Page 1

SPECIAL ALMERE DEZE WEEK EDITIE MAART 2018

ZORG SPECIAL MAART 2018

Almeerders tevreden over contact met wijkteams

‘Slechts het meest minimale aan zorgproducten komt straks nog in het basispakket terecht’

De toekomst van gezondheidszorg volgens Bakas

ALMERE - De inwoners van Almere zijn over het algemeen erg tevreden over het contact met de wijkteams. Dat blijkt uit onderzoek dat eind 2017 is uitgevoerd in opdracht van de partijen die in de wijkteams vertegenwoordigd zijn. Dat zijn de gemeente Almere, De Schoor, MEE IJsseloevers, de VMCA en Zorggroep Almere. Twee weken lang zijn alle bezoekers van de spreekuren bevraagd over hun ervaringen met de wijkteams door een extern onderzoeksbureau. Daarnaast zijn er groepsinterviews gehouden. Een meerderheid (58 procent) geeft de wijkteams een rapportcijfer 9 of 10. Slechts 1 procent geeft een onvoldoende. Van de bezoekers van de wijkteams vulde 82 procent een vragenlijst in (138 bezoekers). Naast het geven van een rapportcijfer konden bezoekers ook andere aspecten van het contact beoordelen. Een grote meerderheid (98 procent) voelt zich serieus genomen door de medewerkers van het wijkteam. De meeste bezoekers vinden verder dat de medewerkers hun uiterste best doen om te helpen (96 procent) en om samen naar een oplossing voor problemen te zoeken (84 procent). Er is geen verschil in tevredenheid tussen inwoners die voor het eerst het wijkteam bezochten en inwoners die er vaker komen. Groepsinterviews Groepsinterviews met een selectie van bezoekers geven

inzicht in de factoren die bepalend zijn voor de (on) tevredenheid over de wijkteams. De geïnterviewde personen zijn over het algemeen positief over de bejegening door de wijkteams en over de bereidheid van wijkwerkers om te luisteren en mee te denken. Minder positief scoren de bereikbaarheid van de wijkteams (met name telefonisch) en de voortgangsinformatie wanneer het traject om tot een oplossing te komen langer duurt. Eén aanspreekpunt De wijkteams zijn er voor inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben. De wijkwerkers weten veel van zorg en welzijn. Ze brengen Almeerders bij elkaar en zoeken samen met inwoners naar de juiste oplossingen. De wijkteams zijn er ook als mensen iets voor een ander willen en kunnen doen. Daarmee zijn ze één aanspreekpunt voor vragen en ideeën voor de wijk. Meer info www.wijkteamsalmere.nl

IN DEZE SPECIAL

ALMERE - Trendwatcher des Vaderlands Adjiedj Bakas beschrijft in zijn boeken hoe de samenleving, de economie en het leven van mensen gaan veranderen op basis van de trends die hij signaleert. Van zijn boeken werden meer dan 700.000 stuks verkocht. Ook de toekomst van de gezondheidszorg neemt in zijn recente uitgave Trends 2018 een voorname plaats in. Wat valt er te zeggen over de toekomst van de gezondheidszorg? Bakas: “Ten eerste dat we, in lijn met de ontwikkeling van de participatiesamenleving, steeds meer zelf aan zorg gaan doen. Het betreft dan zowel ‘zelfzorg’ als ‘zorg voor onze naasten’, dus mantelzorg. Wanneer het over zelfzorg gaat, dan moet je bijvoorbeeld denken aan preventief met gezondheid bezig zijn, dus met het leven van een gezonder leven. En wanneer we toch ziek worden, dan blijven we zo lang mogelijk in de thuisomgeving wonen en nemen we zo veel mogelijk de regie in eigen hand. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen krimpen verder de komende tijd, ambulantisering van de zorg, wordt dit ook wel genoemd. En ook al laten patiënten hun zorg over aan professionals, dan nog is hun invloed groter dan vroeger. Er is meer

Adjiedj Bakas. (Foto: aangeleverd)

shared decision making, en met zijn zorgvraag stuurt de patiënt in steeds grotere mate het aanbod aan zorg.” Maakbaarheid denken Bakas vervolgt: “Mensen zijn de afgelopen zestig jaar gewend geraakt aan de verzorgingsstaat en haar waan dat alles in dit leven wel door Vadertje Staat geregeld wordt. Door een prominente overheid en alle technologische mogelijkheden waarover we de beschikking hebben gekregen, zijn burgers in de maakbaarheid van het leven gaan geloven. Als gevolg daarvan stellen ze steeds

KANJERWENS VERVULD: LORENA IN APACHEGEVECHTSHELIKOPTER IN DEZE UITGAVE: • blablabla • blablabla • blablabla

ZELFREDZAAMHEID BELANGRIJK SPEERPUNT RODE KRUIS

PAGINA 31

PAGINA 33

irreëlere eisen aan de gezondheidszorg. Vroeger waren mensen blij wanneer ze beter werden. Nu hebben mensen het idee dat ze er recht op hebben om beter gemaakt te worden. Ze claimen dat recht tegenover dokters en accepteren niet dat er voor bepaalde kwalen gewoon geen oplossing is. Toch is dat voor veel kwalen nog steeds het geval.” Een trend is volgens Bakas duidelijk. “Slechts het meest minimale aan zorgproducten komt straks nog in het basispakket terecht. Voor alle extra’s moet je ofwel een extra verzekering afsluiten of ervoor sparen. Met de nieuwe gentechnologie weet je straks precies voor welke kwalen je aanleg hebt en op welk moment in je leven je waarschijnlijk welke aandoening krijgt. Je kunt hier dan op maat een verzekering voor afsluiten. Je kunt evenwel ook aansluiting zoeken bij een community (een patiëntenvereniging nieuwe stijl), die groepsgewijs een zorgverzekering op maat inkoopt, zodat je goedkoper uit bent.” Meer over de bespiegelingen van Bakas over de toekomstige gezondheidszorg is te lezen in Trends 2018, geschreven door Adjiedj Bakas. ISBN 978-9491932-37-3. Of kijk op www. bakas.nl.


KOM KIJKEN

12 T/M 17

MAART Kijk voor activiteiten bij jou in de regio www.zowelwerk.nl


ZORGSPECIAL ‘Prachtig om te zien hoe zij zo heeft genoten’

Kanjerwens vervuld: Lorena in Apache-gevechtshelikopter

Week van Zorg en Welzijn in maart ALMERE – De jaarlijkse Week van Zorg en Welzijn vindt plaats van maandag 12 tot en met zaterdag 17 maart. Honderden zorg- en welzijnsorganisaties openen tijdens deze week hun deuren om aan Nederland te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer. Geïnteresseerden kunnen die week een kijkje bij het verpleeghuis in de buurt, of in een operatiekamer van een ziekenhuis. Van zorgboerderij tot GGZ, van nieuwe zorg in de wijk, kleinschalig wonen in de ouderenzorg, revalidatie in de gehandicaptenzorg, ziekenhuizen GGZ, mondzorg, buurthuizen, huisartsen, kinderopvang, noem het maar op,

alles is te zien tijdens de Week van Zorg en Welzijn. De Week van Zorg en Welzijn is een initiatief van de veertien regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn, die samenwerken in Stichting RegioPlus. In Almere doen onder meer het Flevoziekenhuis, Wijkteam Waterwijk-Verzetswijk en Kitchen of Life.

Homeruslaan 100 |

Lorena mocht plaats nemen in een Apache-gevechtshelikopter. (Foto: Stichting Kanjerwens)

Wij nemen nieuwe patiënten aan! Kindvriendelijk Avondopeningen Speciale aandacht voor u en uw kinderen. Neem Vrijgevestigde uw kind vanaf 2mondhygiënist jaar mee naar de tandarts voor ucontrole. (heeft reeds een tandarts, dan bent ook vanmensen harte Behandeling van uangstige welkom bij de mondhygiënist)

Hoe zijn jullie met Stichting Kanjer Wens in contact gekomen? Lorena was tijdens het Sinterklaasfeest opgenomen in het AMC waar Peter van Stichting Kanjer Wens ook aanwezig was voor het uitdelen van cadeautjes. In de gang zag ik Lorena met Peter praten, ze was hem uitgebreid haar wensen aan het vertellen. Na het gesprek hebben we Lorena ook direct aangemeld voor een Kanjer Wens Dag.

ALMERE - Wel of geen ZZP? Wanneer VAR, wanneer dienstverband, of toch werken met contracten? Voor ZZP’ers en zorginstellingen is het er niet makkelijker op geworden. Veel organisaties worstelen met de eisen van de belastingdienst over ZZP en loondienst. Om deze onduidelijkheid weg te nemen is het boek Handboek ZZP Zorg geschreven.

Hoe verliep de Kanjer Wens Dag? Ineens kwam er veel politie met sirenes voorbij dus wij dachten dat er wat gebeurd was in de buurt. Automatisch ga je kijken maar het bleek dat het voor onze Lorena was. Ze keerden om en kwamen voor ons huis tot stilstand. We namen plaats in de auto’s en gingen op weg, Lorena

www.tcap.nl

KIES VOOR TANDHEELKUNDIG CENTRUM ALMERE POORT

ALMERE – Krista, de moeder van Loren, vertelt over haar dochter Lorena en de vervulde Kanjerwens. Lorena is ernstig ziek. De stichting Kanjerwens bezorgde haar de mooiste dag van haar leven door haar mee te nemen naar vliegbasis GilzeRijen om plaats te nemen in een echte in Apache-gevechtshelikopter. “Lorena is 9 jaar. Ze is een stoer, pittig, ondernemend, slim maar vooral een ontzettend lief meisje die vooral van spanning houdt en liever geen echte meisjesdingen doet”, vertelt moeder Krista.

Wat was de wens van Lorena? Tijdens het Kanjer Wens Haalgesprek was ze eerst een beetje opstandig maar al gauw werd het ijs gebroken en kwam ze los. Ze wilde eigenlijk graag in een tijdmachine om dino’s te voeren en te aaien of naar de maan. Jammer genoeg kan de stichting deze wensen niet vervullen. Maar leeuwen en tijgers voeren, vliegen in een Apache-gevechtshelikopter dat was het helemaal. Een echte stoere meisjeswens.

036 536 90 79 |

Vrijgevestigde mondhygienist aanwezig

Spreekt dit allesvan u aan? Wegens uitbreiding de praktijk zijn we opeen zoekkijkje naar op eenonze website, Neem

spontane enthousiaste neem contact met ons op of kom een keertje langs op de praktijk! tandartsassistent(e)

Handboek ZZP Zorg

in een politieauto van korps Almere. Bij de Stichtse Brug stapten wij over in een andere auto en kregen wij politie-escorte van korps Gooi- en Vechtstreek. Daar was nog even de gelegenheid om haar grote broer in de boeien te slaan, dit deed Lorena vol trots natuurlijk. Gevuld met een brede glimlach en een tas vol cadeautjes gingen wij verder naar een dag vol verrassingen. Via een bezoek aan Dierenpark Beekse Bergen mochten wij plaats nemen in een touringcar om vlakbij de tijgers, luipaarden en leeuwen te komen. Daar werden ze gevoerd en kregen wij een kijkje achter de schermen en als afsluiting brachten wij nog een bezoek aan de giraffen. Aan het einde stond Frank van de Koninklijke Marechaussee klaar om Lorena en ons verder te begeleiden naar vliegbasis GilzeRijen. Lorena kreeg ook een echt uniform met haar naam erop en kreeg ze zelfs een badge, niet 1 maar 6! Ze bleven maar uitdelen. Daarna mocht Lorena de hangar in en mocht ze plaats nemen in een Apache-gevechtshelikopter

en als totale verrassing mocht ze vliegen in een Flightsimulator, die gebruikt wordt om militairen op te leiden. Het lijkt alsof ze echt vliegt en ook de stoel bewoog mee in alles. Als je te lang van een afstand mee keek, werd je gewoon misselijk. Lorena had nergens last van, niks was te gek en ze ging helemaal op in haar rol. Ze vond het geweldig! Als ze oud genoeg is, dan moet ze zeker solliciteren want haar konden ze wel goed gebruiken. En als het uniform te klein zou worden, dan mocht ze terugkomen voor een nieuwe. Maar dat zal nog wel even duren. Wat deed deze dag met jullie als ouder? Prachtig om te zien hoe zij zo heeft genoten. De Kanjer Wens Dag is een echte break tussen de kuren door, even weg uit het ziek zijn. Er is niet alleen geluisterd naar haar wens maar ook zeker naar hoe Lorena is, ze hebben kunnen inschatten hoe zij als kind is. Het contact tussendoor maar ook op de dag zelf is heel prettig verlopen.

Waar moet een ZZP’er in de zorg op letten? Wanneer ben je ondernemer en wanneer niet? Wat komt er allemaal op een ZZP’er af? In de praktijk valt dat mee, de auteur schreef een toegankelijk boek waarin alle ins en outs van het ondernemerschap staan vermeld. ‘Handboek ZZP zorg’ bevat alles wat er komt kijken bij een succesvolle start. Het boek ZZP in de zorg behandelt alle onderwerpen die van belang zijn. Zoals het maken van een ondernemingsplan. Het bijhouden van een

administratie, klanten werven, marketing, uurtarieven, factureren, verzekeringen en pensioenen. Daarnaast beschrijft het boek natuurlijk diverse regels waaraan zorgondernemers zich moeten houden. Het boek is ook te bestellen in bij de boekhandel, via managementboek of via Bol.com (Foto: aangeleverd)

Zorgspecial De volgende verschijningsdatum van de Zorgspecial is 9 mei, 13 juni en 17 oktober. Meer informatie bel 036-5300765 of mail advertenties@almeredezeweek.nl


Yoga Centrum Natarãja

YOGA in Natarãja

www.fysiodehaak.nl

info@fysiodehaak.nl

Leer spanning en stress los te laten Herstel je kracht en energie Critical Alignment Yoga (CAY) Volg nu Gratis een kennismakingsles!

B.Keatonstraat 99, Almere | info@nataraja.nl | Tel. 036-5376825 | www.nataraja.nl

Zonnebloemauto huren?

En is zelf ook volop in beweging!

Nu met e 10,- korting

Op twee locaties in Almere Haven: Gezondheidscentrum de Haak, Schoolstraat 32 én NIEUW Medimere, Kerkstraat 92 (1e verdieping)

036-5313131 Zit je in een rolstoel of scootmobiel? Wil je er graag op uit in het voorjaar? Maak kennis met de Zonnebloemauto en krijg e10,- korting bij je reservering. Regel het snel via www.welzorg.nl/zonnebloemauto en gebruik de actiecode “Almere” of bel 088 0016717 Logo De Haak.indd 1

Deze actie is geldig tot en met 30 april 2018. Deze actie is niet geldig met andere kortingen of acties. Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Welzorg en haar partners kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuiste prijzen, druk- of zetfouten. Afbeeldingen kunnen afwijken.

uizing zorg kels mere

Kijk voor meer informatie op www.welzorg.nl/zonnebloemauto

Logo De Haak.indd 1

ORTHOPEDISCHE REVALIDATIE

pitaalpromenade is verhuisd naar de Musicalstraat 9 pend van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur.

nt 10-13A is nog t/m 15 december open en verhuist 9.

Huishoudelijke Ondersteuning

informatie op www.welzorg.nl/vestigingen

Volledig Pakket Thuis Wijkverpleging Almere

036 52 56 820 www.woonzorgfevoland.nl


ZORGSPECIAL ‘Voorkomen is beter dan genezen’

Zelfredzaamheid belangrijk speerpunt Rode Kruis ALMERE - Het Rode Kruis helpt kwetsbare mensen sterker en zelfredzamer te worden, omdat een noodsituatie voor hen een verhoogd risico met zich meebrengt. Zo voelen zij zich veiliger en weten zij op wie zij een beroep kunnen doen in geval van nood. Bestuurslid Hans Zuiver van Rode Kruis is stellig in zijn visie waarom zelfredzaamheid essentieel is in de huidige samenleving. “Mensen hebben tot nu toe teveel gekoerst op het verkrijgen van zorg en dat heeft alles te maken met de verzorgingsstaat waarin we leven. Er is ook een andere invalshoek: dat je zorg moet zien te vermijden. De praktijk wijst in veel gevallen uit dat het veel beter is als je zelfredzaam bent. We moeten dat zien te stimuleren omdat informele hulp veel beter werkt.” Zuiver doelt daarmee op hulp van buren, vrijwilligers of mantelzorgers. “Het is gewoon een kwestie van iets meer om elkaar geven. Wanneer je afhankelijk moet zijn van de reguliere zorg, ben je mooi in de aap gelogeerd. Het isolement is dan nabij. Ik pleit derhalve voor zorg op buurt-, wijk- en dorpsniveau, omdat er meer oog voor elkaar is. We zijn het de laatste jaren he-

Bestuurslid Hans Zuiver van het Rode Kruis. (Foto: aangeleverd)

laas afgeleerd om zelfredzaam te zijn. Het Rode Kruis onderhoudt een nauwe samenwerking met zorginstellingen om meer aandacht voor de omgeving te creëren en toch de zorg niet te laten verschralen.” Rode Kruis aan Huis Eén op de vijf Nederlanders is op de één of andere manier verminderd zelfredzaam. In het project ‘Rode Kruis aan Huis’ helpt de organisatie mensen sterker en zelfredzamer te worden in noodsituaties, van kleine ongelukken

in en rond het huis tot een ramp. Dat doet zij in samenspraak met benodigde hulpverlenende instanties. Zuiver: “In deze gevallen geldt dezelfde preventie, namelijk voorkomen is beter dan genezen. We moeten mensen voorlichten en stimuleren zodat zij alert zijn op de eventuele gevaren in hun huis en eventuele risico’s terug kunnen dringen.” Voor dit project is het Rode Kruis op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Daarnaast stimuleert het Rode Kruis bijeenkomsten en telefooncirkels voor ouderen. “ Dat zorgt voor meer sociale controle en vergroting van hun netwerk”, legt Zuiver uit. “Op deze bijeenkomsten worden partijen als politie en brandweer uitgenodigd om voorlichting te geven over zaken als inbraak- en brandpreventie. Het Rode Kruis biedt al deze activiteiten aan in de buurt. Een en ander geschiedt allemaal op vrijwillige basis, dus je begrijpt dat we schreeuwen om vrijwillige inzet.”. Kijk op www.rodekruis.nl naar de mogelijkheden om verminderd zelfredzame mensen dat onontbeerlijke steuntje in de rug te geven. Meer informatie? Neem contact op met het Rode Kruis Noord-Holland Noord via 06-41523249 / helpdesknhn@ rodekruis.nl.

In drie maanden tijd ‘Fitter door het leven’ RANDSTAD – Het Preventiecentrum Almere, gevestigd aan de Randstad 22 01, is vorige week gestart met het programma ‘Fitter door het leven’. Uit 25 aanmeldingen zijn zes mensen geselecteerd die twee keer per week in de sportschool te vinden zijn met een Personal Trainer van het Preventiecentrum om fitter door het leven te gaan. Er zijn verschillende doelstellingen waar aan gewerkt wordt, zoals afvallen, omkeren van suikerziekte, balans in werk en gezondheid, aanpassen voedingsgewoonten maar ook voor de voorbereiding op een recordpoging voor een 24 uur handboogschieten voor het Guinness Book of Records. Naast de trainingen hebben de deelnemers gedurende het programma, dat drie maanden duurt, contact met een voedingsconsulent en trainen/ bewegen ze zelfstandig. “We richten ons voor een groot deel op beweging, maar ook zitgedrag, voeding, roken, alcohol en ontspanning zijn onderdelen die we belichten. Zo zouden we bijvoorbeeld een week lang inzicht kunnen geven over zitgedrag en de negatieve gevolgen van teveel zitten”, aldus Jeroen Cornet van het Preventiecentrum.

ervaringen, trainingen en tips op de Facebookpagina ‘Fitter door het leven’ en op de eigen Facebook-, Twitter- en Instagram-pagina’s. “Hierdoor willen we een community creëren waardoor ook andere mensen geïnspireerd raken. Maar het is natuurlijk ook voor henzelf. Als je weet dat er honderden mensen meekijken wordt de druk om je leefstijl aan te passen een stuk groter en hopelijk zijn ze daarmee wel succesvol. We hopen anderzijds een grote groep mensen te inspireren om ook de leefstijl aan te passen.”

Leefstijl aanpassen De deelnemers posten hun

Kijk voor meer informatie op www.hetpreventiecentrum.nl

Jij zoekt een fysiotherapeut die jouw klachten aanpakt Wij bieden een gratis blessurespreekuur aan Heb je in het weekend een blessure opgelopen en wil je graag weten wat er aan te doen is? Maak dan gebruik van ons GRATIS blessurespreekuur! Onze fysiotherapeut onderzoekt de blessure en geeft je advies en duidelijkheid. Het enige wat je moet doen is je aanmelden via onze website:

hetpreventiecentrum.nl/blessurespreekuur


ZORGSPECIAL LET O

Úw orthopedisch specialisten in de Bartok kliniek in Almere Muziekwijk

P! NIEUW ADRES (AcHTE RKA GEBOU NT W) VOOR NIEUWE EN GEBRUIKTE ZORGHULPMIDDELEN

dr. G.H.R. Albers

www.dezorgoutlet.nl

drs. I. van der Haven

• Naast Algemene Orthopedie gespecialiseerd in knie-, heup- en schouderklachten

• Geen wachtlijst • Behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar Centraal nummer voor afspraken en informatie:

035 – 622 32 60

De Zorgoutlet | Bolderweg 2 (ingang B15) | 1332 AT Almere (Mac3Park) Tel. 036-5258741 | info@dezorgoutlet.nl www.dezorgoutlet.nl SHOWROOM IN ALMERE

Voor al onze andere locaties zie onze website: www.ave-orthopedischeklinieken.nl

vertentie Almere Muziekwijk_112x100.indd 1

18-01-18 13:09

AdvertoriAl

“Ik wil geen maatje… maar ik moet wel” Fred en Tiny zijn 58 jaar getrouwd, ze kennen elkaar al sinds hun 10e en zijn altijd bij elkaar geweest. Nu is Tiny al een tijdje ziek en haar conditie gaat zienderogen achteruit. Fred zorgt voor haar. Dat heeft hij altijd gedaan. “We hebben elkaar leren kennen in een buurthuis en we hebben zelf ook altijd heel veel vrijwilligerswerk gedaan”. Sinds Tiny ziek is zorgt Fred 24 uur per dag voor haar. Tiny kan niet meer goed zien en wordt steeds vergeetachtiger. Wanneer ze Fred even niet ziet omdat hij bijvoorbeeld even naar boven is, dan raakt ze verward. “Ik durf haar niet meer alleen te laten”, zegt Fred. Ik ga nog wel eens heel even naar de supermarkt om iets te halen wat ik ben vergeten en als het goed gaat valt Tiny in slaap terwijl ik weg ben, maar eigenlijk kan ik dat niet meer doen”. Sinds kort komt Tine als vrijwilliger bij Fred en Tiny om Fred te ontlasten. Fred houdt erg van fietsen en daar komt hij eigenlijk niet voldoende aan toe. “Ik breng Tiny een aantal maal per week naar de dagopvang van Polderburen, maar dat geeft mij geen rust. Ik ga dan boodschappen doen, en als het lukt nog even fietsen, maar dan moet ik ook weer op tijd terug zijn en dat werkt niet echt voor mij. Nu Tine bij ons komt en zich met Tiny bezig houdt, kan ik er even op uit op mijn fiets”. “En het maakt mij niet uit of hij een uurtje later terugkomt”, aldus Tine, “Fred moet even zijn hoofd leeg maken, hij zorgt 7 dagen per week 24 uur voor Tiny en hij heeft even tijd voor zichzelf nodig. Daar ben ik voor”.

Ik heb een maatje nodig voor Tiny Fred:”Ik heb iemand nodig die hier in huis de weg weet, dingen kan vinden en zich kan redden wanneer ik er niet ben, iemand die Tiny vertrouwt en aan wie ik Tiny toevertrouw, echt een maatje. Toch vind ik het heel moeilijk, want ik wil het niet. Ik wil het allemaal gewoon zelf kunnen doen, maar dat lukt niet meer. Ik moet een deel uit handen geven, maar eigenlijk wil ik dat helemaal niet. In het afgelopen jaar ben ik 8 kilo afgevallen en toen ik dat zag besefte ik toch wel in dat ik hulp nodig had”. Als maatje moet je een goede klik hebben Dat vindt Tine ook. “Die klik is erg belangrijk, en die hebben we. Dat komt ook voor een groot deel omdat de begeleiding vanuit de VMCA zo goed is. De coördinatoren hebben, afhankelijk van de behoefte van de vrijwilliger, veel contact met je. Dat is heel goed, want daardoor leren ze je goed kennen en weten ze aan wie je gekoppeld kunt worden. Ik vind ze daar heel goed in. Dat wil ik ook graag meegeven aan mensen die misschien twijfelen of ze maatje willen worden. Je komt alleen in een situatie terecht die je aan kunt en met de begeleiding die de coördinatoren bieden voel je je gewoon helemaal op je plek. Als maatje ben ik er voor de mensen waar ik kom. Ik ben ook bij een mevrouw geweest die kon niet zo veel meer. Dan deed ik handwerkjes terwijl zij bijvoorbeeld sliep, als ze dan wakker werd dan zag ze mij zitten en begon ze te lachen, gewoon om het feit dat ze niet alleen was. Ik heb twee nieuwe kussens voor haar gemaakt voor op de bank en toen het

af was zei ze: “ik heb een nieuwe bank”. Dat was voor mij het grootste cadeau, de waardering die hier uit spreekt en dat ik die mevrouw zo blij heb kunnen maken. Nu ben ik er voor Tiny, zodat Fred er even helemaal uit kan. Het leuke is dat ik uit Heemskerk kom en dat Fred en Tiny daar vroeger vaak kwamen toen ze vrijwilligerswerk deden. We hebben dus heel veel herinneringen om op te halen aan vroeger. Dat is erg leuk, want dingen van vroeger die herinnert Tiny zich nog wel.”

De behoefte aan maatjes is groot “De behoefte aan ‘ons soort’ vrijwilligers is groot”, aldus Tine. “De groep die het zonder hulp thuis moet redden, maar het eigenlijk niet meer redt wordt steeds groter. Ik heb wel een achtergrond in de zorg, maar ik bemoei me helemaal niet met de zorg. Het is hooguit dat ik Fred eens help met het stellen van de juiste vragen. Ik ben heel blij met mijn vrijwilligerswerk. Er zijn zoveel mensen die eenzaam zijn en ik heb veel kennis die ik graag voor deze mensen wil inzetten”.

Foto Yvette van Ree, VMCA.

Ook maatje worden? Bel de VMCA 036-5341404 of mail info@vmca.nl


ZORGSPECIAL Buurtrestaurant verhuist van Polderburen naar Kwintes

ALLEEN WAT JE HUID ECHT NODIG HEEFT

ALMERE - Resto VanHarte verhuist van Polderburen naar Kwintes. Het buurtrestaurant opent op donderdag 8 maart voortaan elke week haar deuren in De Huiskamer van Kwintes aan de Schoutstraat 41-43. Naast een betaalbare avondmaaltijd biedt het restaurant Almeerders een buurtfunctie en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Restomanager Wanda Nieste heeft ontzettend veel zin om er wat van te maken op de nieuwe locatie. “Iedereen is bij ons van harte welkom, ook als je niet uit de buurt komt”, aldus Nieste. “Ons streven is om mensen met verschillende culturele achtergronden in ons Resto te krijgen. En mensen die niet snel naar een restaurant gaan vanwege de hoge kosten of mensen die alleen thuis zitten. Eenmaal aan tafel met een lekkere maaltijd, ontstaan de prettige gesprekken vanzelf. Daarnaast is het

GRATIS HUIDCONSULTDAGEN

Apotheek Vizier 20 maart Apotheek Waterwijk 22 maart Huidconsult 30 minuten Aanmelden bij de balie of telefonisch

Naast een betaalbare avondmaaltijd biedt het restaurant Almeerders de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. (Foto: Vincent van den Hoogen)

Resto ook een hele gezellige plek om vrijwilligerswerk te doen.” Het Resto is elke donderdag geopend vanaf 17.30 uur, het diner start om 18.00 uur. Reserveren kan

Advertorial

In vrijheid op pad met de Zonnebloemauto ALMERE - Je zit in een rolstoel of een scootmobiel en je wilt gezellig een dagje uit, op visite bij vrienden of familie of een weekendje weg. Wat zijn dan de mogelijkheden als je zelf geen aangepaste auto voor de deur hebt staan? Je kunt natuurlijk gebruik maken van de Regiotaxi of de Valys, maar er is nog een andere optie die veel meer vrijheid geeft: voor één of meerdere dagen een aangepaste Zonnebloemauto huren. Je huurt een auto en bepaalt zelf hoe je dag eruitziet. En dat tegen een redelijke prijs.

WAAROM ZARQA • 0% synthetische parfums • 0% parabenen • Ook voor de gevoelige huid Voor meer informatie op zarqa.nl ONTDEK AL ONZE VERZORGENDE KUREN:

HAIR

BODY

FEET

FACE

YOUNG

BABY & KIND

QA adv Zorggroep Almere Huidconsultdagen 65x195 180202.indd 05-02-18 1 14:55

Voor rolstoel en scootmobiel In een Zonnebloemauto is plaats voor een scootmobiel of iemand in een rolstoel. Daarnaast is er (afhankelijk van de grootte van de rolstoel/ scootmobiel) nog plaats voor 3 of 4 andere personen. Zo kun je dus met meerdere mensen in één auto op pad. De bediening van de zonnebloemauto is niet aangepast. Degene die rijdt moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. Wil je wel een Zonnebloemauto huren maar heb je geen chauffeur? Je kunt via De Zonnebloem een vrijwilliger-chauffeur aanvragen. Kosten Je huurt al een Zonnebloemauto vanaf € 40 per dag. Dat is inclusief een WA-casco- en ongevallen-inzittendenverzekering. Het eigen risico is € 350. Dit is af te kopen voor € 6 per dag. En na de eerste 100 km zijn de meerkosten € 0,20 per km. Er is altijd een Zonnebloemauto in de buurt. De Zonnebloemauto is te huren via: www.welzorg.nl/zonnebloemauto of telefonisch via 088 0016717.

• Met Dode Zee Zout mineralen

SALT

via www.restovanharte.nl of bel 0900-9003030 (35 ct /gesprek). Het driegangendiner is altijd vers en betaalbaar. Kinderen zijn ook welkom en betalen de helft.

Menopauzecentrum Almere Onregelmatig menstrueren, opvliegers, nachtzweten, stemmingswisselingen en ander ongemak. Het zijn voor 80% van de vrouwen in de overgang herkenbare klachten. Het menopauzecentrum van het Flevoziekenhuis is een gespecialiseerd centrum waar vrouwen terecht kunnen voor informatie over de overgang en behandeling van hun klachten.

sta even stil bij uw menopauze

U kunt contact opnemen met uw huisarts. U kunt ook een afspraak maken via mijnFlevoziekenhuis.nl of bellen met de polikliniek Gynaecologie, telefoon 036 868 87 00. De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag, van 8.30 tot 17.00 uur. www.flevoziekenhuis.nl

T 036 868 87 00

Gunilla Kleiverda gynaecoloog

Nicole Horrée gynaecoloog


zorg

interview

Zelfstandig wonen met eventuele zorg dichtbij

Tekst: Miriam Vijge Foto: Paul Tolenaar

COLOFON Vivium helpt mensen verder Vivium Zorggroep helpt mensen om hun eigen leven te blijven leiden, in elke levensfase. Zo gezond, vitaal en zelfstandig mogelijk. Ook ondersteunen we partners en familie indien gewenst. Wij geloven in de kracht van mensen. Onze klanten en hun naasten weten zélf het beste welke ondersteuning ze nodig hebben. Wij luisteren en werken samen aan een oplossing die past. Of het nu gaat om zelfstandig wonen, revalidatie, goede zorg, een passende woonsituatie of plezierig leven: Vivium helpt mensen verder. Op deze pagina leest u meer over Zorgeloos Wonen. Zaterdag 17 maart bent u van harte welkom in Bussum, Laren en Weesp. Meer informatie via www.vivium.nl/opendag. Deze Zorgpagina is een uitgave van:

Contact (035) 6 924 924 Ma t/m vrijdag 8.00-17.00 uur info@vivium.nl www.vivium.nl

Gooi en Vechtstreek – Enkele maanden geleden verhuisden Jan (79) en Ria (74) de Vries van hun eigen vijfkamerappartement in Bussum naar een tweekamerappartement verderop bij Vivium De Gooise Warande. Dichtbij en toch een grote stap. ‘Dat we hier juist gezond instappen is fijn. En het bevalt heel goed.’ Ze zoeken de bingo en het sjoelen niet op, vertellen ze in hun appartement op de begane grond. ‘We hebben elkaar en onze eigen contacten. Aan onze zelfstandigheid is niets veranderd’, benadrukt mevrouw De Vries. Toch besloot het echtpaar om hun huis te verkopen en zich in te schrijven voor Zorgeloos wonen in De Gooise Warande bij Vivium. ‘Mochten we het nodig hebben, dan is de zorg dichtbij’, legt ze de reden uit. Ze keken bewust vooruit en zagen bovendien om zich heen hoe zij het niet wilden.

‘Rust en een veilig gevoel’ ‘Ik zag kinderen het huis van hun ouders ontruimen. Dat doe ik liever zelf’, vertelt mevrouw. ‘En als mij wat overkomt, dan kan Jan nog geen ei bakken. Nu is het allemaal geregeld. Dat geeft rust en een veilig gevoel.’ Samen met haar dochter bezocht ze een open dag. ‘Jan wilde niet mee.’ Meneer De Vries was nog niet zo ver; van hem hoefde het niet. Nog niet. Hij ging liever zeilen op hun boot vanuit Naarden. Maar het idee vatte post. ‘Om ons heen zag ik mensen terugvallen op hun buren. We wilden niet afhankelijk zijn of worden’, legt hij uit. Hun dochter en schoonzoon willen ze niet belasten, mocht er iets gebeuren. ‘Deze stap geeft hun én ons rust.’ Ze bezichtigden samen dit vrijgekomen appartement. ‘Ik vond de grootte meevallen’, herinnert meneer zich zijn eerste bezoek. Hij had moeite om alle ruimte los te laten. Met een veelbetekenende blik en lach kijkt hij zijn vrouw aan: ‘Onbekend maakt onbemind. En inmiddels zat het hele idee toch al meer in mijn koppie.’ Mevrouw viel voor het terras voor de achterdeur, die grenst aan de gemeenschappelijke tuin. ‘Hier kan ik lekker buiten zitten, als Jan gaat zeilen. Ik vond het meteen prima.’ En dus werd de verhuizing in gang gezet. ‘Bewust voordat we krakkemikkig zijn’, benadrukt meneer. Samen met haar dochter besloot mevrouw wat meeverhuisde en wat niet. Meneer was de dag van de verhuizing bij hun schoonzoon. Daarna regelde ze zelf de bestemming voor de overige spullen. ‘We dachten onze grote eetkeuken wel te missen’, kijkt mevrouw terug. ‘Maar geen seconde. Sterker nog: we zien elkaar meer. Ik doe hier minder boodschappen.’

Vier keer per week eten ze in het restaurant, waar ze met bezoekers ook weleens lunchen. De smaak van het eten is wel goed; de porties vlees wennen. ‘Wat minder is wel gezonder’, weet mevrouw.’ Van gratis koffie en thee maken ze geen gebruik. Van de trimzaal bij de fysiotherapie in huis wel. Buiten fietste mevrouw niet meer, maar hier kan ze elke dag haar benen op de fiets en het roeiapparaat even van katoen geven. Terugkijkend zijn ze blij met de genomen stap. Voor henzelf en voor hun kinderen. Meneer voegt nog een reden toe: ‘Als meer mensen die stap durven zetten, komen er meer eengezinswoningen vrij voor gezinnen.’ Mevrouw voegt bemoedigend toe: ‘Dat we hier gezond in konden stappen is juist fijn. Wacht niet tot je hulpbehoevend bent. Wij zijn hier zonder rollator binnengekomen en hopen nog lang zo rond te lopen. Wij zijn hier happy.’

Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? Wonen in een prettig appartement, met gezelschap en faciliteiten dichtbij? Dat kan bij Vivium. Betaalbaar en in een fijne omgeving. Als u wilt, krijgt u ondersteuning. Bijvoorbeeld bij klusjes in huis of zorg bij u thuis. Met Zorgeloos wonen kiest u ook voor veiligheid en comfort. Door het scheiden van wonen en zorg, houdt u zelf de regie over uw leven. U huurt een eigen appartement om op uzelf te kunnen zijn. En heeft u zin in een praatje? Dan is gezelschap altijd in de buurt. Bijvoorbeeld in het sfeervolle restaurant of bij de diverse activiteiten. Open dag Zorgeloos wonen in Bussum, Laren en Weesp U bent van harte welkom voor een rondleiding, bijvoorbeeld tijdens de Open dag op zaterdag 17 maart van 10.00 tot 13.00 uur in Johanneshove in Laren, De Gooise Warande en Godelinde in Bussum en Oversingel in Weesp. U bent dan ook van harte welkom om te proeven van de sfeer in de restaurants! Meer informatie leest u op www.vivium.nl/opendag.


ZORGSPECIAL Denk mee met Zorggroep Almere

Podoloog te gast bij Reumacafé STAD CENTRUM – Mensen met reuma hebben vaak pijnlijke voeten, al dan niet veroorzaakt door drukplekken. Podoloog Ellie Sluijter van Podozorg Almere weet hoe je de pijn kunt verlichten. Zij deelt haar ervaringen tijdens het Reumacafé op zaterdag 10 maart in Grand Café Anno op de Grote Markt 121. Reumapatiënten kunnen tussen 11.00 en 12.00 uur binnenlopen. Het eerste kopje koffie of thee is gratis. ‘Kan ik drukplekken ontlasten zonder dat ik meteen een inlegzooltje nodig heb? Bestaan er ook slippers waar zooltjes in kunnen?

ALMERE - Fijn dat je deze Zorgspecial leest. Dit geeft aan dat je geïnteresseerd bent in de zorg. Misschien kunnen wij samen door onze ‘gedeelde interesse’ de zorg beter maken in jouw wijk. Zorggroep Almere zoekt namelijk betrokken Almeerders die willen meedenken en meepraten over de zorg.

Zorggroep Almere zoekt namelijk betrokken Almeerders die willen meedenken en meepraten over de zorg. (Foto: aangeleverd)

We zoeken geen papieren tijgers, maar mensen die ideeën hebben over hoe de zorg in de eigen wijk het best kan worden ingericht en zich samen met ons hiervoor willen inzetten. Uiteraard doen wij

dit ook samen met andere (zorg) organisaties in de wijk. Je betrokkenheid kan langdurig zijn, bijvoorbeeld door zitting te nemen in onze wijkcliëntenraad. Maar, wij zijn ook op zoek naar mensen die op vrijwillige basis tijdelijk willen meedenken over een bepaald onderwerp. Dus, ben jij cliënt bij Zorggroep Almere, sta je bijvoorbeeld ingeschreven bij een huisarts in één van onze gezondheidscentra, ontvang je wijkverpleging, ben je mantelzorger of woont je vader of moeder in één van onze woonzorgcentra en wil je je graag inzetten voor de zorg? Dan komen wij heel graag in contact met jou! Kijk voor meer informatie op: www.zorggroep-almere.nl onder het kopje ‘Over ons’ – Cliëntenraad.

Wat doe ik aan mijn scheefgegroeide grote teen?’ Vragen waar Ellie Sluijter bij kan helpen. Ze vertelt niet alleen over de zooltjes die ze maakt, maar neemt ook praktische oplossingen mee, zoals speciale gelsokken. Allemaal om lekkerder te kunnen lopen. De Reumaca-

Praat mee over bewegen bij dementie PARKWIJK – Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst met een thema voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Het Alzheimer Café Almere, in verpleeghuis Polderburen, gaat maandag 9 april over bewegen bij dementie. Bewegen is goed voor geest en lichaam horen we via televisie en kranten. Maar wat heeft iemand met dementie daaraan? Dementie is een ingrijpend ziektebeeld dat veel vragen oproept bij iedereen die er mee te maken krijgt. Daarom is het belangrijk dat er een plek is waar iemand

Wij zijn er als u ons nodig heeft zorggroep-almere.nl

fés zijn elke tweede zaterdag van de maand. De opzet is informeel: mensen schuiven aan en gaan met elkaar en met de maandgast in gesprek. Bij elk Reumacafé zijn leden van de reumapatiëntenvereniging aanwezig om tips en trucs te delen over het omgaan met reuma. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie bij Reumapatiëntenvereniging Almere via: info@rpv-almere.nl of bel het secretariaat op 06-38649165.

met die vragen naar toe kan. Het Alzheimer café in Almere is zo’n plek, het is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Iedere bijeenkomst begint met een interview met een (ervaring )deskundige. Na de pauze is er tijd om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Na afloop is er gelegenheid iets te drinken en met elkaar te praten. Verpleeghuis Polderburen is te vinden aan de Schietwilgsingel 2. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om ongeveer 21.30 uur. De toegang is gratis.

Almere DEZE WEEK ZORGSPECIAL  

Bijlage in Almere DEZE WEEK.

Almere DEZE WEEK ZORGSPECIAL  

Bijlage in Almere DEZE WEEK.