Наръчник за Преподаване на Музика на Незрящи Ученици - Виждам чрез Музика 2021

Page 1

ВИЖДАМ ЧРЕЗ МУЗИКА Наръчник за преподаване на музика на незрящи ученици


Документът е разработен по проект “Виждам чрез Музика” - aдаптирана програма за музикално образование на незрящи деца и младежи. Проектът е реализиран от RockSchool, с подкрепата на Национален Фонд “Култура”. “Виждам чрез музика” спечели наградата на Европейския парламент за Европейски Гражданин за 2020г. Отличието се присъжда на граждани и организации, които чрез проектите си насърчават взаимното разбирателство и интеграция между гражданите и подпомагат сътрудничеството в областта на културата. Повече за проект “Виждам чрез музика”: https://seemusic.org/bg/


Съдържание

Преподаване на Пиано

3

Преподаване на Пеене

6

Преподаване на Цигулка

9

Преподаване на Китара

12


Преподаване на Пиано

Калоян Иванов

преподавател по пиано в RockSchool

Свири на пиано от 6 годишен. Завършва с пълно отличие НМУ „Л.Пипков” в гр. София. През 2012 г. се дипломира с отличен успех като магистър по пиано в НМА „П. Владигеров”. Учи последователно в класовете по пиано на акад. Атанас Куртев и проф. Иван Дреников. Паралелно взима уроци по композиция при проф. Александър Текелиев (НМА) и проф. Александър Йосифов (НБУ). Учи дирижиране при доц. Деян Павлов.

Q:

Каква предварителната информация е нужна, когато незрящ ученик се записва на урок?

A:

Какъв опит има досега и какви цели иска да постигне в музикалните си занимания.

Q:

Как се представя преподавателят пред ученика?

A:

Какъв опит има като музикант и изпълнител. Каква предходна практика има с незрящи ученици.

Q:

Как се запознава ученикът със средата в учебната зала (разположение на мебели, инструменти и т.н.)?

A:

Обичайно ученикът се води под ръка в стаята и му се казва какви мебели и инструменти има разположени спрямо неговата позиция (например в ляво от него). По-често той посяга да ги пипне или може да му се помогне да ги намери в пространството.

3


Q:

Как се запознава ученикът с конкретния музикален инструмент?

A:

Поставят се ръцете върху клавиатурата, за да я опознае тактилно като релеф. Показват се отделните регистри като звучене, посочват се имената на тоновете и съответствието между клавиши и имена на ноти. Въвежда се употребата на педала и се обяснява неговата функционалност.

Q:

Как се показва правилната стойка за свирене на конкретния музикален инструмент (постановка на пръсти, гръбнак, глава и т.н.)?

A:

За да усети постановката на пръстите и ръката ученикът поставя ръката си върху тази на учителя. За позицията на тялото и главата учителят обяснява с думи или може леко да ги "намести" с ръце, като предварително казва на ученика за това.

Q:

Как се запознава ученика с нотацията на произведенията? Как се “четат” и разработват нови произведения?

A:

Почти не се използват ноти на брайлово писмо. Всичко се учи по слух. Учителят изсвирва кратки фрагменти - първоначално всяка ръка по отделно, после обяснява как да се съчетаят партиите на двете ръце.

Q:

Как се информира ученикът за всички интерпретационни обозначения за произведението - динамика, артикулация, темпо, орнаменти и т.н?

A:

Учителят казва на кое място в партитурата са изписани и как се тълкуват, след което изсвирва въпросното място, за да онагледи казаното.

4


Q:

Как се дават домашни упражнения на ученика? Дават ли се допълнителни обучителни материали за стимулиране на самостоятелната работа?

A:

Може да се запишат отделно партиите на ръцете за референция, по която да учи, както и характерните за стандартния подход технически упражнения, които има на записи в интернет.

Q:

Как се стимулира развитието на ментална карта на инструмента? Използват ли се някакви допълнителни приспособления или техники при свирене на инструмента (релефни означения на тонове, клавиши, по грифа и т.н.)

A:

В началото държат пръстите си върху или близо до черните клавиши и се ориентират по тях. Пространствената представа за инструмента се развива с практиката от само себе си.

Q:

Как се коригира неправилно изсвирен тон?

A:

Най-често се посочва по име и се изсвирва въпросното място по коректния начин.

5


Преподаване на Пеене

Румен Динков

преподавател по пеене в RockSchool

Завършва Нов Български Университет, специалност “Поп и джаз пеене” в класа на доц. Ангел Заберски-баща. По-късно завършва и майсторския клас по интерпретация и импровизация на известния български джазмен Милчо Левиев. Лауреат на множество национални конкурси за поп певци, както и участия във фестивали, концерти и клубни сцени.

Q:

Каква предварителната информация е нужна, когато незрящ ученик се записва на урок?

A:

Дали ученикът има предишен практически и теоретичен опит, както и владеене на акомпаниращ инструмент (пиано или акустична китара).

Q:

Как се представя преподавателят пред ученика?

A:

Споделя къде и при кои преподаватели е изучавал музика и пеене.

Q:

Как се запознава ученикът със средата в учебната зала (разположение на мебели, инструменти и т.н.)?

A:

Описва се как изглежда стаята (цветово, мебели, врати, прозорци), какви електронни устройства има (компютър, колони, микрофон), както и какви инструменти има за разпяване на ученика.

6


Q:

Как се запознава ученикът с конкретния музикален инструмент?

A:

Започва се с по-опростени упражнения, като постепенно се усложняват и разнообразяват, според индивидуалните певчески данни и слух на ученика.

Q:

Как се показва правилната стойка за свирене на конкретния музикален инструмент (постановка на пръсти, гръбнак, глава и т.н.)?

A:

Упражненията се изпълняват в седящо и изправено положение, като се редуват за устойчивост на абдоминално-дихателната опора при изпълнение на зададената песен.

Q:

Как се запознава ученика с нотацията на произведенията? Как се “четат” и разработват нови произведения?

A:

Песните се учат с дадената песен и съответното оригинално изпълнение. След това и само с инструментал /караоке/ или съпровод на пиано или китара, акомпанирано и от самия ученик, ако има такива умения.

Q:

Как се информира ученикът за всички интерпретационни обозначения за произведението - динамика, артикулация, темпо, орнаменти и т.н?

A:

При пеенето всичко се казва и обяснява устно или с натискане на съответния тон или акорд от тоналността на песента с пианото, за обозначаване на темпото, динамиката, орнаментиката и т.н.

7


Q:

Как се дават домашни упражнения на ученика? Дават ли се допълнителни обучителни материали за стимулиране на самостоятелната работа?

A:

При началното разучаване на дадена песен е важно да се знае целият текст наизуст, за да може да се пристъпи към свободното овладяване на музикалната фраза, изчистване на интонационните неточности /ако има такива/ и добавяне на адекватен личен почерк върху орнаментиката и художествената интерпретация на песента.

Q:

Как се коригира неправилно изсвирен тон?

A:

Неправилно изпятият тон се коригира с многократно изпяване или изсвирване от преподавателя, след което даденият музикален пасаж трябва да бъде интонационно точно изпят от ученика.

Q:

Използвате ли специфична спомагателна техника или софтуер?

A:

При пеенето се използва само компютър с инструментали на песните или пиано.

Q:

Какво друго бихте добавили?

A:

Би било добре ученикът да си подбере сам певческия репертоар, за да го пее с желание и с помощта на преподавателя да се реши дали песента е подходяща за моментното му ниво.

8


Преподаване на Цигулка

Мирослав Стойчев

преподавател по цигулка в RockSchool

Взима първите си уроци по цигулка на 5 годишна възраст при Красимира Оджакова, възпитаничка на един от основоположниците на българската цигулкова школа – професор Петър Христосков. Под нейно ръководство завършва Национално Училище по Изкуствата “Добри Христов”-гр. Варна. По-късно завършва Национална Музикална Академия “Панчо Владигеров” в класа на проф. Елисавета Казакова (Г.Бадев, П.Христосков).

Q:

Каква предварителната информация е нужна, когато незрящ ученик се записва на урок?

A:

Не е нужна по-различна информация от обикновено.

Q:

Как се представя преподавателят пред ученика?

A:

Първо се уверяваме, че ученикът е разбрал, че сме в помещението и тогава се представяме с име и релевантен опит.

Q:

Как се запознава ученикът със средата в учебната зала (разположение на мебели, инструменти и т.н.)?

A:

Хубаво е да опишем помещението, в което се намираме, както и да представим всички възможни удобства, които незрящият не би забелязал (закачалка, тоалетна и т.н.). По същия начин, превеждайки го през средата, да описваме препятствията, които биха го затруднили.

9


Q:

Как се запознава ученикът с конкретния музикален инструмент?

A:

Както всеки друг, но вместо да му показваме всяка част от инструмента - даваме му да я опипа, за да добие представа за нея. Използваме много описателно обяснение.

Q:

Как се показва правилната стойка за свирене на конкретния музикален инструмент (постановка на пръсти, гръбнак, глава и т.н.)?

A:

Постановката се “подрежда” от учителя системно, докато ученикът свикне с усещането. Фокусираме се върху усещането.

Q:

Как се запознава ученика с нотацията на произведенията? Как се “четат” и разработват нови произведения?

A:

Произведенията се разчитат по слух и с пръстовка на преподавателя. При заучаването се стараем да наизустим пръстовка и мелодия. Може да се започне с малка част от произведението и след това да се надгражда.

Q:

Как се информира ученикът за всички интерпретационни обозначения за произведението - динамика, артикулация, темпо, орнаменти и т.н?

A:

Преподавателят информира ученика при разчитането, а на по-късен етап работи с него художествената част.

Q:

Как се дават домашни упражнения на ученика? Дават ли се допълнителни обучителни материали за стимулиране на самостоятелната работа?

A:

Преподавателят праща линкове с изпълнения на произведението, които ученикът да слуша, докато се подготвя, за да няма риск от погрешно заучаване.

10


Q:

Как се стимулира развитието на ментална карта на инструмента? Използват ли се някакви допълнителни приспособления или техники при свирене на инструмента (релефни означения на тонове, клавиши, по грифа и т.н.)

A:

Могат да се използват всякакви способи за подпомагане на ученика, които са известни на музикантската гилдия. Необходимостта от тях ще покаже ученика.

Q:

Как се коригира неправилно изсвирен тон?

A:

От учителя на място с насока накъде ученика трябва да си премести пръста.

11


Преподаване на Китара

Кирил Петков

преподавател по китара в RockSchool

Занимава се с музика от 9 годишна възраст, като в началото се упражнява на акордеон. Баща му донася първата китара вкъщи и Кирил се отдава на този инструмент. Завършва НМА „Панчо Владигеров” през 2008г. със специалност поп и джаз китара. Има над 10 години преподавателски опит. Стилът му на свирене е вдъхновен от китаристи като Jimi Hendrix, B.B. King, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, Jimmy Page и други.

Q:

Каква предварителната информация е нужна, когато незрящ ученик се записва на урок?

A:

Възраст, квалификация, вид образование, дали ползва чужди езици и какви. Степен на увреждането (различава ли светлина?), моно или мулти увреждане, степен на ориентиране в пространството, степен на самостоятелност. Занимавал ли се е с музика – кога, колко време, на какъв инструмент.

Q:

Как се представя преподавателят пред ученика?

A:

Държи се естествено, представя се говорейки отчетливо, подава ръка, може леко потупване по рамо (тактилен контакт). Пояснява се как очаква ученикът да се обръща към него. Пита какво обръщение иска ученикът.

12


Q:

Как се запознава ученикът със средата в учебната зала (разположение на мебели, инструменти и т.н.)?

A:

Запознаването е пространствено и тактилно. Отделя се достатъчно време. Обикаля се помещението, докосват се предмети, паралелно се обяснява кое къде е. Маркират се пространствените ориентири. Важно е при всички посещения обстановката да не се променя. Особено да се внимава за кабели и всякакви предмети които могат да затруднят придвижването.

Q:

Как се запознава ученикът с конкретния музикален инструмент?

A:

Ученикът трябва да има достатъчно време да опипа инструмента. През това време учителят насочва ученика вербално и тактилно, обяснявайки спецификите и частите. Ученикът трябва да бъде насърчаван да издаде звук на инструмента. Обръща се внимание на габарити и тегло.

Q:

Как се показва правилната стойка за свирене на конкретния музикален инструмент (постановка на пръсти, гръбнак, глава и т.н.)?

A:

Обяснява се вербално, коригира се тактилно. Дава се възможност на ученика с ръце да „види“ стойката и постановката на учителя.

Q:

Как се запознава ученика с нотацията на произведенията? Как се “четат” и разработват нови произведения?

A:

Спецификата на уроците в RockSchool не изисква задължителна работа с ноти. Съществува специализиран софтуер, както и литература. Специално при китарата може и без нотация, като могат да се записват акордите с букви и ученикът може да ползва софтуер за четене. По същия начин може и да се записва на кои прагчета и струни се намират нотите на конкретна мелодия.

13


Q:

Как се информира ученикът за всички интерпретационни обозначения за произведението - динамика, артикулация, темпо, орнаменти и т.н?

A:

Вербално.

Q:

Как се дават домашни упражнения на ученика? Дават ли се допълнителни обучителни материали за стимулиране на самостоятелната работа?

A:

Учителят предварително преценява точно какво дава. За предпочитане е учителят да ръководи учебния процес, особено в начален стадий. Може да се дават допълнителни упражнения за вкъщи, но трябва да бъдат преценени на базата на индивидуален подход и персонализирана програма. Задължително е да бъдат уважени стиловите предпочитания на ученика.

Q:

Как се стимулира развитието на ментална карта на инструмента? Използват ли се някакви допълнителни приспособления или техники при свирене на инструмента (релефни означения на тонове, клавиши, по грифа и т.н.)

A:

Работи се бавно, с много повторения и с паралелни вербални обяснения. Специално при китарата - формата на инструмента и прагчетата облекчават процеса.

Q:

Как се коригира неправилно изсвирен тон?

A:

Обяснява се вербално-пространствено. Ако до третия път няма положителен резултат, се коригира тактилно.

14


Кой организира Виждам чрез Музика? RockSchool e креативна общност, свързваща хората, които искат да опознаят музиката. Предоставяме новаторски образователни методи чрез менторство, сформиране на музикални банди, опит на сцена и онлайн уроци. Предлагаме напълно безплатно обучение на хора в неравностойно положение. Провеждаме уроци по пеене, китара, барабани, бас, тежки вокали, пиано, солфеж, цигулка, саксофон, songwriting, композиране, флейта, гайда, народно пеене и акордеон.

ПРОВЕДЕНИ МУЗИКАЛНИ УРОКА

БЕЗПЛАТНИ УРОЦИ ЗА ХОРА В ТРУДНОСТ

ПРОВЕДЕНИ КОНЦЕРТА

133 000+

6 150+

430+


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.