Page 1

OCMW BLANKENBERGE KDV ‘T SCHELPJE

Ouderkrantje KDV ‘t Schelpje J A A R G A N G

2

N R . 2 J A N U A R I

Voorwoordje

2 0 1 4

Beste ouders,

IN DIT NUMMER:

Voorwoordje

1

Bij deze het nieuwe ouderkrantje. Graag geven we jullie langs deze weg opnieuw inkijk in een aantal van onze activiteiten. In dit krantje staat “bewegen” en hoog bezoek centraal...

Algemene info

1

We hopen dat jullie opnieuw mogen genieten van dit krantje! Het team van ‘t Schelpje

Minister Maggie 2 De Block op bezoek Weetjeshoek:

3

Algemene info

Bewegen

Nieuw decreet kinderopvang van start op 1 april 2014

Verhaal: Wiebel 7

Op 1 april is de regelgeving binnen het kinderopvanglandschap grondig veranderd. Er werd hier reeds een uitgebreide toelichting over meegegeven met de facturatie van april. Moest u deze niet ontvangen hebben, laat het ons dan gerust weten!

Billen Boogie Inkijk in de kribbe: de paashaas op bezoek Wie zijn wij:

89

Graag herhalen we nog eens dat de invoering van dit decreet binnen ons kinderdagverblijf gefaseerd zal verlopen en dat er hiervoor een grondige vernieuwing moet komen van het huishoudelijk reglement. We zullen u stapsgewijs op de hoogte brengen van iedere verandering. We plannen dat de grootste veranderingen zullen ingevoerd worden op datum van 1 september 2014.

10

In eerste instantie zal er een brief meegegeven worden met de vraag om uw huidige opvangplan te noteren.

Leen Infosessies Het Ei

11

Zomeropvangaanbod 2,5—3 jarigen

11

Onze Visie

12

Belangrijke data 12

Invoeren aanwezigheidsregistratie via badge We plannen om zeer binnenkort te starten met de koppeling van het in– en uitbadgen aan de aanwezigheidsregistratie/facturatie. Mogen wij vragen om steeds in—en uit te badgen bij het binnenkomen en verlaten van de kribbe, ook als u op hetzelfde moment binnenkomt of buitengaat met een andere ouder? Het is belangrijk dat de registratie zo correct mogelijk gebeurt daar de facturatie hieraan zal gekoppeld worden. Vaak merken we op dat ouders hun badge vergeten zijn of dat de andere ouder de badge bijheeft. Het is mogelijk om een tweede badge aan te vragen, met opnieuw de storting van een waarborg van 20 €. Wijzing in ons vieruurtje op dinsdag We vinden gezonde en gevarieerde voeding erg belangrijk. Om die reden hebben we ervoor gekozen om op dinsdag geen broodmaaltijd aan te bieden als vieruurtje maar afwisselend plattekaas of yoghurt met fruit.


PAGINA

2

Minister Maggie De Block op bezoek! Op vrijdag 9 mei hadden we bezoek van Minister Maggie De Block in ons kinderdagverblijf. De minister bracht een bezoek aan het OCMW en Gemeentebestuur van Blankenberge en het OCMWbestuur maakte meteen van de gelegenheid gebruik om ons nieuw kinderdagverblijf aan haar voor te stellen. Noémie, het dochtertje van onze kinderverzorgster Kelly, mocht aan de minister een bloemetje overhandigen. Ze heeft dit voortreffelijk gedaan! Het bezoek is gestart met een rondleiding doorheen het ganse kinderdagverblijf, waarbij de minister ruim de tijd nam om wat te praten met de aanwezige kinderverzorgsters en om te genieten van de kinderen. In elke leefgroep waren alle kinderen opvallend rustig, duidelijk onder de indruk van het “hoog bezoek” ;-) Nadien was er een ronde-tafel gesprek met enkele mensen van de sociale dienst van het OCMW en de politiek. Vooral het item bestrijding van de kinderarmoede kwam ter sprake, naar aanleiding van de ontvangen toezegging tot subsidiëring van een project binnen het OCMW hieromtrent. We willen vanuit het OCMW de kinderarmoede in Blankenberge grondig aanpakken en bestrijden. We focussen ons op vandaag zeer sterk op de leeftijd van 0-3 jaar. Dit omdat uit onderzoek is gebleken dat een focus op de jongste kinderen leidt tot de grootste resultaten en door het onderzoek van Prof. Michel Vandenbroeck die zegt dat de effecten van goede kinderopvang tot aan het einde van de middelbare schoolleeftijd merkbaar zijn. Vanuit ons kinderdagverblijf willen we hiertoe ons steentje bijdragen. In de komende jaren zal er hier intens rond gewerkt worden. Het was een aangename ontmoeting met mevrouw De Block, met ruimte voor een glimlach en een gezellig praatje en met bewondering voor onze mooie, ruime kribbe.

OUDERKRANTJE

KDV

‘T

SCHELPJE


Weetjeshoek: Bewegen Thema van de Week van de Opvoeding 2014 is ‘Opvoeden in beweging’. Vanuit het kinderdagverblijf willen we samen met Kind en Gezin de komende tijd volop inzetten op bewegen. Het aangename zonnetje nodigt des te meer uit om naar buiten te gaan, om te klimmen, springen, bewegen, dansen … Maar ook binnen kun je heel veel bewegen en al van heel jongs af. In deze weetjeshoek willen we “bewegen” nog eens extra in de verf zetten: waarom bewegen? Hoe bewegen volgens leeftijd (tips en spelletjes)? … We baseren onze info op de site van Kind en gezin en die van peuterplace.nl. Op beide sites vind je hele leuke spelletjes, tips, adviezen. Waarom is bewegen belangrijk?  

Bewegen is belangrijk voor de totale ontwikkeling van kinderen Door veel te bewegen worden kinderen vaardiger op motorisch vlak. Ze leren rollen, springen, fietsen, maar ook hun evenwicht houden, hun lichaam in de ruimte situeren,… Bewegingsactiviteiten in groep dragen ook bij tot de sociale ontwikkeling. Een kind leert zo samenwerken, rekening houden met andermans plannen of wensen, samen plezier maken, delen, … Bewegen is echter ook belangrijk bij het leren van taal. Kinderen leren begrippen als onder, boven, over, achter, links en rechts alleen door zich deze begrippen bewegend eigen te maken Beweging heeft tenslotte ook invloed op de psychische gezondheid. Actieve mensen voelen zich doorgaans goed in hun vel. Voldoende beweging kan bovendien overgewicht voorkomen.

Kinderen bewegen minder, hoe komt dit? Kinderen hebben plezier in bewegen en bewegen vanuit zichzelf de hele dag. Helaas wordt het kinderen in de huidige maatschappij steeds moeilijker gemaakt te bewegen. Oorzaken voor het minder bewegen zijn onder andere:    

Kinderen worden vaker vervoerd met de auto en in de wandelwagen Baby’s zitten vaak in een wipstoeltje of maxi-cosi Er is steeds minder veilige speelruimte (waaronder vrije natuur) in de bebouwde omgeving, waardoor kinderen minder vaak buiten spelen Televisie kijken en de opkomst van de computer werkt stil zitten in de hand

Kinderen hebben minder tijd om (buiten) te spelen Het is belangrijk om het belang van bewegen te kennen. O U D E R K R A N T J E

K D V

‘ T

S C H E L P J E

.


PAGINA

4

Bewegen in ons kinderdagverblijf Bewegen krijgt binnen ons kinderdagverblijf een grote rol! Kinderen worden door de kinderverzorgsters gestimuleerd en uitgedaagd volgens hun leeftijd en mogelijkheden met aangepast materiaal. We vinden het erg belangrijk dat kinderen voldoende bewegen en gaan hier heel creatief mee om: met muziek, hindernissenparcours, kleine en grote opdrachten, springen, balspelen, kussengevecht, … Van zodra het mooi weer is, gaan we ook naar buiten met de kinderen, zodat ze zich naar hartenlust kunnen uitleven. Er wordt aandacht gegeven aan de ontwikkeling van de fijne motoriek (knutselen, rijgen, …) en aan de grove motoriek (springen, lopen, rollen, …..) Bewegingstips: Op de Website van Kind en Gezin vind je heel wat bewegingstips. We zetten er hier een aantal per leeftijdsgroep op een rijtje:

Bewegen 0 –1 jaar Vanaf het begin: Baby's liggen vaak, maar kunnen dan ook heel actief zijn. “Kinderen worden gestimuleerd en uitgedaagd door de kinderverzorgsters volgens hun

Draag een baby op wisselende manieren: over de schouder, op de heup, met z'n rug tegen jouw buik, enz.

Een baby kan vrijer bewegen met zijn beentjes als hij even zonder luier op het ver-

 

leeftijd en

zorgingskussen mag liggen. Een opgerolde handdoek onder de borstkas helpt je baby om zijn hoofd leren te heffen. Je kindje leert zijn lichaam kennen door te spelen met voetjes en handjes. Doe je baby af en toe sokken of een armbandje met belletjes aan. Hierdoor zal hij met zijn handjes en voetjes gaan spelen.

mogelijkheden”

Vanaf 3 maanden: Een baby begint zijn buik-, nek-, rug- en beenspieren te ontwikkelen. Hij kan zijn hoofdje zelf rechtop houden en zijn rugje gestrekt. Hij leert stilaan zelfstandig zitten en versterkt zijn beenspieren door zich af te duwen.  Je baby houdt er van om op je handen te zweven door de lucht of te drijven in bad.  Als je je baby onder zijn oksels vast houdt en hem een beetje door zijn benen laat zakken, gaat hij vanzelf op en neer wippen.  Om te oefenen kan jij rollen met je baby: neem zijn enkel vast als hij in rugligging ligt en beweeg het ene been langzaam over het andere, zo komt je baby op z’n zij te liggen en maakt het lichaam een halve rol.  Leg de box niet vol speelgoed, zo houdt je kind voldoende ruimte over om te bewegen. 

Een box in het midden van de ruimte, zonder randbeschermers, prikkelt je baby van alle kanten en zet aan tot bewegen.

Variatie van omgeving (box, speelkleed, aankleedkussen, eigen buik) zal je kindje uitdagen om te gaan spelen in buikligging.


JAARGANG

1,

NR.

1

PAGINA

Vanaf 6 maanden Kruipen is een belangrijke fase. Beweegt je kind zich op zijn eigen manier? Ook goed. Doordat hij zichzelf kan verplaatsen, wordt bewegen nog leuker.  Laat je kind rechtop staan bij het aankleden.  Met een speelgoedje op een afstand van je baby en je handpalmen tegen zijn voetzolen, stimuleer je je baby om te kruipen.  Kruip achter elkaar aan. Je baby wordt helemaal actief als je van richting wisselt of van snelheid verandert.  Laat je kind zelf een lepel vasthouden, zodra het dat kan.  Alledaags materiaal wordt speelgoed: een kartonnen doos met een open voor- en achterkant wordt een tunnel om door te kruipen of plastic potjes en lepels zijn heerlijk om mee te trommelen.  Baby’s vinden bewegend speelgoed waar ze achteraan kunnen kruipen heel erg leuk.

Bewegen vanaf 1 jaar

“Maar ook een kind dat

Vanaf nu gaat het snel. Je kind gaat op zijn eigen tempo over van kruipen naar stappen. Maar ook een kind dat kan stappen, kan nog te vaak stilzitten of - liggen. Vandaar de volgende tips:  Laat je kind helpen om de tafel te dekken, om aardappelen te halen, ...  Een kind kan makkelijk zelf zijn fruit pellen, zoals een mandarijntje of een banaan.  Zet je in hurkzit op een afstand van je baby en roep hem met open armen naar je toe.  Een stoelenrij wordt een uitdaging als je op de laatste stoel een speelgoedje legt, je kind leert zo langs de rij stoelen stappen.  De voetspieren en tastzin worden gestimuleerd door blootvoets op verschillende ondergronden te stappen.  Ook zittende activiteiten kan je actiever maken: beeld samen een verhaal uit als je voorleest of laat je kind actief te kenen door het papier en de potloden op de grond te leggen.  Stoelen, dozen, speelgoedbakken, ... worden al snel een parcours om langs te kruipen (of later te lopen).· Geef je kindje ruimte om op de grond te puzzelen

kan stappen kan nog te vaak stilzitten of—liggen”

5


JAARGANG

2

NR.2

PAGINA

6

Peuter en kleuter Zodra een kindje goed kan stappen, gaat hij zijn grenzen aftasten en allerlei dingen proberen. Dat is positief, want zo gaat het meer bewegen. Stimuleer je kindje dus om op ontdekking uit te gaan en om nieuwe dingen te proberen: lopen, rennen, klimmen, schommelen…          

Ga wandelen met een speelgoedbuggy en pop. Zet onderweg op een wandeling grote en kleine stappen. Laat je peuter zelf kleren aan- of uittrekken. Kan je te voet naar de winkel of naar de opvang? Onderweg kom je vast leuke dingen tegen. Als je de was ophangt, kan je kind de wasknijpers aangeven. Maak een parcours om met de loopfiets tussen te fietsen. Neem je peuter met beide handen goed in zijn middel vast en laat hem door de ruimte ‘vliegen’. Spring samen met hem voorwaarts, maar ook achter- en zijwaarts. Leg een bal op de grond en laat de peuter die wegtrappen. Sta tegenover elkaar en werp de bal naar elkaar toe. Wissel af met verschillende ballen.

Enkele leuke beweegspelletjes Ze komen van de site: http://www.peuterplace.nl/kindermuziek/ beweging_spelletje.htm

Over draadje lopen Neem een bolletje wol. Leg dit uitgerold door de kamer. Laat je peuter aan het begin gaan staan. Je peuter moet nu het weggetje volgen zonder er “van af te vallen”. Variatie: laat je peuter niet kijken waar jij de draad neerlegt. Leg aan het eind een verassing neer. Variatie: Laat je peuter een weggetje maken die jij moet volgen.

Draad volgen Neem een bolletje wol. Je peuter zit met zijn ogen dicht en. Span de draad over al onder, over en achterlangs. Laat je peuter bij het begin van de draad beginnen en laat hem zo de weg zoeken naar het einde van de draad. Hij mag de draad niet loslaten.

Over water lopen Neem een aantal kranten. Maak door de kamer een weg van ijsschotsen of eilandjes. Je peuter moet proberen de weg te volgen zonder “in het water te vallen”. Variatie: laat je peuter niet kijken waar jij de ijsschotsen neerlegt. Leg aan het eind een verrassing neer. Variatie: neem maar twee kranten. Je peuter moet van de ene kant van de kamer naar de andere kant proberen te komen door steeds op 1 krant te staan en de volgende achter zich op te pakken en voor zich neer te leggen. Hij stapt dan op de eerste.. en zo verder. Haalt hij de overkant zonder in het water te komen? Variatie: Laat je peuter een weg maken die jij moet volgen.

Loop naar…. Neem een voorwerp in je gedachten. Geef je peuter de opdracht "loop zo snel mogelijk naar de bank, tafel, keukenkast". Lukt het je peuter er eerder te zijn dan jij? Variatie: neem nu een kleur. Bijvoorbeeld: zoek zo snel mogelijk iets roods.

TRIIIIINGG Neem een eierwekker. Verstop de eierwekker met een minuut ingesteld. Kan je peuter de wekker vinden voordat deze af gaat? Variatie: laat je peuter de wekker verstoppen. Bron: Beweegkriebels.


PAGINA

7

De beneden-groepen hebben het thema bewegen uitgewerkt in het thema: circus en begonnen de dag met ochtendgymnastiek. Samen met nog allerhande andere activiteiten werd het een sportieve week .


JAARGANG

2

PAGINA

NR.2

8

Verhaal Kamishibai: Wiebel Billen Boogie Deze maand sluit het boek dat we lezen in de peutergroepen volledig aan bij het thema van de “Week van de opvoeding”: Wiebel Billen Boogie. Het verhaal: Als mama gaat werken of even weg moet, zorgt papa voor de kinderen, zoals alleen papa dat kan. Dan spelen ze indiaan, gaan ze op bananenjacht, nemen ze een schuimbad en zingen en dansen ze op de wiebelbillenboogie! Als mama terug thuis is, ziet ze wat een troep haar lieverds gemaakt hebben. Maar dan zingen papa en haar kinderen speciaal voor haar: ‘Eén voor de centjes, twee voor de show, op drie ben je klaar voor de billenboogie, GO!’

Guido van Genechten laat in dit grappige gezinsboekje een nietstandaard rollenpatroon zien, waarbij ook papa’s op de kinderen kunnen passen. Maar natuurlijk doen papa’s dat op hun eigen, speciale manier! En dat betekent natuurlijk ravotten en stoeien en spetteren in bad. En wie dacht dat enkel mama’s kunnen dansen, heeft het mis. Want met je billen schudden op de wiebelbillenboogie kan papa als de beste. En dat zie je goed op de mooie, grote, kleurrijke prenten. Een leuk, herkenbaar en vooral eigentijds prentenboek dat alle papa’s oproept om met de kids te blijven dansen!

Er zijn een aantal dansjes op het internet te vinden: http://www.peuterplace.nl/kindermuziek/waggelkontenboogie.htm

Liedjestekst van De Waggelkontenboogie

Tekst en muziek door J. Knetsch, P.J.A. Schouten en M.C. Knetsch Boogie (3x) We doen de waggelkontenboogie De waggelkontenboogie Waggelkonten, waggelkonten, waggelkontenboogie Ja doe allemaal maar gezellig mee Schud je billen heen een weer Ga dan ook nog op en neer We doen de waggelkontenboogie Zing maar heel hard mee Stamp maar op de grond Laat je billen lekker schudden Laat maar zien die waggelkont We doen de waggelkontenboogie We doen de waggelkontenboogie Schud je billen heen een weer Ga dan ook nog op en neer We doen de waggelkontenboogie Stamp maar op de grond (stamp, stamp, stamp) Draai maar in het rond (draai, draai, draai) Nu ook nog op en neer (op en neer) We schudden onze billen heen en weer We doen de waggelkontenboogie We doen de waggelkontenboogie Schud je billen heen een weer Ga dan ook nog op en neer We doen de waggelkontenboogie nog een keer We doen de waggelkontenboogie De waggelkontenboogie Waggelkonten, waggelkonten, waggelkontenboogie Ja doe allemaal maar gezellig mee Schud je billen heen een weer Dan doen we hem nog een keer Schud je billen heen een weer Dan doen we hem nog een keer Schud je billen heen een weer Dan doen we hem nog een keer

Wiebelbillen dansje Bij de woorden go, go, go maak je bij iedere 'go' een langzame ‘heupbeweging’. Na 'lager met die billen' ga je in vier tellen tijd al schuddend met je billen omlaag. Na ‘hoger met je billen’ ga je in vier tellen tijd al schuddend met je billen omhoog. (al wiebelend door de knieën en weer terug) Op die plekken wordt niet gezongen. Je ziet dan ook steeds vier tellen rust staan in het notenschrift. Je kunt de plek opvullen door zelf op een instrumentje mee te spelen of tot vier te tellen. Als je een akkoordinstrument speelt kun je dit met je instrument opvullen.


JAARGANG

2

NR.2

PAGINA

Inkijk in de kribbe: De Paashaas op bezoek Uiteraard kan Pasen in het kinderdagverblijf niet onopgemerkt voorbij gaan en kan de Paashaas een bezoek aan het kinderdagverblijf niet overslaan! Als afsluiter mocht elk kindje een paasmandje meenemen naar huis met enkele paaseitjes in.

Wie loopt er daar nu in onze tuin? Is dat ‌? Neen, dat kan niet.. Ja toch‌ dat is de paashaas! Maar wat doet die daar? Kom we gaan es kijken...

9


PAGINA

10

“Wie zijn wij”: iemand van ons team aan het woord Hallo, ik ben leen Wonende te Blankenberge en dit al gedurende 4jaar.

oeijk h n fl o va gelo we “On e d f oe l lie en h n vee e s krijg n on hen a a ich ze z .” hten c e h

Mijn ouderlijke huis is in Lissewege waar ik tot mijn 19e heb gewoond. Ik heb m’n vriend leren kennen in Blankenberge en ben dan ook gezwicht om naar hier te komen… Ik heb er nog geen seconde spijt van… Want na een relatie van 7 jaar zijn wij ondertussen getrouwd, dit jaar op 14 februari 2014, ja hoor, Valentijntje! Wij hebben nog geen kindjes maar wel twee super lieve hondjes!

Nu genoeg over mezelf, hoe ben ik hier eigenlijk terecht gekomen? Wel, ik ben op mijn 18e afgestudeerd als opvoedster A2 in het technisch instituut Heilige Familie te Brugge. Ik ben graag met kindjes bezig (o.a. babysitten deed ik al sinds mijn 14e ) en daarom heb ik ook verscheidene malen gesolliciteerd om hier in het Schelpje te kunnen werken. En op een dag was het zover! Ik kon hier beginnen als vervangster, joepie!! Ik heb dan ook in verschillende leeftijdsgroepen mogen staan in het toen nog ‘oude’ schelpje. Dit vond ik echt super. Zo leer je ook omgaan met verschillende leeftijden hieruit heb ikzelf veel geleerd. Groot was mijn vreugde toen ik mee kon naar het nieuwe gebouw in 2012. En dan plots in 2013 kreeg ik een vast contract. Mijn jaar kon niet meer stuk! Ik sta nu in de babygroep “de Pareltjes” . Samen met mijn vaste collega Els, hebben we het er gezellig ingericht, en proberen we het zo aangenaam mogelijk te maken voor onze baby’tjes. Onze kindjes betekenen zoveel voor mij, vooral omdat ze ook een lange tijd bij ons zijn en sommigen al vanaf 3maand! Ongelooflijk hoeveel liefde we van hen krijgen en hoe ze zich aan ons hechten… Dat maakt deze job zo leuk!


JAARGANG

2

NR.2

PAGINA

Zwangerschapsondersteuning in KDV ‘t Schelpje De vroedvrouwen van Het Ei staan jou en je partner bij zowel voor, tijdens als na de zwangerschap. Het Ei geeft alle mogelijke informatie rond alles wat met zwanger zijn te maken heeft en biedt als vertrouwenspersoon ook een luisterend oor.

Infoavonden in ‘t Schelpje Geplande infoavonden (per infoavond komt één thema aan bod):  03/07/2014—Voeding tijdens de zwangerschap  07/08/2014—Arbeid en bevalling  04/09/2014—Babymassage

WANNEER? Elke eerste donderdag van de maand van 19.00 tot 20.30uur.

WAAR? Kinderdagverblijf Schelpje, Rood-Kruisstraat 17 Gratis toegang. Iedereen welkom! INFO

Informatie te verkrijgen bij mevrouw Caroline Destailleur - hoofdverpleegkundige, hoofdvroedvrouw - tel. 050 63 34 99, VEM1@azzeno.be, www.azzeno.be

Vroedvrouwen consultatie Wekelijks spreekuur in AZ Koningin Fabiola Heb je specifieke vragen over de periode voor, tijdens of na een zwangerschap? Dan kun je terecht bij de vroedvrouwen van de materniteit van AZ Zeno. Ze geven je tijdens een individueel gesprek antwoord op alle mogelijke vragen. Wekelijks is er op donderdag een spreekuur van 18 tot 21 uur. Maak vooraf een afspraak via Caroline Destailleur op het nummer 050 63 34 99. De raadpleging bij een vroedvrouw is gratis.

Zomeropvangaanbod 2,5—3 jarigen IBO Blankenberge In de vakantieperiodes – kalenderjaar 2014 - wordt opvang voorzien in IBO Blankenberge aan schoolgaande kinderen geboren in 2010,2011 en 2012. Tijdens de vakanties worden er leuke activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Na het middagmaal kunnen alle kindjes een beetje rusten van de drukke ochtend. Zo zijn de kinderen in de namiddag goed uitgerust om terug te kunnen spelen. Openingsuren: Doorlopend van 7.00-18.00u (Schriftelijk reserveren via ’t Loavertje is noodzakelijk!) Komt je kindje voor de eerste keer? Maak dan eerst een afspraak met de verantwoordelijke om hem of haar in te schrijven: IBO ’t Loavertje –contactpersoon: Natalie Goethals – Kerkstraat 424 – 8370 Blankenberge, Tel 050 43 12 06 – gsm 0495/ 76 43 11, loavertje@ocmw-blankenberge.be,

11


Onze visie op kinderopvang Elk kind is uniek en krijgt de nodige individuele aandacht en affectie. Zo krijgt uw kind alle kansen op zich optimaal te kunnen ontplooien. Wij zorgen voor:

OCMW Blankenberge KDV ‘t Schelpje Rood-Kruisstraat 17

een veilige (speel)omgeving

de nodige structuur

gezonde voeding

8370 Blankenberge

de nodige prikkels zowel op motorisch vlak als voor de taalontwikkeling

de nodige begeleiding voor de sociale en emotionele ontwikkeling

Telefoon: (050) 43.12.05 Fax: (050) 43.12.15 E-mail: Brigitte.callier@ocmw-blankenberge.be

Wij werken graag met u als ouder samen om uw kind de nodige bouwstenen te bezorgen om op te groeien tot een zelfstandig persoontje.

Website OCMW: www. ocmw-blankenberg.be

Belangrijke data 

Niet vergeten indienen van uw zomerplanning.

Sluitingsdagen: Vlaamse feestdag

11/07/2014

Zomervakantie

21/07/2014-01/08/2014

GEZOCHT: Groot plastiek zeil om op de grond uit te spreiden zodat de kinderen op de grond kunnen schilderen, knutselen. Alvast bedankt!

Rocky Zutterman

Luc Demeulemeester

Ivan De Clerck

Directeur Kinderopvang

Secretaris OCMW

Voorzitter OCMW

Ouderkrantje juni 2014  

Ouderkantje Schelpje Kinderdagverblijf Blankenberge juni 2014

Ouderkrantje juni 2014  

Ouderkantje Schelpje Kinderdagverblijf Blankenberge juni 2014

Advertisement