Page 1

In de 18 gezondheidscentra van Zorggroep Almere vindt u alle zorg onder één dak. Onze zorgverleners werken samen om u de best mogelijke zorg te geven. Huisarts Jeske van Hoek van gezondheidscentrum Vizier vertelt hoe belangrijk deze samenwerking is voor haar en haar collega’s en ten goede komt aan de zorg voor u.

‘Samen gaan we voor de beste zorg’ “Ik ben echt een Zorggroep Almere kind,” lacht Jeske van Hoek. Mijn ouders hebben er gewerkt en mijn zus werkt ook als huisarts bij Zorggroep

Een leugentje om bestwil

Daniëlle

“De burgemeester is langs geweest en nog wat andere mensen en ach die kletsten maar wat”, vertelde mijn cliënte. De realiteit is dat er zojuist een rechtszitting heeft plaatsgevonden bij haar thuis. Daar heeft de rechter een rechterlijke machtiging afgegeven om mevrouw te laten verhuizen naar een beschermde woonomgeving. Mevrouw heeft een groot oorlogstrauma. Haar zoon ziet geen mogelijkheden mevrouw, de dag van de verhuizing, naar haar nieuwe woonomgeving te brengen. Alles in mij roept dat ik het niet over mijn hart kan verkrijgen om mevrouw tegenstribbelend door een ambulance te laten brengen. Dit gaat ongetwijfeld traumatisch voor haar worden. Ik overleg met die ene speciale verzorgster met wie mevrouw zo’n goede band heeft en we spreken af om samen mevrouw te brengen. Haar koffertje wordt in mijn achterbak gezet en onder het mom van ‘we gaan koffie drinken bij uw zoon in Amsterdam’ stapt ze in mijn auto. Een leugentje voor haar eigen veiligheid en bestwil. De heenreis is gezellig, er wordt wat afgekletst en voor het verpleeghuis staat haar zoon op haar te wachten. Samen met hem gaat ze koffie drinken. De volgende dag bel ik de zoon op. Uiteraard wil mevrouw naar huis, maar toch geniet zij ook van de gezelligheid. Een einde is gekomen aan het thuis wonen, waar mevrouw zo vaak dwaalde en regelmatig werd thuisgebracht door de politie. Het mee mogen puzzelen in de levens van mijn stuk voor stuk bijzondere cliënten en hun mantelzorgers, is en blijft een eer.” Daniëlle Persoonlijk begeleider dementie bij Zorggroep Almere

Almere.” Jeske werkt als huisarts in gezondheidscentrum Vizier in Almere Poort. “Ik heb als kind gezien met hoeveel plezier mijn ouders werkten bij Zorggroep Almere. Eén ding ik wist zeker: dit wil ik ook als ik groot ben. Dat teamgevoel is precies wat ik nu zelf ook ervaar. Die verbinding met collega’s komt de onderlinge samenwerking en daarmee de zorg aan onze patiënten ten goede. Wij maken soms heftige dingen mee. Juist dan is het fijn dat je bij je collega’s terecht kunt.” Veel kennis in huis “De lijnen met mijn collega huisartsen zijn kort. We kunnen altijd bij elkaar aankloppen. Groot voordeel van Zorggroep Almere is, dat er zoveel kennis in huis is. Bij vragen over bijvoorbeeld diabetes schakelen we de kaderarts diabetes in, een huisarts gespecialiseerd in diabetes. In veel gevallen kan een doorverwijzing naar het ziekenhuis worden voorkomen. Dat is fijn voor de patiënt.” Alle zorg onder één dak Net als bij de andere gezondheidscentra van Zorggroep Almere vind je bij Vizier alle zorg onder één dak. Van (kinder-) fysiotherapie tot het consultatiebureau en van verloskundige zorg tot de apotheek waar je 24/7 medicijnen kunt ophalen. “In de wandelgangen komen wij elkaar regelmatig tegen. Dat maakt onderling contact laagdrempelig. Bijvoorbeeld met de apotheek. Ik kan ze altijd even bellen voor advies.” Trots Op de vraag waar Jeske trots op is twijfelt zij geen moment. “Ik ben trots op mijn team! Wij verlenen zorg zoals wij die ook zelf zouden willen ontvangen. Dus als een ongeruste moeder belt over haar kindje met koorts, kan zij altijd even langskomen. Daar maken we tijd voor. Verder werken wij hard om onze service verder te verbeteren, onder meer door

“Wij verlenen zorg zoals wij die ook zelf zouden willen ontvangen.” onze verruimde spreekuren en de uitbreiding van ons huisartsenteam. Onze doktersassistenten scholen zich bij zodat zij SOA spreekuren en speciale ADHD spreekuren kunnen doen.” Innovatie Online afspraken maken, vragen stellen en je medische dossier deels inzien was al mogelijk via Mijngezondheidsnet (Mgn).

Er komt ook een Mgn app. “Ik ben fan van Mgn en moedig mijn patiënten aan om het te gebruiken. Regelmatig mail ik via Mgn met mijn patiënten. In de meeste gevallen scheelt dat een bezoekje aan de praktijk. Bovendien is het is snel én veilig want we communiceren via een beveiligde verbinding. Mgn is een mooie aanvulling op het persoonlijke contact wat ik heb

met mijn patiënten in de spreekkamer of tijdens huisbezoek bij de patiënt thuis. Onze zorg voor héél Almere Er is altijd een gezondheidscentrum van Zorggroep Almere bij u in de buurt. Kijk op www.zorggroep-almere.nl voor meer informatie.

Dagactiviteiten van Zorggroep Almere Een plezierige invulling van uw dag Woont u nog thuis en kunt u bij het invullen van uw dag ondersteuning gebruiken? Dan bent u bij de dagactiviteiten van Zorggroep Almere aan het goede adres. Wij ondersteunen u bij het langer thuis wonen. U krijgt professionele begeleiding en zo nodig, verzorging en behandeling. Samen kijken we wat voor u de beste dagbesteding is. Dit kan bij u thuis zijn of op locatie. Het is ook mogelijk om erop uit te gaan met (individuele) begeleiding. Kijk op www.zorggroep-almere.nl bij Dagactiviteiten voor meer informatie.


SPECIAL ALMERE DEZE WEEK EDITIE JUNI 2019

ZORG SPECIAL

Almere zoekt Pleegouders

‘Soms hebben kinderen voor korte of lange tijd een ander thuis nodig’ Door Petra Onderwater ALMERE – Kinderen horen op te groeien in een veilige omgeving, bij hun eigen ouders. Maar soms lukt dat niet. Er is een grote groep kinderen tussen de 0 en 18 jaar die om allerlei redenen niet meer thuis kunnen wonen. Zij hebben voor korte of lange tijd een ander thuis nodig. Omdat in Almere nog altijd een tekort aan pleeggezinnen is, start Vitree samen met de gemeente Almere weer de campagne ‘Almere zoekt Pleegouders’. “In Almere zijn momenteel zo’n 200 pleeggezinnen, maar het komt helaas nog voor dat Almeerse kinderen niet in Almere kunnen worden geplaatst”, vertelt projectleider Sylvia Huisman van Vitree. “We hebben bijvoorbeeld veel pleeggezinnen in de Noordoostpolder, maar dit is best een eind weg. Voor kinderen is een uithuisplaatsing al traumatisch. Als ze dan ook nog hun school, sportclub en vriendjes en vriendinnetjes moeten missen, hebben ze geen enkel houvast meer.” Als een kind door omstandigheden even niet thuis kan wonen, wordt in eerste instantie gekeken

naar familie, vrienden of buren. “We hebben heel veel opa’s en oma’s die pleegouder zijn voor hun kleinkind”, vertelt Huisman. “Maar als het binnen het eigen netwerk niet lukt, wordt er gezocht binnen het pleegouderbestand. We streven naar een bestand met zoveel mogelijk diversiteit. Het maakt niet uit of je getrouwd, alleenstaand, homo of hetero, autochtoon of allochtoon, twintiger of senior bent. Als je er maar kunt zijn voor een pleegkind.” Pleegmaatje Wie het nog een stap te ver vindt om een pleegkind volledig in huis te nemen, kan toch van betekenis zijn. “We zijn samen met het Oranjefonds bijvoorbeeld bezig met een pilot Pleegmaatjes in Almere. Een Pleegmaatje is iemand die activiteiten onderneemt met een pleegkind, helpt bij huiswerk, meegaat naar een sportclub of gewoon even een luisterend oor biedt. Deze persoon is er echt voor het kind, maar kan ook wat druk bij de pleegouders wegnemen, waardoor de kans kleiner wordt dat een plaatsing voortijdig wordt afgebroken omdat het te zwaar wordt.”

(Foto: aangeleverd)

Vakantiepleegzorg Om pleegouders te ontlasten is er ook vakantiepleegzorg. Pleegkinderen kunnen daar een weekendje of een weekje naar toe, zodat de pleegouders even kunnen bijtanken. “Het pleegouderschap is best hard werken, dat moet

Bloedprikken in Flevoziekenhuis makkelijker ALMERE - Voor een succesvolle bloedafname, is het vinden van een geschikte ader essentieel. Het laboratorium Bloedafname van het Flevoziekenhuis heeft sinds kort de beschikking over een nieuw apparaat dat bloedprikken een stuk makkelijker maakt. De kleine handzame VeinViewer maakt met een onschadelijke techniek, die lijkt op infrarood, een duidelijke digitale afbeelding op de huid waarop te zien is waar de bloedvaten

lopen. Medewerkers van het laboratorium Bloedafname kunnen zo sneller en beter bepalen hoe en waar ze de patiënt moeten prikken. Het Flevoziekenhuis gebruikt het apparaat vooral bij patiënten die moeilijk te prikken zijn, zoals kinderen en mensen die vaak geprikt moeten worden. Voor hen is de VeinViewer een uitkomst: er wordt minder vaak mis geprikt, het gaat sneller en bloed prikken wordt daardoor als minder pijnlijk en vervelend ervaren.

Met de VeinViewer wordt de ader goed gevonden. (Foto: aangeleverd)

je niet onderschatten. Een kind wil helemaal niet in deze situatie zijn, heeft al veel meegemaakt en het vertrouwen in mensen is vaak beschadigd. Je moet niet verwachten dat wanneer je zo’n kind liefde en aandacht geeft, het dankbaar zal zijn en meteen zal opbloeien. De vruchten daarvan pluk je vaak pas vele jaren later.“ PIT-gezinnen In Almere wordt ook steeds meer gewerkt met PIT-gezinnen. “PIT staat onder andere voor Pleegzorg In de Thuissituatie. PIT-gezinnen staan in een periode van crisis klaar om een kind op te vangen. Als het thuis even te heftig wordt, kan het kind terecht bij het PIT-gezin, in de wetenschap dat het daarna gewoon weer terug kan. Zo hopen we een echte uithuisplaatsing te voorkomen.” Gezinshuizen Voor kinderen die net iets meer begeleiding en behandeling nodig hebben breidt Vitree in

Almere ook het aantal gezinshuizen uit. “Een gezinshuis lijkt zoveel mogelijk op een normaal gezin, maar dan met professionele opvoeders in huis. Zorg dragen voor kinderen en jongeren is voor deze gezinshuisouders hun dagelijks werk, in een ‘zo thuis mogelijke’ omgeving.” Informatieavond Je kunt dus al pleegouder worden voor een paar uur per week, in het weekend, of voor een lange tijd. “Er is van alles mogelijk en van alles nodig”, benadrukt Huisman. “Na aanmelding volgt een screenings- en voorbereidingstraject. Alle aspecten van het pleegouderschap worden besproken en samen wordt bekeken welke vorm het beste past. Daarna volgt een training van vier bijeenkomsten. Wie overweegt om pleegouder te worden, kan zich aanmelden voor de informatieavond in Almere op maandag 8 juli. Meer informatie: www.vitree.nl.


Mutatie in het PLCG2-gen beschermt tegen dementie

Nieuwe donorwet zorgt voor keuzeaanpassingen

(Foto: aangeleverd)

Mutatie in het PLCG2-gen beschermt tegen dementie. Dat blijkt uit onderzoek van Alzheimercentrum Amsterdam en de afdeling Klinische Genetica van Amsterdam UMC. Dragers van deze mutatie hebben een sterk verhoogde kans om 100 jaar te worden zónder dementie. Hennie Holstege, nauw betrokken bij het onderzoek: “Hiervoor hebben wij ons 100-plus onderzoek opgezet: om beschermende factoren te ontdekken die het brein tot op hoge leeftijd gezond houden.” Het onderzoek is maandag 27 mei gepubliceerd in Acta Neuropathologica. Afweersysteem Het PLCG2-eiwit speelt een belangrijke rol in het afweersysteem. Dat het veranderde PLCG2-gen beschermt tegen de ziekte van Alzheimer werd

afgelopen jaar bekend. De onderzoekers zien nu, dat de afwijking óók beschermt tegen fronto-temporale dementie (FTD) en dementie met Lewybodies (DLB). De mutatie zorgt ervoor dat de bouw van het PLCG2-eiwit wijzigt waardoor de functie van het eiwit verandert. Een erfelijke mutatie kan dus ook gunstig uitpakken, blijkt uit dit onderzoek. Dragers van deze mutatie hebben nu juist een verhoogde kans om heel oud te worden, zónder dementie. Holstege: “Verrassend genoeg zien we géén effect van deze mutatie bij amyotrofische laterale sclerose (ALS), de ziekte van Parkinson en multipele sclerose (MS). Blijkbaar speelt het onderdeel van het afweersysteem waarbij PLCG2 betrokken is wél een rol bij de vatbaarheid voor ziekte van Alzheimer, FTD en DLB, maar níet bij de vatbaarheid voor ALS en Parkinson.”

Gratis Ontwikkeladvies voor 45 plussers Hoe zit het met jouw loopbaan? Zit je goed of ben je toe aan iets anders? En hoe doe je dat? Wij helpen je graag.

(Foto: aangeleverd)

De nieuwe donorwet wordt 1 juli 2020 ingevoerd. Deze wet regelt dat iedereen vanaf 18 jaar die ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente in het Donorregister wordt opgenomen met de vermelding ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’, wanneer zij niet actief een keuze vastleggen. Begin 2019 was 54 procent van de Nederlanders vanaf 18 jaar nog niet geregistreerd.

persoon. Mensen kunnen hun keuze in het Donorregister elk moment veranderen. In de periode van april 2018 tot 2 januari 2019 hebben ruim achtduizend mensen hun keuze gewijzigd van ‘toestemming’ naar ‘geen toestemming’. Vooral 50- tot 70-jarigen hebben hun keuze aangepast. Drieduizend personen hebben hun keuze in de omgekeerde richting van ‘geen toestemming’ naar ‘toestemming’ aangepast.

Het aantal personen van 12 jaar of ouder dat toestemming geeft voor donatie, met of zonder donatiebeperking, neemt jaarlijks toe. De toename is in 2018 lager dan de jaren daarvoor. Het aantal personen dat expliciet geen toestemming geeft neemt sinds 2016 toe, van 1,56 miljoen in 2016 tot 1,90 miljoen personen in 2018 en 1,95 miljoen in 2019. In 2019 geeft meer dan de helft van de geregistreerde personen (58 procent) aan donor te willen zijn, al dan niet met donatiebeperkingen. Van de geregistreerden geeft 31 procent geen toestemming voor orgaandonatie, en 11 procent laat de keuze aan nabestaanden of een aangewezen

Meer vrouwen geregistreerd Vrouwen staan vaker dan mannen geregistreerd in het Donorregister (45 procent, 39 procent in 2019), en ze geven ook vaker toestemming voor donatie. 27 procent van de vrouwen geeft daarbij toestemming voor orgaandonatie, al dan niet met donatiebeperking. Bij mannen is dat 22 procent. 13 procent van de vrouwen en 12 procent van de mannen geeft expliciet geen toestemming voor orgaandonatie. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn in alle leeftijdsgroepen aanwezig, met uitzondering van 80-plussers.

Maandag 8 juli infoavond! www.vitree.nl

pleegzorg@vitree.nl

Ruime keuze

Bel ons voor het gratis Ontwikkeladvies 45 +

 036 546 95 70 info@mindatwork.org

 www.mindatwork.org

€1595,-

20km/h €3395,-

€995,-

Kempenaar 01-18 . 8242BA Lelystad . 0320-416984


Leven met minder pijn

Dichterbij.

Wist je dat...

Geen wachttijden

Eén op de vijf mensen in Nederland een vorm van chronische pijn heeft?

Pijnspecialisten Karin Vos en Cees Jan Oostwouder van Excellent Care Clinics

Opmerkingen als ‘Het zit tussen je oren’ en ‘Je moet er maar mee leren omgaan’. Al jarenlang kampen met klachten waar een arts geen verklaring voor kan vinden, maar die ervoor zorgen dat soms een wandelingetje naar de supermarkt om de hoek al te veel is. Je ernstige zorgen maken om je carrière, of geen betaald werk kunnen uitvoeren. Als je chronische pijn hebt, dan heb je levenslang. Chronische pijn is een voortdurende of terugkerende pijn die langer aanhoudt dan de normale genezingsperiode voor een ziekte of verwonding, of die langer dan drie tot zes maanden duurt. Hierbij is de pijn somatisch (lichamelijk): de pijn is het gevolg van lichamelijk lijden. Toch ontbreekt bij veel chronische pijnklachten een lichamelijke oorzaak voor de klachten; de pijn is ‘onverklaarbaar’. Hoewel de pijn veelal niet levensbedreigend is, heeft chronische pijn een sterk negatief effect op de levenskwaliteit en het welbevinden van patiënten. Een jaar geleden is de tweede vestiging van Excellent Care Clinics opengegaan in Velsen-Noord. De officiële openingshandeling werd op 28 juni 2018 verricht door astronaut André Kuipers. In het afgelopen jaar heeft dit pijnbehandelcentrum al vele patienten met chronische pijn geholpen.

Pijncentrum Bij pijncentrum Excellent Care Clinics werken anesthesioloog-pijnspecialisten en verpleegkundig pijnspecialisten. Zij zorgen ervoor dat je met minder pijn door het leven kunt. Hoe minder pijn, hoe meer kwaliteit van leven. 10% minder pijn: 10% meer van jouw leven terug. Je kunt bij Excellent Care Clinics ook terecht voor overgangsklachten en het Carpaal Tunnel Syndroom.

Bewegen met pijn De behandeling bij Excellent Care Clinics kent een multidisciplinaire aanpak waarbij diverse specialisten betrokken zijn: een revalidatiearts, neuroloog, fysiotherapeut, psycholoog en psychiater, lifestylecoach en diëtiste. Door kennis en kunde uit diverse specialismen te bundelen, worden er verschillende inzichten gebruikt om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen aanbieden. In deze kliniek krijgen patiënten een therapie waarbij bewegen met speciale apparatuur, gedrags-/ psychotherapie, dieet, koudetherapie -en spieropbouw met elektromyostimulatie centraal staan. Al deze behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het doel is dat de cliënt door acceptatie van de psychische effecten van chronische pijn en door te leren te bewegen met pijn, op psychologisch, sociaal en fysiek gebied beter gaat functioneren.

Leeghwaterweg 1B • Velsen-Noord • 085 - 0479 273 • Hoge Naarderweg 3A • Hilversum • 085 - 0479 271 www.excellentcareclinics.nl pijnbestrijding • bewegen met pijn • overgangsklachten • carpaal tunnel syndroom • depressie

Behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering

De beste zorg. Dichterbij.


Driekwart van de jongeren sport bij een club

Strengere regels borstimplantaten Er komen strengere regels voor het gebruik van implantaten bij borstreconstructies en borstvergrotingen. De al geldende verplichting om vrouwen te informeren over risico’s van implantaten en mogelijke alternatieve behandelingen moet voortaan expliciet worden vastgelegd. Opereren mag pas als zowel de patiënt als de behandelend arts de overeenkomst hebben getekend. Ook komt er meer aandacht voor nazorg. Vrouwen kunnen zich daarmee periodiek laten controleren. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft hierover afspraken gemaakt met

Slechts een minderheid (20%) voldoet aan de norm van elke dag minstens een uur sporten of bewegen. Als voorbeelden van sporten en bewegen werden in de vragenlijst (naast het sporten in clubverband) genoemd: voetballen op straat, fietsen, hardlopen, skeeleren, zwemmen, thuis

dansen, kranten bezorgen, lopen en fietsen naar school en gym op school. Ruim de helft van de jongeren sport of beweegt wel op vijf dagen van de week minstens een uur. De verschillen tussen jongens en meisjes en tussen klas 2 en klas 4 zijn klein. Scholieren doen meer aan sport bij een club of vereniging naarmate hun onderwijsniveau hoger is, maar het percentage scholieren dat elke dag minstens een uur sport of beweegt is op alle onderwijsniveaus ongeveer gelijk.

Dilemma Minister Bruins ontving veel reacties; brieven en e-mails van vrouwen die zich zorgen maken over de implantaten die bij hen zijn ingebracht, maar ook van mensen en organisaties die juist pleiten voor het beschikbaar blijven van de implantaten. “Stuk voor stuk aangrijpende verhalen. Dat stelde mij voor een dilemma:

een verbod op ruwe implantaten zou het op zich al uiterst kleine risico op deze zeldzame vorm van lymfeklierkanker verder beperken, maar daarmee is de onrust niet weg. De Borstkankervereniging Nederland, KWF, de Patiëntenfederatie Nederland en de Patiëntenorganisatie Leven met Kanker wijzen bovendien terecht op de impact van een verbod op de grote groep vrouwen met een erfelijke aanleg voor borstkanker. Veel van hen kiezen - hoe moeilijk ook - voor het preventief verwijderen van hun borsten. Ik wil hen de keuzemogelijkheid in de vorm van implantaten niet ontnemen.”

Zorgsector moet groener

(Foto: aangeleverd)

Ruim driekwart van de jongeren (klas 2 en klas 4) sport wekelijks bij een club, vereniging of sportschool, bijvoorbeeld fitness, zwemmen, voetbal, tennis en dansen.

de Nederlandse Vereniging voor Plastisch Chirurgie (NVPC), zo meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer. De brief vermeldt ook andere maatregelen. Zo wordt de registratie van wie welk implantaat heeft sluitend gemaakt.

Ook de zorgsector moet groener. Zorginstellingen kunnen hun klimaatimpact terugbrengen door het beleid vooral te focussen op het elektriciteitsen gasverbruik, voeding, huisvesting en woon-werkverkeer. Dit zijn namelijk de categorieën waar hun klimaatimpact het grootst is, zo blijkt uit onderzoek van de stichting Stimular. In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de stichting samen met het Milieuplatform Zorgsector (MPZ) de klimaatimpact

van zorginstellingen in kaart gebracht. Het verminderen van de klimaatimpact is één van de pijlers van de Green Deal Duurzame zorg die partijen uit de zorg, overheid en het bedrijfsleven hebben gesloten. Groene zorg Overigens is de zorgsector al langer bezig te vergroenen. Sinds dit jaar is al meer dan de helft van het totale energieverbruik in de zorg groen. In totaal zijn meer dan 300 zorgorganisaties overgestapt op duurzame elektriciteit. Zij nemen gezamenlijk 1,1 mil-

jard kWh aan elektriciteit af die opgewekt wordt via windenergie. Daarnaast worden de pensioenen ook steeds groener. PGGM belegde eerder deze maand voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 82,5 miljoen euro in de eerste groene staatsobligatie van de Nederlandse overheid. GGZ Nederland en haar leden gaan later dit jaar meedoen aan een Green Deal, die gericht is op CO2-reductie, circulaire bedrijfsvoering, helende omgeving en schoon water.

KUNSTGEBIT NODIG? U bent welkom bij:

KUNSTGEBIT DIETS Dit kan zonder tussenkomst van een tandarts. U kunt

rechtstreeks naar onze praktijk komen en wij dragen zorg voor de declaratie bij uw zorgverzekeraar.

Kunstgebit kapot? Geen probleem. In de meeste gevallen kunt u erop wachten. Vrijblijvende en gratis prothese controle? Bel, mail of kom langs in de praktijk voor een afspraak. Kunstgebit Diets Händelstraat 19 1323 AC Almere 036-8445427 info@kunstgebitdiets.nl / www.kunstgebitdiets.nl

Leger des Heils Flevoland Leger des Heils Flevoland zoekt enthousiaste collega’s voor zoekt enthousiaste

ons zorgcentrum Buitenhaeghe, Almere Leger des Heils Flevoland zoekt enthousiaste collega’s voor ons zorgcentrum Buitenhaeghe, Almere

Welzijnsondersteuners Helpenden (plus)

Als welzijsondersteuner werk je in een team van zorg-, welzijnen dienstverleners mee aan het invullen van het voor diverse afdelingen, uren in overleg individuele dagprogramma van de (oudere) bewoners en daarmee aan het optimaliseren van hun welzijn.

Helpenden (plus) Verzorgenden IG voor diverse afdelingen, uren in overleg

En verder zijn wij ook op zoek naar met EVV ervaring, voor diverse afdelingen

Verzorgenden IG IG Verzorgenden Verpleegkundigen met EVV ervaring, voor diverse afdelingen niveau 4 en 5, ook voor de thuiszorg (Wijk)verpleegkundigen Verpleegkundigen Groepsbegeleiders niveau 4 eninformatie: 5, ook voorwww.werkenbijhetlegerdesheils.nl de thuiszorg Voor meer Vakantiewerkers Afdeling AfdelingHR HR036 03654549696820 820  Afdeling  Afdeling Afdeling HR HR HR 036 036 036 5454 54 9696 96 820 820 820  Afdeling HR 036 54 96 820 Voor meer informatie: www.werkenbijhetlegerdesheils.nl Afdeling AfdelingHR HR036 03654549696820 820  Afdeling  Afdeling Afdeling HR HR HR 036 036 036 5454 54 9696 96 820 820 820  Afdeling HR 036 54 96 820

doen doenwat watwe wegeloven geloven doen doen doen wat wat wat we we we geloven geloven geloven doen wat we geloven

doen doenwat w doen doen doen wat ww doe

doen doenwat watwe wegeloven geloven doen doen doen wat wat wat we we we geloven geloven geloven doen wat we geloven

doen doenwat w doen doen doen wat ww doe

Profile for Rodi Media

Zorgspecial Almere juni 2019  

Uitgave van Almere DEZE WEEK

Zorgspecial Almere juni 2019  

Uitgave van Almere DEZE WEEK

Profile for rodimedia