Page 1

LA VIDA D'ULTRATOMBA

ROC PAN URIACH


El de la camisa blanca es un faraó El que acompanya en el faraó es el deu Anúbis El deu de la balança es diu Amán El deu del cap d'ocell amb el pic punxegut es diu Tot El deu del cap de falcó es diu Horus El deu que esta assentat es diu Osiris

El faraó esta passant el judici d'Osiris si no aconseguia passar-lo Amán s'encarregava de devorar-lo La balança era per pesar el cor del faraó amb una ploma, si el cor del faraó pesa més que la ploma el faraó no passara a la vida d'ultratomba, si el cor pesava menys que la ploma podria passar a la vida d'ultratomba.


Les piràmides de Giza són les piràmides més grans d'Egipte i són les més ben construïdes


EL LIBRE DELS MORTS

El llibre dels morts o Peri Em Heru és un text funerari compost per un conjunt de fórmules màgiques o sortilegis, encanteris, oracions i himnes, que ajudaven al difunt, en la seva estada a la Duat ( inframón a la mitologia egípcia ) a superar el judici d'Osiris, i viatjar al aaru, segons la mitologia egipcia.El llibre dels morts eren dipositats als túmuls al costat de les mòmies.

Els deus egipcis  
Els deus egipcis  
Advertisement