Page 1

Almere Dit Weekend

1

‘Winkelen blijft onverminderd populair’

Bel voor meer info 036-5300765

3

Een goed begin van het weekend  -  4 mei 2018  -  jaargang 1 / nummer 1

Goed nieuws voor inwoners en voor u als adverteerder! Almere krijgt er vanaf september een tweede krant bij: Almere DIT WEEKEND. De eerste drie letters ADW zijn niet toevallig. Want Almere DEZE WEEK, de vertrouwde titel, gaat op vrijdag voor het weekend deze tweede krant uitgeven.

D

e dinsdagkrant Almere DEZE WEEK blijft het nieuwsblad wat betreft nieuws zoals hij is met achtergrondverhalen, interviews, wonen, uit, sport en de politiek. Almere DIT WEEKEND wordt luchtiger en gaat zich met name richten op het weekend met daarin ook leuke lezersacties! De nieuwe krant Almere DIT WEEKEND verschijnt huis-aan-huis in AlmereStad en Poort met een oplage van 50.000 exemplaren. Voor u als toekomstige adverteerder kennis te laten maken met Almere

DIT WEEKEND hebben wij een feestelijke introductieactie waar u van kunt profiteren!

Meer weten?

Bel (036) 5300765 of mail naar info@almereditweekend.nl

Almere DIT WEEKEND op vrijdag 7 september in de bus

Actie! Maak kennis met de nieuwe editie almere dit weekend en profiteer van de actie in september!

4x adverteren 3x betalen*! *Geldig op advertenties in Almere DIT WEEKEND ‘Winkelen blijft onvermind populair’ erd

blijft ‘Winkelen erd onvermind populair’

‘Winkelen blijft onverminderd populair’

5

5

1 nuM MEr gAn g 1 / 2018 - jAArEEn gOE D BEg in VAn D - 4 MEi wEE EEnkEn gOED BEgin VAn hEt wEEkEnD - 4 MEi 2018 hEt jAArgAng wEE kEn1 / nuMMEr 1 VAn hEt D - 4 MEi D BEg in 2018 - jAAr EEn gOE gAn

‘Almere C 5 moet niet entrum ‘Almere trumCentrum alleen ee en C e er walleen moet niet een n in ‘Alm ntrum zij n t alleen een’ kelce zijn’ n’ moet niewinkelcentrum Om de win zij m kel u s in tr n winkelce Om de winkels in deAlmbinerenenrenstaddabvanel

g 1 / nuM MEr 1

de binnenstad van te krij gen is het kels in nodig dat Almere rendabel Om de win er 10.000 stad van de binnen dabel te krijgen is het bewone rs in de binnenstad Almere ren het nodig dat er 10.000 bijkomen. is te krijgen bewoners in de Dat zeg 00 t Ma er 10.0 binnenstad bijkomen. Ort, directe rtin nodig dat de in ur van bewoners en. Dat zegt Martinde ondernemers om bijk Ort, directeurver van eniging Sta Bin nEn StA binnenstad t Martin dshart D MOE t Er Dat zeg de ondernemers- Almere BinnEnStAD pakte ur van BEw OnE 10.000 Snakenborg (OV D ecte SA) StA MOEt Er 10.000 dir . rS Deelneemster KarlijnDronten haar eigen , nEn Ort Bin vereniging Stadshart Bij kri jgE ) e in 10.000 ViSSer emersnhaar kans en starttnkel. MOE t Er rS omenteelBEwOnErS (Foto: NorDy wone de ondern Almere n er ongeDeelneemster Karlijn Snakenborg pakte Bij krijgEn OnE veer 4.000 reptielenwi BEw(OVSA). mensen in g Stadshart haar kans en startte in Dronten haar eigen jgE nbinn gin kri eni de Bij woontoren (Foto: NorDy Deelneems ver enstad ViSSer) SA). red.) eenreptielenwinkel. ter Karlijn De OVSA er ongeiebureau, haar kans Snakenborg maakt er zich van Almere. wink ongeveer Almere (OV omenteel wonen en startt elcen pakte ‘jaren- polit sterk r, goed voor dat

M

M

e trum aanta voor om veer 4.000 mensen in lde neergezet, van 60 mete de OVSA reptielenwi in Dronten haar eigen te verhogen de kop van Ort heeft omrekening end met gelob . En aanpolitiebureau, ns houd nkel. (Fot byd Ort naar bewoners. ngen‘jarenVolge Volge winkelcentrum neergezet, rekening Volgens heeft de OVSA o: NorDy woni uis de groei ing 14.00 0 Maar “Deezet, ns Ortook wonen er ongebinnenstad van Almere. twee woon red.) een woontoren ViSSer) van reken geme tede150 het stadh heeft het entemet bij van stad. gelobbyd omenteel staan de er zich sterk altijd de OVSA stadswoni neerg heeftde lang’ nadebij en inmaakt geric De OVSA voor om groei de stad. lang’ bij stadhuis om van 60 meter, goed voor ongeveer hartngen trum zich Esplalang’ stad. meer mens ht ophoudend vanhet het um veel meer Alme jk de het de van stadh gelob ‘jaren- politiebur centr bebo remeer ndeli veer 4.000 dat aantal re. winkelcen groei kale hetvan is in dan devlakt zand gepla eau, red.) een 14.000 Maar hetreuwen stadshart Almere is een inuitei het centrum te 150uis woningen. de kop van is in met hetnd. van heeft bydEn wink d van Alme te verhogen endnaar torens woningen centr omaanvan het es”, Alme elcen um meer “Zo trum “En stelt is dat van woontoren n. een binne binnensta bewoners. Ort.“En om houd bouw Ort.dan 60woon, krijge krijge meter, goed “Met woni stelt a 5... , een vanhart zich veel meer dat heeft uiteindelijk de staan ook twee stads nstad ngen de winkelcentrum, sterk voor “De gemeente pagin trum het stads n. “En het heeft geleid”, krijgen. opEsplanade zich . ook r te Daar elcen er je voor onge Maar t taat dat in 150 verde centr moet wink 0 gewo reint heeft gepland. woningen Lees umbinnenstad. een ondtoterter 14.00 op het bebouwen veer uitei is tot resul altijd is een Daar het moet resultaat geleid”, tot steltresul Ort.taat “Zo torens De OVSA maak naar gericht meer dan van het en.rEn nu op eg parkeword . Daar moet een het geleid”, stelt ndelijk de Esplanade . En aan de kop van er zijn komt er domw te verhogenkaleheeft nstad zich veel nove komt te binne (tege zandvlaktes”, stelt Ort. “Met de ook in gewoond worden. En er zijn komt er op het parkeerterreintje wein dat aantal zijn Ort. staan een oot ente er er ig “Zo toren op het parke woningen ook twee woon Voetn het is en. En “De geme bouw wordnu s gepla .” (tegenover naast de naast de Voetn erterLees uwen .” weinig domweg te woningen.” naast de Voetnoot het 5... van van het stadscentrum is een bewoners. nd. reintverder op pagina gewoond ig woningen ht op het bebo “Met de ook in oot (tegenove je eg te wein altijd geric r het es”, stelt Ort. nu domw en blijf Lees verde kale zandvlakt stadscentrum is een d onze apphoogte r op pagin het Downloa de Dowen a 5... op Download onze app blijf bouw van nloa d onze app rlopend doo ORIG doo doorlopend op de hoogte INELE gebied en rlop eel blijf end op de n op notari BEDRverand IJFSUeringe Wij staan hoogte ALMERE ITJES gevolg en hebben. VVV Kleine altijd voorORIGINELE ALMER E Kleine Kleine veranderingen op notarieel gebied grote 2 APR 2016 verand uw evene ALTIJD soms u n klaar om OP MAAT eringen op kunne ment, festiv GEMAAKT! notarieel gebied BEDRIJFSUITJES s soms grote gevolgen kunnen kunnehebben. n soms grote nieuw al,ALMERE INELE of verja tuinfeest ALMERE ORIG VVV ardag te voorz gevolgen hebbe ✓ Belangrijk 2 APROP 2016 ALTIJD MAAT GEMAAKT! IJFSUITJES de beste brochures ✓ Belangrijk nieuws ien BEDR van 10.30 uurn. en lekke ✓ Actuele ✓ Belan ALMERE T! rste el voor ALMER Eom Wij staan altijd voorVVV u klaar grijk nieuw penlijst ✓ Actuele brochures Best 2016 sushi MAAT GEMAAK 2 APROP s ALTIJD ✓ A-Z Begrip ✓ Wij tuinfeest uw evenement, festival, vertellen brochrste checklists ✓ A-Z Begrippenlijst Actuelelekke ures u graag meer ✓ Handige De , ofu verjaardag vandeze vraag ✓ Handige checklists ✓ A-Z Begrippenlij klaar om te voorzienover broo st djes voor 10.30 uur ✓ Stel een ✓ Handianse opties altijd voor de beste en lekkerste sushi ge checklistsBestel ✓ Stel een vraag Italia al, tuinfeest Wij staan of panini’s ✓ Stel lets ment, festiv ien van een vraag pisto De lekkerste uw evene voorz Bestel voor te Wij vertellen u graag meer i verd 10.30 uur of verjaardaglekkerste sush h gele Italiaanse broodjes, over deze opties Dan bij lunc 16a de beste en hweg De lekke pistolets of panini’s d Munc DE BOOM ezoom 7, u graag meer re IN? Edvar Alme Italiaanse rste Edvard Munchweg 16aCube MA AARDE Centre, Veluw Edvar SAFARI? OF OOSTV Wij vertellen opties 1328 RSPLASSEN broodjes d Munc 0 bij lunch geleverd LIEVER deze 432 44410 Dan hweg sushidelu , over HET WATER5374 1328 MA Almere pistolets HET KAN IN xe.nl 036 DE BOOM IN? SSEN 1328 MA 036-8 16aroodjes.nl OOSTVAARDERSPLASSEN Tel. (036) OP? ALMERE! of panini’s Alme rito-b - 536 AARDE re 21RSPLA .sapo Tel.nl (036) 5374432 OF OP? LIEVER HET WATER OP? taris. 44 OOSTVSAFARI? Tel. www IN? erno (036) Dan bij7,lunc alme WATER DE BOOM 5374432 Cube Centre, Veluwezoom HET KAN IN ALMERE! 036 54 85info@ LIEVER HET taris.nl h geleverd 041 ×.almeerno SAFARI? OF info@almeernotaris.nl info@ E!

M

Download onze app en blijf doorlopend op de hoogte IN ALMER

HET KAN sushideluxe.nl 036 - 536 21 44

- 536 xe.nl 036

sushidelu

ORIGINELE BEDRIJFSUITJES ALMERE Wij staan altijd voor u klaar om uw evenement, festival, tuinfeest of verjaardag te voorzien van de beste en lekkerste sushi

VVV ALMERE 2 APROP 2016 ALTIJD MAAT GEMAAKT!

21 44

036 54 85

Kleine veranderingen op notarieel gebied kunnen soms grote gevolgen hebben. ✓ Belangrijk nieuws ✓ Actuele brochures ✓ A-Z Begrippenlijst ✓ Handige checklists ✓ Stel een vraag

Wij vertellen u graag meer over deze opties

DE BOOM IN? OOSTVAARDERSPLASSEN SAFARI? OF LIEVER HET WATER OP? HET KAN IN ALMERE!

sushideluxe.nl 036 - 536 21 44

036 54 85 041 × VVVALMERE.NL

036-8444100 almeerno www VVVALMERE.NL taris.www.saporito-broodjes.nl www.almeernotaris.nl Cube Centre nl www.alme , Veluwezoom ernotaris. nl 7, 036-8 www.sapo 444100 rito-brood jes.nl

.NL× VVVALMERE.NL 036 54MERE 85 041 041 × VVVAL

Edvard Munchweg 16a 1328 MA Almere Tel. (036) 5374432 info@almeernotaris.nl www.almeernotaris.nl

Bestel voor 10.30 uur De lekkerste Italiaanse broodjes, pistolets of panini’s Dan bij lunch geleverd Cube Centre, Veluwezoom 7, 036-8444100

www.saporito-broodjes.nl


Almere Dit Weekend

2

BEL OF MAIL VOOR EEN AFSPRAAK MET STEVEN BRALS

06 46 35 16 33

steven@feelgoodsport.nl

NU GEOPEND

PERSONAL TRAINING STUDIO

FEELGOODSPORT PERSONAL , DUO & SMALL GROUP TRAINING Palmpolstraat 62, Almere www.feelgoodpoint.nl

Voor meer informatie www.feelgoodpoint.nl of bel: 06-55 33 77 60

PERSON TRAININAL G

€ 40,00 GRATIS

Stuur dan je motivatie en cv naar vacatures@debuut.nl

P.U.

PROEFL

ES

Huis-aan-huis, per wijk of per stadsdeel

Uw folder, krant of flyer verspreiden in Almere? Dat kan bij ons!

Zelfstandig Werkend Kok (PT / FT)

Onze nieuwe Ben jij : energiek | sociaal | communicatief | Chef Kok gestructureerd | punctueel zoekt En wil jij werken op dé mooiste plek van Almere? Sidekicks!

Wij verspreiden uw folder/flyer gelijk met deze krant in een door u geselecteerde wijk of stadsdeel. Bij ons verdwijnt uw drukwerk niet tussen vele andere folders. Wij staan garant voor de verspreiding van uw drukwerk en al ruim 13 jaar verspreiden wij de krant Almere DEZE WEEK en zorgen ervoor dat deze krant de best bezorgde krant van Almere is en blijft!

De Steiger 187, 1351 AT Almere-Haven, T: 036-522.99.88

www.drukwerkverspreiders.nl


Almere Dit Weekend

3

‘Winkelen blijft onverminderd populair’ Fysiek winkelen blijft de komende jaren onverminderd populair. Dat stelt de non‑food brancheorganisatie INretail na onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat 72% van de consumenten zich niet kan voorstellen in de toekomst alles online te kopen. Liefst 67% van de mensen vindt winkelen leuk en 49% winkelt wel eens zonder echt iets nodig te hebben. Tegelijk is het steeds vanzelfsprekender dat een groot deel van de oriëntatie die aan de werkelijke aankoop vooraf gaat via online kanalen verloopt. “Wie ook in 2030 nog mee wil doen moet nu stappen zetten,” stelt Jan Meerman, directeur van INretail. “Je moet steeds blijven werken aan je attractiewaarde van je winkel en je aanwezigheid die zichtbaar moet zijn voor de consument.”

van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat bedrijven moeten aantonen dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Winkeliers kunnen bij hun inkoop van hun leveranciers meer helderheid vragen en zo deze klantwens invullen. Maar ook lokale inzet voor de gemeenschap wordt gewaardeerd.

Sociale media

De rol van sociale media in het aankoopproces groei. Hier kan de retail nog meer mee doen. Liefst 55% van de jongeren geeft aan af en toe gestimuleerd te worden een aan-

Inspiratietour

De brancheorganisatie non-food is een landelijke inspiratietour gestart voor non-food retail ondernemers waarbij de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld. Er zijn al ruim 500 aanmeldingen binnen. “We dagen ondernemers uit voorbij vandaag te kijken en vooral naar wat consumenten belangrijk vinden.” Consumenten vinden duidelijkheid over de herkomst van producten of de omstandigheden waarin ze zijn gemaakt belangrijk (59%). De helft

We blijven winkelen, ook al rukt online shopping op.  (Foto: Shut terstock)

koop te doen door sociale media. Bij anderen is dit 34%. Van de jongeren wordt 6% zelfs heel vaak gestimuleerd. Dat consumenten zich graag laten leiden door online geplaatste meningen en ervaringen (reviews)

Colofon Uitgever

Verspreidingsgebied

Klachten over verspreiding

Kantoor

*aantal te verspreiden exemplaren wijkt af van verspreidingsgebied door Nee/Nee sticker, afzetpunten en nieuwbouwwijken.

Druk

Rodi Media Midden Nederland BV (o.a. uitgever van Almere DEZE WEEK en Almere Zaken)

Transistorstraat 51-a, 1322 CK Almere (Gooisekant) Tel (036) 5300765 info@almereditweekend.nl

Kom gezellig

50.000* Huis-aan-huis in Almere-Stad en Poort

Verspreiding

Op donderdagavond v.a. 20.00 uur

Trekweg 31 1338 GA Almere T 036 54 91 091

Tel (036) 5229988 bezorgklacht@ almereditweekend.nl

Rodi Rotatiedruk, Diemen www.rodimedia.nl

De Drukwerkverspreiders, Almere (036) 5229972

bowlen met je collega’s! Voor vragen en reservering neem contact met ons op

wordt bevestigd in cijfers. Van de potentiële kopers vindt onder de jongere doelgroep 64% reviews van anderen belangrijk als informatiebron. Bij anderen is dit 48%.

3 gratis

speelavonden Op 4 mei, 18 mei en 1 juni. Afsluiting van het seizoen met een BBQ!

WWW.BOWLINGALMERE.NL


Almere Dit Weekend

4

1/2 pagina 172 x 126 mm

1/8 pagina 84,5 x 61,5 mm

1/4 pagina 84,5 x 126 mm

1/8 pagina 84,5 x 61,5 mm


FORMAAT ZINE MAGA 265 MM 195X

50.000 EXEMPLAREN

Almere DEZE WEEK brengt nieuwe editie op 7 september!

NIEUW!

TARIEVEN

Formaat (b x h)

Eenmalig

2-12 x per jr

13-26 x per jr

27-52 x per jr

1/1 1/1 1/1 1/2 1/2 1/4 1/4 1/8

172 x 255 mm 172 x 255 mm 206 x 275 mm 84,5 x 255 mm 172 x 126 mm 84,5 x 126 mm 172 x 61,5 mm 84,5 x 61,5 mm

€ 684,00 € 595,00 € 595,00 € 320,00 € 320,00 € 175,00 € 175,00 € 095,00

€ 565,00 € 565,00 € 308,75 € 308,75 € 166,25 € 166,25 € 090,25

€ 535,50 € 535,50 € 292,50 € 292,50 € 157,50 € 157,50 € 085,50

€ 505,75 € 505,75 € 276,25 € 276,25 € 148,75 € 148,75 € 080,75

VOORPAGINA 1/16 pagina 1/8 pagina

Formaat 044 x 61,5 mm 091 x 61,5 mm

Eenmalig € 190,00 € 380,00

2-26 x per jr € 180,50 € 361,00

26-52 x per jr € 171,00 € 342,00

REDACTIEPAGINA 1/16 pagina 1/8 pagina 1/4 pagina

Formaat 044 x 61,5 mm 091 x 61 mm 185 x 61,5 mm

Eenmalig € 095,00 € 190,00 € 380,00

2-26 x per jr € 090,25 € 180,50 € 370,00

26-52 x per jr € 085,50 € 171,00 € 361,00

achterpagina pagina pagina (aflopend) pagina (staand) pagina (liggend) pagina (staand) pagina (liggend) pagina

verspreidinGsGebied Almere StAD & Almere Poort 50.000 eXemPlAren daG van verschiJninG vrijDAG deadline reserverinGen WoenSDAG voor 17.00 uur deadline advertentie Materiaal DonDerDAG 14.00 uur

Actie! almere dit weekend van de makers van

almere deZe week

Maak kennis met de nieuwe editie almere dit weekend en profiteer van de actie in september! 5300765

25 juli 2018

• NUMMER

30

TEL (036) 25 juli 2018 87.817 • NUMMER GSGEBIED: 30 • VERSP 25 juli 2018 • NUMMER 30REIDIN WWW.ALME 87.817 WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL • VERSPREIDINGSGEBIED: EWEEK.NL

Transistorstraat • 1322 CK Almere transistorstraat 51a • 51a 1322 Ck Almere • tel 036-5300765 Tel 036-5300765 • info@almereditweekend.nl e-mail: info@almereditweekend.nl

REDEZEWEEK TEL (036) 5300765 .NL • VERSP REIDINGSGEB IED:

REDEZ

WWW.ALME

Stadhuis aan huis Stadhuis aan huis aan huis Stadhuis Wekelijkse

VOLG ONS

87.817

TEL (036)

5300765

VIA

VOLG ONS VIA

• Erfgoedcafé over spooksc Almere. Zie pa hip gina 12. • Erfgoedcafé over spookschip • Werkzaamh eden stations Almere. Zie pagina 12. Flevolijn. Zie hip op de pagina 13. over spooksc Wekelijkse • Werkzaamheden stations op de • Erfgoedcafé gina 12. gemeente Flevolijn. Zie pagina 13. informatie Almere. Zie pa op de op pagina eden stations 11 SSING EN • Werkzaamh pagina 13. DE OPLO Wekelijkse gemeente informatie op pagina 11 Flevolijn. Zie NTIEW EEK TE VAKA LT IN LAATS a 11 pagin BEPAA ASG BEPAALT IN LAATSTE VAKANTIEWEEK ASG BEPAADE OPLOSSINGEN op ASG LT IN LAATS informatie TE VAKA gemeente NTIEW

‘Win ‘Winke kelen e ‘Winkelen blijft o onvermlen blijft einallblijft ntirm kanve inzo onverminderd deme rd rvapopuHe populai der deHebben irbb r’ zomervakantie populair’ Hebben na eslater ’? endna de mede of na

VOLG ONS VIA

alle zomerva n juf klasse of meester? klassen ee klassen een juf n een juf of kantie alle meester? 5 EEK DE OPLO SSING

EN

4x adverteren 3x betalen*! Door Robert Mienstra Door Robert Mienstra Mienstra ALMERE – In het Almeers e onderwijs ALMERE – In het Almeerse onderwijs waren eind In het Almeers68 vacatures. vorige week e onderwijs ALMERE – waren eind vorige week 68 vacatures. 68 vacature vorige week en, op 27 De zomervakantie is begonnen, op 27 De zomervakantie is s. waren eind begonnen, augustus kantie is begonn weer. op 27 De zomerva n de scholen wor- augustus beginnen de scholen weer. Het lijkt beginnen de scholen te een onmoge weer. augustus beginne lijke klus EEn Het lijkt een onmogelijke klus te wor- den gOED BEgin onmoge voor de Almeers lijke klus te worVAn een esturen hEt lijkt wEEkEnD Het EEn over schoolb den voor de Almeerse schoolbesturen - 4 MEi e schoolb 2018 Almeerse zeven alle klas- om over zeven weken voor alle klas- om gOE D BEg den voor de 1 / nuMMEr 1 weken voor esturenjAArgAng weken voor sen een leerkrac EE in VAn alle klasom over zeven ht te krijgen. ht te krijgen. sen een leerkracht te krijgen. hEt wE n gO ED sen een leerkrac EkE nD BE Nu nog ervaren loswe- 4 MEi gi n leerkrachten leerkrachten lastig.Nu nog ervaren leerkrachten loswe-ken uit VA n 201 ervaren losweandere nog 8 hE Nu - jAA regio’s wordt ken uit andere regio’s wordt lastig.Meestal regio’s wordt lastig. t wrgA ng ken uit andere docenten een opzeg-Meestal hebben docenten een opzeg-termijn hebben docente EE kE 1 / nuM van drie maand n een opzegDat bete-termijn van drie maanden. Dat beteMeestal Ookhebben MEr 1 nD maanden. en. Dat betedriewoni uw juli naarkent dat iemand die nu in juli naarkent dat iemand die termijn van ngin verko 4 ME die nu nu in juli Almere oversta erpen/ naar verhu i 2018 kent dat iemandpt, pas 1 novemb Almere pt, pas 1 overstapt, pas 1 november ren? kan beginn novemb Volle oversta keuze er dig NO en. Verder is de Almere kan beginnen. Verder is de keuze voor een CURE en. Verder het betrekking is de keuze NO Ook uw woning verkopen/verhuren? kan beginn elders in voor eenPAY! betrekking elders in het elders in (Foto: Adobe Stock) land groot. betrekking tebestuhet Sommige bemenst zijn. voor een gemeen e land groot. Sommige gemeentebesturen, zoals Sommig kantie gemeentebestu groot. Amster verhuren? interim land bieden beginVolledig NOwww. CURE NO PAY! na de zomerva dam, bieden e dit ren, zoals Amsterdam, bieden beginmo.nl nende klassen Amsterdam, docenten beginhun formati ng verkopen/ en of alle 036-5bij het vin- docenten ren, zoals esturen hulp aan dan hulp aan bij het vinn hulp aan 40733nende den van huisves Het is afwacht schoolb Meer in bij 5 gen Ook uw woni het docente rond. de PAY! meervinnende ting. of ren. nu niet Dit gebeurtAlmere in InHet is afwachten ting. Dit gebeurtden alle klassen nandeheeft zomervakantie bemenst zijn. (Foto: Adobe Stock) in van huisvesting. gebeurt jaar echtDit CURE NO en De akantie sollicite beginnniet. in Het vaste den van huisves huizenmarkt zitAlmerede huizenvan de besture zomerv niet. De huizenmarkt zit in stad onze De is afwacht Volledig NOwww.interimmo.nl 036-5407335 een de scholen - de helft markt zit in an voor en of alle volledig opensta slot, dus onze stad Almere niet. voordat maatre es op klassen op slot, volledig op slot,efdus een de zomervakantie solliciteren. In de gen schoolbesturen hunnaformatie dit week welke verhuiz vacatur en. Bijna volledig dus een de zomerva amhed ingnvan nog definiti ht uit het we leerkracht onze stad een leerkrac de zomerv kindere e werkza niet verhuizing van een uit het voordat de scholen beginnen echt niet meer rond. Meer dankantie bemens esjaar bepalen alle land tijdelijk van een leerkrac akantie ht uit het zitweek t zijn. (Foto: er niet of t de vacatur treffen om sollicite verhuizing in. Adobe Stock) week ren. In de 407335 land zitgelen er nietwe in. bepalen we definitief welke maatrede en helft van de besturen heeft nu voordat ” kwart verwach krijgen niet in. een de scholen gen te bieden. te kunnen land zit er bepalengroep mo.nl 036-5 beginnen gelen wemeer treffen om alle kinderen vacatures openstaan voor vasteschoolbesturen hun onderwijs vervuld Almeerse we definiti voor een nog jaar echt www.interim Scholengroep formatie dit (ASG)Almeerse Scholengroep (ASG) welke maatre Bijna leraar meer gelen weoftreffen niet meer onderwijs te geen bieden.” tijdelijkeefwerkzaamheden. (ASG) m Vooral de Scholengroep dus rond. Meer om alle kindere - de helft van Almeer jk problee Almeerse Scholengroep onderwijs .’ dan Landeli Vooral Almeerse Scholengroep een verwacht de vacatures niet Almere illus- tesehebben Scholen de besture Almeerse tekwart n nog bieden. vorige de groep tekort in(ASG) heeft n heeft nu een ‘Hetproblee vacatures Vooral de ” te kunnen krijgen m. Eind (ASG) m. Het heeft eenleraren probleem. Eind vorige Landelijk probleem meer vervuld en m. Eind problee openstaan jk week een problee kende of tijdelijk onderwijs (ASG) heeft een landeli openbaar invorige het nieuwe e werkzaamhedvoor vaste openbaar treert week kende het openbaar onderwijs Hethet lerarentekort AlmereLandeli illus- jkdus geen leraar meer voor een groep nog 39 dreigt problee onderw ijs vacatur kende het een kwart m ijs Het en. Bijna tekorteen landelijk probleem. verwacht primair onderw leraren ‘Het te hebben.’ nogken 39 vacatures. es. “Ermet eentreertes. WAARDEB week tekort in de vacatur in te gaan vinden gesprek nog onderwijs nog 39 vacatur schrijft Almere illus- meer vervuld te treert een es veel gesprek EPAL schoolj “Er nog vinden nog aar veel gesprekken primair dreigt het nieuwe chten”, plaats, goed! nog veel kunnen krijgenniet landelijk ING ons leerkra zodat els vinden dus ken bij 1300 u geen “Er problee we leerlininmidd primair zit zo’n de inmidd BEL: 036leraar meer de en vanwe de inmiddels in teDan gaan een tekort plaats, nog schooljaar m. ‘Het zenden opensta vul-zodat els met zodat we voor een groep ande te hebben nog schoolj onderw ’, tiendui 3030 ndigijs dreigt het nieuwe ruimte plaats, de gevolPO-raadin .’ 249 ruimte in kunnen de ruimte in kunnen openstaande kunnen vul- van zo’n 1300 leerkrachten”,in schrijft vakku len”, aar in te gaan hiervan www.sch alist vulSandra Lin- gen in het land gaan zegt woordv jaren openstaande n met een oerderSpeci zo’n 1300 de PO-raad’, tienduizenden leerlinzegt woordvoerder .Sandra Lineerdere thorst urere oute Sandra Lin- van woordvoerder de len”, Waar van de leerkrachten”, tekort zegtkela resta 40 schonma WAARDEBEPALING len”, zomerASG. merken ren &de “Van thorst PO-raad’,en Dan zit “Van u bijschrijft ons goed! gen van de gen in het landstoffe hiervan de gevolvan de ASG. “Vande delen 40 is schoarsa degaan de ASG. 40 schog nog bij 8 scholen lmer meubel tienduizenden op valreep , krijthorst van bezettin genejaren de bezettin in het land modern vacatures raakten leerlingen merken. Waar eerdere len ise.nl bij 8 scholen de bezetting nog niet helema Van BEL: 036-3030249 scholen de lier voevervuld g gaan Wij nog particu nog al & e fte). hiervan Specialist in vakkundig len is bij 8 rond gen , (5,8 bedrijf de merken. niet helemaal rond (5,8 fte).ren Wij vacatures opfte). de valreep van de zomeral rond (5,8 voor opvoesolli- vakanti Wij dit momen Waar eerdere gevolcaravanstofferingen voe-fferingen, Dan zit u bij niet helema EPALING www.schoutenmakelaarsalmere.nl nog volop vacatur t nog & restaureren ren opnog dit moment nog volop sollivakantie nogvolop vervuld krijcitatieg fferingen jaren Meubelsto moment op destofferen ons goed! esprekk projectstoes valreep van solli-raakten, WAARDEB Inter Immo &vakanti ren op dit en, e en werven meubelstoffen de zomeren werven boot- sortering Amsterd van lmer citatiegesprekken, enstichting werven nog steeds. e nog Specialist Van moderne meubelen Roerstraa e.nl esprekken, vervuld Kandid 3030249 oopa nog e ber BinnEnS t t 1 • 1078 LHam citatieg lmer aten kunnen Uitgebreid ringltijdens kunnen in vakkundig tAD tijdens Bin kunnen & schuimrub • Amsterda BEL: 036Bi voorraakten bedrijf ,&krijparticulier stichting markerkan Kandidaten Inter steeds. KandidatennE kela arsa T 020 33 17 567 m stofferen nntijdensPolyether van nS tAD uw kussensMeubelstofferingen, caravanstofferingen, E amsterd steeds. Immo Almere MOEt oute nma Door Robert

5

Contact en/of reserveringen Contact en/of reserveringen

tarieven zijn inclusief kleur en exclusief btW en geldig t/m 31/12/1018

5

‘Almer ‘Almer ‘Almere Cen eC meonetru e Ce oetrum t nieeen moet nietmalle ie ntrum w t ainllketennm winkeen e et all winkelcentr lczijn en um Omtr ’ umlczeijnetnrueen een Om de de bi de winke n’ m zij Om de winkels in de bin winkels in nnen ls in de binnenstad van Alm nenstad van Almere stad va n’ n rend ere ren te

- jA Ar

gA ng

Almere rendabel te dabel nodi krijgen abel krij g da te krijgen is het nodig da gen is het t er is het 10 be nodig dat er 10.000 bew t er 10.bi 00nn Zit u niet bel? 0 en woners .000 on forta bin meer com bewoners in nenstad ers in de stad bij in de de kom Dat bijkome Zit u niet binnenstad bijkomen. Da Ort, zegt M en. t zegt Ma n. meer comfortabel? artin dire Dat zegt Martin rti Ort, dir Zit u ecteurve nde onde cteur va meer com niet Ort, directeur van van reni n de on rnem fortabel? ersverenigi dernemers- ging St de ondernemersadsh Alm ng Stadsh INK art erePK OO vereniging Stadshart Alm art & restaurere En am@int erimmo ErCinemad (O matrassen Opvullen MO 10.000 K ringloopalmere stichting maten M en Et ere reef V St soorten .nl 124 • 1325 boot- & projectstofferingen n Van modern van alle (OV T 036 54om AD INKOOP Top EN • AlmereErSA markerkan Ktringloopa BEwOnEr 10.0 tLeveren ATI Juwelier BEw ). 00S BEOE 335 E almere@ S ). 07GO Almere (OVSA).PInter Immo en GR Uitgebreide sortering van meubelstoffen voor bedrijf e meubelen Inter Immo Amsterdam Almere NoordeSA teeUD On lmer w Er 10 interimm ErS

GRATIS GRATIS IS AT GR

1 / nu MM

Er 1

*Geldig op advertenties in Almere DIT WEEKEND www.sch

M

M

5 waterspo rten in 1 kiten, surfen, week suppen, Geef je op! zeilen en catamaran . zie

INKOO GOUD

M

Bij krijgEnve GOUD

van Almere

, en omstreken

l Geachte On Er .000 HAALBiinkel Bij OP GRATIS kr ijg EnVICE j kr ijg S GR En inwoners

e

Polyether & schuimrubberMeubelsto wone inde 149, o.nl nieuwe kringloopw pag. Roerstraat 1 • 1078 LH • Amsterdam Cinemadreef 124 • 1325 EN • Almere mark 19 erAlmere fferingen, caravanst lier ome gebruikte erkan 4.000 Buiten ntee n almere is een Uw goede, Opvullen van uw Almere EN • Almere Tel. 036-53 t kussens T 020 33 17 567 E amsterdam@interimmo.nl T 036 54 07l 335 almere@interimmo.nl offeringen, boot- & projectsto Kringlooper on halen wij Geachte inwoners van Almere en omstreken, wonEDe binne27737 Top Juwelier o.nl Inter Immo 124 • 1325 www.d Geachte me regio, graag en OV Deelneemster van alle soorten en maten matrassen interimm fferingen ge veer reef iamaastopjuw er SA in deze inwoners Leveren Karlijn nsen onge e sortering omenteel almere@ Cinemad Snakenborg Uitgebreid E Noordeinde 4.00 op zoals: 5 watersporten in 1 week wonen re Kringloopalmere is een nieuwe kringloopwinkel van Almere pakte 149, Buiten ma-akt nstad elier.nl dat aa 0Almere goederen 54 07 335er ongeomstreken men in Alme Polyether & van meubelstoffen haar g, graag m surfen, suppen,.nl kans Amsterdam kiten, zeilen T en036 catamaran. Kringloop in dezeaa regio, goede, gebruikte en startte en va , binn de uur schuimrubber Tel. 036-5327737sen het halen wij Uw almere Juwelier Dronten er n metbinne Inter Immo1 • 1078 LH • Amsterda in lde veer erimmo Buiten enst Top haar eigen is een nieuwe in uiten stekker n 48 goederen De OVSinwww.diamaastopjuwelier.nl Opvullen van Geef je op! zie4.000 pag. 19 mensen in deze regio, oprdzoals:! bewo nta ad van Almere-Bkringloopw te ve zich ste- allesAlm 149, Almere uw vand wo amsterd am@int reptielenwinke Leveren van Roerstraat graagMX A de ere. 5298 l170 69, 1333 halen wij e: inkel (Foto: Almeregoederen 17 567 E n alle soorten kussens ners. 27737maakt er meubelen rho NorDy ViSSer) Noordeinde036-53 Uwl.goede, -rk op zoals:de prijsopgav haald binnenstad ere. T 020 33 Zandzuigerstraat vrijblijven en maten matrassen dat aant ge metge voor036 gebruikte zich sterk en textiel altijd Alm wiBe Tel. van - alles stekker elier.nl winkelcentru week Almere. “De winkge eenag, Alme 48 uur 07 065 nk n na - kleding rten in 1 catamaran. stopjuw Bel -voor al m-or om op binnen Deelneem stijden: elce elc m geme te verh voor allesda meubelen u 50 of 06-534re De OVSA maaktwww.d geneergezet, iamaa 5 waterspo zeilen en U met20 ar - boeken Opening rekening stekker za 10-17 ricom er zich u,en gen.nl bewone 036-529 rd het binne 036 14 ogenkanaar Volgens ho suppen, Tel.l- van sterk m ster Karli tru bij 19 9.30-18 voor meubelen - kleding de en textiel 5298170 ht ophou ententru tofferin vr ud neer haar kans wo le heeft .000digeze lampen t/mOrt Be houdend kiten, surfen, je op! zie pag. ld! n 48 m rs.om OVSA zande met en jn Snak “De gem 13-18 u, Geef Almere - kleding dat aantal te verhogenaltij groei neerg‘jarenwww.a - boeken he--eft Ma rgenlmeres 036 haa 5298 uur hetden van t, reke en start dAPme speelgoed met de d dvlak en stad. aag, 1314 00 Maa textiel , enborg boeuw 14.0 red.) gepolitiebureau Ma mo lang’ Openingstijden: inboedels naar een )ant eent Zandzuigerstraat 69, 1333 MXwoontoren Almere-Buiten de bij ning be 1413a, l 14.000 d geri het boeken vand lampen te op 170 eze stadhuis zic groe ar het t Maar (complete lmere.n bouw- Markerkh i ngloopa U Bel repti de r het cht op het het heef stadshart Volg t,zarek om vatnzich tes u,gelobbyd di t/m vrens 9.30-18 u, 10-17 u 60 meter, bewoners. “De gemeente van dehe word - lampen elenwink in Dronten haar pakte van van bij Bel voor vrijblijvende prijsopgave: ”, ste - Ma speelgoed gro Almere ijden Opening t 13-18 - etc.etc. kaleheeft geneen ve is en goed in sta ld! het sta hetvan en Ort openingst stad shar stijden: Ma ei -va centrum bebo mor el metijdens lt Or stad zandzich veel el. (Fot De veel speelgoed eigen vawww.kri - Markerkant (complete) inboedels meer ing heef Tel. 036-529 ehaa 20 50 voor of 06-534ongeveer 07 065 . ds u, di t meeruwe woningen na 1413a, 1314 AP Almere achte nt Zie mee goederen t/m lang dannachte ha o: NorD een elneem te n13-18 vr 9.30-18 U opg altijd gericht op het bebouwen rpagi winkelcentru de 150 - Markerk tes”, stelt rpagi Almere dscen (complete rt.dan woningen. ’ - er etc.etc. “M de door kunt U deze van rt bij Zandzuigerstraat bij bouw van vlak he OVS Vo u, za 10-17 m, Zie achterpagina www.almerestofferingen.nl Ook haa na En www.kringloopalmere.nl krijgen. ) da het inboedels aan goederen et va Zie de sta een t A lge “En hte ant 1413a, kop van het is een u van dat is n ee ‘jarenstad r kany ViSSeste Ort. “Me is aangekoc heeft r)r n- etc.etc. de wink trum brengen. d. gelo inuiteindelijk Uw het het is een binnenstad. 1314 APns Or Alm Bel voor een 69, 1333 MX Almere-B eeOok kale zandvlaktes”, stelt www.kri het dehuis Ka mogelijk ngoederen Esplanade s en t de ookDaar Almeretookpoli n m, oo lan uiten kunt U deze tijdens openingstijden moet vrijblijvende binn is ook ngloopa cent is Het wink staan ntru tot tieb binhet Ort. “Met de stad bezem resultaat kelce twee enst Tel. ee g’bbyd te laten rumere prijsopgav startte rlijn Sn woongeleid”, 036-529 met inbrengen. urea Ook trum is worden. ookscen brengen. ne rep is r in lmere.n in gewoond bijl he aan huis stelt n kunt U deze ad. elc in gew helpen e: om hevan eft mee krijg 20 u, Ort. 50 of wij Uge “Zo ake bouw van het stadscentrum ns Uw Daa torens red. 06-534 goederen engoederen en. kunnen En woison gepland. brengen. er zijn de OV won oondons woning Het mogelijktad aangekochte 07 065 tielen ) een overleg nu “En tru moe lmerestofferin Inkomt 60 heinge vanrUw er do stadh www.a is een nu domweg teeen nu dom op wor win in Dronte nborg pak . Da het dat met tookhuis m, door tijdens parkeerterre t openingst Het opleveren dtot n tetijden mw ons aan te laten brengen. den is gen.nlwoontor kel er,‘ja ook mogelijk cen heef intje wo weinig woningen.” ar weg te schoon goed resu Uwtkri ons aan tru 150uis ge SA uite er eg motebezem aangekoc In overleg kunnen rde wij U helpen methuis het naast de. En jgeinde ren- voor ong en . (Foto: n haar eig te zijn wein te(tegenover hte goederen m Voetnoot t gele n.ltaa et laten brengen. inge lobby n. lijk doormeerwon iglmerewon kom we En overleg schoon opleveren van UwIn woning No rDy het evee n.dEn aan “En en kunnenid”, l t er ini stelt wij Utot Lees inge schooner Kringloopa 1413 c verderde helpen zijn van wo opEspl res om po ViS Ser opleveren Ort. pagina n.” opalmere.n met anad delitiebure r www.kringlo het bezem 5... Markerkant nin “Zodattore naasl t gdewoop opalmere.n Uw woning ult ege heeft ninhet park staan Almere ) ko va kop van aa info@kringlo 1314 AP eert au Kringloopalmere

SER

OPHAAL

k Op zoek Op zoek Op zoeSERVICE naar een naar een naar een koopw ng? koopwonikoopwoning? oning?

LMERE ENGIN ROAIN GROGROEN ENALMERE rtLM IN staA n ER d bomen va

E

n 60 mterre t ge n teook twee 0 Voetgen.” , red uitein 036-529817 Kringloopa noo Markerkant 1413 c er intje lei ns gepl and. menlmere t (teg .) ee naast www.kringloopalmere.nl Markerkant 1314 AP Almere delijk 150 wowoo ter, enoverop het d”, stelt Download onze 1413 n 1314 AP 036-5298170 info@kringloopalmere.nl app en blijfAlmere c www.kringlo de parke Or 036-529817 de Esp ninge goed vo woontor Vohet doorlopen opalmere.n etn ORIGI ert Leest. “Zo d opDow info@kringlo l de hoogte 0 oot lanad n. En aa or onge en opalmere.n l einverd tor (tege err nlo BEDR NELE e sta ve n s ge nove tje er open pagi ALM veranderingen an oo de kop er doorlopad onze app IJF VVV Kleine Down na pla ERE SU ALM 5... r he 2 APR ALTI gebied kt ITJ op notarieel en nd va en E

rhouOnderh bomen van start OndeOnderhoud 14 d b PAGINAou

Wij sta an alt uw eve ijd of ver nement, voorORIG ORIGINELE u INELE Wij staa BEDkla ar om de jaardagESfestiva uw even n altijd voorBEDRIJFSUITJ ALMER l,ARIJF ALMERE te VVV tuE SUIT VVV J u A best

& particu

ATIS OPHAAL SERVIC E


08

ste Be

AUG

d

nn

ta

NETTO DEALS

Bi

Almere Dit Weekend

6

ens

€ 199

13:00 - 16:00

Vanaf p.mnd met Ford Options Actierente 0,9%

GRATIS TOEGANG

Zeer compleet uitgeruste modellen met navigatie, smartphone koppeling, airconditioning, LM-velgen etc.

Kortingen oplopend tot ruim € 4.200,6x Ford Focus 5-drs. RIJKLAAR DEALS JF-120-P JX-713-J JX-714-J JX-248-S JX-658-J JX-656-J

Trend 74kW/100pk Moondust Silver van € 24.244 nu € 20.750 Titanium 74kW/100pk Impact Blue van € 26.269 nu € 22.250 Titanium 74kW/100pk Shadow Black van € 26.519 nu € 22.750 Titanium 74kW/100pk Silver van € 26.639 nu € 22.750 Black Edition 110kW/150pk van € 27.824 nu € 23.750 Titanium 92kW/125pk Impact Blue van € 28.434 nu € 24.500

2x Ford Focus Wagon RIJKLAAR DEALS

JX-249-S Trend 74kW/100pk Impact Blue van € 24.749 JX-716-J Trend 74kW/100pk Candy Red van € 25.099

nu € 20.750 nu € 21.000

5x Ford C-MAX 5-drs. RIJKLAAR DEALS € 199

Vanaf p.mnd met Ford Options Actierente 0,9%

ESPLANADE ALMERECENTRUM.NL

Energiek, slank,trots en stralend 3.906 vrouwen gingen je voor c8f5f0

JX-665-J JX-720-J JX-668-J JX-666-J JX-667-J

Titanium 92kW/125pk Frozen White van € 30.069 nu € 26.000 Titanium 92kW/125pk Shadow Black van € 30.719 nu € 26.500 Titanium 92kW/125pk Frozen White van € 30.869 nu € 26.750 Titanium 92kW/125pk Iceberg Blue van € 30.969 nu € 26.750 Titanium 92kW/125pk Tectonic Silver van € 31.669 nu € 27.500

Compressietherapie en bodywraps zijn een intensieve aanpak van vetten, cellulite en vochtophoping. Je benen worden mooier én voelen rustiger aan. Onze coaches begeleiden jou intensief bij de doelgerichte oefeningen in de verwarmde cabine, zodat je precies resultaat haalt waar jij dat wenst.

Kom langs voor een persoonlijk adviesgesprek. LADYLINE ALMERE REDACTIESTRAAT 6 T: 036 - 20 30 044

Cryolipolyse is zeer effectief voor het definitief verwijderen van die hinderlijke ‘rolletjes’ en het perfect maken van de lichaamscontouren.

LADYLINE.NL Volg ons op:

Rekenvoorbeeld

Contante prijs Aanbetaling Focus C-MAX

€ 20.750,€ 26.000,-

€ 4.152,€ 7.350,-

Totaal Kredietbedrag € 16.598,€ 18.650,-

Vaste debetrentevoet 0,9% 0,9%

Jaarlijkse Kosten Percentage (JKP) 0,9% 0,9%

Duur van de krediet overeenkomst (mnd) 37 mnd 37 mnd

Termijnbedrag per maand € 199,€ 199,-

van Slottermijn Totaalprijs het krediet € 9.799,€ 16.963,€ 11.910,€ 19.074,-

Schurer-Kamphuis treedt op als verbonden bemiddelaar en bemiddelt daarmee uitsluitend voor FCE Bank. De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt

lunch bezor servic g e

Schurer-Kamphuis www.ford-schurerkamphuis.nl Almere Lelystad Dronten

De Strubbenweg 12 Artemisweg 25 Handelsweg 37

• (036) 533 45 00 • (0320) 24 11 11 • (0321) 33 26 44

Prijzen zijn inclusief BTW/BPM, kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en leges. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard specificaties. Zie verkoopvoorwaarden, informatie m.b.t. verbruik en CO2 uitstoot op www.ford.nl.

Volledige cateringservice op ieder gewenst tijdstip Bestel bij ons de lekkerste Italiaanse broodjes, pistolets, panini’s, salades, koeken en muffins. Wilt uw bedrijf kennis maken met onze smaken en service? Bel of mail voor een GRATIS kennismakingsproeverij. Cube Centre, Veluwezoom 7, 036-8444100

www.saporito-broodjes.nl


Almere Dit Weekend

7

Fysiek winkelen blijft de komende jaren onverminderd populair. Dat stelt de non‑food brancheorganisatie INretail na onderzoek.

‘Winkelen blijft onverminderd populair’

U

it het onderzoek blijkt dat 72% van de consumenten zich niet kan voorstellen in de toekomst alles online te kopen. Liefst 67% van de mensen vindt winkelen leuk en 49% winkelt wel eens zonder echt iets nodig te hebben. Tegelijk is het steeds vanzelfsprekender dat een groot deel van de oriëntatie die aan de werkelijke aankoop vooraf gaat via online kanalen verloopt. “Wie ook in 2030 nog mee wil doen moet nu stappen zetten,” stelt Jan Meerman, directeur van INretail. “Je moet steeds blijven werken aan je attractiewaarde van

je winkel en je aanwezigheid die zichtbaar moet zijn voor de consument.”

Inspiratietour

De brancheorganisatie nonfood is een landelijke inspiratietour gestart voor non-food retail ondernemers waarbij de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld. Er zijn al ruim 500 aanmeldingen binnen. “We dagen ondernemers uit voorbij vandaag te kijken en vooral naar wat consumenten belangrijk vinden.” Consumenten vinden duidelijkheid over de herkomst van

We blijven winkelen, ook al rukt online shopping op.  (Foto: Shut terstock)

producten of de omstandigheden waarin ze zijn gemaakt belangrijk (59%). De helft van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat bedrijven moeten aantonen dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Winkeliers kunnen bij hun inkoop van hun leveranciers meer helderheid vragen en zo deze klantwens invullen. Maar ook lokale inzet voor de gemeenschap wordt gewaardeerd.

Sociale media

De rol van sociale media in het aankoopproces groei. Hier kan de retail nog meer mee doen. Liefst

55% van de jongeren geeft aan af en toe gestimuleerd te worden een aankoop te doen door sociale media. Bij anderen is dit 34%. Van de jongeren wordt 6% zelfs heel vaak gestimuleerd. Dat consumenten zich graag laten leiden door online geplaatste meningen en ervaringen (reviews) wordt bevestigd in cijfers. Van de potentiële kopers vindt onder de jongere doelgroep 64% reviews van anderen belangrijk als informatiebron. Bij anderen is dit 48%.


Wilt u ook uw doelgroep bereiken? Wij zijn uw mediapartner in Almere!

TEL (036)

18 juli 2018

• NUMMER

29

Almere Dit Week

5300765

TEL (036) 5300765 EZEWEEK.NL • VERSPREIDINGS GEBIED:

WWW.ALMERED

EZEWEEK.NL

Stadhuis aan huis Stadhuis aan huis aan huis Stadhuis

VOLG ONS

87.817

TEL (036)

5300765

maken ten Waterplanten maken Waterplan a onm ogelijk Wa terplanten bijn watonmogelijk ersport bijn maken watersport watersport bijna a onmogelijk S LUIDEN

DE NOODK

LOK

GRATIS

WAARDEBEP ALING BEL: 036-3 030249 www. schou WAARDEBEPALING tenma kelaar salme re.nl BEL: 036-3030249 www.schoutenmakelaarsalmere.nl ALING WAARDEBEP 030249 salme re.nl BEL: 036-3 tenma kelaar www. schou

GRATIS

aven in Almere van de gemeenteh

fonteinkruid

‘Winkelen blijft1 onverminde populair’ rd

een GoeD beGin vAn het Week enD - 4 mei er 1 2018 AnG 1 / -numm een GoeD beGin vAn -het WeekenD 4 mei 2018 - jAArGAnG 1 / nummer 1 - jAArG AnG 2018 jAArG 1 / numm er 1 enD - 4 mei het Week

3

! Actie Actie! Actie 3

!

enD

e Dit Week

*Geldig op

Haven.

gemaaid

denberg

Thuis-Wou

Almere DEZE WEEK EN TAXI ALMERE-BUITTAXI ALMERE-BUITEN check graag naar Gratis JediTAXI ALMERE-BUIT Wij brengen u

Wij brengen u graag naar € 45,00 EN AudiJedi-check en SEAT Gratis Wij brengen Schiphol u graag 3 toe voor € 45,00 Expert in Schiphol toe voor naar Volkswagen, Tel.: 06-2507452Tel.: 06-25074523 € 45,00 Grati Audi s Jedien SEAT check lmerebuiten.nl Tel.: www.taxibedrijf-almerebuiten.nl06-25074523 www.tax

Schiphol toe voor

www.taxibedrijf-a

1

blijft ‘Winkelen rd erminde telefo ‘Winkelen blijft1 on nummer onverminderd populair’ populair’

Goed ni Goed voor inwoeuws ws nieuws eu ners Goed nivoor ducten en vo onz e pro nersinwoners nis Met orMaak er vanMet u fitekennis al Maa onze producten voor inwouenalvoor s de Maa uk ken als ice en pro k ken nis s er! en profiteer ad eMb en serv ve service vanMet de onz e rte or en serv ice e in sept erende pro ducten acti en vo adverteerder! en pro r! in septeMber! actie Almere krijg er van de r! t er de vana f september en actie in septfite eMb er! rteer september krant bij: er een twee Alme rt adve de re ADIT ve Almere krijgt er vanafeerst een tweede WEE e de drie4x KEND. twee letters ad 4x adverteren De ADW 4x mber krant bij:een Almere ADIT WEEKEND. De zijn niet Wan ! ad vanaf septe WEEKEND. Det Almere DEZE n* toeva er ve t llig. le krijg rt er en WEEK deta eerste drie letterstitel ADW zijn toevallig. gaat Almere opniet vertrouwd Almere ADIT niet toevallig. vrijd 3x ag voorbe ebetalen*! krant bij: Want zijn Almere DEZE WEEK de vertrouwde 3x het weekend e ADW s 3x ouwd letter vertr voor het weekendtwee deze be ta le n* devrijdag titel gaatKop dezede krant eerste drie uitgeven. re DEZE WEEhet weekend deze ! tweede krant uitgeven. Want Alme voor t uitgeven. op vrijdag kranD beGin vAn een GoeD

Lees verder

op pagina 3...

AR Almere l t 1402, 1314 - www.jedi.n Markerkan 036 533 2020 Telefoon

Markerkant 1402, 1314 AR Almere Telefoon 036 533 2020 - www.jedi.nl

Almere Stad, Almere Buiten, Almere Haven, REK GEEF INB GEEF INBREKERS GEEF INB U REKERS S ALS GEENTKAN GEEN KANS ALS S U GEEN KAN ALS U Poort Almere Hout en Almere IE OPGAA ANT VAKANT OP VAKANTIE GAAT OP VAK IE GAAT Op de mat: Woensdag, 87.000 exemplaren Verspreiding: Huis-aan-Huis www.almeredezeweek.nl n ke Wo ginbra ninginbra WoninWoninginbraken ken ERS

ibedrijf-almerebuit

KIJK OP

en.nl

Markerkan t 1402, 1314 Telefoon 036 533 2020 AR Almere - www.jedi.n l

D

D

KIJK OP PAGIN

A 14

EEn

gOED

BEgin

VAn

hEt

1 1 1 / nuMMEr 1 / nuMMEr - jAArgAng EEn gOED BEgin VAn hEt wEEkEnD - 4 MEi 2018 - jAArgAng 1 / nuMMEr 1 - jAArgAng - 4 MEi 2018 2018 - 4 MEi VAn hEt wEEkEnD BEgin EEn gOED wEEkEnD

1 1 / nuMMEr - jAArgAng EEn gOED - 4 MEi 2018 BEgin VAn EEn gOED BEgin VAn hEt wEEkEnD - 4 MEi 2018 jAArgAng 1 / nuMMEr 1 hEt hEt wEEkEnD wEEkEnD BEgin VAn - 4 MEi 2018 - jAArgAng EEn gOED

1 / nuMMEr

1

EEn gOED BEgin VAn hEt wEEkEnD EEn gOED- 4 MEi 2018 - jAArgAng 1 / nuMMEr 1

EEn BEgin VAn Om de winkels in gOED hEt wEEkEnD - BEgin 4 MEi 2018 VAn de binnenstad van jAArgAng hEt wEEkEnD 1 / nuMMEr in Almere rendabel 1 - 4 MEi Om de winkelsvan te krijgen is het 2018 Om de winkels binnenstad nodig dat er 10.000 in de rendabel de binnenstad in winkelsvan Almere van is het bewoners in de Om de winkels in Almere d Om de te krijgen binnenstad bijkomen. rendabel er 10.000 de binnensta in de binnenstad van te krijgen is Om de rendabel nodig dat Dat zegt Martin het winkels nodig dat Om de winkelsvan Almere rendabel is het bewoners in de Almere de binnensta Om de winkels er 10.000 Ort, directeur van in te krijgen10.000 bijkomen. te krijgen is het bewoners de binnenstad pakte d van Om de winkels in de binnenstad in Almere binnenstad de ondernemersBinnEnStAD in de de dat er in binnenstad van Snakenborg Almere rendabel nodig dat ereigen 10.000 rendabel zegt Martin haar nodig MOEt Er 10.000 is het Karlijn bijkomen. de binnenstad van Almere rendabel te krijgen . Dat pakte vereniging Stadshart van in DrontenNorDy ViSSer) bewoners te krijgen nodig BEwOnErS bewoners inKarlijn de Snakenborg Deelneemster eigen Dathaar en startte . (Foto: Deelneemster zegt BinnEnStAD Almere rendabel te krijgen is 10.000 d bijkomenOrt, directeur in Dronten Martin kans dat er is het Almere (OVSA). 10.000 Bij krijgEn Deelneemster ViSSer) Karlijn Snakenborg pakte en startte haarer het MOEt Er binnenstad bijkomen. (Foto: NorDy Martinde ondernemershaar kans reptielenwinkel nodig dat AD nodig dat woontoren Ort, directeur haar kans en startte in Dronten haar eigente krijgen is het de bewoners10.000 in binnensta eenreptielenwinkel. er 10.000 BEwOnErS van van binnensta red.) zegt ongeveer de Dat zegt (Foto: NorDy ViSSer) bewoners reptielenwinkel. Stadshart BinnEnSt Dat voor Martin van omenteelBij wonen er ongeEr 10.000 ondernemerskrijgEn in de goed nodig dat er 10.000 bewoners in een woontoren de kop directeurvereniging politiebureau, bijkomen. d bijkomen MOEt ersmeter, directeur (OVSA).veer 4.000 mensen in de vereniging woon- red.) voor ongeveer de En aanpolitiebureau, Ort, binnenstad BinnEnStAD ‘jaren- van 60 Ort,‘jarenbinnenstad twee van BEwOnErS binnenstad van Almere. winkelcentrum goed politiebureau, tAlmere Stadshart de bewoners in Martin neergezet, Volgens Ortook heeft woontoren OVSA van red.) eenMOEt meter,‘jarenbijkomen. Dat zegt omrekening 60 OVSA woningen. de OVSA zegt krijgEn van de heeft de staan Dat aan de kop Ort om stadhuis de ondernem En de ondernemersOrt, heeftmet gelobbyd Er 10.000 Martin. Almere De OVSA maakt er zich sterk voor om houdend de groei van stad.van lang’ bij het gelobbyd te de150 omBinnEnStAD Volgens van(OVSA). 60woonmeter, goed voor ongeveer er ongegelobbyd Ortrekening Dat zegtpakte woningen. g Stadshar omenteelBijwonen bijkomen. binnenstad BEwOnErS stadhuis ook twee te 150 de Esplanade Karlijn Snakenborg Martinde directeur bij 5...staan Er 10.000 Volgens woningen in de neergezet, haar eigen gepland. dat aantal te verhogen naar 14.000 het stadshart vanhet Almere is woningen lang’directeur in het centrum meer woningen teMOEt 150 woningen. En aanBij de kop van het stadhuis Ort, BinnEnStAD (OVSA). 4.000 mensen vereniging Stadshart Deelneemster Ort, meer bijMaar pagina de in Dronten de stad. meer verenigin krijgEn 10.000 torens ondernem van winkelcentrum van meer opEsplanade centrum ViSSer) Er zegt Dathaar directeur veer en startte rekening lang’ groeicentrum het bewoners. “De gemeente heeftde uiteindelijk zich inuiteindelijk veel dan een winkelcentrum, kansMartin “En dattorens heeft uiteindelijk de Esplanade staan ook twee woonomenteelBEwOnErS “Zodat heeftkrijgen. gepland. MOEt (Foto: NorDy verenigin isde met verder Almere van Almere. heeft ondernemersstad. Ort.“En wonen hetvan Almere Lees Almere (OVSA). neergezet, Deelneemster van Karlijn Snakenborg pakte erskrijgEn ergepland. binnenstad altijdvoor Ort. “Zo om ophoudend reptielenwinkel. ongestelt de ondernemerstje moet krijgen. het de er ongebebouwen een binnenstad. 5... Daar geleid”, steltveer Ort.4.000 “ZoBijtorens van steltresultaat “Enis dat BEwOnErS is invan het van Ort, directeur sterk gericht het stadshart geleid”, tot op pagina Stadshart mensen geleid”, tot wonen haar kans en startte in Drontenghaar eigen Stadshar in de er zich kale zandvlaktes”, krijgen. de groei Maar resultaat Almere in de Lees verder stelt Ort.dan “Met de winkelcentrum, ook in gewoond worden. , een En er zijn komt er op het parkeerterreintje binnenstad BijhetkrijgEn woontoren Almere vereniging Deelneemster De OVSA maaktwinkelcentrum BinnEnSt met14.000 naar vereniging van parkeerterreintje parkeerterrein eenreptielenwinkel. moet het omenteel mensen (Foto: NorDy BinnEnStAD ViSSer) Karlijn red.)BinnEnStAD Daar op (OVSA). veel meer is een van Almere. De OVSA het ondernemersde 5... erwoningen. te verhogen tot resultaat t Snakenborg omenteel wonen er ongeAlmere. Stadshart op hetzijnte(tegenover haar kans komt 4.000 van bouw vanzich het winkelcentrum stadscentrum maakt er nuer domweg weinig houdend ” (tegenover naast de Voetnoot (tegenover het op pagina ongeveer binnenstad. stadshart MOEt dat aantal winkelcentrum voor Almere (OVSA). en startte er zich sterk voor Lees verder is een moet AD veer MOEt het heeft pakte goed ‘jaren- politiebureau, dat aantal MOEt in Dronten “De gemeente van Er 10.000 van hetDaar zijn komt worden. En veer 4.000 mensen in de Voetnoot naast de Voetnoot voor om neergezet, de OVSA Almere kop 10.000 Maarbebouwen om houdend dan een reptielenwinkel. te verhogen BEwOnErS de Er Stadshart vereniging van 60 meter, haar eigenEr 10.000 bewoners. gewoond naast de aan (OVSA). sterk rekening Ort heeft omenteelBEwOnErS om binnenstad EnBEwOnErS het meer woningen.” naar Volgens bewoners. met gelobbyd En er 14.000 opveel de ook in de Volgens binnenstad van Almere. winkelcentrum neergezet, rekening Volgens Ort heeft de OVSA ‘jarenpolitiebureau, red.) een woontoren (Foto: NorDy er zich altijd woningen. binnenstad. groei van te weinig “De gemeente Bij krijgEn wonen er ongetwee woon150 Ort. “Met ViSSer) naar gericht wonen Ortook rekening 14.000 tede en blijf veer het stadhuis stelt een Bij maakt worden.domweg het zich bijMaar stad. gelobbyd omenteel staan de enerblijf (OVSA). Almere altijdvoor de OVSA stadshart Deelneemster Karlijn Snakenborg pakte inapp neergezet, heeftde krijgEn Bijheeft lang’ 4.000 app woningen er ongelang’ gericht lang’ bij van 60 meter,‘jarengoed voorkrijgEn ongeveer De OVSA maakt zichonze sterk om houdend met groei van de stad. Download app OVSA en blijf het is is een nu woningen.” zich zandvlaktes”, meer mensen verhogenkaleheeft bij om vanhet stadhuis de Esplanade omenteel de stad.

- jAArgAng

1 / nuMMEr

1

opvan De hetwonen veel meer te Almere is het bebouwenin het centrum binnenstad mensen hoogte onze onzeveer winkelcentrumde groei stadhuis van De OVSA in gewoond weinig haar kans en startte in Dronten haar eigen de 4.000 dan het stadscentrum gelobbydEn aanpolitiebureau, Almere. zandvlaktes”, gepland. doorlopend in op de hoogte erwoningen. inuiteindelijk het centrum torens meer woningen te 150 de kopinvan dat aantal tehoogte verhogenkale naar 14.000 Maar het stadshart Almere is een is van van met het 4.000 op Download ongevan heeft op de winkelcentrum, centrum veer dat aantal “De gemeente bouw van de ook domweg te het maakt om van Almere de red.) een woontoren “Zo “En bebouwen is dat van 60 reptielenwinkel. (Foto: NorDy ViSSer) dat gebied voor om houdend van stelt Download een binnenstad. meer binnenstad Ort.“En Ort.dan bouw mensen doorlopend 5...staan krijgen. aantal meter, goed “Meteen er zich woningen stelt er ongewonen heeft omenteel krijgen. vanzich bewoners. “De gemeente veel meer uiteindelijk de tweeAlmere. woonstadshart op het in de winkelcentrum, pagina gebiedhet heeft het gebied de Ort. “Meteen nu binnenstad bewoners. geleid”, krijgen. opEsplanade “En zich sterk ook in gewoond Deelneemster stadscentrum teook Daardat doorlopend ORIGINELE op notarieel erhebben. voor ongeveer veranderingen op notarieel Maar sterk te verhogen notarieel dat bewoners. 150 voor verder opKleine moet winkelcentrum, stelt heeft is gericht woningen.winkelcentrum Lees De tot resultaat 14.000 Karlijn Snakenborg deresultaat intot 4.000 mensen veer uiteindelijk OVSA is een dan een Almere. altijd op het bebouwen van is een binnenstad. Daar het moet tot resultaat geleid”, stelt Ort. “Zo van torens gepland. worden. De OVSA maakt naar gericht veranderingen hebben. parkeerterreintje haar kans moet maakt altijd BEDRIJFSUITJES gevolgen meer uurhetDaar kunnen soms grote gevolgen hebben. om En aan de kop nu veranderingen En winkelcentrum “De gemeente op het er zich geleid”, verhogen altijd stelt en startte naar de er er domweg grote gevolgen grote teKleine ALMERE pakte Esplanade zich veel houdend sterk VVV ALMERE datzijn Kleine 10.30de ook in gewoond van‘jaren- politiebureau, red.) eenreptielenwinkel. woontoren in Dronten Ort heeft de OVSA Volgens rekening neergezet, winkelcentrum stadscentrum komt Almere. binnenstad 14.000 binnenstad. heeft aantal voor somsaantal gericht kale zandvlaktes”, stelt Ort. “Met worden. En er zijnte(tegenover komt erwoningen.” op van het parkeerterreintje weinig dat kunnen soms neergezet, neergezet, staan 2 APROP 2016 een om Ort. kale zandvlaktes”, er er zijn komt isvoor te verhogen ALTIJD “Zo op het nieuws haar eigen ook twee Voetnoot gemeente het kaleparkeerterreintje kunnenMAAT GEMAAKT! “De torens ✓ Belangrijk nieuws worden. En met gelobbyd van het ophoudend heeft van woonDeelneemster bewoners. met naast de gepland. zandvlaktes”, het van 60 meter, goed voor ongeveer (Foto: NorDy omrekening stadhuis hetrekening bijMaar lang’ naast de stad. van de groei met houdend om voor sterk De OVSA de Belangrijk bouw vannieuws het Bestel stadscentrum is een nu woningen.” domweg te weinig woningen. ” maakt naast er dezich Voetnoot (tegenover het naar Lees verder op pagina 5... 14.000 Volgens de Wij staan altijd voorORIGINELE u klaar om bewoners. groei zich bouw groei Ort het stadshart ✓ Belangrijk in gewoond “De de brochures Voetnoot het✓bebouwen ViSSer) Actuele brochures van de uur gemeente ook haar bouw (tegenoverMaarbebouwen brochures ✓ heeft het stadshart BEDRIJFSUITJES lekkerste veel stad. gericht op ✓ Actuele kans te weinig voor 10.30 uw evenement, festival, Karlijn tuinfeest En aan de kop van woningen. 150 de tede meer woningen is in het centrum Almere vanhet stadshart 14.000 Maar het heeft naar gericht dat aantal te verhogenaltijd Volgens vanzich lang’ bij van stelt ALMERE altijd Ort. “Met de ✓nu ✓ Actuele ALMERE meer en startte A-ZDe Begrippenlijst VVV ‘jarendomweg Bestel stad. OVSA het stadscentrum 2016 broodjes, op het veel Begrippenlijststelt Snakenborg Ort. “Met van van MAAT GEMAAKT! Almere vanhet Begrippenlijst 2 APROP stadhuis en blijf meer dan het Ortookpolitiebureau, of verjaardag S te voorzien van ALTIJD reptielenwinkel is een Handige checklists kaleheeft is een zandvlaktes”, Almere dan een ✓ A-Z checklists ✓ A-Z twee woon- red.) Esplanade “En krijgen. meer dan een zich veel bebouwen lang’ staan “De gemeente bewoners. gelobbyd ORIGINELE zandvlaktes”, in inuiteindelijk is dat heeft kale onze het van winkelcentrum, checklists✓Italiaanse verder deLees winkelcentrum, Bestel voor 10.30 uur app centrum de om heeft winkelcentrum bij het het is een of panini’sDe lekkerste stadscentrum een woontoren Dronten haar pakte op binnenstad. de besteom en lekkerste sushi is woningen hoogte stelt ✓ Handige de OVSA hetvraag pagina van 60 ook in een Download meer ✓ Handige deop vaneen BEDRIJFSUITJE Ort. “Met bouw Download op Download binnenstad. ✓ Stel een vraag onze blijf 5...Ort. “Zo torens in is tot resultaat gepland. GEMAAKT! stelt geleid”, moet binnenstad. Daar is een het vraag van het bebouwen meter, goed altijd gericht krijgen. ALMERE bouw vanapp ALMERE het centrum u klaar 2016 gewoond MAAT het en broodjes, doorlopend pistolets ✓ Stel een “En dat heeft ✓ Stel ‘jaren- voor ongeveer . (Foto: NorDy eigen onze appde ook in gewoondeen nu Daar te stadhuis stadscentrum 2 APR OP geleverd altijd voorVVV , moet Daar Italiaanse panini’s DeORIGINELE lekkerste doorlopend gelobbyd ALTIJD woningen. doorlopend de gebiedOrt.op en blijfEn er zijn komt parkeerterreintje op het er domweg worden. ook in gewoond dehoogte “Met stelt kale zandvlaktes”, Wij tuinfeest vertellen u graag meer tot resultaat uiteindelijk 150 ViSSer) Wij staan worden. politiebureau, moet krijgen. festival, of En meer op notarieel nu domweg op is een BEDRIJFSUITJES bij lunch En er zijnte worden. “En vandeze opties omaan de kop van 7, Italiaanse broodjes, woningen veranderingen hebben. En tot ALMERE DanWij staan altijdpistolets uw evenement, te voorzienover 5...staan pagina opEsplanade verder hetgeleid”, (tegenover stelt Lees naast de Voetnoot ” weinig weinig woningen. te hoogte domwegde een nu isnotarieel stadscentrum het bouw vangevolgen te datde komt VVV Kleine van 60 ALMERE Ort. “Zo Kleine veranderingen opKleine gebied voorORIGINELE heeft om 2 APR 2016soms grote op er woningen.” weinigerwoningen.” veranderingen uw evenement, ALTIJD u klaar geleverd hetzijn komtresultaat torens twee woonVeluwezoom ofu verjaardag OP MAAT teook of panini’s 16a meter, red.) een woontoren kunnen klaar en lekkerste sushi uiteindelijk gepland. GEMAAKT! op notarieel naast de Voetnootparkeerterreintje bij lunchom pistolets 150 woningen. BEDRIJFSUITJES kunnen soms grote gevolgen hebben. kunnen festival, Centre, Dan nieuws goed er op geleid”, stelt gebied voor de beste of verjaardag soms grote 16aCube tuinfeest ALMERE tuinfeest ORIGINELE Edvard Munchweg 16a VVV ALMERE Munchweg gevolgen hebben. naast ✓ Belangrijk (tegenover 036-8444100 altijd te voorzien 2 APROP 2016 -broodjes.nl van u graag meer uur ALTIJD MAAT GEMAAKT! Ort. “Zo de Esplanade En voor ongeveer Edvard Munchweg 1328BEDRIJFSUITJES festival, de beste Dan bij7,lunch geleverd brochures ✓ Belangrijk nieuws Edvard MA Almere hethet parkeerterrein de Voetnoot van MA Almere Veluwezoom en lekkerste ✓ Actuele Wij staan ✓ Belangrijk voor 10.30 aan de DE BOOM IN? OOSTVAARDERSPLASSEN MA Almere ALMERE ALMEREom Download onze app en blijf Wij vertellen Wij staan altijd voorVVV u klaar 1328 1328 torens Bestel Lees Cube Centre, te voorzien opties 2016 sushi 5374432 nieuws sushi MAAT GEMAAKT! staan 2 APR5374432 OP Wij staan www.saporito Tel. (036) SAFARI? OF LIEVER HET(036) ALTIJD ✓ A-Z Begrippenlijst ✓ Actuele brochures ✓ Actuele WATER OP? (tegenover verder over deze 5374432 uw evenement, op pagina tje 036-8444100 gepland. ook tweekop van Wij tuinfeest de hoogte opDownload doorlopend uw (036) evenement, festival, vertellen ORIGINELE brochures Tel. Tel. 5... 7, checklists ✓ A-Z Begrippenlijst ✓ uw lekkerste altijd otaris.nl of verjaardag en lekkerste meer HET KAN IN ALMERE! u graag meer Cube Centre, Veluwezoom ✓ Handige evenement, A-ZDe onze app het woonBegrippenlijst ofu verjaardag te voorzienover vandeze voorORIGINELE Download BEDRIJFSUITJE info@almeernotaris.nl www.saporito-broodjes.nl IN? OOSTVAARDERSPLASSEN OP? doorlopend 036-8444100 ✓ Stel een vraag ✓ Handige checklists✓ klaar om de beste en blijf broodjes, uvoor of verjaardag Bestel DE BOOM ASSEN HET WATER ALMERE voor de opties klaar10.30 uurKleine ORIGINELE VVV u graag veranderingen op notarieel gebied op Handige info@almeernotaris.nl info@almeern altijdotaris.nl festival, beste en lekkerste sushi LIEVER ALMERE BEDRIJFSUITJES checklists OF OP? sushideluxe.nl 036 - 536 21 44 2 APR doorlopend om www.almeernotaris.nl de ALTIJD www.saporito-broodjes.nl ✓Wij Stelstaan een vraag Italiaanse × VVVALMERE.NL hoogte onze 036 54 85 Wij 041 staan opties SAFARI? Lees S gevolgen deeen ALMERE 2016soms grote of panini’s festival, tuinfeest ✓ BEDRIJFSUITJES hebben. kunnen VVV tuinfeest OP Stel altijd pistolets beste te voorzien ALMERE MAAT www.almeern www.almeernotaris.nl deze verder Wij vertellen Kleine veranderingen app van IN? OOSTVAARDERSPL KAN IN ALMERE! ALMERE vraag HET WATER 2 APR ALTIJD uw evenement, voor HET GEMAAKT! ALMERE VVV u klaar 2016 De lekkerste uw evenement, te voorzien over en lekkerste OP MAAT GEMAAKT! op pagina Wij vertellen u graag meer om 2016 2 APROP op de en blijf DE BOOM OF LIEVER opKleine GEMAAKT! MAAT ALTIJD notarieel gebied van Bestel voor 10.30 kunnen ✓ Belangrijk Wij tuinfeest of verjaardaglekkerste sushi of verjaardag festival, veranderingen hoogte 041 × VVVALMERE.NL Italiaanse broodjes, lunch geleverd uur nieuws soms grote gevolgen over deze opties 5... SAFARI? IN ALMERE! sushi bijvertellen u klaar om teDan Wij staan altijd voor 036 54 85 kunnen 16ade voorzien hebben. ✓ Actuele brochures de beste en HET KAN beste 21 44 op notarieel × VVVALMERE.NL De lekkerste van u pistolets soms graag 7, of panini’s Munchwegfestival, tuinfeest en lekkerste over uw evenement, DE BOOM 036 - 536 grote deze ✓ A-Z Begrippenlijst ✓ Belangrijk nieuws 85 041 u graag meer IN? Edvard MA Almere sushi Veluwezoom gevolgen Italiaanse gebied opties meer Munchweg 16aCube Centre, van Edvard te voorzien of verjaardagEdvard sushideluxe.nl 036 54 SAFARI? OF OOSTVAARDERSPLASSEN Wij vertellen opties ✓ Belangrijk Wij broodjes, ✓ Handige checklists ✓ Actuele brochures Munchweg Dan bij lunch geleverd vertellen LIEVER1328 uur voor 10.30hebben. Bestel sushideluxe.nl over deze HET pistolets 036-8444100 HET KAN IN l 16a sushi en lekkerste beste de (036) WATER5374432 1328 MA Almereu graag meer 44 1328 DE BOOM IN? OOSTVAARDERSPLASSEN Tel. OP? ✓ Stel een vraag ✓ A-Z Begrippenlijst ✓ Actuele nieuws ALMERE! of panini’s over deze MA 036 - 536 536 21 ✓ Handige opties Almere 21 44 Tel. (036) 5374432 brochures SAFARI? OF OP? LIEVER HET WATER OP? www.saporito-broodjes.n lekkerste IN? OOSTVAARDERSPLASSEN 036 checklists ✓ A-ZDe (036) 5374432 Cube Centre, Veluwezoom Dan bij7,lunch WATER Wij vertellen u graag meer Tel. Begrippenlijst DE BOOM HET KAN IN ALMERE! ✓ Stel een 036 54 85info@almeernotaris.nl ✓ Handige LIEVER HET geleverd vraag Italiaanse 041 × VVVALMERE.NL broodjes, SAFARI? OF info@almeernotaris.nl opties over deze info@almeernotaris.nl 036-8444100 sushideluxe.nl www.almeernotaris.nl checklistsBestel voor IN ALMERE! ✓ Stel HET KAN 10.30 uur sushideluxe.nl 036 - 536 21 44 of panini’s pistolets www.almeernotaris.nl Cube Centre, www.almeernotaris.nl www.saporito-broodjes.nl een vraag sushideluxe.nl 036 54 85 041 × VVVALMERE.NL DE BOOM Veluwezoom 041 × VVVALMERE.NL 16a Edvard Munchweg 7, IN? OOSTVAARDERSPL De lekkerste SAFARI? 036-8444100 036 54 85 036 - DE BOOM IN?www.saporito-broodjes.n Dan bij lunch geleverd 21 44 Bestel HET KAN OF LIEVER 1328 MA Almere Italiaanse OOSTVAARDERSPLASSEN 536 DE BOOM IN? OOSTVAARDERSPLASSEN 036 - 536 Edvard SAFARI? 21 44 broodjes, voor HET WATER ASSEN IN OF LIEVER (036)l 5374432 Munchweg Tel. OP? WATER sushideluxe.nl SAFARI? OF LIEVER HET KAN sushideluxe.nl HET WATER ALMERE! pistolets 10.30 Edvard 16a OP? 1328 MA IN ALMERE! OP? of panini’s Centre, Veluwezoom 7, 036 - 536 HET KAN IN ALMERE! Munchweg Almere Cube De lekkerste uur 036 54 info@almeernotaris.nl 21 44 1328 Tel. (036) Dan bij lunch Italiaanse 85 041 5374432 16a MA 036-8444100 036 54 85 × VVVALMERE.NL Tel.www.saporito-broodjes.nl www.almeernotaris.nl geleverd sushideluxe.nl 036 - 536 21 44 041 × VVVALMERE.NL 036 54 85 041 × VVVALMERE.NL (036) Almere pistolets broodjes, info@almeernotaris.nl 5374432 info@almeern Cube Centre, of panini’s www.almeernotaris.nl Dan Veluwezoom www.almeern otaris.nl bij7,lunch 036-8444100 www.saporito-broodjes.nl geleverd otaris.nl

Almere DIT WEEKEND Cube

Centre,

Veluwezoom

036-8444100 www.saporito

7,

-broodjes.nl

Almere Stad, Almere Poort. Oplage: 50.000 exemplaren Op de mat: Vrijdag Verspreiding: Huis-aan-huis Magazine formaat IN ALMERE!

HET KAN sushideluxe.nl 036 - 536 21 44

PAGINA 14

KIJK OP PAGINA 14

in Almer advertenties

*Geldig op advertenties*Geldi in Almere Dit WeekenD e dinsdagkrant g op advert Almere DeZe blijft Week blijft enties in Almer Dit Weeke ‘Winkelen onverminderd het nieuws populair’ e Dit Week blijft nD hebben wij blad telijke wat betreft ‘Winkelen tweede ‘Winkelen een feesblijft enD nieuwshebben introdu onverminderd is met zoals hijwij populair’ e dinsdagkrant Almere DeZe Dit WeekenD eenonverminderd fees‘Winkelen blijft populair’ achterg len blijft feeskunt profiter 5 ctieactie waar onverminderd ‘Winke inderd wij eenrondve ‘Winke blijft u rhalen, intervan views, onvermwaar populair’ ‘Winkelen ir’ hebben ‘Winkelen onvermlen blijft Week blijft hetnD nieuwsblad telijke introductieactie u van en! wonen, blijft popula onverminderd u van onverminderd ‘Winkelen blijft popula inderd uit, Dit Weeke tiek. e waar sport en de ir’ populair’ onverminderd 5 ‘Almerepopulair’ Centrum betreftintrodu nieuwsctieacti zoals hij kunt profiteren! Almere populair’ poli- Meer5 Almere DeZewat telijke Dit Weeke 5 weten?Centrum moet niet alleen een e dinsdagkrant nieuws blad luchtiger ‘Almere 5 trum ‘Almere Centrum 5 en gaat zich nD wordt 5 bel (036) het is met achtergrondverhalen, profiteren! interalleen een 5 winkelcentrum zijn’ niet n een hij kunt moet Week blijft richten zijn’ met name ‘Almere Cen 530076 moet niet5 ‘Almere Centrum zoalswonen, eer weten? views, uit, sport en de poliallee op hetM entrum 5 of nieuws alleen een ‘Alm Centrum info@a weeken mail naar t nietwinkelc um zijn’ winkelc moet niet alleen een ‘Almere lmered ‘Almere Centrum d wat betreft rhalen, een ook met intermoe entr entrum tiek. Almere Dit WeekenDleuke wordtlezersa bel (036) naar daarinof mail alleen itweekend.nl moe ere Cen Centrum ‘Almerezijn’ naar 5300765 kelc zijn’ moet nietwinkelcentrum moet nietwin t niet trum mailcties! rondve zijn’ Meer weten? 5 of info@almereditweekend.nl De nieuwe win alleen allee alleen een moet niet de poli-en gaat(036) luchtiger zich krant met name 530076 kelcentr Almere een is met achterguit, sport en winkelcentrum winkelc n een Dit Weeke entrum zijn’ bel nd.nl winkelcentrum zijn’ um zijn’ schijnt wordt itweeke nD richten op het weekend met daarin nD views, wonen, verhuis-aa lmered n-huis in info@a Stad Dit Weeke Alme re namelezersacties! Almereen Poort met De nieuwe metleuke tiek. Almere gaat zich ook Week enDDit een oplage en 50.000 exempl Almere Dit WeekenD vermet daarin Almere Dit luchtiger van dkrant MoP vrijD het weeken schijnt Dit aren. huis-aan-huis inre AlmereDe nieuwe WeekenD oP SePt AG richten op M 7 M Alme lezersacties!StadnD ver- met voor oP vrijDAG 7 embe r u als van een oplage enD ook leuke M toekom M Week Dit Weeke en Poort in M stige adverte De buS kennis 7 M M exemplaren. SePtember erder in Almere krant Almere n-huis50.000 vrijD AGte laten M r maken metbuS Almere in De schijnt huis-aamet een oplage van SePt embe Stad en Poort aren. voor u als toekomstige De buS in adverteerder kennis te laten maken met Almere 50.000 exempl en blijf erder onze app e stige adverte load toekom Down de hoogt Down enload blijf voor u als met Almere pend op Download onze app onze app doorlo laten maken ORIGINELE doorlo doorlopend op de hoogte gebied en blijf kennis te pend op BEDRIJF ingen op notarieel de hoogt Wij staan SUITJES verander hebben. ALMERE VVV Kleine e altijd voor ALMERE grote gevolgen ORIGINELE Kleine veranderingen op Kleine notarieel gebied 2 APR 2016 verander ALTIJD uw evenem soms u klaar om OP MAAT ingen op notarieel kunnen GEMAAKT! BEDRIJFSUITJES kunnen soms grote gevolgen hebben. kunnen ELE ent, festival, gebied soms grote of verjaard jk nieuws ALMERE tuinfeest ORIGIN VVV ALMERE gevolgen hebben. ✓ Belangri ag te voorzie 2 APROP 2016 SUITJES uur ALTIJD brochures ✓ Belangrijk nieuws de beste nMAAT BEDRIJF vanGEMAAKT! en lekkers ✓ Actuele ✓ Belangri voorjk 10.30 ALMERE nlijst Wij staan altijd voorVVV u ALMERE klaar om Bestel te sushi 2016 nieuws MAAT GEMAAKT! 2 APROP ✓ Actuele brochures ALTIJD ✓ A-Z Begrippe ✓ Actuele Wijtuinfeest uw evenement, festival, te vertellen brochure checklists ✓ A-Z Begrippenlijst u graag meer ✓ Handige De lekkers s es, of verjaardag van deze om te voorzienover vraag ✓ Handige checklists ✓ A-Z Begrippe nlijst u klaar ✓ Stel een Bestel voor 10.30 uur ✓ Handigese broodj opties altijd voor de beste ent lekkerste sushi checklist s tuinfees ✓ Stel een vraag Italiaan Wij staan s of panini’ ✓ Stel een ts vraag ent, festival, n van pistole De lekkerste uw evenem ag te voorzie Bestel voor Wij vertellen u graag meer geleverd 10.30 uur of verjaard lekkerste sushi over deze opties Dan bij lunch Italiaanse broodjes, 16a de beste en De lekkers pistolets of panini’s Munchweg meer DE BOOM om 7, te n u graag IN? Edvard Veluwezo Almere Italiaanse OOSTVAA vertelle MA Edvard Munchweg 16a Centre, Edvard Wij SAFARI? OF 1328RDERSPL Cube opties broodjes, Munchw ASSEN2 100 LIEVER HET Dan bij lunch geleverd over deze sushideluxe.nl eg 16a 537443 pistolets 036-8444 HET KAN IN 1328 MA Almere1328 WATER jes.nl DE BOOM IN? OOSTVAARDERSPLASSEN Tel. (036) OP? ALMERE! of panini’ ASSEN MAaporito 036 - 536 Almere-brood l RDERSPL s 21 44 Tel. (036) 5374432 SAFARI? OFOP? LIEVER HET WATER OP? otaris.n Tel. www.s IN? OOSTVAA (036) 537443 Cube Centre, Veluwezoom Dan bij7,lunch DE BOOM info@almeern otaris.nl HET WATER KAN IN ALMERE! 036 54 85 2 LIEVER HET geleverd 041 × VVVALME SAFARI? OF lmeern info@almeernotaris.nl info@a 036-8444100

titel gaat

Rotgans) (Foto: Fred

uit de ligplaatsen een klacht Grote der Grote bergen fonteinkruid gemaaid uit deKlacht ligplaatsen van dedienden gemeentehaven in Almere Haven. (Foto: Fred Rotgans) ters bergen fonteinkruid ervoor heeft Van De waterspor Dit zorgde zeilboot . gemaaid de B-steiuit Voor zijn aan Door de gemeente de ligplaatsen gemaaid in bij zeilboot weekder Kirsten ligplaats Door Kirsten Thuis-Woudenberg Voor Thuis-Wou zijn heeft Klacht dezeVan van de gemeenteh Klooster een denberg haven in Haven, de ligplaatsen de ligplaatdatB-steiaven ligplaats aan de Dedewatersporters dienden een klacht na dateen gemeente in Almere Voor zeilerKlooster “Het is fijn deHAVEN ger van de Haven. (Foto: zijn maar Toen –ger Alsvan HAVEN – Als de groei van. het fonteinde gemeentehaven in Haven, in bijzeilboot de gemeente. Fred Rotgans) worden, het fonteindewerden. heeftDit zorgde ervoor groei Klooster Waddengemaaid bij het Gooimeer op de kruid gewacht. nuvan de groei van het der Klacht inbij fonteinligplaats dezeVan te lang zeilen deinhet sen en randkruid in de Almeerse wateren en randGooimeer. Toen de zeiler na dateen de ligplaatsen veel HAVEN – Als aan deweek gemaaid ger heeft ligplaats Almeerse van wateren een maand m bij zijn meren ouders de gemeente Almeerse wateren Almeergemeente en de zo ligplaatsh randdoorgaat dan vreest Almeer-ligplaateen maand zeilen op werden. “Hethaven is fijn datB-steide ligplaatDe waterspor doorgaat de Waddenkruid in de had bijn.het ligdan vreest meren zo “DeJan in Haven, zee terugkwa enorm.der Veel ters vreest Gooimeer gemeente De dan Almeerhij dat er straks van in de der Jan van derschrok Klooster zee terugkwam bij zijn ligplaats senernu gemaaid . Toen deworden, maar metder bij de gemeentedienden een klacht informere dat er straks meren zo doorgaat Kloosterkunnen eeninmaand zeiler na gegroeid Haven geen volis. der Klooster niet dat “Je watersport eerderhij dat er straks waterspor is. zeilen - schrok dat de ligplaatsen . Dit zorgde ervoor geen meer mogelijk “Je Haven enorm. ligplaatgemeente heeft te lang gewacht. intussen weten op veel der Jan van t meer mogelijk zee terugkwa de Waddenders “De waterplan t meer mogelijk fon- sen waren op zo’nm kan deze week vrijwel plaatshou en andere werden. “Het vrijwel niet meer door fonsenniet waren intussenwordt volis. gegroeid met Deontgemeente hadligplaats de ligplaatshouders bij zijn “Je uidzeilen en kunnen geen waterspor meer zeilen doorkan gemaaid meer Haven volgens Van zeilen door schrok hij niet teinkruid is fijn dat e fonteinkr niet zorgen, in Veel gemaaid ligplaats senligdat fonteinkruid dat ook bij een waterdiepte fonteinkruid en andere waterplaneerder kunnen informeren. enorm. “De de ligplaatwaterdiept planten situaook hun nu gemaaid kan vrijwel e De een sen bij bij waren intussen ten.” eentermijn ligplaatvan 3 meter ook waterdiept worden, korte voor gemeente vanwa3 meter welig tiert tot aangevaarlijk het waten.” De planten zorgen, volgens Van plaatshouders weten niet dat er box. welig e fonteinkr vol gegroeid teinkruid dat maar de tot aan het tiert tot aan van de heeft veel Kloosder Klooster, en uitvaren teroppervl welig tiert met op uid Van dergemaaid hetis,wate lang gewacht. en andere al ruimen.” Dezo’n ak. Klooster, in- een vleugel- der teroppervlak. Vooral met voor gevaarlijke situawordt waterplan en kunnen gemeente volgens van 3 meter ten.” met een vleugelmetmaaien hangen inVooral Het ties bij het De bestrijhad kiel neem een ak. Vooral l bleef vleugel-van‘symptoom d mee”, eerder afhet in- en zorgen,hun je neem je bergen fonteinkruid mee”, ties bij uitvaren de box. planten korte termijn ligplaats- niet ont- kunnen de ligplaatshouders bergen teroppervl vleugelkie maar der fonteinkrui kielmovolgens fonfonteinkrui stuurloos Klooster, “Mijn het aldus alleen bergen informere dreef Van je heeft ter, ik de moJan van d mee”, voor gevaarlijk de Jan van der Klooster. en “Op plaatshou “Mijn vleugelkiel bleef hangen rstaat “Opaldus n. Veel ligderik kiel neem tiesinbijalhetruimen.” Klooster.“Op om ders die planten naast “Rijkswate e situatormij der Klooster. uitgezet kunwaarmee in- en ding’. de moje ook uitvaren kun je ook niet Het maaien is, volgens Van dergemaaid Kloos- wordt weten niet dat die planten en ik dreef stuurloos geleden boot varen omdat aldus Jan van niet meer varentoromdat de meer “Mijn af jaren van de box. er vleugelkie het fonteinkru niet meer varen de naar zichbotsing ook kwam.” teinkruid korte termijn en kunnen op zo’n l3... hetom fonteinkruid als lianen om de naar ‘symptoombestrijde boot naast omdat mij waarmee ik ter, alleen bleefmaar lianen id zich tor kun je die planten hangen als lianen bijna in schroefas hun ligplaats id zich als op pagina inheeft al en verder om ik ruimen.” Lees windt.” fonteinkru schroefas windt.” ding’. “Rijkswaterstaat het fonbijna in botsing kwam.” de dreef het niet ontnaar de boot stuurloos windt.” naast mij Het maaien teinkruid jaren geledenafuitgezet om schroefas bijna in botsing waarmee ik ter, alleen is, volgens Van der kwam.” maar ‘symptoom KloosVolkswagen, Lees verder opding’. pagina“Rijkswate 3... bestrijExpert in rstaat heeft teinkruid het fonAudi en SEAT jaren geleden uitgezet om Expert in Volkswagen, Grote bergen

Door Kirsten

enD

telefoononv nummer

3

VOLG ONS VIA

PORTER

er

telefoon numm

enD

VOLG ONS VIA

• Uitreiking startklaar diploma’s. Zie pagina 12. klaar diploma’s. • De raad zet onderwerpen op de Wekeli • Uitreiking start agenda. Zie pagina 15.jkse gemeente informatie Zie pagina 12. op de op paginaLOK erwerpen DE NOODK 11 • De raad zet ond a 15. Wekelijkse gemeente informatie op pagina 11 PORTER S LUIDEN WATERSPORTERS LUIDEN DE NOODKLOK agenda. Zie pagin WATERS WATERS 11

GRATIS

Week Almere Dit

VIA

• Uitreiking start Zie pagina 12. klaar diploma’s. • De raad zet ond erwerpen agenda. Zie pagin op de a 15.

op pagina informatie gemeente Wekelijkse

Almere Dit WeekenD

18 juli 2018 • NUMMER GEBIED: 87.817 29 18 juli 2018 • NUMMER 29EIDINGS WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL • VERSPREIDINGSGEBIED: 87.817 • VERSPR

WWW.ALMERED

sushideluxe.nl

036 - 536

21 44

036 54

www.a

036 54 85RE.NL 041 × VVVALMERE.NL 85 041 × VVVALME

lmeern www.almeernotaris.nl Cube Centre, www.saporito-broodjes.nl www.almeern otaris.n l Veluwezo otaris.nl om 7, 036-8444 www.saporito 100 -broodjes.nl

RE.NL

Lokaal, betrokken & betrouwbaar Bereik samen succes

EN!!!! <<<INVULL

Almere zaken e3 is het magaz ine voor 2018 Uitgav Juni ondern emend Almere Jaargang 7 Almere zaken is het magazine voor ondernemend Almere Jaargang 7 Juni 2018 Uitgave 3 PAGINA 3

is Almere zaken PAGINA 3

emend Almere ine voor ondern PAGINA 3

het magaz

5 Lelystad Airport PAGINA Businesspark an creëert nieuwe Huurm werkgelegenheid Ferry rzitter directievooAlmere Rabobank

Lelystad Airpor Businesspa PAGINA 518 t PAGINA rk rt werkgelege creëe een Ferry10 Huurman nieuwe nheid tips voor er directievoorzitter digitaal veilig f Rabobank Almere bedrij

PAGINA 21 PAGINA

5 ker PAGINA 18 kkelij Ferry aantre BvHuurm an ooit dan direct 10 tips voornieuw een e ievoo rzitter Rabob digitaal ankveiliger Almere bedrijf

PAGINA 21 PAGINA 18

<<<INVULLEN!!!!

Jaargang 7 Juni 2018

Bv aantrekkelijker 10 tips voor dan ooit digitaal veiligeen er bedrijf

Uitgave 3

PAGINA 21

Nieuwe ca Alfen ère bij rs rri voorbij Nieuwevocarrière voor UWV’ers Alfen UW UWV’e V’ers bij Alf rrière or en Nieuwe ca

Airport Lelystad rk creëert Businesspa nheid werkgelege

Bv aantre kkelijker dan ooit

Werkzoekende sche affiniteit, n met een technivaring maken opleiding of werkereen gerede een kans om Werkzoekenden met een techni- baan te vinden bij Alfen, alist in energie sche affiniteit, opleiding of werkeroplossingen specitoekomst. voor varing maken een gerede kans om In samenw erking met de worden kandida een baan te vinden bij Alfen, speciUWV techniten geselec na n met een teerd die, alist in energieoplossingen voor de een interne opleidin Werkzoekende opleiding of werkeraan de slag g, als om toekomst. In samenwerking met UWV niteit, kunnen voor monteur kans sche affi tie een gerede specikandidaten geselecteerd die, van transformatorst de producvaring makenvinden bij Alfen, worden palen te nade een interne opleiding, als monteur voor elektrische ations, laadgen voor een baan gieopslagsystem auto’s of oplossin UWV aan de slag kunnen voor de producen. Daarnaa eneralist in energie erking met Alfen st werkt die, In samenw van transformatorstations, laad- samen met UWV teerdtie toekomst. ten ten geselec palenr voor elektrische auto’s of ener-om te scholen en om kandidaworden kandidaopleiding, als monteu meren voor te enthous gieopslagsystemen. Daarnaast werkt iasde technie de producna een interne k. kunnen voor laad- samen met UWV om kandidaAlfen aan de slag “Veel bedrijven matorstations, enerzitten momente tie van transfor che auto’s often om te scholen en te enthousiasgen om technisch el te sprinelektris werkt voor de techniek. stmeren personeel palen voor met name en. Daarnaa en in ons geval elektromonteurs”, om kandida gieopslagsystem Haas, met UWV “Veeliasbedrijven zitten momenteel te sprin-Corporate Recruiter zegt John de te enthous Alfen samen een dalende bij Alfen. scholen en k. “Met werkloosheid gen om technisch personeel en in ons geval ten om te momente vist een ieder de technie met name elektromonteurs”, zegt John de el in dezelfde meren voor

vijver en heeft techneut te sprinCorporate Recruiter bij Alfen. “Met de banen voor de elHaas, aan voldoend het kiezen.” zitten momente ons dalende geval e personee Om werkloosheid vist een ieder “Veel bedrijven personeel en ineen Alfen l te komen heeft John de in dezelfde vijver en heeftverschille momenteel de nde oplossing gen om technisch onteurs”, zegt Zo worden en bedacht. “Metde banen voor het kiezen.” elektrom techneut Om statushouders bij Alfen. met name er, in samenwe uitgenodigd e Recruiter ieder en is eenvoldoende rking met personeel te komen heeft vistaan Haas, Corporat college, het Deltion de een eigen werkloosheid en MBOheeft verschillende oplossingen bedacht. bedrijfsschool een dalende vijver Alfen het BBL-traject Omstatushouders uitgenodigd waar via el in dezelfde het kiezen.” leerlingen Zo worden en is momente teur worden tot elektrom voor heeft de banen opgeleid. oner, in samenwerking met het Deltion l te komen techneut “Dat werkt ieder MBOjaar e personee goed, een eigen bedrijfsschool waar vialeiden wij ongevee en bedacht. aan voldoend nde oplossingcollege, monteurs r twintig op in eigen igd en is leerlingen tot elektromonhet BBL-traject Rotgans) Alfen verschille huis, en deze ben vaak ders uitgenod MBO(Foto: Fred een mooie statushou Dankzij slag gegaan. teur worden opgeleid. “Dat bedrijf werkt goed, aandedesamenwer carrière binnen hebhet Deltion Zo worden nden weer king tussen waar zij continu rking met iederwaar jaar via leiden wij ongeveer Dankzijons de samenwerking Alfen en UWV zijn werkzoekenden weer de slag gegaan. (Foto: Fred Rotgans) Alfenaan zijn werkzoeke chool een en UWV er, in samenwe leren”,twintig interntussen positie in zijn Alfen en UWV traject bij blijven legt HR-mana kunnen werkzoeke onende eigen bedrijfss monteurs Groei tussen bijheb- samenwer nden weer Alfen marktleid en een gerking college, een n tot elektromop in eigen huis, en door te lopen. uit.deze Tjitske Lambeck De Haas: “Het gaat vindt aan de slag “Ieder heeft een in het buitenDankzij ct leerlinge ben jaardehebben Alfen gegaan. (Foto: snel Groei omerom het werk leuk vaakgoed, een mooie carrière binnen ons een internplaats traject bij Alfen gaat dat jedie het werk leukgaat vindt en een mensen groeit denjete dat het BBL-traje “Dat werkt Fred Rotgans) dertig vanlopen. eromdoor de beurs de techniek blij wor- d en erom dat je het gaatzo’n naar tot 35 monteurwijlopen. hebt.” voor opgeleid. werk twintig ding r waar , die werkhouding leukeen bedrijf zij continu kunnen blijven bijDe Haas: “Het gaat om mensen die blij correcte hebt.” correcte heeft marktleidende positie in te-leerlinge het bedrijfAlfen werk- Nederlan beeld vindt vroeger werkhou teur worden door ongevee bedrijfss betekent metworen een Groei In maart is werkhou bijvooréén van de bij Alfenden chool.” is technisch ding hebt.” ncorrecte land. leiden wij in die Voor Alfen (63)de de vroeger traject legthebHR-manager Tjitske Lambeck De heer Wahied is één De van de werkvanblij dewortechniek, bijvoorslag (63) en deze king zijn die gegaan. sector haargroeit snel in het buitenieder jaar mheer huis,leren”, Wahied Nederland in en aanede een intern in aanrageweest De heer Wahied mijlpijl om mensen Amsterda (63) onshebben bij Alfen in bij op in eigen Alfende is uniekeland. of gewoonw nemers binnenjaar bijvoor“Het gaat uit. “Ieder wij plaats voor zo’n vroeger nemers die via UWV Alfen aan dedie slag beeld met de technische sector aanraInéén maart het bedrijf naar beurs heeft viainUWV alde vanis ‘gesleute g een monteurs carrière maakt werk- Nederlan een marktleid via UWV baan als lassereg vaker ld’ hebben.” , die nemers die beursgan bij- De Haas:UWV bedrijf demijn een mooie bij Alfenlaatende positie is gegaan. enis. Het de techniek “Ik verloor baan als lasser dertigblijven tot 35 monteur-leerlingen in de e king zijn geweest of gewoonweg vakermijnis gegaan. kreeg in Amsterdam gegaan. Voor Alfen betekent in aanra“Ik verloor Inmiddel d en groeit ben vaak kunnen sector de aan geschied de slag den vanSinds “Ik verloor in gegaan. s zijn rker. Via UWV maar kort is Alfen snel in het zij continu bedrijfsschool.” land. mijn baan een unieke vaker is de technisch en construct manier voor 80-jarige ‘gesleuteld’ en constructiebankwerker. Via UWVatorstati kreeg ons, de beursgang haar is iebankweop die aan het ook eg Tjitske Lambeck beeld met buitenbedrijf waar als lasser mijlpijlIninmaart samenwe vondenacht een hebben.” laadpalen werk gegaan gewoonw iebankwe het bedrijf mensen transform enreconstruct bijzonde of aangega naar rking HR-manager in Amsterda rker. Via voor zo’n naar de beurs ik te ze mij geschikt bijhoren geweest de vraag ben Inmiddels zijn op die manier ik te ze mijjaren geschikt vonden 80-jarige geschiedenis. maaktmalgegaan. Alfen.dat Ik datmensen ligtacht horen leren”, legt UWV kreegHet bedrijf vooralvoor pslagtussen wij plaats an met arbeidsb “Hun Alfen. is horen king zijn dat bij te ze leeftijd ik de jaren de hebben UWV. energieo ureau mij veertig Voor Alfen in ste jaar geschikt n vacature hebben.”selectee beursgan en vacatureeen enopenstaande mensen nde UWV aan het gegaanHet bij Alfen. “Hun leeftijd een bij Alfen. ben en jaren transformatorstations, de laat63 openstaa beck. betekent vonden voor demaar heIkauto’s acht uit. “Ieder -leerlinge jaar”, zegt rt werk gegaan metld’een g een unieke “Eén nde vacature een openstaa van heneavond Lamdie manier werkzoek elektrote voor elektrisc 35 monteur Sinds kort is Alfen‘gesleute enden op mijlpijl in daar gegaan heeft informati ook eens zijn bijzondere ligt tussen leeftijd de veertig en 63enjaar”, zegt Lam- is daar naar de ste jarenbij is Alfen. vooral vraag80-jarige naar laadpalen chnische de geschiedenis. 13... naar de en dertig tot alsgesprek. krijgt haar kokinformatieavond Inmiddel Ikdeben op deze manier gewerkt informati op pagina bij Alfen. “Hunaffiniteit daar naar voor een Het bedrijf verder gegaan eavond Leesvoor werd aan transform samenwerking aangegaan Het beck. “Eén vanLamhen isom heeftLeeftijd als kokuitgenod gewerktigd werd een direct uitgenodigd voor een gesprek. elektrische auto’s enjaren energieopslagwerkUWV. zegt maakt al direct bedrijfsschool.” gegaan weer nieuwe ik direct aan hetmet 63 jaar”, atorstati uitgenod maakt dat en werd en ste jaren baan. ukkig voor ons, maar igd voor een de veertig en krijgt benikecht arbeidsbureau selecteert werkzoekenden deze manier eenecht nieuwe baan. Ikons benecht echtniet supergelukkigIkdat weersupergel aan supergel is vooral de kokopgewerkt de laatgesprek. uit. Het Ik ben re ligt tussen van hen is heeft als vraag naar voorop ukkig dat baan. bijzonde het werk elektrisc met een elektrotechnische“Eén affiniteit om Leeftijd maakt voor ons echt niet uit. Het het werk ben.” Lees verder pagina 13... laadpalen een ben.” ik weer aan UWV he auto’s ben.” een nieuwe het werk is Alfen ook met UWV. Het beck. en energieo deze manier uit. Het op niet Sinds kort an pslagkrijgt en ons echt rking aangega werkzoekenden maakt voor samenwe Lees verder selecteert om Leeftijd op pagina affiniteit arbeidsbureau 13... elektrotechnische een met

AlmereZaken

• Lijstenmak erij • Printen • Lijstenmakerij • Foto make rij • Printen • Gallery Bestel voor erij 10.30 uur • Foto makerij • Passeparto Bestel voor 10.30 uur • Lijstenmak De lekkers utes uur te • Printen • Gallery • Pasfo voor 10.30 De lekkersteItaliaanse broodj to’s Bestel es, rij pistole te Italiaanse broodjes, ts of • Passepartoutes • Foto make

u klaar om altijd voor tuinfeest Wij staan ent, festival, uw evenem ag te voorzien van Wij staan altijd voor u klaar om of verjaard lekkerst e sushi tuinfeest de beste en uw evenement, festival, Wij staan of verjaardag van meer te voorzien altijd voor u graag u klaar om uw evenem beste en lekkerste sushient, Wij vertellen de opties of verjaard festival, tuinfeest over deze Wij vertellen u graag meer ag te voorzien van de beste en lekkerst over deze opties e sushi Wij vertellen u graag meer over deze opties

Hoogste B2B bereik in Almere Oplage: 10.000 exemplaren Op de mat: 6x per jaar Verspreiding: PostNL www.almerezaken.nl

panini’s Dan bij lunch of panini’s geleverd • Gallery • Pasfoto’s Dan bij lunch geleverd pistole Cube Centre, partoutes www.ais-a Veluwezo • PasseAntilopestraat rt.nlgeleverd om 7, 2 • 1338 EE Almere bij lunch 036-8444 Dan Antilope

De lekkers

es, straat 2 pistolets seEEbroodj • 1338 Italiaan Almere s Tel (036) 532 8000 ts of panini’

• Pasfoto’s

Tel (036) 532 8000

100 Cube Centre, Veluwezoom 7, www.saporito 7, -brood om 036-8444100

Veluwezo Cube Centre,www.saporito-broodjes.nl www.ais-art.nl Almere 100 036-8444

• 1338 EE straat 2 Antilope 532 8000 Tel (036)

rt.nl www.ais-a

jes.nl

-broodjes.nl

www.saporito

Almere DEZE WEEK Almere DIT WEEKEND AlmereZaken Transistorstraat 51a 1322 CK Almere Tel 036-5300765 info@almereditweekend.nl www.almeredezeweek.nl

sushideluxe.nl

036 - 536 21

44

sushideluxe.nl 036 - 536 21 44 sushideluxe.nl

036 - 536 21

44

<<<INVULL EN!!!!

Almere DIT WEEKEND  

Nieuwe uitgave van Almere DEZE WEEK

Almere DIT WEEKEND  

Nieuwe uitgave van Almere DEZE WEEK