Page 1

„Keramická oce¾“ potrebuje špeciálne nástroje Cercon, Cerec YZ, DC-Zirkon, Digizon, Everest ZH/ZS, Lava, VITA YZ

všetky ponúkajú celokeramické materiály na korunky a kostry mostíkov zo zirkonoxidovej keramiky s pevnosou cez 100 megapascalov. S povolenou záažou 10 ton na cm2 je „keramická oce¾“ výzvou pre zubných technikov. Vybrúsenie jemných korektúr vnútorných priestorov korunky a jednotlivých spojov tak, aby brúsenie bolo èo najšetrnejšie pre model, pre to všetko má predpoklady výkonná diamantová brúska do sprejom chladenej laboratórnej turbínky, ktorá zabrání poškodeniu keramickej kostry prehriatím a popraskaním. I tak by brúsenie malo prebieha s malou prítlaènou silou a v èo najkratšom èase.

20

20

20

acurata

acurata

acurata

acurata

acurata

acurata

acurata

acurata

acurata

acurata

acurata

acurata

acurata

Rodentica/acurata zaèala vyrába FG nástroje „Zirkon, a-diamant“, ktoré sú vyrábané tak, aby diamantové zrno v špeciálnom pojive vyhovovalo presne k opracovaniu zirkonoxidovej keramiky. Prasklinky a tepelné preaženie je odstránené. „Zirkon-a-diamant“ bol otestovaný užívate¾mi ZrO2.

8/11 L006 Rodentica CS spol. s r.o. organizaèná zložka SR

Komáròanská ulica 24 940 01 Nové Zámky

Tel./Fax: +421(0) 35 6424806 e-mail: rodentica@nextra.sk www.rodentica.eu


BAL

Pre vnútorné priestory Celková dåžka: 26 mm

BAL

137 valec zaoblený 806 314 L 137 526 016

acurata

Valec 0

0

Celková dåžka: 23,5 mm 142 valec zaoblený

277 vajíèko

acurata

806 314 142 526 017

acurata

806 314 142 516 017

acurata

806 314 142 506 017

acurata

806 314 142 484 017

Celková dåžka: 23,5 mm

acurata

806 314 142 526 023

697 gulièka s predåženým krèkom

acurata

806 314 142 516 023

acurata

806 314 142 506 023

acurata

806 314 142 484 023

acurata

806 314 L 277 526 014

acurata

806 314 L 277 516 014

acurata

806 314 L 277 506 014

Všeobecné opracovanie

806 314 697 526 012

acurata

806 314 697 526 016

acurata

238 hruška 806 314 238 526 016

acurata

Kónus 10 Celková dåžka: 23,5 mm

140 valec zaoblený 806 314 140 526 012

acurata

199 kónus acurata

806 314 199 526 020

142 valec zaoblený acurata

806 314 142 526 014

acurata

806 314 199 516 020

acurata

806 314 142 516 014

acurata

806 314 199 506 020

acurata

806 314 199 484 020

198 kónus zaoblený acurata

806 314 198 516 023

acurata

806 314 198 526 023

Kónus 20 Celková dåžka: 23,5 mm 199 kónus zaoblený acurata

806 314 199 526 023

806 314 199 526 012

acurata

806 314 199 516 023

acurata

806 314 199 516 012

acurata

806 314 199 506 023

acurata

806 314 199 526 018

acurata

806 314 199 484 023

199 kónus zaoblený acurata

806 314 199 516 018

acurata

257 puk acurata

806 314 257 516 023

acurata

806 314 257 526 023

274 vajíèko 806 314 274 516 020

acurata

Zrnitos diamantov 526 - stredné 516 - jemné 506 - extra jemné 484 - ultra jemné

806 314 274 526 020

acurata

®

acurata Nástroje na brúsenie keramiky (ako zirkonoxid). Používa len pri chladení vodou !

Odosielate¾:

Doporuèené otáèky: max. 160.000 min -1 Chladenie: 50 ml / min 8/11 L006 Rodentica CS spol. s r.o. organizaèná zložka SR

Komáròanská ulica 24 940 01 Nové Zámky

Tel./Fax: +421(0) 35 6424806 e-mail: rodentica@nextra.sk www.rodentica.eu

Keramická oceľ  
Keramická oceľ  

Keramická oceľ