Page 1

FQ FINÍRKY PRECÍZNA ÚPRAVA V JEDNOM KROKU Jednokrokové tvrdokovové finírky “FQ” - z jedného kusu tvrdokovu “monolit” - jemné prieène zárezy - ¾ahko rozoznate¾né vïaka oranžovému pásiku - optimálne otáèky 20.000 - 80.000 min-1 - chladenie (50 ml/min.) - sterilizovate¾né do 134°C

500 314 274 FQ 018 500 314 274 FQ 020 500 314 277 FQ 018 500 314 274 FQ 014 500 314 277 FQ 014

Q F

Y K ÍR

N I F

N-15

Rodentica CS spol. s r.o. organizaèná zložka SR

Komáròanská ulica 24 940 01 Nové Zámky

Tel./Fax: +421 35 6424806 e-mail: rodentica@nextra.sk www.rodentica.com

FQ finírky  

Rodentica - FQ finírky