Page 1

TM

FibreKleer

FibreKleerTM koreňové čapy predstavujú spojenie vynikajúcej pevnosti a estetiky + dokonalého prenosu polymeračného svetla. Tieto vlastnosti zaisťujú iniciatívu tuhnutia duálnych cementov. Jednosmerné usporiadanie sklenených vlákien redukuje riziko výskytu následných fraktúr čapu i koreňa zubu. TM

FibreKleer koreňové čapy ponúkajú: Ideálnu kombináciu estetiky a pevnosti Vynikajúcu pevnosť Rovnomernú distribúciu napätia Šírenie svetla v celej dĺžke čapu Jednoduché odstránenie Retenčný tvar hlavy

TRI UNIKÁTNE TVARY PARALELNÝ s retenčným tvarom hlavy ideálny pre kompozitnú dostavbu pahýľa korunky KONICKÝ - ideálny pre potreby záchovnej stomatológie ZUBATÝ - zaisťuje maximálnu plochu retencie

Doporučenie: Pre dosiahnutie vynikajúceho výsledku doporučujeme použiť Cement-It® FRTM UNIVERSAL C&BTM univerzálny živicový cement kombinovaný s nano bond adhezivom. Ďalšie doporučené kombinácie: Build - It® Core Forms matrice k dostavbe pahýľa korunky ® TM Build - It FR Core Build - Up Material kompozitný materiál k dostavbe pahýľa Build - It® FRTM Mini-MixTM kompozitný materiál v automix striekačke

Kompletná sada paralelných koreňových čapov obsahuje: TM 10 x paralelný koreňový čap FibreKleer (1,00 mm) 10 x paralelný koreňový čap FibreKleerTM (1,25 mm) TM 10 x paralelný koreňový čap FibreKleer (1,50 mm)

PARALELNÉ

obj. číslo 060 000 N80

1 x vrtáčik 1,00 mm 1 x vrtáčik 1,25 mm 1 x vrtáčik 1,50 mm 1 x pinzeta

O-010 Rodentica CS spol. s r.o. organizačná zložka SR

rev.11/12 Komárňanská ulica 24 940 01 Nové Zámky

Tel./Fax: +421 35 6424806 e-mail: rodentica@nextra.sk www.rodentica.eu


Koreňové čapy s vynikajúcou estetikou Sada paralelných koreňových čapov FibreKleer

TM

= balenie 30 ks

Sada obsahuje: 10 x paralelný koreňový čap FibreKleerTM (1,00 mm) TM 10 x paralelný koreňový čap FibreKleer (1,25 mm) 10 x paralelný koreňový čap FibreKleerTM (1,50 mm)

obj. číslo 060 000 N80BD Samostatne balené paralelné koreňové čapy FibreKleerTM = balenie 10 ks

10 x paralelný koreňový čap FibreKleerTM 1,00 mm obj. č. 060 000 N80AA TM 10 x paralelný koreňový čap FibreKleer 1,25 mm obj. č. 060 000 N80AB 10 x paralelný koreňový čap FibreKleerTM 1,50 mm obj. č. 060 000 N80AC

Samostatne balené paralelné koreňové čapy FibreKleerTM = balenie 30 ks TM

30 x paralelný koreňový čap FibreKleer 1,00 mm obj. č. 060 000 N80BA 30 x paralelný koreňový čap FibreKleerTM 1,25 mm obj. č. 060 000 N80BB TM 30 x paralelný koreňový čap FibreKleer 1,50 mm obj. č. 060 000 N80BC

Samostatné paralelné vrtáčiky FibreKleerTM

1 x 1,00 mm vrtáčik 1 x 1,25 mm vrtáčik 1 x 1,50 mm vrtáčik

Rodentica CS spol. s r.o. organizačná zložka SR

obj. č. 060 000 N18DA obj. č. 060 000 N18DB obj. č. 060 000 N18DC

Komárňanská ulica 24 940 01 Nové Zámky

Tel./Fax: +421 35 6424806 e-mail: rodentica@nextra.sk www.rodentica.eu


KONICKÉ

obj. číslo 060 000 N81 Kompletná sada konických koreňových čapov obsahuje: 10 x konický koreňový čap FibreKleerTM (1,25 mm) TM 10 x konický koreňový čap FibreKleer (1,375 mm) TM 10 x konický koreňový čap FibreKleer (1,50 mm) 1 x vrtáčik 1,25 mm 1 x vrtáčik 1,375 mm 1 x vrtáčik 1,50 mm 1 x pinzeta

TM

Sada konických koreňových čapov FibreKleer = balenie 30 ks

Sada obsahuje: TM 10 x konický koreňový čap FibreKleer (1,25 mm) TM 10 x konický koreňový čap FibreKleer (1,375 mm) TM 10 x konický koreňový čap FibreKleer (1,50 mm) obj. číslo 060 000 N81BD Samostatne balené konické koreňové čapy FibreKleer

TM

= balenie 10 ks

TM

10 x konické koreňový čap FibreKleer 1,25 mm 10 x konické koreňový čap FibreKleerTM 1,375 mm 10 x konické koreňový čap FibreKleerTM 1,50 mm

Samostatne balené konické koreňové čapy FibreKleer TM

obj. č. 060 000 N81AA obj. č. 060 000 N81AB obj. č. 060 000 N81AC

TM

= balenie 30 ks

30 x konický koreňový čap FibreKleer 1,25 mm TM 30 x konický koreňový čap FibreKleer 1,375 mm TM 30 x konický koreňový čap FibreKleer 1,50 mm

obj. č. 060 000 N81BA obj. č. 060 000 N81BB obj. č. 060 000 N81BC

Samostatné konické vrtáčiky FibreKleerTM

1 x 1,25 mm vrtáčik 1 x 1,375 mm vrtáčik 1 x 1,50 mm vrtáčik

Rodentica CS spol. s r.o. organizačná zložka SR

obj. č. 060 000 N81CA obj. č. 060 000 N81CB obj. č. 060 000 N81CC

Komárňanská ulica 24 940 01 Nové Zámky

Tel./Fax: +421 35 6424806 e-mail: rodentica@nextra.sk www.rodentica.eu


ZUBATÉ

obj. číslo 060 000 N82 Kompletná sada zubatých koreňových čapov obsahuje: 10 x zubatý koreňový čap FibreKleerTM (1,125 mm) TM 10 x zubatý koreňový čap FibreKleer (1,25 mm) 10 x zubatý koreňový čap FibreKleerTM (1,50 mm) 1 x vrtáčik 1,125 mm 1 x vrtáčik 1,25 mm 1 x vrtáčik 1,50 mm 1 x pinzeta TM

Sada zubatých koreňových čapov FibreKleer = balenie 30 ks

Sada obsahuje: 10 x zubatý koreňový čap FibreKleerTM (1,125 mm) TM 10 x zubatý koreňový čap FibreKleer (1,25 mm) 10 x zubatý koreňový čap FibreKleerTM (1,50 mm) obj. číslo 060 000 N82BD Samostatne balené zubaté koreňové čapy FibreKleerTM = balenie 10 ks TM

10 x zubatý koreňový čap FibreKleer 1,125 mm TM 10 x zubatý koreňový čap FibreKleer 1,25 mm TM 10 x zubatý koreňový čap FibreKleer 1,50 mm

obj. č. 060 000 N82A obj. č. 060 000 N82B obj. č. 060 000 N82C

TM

Samostatne balené zubaté koreňové čapy FibreKleer = balenie 30 ks

30 x zubatý koreňový čap FibreKleerTM 1,25 mm TM 30 x zubatý koreňový čap FibreKleer 1,375 mm 30 x zubatý koreňový čap FibreKleerTM 1,50 mm

obj. č. 060 000 N82AA obj. č. 060 000 N82BB obj. č. 060 000 N82CC

Samostatne zubaté vrtáčiky FibreKleerTM 1 x 1,125 mm vrtáčik obj. č. 060 000 N18DD 1 x 1,25 mm vrtáčik obj. č. 060 000 N18DB (vrtáčiky 1,25 a 1,50 jsou totožné s paralelními) 1 x 1,50 mm vrtáčik obj. č. 060 000 N18DC

Rodentica CS spol. s r.o. organizačná zložka SR

Komárňanská ulica 24 940 01 Nové Zámky

Tel./Fax: +421 35 6424806 e-mail: rodentica@nextra.sk www.rodentica.eu

Rodentica CS - FibreKleer  
Rodentica CS - FibreKleer  

Rodnetica CS