Page 1

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

Nr. 1, 2012

marts - april - maj

Konfirmanderne på tur til Viborg Domkirke for at arbejde med billeder. Se mere på side 11.


SIDEN SIDST Døbte

Viede

13. november i Rødding kirke: Benjamin Puggaard Poulsen, Batum Hedevej 11.

27. december i Rødding kirke: Karoline Riise Balleby og Peter Kaae Jensen, Sundbyvester Plads 5, 3. tv. København S.

13. november i Rødding kirke: Mille Lervad-Bach, Korsbakken 13.

Begravede 25. november i Løvel kirke: Vivian Sloth Petersen, Gl. Aalborgvej 40, Løvel.

13. november i Løvel kirke: Lykke Sterring, Rosbjergvej 3. 13. november i Løvel kirke: Rune Lund Højgaard, Stabilvej 2.

26. november i Løvel kirke: Olaf Thorsager Jakobsen, Gl. Aalborgvej 29, Løvel.

4. december i Rødding kirke: Camilla Foldager, Meldgårdsvej 101.

20. januar i Viborg kirkegårdskapel: Lissi Kirstine Andersen, Krogen 2a.

4. december i Løvel kirke: Andrea Mousten Eiskjær, Kistrupvej 2. 18. december i Rødding kirke: Benjamin Krogsgaard Diget, Korsbakken 32. 15. januar i Løvel kirke: Phillip Dalsgaard Olesen, Blegkilde Alle 44, Aalborg. 22. januar i Rødding kirke: Melanie Karin Winther Larsen, Kornvænget 3b, Løvel.

Påskeblomst! en dråbe stærk drak jeg af dit gule bæger, og som ved et underværk den mig hæver, vederkvæger: Hanegal og morgensang, synes mig, af den udsprang; vågnende jeg ser de døde i en påske-morgenrøde.

12. februar i Rødding kirke: Freja Hammer Jønsson, Iversvej 5. 12. februar i Rødding kirke: Alfred Brøndum Wyrtz, Gøgeurtvej 6. 2


Tillykke til forårets konfirmander! Løvel kirke 29. april Ellen Breum Andersen, Næstegårdvænget 7 • Caroline Bay, Tinggade 24 B • Solveig Hammer, Tinggade 9 • Signe Sif Hansen, Sødalvej 1 • Mille Guldberg Jakobsen, Engvej 10 • Sigurd Sune Ekkelund Juul, Kirkelund 16 • Ida Marie Markmann Jørgensen, Rødkløvervej 5 • Jakob Geertsen Kristensen, Aalborgvej 145 • Jens Vesterby Lund, Hvidkløvervej 9 • Nicklas Erik Madsen, Margrethevænget 19 • Christian Majkjær Sandahl Nielsen, Trekløvervej 10 • Lars Pannewig, Gillebakken 22 • Frederik Mullesgaard Pedersen, Møllevej 5 • Josephine Rasmussen, Hovedvejen 2 • Marie Tolstrup Sigaard, Aalborgvej 212 • Mads Juhl Vinter Sørensen, Kærvangen 7.

Pederstrup kirke 4. maj Sara Egholm Lyngsø, Gl. Røddingvej 14.

Rødding kirke 6. maj Sofie Marie Abrahamsen, Tinghøjvej 32 • Rikke Bjerk Christiansen, Søbakken 7 • Marisa Jeannette Hansen, Ingstrupvej 27A • Sofie Hegelund, Korsbakken 6 • Line Cathrine Holmgaard, Meldgårdsvej 55 • Ellen Nørgaard Iversen, Batum Hedevej 13 • Ingeborg Bitsch Jensen, Bystævnet 5 • Roland Dalsgaard Jepsen, Fædalhøjvej 2 • Theodor Dalsgaard Jepsen, Fædalhøjvej 2 • Lisa Bjorholm Lund, Kirkegade 41 • Nicolai Grynderup Mathiasen, Ingstrup Møllevej 4 • Sissel Lønstrup Nielsen, Nørregade 29 • Martin Mariager Olesen, Engblommevej 11 • Nicole Maj Schjødt Pedersen, Korsbakken 36 • Frederik Alexander Pedersen Åkandevej 10 • Amalie Poulsen, Ingstrupvej 5.

3


Peter Brandes-udstilling i Arken Af Søren Nielsen, www.kunstformidlingen.dk Peter Brandes, der er født i 1944, er en af de største nulevende danske kirkekunstnere. Han har både udsmykket gamle landsbykirker og moderne kirker som Vejleå Kirke i Ishøj og senest Roskilde Domkirke. Peter Brandes er født som jøde, men oplevede midt i sin barndom, at familien konverterede til kristendommen. Allerede i sin barndom oplevede han de store bibelske fortællinger, som i høj grad er med til at præge hans kunst. Det ses også tydeligt på de grafiske værker, der i øjeblikket og frem til påskedag den 8. april kan opleves i Arken i Rødding. På udstillingen ses blandt meget andet flere eksempler på Peter Brandes skildring af Isak, der i Det Gamle Testamente er Abrahams søn, der er

Udsnit af Brandes-billede fra Arken

tæt på at blive ofret af sin egen far på Moria Bjerg, der svarer til Golgata, hvor Jesus, Guds Søn, senere ofrer sig selv. Samtidigt spiller det en rolle for Peter Brandes skildring af Isak, at hans egen bedstefar hed Isak, og bedstefaderen blev som så mange andre jøder henrettet som fange i Auschwitz. Og i Peter Brandes kunst er Isak netop ofte skildret på en måde, der får mange til at tænke både på Abrahams søn Isak og på Jesu korsfæstelse på Golgata og på en fange, der henrettes i en fangelejr i vor egen tid.

4


Kampen mod sult fortsætter Søndag den 4. marts 2012 sender Rødding og Løvel sogne for fjortende gang frivillige indsamlere ud for at bekæmpe sult ved Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling. Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom og et overgreb mod menneskers grundlæggende ret til mad og liv. Nogle mennesker sulter, fordi de rammes af naturkatastrofer eller lever på steder, der er følsomme for den mindste variation i vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker deres rettigheder og bevidst fratager dem deres ejendom eller muligheder for at klare sig selv. Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til sult med akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp og ved at arbejde for menneskers ret til at leve i værdighed og uden sult på både lokalt og internationalt plan. Det arbejde vil vi og flere end 1300 andre sogne sammen med omkring 20.000 frivillige indsamlere støtte, når vi søndag den 4. marts går på gaden for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult.

Agave-planten på den ene side og træet på den anden viser, hvor langt Samuel Ejokus jord går. 16-årige Samuel fra Uganda havde mistet sin jord, men fik den tilbage med hjælp fra Folkekirkens Nødhjælp. Foto: Rune Hansen

5


Fra akut nødhjælp til langsigtet udvikling Af Rita Jakobsen, Løvel

For 90 år siden var der krise i Europa med stor nød og fattigdom efter 1. verdenskrigs hærgen. Også kirkerne havde det svært, og derfor blev der holdt en konference i København i august 1922 med ca. 100 deltagere fra 22 landes evangeliske kirker, hvor man diskuterede mulighederne for at hjælpe kirkerne på fode igen. Der blev stiftet en organisation: Nødhjælpen til Europas Evangeliske Kirker under ledelse af Dr.teol. Alfred Th. Jørgensen, som skulle forblive leder i 30 år.

hjælp var stort op igennem 1930’erne, ikke mindst i Rusland og Ukraine, hvor hungersnøden krævede sine ofre.

Efter anden verdenskrig

Efter 2. verdenskrig var millioner af mennesker hjemløse og på flugt, og Nødhjælpen blev af det internationale kirkelige netværk udnævnt til at stå for de samlede amerikanske og europæiske indkøb af fødevarehjælp til de nødstedte. Gennem samarbejdet i Det Lutherske Verdensforbund og Kirkernes Verdensråd kom nødhjælpsarbejdet efterhånden til også at omfatte flygtninge i andre dele af verden, for eksempel de palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten, Balkanflygtninge i Grækenland, flygtningebønder i Korea , Ungarnsflygtningene og kinesiske flygtninge i Hong Kong.

Alfred Th. Jørgensen

Alfred Th. Jørgensen (1874 – 1953) var allerede dybt engageret i nødhjælpsarbejde i København, idet han var sekretær i De samvirkende Menighedsplejer, der blev stiftet i 1902 med det formål at iværksætte et diakonalt hjælpearbejde blandt syge, fattige, børn og gamle på tværs af sognegrænserne i hele København. Udover at være initiativtager til nye arbejdsopgaver, var han også dygtig til at skaffe penge til nødhjælpsarbejdet.

Nyt navn og nye opgaver

I 1954 skiftede organisationen til sit nuværende navn: Folkekirkens Nødhjælp. Arbejdsområdet var nu hovedsageligt katastrofehjælp til ofre for hungersnød, naturkatastrofer og krig. Et af de helt store projekter var deltagelsen i luftbroen med nødhjælp til de sultende i Biafra i 1968-70, hvor borgerkrigen rasede.

Hjælp til kirker efter krigen

I de mest krigshærgede lande efter 1. verdenskrig havde kirkerne brug for hjælp udefra for at overleve, og den nye organisations primære opgave var materiel støtte til andre protestantiske kirker, først og fremmest i Østeuropa. Nødhjælpen fik Pinsedag som kollektdag i alle landets kirker, og behovet for kirke-

Langsigtet udviklingsarbejde I 1972 blev den første genbrugsbutik oprettet, og efterhånden blev en stadig større del af Nødhjælpens opgaver lang6


sigtet udviklingsarbejde indenfor menneskerettigheder, fødevaresikkerhed og miljø, for en stor del finansieret af Danida. Katastrofehjælpen blev dog ikke glemt: Tørke i Etiopien, jordskælv i Peru og oversvømmelse i Østpakistan, der udviklede sig til borgerkrig med dannelse af Bangladesh, gav alle anledning til akut nødhjælp. Op gennem 1980’erne var problemerne i Afrika det, der prægede billedet. Sultkatastrofen i Sudan og Etiopien dannede baggrund for indsamlingen “Afrika sulter”, der resulterede i 60 millioner kroner. Kampen mod apartheid i Sydafrika og AIDS-epidemien var andre store indsatsområder.

stadig større del af udviklingsarbejdet sker decentralt i samarbejde med kirkelige partnere i den tredje verden. Folkekirkens Nødhjælp er i dag en af Danmarks største private nødhjælps- og udviklingsorganisationer med igangværende projekter i flere verdensdele. Ca. 1/3 af midlerne stammer fra private donationer, resten hovedsageligt fra Danida og EU-midler. Arbejdet for at styrke demokratiet fylder stadig mere. Der arbejdes rundt omkring i det meste af verden med problemer som overgreb og vold mod kvinder, manglende politisk indflydelse for visse grupper, ingen garanti for retfærdig rettergang, racediskrimination og korruption. Alfred Theodor Jørgensen regnede ikke med, at organisationen Nødhjælp til Europas Evangeliske Kirker skulle fungere mere end et par år, til krigsårenes ødelæggelser var overvundet. Gad vide, hvad han ville sige til organisationen i dag?

Sogneindsamlinger

For at opnå større økonomisk uafhængighed af Danida, udtænkte man nye indsamlingsmetoder. Sogneindsamlingen, der første gang fandt sted i 1999, var et resultat heraf; et samarbejde om en landsdækkende husstandsindsamling med tusindvis af frivillige indsamlere. Der er nok at samle ind til: Sult i Afrika, skoler i det nye land Eritrea, flygtninge på Balkan efter Jugoslaviens opløsning og naturkatastrofer som tsunamien i Asien i julen 2004, jordskælv i Pakistan i 2005, jordskælv på Haiti i 2010 og endnu engang tørke og sultkatastrofe på Afrikas horn.

Internationalt samarbejde

Siden 1995 har det internationale samarbejde været formaliseret i ACT – Action by Churches Together, så en 7


Kirkerenovering i Kasheshe

Af Sune Hjertmann Frederiksen, Venskabskomiteen Det er ikke bare i Rødding kirke, man er i gang med en renovering. Det sker også i Kasheshe sogn. Men ellers er der ikke meget, som kan sammenlignes. Hvor vi i Rødding har en meget gammel kirke, og med den et stort ansvar for historisk inventar, som skal bevares – så er det i Kasheshe et spørgsmål om at skaffe rum og plads og tag over hovedet for en voksende menighed.

varm, når der var fyldt op til gudstjeneste. På billederne ser vi kirken, som den var, og hvor langt de er med den nye kirke af mursten. Rugu er en ny menighed, det var der, hvor vi var med til at lægge grundstenen, og hvor man ellers holdt gudstjenester i et klasselokale. Nu er de i fuld gang med at bygge, som I ser på billedet. Vi er glade for samarbejdet med Fredebo, og venskabskomiteen siger tak for støtten til Kasheshe.

Støtte fra Fredebo Foreningen Fredebo har valgt at støtte Kasheshe sogn med et beløb til kirkerenovering. Beløbet blev sendt derned i det sene efterår, og skulle indgå som et væsentligt tilskud i planerne for renovering og nybygning af kirker. Og der er virkelig sket noget. På vores besøg februar 2010 besøgte vi bl.a. menighederne i Kahanga og Rugu. Kahanga havde en lille kirke, bygget med jordvægge. Den var lille og meget

Besøg fra Kasheshe Som nævnt har vi inviteret 4 repræsentanter fra Kasheshe her til pastoratet i efteråret 2012. Vi har fået navnene på de 4 og er nu i gang med planlægningen. Vi håber, det må blive et festlig og berigende besøg, både for vores 4 gæster, men også for os i Rødding, Løvel og Pederstrup. Følg planlægning og program på hjemmeside og i Sognet.

Den gamle Kahanga kirke (tv) var lille og alt for varm. En ny kirkebygning (th) er allerede langt på vej i Kahanga.

8


I februar 2009 var en gruppe på 11 mand fra Rødding, Løvel og Pederstrup med til at slæbe sten til soklen til den nye kirke i Rugu (tv). I december 2011 mangler den nye kirkebygning kun tag og vinduer (th).

Provstivolontør Jakob Jensen fra Batum var med i Kasheshe i 2010. Og han fik smag på mere. Derfor har han sagt ja til at blive provsti-volontør. Det betyder at han i efteråret 2012 vil rejse til Karagwe og bo og arbejde der i 3 måneder. Vi regner med, at han skal bo på kirkens håndværkerskole i Nkwenda, som vi også besøgte i 2010. På skolen vil han få forskellige undervisningsopgaver. Når så Jakob kommer hjem, vil han fra januar 2013 i 3 måneder blive ansat til at tage rundt i Viborg domprovsti og Viborg Østre provsti og fortælle om sine oplevelser til minikonfirmander, konfirmander og andre der måtte have lyst til at høre om det. Hele arrangementet planlægges af et udvalg fra provstierne og i samarbejde med Karagwe Stift og Danmission. Senere bliver der mere at fortælle om denne spændende udløber af vores venskabsforbindelse. 9


Midlertidig lukning af Rødding kirke 1. august 2012 - 1. marts 2013 Af Hardy Møller, kirkeværge.

Det endelige projekt for renovering af Rødding Kirke er nu sendt videre til provsti og stift for endelig godkendelse. En godkendelse vi forventer at have på plads i løbet af marts måned.

tidligere nævnt søge fonde om støtte til restaureringen. Private fonde, men også Kirkeministeriet der pr. 1. marts giver mulighed for at søge til restaurering af historisk inventar.

Da der er planlagt kirkelige handlinger frem til juli måned, og for ikke at lukke kirken i håndværkernes sommerferie, planlægger vi at starte til august.

Under lukningen af kirken søger vi stiftet om lov til at holde gudstjeneste i Arken. Ved andre kirkelige handlinger vil Løvel og Pederstrup kirker kunne benyttes.

Lukning af kirken i syv måneder er lang tid, men det er, hvad vores arkitekt erfaringsmæssigt mener, det vil vare. Konservatoren skal have nedtaget de dele der skal restaureres for at udføre arbejdet på eget værksted. Det giver så mureren mulighed for at arbejde i kirkerummet. Mureren vil sikkert starte med det udvendige arbejde med fugning af kvadresten og reparation af tårn, inden vinteren sætter ind. Tiden frem til august vil vi bruge på at lave aftaler med håndværkere og som

Er der spørgsmål ved evt. planlægning af brug af kirken kan man kontakte vores præst Niels Peter Jacobsen. Hvis der en nogen der har undret sig over nogle mærkelige “lygtemænd” på Rødding Kirkegård et par aftener i uge 3, kan jeg lige oplyse om årsagen. For at spare på strømregningen har vi indkøbt tidsvarende led-projektører, der kun bruger en brøkdel af den strøm, de gamle brugte. Det var en prøveopsætning, der disse aftener fandt sted.

Mærkelige “lygtemænd” var på færde på kirkegården i uge 3. Næste jul vil kirken blive belyst med strømbesparende led-projektører.

10


Ny kirkesanger ved Løvel og Pederstrup kirker Menighedsrådene i Pederstrup og Løvel ansatte kort før jul Charlotte L. Steffensen, Rødding som ny kirkesanger. Charlotte fortæller, at hun i et lille års tid har været medlem af kirkesangerlauget i Rødding, og at det har forstærket hendes lyst til at arbejde i folkekirken. Hun er mor til to, og uddannet kemiker. I mange år har hun arbejdet med forskning i fødevareafdelingen på Foulum. Men, efter en bilulykke for 3 år siden kunne hun ikke fortsætte i det krævende job som forsker. Charlotte fortæller også, at hun fik en meget anderledes, men dejlig start på julen; med 4 gudstjenester på 2 døgn. Hun er allerede rigtig glad for sin nye stilling, som hun ser som en Guds gave, og udtrykker glæde over den måde, hun er blevet modtaget på i de to sogne. Et hjerteligt velkommen til Charlotte! Anne Berg Olesen og Villy Bach.

Konfirmanderne arbejder med billeder Viborg Domkirke rummer en guldgrube af billeder. For mere end 100 år siden illustrerede Joakim Skovgaard de vigtigste bibelske fortællinger, sådan at vi nu kan gå rundt i kirken og opleve det bibelske univers i tegneserieformat. Med små håndholdte computere var konfirmanderne for nylig på billedjagt i kirkerummet. Da billederne var fundet og opgaverne løst, gik turen til Skovgaard Museet, hvor konfirmanderne ud fra nogle få stikord skulle lave deres egne tegneserier over temaet Ensomhed og fællesskab. Det kom der fem gode, men meget forskellige historier ud af. Her er det Ellen, Nikolai og Ellen, der præsenterer deres tegneserie for resten af flokken. 11


Forårskoncert i Pederstrup kirke Torsdag den 15. marts kl. 19.00 er der koncert i Pederstrup kirken med musikeren Carsten Knudsen, som nok er mest kendt for de ting, han har lavet sammen med kollegerne i De Nattergale. Men Carsten Knudsen har dog også andre ting at byde på. Blandt andet - som vi skal opleve i Pederstrup - kirkekoncerter på ukulele. De meditative kirkekoncerter rummer kompositioner af Bach og Grieg samt salmer og egne værker. Koncerten arrangeres i samarbejde med kirkens organist. Carsten Knudsen spiller akustisk og uden forstærkning. Sognenes aktivitetsudvalg, som står bag koncerten er overbevist om, at der venter en intim koncertoplevelse på alle, som finder vej til Pederstrup kirke denne forårsaften. Der er fri entre til koncerten.

Grundlovsfest i Rødding Det er traditionen, der er i højsædet, når Rødding menighedsråd igen i år indbyder til grundlovsfest tirsdag den 5. juni kl. 13.00. Så programmet indeholder mange af de velkendte elementer: Festgudstjeneste i Rødding kirke, telt på plænen ved Arken, folkedans, korsang og fællessang, kaffe og lagkage,

glade mennesker og solskin. Grundlovstaleren er dog ny hvert år. I år har Viborgs borgmester Søren Pape Poulsen lovet at holde grundlovstalen. Der bliver også mulighed for at opleve borgmesteren i en ny og anderledes rolle, idet han har taget udfordringen op og sagt ja til også at prædike i kirken.

12


idé banken er åben!

Fra Arkens indvielse i marts 2006

Har du en ide til en aktivitet, som du har lyst til at lave med udgangspunkt i Arken, så sæt den i idebanken, når Arken holder fødselsdag.

Arken holder fødselsdag Alle i sognene inviteres til Arkens 6 års fødselsdagsfest lørdag den 10. marts kl.15.00 - 17.00 i konfirmandhuset Arken ved Rødding Præstegård. Vi byder på: Boller og lagkage, varm chokolade og kaffe. Venlig hilsen Menighedsrådenes aktivitetsudvalg.

13


Kalender Dato 23/2 24/2 6/3 8/3 10/3 13/3 15/3 21/3 29/3 30/3 1/4 8/5 9/5 5/6

Kl. 14.00 18.00 19.00 14.00 15.00 19.00 19.00 19.00 19.00 18.00 14.00 19.00 19.00 13.00

Arrangement Torsdagsmøde: Karl Højgaard: Mennesker jeg mødte. Fællesspisning i Arken, Bendt Jensen fortæller Den røde tråd, Vammen Forsamlingshus Torsdagsmøde: Karin Antonsen - sang/musik. Pakkespil. Arkens fødselsdag Møde i Løvel menighedsråd Kirkekoncert i Pederstup med Carsten Knudsen Møde i Pederstrup menighedsråd Fælles menighedsrådsmøde Fællesspisning i Arken, Rita Jakobsen fortæller Dåbstræf og børnegudstjeneste i Rødding kirke Møde i Løvel menighedsråd Møde i Rødding menighedsråd Grundlovsfest - Borgmester Søren Pape Poulsen

Side 14

13 12

14

12

Dåbstræf for de 3-4 årige i Rødding Palmesøndag - den 1. april - er der dåbstræf i Rødding. Denne gang er det børnene fra årgang 2008, der skal have deres dåbsbibel overrakt. Alle andre børn er selvfølgelig også velkomne til børnegudstjeneste i Rødding kirke kl.14.00.

Fællesspisning i Arken Der er fællesspisning i Arken sidste fredag i hver måned - bortset fra i juli og december. Tilmelding er ikke nødvendig. Man dukker bare op kl. 18.00 og betaler 35 kr. for maden. De fleste aftener vil der ud over maden være et lille programpunkt, som kan inspirere og give indblik i et andet menneskes liv og dagligdag. Fredag den 24. februar vil Bendt Jensen fortælle om udnyttelse af biomasse fra Nørreådalen. Fredag den 30. marts vil Rita Jakobsen fortælle om jobbet som dyrlæge. 14


Vejviser Sognepræst: Niels Peter Jacobsen, Kirkegade 14, tlf.86 65 10 11, nplj@km.dk. Kasserer: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3, tlf. 86 69 93 68, soto4971@hotmail.com. Koordinator for besøgstjenesten: Rigmor Rasmussen, Søskrænten 2, tlf. 86 62 21 20. Rødding sogn: Kirkesanger: Et kirkesangerlaug varetager funktionen. Kontakt evt. sognepræsten. Organist: Søren Lind, Gothersgade 32, 8800 Viborg, tlf. 86 62 37 87. Graver: Birgit Pluszek, Hobrovej 46, Fastrup, mobil: 51 52 56 49. Formand: Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3, Ingstrup, tlf. 86 65 10 79. Kirkeværge: Hardy Møller, Enghavevej 44, Rødding, tlf. 86 69 93 65. Løvel sogn: Kirkesanger: Charlotte Steffensen, Ingstrupvej 39, Rødding. Tlf. 86 61 03 24. Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25. Graver: Hans-Jørn Brøndum, tlf. 21 31 31 88. Formand: Villy Bach, Tinggade 44, Løvel, tlf. 86 69 93 56. Kirkeværge: Kirsten Nielsen, Åstrupvej 5, Åstrup, tlf. 86 69 91 74 Pederstrup sogn: Kirkesanger: Charlotte Steffensen, Ingstrupvej 39, Rødding. Tlf. 86 61 03 24. Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25. Graver: Britta Rind, Kølsenvej 66, Løgstrup, tlf. 86 64 23 40. Formand: Anne Berg Olsen, Vråvej 9, Vrå, tlf. 86 69 94 97. Kirkeværge: Anna Trojahn, Løvelbrovej 11, Pederstrup, tlf. 86 69 02 80.

Bibelkredsen

SOGNET redigeres af Tove Kallestrup, Bendt Jensen, Karin Dalsgaard Bjerrum, Rita Jakobsen, Lars Raahauge, Bjarne Johnsen, Niels Peter Jacobsen.

Kontaktpersoner: Gerda og Ole Pedersen, tlf. 86 67 50 69

6/3 Ragna og Bent Jørgensen, Ingstrup Møllevej 8.

Bladet udkommer 4 gange årligt: 1. marts, 1. juni. 1. sept. og 1.dec. og postomdeles til alle husstande. Hvis du ikke får bladet, kan du henvende dig til bladudvalget, som også gerne tager imod ideer og indlæg.

11/4 Anna og Sten Vestergaard, Skovbakkevej 71. 1/5 Bodil og Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3. 12/6 Anna og Laurits Nielsen, Kirkegade 39A.

Se også sognenes hjemmeside: www.roddingkirke.dk www.lovelkirke.dk www.pederstrupkirke.dk

Nye medlemmer er altid velkomne!

15


Gudstjenester Rødding

Løvel

26/2

1.s. i fasten

4/3

2.s. i fasten

9.30 KF

10.30 KF

11/3

3.s. i fasten

10.30 K

9.30 K

18/3

Midfaste

9.30 JH

25/3

Mariæ bebudelse

1/4

Palmesøndag

14.00 Dåb

5/4

Skærtorsdag

10.30 K

6/4

Langfredag

8/4

Påskedag

9/4

2. påskedag

15/4

1.s.e.påske

9.30 JH

22/4

2.s.e.påske

10.30 K

29/4

3.s.e.påske

4/5

Bededag

6/5

4.s.e.påske

9.30 + 10.45 ☺

13/5

5.s.e.påske

10.30 K

9.30

17/5

Kristi himmelfart

9.30

10.30 K

20/5

6.s.e.påske

27/5

Pinsedag

28/5

2. pinsedag

Pederstrup 10.30

10.30 10.30 19.00 10.30 10.30 K

9.30 9.30 JH 9.30 9.30 + 10.45 ☺ 10.30

9.30 JH 10.30 10.30 K

9.30

KF = Kirsten Felter, JH = Jesper Hornstrup Dåb = Dåbstræf, de 3-4 årige får overrakt deres dåbsbibel. K = Kirkekaffe efter gudstjenesten, ☺ = Konfirmation

2012 1