.

Eikenprocessierups of spinselmot? De eikenprocessierups komt alleen voor in eiken. Kijk voordat u een melding doet even goed of het echt om een eik gaat. Zo niet, dan is het mogelijk de rups van de spinselmot.

Rupsen van de spinselmot

Zelfbouw ‘special’ nieuwe kaveluitgifte Het Expertteam Zelfbouw op donderdag 14 juni staat in het teken van de nieuwe kaveluitgiftes in Nobelhorst en Homeruskwartier Centrum. Het team van zelfbouwspecialisten op het gebied van bouwen, ontwerpen, financiën en duurzaamheid wordt deze keer uitgebreid met projectleiders van de gemeente. Zij staan klaar om vragen te beantwoorden over toekomstige ontwikkelingen in Nobelhorst en Homeruskwartier en geven onder meer toelichting op het inrichtingsplan.

Gastvrouw Jolly van Nobelhorst is er voor alle vragen over het wonen in Nobelhorst. In totaal komen er achttien nieuwe kavels op de markt. De inschrijving is 11 juni van start gegaan en sluit woensdag 20 juni om 17.00 uur. Notariskantoor Heldoorn Eggels uit Almere zal de loting verrichten. Meer informatie over het Expertteam Zelfbouw, de nieuwe kavels en de verkoopprocedure is te vinden op ikbouwmijnhuisinalmere.nl.

almere/eikenprocessierups

Tiny Forests dit najaar geplant Bij Basissschool de Optimist, het Koggepark, de Oostgriend, het Krachtveld en Nobelhorst-Zuid komt een Tiny Forest. Inwoners en organisaties mochten voor eind april een eigen plan indienen bij gemeente Almere en IVN Flevoland voor een mini-buurtbos. Vijf locaties zijn geschikt bevonden. Met drie andere initiatiefnemers zijn de gemeente en IVN Flevoland nog in gesprek over de exacte locatie.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan (circa 200-300 m2). Dit bos is een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen, kleine zoogdieren én mensen. Een ideale plek voor kinderen om te leren over de natuur. Het eerste minibuurtbos in Almere is vorig jaar geplant in het Cascadepark. De bossen stimuleren biodiversiteit en bieden kansen om klimaatproblemen tegen te gaan. En meer natuur in de buurt zorgt voor een gezondere leefomgeving en een

STADHUIS AAN HUIS - Woensdag 13 juni 2018

rustpunt voor stadsbewoners. Zo komt de natuur in de stad steeds dichterbij.

Voortgang Tiny Forests U kunt de realisatie van Tiny Forests in Almere volgen via de website growinggreencities.almere.nl/tiny-forest. De vijf nieuwe minibosjes worden naar verwachting dit najaar geplant. Bewoners van Almere die mee willen denken over Tiny Forests of mee willen helpen in het planten en beheer kunnen zich melden bij flevoland@ivn.nl. Pagina 11


gemeenteblad.almere.nl

Bekendmakingen Officiële Bekendmakingen

Concept-Standplaatsenbeleid Almere 2018 Het college van Ben W van Almere heeft ingestemd met het nieuwe concept-Standplaatsenbeleid Almere 2018. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige beleid zijn: • • • • • •

standplaatsvergunningen worden voortaan voor maximaal 5 jaar verleend; de vergunningen gelden voor maximaal 2 dagen in de week per locatie; een standplaatshouder mag per standplaatslocatie maximaal 1 vergunning aanvragen; het aantal vaste standplaatsen in de verschillende centra wordt gemaximaliseerd en ten opzicht van het beleid van 2015 beperkt; hieraan is wel een overgangstermijn verbonden; standplaatsen voor oliebollen en kerstbomen zijn bijzondere vaste standplaatsen; er wordt gewerkt bij de selectie van standplaatshouders met een puntensysteem.

De gemeente Almere wil voorzien in een duurzame en toekomstbestendige voorzieningenstructuur voor consumenten. Prioriteit wordt dan ook gegeven aan behoud en versterking van het winkelaanbod, behoud en de versterking van de vier warenmarkten in Stad, Buiten en Haven en een daarbij passende standplaatsenstructuur. Tegen deze achtergrond is het standplaatsenbeleid vorm gegeven. Het concept-Standplaatsenbeleid wordt voor inspraak zes weken ter inzage gelegd. De huidige standplaatshouders en de Centrale Vereniging van Ambulante Handel (CVAH) worden hierover per brief geïnformeerd. Ook wordt er een bijenkomst belegd met de huidige standplaatshouders op maandagavond 25 juni van 18.30 tot 20.30 uur in de Burgerzaal van het stadhuis.

Bladkorven blijven staan deze zomer Deze zomer laten we de bladkorven staan in de wijken. Het tuin- en snoeiafval kunt u de hele zomer kwijt in de korf. De bladkorven blijven dit jaar in een aaneengesloten periode staan tot half december. Dit is een proef. Na half december evalueren wij of we deze manier herhalen de komende jaren. De bladkorven staan op 150 locaties en hiervan wordt goed gebruik gemaakt. Wij verzoeken u vriendelijk alleen groenafval in de korven te deponeren. Geen ander afval, zoals plastic zakken, schuttinghout of stenen!

Recyclingperrons U kunt ook het hele jaar door het snoeiafval en ander grof afval uit uw tuin kosteloos naar een van de recyclingperrons of het Upcyclecentrum brengen. almere.nl/recyclingperrons

Hinder door werkzaamheden knooppunt Almere

Het nieuwe beleid ligt met ingang van maandag 11 juni 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met zondag 22 juli 2018). Medewerkers van de gemeente zijn hierbij aanwezig voor een nadere toelichting en het beantwoorden van vragen over het nieuwe conceptbeleid. De volledige tekst van deze bekendmaking kunt u vinden op de website officielebekendmakingen.nl/ gemeenteblad

Uitschrijving uit basisregistratie personen Ten aanzien van de onderstaande personen gaat de gemeente, volgens artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Almere. Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij in de BRP van de gemeente Almere staan ingeschreven. Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden. Naam Geboren Uitgeschreven per J.G.R.E. Jacobus 17-09-1990 31-01-2018 A. Viszlay 21-01-1988 16-04-2018 Z. Závodská 29-04-1997 16-04-2018 C.B. Naarden 14-11-1968 17-04-2018 R. Brandenburg 23-12-1979 17-04-2018 P.A. Teuben 26-06-1991 13-03-2018 Mevr. D. Remmers met kind 18-02-1990 16-03-2018 D. Barillari 26-11-1979 15-03-2018 H.N. Duong 09-08-1985 15-03-2018 M.R. Servais 14-05-1993 05-03-2018 M. Brouwer 01-10-1974 14-03-2018 T. Verhoeven 30-06-1982 14-03-2018 J.E. Tuinfort 12-10-1965 01-02-2018 H.U. Pfeil 23-04-1946 06-02-2018 M. Stehmann 06-12-1951 06-02-2018 J. Pereboom 11-04-1986 06-02-2018 H. Nawab 21-02-1981 26-02-2018 B. Groeneveld 11-02-1989 22-02-2018 S. Maftouhi 13-04-1979 22-02-2018 Ü. Balci 14-01-1985 05-02-2018 T.J.C. Roberts 22-04-1991 26-02-2018 N. de Voogd 31-01-1991 27-02-2018

Naam Geboren Uitgeschreven per J.C. Bonnet Naranjo 18-11-1971 06-02-2018 D. Zikking 20-08-1985 12-02-2018 D.J. Geelen 22-02-1969 12-02-2018 D. Seeber 27-12-1982 13-02-2018 Ö. Akbay met kind 11-07-1993 13-02-2018 M.G.S. Sailolin 05-10-1973 06-03-2018 R.L.H. van den Berg 11-12-1995 06-03-2018 T.E. Rumenov 16-07-1994 27-02-2018 R.E. Abendanon 19-06-1951 27-02-2018 N. Ilincescu 02-12-1985 28-02-2018 W.H.G. Buijs 04-04-1956 15-02-2018 N.N. de Haak 17-12-1980 13-03-2018 S. Galadi 28-02-1995 04-01-2018 X.S. Schimmel met kind 27-08-1986 19-03-2018 D. Keizer 05-09-1972 19-03-2018 K.Ahmed-Abban 11-12-1970 13-03-2018 W.A. Hijrat 21-11-1961 28-12-2017 F.H. Hijrat 02-08-1968 28-12-2017 S.A. Taylor 07-09-1976 05-03-2018 J.R. Voogel 09-04-1994 11-01-2018 D.C.E. van Maldegem 18-01-1991 26-03-2018

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl BEKENDMAKINGEN - Woensdag 13 juni 2018

In juni werkt Parkway6 meerdere weekenden aan het knooppunt Almere. Het knooppunt wordt aangesloten op de nieuwe rij­stroken van de A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost. Hierdoor zal het knooppunt tijdens deze weekenden gedeeltelijk afgesloten zijn. Verkeer moet rekening houden met omleidingen en een langere reistijd.

• In de weekenden van maandag 22 tot vrijdag 25 juni en van vrijdag 29 juni tot maandag 2 juli is de verbinding vanaf de A27 naar de A6 richting Almere en Amsterdam dicht; • In het weekend van vrijdag 29 juni tot maandag 2 juli is de verbinding vanaf de A6 komende uit Lelystad richting de A27 in de nacht dicht.

Rijkswaterstaat verbreedt de A6 bij Almere naar vier rijstroken per rijrichting. Om het knooppunt Almere goed aan te laten sluiten op deze nieuwe rijstroken heeft aannemer Parkway6 de afgelopen maanden bestaande wegen verlegd en nieuwe wegen aangelegd. De komende periode gaat Parkway6 deze nieuwe en verlegde wegen op en rond het knooppunt Almere stap voor stap in gebruik nemen. Deze werkzaamheden veroorzaken hinder voor de weggebruiker:

Vanaf maandag 2 juli 5.00 uur geldt er een nieuwe verkeerssituatie ten noorden van knooppunt Almere. Verkeer uit Lelystad richting de A27 moet hier voortaan links in plaats van rechts aanhouden. Verkeer uit Lelystad richting Almere en Amsterdam moet voortaan rechts uitvoegen en gaat om het knooppunt heen. Het verkeer rijdt hier op de toekomstige parallelrijbaan. Dit is een tijdelijke situatie.

Nieuwe verkeerssituatie

bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl en op Twitter en Facebook Pagina 12


almere.nl/stadsdelen

Voor en met de stad Floriade Festival Op zaterdag 16 en zondag 17 juni vindt in Almere Centrum en op het Floriadeterrein het Floriade Festival plaats. Het gezellige festival brengt een heleboel activiteiten naar Almere Centrum toe. Zo kunt u naar de Floriade Food Experience op het Forum of naar het Bloemenpaviljoen bij de Citadel. Er vaart een gratis pendelboot over het Weerwater naar het Floriadeterrein aan de overkant.

Kris kras door Almere Haven

Het hele programma vindt u op almerecentrum.nl.

Fietstocht U kunt ook meefietsen met de fietstocht. U fietst langs View, De Nieuwe Bibliotheek, de expo OVERDAAD van het KAF, veel aparte winkels in de Zadelmakerstraat en nog veel meer! De start van de fietstocht is zaterdag om 10.00 uur, zondag vanaf 12.00 uur. Beide dagen vanaf het Floriadeterrein Sturmeyweg 15.

Fotograaf: Lex Beers

Bent u nieuwsgierig wat er allemaal te beleven valt in Almere? Fiets dan 23 juni mee door Almere Haven met het gratis fietsevenement ‘Kris Kras door Almere’. De fietsroute gaat langs diverse lokale ondernemers en initiatiefnemers. U krijgt een stempelkaart mee, bij de verschillende punten haalt u een stempel op. Met een volle kaart krijgt u een medaille. De fietstocht start om 13.00 uur, bij Windsurfcentrum Almere & Beachclub Waterproof op Gooimeerdijk West, Surfstrand Haven 2. De eerste 200 aanmelders krijgen een stempelkaart en hebben recht op alle ‘aanbiedingen’ van de deelnemers. Na 200 aanmeldingen kunt u wel meedoen, maar krijgt u geen stempelkaart. De tocht duurt ongeveer tot 17.00 uur. U gaat onder andere langs bij langs bij De Blauwe Reiger, B&B Roza, De WasTas, Foto Zunnebeld, Stichting Almeerse Handen Ineen, Bedrijvencentrum Steiger24 en nog veel meer!

Meer fietsen?

Leerlingen onderzoeken maatschappelijke problemen Leerlingen van het Baken Park Lyceum deden mee met een ‘Erasmus+’-project van de Europese Commissie met vier scholen uit Duitsland, Denemarken, Sicilië en Turkije. Samen met de internationale studenten bedachten ze oplossingen voor maatschappelijke problemen. Leerlingen deden dit in opdracht voor onder andere Stichting AAP en Platform Filmwijk.

Wilt u meer fietsen? Er is nog een fietstocht: Kris kras door Stad op 14 juli. Meer info hierover leest u op startculture.com en facebook.com/kriskrasdooralmere. ‘Kris Kras door’ wordt georganiseerd door Stichting Art Culture in samenwerking met de gemeente Almere.

Bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein De Adviesraad Sociaal Domein vergadert deze maand op maandag 18 juni vanaf 18.30 uur. U bent van harte welkom om erbij te zijn en uw mening te geven. De Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B en W en de gemeenteraad. Bijvoorbeeld over hulp en ondersteuning, werk en inkomen, huisvesting en andere maatschappelijke onderwerpen. De gemeente hecht een groot belang aan de inbreng van Almeerders bij de totstandkoming van beleid en uitvoering daarvan. Voor de agenda en locatie van de bijeenkomst en meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein: asdalmere.nl.

VOOR EN MET DE STAD - Woensdag 13 juni 2018

Pagina 13


gemeenteraad.almere.nl

Nieuws uit de Gemeenteraad

Gemeenteraad bespreekt de jaarrekening Elk jaar legt het college van Burgemeester en Wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over wat zij gedaan hebben. Dat doen zij in de jaarrekening. De jaarrekening is daarmee een belangrijk document. Eén van de taken van de gemeenteraad is namelijk het controleren van het college. Op 14 juni a.s. bespreekt de gemeenteraad de jaarrekening over het jaar 2017. Vanaf 19.00 uur in de raadzaal. Als experiment wordt de jaarrekening deze keer namelijk in één keer met de hele raad besproken. Hieronder leest u alvast in het kort wat de politieke partijen van de jaarrekening vinden.

Ulysse Ellian (VVD) “De jaarrekening laat een mooi, positief resultaat zien van 12 miljoen euro. Daar zijn wij uiteraard enorm blij mee. Zeker omdat het vorige college het werk moest doen in heel moeilijke jaren van krimp. Er moest enorm worden bezuinigd en dat hebben ze gedaan door duidelijke keuzes te maken. Als je dan dit resultaat ziet, kunnen we niet anders dan hen daar een groot compliment voor geven. Het beleid heeft goed uitgepakt. Het is nu aan het nieuwe college om de ingeslagen weg een goed vervolg te geven. Wij hebben daar als VVD-fractie uiteraard het volste vertrouwen in en kijken dan ook met vertrouwen uit naar het komende jaar.”

Kerim Iskender (PvdA) ‘Wij zijn blij met het beeld dat de jaarrekening schetst. Wij zien dat er veel goed gaat en dat de economie flink aantrekt. Dat zien we onder meer terug in de grondverkopen. Deze zijn fors toegenomen. Het college stelt voor het geld uit de grondverkopen grotendeels aan de reserves toe te voegen. Dat vinden wij een goede zaak. Dat versterkt de financiële positie van de gemeente en dat is belangrijk. Naast al het positieve zien wij ook nog ruimte voor verbetering. Zo leert navraag ons dat ‘slechts’ 20 procent van de gemeentelijke aanbestedingen aan Almeerse bedrijven wordt gegund. Dat percentage zien wij graag omhoog gaan omdat het goed is voor de lokale werkgelegenheid. Verder zien wij dat de woningprijzen stijgen. Dat is positief voor woningeigenaren, maar maakt het vinden van een betaalbare koopwoning lastiger voor mensen met een kleinere beurs. De betaalbaarheid van wonen blijf dat ook een zorg. Tot slot zien wij dat het aantal voortijdig schoolverlaters nauwelijks afneemt. Het zou ons veel waard zijn als dat de komende jaren verandert.’

GEMEENTERAAD - Woensdag 13 juni 2018

Toon van Dijk (PVV) “Hoewel de jaarrekening een verbetering laat zien zijn we nog lang niet terug op het niveau van voor de crisis. Het baart de PVV dan ook grote zorgen dat er nu al weer een greep in de reserves wordt gedaan. Dat is geen behoedzaam financieel beleid. Op het gebied van de woningbouw is het voor de PVV onverteerbaar dat er in 2017 134 sociale huurwoningen zijn weggegeven aan statushouders terwijl honderden Almeerders op de wachtlijst staan. Die woningen moeten eerst naar Almeerders en statushouders moeten worden voorbereid op een terugkeer naar hun eigen veilige regio.”

Martine van Bemmel (D66) “D66 is blij dat de woningmarkt weer is aangetrokken in Almere. Dit zorgt voor een positief effect op de gemeentelijke financiën en maakt het mogelijk om nu extra te investeren in bijvoorbeeld het onderhoud van de stad. Na de eerdere bezuinigingen is dat hoognodig. We zijn trots op behaalde resultaten in de jeugdzorg, ingezet door onze voormalige wethouder Rene Peeters: door de goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorgorganisaties neemt het aantal kinderen dat in zwaardere jeugdzorg komt af. Dit is een goede ontwikkeling, tegelijkertijd blijft de zorg voor onze kinderen een punt van aandacht. Almere ontwikkelt zich steeds verder als studentenstad: inmiddels lopen er bijna vierduizend studenten rond in onze stad. Het aantal aanmeldingen voor de verkorte HBO-opleidingen is verdubbeld. D66 juicht dit van harte toe. Nu nog meer werkgelegenheid creëren, zodat deze mensen ook na hun opleiding in onze stad terecht kunnen! Hier ligt een mooie taak voor onze nieuwe wethouder Maaike Veeningen!”

Kees Ahles (Leefbaar Almere) “De jaarrekening is voor Leefbaar Almere een positieve afsluiting van een succesvolle bestuursperiode. Leefbaar heeft vier jaar lang haar verantwoordelijkheid genomen in economische krappe tijden met een vervelende financiële erfenis. Er lag een behoorlijke bezuinigingsopgave. Het was pijnlijk maar nodig. Desondanks hebben we Kunst en Cultuur weer een impuls kunnen geven, ook is er nu een breed gedragen bomenkader en ligt er een mooie concessie voor het busvervoer. De financiën zijn op weer orde. Door het positieve resultaat van 32,7 miljoen in de grondexploitatie is er weer ruimte om te investeren in onze mooie stad. Met een deel van dit resultaat worden, door een motie van Leefbaar, de nu magere reserves versterkt. Een voorziening voor toekomstige tegenvallers. Nu maar hopen dat het nieuwe college verstandig met dit mooie uitgangspunt verder gaat en dat we over vier jaar niet opnieuw orde op zaken hoeven te gaan stellen.”

Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) “GroenLinks ziet dat de jaarrekening positief afsluit. De stijging in de grondverkoop is hier voor een groot deel verantwoordelijk voor en dat is natuurlijk positief. Ook positief is dat de reserves weer een klein beetje aangevuld kunnen worden. Er blijven natuurlijk zorgen zoals bijvoorbeeld de kosten van de Jeugd GGZ. Voor een deel zijn dit kosten uit voorgaande jaren. Nog niet duidelijk is hoe we de kosten voor specialistische hulp omlaag kunnen brengen. Wat GroenLinks betreft is preventie een belangrijk middel maar moet hulp die nodig is, gegeven kunnen worden. Wat ook aandacht vraagt is de afvalscheiding. Dit blijft hangen op een bepaald niveau terwijl we graag willen dat dit nog beter gebeurt. Blij zijn we met de gedeeltelijke verkoop van Alnovum. Dit stond al jaren op ons wensenlijstje. De jaarrekening laat dus een voorzichtig positief beeld maar dat neemt niet weg dat er nog wel aandachtspunten zijn.”

Pagina 14


gemeenteraad.almere.nl

Nieuws uit de Gemeenteraad

Hans Everhard (SP) “We kunnen best vaststellen dat het geld besteed is aan waar het voor bedoeld was. Een aantal zaken zijn concreet meetbaar, maar andere posten zijn moeilijk te controleren. En dat is toch de taak van raadsleden. We zien dat vooral op het gebied van het sociaal domein: in de jaarrekening zien we wel hoeveel geld er is uitgegeven aan een bepaald project, maar niet of dat geld effectief is besteed om het gewenste resultaat te behalen. Een resultaat waar bewoners mee geholpen zijn, tevreden over zijn, dat laat de jaarrekening niet zien. Dat geldt ook voor groenonderhoud. Daar is meer geld naartoe gegaan, maar er wordt veel geklaagd. En wij vinden dat de financiën rond de Floriade niet voldoende inzichtelijk zijn. Als daar tegenvallers ontstaan, en die kans is fors aanwezig, dan kan het uiteindelijk resultaat van deze jaarrekening vies tegenvallen.”

Leonie Vestering (Partij voor de Dieren) “Het jaarverslag is de economische verantwoording van de stad. Wij missen de ecologische verantwoording. Want waar we in geld uitgedrukt eindigen met een positief saldo verwachten we in de min te eindigen als het om het groen gaat.”

Marcel Benard (ChristenUnie) “Met gezonde financiën kan de stad goed worden bestuurd. Wat dat betreft levert de jaarrekening goed nieuws. Nu de crisis voorbij is, zien we dat terug door winst op de verkoop van grond. Bijna 33 miljoen! Het is verstandig dat het college dit geld in het reservepotje van de gemeente stopt.”

Froukje de Jonge (CDA) “Het is een technische jaarrekening met feitelijke weergaven. We kunnen vaststellen dat het vorige college een zorgvuldig financieel beleid voerde en, heel belangrijk, ook heel sober. Dat getuigt van het feit dat er geen geld is uitgegeven dat er niet was. Dat is niet alleen politiek verstandig, maar het was ook best moedig. Want daardoor kan het nieuwe college nu aan de slag met een fors bedrag in de reserves. Zij hebben wat het vorige college niet had: de economische wind mee. Toch vinden wij dat het nieuwe college zich moet houden aan de afspraak om de helft van de eventuele resultaten weg te blijven boeken naar de reserves. Want het is ongewis hoe lang deze hoogconjunctuur aanhoudt en in mindere tijden is het plezierig als je over voldoende reserve beschikt. Wij rekenen op een redelijk en rationeel beleid.”

Johan de Leeuw (AP/OPA)

René Eekhuis (Respect!Almere)

“De Jaarrekening 2017 ziet er iets beter uit als voorgaande jaren maar dat komt vast door het verkiezingsjaar in het vooruitzicht. Het laat een kleine winst zien maar de verhouding tussen vermogen en leningen is nog steeds niet goed. Alle reden om rustig aan te doen met uitgeven, want het spook van de Floriade waard rond op het stadhuis. Inmiddels circuleren en begrotingen voor de Floriade die een totaal van 160 miljoen laten zien. Als dat bewaarheid wordt dan heeft Almere en zijn burgers een groot probleem. Naar ons oordeel wordt het risico van de Floriade nog steeds zwaar onderschat maar is de coalitie horende doof en ziende blind.”

“De jaarrekening is positief. Wij vinden het fijn voor Almere en haar inwoners dat er veel grond is verkocht. Daardoor zijn er meer inkomsten en dat is positief. De reserves worden aangevuld en ook daar zijn wij positief over. Het is goed om geld achter de hand te hebben voor als er straks economisch weer mindere tijden aanbreken. Wij vragen ons wel af waarom de lasten voor de bewoners dan toch zo hoog blijven. Het gaat goed, dus waarom mogen de bewoners van de stad daar niet van profiteren door ergens eens een keer de belasting te verlagen? Niet over het volledige nieuwe collegeakkoord zijn wij tevreden, maar wel met de afschaffing van de hondenbelasting. Dat was voor ons een belangrijk partijpunt. Almere doet nu eindelijk wat in andere gemeenten al lang is gebeurd.”

Wijzigingen in de gemeenteraad Vorige week donderdag 1 juni zijn Jerzy Soetekouw (PvdA) en Hilde van Garderen (VVD) geïnstalleerd als wethouder in het nieuwe college. Donderdagavond 7 juni zijn op hun plekken twee nieuwe raadsleden benoemd: de heer R.P. (Ruud) de Jonge namens de PvdA. De heer de Jonge was daarvoor al fractieassistent. En de heer M.G.S. Rutten (Maurice) namens de VVD. Tegelijkertijd kondigde op 7 juni Marcel Benard zijn afscheid aan als raadslid. De heer Benard was fractievoorzitter van de ChristenUnie. Die rol wordt vanaf nu vervuld door de heer van Dijk. Op de plek van de heer Benard zal donderdag 14 juni mevrouw B. Rijssel-Omusuo geïnstalleerd worden. Zij is op dit moment nog fractieassistent. Mevrouw Roelie Bosch-Nijeboer, tot de vorige periode raadslid voor de ChristenUnie, zal de vrijgekomen rol van fractieassistent gaan invullen.

De heer M.G.S. Rutten (VVD)]

GEMEENTERAAD - Woensdag 13 juni 2018

De heer R.P. de Jonge (PvdA)

Pagina 15

Stadhuis aan huis 13 juni  

Gemeentenieuws Almere. Gepubliceerd in Almere Deze WEEK.

Stadhuis aan huis 13 juni  

Gemeentenieuws Almere. Gepubliceerd in Almere Deze WEEK.