Page 1

Leštiace kefy Úzka kefa štetinová, èierna na živicu, s plátennou vložkou a plastovým stredom ø 48 mm

Úzka kefa štetinová, èierna, tvrdá, na živicu a kov s plastovým stredom ø 48 mm

019 900 372 243 480

019 900 372 514 480

Úzka kefa - kozí chlp farba biela s plastovým stredom ø 48 mm

Úzka kefa - kozí chlp farba sivá s plastovým stredom ø 48 mm

019 900 372 510 480

019 900 372 520 480

Doporuèené otáèky pre kefy ISO priemeru : 480 - 550 max. 3.000 min -1 z o b r a z e n ie

Leštiaca kefa, 1-radová s plastovým stredom ø 50 mm

Leštiaca kefa, 2-radová s plastovým stredom ø 50 mm

019 900 372 214 500

019 900 372 223 500

1:1

Leštiaca kefa, 1-radová s plastovým stredom ø 45 mm 019 900 371 514 450

8/11 Rodentica CS spol. s r.o. organizaèná zložka SR

Komáròanská ulica 24 940 01 Nové Zámky

Tel./Fax: +421 35 6424806 e-mail: rodentica@nextra.sk www.rodentica.eu


Leštiace kefy Technický násadec

Nemontovaný

Montovaný

Kefka štetinová èierna balené po 25 kusoch

ø 19mm ø 22mm

011 900 372 412 190 011 900 372 412 220

011 104 372 412 190 011 104 372 412 220

Kozí chlp biely balené po 25 kusoch

tvrdý

ø 19mm ø 22mm

012 104 372 411 190 012 104 372 411 220

ø 14mm ø 17mm

013 104 372 411 170

ø 19mm

013 104 372 411 190

010 104 372 415 190 010 104 372 415 220

012 900 372 411 190 012 900 372 411 220

Kozí chlp sivý balené po 25 kusoch

013 104 372 411 140 013 900 372 411 170 013 900 372 411 190

Kotúè bavlnený balené po 10 kusoch

ø 19 mm

014 104 372 410 190

Kotúè plátenný balené po 10 kusoch

ø 22mm

014 104 372 412 220

Jelenicový kotúè balené po 10 kusoch

ø 22mm

016 104 372 442 220

8/11 Rodentica CS spol. s r.o. organizaèná zložka SR

Komáròanská ulica 24 940 01 Nové Zámky

Tel./Fax: +421 35 6424806 e-mail: rodentica@nextra.sk www.rodentica.eu

Leštiace kefy  

Leštiace kefy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you