Page 1

Parema tervise heaks


Arst.ee keskkond Arst.ee on Eesti suurim meditsiiniteemaline infoportaal, mis on järjepidevalt tegutsenud alates 2002 aastast. Arst.ee pakub külastajatele uudse abi- ning nõustamissüsteemiga operatiivset ja erialast tuge vishoiualaseid uudised, ravimiinfot ja palju muudki. Arst.ee keskonnas olev info on suunatud erinevatele kasutajate gruppidele, mis võimaldab jõuda eraldi nii tavakasutajateni kui meditsiinitöötajateni Seega on kasutaja autoriseerimise abil võimalik meditsiini töötajatele kuvada ka retseptiravimite reklaame. Arst.ee arendamisega tegeletakse pidevalt ning uusi kasutajaid lisandub portaalile igapäevaselt. Samuti uueneb pidevalt ka arst.ee sisu nii erinevate teemapüstituste- kui ka eriala spetsialistide poolt lisatud teemade ning artiklite näol. Arst.ee eesmärgiks on pakkuda nii erialaspetsialistidele kui ka kasutajatele uusi võimalusi ning tuua lehe külastajateni kõige uuemat ning aktuaalsemat informatsiooni.

Arst.ee vaatajate statistika

Arst.ee kasutajate statistika

Statistika põhjal on portaali praegune keskmine vaatajate arv 200 000 kuus

Kokku kasutajaid: 17315

September 2008 Vaatajate arv 200 000 kuus

Tavakasutajad

OÜ Cerebron Nõmme Kliiniku majas

Tavakasutajad (10625) sh. uudiskirja saajaid 2893

2009 algus Vaatajate arv 300 000 kuus

Arstid

Pärnu mnt 289a Tallinn 11621

E-mail: reklaam@arst.ee Faks: 6710390

Õed

Med. töötajad (6690) sh. uudiskirja saajaid 1852

Farmatseudid

1


Reklaamivõimalused Arst.ee keskkonnas Arst.ee reklaami võimalused on väga mitmekülgsed nii tehniliste lahenduste kui ka sihtgruppide poolest. Sõnumit on võimalik suunata täpsete kasutajate rühmadeni ning isegi siduda konkreetsete teemade ning otsisõnadega. Tavalahenduse raames pakume bännerireklaami nii arst.ee leheküljel kui ka uudiskirjas, samuti artikli või tutvustuse kohta kuu teema rubriigis ning uudiskirjas. Samuti on võimalik luua rubriigi toetajate välju, teha teemalehekülgi koos täiendavate võimalustega ning lisada muid tehnilisi lahendusi, mille abil on võimalik kasutajaid paremini kaasata ning paremini esitleda Teie toodet või teenust. Teemalehekülgede puhul pakume võimalust luua portaalis eraldi lehekülg, milles on võimalik kasutada nii video, heli, tagasiside kui ka muid interaktiivseid võimalusi esitlemaks Teie toodet või teenust.

Bännerireklaam 728 x 90 px

240 x 90 px

180 x 150 px

300 x 250 px

OÜ Cerebron Nõmme Kliiniku majas

Pärnu mnt 289a Tallinn 11621

E-mail: reklaam@arst.ee Faks: 6710390

2


Max. arv lehel

Kontakte nädalas

Nädala hind

Kuu hind

Päises

1

8100 kontakti 5100 tavakülastajat 3000 med. töötajat

5000.-

15000.-

240 x 90 px

Päises

1

8100 kontakti 5100 tavakülastajat 3000 med. töötajat

1700.-

5100.-

180 x 150 px

Vasak tulp

3

8100 kontakti 5100 tavakülastajat 3000 med. töötajat

800.-

2400.-

300 x 250 px

Parem tulp

2

8100 kontakti 5100 tavakülastajat 3000 med. töötajat

2800.-

8400.-

Suurus

Paigutus

728 x 90 px

Relaampinnal vaheldub maksimaalselt kuni 5 samamõõdulist bännerit. Toetatud formaadid on GIF, JPG, SWF. Flash SWF formaadis on nõutud linkide defineerimine clickTAG’i kaudu. Lubatud on vaikimisi summutatud heliga bännerid. Lubatud maksimaalne maht on 50kb, v.a. erilahendused. Soovi korral on võimalik arst.ee poolne bänneri valmistamine. Bänneri valmistamise hind kõikide tavasuuruste puhul on 1000 krooni. Pikemaajaliste lepingute ja mahtude puhul kehtivad täiendavad allahindlused. NB: Kokkuleppel kliendiga oleme valmis kasutama erilahendusi: videobanner, strip-banner, pop-in, pop-under, lendav logo jm. Erilahenduste hinnastamine toimub kokkuleppel.

OÜ Cerebron Nõmme Kliiniku majas

Pärnu mnt 289a Tallinn 11621

E-mail: reklaam@arst.ee Faks: 6710390

3


Uudiskiri Arst.ee saadab välja regulaarselt uudiskirja, mis on eraldi suunatud tavalugejale ning meditsiini-töötajatele. Uudiskirjas tuuakse välja olulisemad ning populaarsemad teemad ning samuti sisaldab uudiskiri kuu teemat. Uudiskiri saadetakse välja kord nädalas ning selles kajastuv info jõuab 4745 lugejani.

x 60 123 x140 223 pxpx

380 x 60 px

140 x 600 px

OÜ Cerebron Nõmme Kliiniku majas

Pärnu mnt 289a Tallinn 11621

E-mail: reklaam@arst.ee Faks: 6710390

4


Max. arv lehel

Kontakte nädalas

1 korra hind

4 korra hind

Sisus

1

4745 kontakti 2893 tavakülastajat 1852 med. töötajat

1500.-

4500.-

140 x 60 px

Parem tulp

1

4745 kontakti 2893 tavakülastajat 1852 med. töötajat

500.-

1500.-

140 x 600 px Skyscraper

Parem tulp

3

4745 kontakti 2893 tavakülastajat 1852 med. töötajat

800.-

2400.-

Suurus

Paigutus

380 x 60 px

Toetatud formaadid on GIF (animeeringuta) ja JPG. Bännerite maksimaalne maht on 25kb. Soovi korral on võimalik arst.ee poolne bänneri valmistamine uudiskirja jaoks, bänneri hind kõikide tavasuuruste jaoks on 500 krooni. NB: Pakume võimalust lisada uudiskirja artikleid ning teadaandeid, mille puhul hinnakujundus toimub kokkuleppel.

OÜ Cerebron Nõmme Kliiniku majas

Pärnu mnt 289a Tallinn 11621

E-mail: reklaam@arst.ee Faks: 6710390

5


Kuu teema rubriik Tulemuslikumaks info edastamiseks pakume kliendile võimalust lisada arst.ee ühte populaarsemasse teemakategooriasse artikkel või toote tutvustus, mille läbi on võimalik klientidele edasi anda detailset infot soovitud toote või teenuste kohta. Ka kuu rubriiki edastatavat infot on võimalik kuvada soovitud sihtgrupile. Kuu teema võimaldab anda detailsemat infot ka autoriseeritud arstidele, proviisoritele ja farmatseutidele ning seetõttu saab soovi korral edastada ka erialast infot. Kliendi poolt toimetatud ühe artikli või teema hind on nii tavakasutajale kui ka meditsiinitöötajatele kuvatavas keskkonnas 5000 krooni kuu.

Lisavõimalused Erikokkuleppena on võimalik portaalis kasutada info edastamiseks ka erilahendusi nagu näiteks töökuulutused, teemaleheküljed ning ravimiesitlused, mille puhul info edastamise periood ning hinnakujundus toimub kokkuleppel.

Kontakt ja tellimine OÜ Cerebron Nõmme Kliiniku majas Pärnu mnt 289a Tallinn 11621 E-mail: reklaam@arst.ee Faks: 6710390

Kõikidele toodud hindadele lisandub käibemaks. Hinnad ei sisalda reklaamide valmistamist, juhul kui ei ole märgitud teisiti.

OÜ Cerebron Nõmme Kliiniku majas

Pärnu mnt 289a Tallinn 11621

E-mail: reklaam@arst.ee Faks: 6710390

6

Arst.ee reklaamiinfo  

Arst.ee reklaamiinfo

Advertisement