Page 1

22

Entreeopleiding Brede opleidingen op niveau 1


Over ROC van Twente

• Assistent Voeding/voedingsindustrie

Het ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor mid-

(ambachtelijk en industrieel);

delbaar beroepsonderwijs in de regio. Welke richting je ook

• Assistent Bouw en wonen;

kiest, bij het ROC leer je voor een beroep.

• Assistent Mobiliteit en vervoer; • Assistent Procestechniek;

Entreeopleiding

• Assistent Installatie- en constructietechniek;

Heb jij geen diploma van het voortgezet onderwijs? En ben

• Assistent Logistiek;

je ook nog 16 jaar of ouder? Dan ben je toelaatbaar tot de

• Assistent Verkoop/retail;

Entreeopleiding. De Entreeopleiding is een praktijkgerichte

• Assistent Zorg en welzijn (huishoudelijk werk, schoonmaak, be-

opleiding op niveau 1. Als jij je Entreeopleiding hebt gehaald,

diening, horeca).

kun je eenvoudige werkzaamheden uitvoeren. Meestal on-

De namen van bovenstaande profielen zijn werknamen. Dat bete-

der toezicht en begeleiding van collega’s.

kent, dat de namen van de profielen nog aangepast kunnen wor-

Kiezen voor een profiel

den. Op onze website lees je de meest actuele informatie.

De opleiding duurt 1 jaar en bestaat vooral uit praktijk.

Een beroep leren in het mbo

Binnen de opleiding wor-

Op school werk je aan theorie- en praktijkopdrachten. Ook loop je

den verschillende pro-

stage. Dit betekent dat je zo’n twee dagen per week gaat werken.

fielen aangeboden. Je

Van stages leer je ontzettend veel.

kiest een profiel dat bij

Als jij je Entreeopleiding hebt gehaald, kun je doorstromen naar

je past. Natuurlijk hel-

een mbo-opleiding op niveau 2. Alles wat je op het mbo leert, is

pen we je daarbij. Je

bedoeld om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je toekomstige

kunt kiezen uit:

beroep. Het mbo biedt veel mogelijkheden.

nen al doet bin Wat je zo ? eopleiding een entre ina’s ende pag Op de volg rbeelden aantal voo zie je een en. psrichting van beroe


BEN JIJ 16 JAAR OF OUDER EN HEB JE GEEN DIPLOMA VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? HOU JE MEER VAN DOEN DAN VAN LEREN? DAN KUN JE TERECHT BIJ DE ENTREEOPLEIDING VAN HET ROC VAN TWENTE. DAARMEE HEB JE MEER KANSEN OP EEN BAAN DIE BIJ JOU PAST. MAAR JE KUNT NATUURLIJK OOK VERDER LEREN EN EEN NIVEAU 2-OPLEIDING GAAN VOLGEN.


08.25 .

! en orgen mkled oedem st even o G 0 Eer 08.2

Op w elke

verdie p moet ing ik zij n?

Jacqueline volgt de ENTREEOPLEIDING, PROFIEL ZORG EN WELZIJN. ZE LOOPT STAGE bij een verzorgingshuis, waar ze assisteert in de huishouding en catering. Hier leert ze werken in een echte praktijksituatie.


08.30

Onder weg m et de naar d e eers werkkar te kam er.

de slag: n nu aan e badkamer. 08.50 E eerst d

9.15 Ook dweilen

hoort e rbij.


12.30 Lu nchen m et colle ga’s

.

er kam hoon. e d c e twe weer s e d ijn, ook 0F 10.3

14.20 Ee n kopje koffie r ondbren

gen.


bewoners . as van de en 15.10 De w klaar legg

16.30 Het eten is kla ar… Eet smakelijk!

PAST DEZE RICHTING BIJ JOU? • Je wilt graag doorleren op het mbo • Je bent meer van de praktijk dan van de boeken • Je wilt aan je toekomst Werken

orgen! 17.00 Tot m


werk... 08.15 Aan het 08.30 Goed ond het b erhoud is ehou d van de au to.

Tarik volgt de ENTREEOPLEIDING, PROFIEL MOBILITEIT EN VERVOER. Hij leert HIER alles om uiteindelijk op de plek terecht te komen die bij hem past.


die belettering. 11.15 Mooi hĂŠ,

leren. ontro . c g in spann weten Banden Meten is 10.00

11.30 Cont role binne van de ngek ome

n sp ul

len.

raad voor eren. n j i z l ga ro t ma cont n he I 0 12.0


12.30

Pauz

e: ev en ee n bo te

rham eten .

14.00

te ur. juis te kle e d s i gen: e ju men id in d f r Ve lhe 13.15 hoevee

Zorgv

uldig

werk.


et na h n e s was den n a H 16.30

k.

wer

16.00 zorg Een opge t voo r r bet uimde w e er w erk. rkplaats

17.00 A heel v lstublief t. eel kil rijden omet U kunt w ers p . roble eer emloo s

PAST DEZE RICHTING BIJ JOU? • Je wilt graag doorleren op het MBO • Je bent meer van de praktijk dan van de boeken • Je wilt aan je toekomst werken


09.00

De ka ssa o pene

n. rgen, elpen? edemo o G ik u h 0 n a k 09.1 e e waarm

Marleen doet de ENTREEOPLEIDING, PROFIEL VERKOOP/RETAIL. Ze loopt stage bij EEN bouwmarkt waar ze alles leert om in een winkel te kunnen werken.


k bij. en hoort er oo 10.50 Afreken

10.00

Tijd

voor

een koffi kopje e tu ssen d

oor.

11.15

. s klus ken i nboe precieze i n e ur een Fact


0

13.0

hten. -hoek herinric 14.40 De deco

een ten. en m a me g s terha i l l ze bo Ge

is koning! 13.50 De klant


17.50

Bijna

aal.

klaar.

..

0 18.0

Tot

PAST DEZE RICHTING BIJ JOU? • Je wilt graag doorleren op het MBO • Je bent meer van de praktijk dan van de boeken • Je wilt aan je toekomst werken

mo

m alle rgen


De 4 niveaus van het mbo hbo-

hbo

opleiding

Niveau 4: middenkaderopleiding Je voert volledig zelfstandig je werk uit en je bent breed inzetbaar op je vakgebied. Ook kun je een specialisatie ontwikkelen. Niveau 3: vakopleiding Je voert zelfstandig je werk uit. Niveau 2: basisberoepsopleiding Je gaat vooral uitvoerend aan de slag.

midden kader-

niveau 4

opleiding vak-

niveau 3

opleiding basisberoeps-

Niveau 1: entreeopleiding

entree-

Onder begeleiding voer je eenvoudige taken uit.

opleiding

vmbo

Doorstromen naar een hoger niveau is meestal mogelijk.

niveau 2

opleiding

niveau 1


De 2 leerroutes in het mbo In het mbo kun je uit twee leerroutes kiezen:

BOL Dit is de Beroeps Opleidende Leerweg. In de BOL ga je de hele week naar school en daarnaast loop je stage om praktijkervaring op te doen. Een leerjaar bestaat vanaf 2014 uit gemiddeld 1.000 lesuren. Wil je precies weten hoeveel uur stage je volgt? Check dan onze website: www.rocvantwente.nl/bpv. BBL Dit is de Beroeps Begeleidende Leerweg. In de BBL begin je direct met werken en ga je ĂŠĂŠn of twee dagen in de week naar school om de theorie te leren. Bedenk wel: een BBLopleiding kun je pas volgen als je een baan hebt bij een erkend leerbedrijf.


opleiding ENTREE* Profiel Assistent Voeding/voedingsindustrie (ambachtelijk en industrieel) Profiel Assistent Bouw en wonen Ins = Industriestraat 15, 7553 CK Hengelo Sch = Schuttersveld 17, 7514 AC Enschede Th = Thorbeckelaan 184, 7604 XK Almelo Profiel Assistent Mobiliteit en vervoer Profiel Assistent Procestechniek Profiel Assistent Installatie- en constructietechniek Profiel Assistent Logistiek Profiel Assistent Verkoop/retail Profiel Assistent Zorg en welzijn (huishoudelijk werk, schoonmaak, bediening, horeca) De namen van de profielen kunnen nog gewijzigd worden. Meer informatie over de Entreeopleiding vind je op www.rocvantwente.nl. Opleidingen gaan alleen door bij voldoende deelname. * Het is ook mogelijk om de entreeopleiding te combineren met extra Nederlandse taalondersteuning (NT2 = Nederlands voor anderstaligen).


Meer weten over deze of andere opleidingen? Kijk dan op www.rocvantwente.nl. Of neem voor een persoonlijk advies contact op met Studie Informatie Punt Twente (STIPT) stipt@rocvantwente.nl of 0800 838 38 38 (gratis).

2014

open dagen

Van 15.00 tot 21.00 uur

• ENSCHEDE: maandag 27 januari • HENGELO: DInsdag 28 januari • ALMELO/Vroomshoop: WOENSdag 29 januari • RIJSSEN: DONDERDAG 30 januari

De entreeopleiding wordt gegeven op diverse locaties van het ROC van Twente.

Entreeopleiding  

De entreeopleiding is een brede niveau 1 opleiding waarin je een keuze kunt maken uit verschillende profielen. Het beroep waar je voor opge...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you