Page 1

SVENSKA

9 juni - 19 augusti #rรถdastenkonsthall www.rodastenkonsthall.se


UTOM ORD

Tre oberättade berättelser 9 juni - 19 augusti 2018 Intendent Mariangela Méndez Prencke Vi är bundna till orden för att kommunicera, för att dela upplevelser och erfarenheter med varandra. Vi förlitar oss till språket för att berätta om – och förstå den värld vi lever i. Men ibland räcker inte orden… och vi behöver andra sätt att uttrycka oss. Verken av Carlos Amorales, Erkan Özgen och Carla Zaccagnini samlas alla runt tystnaden, där vi upplever språkets gränser och där behovet av att berätta historier på andra sätt tar vid. Carlos Amorales presenterar Life in the Folds som är en installation som kretsar kring ett till synes obegripligt alfabet. Ett alfabet som skapats för att ifrågasätta hur vi skapar betydelser och ett språk som har den anmärkningsvärda egenskapen att på nytt kunna bestämma hur vi kan kommunicera med varandra. I installationen används detta alfabet för att berätta historien om en immigrantfamilj som möts av fientlighet och våld i sitt nya hem. I Erkan Özgens videoverk Wonderland berättar 13-årige Muhammed inlevelsefulla gester en historia som han inte kan uttala med ord. En historia om sin traumatiska upplevelse av krig och flykten från fasorna. Carla Zaccagninis installation Elements of Beauty: A Tea Set is Never Only a Tea Set utgår ifrån den vandalism av konstverk som suffragetterna utförde år 1913. Attackerna var resultatet av den frustration medlemmarna i Women Social and Political Union (WSPU) kände över att inte bli hörda i kampen för rättvisa. Verket utforskar den växlande maktrelationen mellan gester och bilder och ord. Verken i utställningen visar alternativa sätt att kommunicera – uttrycksformer som skapar mening på ett sätt som orden inte kan. Det som existerar i fantasin kan inte alltid sägas med ord. Kroppen – och hela vår existens – har betydelse och kommunikation är inte endast ett uppdrag för rösten och det skrivna ordet. En gest kan uttryckas med en talande tystnad – och ta vid när vi blir ordlösa.


OM VERKEN 2:a våningen, Annexet CARLOS AMORALES The Eye-Me-Not, 2015 Film med ljud. 50 min. Visas varje onsdag, lördag och söndag kl 17. 2:a våningen, Katedralen CARLOS AMORALES Life in the Folds, 2017 Noter på papper. Alfabet av keramiska ocarinor placerade på tryckta bordsskivor som bildar en dikt. Film med 8-kanaligt ljud. 13 min. Life in the Folds är en installation som kretsar kring ett till synes obegripligt alfabet. Ett alfabet som skapats för att ifrågasätta hur vi skapar betydelser och ett språk som har den anmärkningsvärda egenskapen att på nytt kunna bestämma hur vi kommunicerar med varandra. Alfabetet baseras på Carlos Amorales Liquid Archive, som är en stor samling bilder som konstnären samlat in under en tioårsperiod. Han har klippt bilderna till abstrakta former och tillsammans utgör de en grafisk verktygslåda som Amorales använder för att skapa nya bilder. För Life in the Folds har han sedan gjort en typografi, ett alfabet, av formerna från Liquid Archive. Han har också omvandlat bokstäverna till musikinstrument, ocarinas1. Varje instrument har sitt eget ljud, en ton, som kopplas till en enskild bokstav i det påhittade alfabetet. Bokstäverna är på så sätt både grafiska och fonetiska, vilket också gör det möjligt att skriva musik med dem. De har skapats för att likna figurer – ett hus, djur, personer eller landskap. Slutligen samspelar installationens alla olika delar i en animerad film. Den tretton minuter långa filmen berättar historien om en immigrantfamilj som anländer till en fientligt inställd by. Vid sin ankomst sprids ett rykte om dem, med den ödesdigra följden att familjen lynchas och mördas. 1 Ocarinas är små flöjter gjorda av keramik, vanligt förekommande på den amerikanska kontinenten före européernas kolonialisering


Med Life in the Folds uppmuntrar Carlos Amorales oss att se livet på ett abstrakt sätt. Att vi kan förändra vår vardag med nya strukturer och ny grammatik, som exempelvis konst och musik. Alla komponenter i verket samverkar för att få våra kroppar att vibrera, inte bara av medkänsla, utan utifrån den kunskap och förståelse som vi har om världen och allt dess lidande. Life in the Folds lånar sin titel från den belgiske författaren Henri Michauxs novell med samma namn från 1949. För Amorales framkallar titeln bilden av att befinna sig i ett mitt i mellan: ”Mellan sidorna i en bok eller tidning, mellan länder och kulturer, mellan oförenliga ideologier, mellan sig själv och den andra. Detta, att vara mitt i mellan, har varit fokus för mitt konstnärliga skapande, oavsett om det uppfattas bokstavligt eller som ett visuellt språk. Det är placerat som ett membran mellan två motstridiga sammanhang”. CARLOS AMORALES studerade på Gerrit Rietveld Academie (1996–97) och Rijksakademie van beeldende kunsten (1992–95) i Amsterdam. Han har deltagit i konstnärsresidens i Atelier Calder i Saché (2012) och MAC/VAL, Vitry-sur-Seine i Frankrike (2011) och deltagit i Smithsonian Artist Research Fellowship program i Washington D.C. (2010). Några av hans senaste separatuställningar inkluderar MAMM-Museo de Arte Moderno (Medellín), Bellas Artes Projects Outpost (Manila), Turku Art Museum (Turku), The Dual Year of the United Kingdom and Mexico, Turner Contemporary (Margate), Philadelphia Museum of Art (Philadelphia), Museo Tamayo (Mexico City), MAC/VAL (Vitry-sur-seine), Fridericianum (Kassel), Irish Museum of Modern Art (Dublin), Creative Time, som en del av projektet The 59th Minute på Times Square 2014 (New York). Han representerade Mexico vid den 57:e Venedigbiennalen med Life in the Folds (2017). Hans verk har visats på andra biennaler så som 10:e Shanghai Biennale, China (2015), 2:a och 8:e Berlin Biennial (2001 och 2014), Sharjah Biennal 11, Förenade Arabemiraten (2013), 10:e och 12:e Bienal de la Habana, La Havana (2015 and 2009), 5:e SeMA Biennale Mediacity, Seoul, Sydkoorea (2008), och 2:a Moscow International Biennale of Contemporary Art (2007). Carlos Amorales bor och verkar i Mexico City.

Carlos Amorales - Life in the Folds, 2017 (installationsbild, Venedigbiennalen)

Ett okänt språk, där vi bara kan känna igen de mest basala egenskaperna, förhindrar oss från att identifiera nationalitet eller kulturell tillhörighet. Verket antyder på så sätt att det som händer kan hända var som helst.


3:e våningen CARLA ZACCAGNINI Elements of Beauty: A Tea Set is Never Only a Tea Set, 2014 Väggmålning med ljudguide. 29 spår, totalt 58 min. Carla Zaccagninis pågående projekt Elements of Beauty – som kommer att utvecklas i ytterligare ett kapitel i höstens utställning på Röda Sten Konsthall – tar avstamp i en rad våldsamma attacker mot konstverk mellan april 1913 och juli 1914. Attackerna utfördes av medlemmar i Women Social and Political Union (WSPU), en militant suffragettorganisation, i deras kamp för rättigheter, rättvisa och kvinnors jämställdhet. Med konstnärens egna ord är historien som följer: ”10 mars 1914 kl. 11.00 gick Mary Richardson in på National Gallery i London. Hon ställde sig, kanske inte för första gången, framför Velázquez tavla Venus at the Mirror. Hon betraktade den i några minuter och lät sedan kniven hon gömt i sin ärm glida ner i handen och skar kraftfullt igenom tavlan ett flertal gånger. Ett första slag krossade skyddsglaset och drog till sig uppmärksamheten från vakter och besökare. De följande huggen behövde därför vara snabba och orsakade sju raka skåror i den del av målningen som visar gudinnans nakna rygg. Richardsson kämpade inte emot när museets vakter och polis tog henne till polisstationen. Efter händelsen släppte WSPU, där hon var medlem, en kort text där Richardson jämför förstörelsen av tavlan med Emmeline Pankhursts frihetsberövande. Hon konstaterar i texten att ’Rättvisa är lika mycket skönhet som färger och konturer på en tavelduk’.” Titeln Elements of Beauty har inspirerats av Richardsons träffande jämförelse mellan rättvisa och konstnärlig skönhet. Installationen innehåller en bok med utklipp från tidningar om de attacker som utfördes av kvinnor från WSPU, 29 tomma ramar målade direkt på väggen, som representerar de förstörda målningarnas exakta storlek, och en audioguide som berättar om sammanhanget för aktionerna och historiska fakta. Elements of Beauty uppmanar oss att överge vårt stilla betraktande och att istället lyssna på historier som sällan har berättats. Rösten i audioguiden sätter igång vår fantasi och framkallar nya inre bilder.


Bilder som troligtvis skiljer sig från de attackerade tavlorna och som skapats av vår egen föreställning om historien. Bilder som laddats med nya värderingar som annars skulle förblivit okända och osynliga för oss. För Zaccagnini är suffragetternas gester och handlingar, deras kamp för rättvisa och kraften i deras krav ”fortfarande, och oåterkalleligt, kvar i målningarna”. Carla Zaccagnini intresserar sig för vår önskan att kommunicera genom bilder, motsägelser mellan bilder och ord, och skillnader mellan att titta och att se. Konstmuseer visar målningar som skapar betraktarens syn på historien och vi har lärt oss att läsa historien genom dem. Men vår blick är aldrig neutral, utan medskyldig, ideologisk, kulturell, känslosam och sentimental. Därför har Elements of Beauty lämnats tom – utan bilder. Avsaknaden av bilder, tystnaden, hur frustrerande den än är, gör det möjligt att skapa nya bilder av historien och att ge plats åt de nedtystade berättelserna. Trots allt, var inte språket oss givet för att befria tingen från deras bilder? CARLA ZACCAGNINI tog sin Masters i Poéticas Visuais 2004 vid Universidade de São Paulo och är nu Professor i Conceptual and Contextual Practices på Royal Danish Academy of Fine Arts. Hon har deltagit i grupputställningar på bland andra LACMA (Los Angeles): Guggenheim Museum (New York): Museo Reina Sofía (Madrid): Malmö Konstmuseum (Malmö): och MAM (São Paulo). Några av hennes senaste separatutställningar inkluderar Van Abbemuseum (Eindoven); Firstsite (Colchester) och MASP (São Paulo). Carla Zaccagnini har varit residenskonstnär på bl.a. 18th Street (Santa Monica), Künstlerhaus Bethanien (Berlin) och IASPIS (Stockholm). Hennes konst har presenterats i publikationerna Cream 3 och Art Cities of the Future och hon representeras av Galeria Vermelho (São Paulo). Carla Zaccagnini bor och arbetar i Malmö och São Paulo.

4:e våningen ERKAN ÖZGEN Wonderland, 2016 Videoinstallation med ljud, 3.54 min. Wonderland är en fyra minuter lång film där Muhammed, en trettonårig pojke som är både döv och stum, berättar historien om sin flykt från kriget. Utan ord men med gester, ansiktsuttryck och sin kropp, berättar han om de grymheter IS utsatte hans familj och grannar för under belägringen av hans hemstad Kobane. Den syriska staden i sydvästra Kurdistan hamnade i världsmedias centrum under det 107 dagar långa upproret mot IS och deras tunga attacker mot staden som startade i september 2014.


Erkan Özgen - Wonderland, 2016 stillbild)

I videon uttrycker Muhammed sin traumatiska historia för kameran med energi och klarsynthet. Trots sitt ovanliga sätt att berätta så framhäver hans historia de uppenbara och onämnbara saker han genomled. Hans historia lämnar oss med en känsla av vår egen begränsning. Även om vi använder alla våra sinnen kan vi aldrig förstå andras upplevelser fullt ut. Som betraktare kan vi bara förundras över historien Muhammed berättar, försöka föreställa oss den, men de flesta av oss kommer sakna de referenser som behövs för att verkligen förstå. Det är precis vad Erkan Özgens video visar – det omöjliga i att skildra mänskligt lidande, framförallt lidandet hos den vars upplevelser är helt främmande. Muhammeds berättelse trotsar alla beskrivningar på andra språk än sitt eget. Men full av överlevarens livskraft visar historien inte på ett slut utan på en fortsättning, kanske till och med på en ny hoppfull start. Detta är vad Wonderland förespråkar – ett under av det som kan komma, önskan om en mer hoppfull framtid. Eller som konstnären själv uttryckt: ”Mot alla odds berättar Muhammed genom sin stumhet en historia som motiverar människor att stå upp mot krig”. ERKAN ÖZGEN tog år 2000 examen från Department of Art Education vid Cukurovauniversitetet i Turkiet. Sedan 1998 har han deltagit i en mängd grupputställningar i Albanien, Cypern, Estland, Frankrike, Iran, Italien, Israel, Kroatien, Libanon, Montenegro, Nederländerna, Schweiz, Slovenien, Spanien, Sverige, Turkiet, Tyskland, Österrike, Storbritannien och USA. Özgen har varit residenskonstnär i Safe Haven (Helsingfors), IASPIS (Malmö) och på Center for Creating and Contemporary Thought i Mataró (Barcelona). 2008 mottog han “Prix Meuly” från Kunstmuseum Thun (Thun). Han har också organiserat workshops i Beirut, Damaskus, Diyarbakir och Enshede. Parallellt med sitt konstnärliga arbete är Erkan också aktiv i Mesopotamian Ecology Movement. Erkan Özgen bor och arbetar i Diyarbakir.


PROGRAM VERNISSAGE lördag 9 juni kl 12-18 Välkommen på invigningen av Utom ord där verk av de tre konstnärerna Carla Zaccagnini, Erkan Özgen och Carlos Amorales samlas kring tystnaden, eller snarare, kring språkets gränser. kl 13 – Utställningen invigs med tal av Verksamhetschef Mia Christersdotter Norman och curator Mariangela Méndez Prencke.

Carlos Amorales - The Eye-Me-Not, 2015 (stillbild)

kl 14.30 – Konstnärssamtal mellan curator Mariangela Méndez Prencke och konstnärerna Carla Zaccagnini, Erkan Özgen och Carlos Amorales.

FILMVISNING The Eye-Me-Not, Carlos Amorales, 2015 onsdagar, lördagar och söndagar kl 17 Tjänaren till två europeiska barn återupptäcker en inuitisk myt under ett opiumrus. Myten berättar historien om en man som har blivit osynlig för de europeiska handelsresande han försöker byta sina varor med. Filmen är ett collage med en mängd visuella och konceptuella referenser. Längd: 50 min.


PERFORMATIV FÖRELÄSNING Elsewhen, Simon Faithfull, 2017 söndag 12 augusti kl 15-16 En performativ föreläsning som ser på platsen som kallas Nowheres historia, dess tjusning och möjliga försvinnande, och tidpunkten Elsewhen som befinner sig utanför tidens gränser. Det sista oupptäckta och blanka området på vår planets karta var Antarktiskt. Sedan landmassorna där beträddes och kartlades finns det inte längre något Terra Incognita, inget okänt område, kvar. Under förutsättningen att den mätta tiden och alla landområden nu är fullbordade frågar den här föreläsningen: Var finns Nowhere? Och när är Elsewhen? Simon Faithfulls arbete har beskrivits som ett försök att förstå och utforska planeten som ett skulpturalt projekt – för att testa planetens gränser och rapportera från dess ytterkant. Hans performativa föreläsningar tar avstamp i hans konstnärliga projekt. Föreläsningen är på engelska.

VISNINGAR Curatorn visar utställningen Följ med på en fördjupad guidad visning av utställningen med vår curator Mariangela Méndez Prencke. Onsdag 13 juni kl 18 (engelska), onsdag 25 juli kl 18 (spanska) och onsdag 15 augusti kl 18 (engelska). Introduktioner tisdagar-söndagar kl 13 och 16 Varje dag utställningen är öppen kan du hänga med när våra värdar eller konstpedagoger ger en kort introduktion om utställningen. Introduktionen är ca 10 min och ingår i entréavgiften. Allmänna visningar lördagar kl 16-17 Varje lördag kan du följa med en av våra konstpedagoger på en visning i utställningen. En visning tar ca en timme.


BARN & UNGA

SOMMAR PÅ RÖDA STEN onsdagar, torsdagar, lördagar, söndagar hela sommaren Hela sommaren har Röda Sten en öppen utomhus verkstad för barn och unga från 10 år! Utomhusverkstan är gratis och varje dag har vi olika teman, workshops och andra spännande program. Onsdagsoasen onsdagar kl 13-20 En heldag som sträcker sig mot tidig kväll. Workshops, musikspelningar, break battle eller annat skoj – olika program varje vecka!


Torsdag tillsammans torsdagar kl 13-17 Workshops dit alla barn och unga är välkomna. Ta med en förälder eller vuxenkompis och spendera dina torsdagar med oss. Graffitilördag lördagar kl 13-18 Lördagar är det graffiti som gäller för alla från 12 år och uppåt! Vi ses vid den lagliga graffitiväggen Draken. Lördagsverkstan lördagar kl 13-18 Workshops dit alla barn och unga är välkomna. Ta med en förälder eller vuxenkompis och spendera dina torsdagar med oss. Soft Söndag söndagar kl 13-18 Söndagar är dagen då vi hänger i solstolar och målar akvarell, batikar loss eller gör något annat mysigt och avslappnat. Softar, helt enkelt!

Utställningen och Sommar på Röda Sten har stängt midsommarafton och midsommardagen. Fullständig information om program finns på rodastenkonsthall.se

Med stöd av

Röda Sten Konsthall vill tacka Kultur och Fritid Majorna-Linné, Göteborgs Stad, Kulturrådet, Västra Götalandsregionen Kulturnämnden och Källemo för deras stöd.

Utom ord

9.6 - 19.8 2018, Röda Sten Konsthall


Tisdag, torsdag & fredag kl 12-17 Onsdag kl 12-20 Lรถrdag & sรถndag kl 12-18

Utställningskatalog: Utom ord (2018)  

Utställningskatalog: Utom ord (9 juni-19 augusti, 2018), Röda Sten Konsthall, Göteborg Intendent: Mariangela Méndez Prencke

Utställningskatalog: Utom ord (2018)  

Utställningskatalog: Utom ord (9 juni-19 augusti, 2018), Röda Sten Konsthall, Göteborg Intendent: Mariangela Méndez Prencke

Advertisement