Page 1

PROMOCJA

rodimant wiert³a diamentowe Rodentica Polska Spó³ka z o.o.

ul. Michejdy 12 43-400 Cieszyn

www.rodentica.eu

e-mail: rodenticapolska@rodentica.eu Tel./Fax: +48 (0) 33 8510 717


rodimant Stomatologia - wiertÂła diamentowe no. zam. R806 314 ... ... ...

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

001 524 009

001 524 010

001 524 012

001 524 014

001 504 016

001 534 009

001 534 010

001 534 012

001 534 014

001 524 016

001 544 014

001 534 016 001 544 016

rodentica

001 524 018

rodentica

001 524 021

rodentica

002 524 010

002 524 012

002 534 010

002 534 012

001 534 021

001 534 023

001 544 018

001 544 021

001 544 023

rodentica

rodentica

002 524 014

002 524 016

002 524 018

002 534 014

002 534 016

002 534 018

rodentica

rodentica

001 524 023

001 534 018

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

002 524 021

rodentica

rodentica

002 524 023

rodentica

697 524 016

010 524 010

010 524 012

010 524 014

010 514 016

697 534 016

010 534 010

010 534 012

010 534 014

010 524 016

010 544 014

010 534 016 010 544 016

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

010 524 018

019 524 010

019 524 012

019 524 014

019 524 016

010 534 018

019 534 010

019 534 012

019 534 014

019 534 016

rodentica

032 524 010

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

032 524 012

032 524 014

032 524 016

032 524 018

032 534 012

032 534 014

032 534 016

032 534 018

Rodentica Polska Spó³ka z o.o.

ul. Michejdy 12 43-400 Cieszyn

Tel./Fax: +48 (0) 33 8510 717 e-mail: rodenticapolska@rodentica.eu www.rodentica.euStav 06.99


rodimant

no. zam. R806 314 ... ... ...

rodentica

237 524 012

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

237 524 014

237 524 016

238 514 012

238 514 014

237 534 014

237 534 016

238 524 012

238 524 014

238 534 012

238 534 014 238 544 014

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

238 514 016

238 524 018

257 504 016

257 504 018

257 504 021

238 524 016

238 534 018

257 514 016

257 514 018

257 514 021 257 524 021

238 534 016

257 524 016

257 524 018

238 544 016

257 534 016

257 534 018

257 544 016

257 544 018

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

277 504 016

277 504 018

277 504 023

277 514 014

277 514 016

277 514 018

277 514 023

277 524 014

277 524 016

277 524 018

277 524 023

277 534 014

277 534 016

277 534 018

277 534 023

277 544 014

277 544 016

277 544 018

277 544 023

277 504 014

ul. Michejdy 12 43-400 Cieszyn Rodentica Polska Sp贸鲁ka z o.o.

ul. Michejdy 12 43-400 Cieszyn

www.rodentica.eu www.rodentica.eu Tel./Fax: +48 (0) 33 8510 717 e-mail: rodenticapolska@rodentica.eu www.rodentica.eu


rodimant

no. zam. R806 314 ... ... ...

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

038 514 033

039 514 037

068 534 040

110 514 014

038 524 033

039 524 037

068 544 040

110 524 014

038 534 033

039 534 037

110 534 014

038 544 033

039 544 037

110 544 014

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

111 514 016

140 524 012

140 524 014

111 524 016

140 534 012

140 534 014

rodentica

111 544 014

rodentica

141 514 012

141 514 014

141 524 012

141 524 014

111 534 016

141 534 012

141 534 014

111 544 016

141 544 012

141 544 014

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

173 514 016

197 514 012

198 514 012

173 524 016

197 524 012

198 524 012

198 524 014

198 524 016

173 534 016

197 534 012

198 534 012

198 534 014

198 534 016

198 544 012

198 544 014

198 544 016

173 544 016

rodentica

rodentica

rodentica

198 514 014

rodentica

198 514 016

rodentica

198 514 018

199 514 012

199 514 014

199 514 016

199 514 018

198 524 018

199 524 012

199 524 014

199 524 016

199 524 018

198 534 018

199 534 012

199 534 014

199 534 016

199 534 018

198 544 018

199 544 012

199 544 014

199 544 016

199 544 018

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

289 514 012

289 514 014

289 514 016

289 524 010

289 524 012

289 524 014

289 524 016

289 534 010

289 534 012

289 534 014

289 534 016

289 544 012

289 544 014

289 544 016

200 524 014

289 514 010

200 534 014

Rodentica Polska Sp贸鲁ka z o.o.

ul. Michejdy 12 43-400 Cieszyn

Tel./Fax: +48 (0) 33 8510 717 e-mail: rodenticapolska@rodentica.eu www.rodentica.euStav 06.99


rodimant

no. zam. R806 314 ... ... ...

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

290 514 012

290 514 014

299 514 012

299 514 014

299 514 016

290 524 012

290 524 014

299 524 012

299 524 014

299 524 016

290 534 012

290 534 014

299 534 012

299 534 014

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

299 514 018

299 524 021

164 504 010

299 524 018

299 534 021

299 534 018

299 544 021

165 504 012

164 514 010

165 514 010

165 514 012

164 524 010

165 524 010

165 524 012 165 534 012

rodentica

165 504 014

166 504 010

165 514 014

166 514 010

165 524 014

166 524 010

rodentica

rodentica

166 504 012

rodentica

166 504 014

166 504 016

166 514 012

166 514 014

166 524 016

166 524 012

166 524 014

166 534 016

166 534 014

165 534 014

rodentica

rodentica

165 504 010

299 544 018

rodentica

299 534 016 299 544 016

290 544 014

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

166 504 018

167 504 010

167 504 012

249 504 010

249 504 012

166 514 018

167 514 010

167 514 012

249 514 010

249 514 012

166 524 018

167 524 010

167 524 012

249 524 010

249 524 012

249 534 010

249 534 012

166 534 018 rodentica

166 544 018

249 544 012

167 524 016 rodentica

249 504 014

rodentica

249 504 016

249 514 014

249 514 016

249 524 014

249 524 016

249 534 014

249 534 016

249 544 014

249 544 016

Rodentica Polska Sp贸鲁ka z o.o.

rodentica

rodentica

250 504 012

rodentica

250 504 014

250 504 016

250 514 012

250 514 014

250 514 016

250 524 012

250 524 014

250 524 016

250 534 012

250 534 014

250 534 016

250 544 012

250 544 014

250 544 016

ul. Michejdy 12 43-400 Cieszyn

Tel./Fax: +48 (0) 33 8510 717 e-mail: rodenticapolska@rodentica.eu www.rodentica.euStav 06.99


rodimant

no. zam. R806 314 ... ... ...

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

141 514 016

158 514 014

158 524 016

158 514 018

198 514 021

141 524 016

158 524 014

158 534 016

158 524 018

198 524 021

141 534 016

158 534 014

158 544 016

158 534 018

198 534 021

141 544 016

158 544 014

158 544 018

198 544 021

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

250 514 018

254 504 016

254 504 018

257 504 023

198 524 025

250 524 018

254 514 016

254 514 018

257 514 023

198 534 025

250 544 018

254 524 016

254 524 018

257 524 023

254 534 016

254 534 018

257 534 023

254 544 016

254 544 018

257 544 023

198 514 025

198 544 025

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

rodentica

290 514 016

298 514 012

298 514 014

298 514 016

298 514 018

290 524 016

298 524 012

298 524 014

298 524 016

298 524 018

290 534 016

298 534 012

298 534 014

298 534 016

298 534 018

290 544 016

298 544 012

298 544 014

298 544 016

298 544 018

rodentica

Ziarno diamentu

298 514 021 298 524 021

extra dok³adne: 25 µm

504 Najdok³adniejsze szlifowanie ceramiki,

298 534 021

kompozytu oraz wype³niaczy.

298 544 021

dok³adne: 40-54 µm

514 Dok³adne szlifowanie ceramiki oraz materia³u œwiat³outwardzalnego i wype³niaczy.

Cena:

œrednie: 90 -126 µm

524 Uniwersalne szlifowanie substancji zêbowych

rozmiar - 007-018 10,17 z³ netto

i ceramiki. grube: 154 µm

534 Grube szlifowanie ceramiki oraz metali nieszlachetnych.

10,98 z³ brutto

super grube: 180 - 200 µm

544 Szybkie szlifowanie oraz odwiercanie starych wype³nieñ,

rozmiar - 021- 055 14,45 z³ netto

rozcinanie koron i mostów z metali nieszlach. Szlifowanie szkliwa.

15,60 z³ brutto Rodentica Polska Spó³ka z o.o.

ul. Michejdy 12 43-400 Cieszyn

Tel./Fax: +48 (0) 33 8510 717 e-mail: rodenticapolska@rodentica.eu www.rodentica.euStav 06.99


miniprep

Narzêdzia diamentowe do minimalnego inwazyjnego preparowania (mikropreparowania) s¹ specjalnymi narzêdziami przeznaczonymi do kawitacyjnego preparowania z minimaln¹ ingerencj¹ do preparowanej substancji zêbowej. Te narzêdzia odznaczaj¹ siê w¹sk¹, d³ug¹ szyjk¹ i krótk¹ czêœci¹ robocz¹.

pokryte diamentem wielkoœci: 70-80 mikronów

lepszy wgl¹d do preparowanego miejsca

minimalny ubytek preparowanej substancji i zachowanie zdrowej masy kostnej

ci¹g³e pobieranie substancji przy lekkim nacisku (2N czyli 200g)

Delikatniejsze podejœcie podczas leczenia zêbów przy u¿yciu ma³oinwazyjnych narzêdzi firmy Rodentica. Idealny kszta³t dla ka¿dego kszta³tu ubytku np. W przypadku próchnicy na zsyjce zêba, powierzchniach aproksymalnych lub opracowania bruzd zêbowych. Narzêdzia pozwalaj¹ oszczêdzic pozosta³e zdrowe szkliwo zêba a tak¿e zêby s¹siaduj¹ce.

www.rodentica.eu Rodentica Polska Spó³ka z o.o.

ul. Michejdy 12 43-400 Cieszyn

Tel./Fax: +48 (0) 33 8510 717 e-mail: rodenticapolska@rodentica.eu www.rodentica.eu


rodicool

Specjalne narzêdzia spiralnie wy³o¿one diamentami s¹ przeznaczone przede wszystkim do szybkiego preparowania szkliwa nazêbnego. Te narzêdzia umo¿liwiaj¹ du¿¹ intensywnoœæ ch³odzenia i szybkie odprowadzanie zeszlifowanej substancji zêbowej. Te w³asnoœci zapewniaj¹ szczeliny, które istniej¹ pomiêdzy poszczególnymi spiralami na roboczej czêœci narzêdzia.

szybkie szlifowanie substancji zêbowej

Te narzêdzia skracaj¹ czas preparowania i zwiêkszaj¹ intensywnoœæ ch³odzenia, co jest czynnikiem przyjaznym dla pacjenta i leczonego miejsca.

intensywne ch³odzenie leczonego miejsca

Rodentica

spiralne ob³o¿enie umo¿liwia szybkie odprowadzanie zeszlifowanej substancji

www.rodentica.eu

Rodentica Polska Spó³ka z o.o.

ul. Michejdy 12 43-400 Cieszyn

Tel./Fax: +48 (0) 33 8510 717 e-mail: rodenticapolska@rodentica.eu www.rodentica.eu

Promocja - rodimant  

Promocja - rodimant

Advertisement